Sunteți pe pagina 1din 9

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV

CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV


FEDERAŢIA ROMÂNĂ SPORTUL PENTRU TOŢI
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ SPORTUL PENTRU TOŢI
ILFOV DIRECŢIA PENTRU SPORT A JUD. ILFOV

VĂ INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI LA

T ROFEUL „MULTISPORT”
MULTISPORT - ILFOV
EDIŢIA A-II-A

Locul desfăşurării activităţii : Casa Corpului Didactic Ilfov


Liceul Teoretic „TRAIAN LALESCU” – Brăneşti, Judeţul Ilfov
Grup Şcolar Agricol „CEZAR NICOLAU” – Brăneşti, Judeţul Ilfov

Perioada: 29 - 31 MAI 2009

Regulamentul competiţiei poate fi consultat şi descărcat, în format


ADOBE.pdf de pe site-ul C.C.D. ILFOV - www.ccdilfov.net

Coordonator activitate,
Prof. GHEORGHE DAN -
IONUŢ
ROMÂNIA – MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII ŞI IVOVĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV
CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV
Str. Slt. P. Ionel, nr.2, comuna Brăneşti, jud. Ilfov, Tel./Fax: 021-350 14 02, 350 14 04
e-mail: ccdilfov@gmail.com, - http://www.ccdilfov.net/

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ
„SPORTUL PENTRU TOŢI” ILFOV
Str. Slt. Petre Ionel, nr.4, Com. Brăneşti, Judeţul Ilfov
Telefon: 0722.611.545; 0741.322.592;
ajsptilfov@gmail.com , asjsptilfov@yahoo.com

29 - 31 MAI 2009

2
FIŞĂ DE PROIECT

TROFEUL „MULTISPORT” – ILFOV

Editia a - II - a

29 - 31 MAI 2009

Organizatori:
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV
CASA CORPULUI DIDACTIC ILFOV
FEDERAŢIA ROMÂNĂ SPORTUL PENTRU TOŢI
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ SPORTUL PENTRU TOŢI ILFOV
DIRECŢIA PENTRU SPORT A JUDEŢULUI ILFOV
Parteneri:
LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII “TRAIAN LALESCU”-BRĂNEŞTI
GRUP ŞCOLAR AGRICOL “CEZAR NICOLAU”-BRĂNEŞTI

Scop:

o Promovarea activităţii “Sportul pentru toţi” în rândul personalului din învăţământ;

Obiective:

o Angrenarea unui număr cât mai mare de cadre didactice şi nedidactice în practicarea sportului şi
dezvoltarea mişcării fizice în mod organizat;
o Amplificarea ecoului întrecerii prin prisma spiritului de fair-play şi tradiţie;
o Realizarea de parteneriate instituţionale interjudeţene;
o Iniţiere în tir cu arcul şi darth.

Locul de desfăşurare:

o Baza sportivă a Liceului Teoretic “Traian Lalescu”-Brăneşti:


- Terenurile de volei;
- Sala de sport;
o Sala C.C.D. Ilfov - Brăneşti.

Perioada: Vineri 29 – Duminică 31 Mai 2009

Regulament de joc:

o Regulamentele de joc sunt cele oficiale al jocurilor de volei în 6, tenis de masă (simplu şi dublu),
respectiv şah.

Condiţii de înscriere:

o Confirmarea participării până cel târziu Joi - 30 aprilie 2009;


o Participarea la şedinţa tehnică care va avea loc vineri 29 mai 2009, orele 10.00, la C.C.D. Ilfov -
Brăneşti;
o Luarea la cunoştiinţă a prezentului regulament de către delegaţi şi prelucrarea ulterioară a acestuia cu
membrii fiecărei echipe.

Condiţii de participare:

3
o Cunoaşterea prezentului regulament;
o Fiecare delegaţie este însoţită de către un profesor- delegat (responsabil);
o Fiecare delegaţie îşi asigură transportul (dus-întors);
o La această competiţie participă cadre didactice şi nedidactice din unităţile şcolare, C.C.D.-uri şi D.S.J.-
uri judeţelor înscrise în competiţie;
o Echipele sunt formate din 10 (zece) membri (minim 4 fete);
o Toţi membri înscrişi ai fiecărei echipe trebuie să participe la minim 2 (două) sporturi din concurs (volei-
mixt, tenis de masă şi şah);
o Participanţii la această ediţie pot concura şi la ediţiile următoare;
o Încălcarea acestui regulament duce la eliminarea din concurs a echipei care se face vinovată de aceasta;
o Orice abatere disciplinară atrage eliminarea din competiţie a celui în culpă;
o Prezentarea tabelului nominal cu cadrele didactice participante, cu toate datele înscrise şi avizele
necesare, conform tabelului din Anexa 1.

Tragerea la sorţi:
o Programul concursului va fi prezentat în cadrul şedinţei tehnice, vineri 29 mai 2008, orele 10.00, la
C.C.D. Ilfov - Brăneşti;
o Tragerea la sorţi va avea loc în cadrul şedinţei tehnice;
o Schema de joc se va completa în urma tragerii la sorţi;
o Schema şi condiţiile de joc sunt parte integrantă a acestui regulament şi sunt prezentate în
Anexele 2, 3, 4 şi 5.

Premierea:

o Se vor acorda premii din partea organizatorilor şi susţinătorilor proiectului;


o Cupa “FAIR-PLAY” va fi acordată echipei care dă dovadă de corectitudine, disciplină,
solidaritate, toleranţă, pe toată durata întrecerii;
o Trofeul “MULTISPORT” va fi acordat echipei care totalizează cel mai mare număr de puncte
câştigate în clasamentul general, prezentat în Anexa 5.

Inspector Şcolar de Specialitate Director C.C.D. Ilfov,


Prof. TITEL IORDACHE Prof. UDRESCU VICTOR

F.R.S.P.T., Coordonator proiect A.J.S.P.T. Ilfov ,


Secretar general Prof. GHEORGHE DAN-IONUŢ
SUCIU AURELIA

ANEXA 1
4
Nr. …. / ………………..

Echipa ……………………………………..
Judeţul ……………………………..

TABEL NOMINAL

Cu participanţii la Trofeul „MULTISPORT ” - Ilfov


Ediţia II – 2009

Nr. Nr. Sporturile la Serie şi nr. Viza medicala


crt. Numele şi prenumele Data naşterii
tricou care B.I. / C.I. individuală
participă

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

• Viza medicală individuală este obligatorie (apt pentru efort fizic);


• Culoare tricou……………., şort………… ;
• Prezentarea la joc a actelor de identitate şi a legitimaţiilor este obligatorie.

Inspector Şcolar de Specialitate Director C.C.D.,

, Preşedinte A.J.S.P.T., Profesor - Delegat,

ANEXA 2
5
V O L E I - Mixt

• VICTORIE = 3 PUNCT

• ÎNFRÂNGERE = 1 PUNCTE

- Eliminatoriu;
- 3 seturi din 5;
- În teren 3 jucători + 3 jucătoare;

1/4 Semifinala -I Finala Mică (loc 3-4)


(I-II)
I

1
-
2
- -
II

3
-
4

Semifinala -II FINALA MARE (loc 1-2)


(III-IV)
III

5
-
6
- -
IV

7
-
8

ANEXA 3

6
TENIS DE MASĂ

• VICTORIE = 1 PUNCT

• ÎNFRÂNGERE = 0 PUNCTE

- Eliminatoriu;
- 2 seturi din 3;
- 4 partide de simplu (2 masculin + 2 feminin) + 1 partidă de dublu-mixt.
- Tragerea la sorţi va fi efectuată cu evitarea confruntării directe în primul tur.

1/8 1/4 Semifinala -I Finala Mică


(I-II) (loc 3-4)
I I - II
1
2
II -
3
4 - -
III III - IV
5
6
IV -
7
8 Semifinala -II FINALA MARE
V V - VI (loc 1-2)
9 (III-IV)
10
VI -
11
12
VII VII - VIII
13 - -
14
VIII -
15
16

ANEXA 4

ŞAH
7
• VICTORIE = 1 PUNCT

• REMIZĂ = 1/2 PUNCTE

• ÎNFRÂNGERE = 0 PUNCTE

- Turneu de 5 (runde);
- 4 participanţi (minim o participantă) / echipă;
- Tragerea la sorţi va fi efectuată prin calculator.

RUNDA - I RUNDA -II RUNDA -III RUNDA -IV RUNDA -V


I( - ) I( - ) I( - ) I( - ) I( - )
- - - - -
II ( - ) II ( - ) II ( - ) II ( - ) II ( - )
- - - - -
III ( - ) III ( - ) III ( - ) III ( - ) III ( - )
- - - - -
IV ( - ) IV ( - ) IV ( - ) IV ( - ) IV ( - )
- - - - -
V( - ) V( - ) V( - ) V( - ) V( - )
- - - - -
VI ( - ) VI ( - ) VI ( - ) VI ( - ) VI ( - )
- - - - -
VII ( - ) VII ( - ) VII ( - ) VII ( - ) VII ( - )
- - - - -
VIII ( - ) VIII ( - ) VIII ( - ) VIII ( - ) VIII ( - )
- - - - -
IX ( - ) IX ( - ) IX ( - ) IX ( - ) IX ( - )
- - - - -
X( - ) X( - ) X( - ) X( - ) X( - )
- - - - -
XI ( - ) XI ( - ) XI ( - ) XI ( - ) XI ( - )
- - - - -
XII ( - ) XII ( - ) XII ( - ) XII ( - ) XII ( - )
- - - - -
XIII ( - ) XIII ( - ) XIII ( - ) XIII ( - ) XIII ( - )
- - - - -
XIV ( - ) XIV ( - ) XIV ( - ) XIV ( - ) XIV ( - )
- - - - -
XV ( - ) XV ( - ) XV ( - ) XV ( - ) XV ( - )
- - - - -
XVI ( - ) XVI ( - ) XVI ( - ) XVI ( - ) XVI ( - )
- - - - -

8
ANEXA 5

CLASAMENT FINAL
(GENERAL)

1. …………….……………. …pct.

2. ………………………….. …pct.

3. ………………………….. …pct.

4. ………………………….. …pct.

5. ………………………….. …pct.

6. ………………………….. …pct.

7. ………………………….. …pct.

8. ………………………….. …pct.