Sunteți pe pagina 1din 12

Toleran e i control dimensional Cursul 4

4. Trepte de toleran

(precizii)

M rimea toleran ei IT exprim precizia unei dimensiuni, respectiv precizia unui ajustaj. Cu ct toleran a IT este mai mare, cu att precizia de execu ie este mai redus i cu ct toleran a IT este mai mic , cu att precizia este mai mare. n procesul de execu ie, toleran a depinde de urm torii factori principali: precizia ma inii-unelte; calificarea executantului; procedeul tehnologic de prelucrare; m rimea dimensiunilor pieselor executate. Din experien a rezultat c , pentru ma ini-unelte cu precizie medie i executan i cu calificare mijlocie, precizia dimensiunilor cre te cu fine ea procedeului tehnologic i scade cu m rimea dimensiunilor pieselor prelucrate. Toleran a, depinznd att de m rimile dimensiunilor care se prelucreaz , ct i de procedeul tehnologic, o putem exprima cu ajutorul rela iei:
IT = K i

unde: i cuprinde dependen a toleran ei de dimensiune, se nume te factor de toleran ; K factor care d m rimea toleran ei n trepte pentru aceea i dimensiune, se nume te num r de unit i de toleran i realizeaz dependen a toleran ei n func ie de procedeul de prelucrare. Intervale de dimensiuni. Organele de ma ini primesc dimensiuni de diferite valori. Ar fi foarte dificil s se lucreze cu dimensiuni de orice valoare. Ca urmare, au fost standardizate valorile pe care le pot c p ta dimensiunile respective. Independent de aceast normalizare, pentru calculul toleran elor a fost necesar mp r irea dimensiunilor n trei zone: de la 0,1 1 mm; de la 1 500 mm i de la 500 10000 mm. Zonele respective corespund unor tehnologii de execu ie specifice, precum i faptului c erorile de m surare cresc cu m rimile dimensiunilor. Cunoscnd c toleran a variaz foarte lent cu m rimile dimensiunilor, zonele de dimensiuni au fost mp r ite n intervale de dimensiuni i pentru toate valorile dimensiunilor din interval s-au calculat un num r de toleran e. 5. Sistemul de toleran e i ajustaje ISO ISO Organiza ia Interna ional de Standardizare (International Standardizing Organization). Interschimbabilitatea a impus ca dimensiunile efective ale pieselor s se realizeze n anumite cmpuri de toleran e. M rimile acestor cmpuri trebuie s fie astfel stabilite nct s asigure calitatea i economicitatea fabrica iei.

Toleran e i control dimensional Cursul 4

Aceasta implic ndeplinirea a dou condi ii principale: toleran ele stabilite s poat fi realizate pe ma inile-unelte existente, caracterizate printr-o precizie de prelucrare dat ; toleran ele s poat fi realizate cu un num r minim de scule, dispozitive, verificatoare, instrumente de m surat i s poat fi utilizate la fabricarea pieselor cu forme ct mai variate, asigurnd economicitatea fabrica iei. Realizarea condi iilor respective a impus introducerea urm toarelor m suri: limitarea dimensiunilor nominale ale pieselor la un num r ct mai restrns posibil; limitarea num rului de valori ale abaterilor limit ce pot fi prescrise unei anumite dimensiuni nominale. Determinarea toleran elor n conformitate cu condi iile men ionate, a condus la realizarea unui sistem de toleran e i ajustaje interna ional, numit sistemul ISO. Prin sistem de toleran e i ajustaje se n elege o mul ime finit de toleran e i ajustaje, realizate pe baz de experien , care asigur o fabrica ie ra ional i economic . Aceast ra ionalizare a toleran elor i ajustajelor sub denumirea de sistem de toleran e i ajustaje, asigur avantaje pentru practic , dintre care cele mai importante sunt: se elimin arbitrariul la alegerea toleran elor i ajustajelor, avnd o importan deosebit asupra costului fabrica iei; industria constructoare de ma ini are la dispozi ie toat gama de precizii i de ajustaje, realizate cu minimum de scule, dispozitive i verificatoare, n scopul realiz rii interschimbabilit ii pieselor; permite standardizarea sculelor, dispozitivelor i verificatoarelor, ce conduce la realizarea acestora n num r mic de tipo-dimensiuni. a) Toleran e fundamentale. Sistemul ISO este un sistem interna ional, care a fost adoptat n construc ia de ma ini din ara noastr n anul 1968 prin STAS 8101-68 STAS 8110-68. Sistemul de toleran e i ajustaje ISO cuprinde toleran e fundamentale i abateri limit pentru piesele de prelucrat cu configura ie simpl . Standardul SR EN 20286-2 nlocuie te STAS 8100/3-88 i cuprinde toleran ele fundamentale i abaterile limit pentru dimensiuni pn la 3150 mm. n tabelul 4.1 sunt cuprinse treptele de toleran e fundamentale, cu urm toarele observa ii: treptele de toleran e fundamentale IT01 i IT0 pentru dimensiuni N 500 mm sunt prezentate n ISO 286-1:1988 (SR EN 20286-1:1996); treptele de toleran e fundamentale de la IT1 pn la IT5 (inclusiv) pentru N > 500 mm au caracter experimental; treptele de toleran e fundamentale de la IT14 pn la IT18 (inclusiv) nu trebuie utilizate pentru N 1 mm.

Tabelul 4.1
Dimensiuni nominale, mm Peste 3 6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 Pn la inclusiv 3
3)

Trepte de toleran e fundamentale IT12) IT22) IT32) IT42) IT52) IT6 m 0,8 1 1 1,2 1,5 1,5 2 2,5 3,5 4,5 6 7 8 9 10 11 13 15 18 22 26 1,2 1,5 1,5 2 2,5 2,5 3 4 5 7 8 9 10 11 13 15 18 21 25 30 36 2 2,5 2,5 3 4 4 5 6 8 10 12 13 15 16 18 21 24 29 35 41 50 3 4 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 33 39 46 55 68 4 5 6 8 9 11 13 15 18 20 23 25 27 32 36 40 47 55 65 78 96 6 8 9 11 13 16 19 22 25 29 32 36 40 44 50 56 66 78 92 110 135 10 12 15 18 21 25 30 35 40 46 52 57 63 70 80 90 105 125 150 175 210 14 18 22 27 33 39 46 54 63 72 81 89 97 110 125 140 165 195 230 280 330 25 30 36 43 52 62 74 87 100 115 130 140 155 175 200 230 260 310 370 440 540 40 48 58 70 84 100 120 140 160 185 210 230 250 280 320 360 420 500 600 700 860 60 75 90 110 130 160 190 220 250 290 320 360 400 440 500 560 660 780 920 1100 1350 0,1 0,12 0,15 0,18 0,21 0,25 0,3 0,35 0,4 0,46 0,52 0,57 0,63 0,7 0,8 0,9 1,05 1,25 1,5 1,75 2,1 0,14 0,18 0,22 0,27 0,33 0,39 0,46 0,54 0,63 0,72 0,81 0,89 0,97 1,1 1,25 1,4 1,65 1,95 2,3 2,8 3,3 0,25 0,3 0,36 0,43 0,52 0,62 0,74 0,87 1 1,15 1,3 1,4 1,55 1,75 2 2,3 2,6 3,1 3,7 4,4 5,4 IT7 IT8 IT9 IT10 IT11 IT12 IT13 IT143) IT153) mm 0,4 0,48 0,58 0,7 0,84 1 1,2 1,4 1,6 1,85 2,1 2,3 2,5 2,8 3,2 3,6 4,2 5 6 7 8,6 0,6 0,75 0,9 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6 4 4,4 5 5,6 6,6 7,8 9,2 11 13,5 1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5 3 3,5 4 4,6 5,2 5,7 6,3 7 8 9 10,5 12,5 15 17,5 21 1,4 1,8 2,2 2,7 3,3 3,9 4,6 5,4 6,3 7,2 8,1 8,9 9,7 11 12,5 14 16,5 19,5 23 28 33 IT163) IT173) IT183) Toleran e

6 10 18 30 50 80 120 180 250 315 400 500 630 800


2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

1000 1250 1600 2000 2500 3150

Toleran e i control dimensional Cursul 4 Domeniul de utilizare al treptelor de precizie - treptele de toleran e IT01 IT4 se folosesc n special pentru piese de mecanic fin , pentru calibre, mecanisme de precizie etc.; - treptele de precizie de la IT5 la IT11 se folosesc la piesele care formeaz ajustaje n construc ia de ma ini; - pentru semifabricate forjate, turnate sau laminate, precum i n cazul dimensiunilor libere se folosesc treptele de precizie de la IT12 la IT18. b) Pozi iile toleran elor fa de linia zero. O toleran care se poate prescrie unei dimensiuni nominale poate s aib o infinitate de pozi ii. Alc tuirea sistemului, ISO care cuprinde o mul ime finit de cmpuri, a condus la stabilirea anumitor pozi ii pentru o anumit dimensiune nominal . Aceste pozi ii sunt fixate cu ajutorul unor abateri, numite abateri fundamentale. Aceste abateri fundamentale se calculeaz cu o serie de rela ii cuprinse n sistemul ISO. Pentru u urarea lucrului cu toleran e, fiecare pozi ie a toleran ei este simbolizat printr-o liter . S-au adoptat litere majuscule pentru pozi iile toleran elor alezajelor i litere mici pentru pozi iile

Fig. 4.1. Pozi iile toleran elor fa

de linia zero i formarea ajustajelor


4

Toleran e i control dimensional Cursul 4

toleran elor arborilor. Astfel, pentru toleran ele arborilor situate sub linia zero, pozi iile lor sunt stabilite prin abaterea superioar , iar pentru cele dispuse deasupra liniei zero, pozi iile toleran elor sunt stabilite cu ajutorul abaterilor inferioare. Toleran ele alezajelor sunt dispuse simetric cu toleran ele arborilor fa de linia zero. n figura 4.1 sunt prezentate pozi iile toleran elor arborilor fa de linia zero, mpreun cu simbolurile respective. Astfel, toleran ele situate sub linia zero sunt simbolizate prin literele a, b, c, , h i pozi ionate prin abaterea superioar , numit abatere fundamental , ce se calculeaz cu o serie de rela ii. Abaterile fundamentale la alezaje, pentru acelea i simboluri, sunt egale i de semn contrar. Astfel, toleran ele situate deasupra liniei zero corespund simbolurilor A, B, C, , H, iar pozi iile lor se stabilesc cu ajutorul abaterii inferioare, care respect rela ia: EIf = - esf Pentru toleran ele alezajelor situate sub linia zero, simbolizate prin K, M, N, P, , ZC, pozi iile lor se fixeaz prin abaterea superioar i, pentru acela i simbol de la arbore, respect condi ia: ESf = - eif Cunoscnd abaterile fundamentale (fiind calculate cu o serie de rela ii), celelalte abateri, nefundamentale, se determin cu ajutorul rela iilor:
ITd = esf ei, respectiv ITD = ES EIf, respectiv ITd = es - eif ITd = ESf EI

n figura 4.1.a se arat i modul de ob inere a ajustajelor n sistemul alezaj unitar prin combinarea simbolului H cu simbolurile arborilor. Se ob in ajustaje cu joc prin combinarea lui H cu simbolurile a, b, c, , h, ajustaje intermediare prin combinarea lui H cu simbolurile j, k, m, n i ajustaje cu strngere prin combinarea lui H cu simbolurile p, r, s, t, , zc. n figura 4.1.b se formeaz ajustaje n sistemul arbore unitar, cnd se combin simbolul h cu simbolurile respective de la alezaj. Pentru a eviden ia mai bine corela ia dintre treptele de precizie (trepte de toleran ) i simbolurile literale, se prezint exemplul grafic din figura 4.2. Din reprezentare se remarc rela ia dintre simbolul literal i abaterea fundamental , care, pentru exemplul considerat esf = - 0,06 mm la arbori i EIf = +0,06 mm la alezaje, adic respect condi ia EIf = - esf. Pentru un simbol literal dat, corespunde o singur abatere fundamental . Treapta de precizie ITx Fig. 4.2. Toleran e i abateri fundamentale d m rimea toleran ei i intr n simbolizare prin cifra pentru arbori i alezaje respectiv .
5

Toleran e i control dimensional Cursul 4

Din exemplul considerat rezult c EIf = 60 m, esf = -60 m, respectnd condi ia EIf = - esf, precum i faptul c pentru o dimensiune nominal dat (ND = Nd = 60 mm), un simbol literal dat (e, E) i o treapt de precizie dat (xd = xD), toleran ele respective sunt simetrice fa de linia zero. c) Notarea dimensiunilor tolerate. O dimensiune tolerat se noteaz , dup sistemul ISO, prin valoarea dimensiunii nominale, urmat de simbolul toleran ei, format dintr-o liter i o cifr . Litera indic abaterea fundamental , respectiv pozi ia toleran ei fa de dimensiunea nominal , iar cifra indic treapta de precizie, respectiv m rimea toleran ei. De exemplu, 70e7 pentru arbore, 70E7 pentru alezaj. Ajustajul se noteaz prin dimensiunea nominal comun celor dou piese constitutive, urmat de simbolurile corespunz toare fiec rei piese, scrise sub form de frac ie, unde la num r tor se trece simbolul alezajului, iar la numitor simbolul arborelui. H8 F8 H8 Exemple: 90 ; 45 ; 70 . e7 g8 h7
Prezen a simbolului H la num r tor, iar la numitor un simbol oarecare pentru arbore, indic formarea ajustajului respectiv n sistemul alezaj unitar. Dac simbolul h este situat la numitor, iar la num r tor un simbol oarecare pentru alezaj, ajustajul format este n sistemul arbore unitar. H poate fi considerat att n sistemul alezaj Ajustajul la care se folosesc simbolurile h unitar, ct i n sistemul arbore unitar. Din motive tehnologice, sistemul ISO permite ca precizia alezajului s fie inferioar cu o treapt dect precizia arborelui, axacu ia alezajelor fiind mai dificil dect a arborilor. H8 . Exemplu: 90 f7

d) Utilizarea simbolurilor. n sistemul ISO, m rimile toleran elor sunt stabilite f r s fie condi ionate de tipurile de ajustaje pe care acestea, prin mperechere, le formeaz . Ajustajele se formeaz alegnd arbori i alezaje de diferite precizii, cu pozi ii relative corespunz toare, astfel ca la mperechere s se realizeze mbin ri cu diferite caractere de contact ntre suprafe e. Sistemul de ajustaje alezaj unitar (sau arbore unitar) constituie un caz de asamblare, mai economic. Din mul imea de toleran e i ajustaje care se pot forma, pe baza criteriului de economicitate s-au selec ionat cmpuri de toleran e, care formeaz iruri preferen iale, cuprinse n STAS 8100/4-88.

Toleran e i control dimensional Cursul 4

INDICA II PRIVIND ALEGEREA TOLERAN ELOR I AJUSTAJELOR


Pentru formarea unui ajustaj, n func ie de valorile parametrilor calcula i ai ajustajelor, se recomand utilizarea simbolurilor, att pentru arbore ct i pentru alezaj din preferin a nti. Dac ajustajul astfel format nu satisface exigen ele proiectantului, atunci se poate forma un ajustaj la care un simbol este de preferin a ntia i al doilea din preferin a a doua. n al treilea rnd pot fi acceptate ambele simboluri din preferin a a doua. Selec ii de ajustaje n sistem alezaj unitar (extras din STAS 8100/4-88)
Alezajul unitar H6 H7 H8 H8/a9 H8/b9 H8/c9 H8/d9 H8/e9 H8/f8 H9 H10 H11 H11/a11 H11/b11 H11/c11 H11/d11 H12 H12/b12

AJUSTAJE CU JOC

H6/e7 H6/f6 H6/g5 H6/h5 H6/j5 H6/k5 H6/m5 H6/n5 pt. D 3

H7/c8 H7/d8 H7/e8 H7/f7 H7/f6 H7/g6 H7/h6 H7/j6 H7/k6 H7/m6 H7/n6 H7/p6 pt. D 3

H9/d10 H9/f9

H10/d10

AJUSTAJE INTERMEDIARE

H8/h8 H8/h7 H8/j7 H8/k7 H8/m7 H8/n7 H8/p7 H8/r7 pt. D 100

H9/h9

H10/h10

H11/h11

H12/h12

AJUSTAJE CU STRNGERE

H6/n5 pt. D > 3 H6/p5 H6/r5 H6/s5 H6/t5 H6/u5 H6/v5 H6/x5 H7/p6 pt. D > 3 H7/r6 H7/s6 H7/t6 H7/u6 H7/v6 H7/x6 H7/y6 H7/z6

H8/r7 pt. D > 100 H8/s7 H8/u7 H8/x7 H8/y7 H8/z7

Not : Ajustajele ngro ate sunt din preferin a 1.

Toleran e i control dimensional Cursul 4 Selec ii de ajustaje n sistem arbore unitar (extras din STAS 8100/4-88)
Arborele unitar h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 A11/h11 B11/h11 D11/h11 h12

AJUSTAJE CU JOC

D10/h9 F8/h6 G7/h6 H7/h6 JS7/h5 JS7/h6 K7/h6 M7/h6 N7/h6 P7/h6 R7/h6 S7/h6 U7/h6 X7/h6 Z7/h6 F7/h7 H8/h7 JS8/h7 E9/h8 F8/h8 H8/h8 H9/h9 H10/h10

H11/h11

H12/h12

AJUSTAJE INTERMEDIARE

AJUSTAJE CU STRNGERE

Ajustajele cu joc se utilizeaz : - cnd piesele asamblate execut , una fa de alta, n timpul func ion rii, o mi care de rota ie sau de transla ie; - cnd ntre piesele asamblate au loc deplas ri relativ lente; - cnd piesele se monteaz i se demonteaz des sau se nlocuiesc frecvent. M rimea cmpurilor de toleran ale pieselor i m rimea jocurilor din asamblare depind, n principal, de m rimea i caracterul solicit rilor, de viteza de rota ie sau de deplasare a unei piese fa de cealalt , de durata mi c rii de rota ie sau a deplas rii, de lungimea asambl rii, de regimul de temperatur , de caracteristicile mediului n care func ioneaz asamblarea etc. Ajustajele intermediare se utilizeaz , de obicei, n cazurile n care piesele asamblate trebuie s fie bine centrate, iar montarea i demontarea lor trebuie s se fac relativ u or, f r a deteriora suprafe ele de contact. Ajustajele cu strngere trebuie s mpiedice, la anumite solicit ri i anumite temperaturi ale regimului de lucru, deplasarea unei piese fa de alta n cadrul asambl rii, f r a se mai folosi elemente suplimentare de fixare. Prin strngere, pe suprafe ele de contact se creeaz o stare de tensiune, a c rei m rime este propor ional cu m rimea strngerii. Din cauza deform rii materialului pieselor i a dificult ilor de montare i demontare, ajustajele cu strngere se prescriu atunci cnd, pn la sfr itul perioadei de func ionare, nu este necesar sau nu se prevede demontarea pieselor asamblate. Observa ie: prin aplatizarea microneregularit ilor, strngerea efectiv este mai mic dect strngerea calculat ca diferen a dintre diametrul arborelui i diametrul alezajului nainte de asamblare. n cele ce urmeaz , se prezint cteva caracteristici i domenii de utilizare a ajustajelor din sistemul ISO.
8

Toleran e i control dimensional Cursul 4


Tip Ajustajul Caracteristici. Domeniul de utilizare Ajustaje cu joc minim egal cu zero jocul probabil este foarte mic Se recomand a fi folosite astfel la asambl ri fixe cu pozi ionare precis a pieselor i cu posibilit i de montare i demontare u oare i frecvente (de exemplu la montarea ro ilor de transmisie, la montarea axului pinolei n p pu a mobil a ma inilor-unelte etc.), n locul unor ajustaje intermediare de precizie mai mic (la montarea capului bielei n loca , la montarea excentricului pe arborele pompei cu excentric etc.), la asambl ri mobile cu centrare i ghidare foarte precise (la supapele cu arc, la articula iile unor mecanisme de ma ini i aparate de precizie nalt , la asamblarea n ir a mai multor ro i din ate pe un arbore n cutiile de viteze), la asambl ri mobile cu centrare bun i deplas ri lente (la asamblarea piston-cilindru n ma inile pneumatice, la asamblarea colierului excentricului n presele cu excentric, la asamblarea arm turilor etc.). Ajustaje cu jocuri foarte mici Se utilizeaz la asambl rile mobile din mecanismele de precizie nalt cu solicit ri reduse (la asamblarea axelor principale ale strungurilor mici de precizie nalt , la capetele divizoare, la asamblarea ventilelor i cuplajelor mecanismelor de precizie etc.), la asambl rile fixe de pozi ionare (la asamblarea tifturilor de centrare n dispozitive, carcase i corpuri, la urubul capului de biel , la montarea buc elor de ghidare n dispozitivele de g urit etc.). Ajustaje cu jocuri mici Se folosesc foarte frecvent la asambl rile mobile din construc ia de ma ini (de exemplu la arbori n lag rele de fric iune cu ungere normal i cu func ionare la temperaturi nu prea mari, la mecanismele mijlocii i u oare, la tijele de tache i n ghidaje, la bol urile din manivel , la ro ile din ate libere pe arbori, la montarea suportului port-cu it pe sania strungului etc.). Ajustaje cu jocuri mijlocii Se recomand la asambl ri scurte, care func ioneaz cu tura ii mari sau la asambl ri de lungime mare care func ioneaz cu tura ii mijlocii i mici (de exemplu la arborii n lag re de fric iune mult distan ate ntre ele, la arborii ce se reazem n mai mult de dou lag re, la arborii coti i i la arborii de distribu ie n lag rele lor, la lag rele turbogeneratoarelor etc.). Ajustaje cu jocuri mijlocii, mai mari dect ale precedentelor Se folosesc, de regul , n diferite asambl ri ale ma inilor grele (de exemplu la mbin rile arbore-lag r de fric iune n turbine, laminoare i ma ini ce func ioneaz cu ocuri, la montarea unor ro i libere pe arbori etc.). Ajustaje cu jocuri mari Se utilizeaz cnd, n timpul func ion rii, piesele mobile trebuie s fac fa unor condi ii de mediu i solicit ri nefavorabile (de exemplu la ma inile agricole), cnd montarea i demontarea pieselor trebuie s de fac foarte u or sau atunci cnd, n timpul func ion rii, jocul dintre piese se reduce datorit nc lzirii n mai mare m sur a arborelui (de exemplu la tija supapei n buc a de ghidare a motorului cu ardere intern etc.). Ajustaje cu jocuri foarte mari Sunt utilizate mai mult la asambl rile unor ma ini i utilaje care, n timpul func ion rii, sunt expuse murd riei i unor solicit ri nefavorabile, ca, de exemplu, ma inile agricole i utilajele de construc ie. Ajustaje cu jocuri probabile mici i cu strngeri foarte mici i pu in probabile Se recomand a fi utilizate la asambl ri fixe, cu montare i demontare u oar , pentru evitarea deforma iilor (de exemplu la montarea ro ilor din ate cilindrice i conice fixate cu pene, la montarea ro ilor melcate i a capacelor la corpuri, la asamblarea buc ei conice n lag rul p pu ii fixe a unor strunguri, la centrarea semicuplajelor etc.). Ajustaje cu strngeri probabile mici i jocuri cu probabilitate mic Se pot utiliza n cazul asambl rilor precise cu montaj u or i lipsite de vibra ii (de exemplu la montarea ro ilor din ate mici cu mers lini tit, la asamblarea bol ului de piston n piston, la montarea pieselor cu excentric etc.). 9

H6/h5 ; H7/h6 ; H8/h7 ; H8/h8 ; H9/h9 ; H10/h10 ; H11/h11 ; H12/h12

H6/g5 ; H7/g6 ; G7/h6

AJUSTAJE CU JOC AJUSTAJE INTERMEDIARE

H6/f6 ; H7/f6 ; H7/f7 ; H8/f8 ; H9/f9 ; F7/h7 ; F8/h8

H6/e7 ; H7/e8 ; H8/e9 ; E7/h8

H7/d8 ; H8/d9 ; H9/d10 ; H10/d10 ; H11/d11 ; D8/h9

H7/c8 ; H8/c9 ; H11/c11

H8/a9 ; H8/b9 ; H11/a11 ; H11/b11 ; H12/b12 ; A11/h11 ; B11/h11

H6/j5 ; H7/j6 ; H8/j7 ; J7/h6

H6/k5 ; H7/k6 ; H8/k7 ; K7/h6

Toleran e i control dimensional Cursul 4


Tip Ajustajul H6/m5 ; H7/m6 ; H8/m7 ; M7/h6 Caracteristici. Domeniul de utilizare Ajustaje cu strngeri probabile mai mari i jocuri probabile mici Sunt recomandate la asambl ri precise i foarte precise, cu centrare foarte bun (joc limitat la minim), de exemplu la montarea camelor pe ax, la asamblarea ro ilor n trepte pe arborii ma inilor de rectificat, la montarea ro ilor din ate conice pe arborii reductoarelor etc. Ajustaje cu strngeri probabile mari i jocuri probabile extrem de reduse Se utilizeaz , cu prec dere, la asambl rile supuse unor solicit ri dinamice n timpul exploat rii i la asambl rile care trebuie asigurate, suplimentar, cu o strngere (de exemplu, la unele buc e cu pere i sub iri i f r pene, la montarea unor ro i din ate pe arborii ma inilor de forjare, la montarea buc elor n cilindrii pompelor de mare presiune etc.). Se utilizeaz rar i numai n cazurile cnd jocurile posibile, cu o probabilitate extrem de redus , trebuie s fie foarte mici. Ajustaje cu strngeri foarte mici Se prescrie la asambl ri foarte precise, supuse la solicit ri dinamice relativ mici (de exemplu, la asamblarea bol ului de piston cu pistonul n motoarele tractoarelor). Ajustaje cu strngeri mici Se folosesc, n general, pentru fixarea pieselor cu solicit ri reduse sau n prezen a unui element suplimentar de fixare (pan etc.), montarea i demontarea f cndu-se f r pericolul deterior rii suprafe elor de contact (de exemplu, la montarea ro ilor pe arbori n prezen a penelor, la asamblarea cuzine ilor n lag re, la montarea rulmen ilor pe arbori i n loca ul carcasei etc.). Ajustaje cu strngeri mijlocii Sunt recomandate pentru asambl ri cu solicit ri mici. Ele asigur o fixare de rezisten medie la piesele din aliaje feroase i o fixare u oar la piesele din metale i aliaje neferoase (de exemplu, la buc ele presate n lag re, la asamblarea capetelor de biel , la fixarea rotorilor de pompe pe arbore etc.). Ajustaje cu strngeri mari Se utilizeaz la asambl rile demontabile i nedemontabile cu solicit ri apreciabile. Dac piesele au dimensiuni mari (peste 80 mm), se recomand ca asamblarea s se fac prin nc lzirea prealabil a alezajului (de preferat n cuptoare electrice) sau prin r cirea prealabil a arborelui (n dioxid de carbon solid sau lichid). Exemplu: la montarea c m ii de cilindru n cilindrul motoarelor cu ardere intern . Ajustaje cu strngeri foarte mari Se utilizeaz , de obicei, la asambl ri nedemontabile, cu solicit ri dinamice mari (de exemplu, la asamblarea prin presare a scaunului supapei n chiulasa motorului, la montarea semicuplajelor pe arbori, la montarea permanent a ro ilor din ate mari pe arbori etc.). Ajustaje cu strngeri extrem de mari Dau strngeri de ordinul 1 din dimensiune i se prescriu pentru asambl rile permanente cu solicit ri mecanice i termice foarte mari, de exemplu, la montarea bandajelor de o el pe ro ile de locomotiv , la montarea ro ii de locomotiv pe osie etc. Asamblarea se face prin presare cu ajutorul unei prese speciale cu lubrifiere i, de regul , prin nc lzirea alezajului sau r cirea arborelui. Strngerea maxim se verific prin m surarea prealabil a dimensiunilor efective ale pieselor i prin calcul, iar presarea trebuie controlat cu ajutorul dinamometrului pentru a se evita eventualele suprasolicit ri. Ajustaje cu strngere cu caracter special Se utilizeaz n anumite cazuri speciale i pe baza unei analize prealabile, din care s rezulte c strngerea minim posibil asigur trensmiterea for ei sau a momentului de regim, iar strngerea maxim posibil nu d suprasolicit ri n materialul pieselor.

H6/n5 (pentru D < 3 mm); H7/n6 ; H8/n7 ; N7/h6 H8/p7 ; H8/r7 (pentru D 100 mm) H6/n5 (pentru D > 3 mm)

H6/p5 ; H7/p6 ; P7/h6

H6/r5 ; H7/r6 ; H8/r7 (pentru D > 100 mm) ; R7/h6 AJUSTAJE CU STRNGERE

H6/s5 ; H7/s6 ; H8/s7 ; S7/h6

H6/t5 ; H7/t6

H6/u5 ; H7/u6 ; H8/u7 ; U7/h6

H6/v5 ; H7/v6 ; H6/x5 ; H7/x6 ; H8/x7 ; X7/h6 ; H7/y6 ; H8/y7 ; H7/z6 ; H8/z7 ; Z7/h6

10

Toleran e i control dimensional Cursul 4

Toleran ele dimensiunilor libere


Cotele (dimensiunile) f r indica ii de toleran e pe desen sunt cotele de importan secundar , care se mai numesc i cote sau dimensiuni libere, deoarece ele apar in, de obicei, suprafe elor care nu intr n contact func ional cu alte suprafe e i, deci, nu formeaz ajustaje sau nu sunt componente importante ale lan urilor de dimensiuni. De re inut ns c aceste cote au influen asupra greut ii i gabaritului produselor. Abaterile limit standardizate ale acestor cote sunt date in tabelul de mai jos. Abateri limit pentru dimensiuni liniare f r indica ii de toleran e (conform STAS 2300-75)
Dimensiuni nominale, mm Pn la 6 (inclusiv) Peste 6 la 30 Peste 30 la 120 Peste 120 la 310 Peste 310 la 1000 Peste 1000 la 2000 Peste 2000 la 4000 Peste 4000 fin 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,50 Abateri limit , mm Execu ie mijlocie semimijlocie 0,10 0,20 0,20 0,50 0,30 0,80 0,50 1,20 0,80 2,00 1,20 3,00 2,00 4,00 3,00 5,00

grosolan 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 5,00 8,00 10,00

Indicarea pe desen a gradului de execu ie pentru cotele libere se face printr-o not general , ca, de exemplu: Execu ie mijlocie STAS 2300-75. n mod obi nuit, abaterile limit ale acestor cote nu se verific , dar, cu acordul p r ilor, ele se pot verifica, prin sondaj, pentru a se stabili dac gradul de execu ie a fost respectat.

nscrierea pe desen a toleran elor la dimensiuni liniare i unghiulare i a ajustajelor


Toleran ele la dimensiuni liniare i unghiulare se nscriu, n conformitate cu ISO 406:91, imediat dup cotele la care se refer . Simbolul cmpului de toleran se nscrie n rnd cu cota, avnd aceea i dimensiune nominal a scrierii cu textul cotei. Valorile abaterilor limit au dimensiunea nominal mai mic dect cea a cotei. Pe desenele de execu ie toleran ele se pot nscrie n unul din urm toarele moduri: - prin simbolul cmpului de toleran , mod utilizat foarte rar (fig. 4.3); - prin valorile abaterilor limit , valoarea abaterii superioare fiind deasupra valorii abaterii inferioare i precedate de semnul aferent (+ sau -) (fig. 4.4); - prin simbolul cmpului de toleran urmat, ntre paranteze, de valorile abaterilor limit (fig. 4.5).

Fig. 4.3

Fig. 4.4

Fig. 4.5

11

Toleran e i control dimensional Cursul 4 Dac pe aceea i suprafa , pentru aceea i dimensiune nominal toleran ele sunt diferite, atunci zona respectiv se delimiteaz printr-o linie sub ire, trasat numai n vedere (fig. 4.6). Toleran ele la dimensiunile elementelor componente ale unui ajustaj, reprezentate asamblat, se indic ntr-unul din modurile: - prin simbolurile cmpurilor de toleran (simbolul cmpului de toleran al alezajului fiind la num r tor iar cel al arborelui la numitor) scrise sub form de frac ie cu linie oblic , cu linie orizontal , f r linie de frac ie sau simetric fa de cot (fig. 4.7); - prin valorile abaterilor limit , preciznd piesa la care se refer toleran a, prin indicarea num rului de pozi ie (fig. 4.8);

Fig. 4.6

Fig. 4.7

Fig. 4.8

prin simbolurile cmpurilor de toleran , urmate de valorile abaterilor limit nscrise ntre paranteze (fig. 4.9); nscrierea toleran elor la dimensiuni unghiulare se indic prin valorile abaterilor limit , gradele i minutele fiind exprimate n numere ntregi (fig. 4.10).

Fig. 4.9

Fig. 4.10

12