Sunteți pe pagina 1din 3

ORDIN nr.

690 din 28 septembrie 2004 pentru aprobarea Normei privind condi iile i criteriile pentru atestarea produselor tradi ionale
Vznd referatul de aprobare privind atestarea produselor tradi ionale nr. 94.560 din 17 septembrie 2004, n temeiul art. 4 alin. (1) pct. I.23 din Hotrrea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea i func ionarea Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, cu modificrile ulterioare, ministrul agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale emite urmtorul ordin:

Art. 1
Se aprob Norma privind condi iile i criteriile pentru atestarea produselor tradi ionale, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.

Art. 2
Prezentul ordin va intra n vigoare n termen de 30 de zile de la data publicrii lui n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Art. 3
Direc ia general de reglementare i implementare va duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin. -****Min istru l agricultu rii, pdurilo r i dezvoltrii rurale, Petre Daea

ANEX:
NORM privind condi iile i criteriile pentru atestarea produselor tradi ionale Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 938 din data de 14 octombrie 2004

NORM din 28 septembrie 2004 privind condi iile i criteriile pentru atestarea produselor tradi ionale
Art. 1
(1)Prezenta norm stabilete condi iile i criteriile pentru atestarea tradi ionale. (2)Prezenta norm se aplic fr a aduce atingere altor prevederi specifice. produselor

Art. 2
n sensul prezentei norme, termenii folosi i se definesc dup cum urmeaz: a)produs tradi ional - produsul care trebuie s fie ob inut din materii prime tradi ionale, s prezinte o compozi ie tradi ional sau un mod de produc ie i/sau de prelucrare care reflect un procedeu tehnologic de produc ie i/sau de prelucrare tradi ional i care se distinge n mod clar de alte produse similare apar innd aceleiai categorii; b)tradi ionalitate - elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge n mod clar de alte produse similare apar innd aceleiai categorii; tradi ionalitatea nu poate s se limiteze la o compozi ie calitativ sau cantitativ ori la un mod de produc ie stabilit printr-o reglementare comunitar sau na ional ori prin standarde voluntare; totui aceast regul nu se aplic dac reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit n vederea definirii tradi ionalit ii unui produs; c)atestarea produselor tradi ionale - recunoaterea tradi ionalit ii unui produs prin intermediul nregistrrii sale n conformitate cu prezenta norm.

Art. 3

Direc ia de politici pentru creterea animalelor i produse alimentare din Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale nfiin eaz i administreaz un registru de atestare a produselor tradi ionale.

Art. 4
(1)Pentru a figura n registrul men ionat la art. 3, produsul trebuie s fie fabricat din materii prime tradi ionale, s prezinte o compozi ie tradi ional sau un mod de produc ie i/sau de prelucrare care reflect un tip tradi ional de produc ie i/sau de prelucrare. (2)nregistrarea nu este permis n cazul unui produs a crui tradi ionalitate se datoreaz: a)provenien ei sau originii sale geografice; b)aplicrii unei inova ii tehnologice.

Art. 5
(1)Pentru a fi nregistrat, produsul tradi ional trebuie: - s fie tradi ional n sine; sau - s exprime tradi ionalitatea. (2)Produsul prevzut la alin. (1) liniu a a doua nu poate fi nregistrat dac: - se refer doar la cerin e de ordin general utilizate pentru un ansamblu de produse ori la cele prevzute de o reglementare comunitar specific; - este neltor, cum este n special cel care se refer la o caracteristic evident a produsului sau care nu corespunde caietului de sarcini ori specifica iei tehnice a produsului i nici ateptrilor consumatorilor cu privire la caracteristicile tradi ionale ale produsului. (3)Pentru a fi nregistrat, produsul prevzut la alin. (1) prima liniu trebuie s fie tradi ional i conform cu dispozi iile na ionale sau consacrat de folosin . (4)Utilizarea termenului geografic este autorizat sub un nume care nu intr sub inciden a reglementrilor privind protec ia indica iilor geografice i denumirilor de origine ale produselor agricole i produselor alimentare.

Art. 6
(1)Pentru a fi atestat ca produs tradi ional, produsul trebuie s fie conform unui caiet de sarcini. (2)Caietul de sarcini con ine cel pu in elementele urmtoare: a)numele produsului n sensul art. 5; b)descrierea metodei de produc ie, inclusiv a naturii i caracteristicilor materiei prime i/sau ale ingredientelor utilizate i/sau a metodei de preparare a produsului, cu referire la tradi ionalitatea acesteia; c)elemente care s prezinte evaluarea caracterului tradi ional n sensul art. 4 alin. (1); d)descrierea caracteristicilor produsului, prin indicarea principalelor sale caracteristici fizice, chimice, microbiologice i/sau organoleptice care se raporteaz la tradi ionalitate; e)cerin ele minime i procedurile de verificare i control ale tradi ionalit ii.

Art. 7
(1)Cererea de nregistrare a produsului tradi ional, care include caietul de sarcini prevzut la art. 6, se depune la direc ia pentru agricultur i dezvoltare rural a jude ului n a crui raz teritorial se realizeaz produsul. (2)Reprezentan ii mputernici i ai Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, din cadrul direc iilor pentru agricultur i dezvoltare rural jude ene, numi i prin ordin al ministrului agriculturii, pdurilor i dezvoltrii rurale pentru acordarea licen elor de fabrica ie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea i retragerea (anularea) licen elor de fabrica ie agen ilor economici care desfoar

activit i n domeniul produc iei de produse alimentare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimenta iei i pdurilor nr. 357/2003, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 404 din 10 iunie 2003, analizeaz dac cererea i caietul de sarcini corespund prevederilor prezentei norme i comunic solicitantului dac exist neconformit i, situa ie n care acesta va depune o nou cerere nso it de documenta ia completat conform observa iilor fcute. (3)n situa ia n care se constat c documenta ia depus, respectiv caietul de sarcini, corespunde prevederilor prezentei norme, reprezentan ii mputernici i verific la fa a locului realitatea datelor nscrise n caietul de sarcini. (4)Rezultatul verificrilor faptice se nscrie ntr-un proces-verbal care se semneaz de reprezentantul mputernicit constatator i de solicitant sau de mputernicitul acestuia, redactat n dou exemplare, dintre care un exemplar rmne la solicitant i unul la direc ia pentru agricultur i dezvoltare rural jude ean. (5)n situa ia n care se constat c datele nscrise n caietul de sarcini nu corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se men ioneaz distinct n procesul-verbal i constituie motiva ia nenscrierii produsului n Registrul de atestare a produselor tradi ionale. (6)n situa ia n care se constat c datele nscrise n caietul de sarcini corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se men ioneaz n procesul-verbal, care constituie actul n baza cruia se nscrie produsul n Registrul de atestare a produselor tradi ionale. (7)Direc ia pentru agricultur i dezvoltare rural jude ean va nainta Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale o copie a procesului-verbal i a caietului de sarcini n baza crora produsul se nscrie n Registrul de atestare a produselor tradi ionale.

Art. 8
Anual, Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Lista produselor tradi ionale nscrise n Registrul de atestare a produselor tradi ionale. Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 938 din data de 14 octombrie 2004