Sunteți pe pagina 1din 301

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

GHIDUL SOLICITANTULUI
SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PENTRU DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE SPRIJIN AL AFACERILOR DE INTERES NAIONAL I INTERNAIONAL
POLI DE COMPETITIVITATE

August 2012

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Prezentul ghid se adreseaz entitilor private, publice sau reprezentnd societatea civil, membre ale polilor de competitivitate existeni sau poteniali, n scopul orientrii lor n accesarea finanrilor nerambursabile pentru acest apel de proiecte n cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007-2013, Axa prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i eco-eficient, Domeniul Major de Intervenie 1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului, Operaiunea 1.3.1 Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional. Acest ghid prezint regulile pentru pregtirea, ntocmirea i depunerea proiectelor i descrie modalitatea de selecie, aprobare i implementare a acestora. Precizm c acest document nu exonereaz solicitanii de respectarea legislaiei naionale i comunitare din domeniu.

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

CUPRINS
INTRODUCERE ................................................................................................................................................... 6 CAPITOLUL I INFORMAII GENERALE 7 I.1. PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE 20072013............ 7 I.2. OPERAIUNEA DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE SPRIJIN AL AFACERILOR DE INTERES NAIONAL I INTERNAIONAL POLI DE COMPETITIVITATE .................................................................................................... 8 I.3. ABORDAREA SPECIFIC A CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU PREZENTA OPERAIUNE ............... 10 I.4. CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE ......................................................................................................... 12 CAPITOLUL II CONDIII GENERALE PRIVIND POLII DE COMPETITIVITATE....................... 12 II.1. CONDIII DE ELIGIBILITATE PENTRU PACHETUL INTEGRAT ........................................................................ 12 II.2. CONSTITUIREA PACHETULUI INTEGRAT...................................................................................................... 13 II.3. DEPUNEREA PACHETULUI INTEGRAT I A CERERILOR DE FINANARE ......................................................... 17 II.4. REGULI ALE AJUTORULUI DE STAT APLICABILE N CADRUL OPERAIUNII ................................................... 18 CAPITOLUL III CONDIII PRIVIND PROIECTELE DE INVESTIII ............................................... 20

III.1 . CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANII PROIECTELOR DE INVESTITII ................................... 20 III.2. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU PROIECTELE DE INVESTIII N INFRASTRUCTURA DE AFACERI .......................................................................................................................................................................... 24 III.3. ACTIVITI ELIGIBILE PENTRU PROIECTELE DE INVESTIII .................................................................... 27 III.4. CHELTUIELI ELIGIBILE PENTRU PROIECTELE DE INVESTITII ................................................................... 28 III.5. REGULI ALE AJUTORULUI DE STAT APLICABILE PROIECTELOR DE INVESTIII ........................................ 31 III.5.1. Tipul de ajutor ................................................................................................................................. 31 III.5.2. Intensitatea ajutorului pentru proiecte de investiii n infrastructura de afaceri ......................... 31 III.5.3. Valoarea maxim a finanrii nerambursabile acordate pentru proiecte de investiii ................. 31 III.5.4. Determinarea contribuiei proprii i a valorii totale a proiectului ................................................ 32 III.6. DURATA CONTRACTULUI (PERIOADA DE EXECUIE) ................................................................................. 32 CAPITOLUL IV CONDIII PRIVIND PROIECTELE DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE .............................................................................................................................................................................. 33 IV.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANII PROIECTELOR DE CERCETARE-DEZVOLTAREINOVARE ........................................................................................................................................................ 33 IV.2. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU PROIECTELE DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE .......... 37 IV.3. ACTIVITI ELIGIBILE PENTRU PROIECTELE DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE .................. 39 IV.4. CHELTUIELI ELIGIBILE PENTRU PROIECTELE DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE ................. 41 IV.5. REGULI ALE AJUTORULUI DE STAT APLICABILE PROIECTELOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE .... 45 IV.5.1. Tipul de ajutor ................................................................................................................................. 45 IV.5.2. Intensitatea ajutorului pentru proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ....................................... 45 IV.5.3. Valoarea maxim a finanrii nerambursabile acordate pentru proiecte ..................................... 48 IV.5.4. Determinarea contribuiei proprii i a valorii totale a proiectului ................................................. 49 IV.6. DURATA CONTRACTULUI (PERIOADA DE EXECUIE) ................................................................................. 49 CAPITOLUL V CONDIII PRIVIND PROIECTELE DE TIP SOFT ................................................. 50 V.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANII PROIECTELOR DE TIP SOFT ....................................... 50 V.2. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU PROIECTELE DE TIP SOFT ............................................................... 54 V.3. ACTIVITI ELIGIBILE PENTRU PROIECTELE DE TIP SOFT....................................................................... 55 V.4. CHELTUIELI ELIGIBILE PENTRU PROIECTELE DE TIP SOFT ........................................................................ 56

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

V.5. REGULI ALE AJUTORULUI DE STAT APLICABILE PROIECTELOR DE TIP SOFT ............................................. 59 V.5.1. Tipuri de ajutor de stat ...................................................................................................................... 59 V.5.2. Intensitatea ajutorului pentru proiecte de tip soft ....................................................................... 60 V.5.3. Valoarea maxim a finanrii nerambursabile acordate pentru proiecte ....................................... 60 V.5.4. Determinarea contribuiei proprii i a valorii totale a proiectului .................................................. 61 V.6. DURATA CONTRACTULUI (PERIOADA DE EXECUIE) .................................................................................. 62 CAPITOLUL VI. INSTRUCIUNI DE COMPLETARE A CERERILOR DE FINANARE .............. 62

VI.1. ASPECTE IMPORTANTE PRIVIND COMPLETAREA CERERII DE FINANARE .................................................. 62 VI.2. DOCUMENTE ANEX LA CEREREA DE FINANARE .................................................................................... 65 VI.3. CERINE PRIVIND DOCUMENTE AFERENTE PROIECTELOR ......................................................................... 65 VI.4. DEPUNEREA CERERII DE FINANARE ........................................................................................................ 66 CAPITOLUL VII PROCESUL DE EVALUARE I SELECIE .................................................................. 66

ETAPA I ............................................................................................................................................................ 67

1. VERIFICAREA CONFORMITII ADMINISTRATIVE A PACHETULUI INTEGRAT I A ELIGIBILITII POLULUI DE COMPETITIVITATE .............................................................................................................................................. 67 2. EVALUAREA TEHNIC A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A POLULUI DE COMPETITIVITATE ............................... 68 ETAPA A II-A................................................................................................................................................... 69 1. VERIFICAREA CONFORMITII ADMINISTRATIVE A CERERII DE FINANARE I A ELIGIBILITII SOLICITANTULUI I A PROIECTULUI ................................................................................................................... 69 2. EVALUAREA TEHNIC I FINANCIAR A PROIECTULUI ................................................................................... 70 CONTESTAII ..................................................................................................................................................... 72 3. STABILIREA PUNCTAJULUI FINAL AL PACHETULUI INTEGRAT I IERARHIZAREA PACHETELOR INTEGRATE..... 73 4. SELECIA PACHETELOR INTEGRATE I A PROIECTELOR INCLUSE CE VOR FI FINANATE ....................... 74 CAPITOLUL VIII CAPITOLUL IX NCHEIEREA CONTRACTULUI .............................................................................. 75 IMPLEMENTARE ........................................................................................................... 76

IX.1 DREPTURILE I OBLIGAIILE BENEFICIARULUI .......................................................................... 76 IX.1.1 Amendamente la Contractul de finanare ....................................................................................... 77 IX.1.2. Asigurarea cofinanrii i a cheltuielilor neeligibile ..................................................................... 79 IX.1.3. Rambursarea cheltuielilor .............................................................................................................. 80 IX.2. RETURNAREA FINANRII NERAMBURSABILE .......................................................................... 81 IX.3. RAPORTAREA ACTIVITILOR N CADRUL PROIECTULUI....................................................... 82 IX.4. ACHIZIII............................................................................................................................................... 82 IX.5. CONTROL I AUDIT .............................................................................................................................. 83 IX.6. INFORMARE, PUBLICITATE I PSTRAREA DOCUMENTELOR ................................................. 85 ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI ..................................................................................................... 87 ANEXA 1. CEREREA DE FINANARE ........................................................................................................ 87 ANEXA 2. MODELE I FORMULARE ........................................................................................................ 113 Modelul A Opis pentru pachetul integrat, cererea de finanare, documente pentru contractare ........ 113 Modelul B Scrisoarea de naintare a pachetului integrat ..................................................................... 122 Modelul C Declaraia de eligibilitate a polului de competitivitate ........................................................ 123 Modelul D Structura minimal a strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate........................ 127 Modelul E Fia proiectului .................................................................................................................... 129 Modelul F Declaraia de eligibilitate a solicitantului i a proiectului .................................................. 131 Modelul F1 Declaraia solicitantului privind situaia ntreprinderii .................................................... 133

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Modelul G Curriculum vitae .................................................................................................................. 147 Modelul H - Declaraia de angajament .................................................................................................... 151 Modelul J Formularul de identificare a Solicitantului ......................................................................... 154 Modelul K Studiul de fezabilitate i anexe ............................................................................................. 156 Modelul L Planul de afaceri i anexe .................................................................................................... 171 Modelul N Acord de parteneriat pentru proiecte .................................................................................. 179 Modelul O Acord de parteneriat pentru pachetul integrat .................................................................... 184 ANEXA 3. INSTRUCIUNI PRIVIND CHELTUIELILE SALARIALE PENTRU ACTIVITI DE CERCETARE-DEZVOLTARE N CADRUL PROIECTELOR DIN CADRUL OPERAIUNII 1.3.1 ......... 187 ANEXA 4. GRILE DE VERIFICARE ............................................................................................................ 190 ANEXA 4.1.1 Grila de verificare a criteriilor de depunere a pachetului integrat ................................... 190 ANEXA 4.1.2 Grila de verificare a conformitii administrative a documentelor aferente polului de competitivitate ............................................................................................................................................ 192 ANEXA 4.1.3 Grila de verificare a eligibilitii polului de competitivitate i pachetului integrat .......... 193 ANEXA 4.2 Grila de evaluare a strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate ............................ 194 ANEXA 4.3.1. Grila de verificare a conformitii administrative a documentelor aferente cererii de finanare .................................................................................................................................................... 198 ANEXA 4.3.2. Grila de verificare a eligibilitii Solicitantului i proiectului ......................................... 199 ANEXA 4.3.3. Grila de verificare a eligibilitii pachetului B ................................................................. 201 ANEXA 4.4.1 Grila de evaluare tehnic i financiar pentru proiecte de INVESTIII ........................ 202 ANEXA 4.4.2 Grila de evaluare tehnic i financiar pentru proiecte de CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE .................................................................................................................................................. 209 ANEXA 4.4.3 Grila de evaluare tehnic i financiar pentru proiecte SOFT .................................... 215 ANEXA 4.5 Punctajul final a pachetului integrat n urma procesului de evaluare tehnic i financiar .................................................................................................................................................................... 220 ANEXA 5.1 ACORD CADRU ............................................................................................................................ 221 ANEXA 5.2. CONTRACTUL DE FINANARE ............................................................................................. 225 Anexa I: Msurile de monitorizare i control .......................................................................................... 247 Anexa II: Msurile de informare i publicitate ........................................................................................ 250 Anexa III: Modelul cererii de rambursare ............................................................................................... 253 Anexa IV: Formularele rapoartelor de monitorizare (Modelul raportului de progres, Modelul raportului final, Modelul raportului de durabilitate a investiiei) ............................................................................. 261 Anexa V: Norme interne de achiziii ........................................................................................................ 274 Anexa VI: Cererea de Finanare .............................................................................................................. 282 Anexa VII: Notificare privind modul de pstrare al documentelor i al evidenei contabile legate de proiect ........................................................................................................................................................ 282 Anexa VIII: Imputernicire i specimen de semnatur a persoanei responsabile cu operaiunile financiare ................................................................................................................................................... 282 Anexa IX : Modelul cererii de prefinanare ............................................................................................. 283 Anexa X: Lista contractelor de achiziii ................................................................................................... 285 Anexa XI: Lista cu specimenele de semnaturi ......................................................................................... 286 Anexa XII: Lista achiziiilor preconizate a fi efectuate n cadrul proiectului ......................................... 286 Anexa XIII Calendarul actualizat al activitilor ..................................................................................... 286 Anexa XIV Acorduri de de parteneriat ..................................................................................................... 287 ANEXA 6. CADRUL LEGAL ....................................................................................................................... 288 ANEXA 7. GLOSAR DE TERMENI ............................................................................................................. 293 ANEXA 8 CLASIFICAREA SECTOARELOR INDUSTRIALE DUP VALOAREA ADUGAT - CONFORM EUROSTAT ........................................................................................................................................................................ 300

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

INTRODUCERE

Prezentul ghid ofer informaiile necesare solicitanilor n vederea pregtirii i transmiterii Cererilor de finanare i reunete instruciunile, procedurile i criteriile ce trebuie respectate n cadrul acestui apel pentru accesarea fondurilor publice nerambursabile alocate pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, n cadrul Axei Prioritare 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient, Domeniul Major de Intervenie 1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului, Operaiunea 1.3.1 Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional. Operaiunea vizeaz asistena integrat pentru polii de competitivitate, existeni sau emergeni, n vederea consolidrii procesului de interaciune dintre firme, favoriznd rspndirea cunotinelor i economii externe sporite (costuri mai mici ale factorilor de producie i ale materiilor prime, ale tranzaciilor), creterea productivitii, creterea numrului de furnizori i clieni ai membrilor polilor de competitivitate. Astfel, ntreprinderile vor beneficia de o abordare integrat incluznd avantajele managementului corporativ, ale unor surse de finanare adecvate, garanii asociate, avantajul tehnic al serviciilor societii informaionale i al cooperrii active cu competitori, organizaii, instituii, inclusiv uniti de cercetare-dezvoltare. Se urmrete dezvoltarea polilor de competitivitate cu vizibilitate att la nivel naional, ct i internaional. Pentru mai multe detalii putei accesa studiul Analiza situaiei existente privind polii de competitivitate existeni i poteniali din Romnia postat pe pagina web a AM POS CCE (http://amposcce.minind.ro/). Autoritatea de Management desemnat pentru administrarea POS CCE 2007-2013 din cadrul Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri este responsabil pentru implementarea Operaiunii 1.3.1 Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional. Ghidul se adreseaz, n principal, solicitanilor de finanare nerambursabil, membri ai parteneriatelor constituite ntre diverse entiti juridice constituite n poli de competitivitate din Romnia. ACEST DOCUMENT NU ARE VALOARE DE ACT NORMATIV I NU EXONEREAZ SOLICITANII DE OBLIGAIA RESPECTRII LEGISLAIEI N VIGOARE LA NIVEL NAIONAL I COMUNITAR. Pentru orice clarificri v rugm s v adresai Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice. n cadrul AM POS CCE funcioneaz un birou de informare (help-desk), unde solicitanii pot fi asistai, n mod gratuit, n clarificarea unor aspecte legate de completarea i pregtirea cererii de finanare. Biroul de informare va funciona n perioada cuprins ntre data lansrii prezentului apel de propuneri i data limit pentru depunerea cererilor de finanare. Datele de contact ale biroului de informare vor fi publicate pe pagina web a programului (http://amposcce.minind.ro/). ntrebrile i rspunsurile care pot fi relevante i pentru ali poteniali solicitani, vor fi publicate pe pagina web a programului (http://amposcce.minind.ro/).

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Data limit pentru depunerea documentelor aferente polilor de competitivitate (prima etap n procesul de depunere, evaluare i selecie) este la 90 zile dup lansarea oficial a operaiunii. Data limit pentru depunerea dosarelor de proiecte aferente pachetelor integrate care vor fi selectate (a doua etap n procesul de depunere, evaluare i selecie) este la 60 zile dup finalizarea primei etape.

CAPITOLUL I

INFORMAII GENERALE

I.1. PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL COMPETITIVITII ECONOMICE 20072013

CRETEREA

Aderarea la Uniunea European presupune noi provocri pentru ntreprinderile romneti, impuse de cerinele Pieei Unice, dar n acelai timp creeaz noi oportuniti de dezvoltare prin accesul acestora la asistena financiar nerambursabil din Fonduri Structurale. Urmare aprobrii Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POSCCE), se lanseaz cererea de propuneri de proiecte pentru Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional poli de competitivitate, din cadrul Axei Prioritare 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient, Domeniul Major de Intervenie 1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului. Autoritatea de Management desemnat pentru administrarea Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 20072013, din cadrul Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri este i instituia responsabil pentru implementarea acestei operaiuni. Obiectivul general al POS-CCE este creterea productivitii ntreprinderilor romneti, cu asigurarea principiilor dezvoltrii durabile i reducerea decalajelor fa de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel nct Romnia s ating, pn n anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivitii din UE. Obiectivele specifice ale POS-CCE sunt: Consolidarea i dezvoltarea durabil a sectorului productiv; Crearea unui mediu favorabil dezvoltrii durabile a ntreprinderilor; Creterea capacitii de cercetaredezvoltare (C&D), stimularea cooperrii ntre instituii de cercetaredezvoltare i inovare (CDI) i ntreprinderi, precum i creterea accesului ntreprinderilor la CDI; Valorificarea potenialului tehnologiei informaiei i comunicaiilor i aplicarea acestuia n sectorul public (administraie) i cel privat (ntreprinderi, ceteni); Creterea eficienei energetice i dezvoltarea durabil a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie.

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Avnd n vedere prioritile identificate pentru creterea competitivitii economice, precum i eligibilitatea Romniei pentru finanarea din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR), n cadrul POS-CCE au fost identificate urmtoarele axe prioritare: Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient; Axa Prioritar 2 Cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare pentru competitivitate; Axa Prioritar 3 Tehnologia informaiei i comunicaiilor pentru sectoarele privat i public; Axa Prioritar 4 Creterea eficienei energetice i a securitii furnizrii, n contextul combaterii schimbrilor climatice; Axa Prioritar 5 Asisten tehnic. Textul integral al Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007 2013 se gsete pe site-ul http://amposcce.minind.ro/.

I.2. OPERAIUNEA DEZVOLTAREA STRUCTURILOR DE SPRIJIN AL AFACERILOR DE INTERES NAIONAL I INTERNAIONAL POLI DE COMPETITIVITATE Operaiunea sus-menionat face parte din Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient i este implementat de ctre Autoritatea de Management, prin Serviciul Coordonare Program. Operaiunea are ca obiectiv general ncurajarea dezvoltrii unor structuri de afaceri n jurul unor activiti productive cu scopul de a produce bunuri cu valoare adugat ct mai mare, competitive att pe piaa naional, ct i cea internaional. Sprijinul acordat dezvoltrii polilor de competitivitate are ca scop stimularea concentrrilor economice prin finanarea unor pachete de proiecte implementate n parteneriat de ntreprinderi/instituii de cercetare/universiti/ONG/autoriti publice locale care s conduc la accelerarea procesului de creare i/sau dezvoltare a ntreprinderilor/activitilor inovative, cu potenial ridicat de interaciune, n scopul creterii numrului de furnizori i clieni permind astfel membrilor polului asistat s concureze pe pieele naionale i internaionale. Prin sprijinirea n cadrul aceastei operaiuni, a apariiei i dezvoltrii polilor de competitivitate de interes naional i vizibilitate internaional din Romnia, se are n vedere atingerea obiectivului general al Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice i anume creterea productivitii ntreprinderilor din Romnia, n conformitate cu principiile dezvoltrii durabile i reducerea decalajelor de productivitate a Romniei n raport cu productivitatea medie a Uniunii Europene. Definiie n accepiunea prezentului ghid, un pol de competitivitate este o asociere, ntr-un spaiu geografic definit, ntre ntreprinderi i organisme de cercetare sau instituii de educaie cu activiti de cercetare angajate ntr-o colaborare partenerial (strategia comun de dezvoltare fiind un element esenial), cu scopul de a genera sinergii n jurul unor proiecte inovative orientate spre una sau mai multe piee. Un astfel de pol nu are o localizare impus, astfel nct din punct de vedere teritorial,
8

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

un pol de competitivitate poate fi plasat ntr-o singur locaie zonal, ct i n zone ce aparin mai multor regiuni de dezvoltare din Romnia. Un pol de competitivitate poate fi constituit ntr-o entitate juridic sau poate funciona pe baza unor acorduri de parteneriat ntre membrii si. Calitatea de pol de competitivitate este dovedit de trei elemente: componena (existena n pol n mod obligatoriu a dou tipuri de entiti, respectiv ntreprinderi i organisme/ organizaii de cercetare/ universiti, la care se poate aduga un al treilea tip, opional, al catalizatorilor), asocierea (avnd ca rezultat fie o persoan juridic, fie o entitate care funcioneaz pe baza unui acord formal de asociere semnat de membrii polului) i strategia de dezvoltare a polului, care este un document nsuit formal (adic semnat) de toi membrii polului. n componena polilor de competitivitate definii n accepiunea prezentului ghid pot intra, alturi de cei 2 piloni instituionali de baz (ntreprinderi, organisme de cercetare/universiti) i entiti generic denumite catalizatori, entiti cu personalitate juridic de tipul: autoriti publice, ONG, ADR, Camere de Comer, asociaii de ramur, patronate, ntreprinderi de training sau consultan, bnci, orice alt form juridic de structuri de sprijinire a afacerilor n conformitate cu legislaia n vigoare, dac aceasta desfoar activiti necesare polilor de competitivitate. Scopul operaiunii este sprijinirea unor proiecte de anvergur care urmresc crearea, dezvoltarea i operaionalizarea polilor de competitivitate. n cadrul polilor de competitivitate se urmrete creterea interaciunilor dintre firme, instituii din mediul academic i tiinific i alte entiti implicate n sprijinirea mediului de afaceri i orientarea sectorului privat ctre inovare i transfer tehnologic. Toate acestea vor determina creterea productivitii i reducerea decalajelor fa de Uniunea European. Scopul operaiunii va fi atins prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru: Construcia, extinderea sau modernizarea infrastructurii polilor de competitivitate; Achiziionarea de echipamente, tehnologii, licene, know-how; Inovarea proceselor de producie i a produselor pe baza aplicrii rezultatelor de Cercetare Dezvoltare Inovare (CDI) n producie; Intensificarea cooperrii ntre membrii polilor de competitivitate; Facilitarea transferului de cunotine i ridicarea nivelului de pregtire necesare creterii competitivitii. Infrastructurile de sprijinire a afacerilor finanate prin POS CCE vor fi sprijinite att prin activiti de tip ,,hard (construirea de noi infrastructuri, consolidri, reabilitri sau modernizri, precum i achiziia de echipamente), ct i prin activiti de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) i activiti de tip soft (servicii destinate ntririi culturii antreprenoriale, precum: diseminare i informare, schimb de experien n domeniul celor mai bune practici, activiti de ndrumare i coordonare, transfer de know-how, seminarii i ateliere de lucru). Existena unor infrastructuri de afaceri (cum sunt de pild platformele de cercetare-dezvoltare-inovare pentru o anumit ramur industrial, platformele logistice, etc.) capabile s concureze pe pieele naionale i internaionale reprezint un factor vital pentru creterea competitivitii Romniei n cadrul Uniunii Europene i va crea premisele unei mai bune integrri a economiei naionale n

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

economia european. n acest sens, existena unor structuri de afaceri corespunztoare va contribui n mod esenial la creterea atractivitii Romniei ca locaie pentru investiii n activiti economice i va fi un instrument-cheie de stimulare a mediului de afaceri. Informaiile prezentate n acest ghid se refer strict la operaiunea sus-menionat i sunt destinate numai polilor de competitivitate existeni sau poteniali, conform definiiei de mai sus.

I.3. ABORDAREA SPECIFIC A CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE PENTRU PREZENTA OPERAIUNE ntruct operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional are un caracter complex, adresndu-se, spre deosebire de alte operaiuni din cadrul POSCCE, nu unor beneficiari poteniali individuali, ci polilor de competitivitate aa cum au fost definii mai sus, se impun cteva precizri metodologice i definiii cheie care vor fi folosite n cadrul prezentului ghid. Proiectele finanate n cadrul acestei operaiuni trebuie s se circumscrie unui pachet integrat (Vezi cap.II) , format n principal din: strategia de dezvoltare a polului de competitivitate, documentele de constituire a polului de competitivitate, fiele proiectelor componente, nsoit de un numr de minim 4 cereri de finanare cu anexele aferente, din care, pe tipuri de proiecte: a. Minim 1 proiect de investiii n infrastructura de afaceri; b. Minim 1 proiect de cercetare dezvoltare inovare (CDI); c. Minim 2 proiecte de tip soft, din care cel puin 1 proiect aferent managementului polului i monitorizrii implementrii strategiei polului, pentru care Solicitantul este entitatea de reprezentare a polului de competitivitate. n cadrul acestei operaiuni se finaneaz urmtoarele tipuri de proiecte: A. Proiecte de investiii n infrastructura de afaceri definite ca investiii comune pentru cercetare dezvoltare, producie, desfacerea produselor, activiti auxiliare, realizate de ctre un grup de membri ai polului de competitivitate i care vor fi utilizate n comun de ctre toi membrii acestuia. B. Proiecte de tip soft reprezint proiecte de interes comun pentru membrii polului care prevd activiti altele dect cele de investiii i CDI, precum: Programe de diseminare i informare; Schimb de bune practici; Programe de mentoring i/sau coaching; Transfer de know-how; Seminarii i workshop-uri de interes comun pentru polul de competitivitate prin activiti de: instruire, consultan; Participarea IMM-urilor la trguri, etc Programe privind managementul polului care cuprind activitatea administrativ a entitii de reprezentare a polului de competitivitate, de monitorizare a implementrii pachetului integrat de proiecte aprobat spre finanare, a implementrii strategiei de dezvoltare a polului, etc.

10

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

C. Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) includ activiti de cercetare, dezvoltare, inovare, realizate n comun i pentru interesul comun al membrilor Polului de competitivitate. (Vezi detalii privind fiecare dintre aceste tipuri de proiecte la capitolele III, IV i V.) Toate tipurile de proiecte trebuie s propun activiti de interes comun membrilor polului de competitivitate respectiv. Nu sunt eligibile proiectele individuale n cadrul pachetului de proiecte. Prin proiect individual se nelege un proiect al crui solicitant este un singur membru al polului i care nu propune activiti de interes comun membrilor polului. Entitile participante la cererea de propuneri i rolul acestora: a. DEPONENTUL = Entitate juridic distinct, care reprezint polul de competitivitate i care nregistreaz i transmite spre evaluare n cadrul apelului un pachet integrat de solicitri de finanare. Autoritatea de Management va comunica numai cu Deponentul pe parcursul procesului de verificare i evaluare a pachetelor integrate. (Vezi detalii la capitolul II.) b. SOLICITANTUL = Entitatea juridic, format printr-o asociere ntre membri ai polului de competitivitate sau entitatea juridic -Lider de proiect, n cazul unei asocieri fr personalitate juridic, ce solicit finanare prin una dintre cele minim 4 cereri de finanare ale pachetului integrat trimis spre evaluare n cadrul acestei operaiuni. Dup selecia cererii de finanare, Solicitantul va semna un contract de finanare cu Autoritatea de Management. (Vezi detalii la capitolele III, IV,V.) Avnd n vedere elementele specifice de mai sus, prezentul ghid este structurat astfel: Un capitol privind polul de competitivitate, care conine condiii privind Deponentul, condiii de eligibilitate a pachetului integrat, instruciuni pentru constituirea i depunerea pachetului integrat; Trei capitole specifice pe tipuri de proiecte: proiecte de investiii, de cercetare-dezvoltare inovare(CDI), de tip soft, fiecare capitol acoperind condiiile de eligibilitate privind solicitanii, proiectele, activitile, cheltuielile, condiiile de finanare; Capitole comune tuturor tipurilor de proiecte cu referire la: detalii referitoare la completarea cererilor de finanare i documentele justificative anex la acestea, depunerea documentelor, procesul de evaluare i selecie, ncheierea contractului de finanare, implementarea proiectelor; Anexele la ghidul solicitantului.

Pentru Axa Prioritar 1, sunt prevzui, n cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, indicatori de realizare i de rezultat specifici pentru monitorizarea i evaluarea programului. Aceti indicatori vor fi luai n calcul de ctre Solicitani n completarea cererilor de finanare pentru proiectele propuse, pentru evidenierea contribuiei acestora la atingerea obiectivelor

11

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

specifice ale axei prioritare/ domeniului major de intervenie. (Vezi cap. II.7 al modelului Cererii de finanare din Anexa 1 la prezentul ghid.)

I.4. CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE Cererea de propuneri de proiecte este cu termen limit, cu ierarhizare i se desfoar n 2 etape: Etapa I: Depunerea documentelor aferente polilor de competitivitate Etapa a II-a: Depunerea documentelor aferente proiectelor din cadrul pachetului integrat numai de ctre polii de competitivitate selectai n etapa I.

(Vezi detalii la cap. II.3.) Alocarea financiar nerambursabil total pentru aceast cerere de propuneri de proiecte este de 252 milioane lei.

CAPITOLUL II

CO NDIII GENERALE PRIVIND POLII DE COMPETI TIVITATE

II.1. CONDIII DE ELIGIBILITATE PENTRU PACHETUL INTEGRAT

(1) Pachetul integrat al solicitrilor de finanri trebuie s fie n conformitate cu obiectivele specifice
ale Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Axa prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul Major de Intervenie 1.3.1 Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional Poli de Competitivitate.

(2) Pachetul integrat include toate documentele specificate la Cap II.2 mai jos. (3) Valoarea cumulat a asistenei financiare nerambursabile solicitat prin fiele proiectelelor
componente ale pachetului integrat depus de un pol se ncadreaz ntre limitele minime i maxime stabilite astfel: minimum 21.000.000 lei maximum 84.000.000 lei.

(4) Valoarea minim cumulat a asistenei financiare nerambursabile solicitat prin


proiectele componente ale pachetului integrat, depuse n etapa II de un pol este de 16.800.000 lei.

(5) Valoarea asistenei financiare nerambursabile acordat pentru proiectele de investiii n


infrastructura de afaceri reprezint minim 50% din valoarea total a asistenei financiare nerambursabile acordate/solicitate pentru ntregul pachet integrat.

12

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(6) Valoarea cumulat a asistenei financiare nerambursabile solicitat/acordat n baza schemei


de ajutor de stat i a schemei de ajutor de minimis pentru proiectele de tip soft reprezint maximum 8.400.000 lei pentru ntregul pachet integrat.

(7) La nivelul unui pol de competitivitate se admite depunerea unui singur pachet integrat.

II.2. CONSTITUIREA PACHETULUI INTEGRAT Pachetul integrat conine urmtoarele documente: A. Documente aferente polului de competitivitate, obligatorii pentru Etapa I de depunere i evaluare, i anume: 1) Opisul pachetului integrat semnat de ctre reprezentantul legal/mputernicit al deponentului (al polului de competitivitate cu personalitate juridic sau al entitii mandatate s reprezinte polul de competitivitate) (Vezi Modelul A, partea A ataat prezentului Ghid) 2) Scrisoarea de naintare a pachetului integrat, semnat de ctre reprezentantul legal/mputernicit al deponentului, inclusiv lista proiectelor componente ale pachetului integrat (Vezi Modelul B ataat prezentului Ghid) 3) Declaraia de eligibilitate a polului de competitivitate (Vezi Modelul C ataat prezentului Ghid) 4) Acordul de parteneriat pentru pachetul integrat de proiecte (Vezi Modelul O ataat prezentului Ghid) 5) Documentele legale de constituire a polului de competitivitate. Acestea pot fi, dup caz: acord de colaborare/parteneriat, acord de asociere n cadrul polului, act constitutiv i statut. 6) Strategia de dezvoltare a polului de competitivitate i eventuale anexe la aceasta (Vezi Modelul D ataat prezentului Ghid) 7) Cte o fi de proiect pentru fiecare dintre proiectele componente - Minim 4 proiecte din care cel puin 1 proiect de investiii n infrastructura de afaceri, cel puin 1 proiect CDI i cel puin 2 proiecte de tip soft. Dintre proiectele soft, cel puin 1 proiect este dedicat managementul polului pentru care Solicitant este entitatea de reprezentare a acestuia. (Vezi Modelul E ataat prezentului Ghid)

B. Cte un dosar complet pentru fiecare proiect component al pachetului integrat, care va fi solicitat pentru Etapa II, pachetelor de proiecte de poli selecionate pentru evaluarea n aceast faz (minim 4 proiecte).

13

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

A. Documentele aferente polului de competitivitate vor fi incluse n trei dosare un original i dou fotocopii cu meniunea pe plic ORIGINAL, respectiv COPIE 1 i COPIE 2, introduse n trei plicuri separate, sigilate. La acestea se adaug un singur plic cu un CD care conine varianta electronic a tuturor documentelor aferente polului, scanate n format .PDF. Toate cele 4 plicuri sigilate vor fi introduse ntr-un singur colet, care trebuie s poarte, n mod obligatoriu, o etichet cu urmtoarele informaii: PACHET INTEGRAT DE CERERI DE FINANARE pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007-2013 Axa prioritar Domeniul Major de Intervenie Operaiunea Autoritatea de Management Deponent Polul de competitivitate Bugetul total al pachetului integrat Valoarea total a finanrii nerambursabile Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri Autoritatea de Management POS CCE <Denumirea i adresa sediului Deponentului> <Denumirea polului de competitivitate> Suma total n lei (fr TVA) n lei (fr TVA)

A NU SE DESCHIDE NAINTE DE VERIFICAREA CONFORMITII ADMINISTRATIVE B. Dosarul complet al unui proiect din cadrul pachetului integrat cuprinde: trei dosare un original i dou fotocopii - cu meniunea pe plic ORIGINAL, respectiv COPIE 1 i COPIE 2, introduse n trei plicuri separate, sigilate. Fiecare dosar cuprinde: o o o Opisul cererii de finanare (partea B); Cererea de finanare; Documentele anex la Cererea de finanare, n ordinea specificat n Opis (Partea B).

un dosar coninnd un singur CD care cuprinde: varianta electronic a Cererii de finanare (Anexa 1) mpreun cu toate documentele ataate acesteia, scanate n format .PDF, introdus n cel de-al patrulea plic, sigilat. Pe acelai CD va fi copiat obligatoriu i Formularul de identificare a Solicitantului (vezi Model J), n format.DOC.

Toate cele 4 plicuri sigilate vor fi introduse ntr-un singur colet, care trebuie s poarte, n mod obligatoriu o etichet cu urmtoarele informaii:

14

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

CERERE DE FINANARE pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007-2013 Axa prioritar Domeniul Intervenie Operaiunea Autoritatea Management Polul de competitivitate Solicitant Proiectul Numarul proiectului Bugetul proiectului total Major Un sistem de producie inovativ i ecoeficient de Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional de Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri Autoritatea de Management POS CCE <Denumirea polului de competitivitate> <Denumirea i adresa sediului Solicitantului> <Titlul proiectului> <nr> din <numr total proiecte n cadrul pachetului integrat> al Suma total n Lei (fr TVA)

Valoarea finanrii n Lei (fr TVA) nerambursabile Localizarea proiectului

Pachetul integrat va conine cel puin 4 colete pregtite ca mai sus (un original, dou copii i CD). nainte de a fi introdus fiecare exemplar ORIGINAL n pachetul integrat/dosarul proiectului: toate documentele vor fi semnate de ctre reprezentantul legal/mputernicit al Deponentului (la rubricile indicate); toate documentele n copie vor purta meniunea Conform cu originalul i vor fi tampilate i semnate de reprezentantul legal/mputernicit al Deponentului; se vor numerota toate paginile n ordine cresctoare, ncepnd de la 1, inclusiv paginile opisului, n partea dreapt jos a fiecrei pagini; toate paginile vor fi semnate de ctre reprezentantul legal/mputernicit al Deponentului i tampilate pe fiecare pagin n partea dreapt, jos. Schia de mai jos prezint sintetic structura pachetului integrat.

15

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

STRUCTURA PACHETULUI INTEGRAT Etapa I de depunere A. DOCUMENTE AFERENTE POLULUI (se depun n etapa I) - Strategia de dezvoltare - Fie de proiect pentru minim 4 proiecte - Documente anex aferente polului 1. DOCUMENTE AFERENTE POLULUI Etapa II de depunere - Strategia de dezvoltare - Fie pentru minim 4 proiecte B.1. DOCUMENTE PT. PROIECTUL DE INVESTIII - Documente anexfinanare 1 - Cerere de aferente polului Documente anex aferente cererii de finanare 1 2. DOCUMENTE PT. PROIECTUL DE INVESTITII - Cerere de finanare 1PROIECTUL CDI B.2. DOCUMENTE PT. - Documente anexfinanare 2 - Cerere de aferente cererii de finanare 1 - Documente anex aferente cererii de finanare 2 3. DOCUMENTE PT. PROIECTUL CDI B.3. DOCUMENTE PT. - Cerere de finanare 2PROIECTUL DE TIP SOFT DEPUS DE ENTITATEA DE REPREZENTARE A POLULUI - Documente anex aferente cererii de finanare 2 - Cerere de finanare 3 - Documente anex aferente cererii de finanare 3 4. DOCUMENTE PT. PROIECTUL SOFT DEPUS DE ENTITATEA DE REPREZENTRE A POLULUI B.4.Cerere de finanare 3PROIECTUL DE TIP SOFT 2 DOCUMENTE PT. - Cerere de aferente cererii de finanare 3 - Documente anexfinanare 4 - Documente anex aferente cererii de finanare 4 5. DOCUMENTE PT. AL DOILEA PROIECT SOFT - Cerere de finanare 4 - 5, 6, 7,... n DOCUMENTE PT. PROIECTE B. Documente anex aferente cererii de finanare 4 SUPLIMENTARE Cerere de finanare 5... n Documente anex aferente cererii de finanare 5...n

16

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

II.3. DEPUNEREA FINANARE

PACHETULUI

INTEGRAT

CERERILOR

DE

Depunerea unui pachet integrat n numele unui anumit pol de competitivitate se va face de ctre o entitate denumit Deponent n cadrul prezentului apel de propuneri. Deponentul poate fi: Entitatea de reprezentare/conducere a polului n cazul n care aceasta are personalitate juridic; Entitate mandatat de ctre membrii polului.

Contractele de finanare pentru proiectele care vor fi aprobate n cadrul fiecrui pachet integrat vor fi semnate de ctre AMPOSCCE cu Solicitanii care au depus cereri de finanare pentru proiectele respective. Depunerea pachetului integrat se va face n dou etape: Etapa I: Depunerea documentelor aferente polilor de competitivitate (pachetul A descris mai sus) Etapa a II-a: Depunerea documentelor aferente proiectelor din cadrul pachetului integrat (pachetele B descrise mai sus) numai de ctre polii de competitivitate selectai n etapa I. Sunt admise numai proiectele a cror fie de proiect au fost depuse n Etapa I. Pentru ambele etape se vor respecta instruciunile de depunere de mai jos: Coletul coninnd documentele descrise mai sus se transmite prin pota recomandat, curier sau se depune personal la sediul Autoritii de Management pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice. n cazul transmiterii prin pot sau curier, coletul va fi nsoit de o adres de naintare (separat de colet) din partea Deponentului (original plus o fotocopie). n cazul depunerii personale la sediul Autoritii de Management, coletul va fi nsoit n mod obligatoriu de Scrisoarea de naintare Model B i Actul de mputernicire, n original, pentru persoana care depune dosarul. Data depunerii pachetului este considerat data predrii coletului la pot sau la firma de curierat, iar n cazul depunerii direct la sediul Autoritii de Management, data i ora primirii coletului la registratura Autoritii de Management. Data limit a depunerii pentru prima etap este 31 august a.c., ora 15:00. Data limit a depunerii pentru a doua etap este (60 zile dup finalizarea etapei 1 de evaluare), ora 15:00. Subliniem c aceasta din urm este o dat estimativ, iar orice eventual modificare va fi comunicat de ctre Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice pe pagina web a programului http://amposcce.minind.ro/.

17

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Atenie: Pachetele integrate sau cererile de finanare trimise prin orice alte mijloace (ex.: fax sau email), la alte adrese dect cea precizat n prezentul Ghid, ntr-un alt interval de timp dect cel fixat pentru acest apel, depuse sub alt form dect cea indicat n prezentul Ghid sau cu eticheta necompletat corect vor fi automat respinse. n cadrul unei cereri de propuneri de proiecte, un pol de competitivitate are dreptul s transmit un singur pachet integrat de proiecte. Transmiterea mai multor pachete integrate duce la excluderea automat a tuturor pachetelor integrate transmise de ctre/n numele unui pol de competitivitate. n cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte, un membru al polului de competitivitate are dreptul s participe la formarea mai multor asocieri care depun cereri de finanare n cadrul unui pachet integrat. Nu sunt admise cereri de finanare transmise n afara unui pachet integrat depus de ctre un pol de competitivitate. Nu sunt admise modificri ale componenei pachetului ntre cele 2 etape

Verificarea admisibilitii (prima parte a verificrii administrative) se realizeaz, pentru deponenii care depun personal pachetele integrate, la momentul depunerii, n prezena reprezentantului legal sau a altei persoane mputernicite de acesta, prin completarea grilei de verificare a criteriilor de depunere (Anexa 4.1.1). n aceast faz se verific modul n care a fost depus pachetul integrat, respectiv dosarele proiectelor (n etapa II), data i ora depunerii. Pentru pachetele integrate, respectiv dosarele proiectelor (n etapa II) transmise prin pot sau curier, verificarea admisibilitii se efectueaz n ordinea primirii coletelor la sediul Autoritii de Management. Declaraia de eligibilitate a pachetului integrat va conine situaia juridic a solicitanilor pentru fiecare dintre proiectele din cadrul pachetului. (Vezi Modelul C ataat la prezentul Ghid).

II.4. REGULI ALE OPERAIUNII

AJUTORULUI

DE

STAT

APLICABILE

CADRUL

n cadrul acestei operaiuni ajutorul financiar nerambursabil se acord n conformitate cu: (1) Schema ajutorului de stat pentru Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional Poli de Competitivitate, aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri nr. 363/2012, publicat n Monitorul Oficial nr. 152/07.03.2012. n cadrul acestei scheme se acord urmtoarele tipuri de ajutoare beneficiarilor: a) b) Ajutoare regionale acordate ntreprinderilor pentru investiii; Ajutoare pentru consultan n favoarea IMM-urilor;

18

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

c) d) e) f) g) h) i)

Ajutoare pentru participarea IMM-urilor la trguri; Ajutoare pentru activiti de cercetare i dezvoltare; Ajutoare pentru studii tehnice de fezabilitate; Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente drepturilor de proprietate industrial ale IMMurilor; Ajutoare pentru ntreprinderi nou-create inovatoare; Ajutoare pentru serviciile de consultan n domeniul inovrii i serviciile de sprijinire a inovrii; Ajutoare pentru nchirierea de personal cu nalt calificare;

Ajutoarele acordate de prezenta schem nu se cumuleaz cu niciun alt ajutor care face obiectul unei exceptri n temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 sau cu ajutoare de minimis care ndeplinesc condiiile prevzute de Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 sau cu orice alte fonduri comunitare legate de aceleai cheltuieli eligibile care se suprapun parial sau integral n cazul n care un astfel de cumul ar conduce la depirea intensitii maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor. (2) Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea i implementarea operaiunii Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional Poli de competitivitate din cadrul domeniului major de intervenie 1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului al Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri nr. 3188/2011, publicat n Monitorul Oficial nr. 54/23.01.2012. Schema de ajutor de minimis este complementar schemei de ajutor de stat menionate mai sus n sensul c ofer finanare polilor de competitivitate pentru o implementare coordonat i coerent a proiectelor la nivelul ntregii structuri. Schema urmrete ntrirea structurilor de poli de competitivitate care se afl n faza incipient n Romnia i apropierea lor de parteneri europeni cu experien i tradiie n diferite sectoare industriale.

19

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

CAPITOLUL III

CO NDIII PRIVIND PROIECTELE DE INVESTIII

III.1 . CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANII PROIECTELOR DE INVESTITII Pentru ca un Solicitant s fie eligibil trebuie s ndeplineasc n mod cumulativ urmtoarele condiii: 1) Forma de constituire a Solicitantului pentru proiectele de investiii n infrastructura de afaceri (1) Solicitantul este constituit legal n una dintre urmtoarele forme juridice: a. Societate comercial nregistrat conform Legii nr. 31/1990 cu modificrile i completrile ulterioare, constituit din minimum doi membri ai polului de competitivitate; b. Asociere fr personalitate juridic (parteneriate) format din cel puin 2 membri ai polului dintre care obligatoriu o ntreprindere, reprezentat de un membru de drept privat al polului n calitate de Lider de proiect (Partener principal); c. Polul de competitivitate, atunci cnd acesta este constituit ca persoan juridic, indiferent de forma juridic de organizare; (2) Oricare dintre membrii polului de competitivitate, indiferent de forma juridic de constituire, se pot asocia pentru a constitui formele juridice menionate la punctele a)-b) de mai sus (adic pot deveni asociai/acionari ai societii comerciale sau membri ai asocierii), inclusiv universiti publice, autoriti publice locale, orice alt form juridic de structuri de sprijinire a afacerilor n conformitate cu legislaia n vigoare. (3) n cazul unei asocieri fr personalitate juridic ncheiate ntre minimum 2 membri ai polului de competitivitate, reprezentat de Liderul de proiect (Partenerul principal), care are rolul de Solicitant, durata de valabilitate a acordului de parteneriat acoper perioada de implementare a proiectului plus 5 ani. (4) n cazul n care solicitantul este constituit n una din formele juridice menionate la punctele a), c) de mai sus, durata persoanelor juridice respective acoper perioada de implementare a proiectului plus 5 ani. (5) Autoritile publice locale (i alte entiti publice) nu se pot constitui n Parteneri principali n cadrul unor astfel de asocieri. Societile comerciale nfiinate de ctre acestea sunt considerate entiti eligibile dac fac parte din polul de competitivitate. (6) n constituirea asocierii, nu sunt impuse limitri de participare/drepturi de vot pentru ntreprinderile mari.

20

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(7) Este permis ca un membru al polului s poat fi lider de proiect sau partener n cadrul mai multor asocieri care depun proiecte n cadrul unui pachet integrat depus de un pol de competitivitate. (8) Este permis ca un membru al polului de competitivitate s participe ca acionar / asociat / membru n crearea uneia sau mai multor societi comerciale / asocieri care sunt Solicitani ai unor cereri de finanare din cadrul aceluiai pachet integrat. (9) n cazul n care asocierea respectiv a fost constituit n baza unui acord de parteneriat ncheiat special pentru implementarea proiectului respectiv, solicitantul este Partenerul principal n baza acordului de parteneriat ncheiat n form autentic. (Vezi Modelul N ataat prezentului Ghid.) .2) Condiii de funcionare a Solicitantului (1) Face dovada calitii de pol de competitivitate sau asociaii/acionarii/membrii Solicitantului sunt entiti membre ale polului de competitivitate; (2) Este nregistrat n Romnia; (3) i desfoar activitatea n domeniul produciei, serviciilor, construciilor i ndeplinesc criteriile prevzute de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 pentru aplicarea art. 87 i 88 din Tratatul privind Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, cu excepia: a) ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectoarele de pescuit i acvacultur, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comun a pieelor n sectorul produselor pescreti i de acvacultur, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L17 din 21 ianuarie 2000, cu excepia ajutoarelor pentru formare i a ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare i inovare; b) ntreprinderilor care i desfoar activitatea n producia primar a produselor agricole, aa cum sunt enumerate n Anexa nr. 1 la Tratatul de Funcionare a Uniunii Europene; c) ntreprinderilor care i desfoar activitatea n transformarea (procesarea) i comercializarea produselor agricole, aa cum sunt enumerate n anexa nr. 1 la Tratatul CE, n urmtoarele cazuri: cnd valoarea ajutorului este stabilit pe baza preului sau a cantitii produselor n cauz achiziionate de la productorii primari ori introduse pe pia de ntreprinderile n cauz; cnd ajutorul este condiionat de transferarea lui parial sau integral ctre productorii primari; d) activitilor legate de export ctre ri tere sau ctre state membre, i anume ajutoarele legate direct de cantitile exportate, ajutoarele destinate nfiinrii i funcionrii unei reele de distribuie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; e) activitilor care favorizeaz folosirea mrfurilor naionale n locul celor importate; f) ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectorul crbunelui, n sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria crbunelui, cu excepia ajutoarelor pentru formare i a ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare i inovare;

21

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

h) ajutoarelor care favorizeaz utilizarea produselor naionale n detrimentul produselor din import; i) ajutoarelor pentru achiziia de vehicule de transport rutier de mrfuri, acordate ntreprinderilor care efectueaz transport rutier de mrfuri n numele terilor pentru nchiriere sau n scop comercial; j) ntreprinderilor care activeaz n sectorul construciei de nave; k) ntreprinderilor care activeaz n industria siderurgic; l) ntreprinderilor care activeaz n sectorul fibre sintetice. (4) Ajutorul regional pentru investiii din cadrul acestei operaiuni se acord doar n urmtoarele sectoare, n conformitate cu NACE Rev. 2: a) B Industria extractiv (cu excepia codurilor 051 Extracia crbunelui superior, 052 Extracia crbunelui inferior, 061 Extracia petrolului brut, 062 Extracia gazelor naturale, 0721 Extracia minereurilor de uraniu i toriu, 0892 Extracia turbei, 091 Activiti de servicii anexe extraciei petrolului brut i gazelor naturale, 099 Activiti de servicii anexe pentru extracia mineralelor); b) C Industria prelucrtoare (cu excepia codurilor 120 Fabricarea produselor din tutun, 191 Fabricarea produselor de cocserie, 192 Fabricarea produselor obinute prin prelucrarea ieiului, 2051 Fabricarea explozivilor, 206 Fabricare fibrelor sintetice i artificiale, 242 Producia de tuburi, evi, profile tubulare i accesorii pentru acestea din oel, 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primar a oelului, 2452 Turnarea oelului, 254 Fabricarea armamentului i muniiei, 2591 Fabricarea de recipieni, containere i alte produse similare din oel, 301 Construcia de nave i brci, 304 Fabricarea vehiculelor militare de lupt, 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea mainilor i echipamentelor, 332Instalarea mainilor i echipamentelor industriale); c) E Distribuia apei, salubritate, gestionarea deeurilor, activiti de decontaminare (cu excepia codurilor 360 Captarea, tratarea i distribuia apei, 370 Colectarea i epurarea apelor uzate, 381 Colectarea deeurilor, 382 Tratarea i eliminarea deeurilor, 390 Activiti i servicii de decontaminare); d) F Construcii (cu excepia codurilor 411 Dezvoltare (promovare) imobiliar, 4399 Alte lucrri speciale de construcii n.c.a). e) H Transport i Depozitare (cu excepia codurilor 491 Transporturi interurbane de cltori pe calea ferat, 493 Alte transporturi terestre de cltori, 501Transporturi maritime i costiere de pasageri, 503 Transporturi de pasageri pe ci navigabile interioare, 511 Transporturi aeriene de pasageri, 53 Activiti de pot i de curier) f) J Informaii i comunicaii (cu excepia codurilor 59 Activiti de producie cinematografic, video, nregistrri audio i activiti de editare muzical, 60 Activiti de difuzare i transmitere de programe, 61 Telecomunicaii) g) M Activiti profesionale, tiinifice i tehnice

22

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(10) Solicitantul ndeplinete condiiile de eligibilitate stabilite prin art. 93 i 94 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1605/2002, respectiv NU se ncadreaz n niciuna dintre situaiile de mai jos: Indiferent de forma juridic de organizare, la data depunerii pachetelor integrate, Solicitantul: (1) Nu se afl n procedura de executare silit, reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare, administrare special i nu are activitile suspendate sau alte situaii similare reglementate de lege; (2) Nu se afl n dificultate; adic nu are obligaii de plat nete ce depesc 1/12 din totalul obligaiilor datorate n ultimele 12 luni, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agenia Naional de Administrare Fiscal i obligaiile de plat nu depesc 1/6 din totalul obligaiilor datorate n ultimul semestru, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de autoritile publice locale; (3) Nu fac obiectul unui ordin de recuperare n urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal i incompatibil cu piaa comun sau n cazul n care un potenial beneficiar a fcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie s fi fost deja executat i ajutorul integral recuperat, inclusiv dobnda de recuperare aferent, pentru ca beneficiarul s poate fi eligibil; (4) Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizeaz informaii false; (5) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat printr-o hotrre cu valoare de res judicata (hotrrea instanei mpotriva creia nu mai pot fi exercitate cile de atac prevzute de lege) pentru un delict legat de conduita sa profesional, pentru fraud, corupie, participare la o organizaie criminal sau la orice alte activiti ilegale n detrimentul intereselor financiare ale Comunitilor Europene; (6) Reprezentantul legal al solicitantului nu a comis n conduita sa profesional greeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate justifica; (7) n urma altei proceduri de achiziionare sau n urma unei proceduri de alocare a unei subvenii finanate de la bugetul comunitar, nu a fost gsit vinovat de nclcarea grav a contractului datorit nerespectrii obligaiilor contractuale. Pentru justificarea ndeplinirii condiiilor de eligibilitate de la punctele 1-4 Solicitantul va depune o declaraie de eligibilitate a solicitantului i proiectului pe proprie rspundere (Vezi Modelul F ataat la prezentul Ghid). La ncheierea contractului de finanare, solicitantul este obligat ca pentru afirmaiile din declaraiile pe propria rspundere depuse s furnizeze documentele justificative n original sau copie legalizat. (Vezi Modelul A partea C ataat la prezentul Ghid).

(11)

Solicitantul/membrii parteneriatului are/au capacitatea de a implementa proiectul

(1) Capacitate operaional, administrativ, dovedit prin capacitatea de a asigura resurse umane suficiente (vezi pct. 2.4 Managementul proiectului din formularul cererii de finanare) ct i resurse

23

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

materiale necesare implementrii proiectului (vezi pct. 2.3.6 Resursele materiale implicate n realizarea proiectului, din formularul cererii de finanare). n cazul n care echipa de proiect a fost stabilit, solicitantul va anexa la formularul cererii de finanare CV-urile membrilor echipei de proiect i fia de post aferent fiecrui membru. n cazul n care echipa de proiect nu a fost stabilit pn la data depunerii cererii de finanare, informaiile privind posturile aferente echipei de proiect vor fi oferite numai de fiele de post, care vor fi anexate la cererea de finanare. CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae (HG nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, MO nr. 633/13.07.2004). Vezi Modelul G Curriculum vitae ataat la prezentul Ghid. (2) Capacitate financiar de a asigura resursele necesare acoperirii contribuiei proprii la valoarea cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor suplimentare ale proiectului) i resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile rambursrii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Solicitantul va depune Declaraia de angajament (Vezi Modelul H Declaraie de angajament ataat la prezentul Ghid) i documente care atest capacitatea financiar de implementare a proiectului (ca de exemplu: extras de cont depozit bancar/contract de credit/scrisoare de confort angajant emis de banc,, i care s acopere cel puin valoarea cofinanrii cheltuielilor eligibile ale proiectului n cazul n care solicitantul reprezint o asociere constituit pe baza unui acord de parteneriat, dovada capacitii financiare se poate face de ctre unul sau mai muli parteneri. Prin acordul de parteneriat (vezi Modelul N ataat la prezentul Ghid) se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea finanrii proiectului, cu indicarea sumelor cu care particip la acoperirea fiecrei categorii de cheltuieli. Solicitanii ale cror proiecte au fost selectate n urma procesului de evaluare dobndesc calitatea de beneficiari i semneaz cu AM POS CCE contracte distincte de finanare, fiind responsabili cu implementarea proiectelor.

III.2. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU PROIECTELE DE INVESTIII N INFRASTRUCTURA DE AFACERI 1) Condiii generale pentru proiectele de investiii: Pentru a fi eligibile, proiectele de investiii trebuie s respecte urmtoarele condiii: (1) Proiectele din cadrul pachetului integrat operaionalizeaz obiectivele din strategiile de dezvoltare ale polilor de competitivitate i sunt incluse n lista proiectelor propuse spre finanare n cadrul pachetului integrat. (2) Fiecare proiect este iniiat de ctre un solicitant eligibil n condiiile prezentate mai sus (Vezi III.1.).

24

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(3) Proiectele includ activiti de uz i interes comun membrilor polului de competitivitate respectiv. ATENIE: Nu sunt eligibile proiecte individuale n cadrul pachetului de proiecte. Prin proiect individual, n contextul prezentului apel de propuneri, se nelege un proiect al crui solicitant este un singur membru al polului de competitivitate i/sau care nu propune activiti de uz i interes comun membrilor polului de competitivitate respectiv. (4) Proiectul conine cel puin o activitate eligibil. Vezi III.3. (5) Valoarea asistenei financiare nerambursabile aferente proiectului este cel mult egal cu limita maxim stabilit pentru tipul respectiv de proiect. Vezi III.5.3. (6) Durata de implementare a proiectului nu depete 24 luni de la data semnrii contractului de finanare de ctre ultima parte. Vezi III.6. (7) Proiectul este implementat pe teritoriul Romniei. (8) Proiectul nu deriv din, sau nu implic delocalizarea unor activiti similare sau transferul unei capaciti de producie dintr-un alt stat membru UE. (9) Activitile proiectului s nceap numai dup data confirmrii scrise din partea AM POS CCE c propunerea ndeplinete condiiile de eligibilitate prevzute n Ghidul Solicitantului, sub rezerva rezultatelor finale ale procesului de evaluare a propunerilor. Dac lucrrile ncep anterior ndeplinirii acestei condiii, ntregul proiect nu va mai fi eligibil pentru a primi finanare. (10) Proiectul respect reglementrile naionale i comunitare privind egalitatea de anse, protecia mediului, ajutorul de stat i informarea i publicitatea. (11) Proiectul respect legislaia naional n domeniul achiziiilor publice, sau normele simplificate de achiziii (Anexa V la contract), dup caz. (12) Intervenia public n finanarea proiectului este justificat. (13) Proiectul nu a mai beneficiat de finanare public n ultimii 3 ani nainte de data depunerii cererii de finanare, pentru acelai tip de activiti, realizate asupra aceluiai imobil/aceleiai infrastructuri/aceluiai segment de infrastructur; aceste activiti nu mai beneficiaz de fonduri publice din alte surse de finanare. n caz contrar, ele vor fi considerate neeligibile i cheltuielile aferente trebuie suportate de ctre beneficiar. (14) Proiectul demonstreaz efectul stimulativ (n cazul unui beneficiar ntreprindere mare). Ajutoarele pentru IMM-uri acordate prin prezenta schem sunt considerate a avea un efect stimulativ. Ajutoarele pentru ntreprinderi mari, acordate n cadrul operaiunii, sunt considerate a avea un efect stimulativ n cazul n care documentaia pregtit de Solicitant stabilete unul sau mai multe dintre urmtoarele criterii: (a) o cretere substanial a dimensiunii proiectului/activitii ca urmare a ajutorului; (b) o cretere substanial a domeniului de aplicare al proiectului/activitii ca urmare a ajutorului; (c) o cretere substanial a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/ activitate ca urmare a ajutorului;
25

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(d) o cretere substanial a ritmului de finalizare a proiectului/activitii n cauz; (e) n ceea ce privete ajutoarele regionale pentru investiii, faptul c proiectul nu ar fi fost realizat ca atare n regiunea asistat n cauz n absena ajutorului. Condiiile (3) (14) de mai sus vor fi justificate n cererea de finanare (vezi instruciunile de completare din Anexa 1 Cerere de finanare ataat la prezentul Ghid), precum i n Fia proiectului (vezi Modelul E ataat prezentului Ghid). 2) Condiii specifice pentru proiectele de investiii: Pentru proiectele de investiii n infrastructura de afaceri, infrastructura (teren/cldiri) necesare implementrii proiectului pentru lucrri de construcie/modernizare/extindere trebuie s ndeplineasc n mod cumulativ, la data semnrii contractului de finanare, urmtoarele condiii: (1) Solicitanii trebuie s fac dovada dreptului de execuie a lucrrilor de construcii1 depunnd: a) actul care atest dreptul de proprietate (precum contractul de vnzare-cumprare, de schimb, de donaie, certificatul de motenitor, actul administrativ de restituire, hotrre judectoreasc) sau b) un contract de concesiune / asociere n participaiune/nchiriere/superficie, n urmtoarele condiii: Contractul de concesiune/ asociere n participaiune/nchiriere/superficie trebuie s stipuleze dreptul Solicitantului de a executa lucrri de construcie. n caz contrar, pe lng contractul de concesiune/ asociere n participaiune/nchiriere/superficie, se va anexa, n original, o declaraie autentificat a proprietarului infrastructurii/cldirii cu privire la acceptarea efecturii lucrrilor prevzute prin proiect asupra terenului/cldirii. Concesiunea / asocierea n participaiune/nchirierea/superficia trebuie s acopere durata de implementare a proiectului i o perioad de minimum 5 ani de la ncheierea implementrii acestuia, n conformitate cu prevederile art. 57 paragraful 1 din Regulamentul CE nr. 1.083/2006..

(2) Infrastructura (cldire, teren, structur etc.) ce face obiectul proiectului de investiii inclus n pachetul integrat al polului ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii la data depunerii cererii de finanare: a) Este liber de orice sarcini la contractare. b) Nu face obiectul unor litigii n curs de soluionare la instanele judectoreti cu privire la situaia juridic.

Dreptul de execuie a lucrrilor de construcii confer titularului dreptul de a obine din partea autoritii competente autorizaia de construire, potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru realizarea locuinelor, republicat n Monitorul Oficial nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificrile i completrile ulterioare.

26

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

c) Nu face obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n materie sau dreptului comun. Pentru proiectele de investiii n infrastructura de afaceri care implic doar achiziia de echipamente/utilaje, nu este obligatoriu ca terenul sau cldirea unde se va implementa investiia s fie libere de sarcini. (3) Investiia realizat trebuie s fie meninut pe o durat de minimum 5 ani. (4) Pentru proiectele care prevd lucrri de construcii se vor aplica dispoziiile referitoare la existena studiului de fezabilitate pentru investiiile noi i documentaia de avizare a lucrrilor de intervenie la construciile existente conform HG nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii.

III.3. ACTIVITI ELIGIBILE PENTRU PROIECTELE DE INVESTIII 1) Condiii generale privind eligibilitatea activitilor: Toate activitile realizate n cadrul proiectelor trebuie s respecte simultan urmtoarele condiii: Scopul i obiectivele propunerii trebuie s fie n conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, domeniului major de intervenie, operaiunii i strategiei de dezvoltare a respectivului pol de competitivitate. Activitile propuse spre finanare n cadrul proiectului nu au mai fost finanate din fonduri publice n ultimii 3 ani i nu beneficiaz de fonduri publice din alte surse de finanare. n conformitate cu regulile privitoare la ajutorul de stat, nu se acord sprijin financiar pentru activitile i sectoarele exceptate, menionate la capitolul II.1., paragraful 2, alin. (3), literele a)l).

2) Activiti eligibile pentru proiecte de investiii n infrastructura de afaceri: Activiti eligibile legate de realizarea investiiilor corporale i necorporale: (2.1) a) b) Investiii n active corporale Achiziia de terenuri strict necesare pentru realizarea proiectului de investiii respectiv, n limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului; Achiziia/ construirea/ modernizarea/ extinderea de cldiri i anexe aferente, care vor fi utilizate de polii de competitivitate, pentru activiti de realizare procese/ tehnologii/ produse/ servicii/ lucrri, n limita a 50% din totalul costurilor eligibile ale proiectului; Achiziia de echipamente, utilaje, instalaii, sisteme IT, aparate, scule, dispozitive, conectarea la reele broadband (internet); Achiziia de mijloace de transport specializate avnd dotri specifice proiectelor pentru care se propune achiziia lor, cu excepia ntreprinderilor din sectorul transportului pentru achiziia de echipamente i mijloace de transport;

c) d)

27

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

e) (2.2) a)

Achiziia de mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie.

Investiii n active necorporale Achiziia de active necorporale pentru organizarea i implementarea sistemelor de management a calitii; b) Achiziia de tehnologii (know-how), patente/ brevete, licene sau cunotine tehnice nebrevetate; c) Achiziia de programe (software) i programe informatice specializate (ex. Sisteme informatice integrate pentru managementul ntreprinderilor). Condiii de eligibilitate: Toate activele achiziionate trebuie s fie noi. Nu se finaneaz achiziionarea de active n leasing.

III.4. CHELTUIELI ELIGIBILE PENTRU PROIECTELE DE INVESTITII 1) Condiii generale privind eligibilitatea cheltuielilor:

Toate cheltuielile realizate trebuie s respecte simultan urmtoarele condiii generale de eligibilitate, conform HG nr. 759/2007 cu modificrile i completrile ulterioare, privind regulile de eligibilitate efectuate n cadrul operaiunilor finanate din Fonduri Structurale: s fie nsoite de facturi, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza crora cheltuielile s poat fi auditate i identificate; s fie n conformitate cu prevederile contractului de finanare ncheiat cu Autoritatea de Management; s fie efectuate cu respectarea strict a prevederilor Ordinului comun al Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Ministrului Finanelor Publice i Afacerilor Europene cu numrul MECMA 317/2012, numrul MFP 385/2012 MAEUR 189/2012, privind cheltuielile eligibile n cadrul prezentei operaiuni, Monitorul Oficial al Romniei nr. 219/2.04.2012. Ministrului Ministrului i numrul publicat n

s respecte regulile de ajutor de stat aplicabile proiectelor finanate n cadrul acestei operaiuni; s fie n concordan cu prevederile legislaiei naionale i comunitare.

2) Cheltuieli eligibile pentru proiecte de investiii n infrastructura de afaceri: Sunt eligibile urmtoarele tipuri de cheltuieli: Cheltuieli pentru achiziia de teren (eligibile n limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului);

28

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Cheltuieli pentru cldiri i instalaii aferente construciilor (n limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului) precum: o o o Achiziie cldiri; Construcie/modernizare/extindere cldiri, inclusiv instalaii aferente construciilor (la interior);

Cheltuieli pentru construcii i instalaii legate de construcii, pe obiecte de construcie (cf. Ordin cheltuieli eligibile publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 219/2.04.2012)

Cheltuieli pentru achiziia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizri corporale) precum: o o echipamente, utilaje, sisteme IT, aparate, scule, dispozitive; mijloace de transport tehnologice care sunt strict necesare pentru i legate de ciclul de producie doar pentru codurile CAEN F Construcii i CB Industria extractiv, Produse neenergetice;

Cheltuieli pentru achiziia de imobilizri necorporale precum: o o o Aplicaii informatice (software) i programe informatice specializate (ex., Sisteme informatice integrate pentru managementul ntreprinderilor) strict legate de proiect; Patente /brevete, licene i know-how; soluii tehnice nebrevetate, incluznd software pentru procesul de producie i cerinele manageriale ale ntreprinderii. Toate trebuie s fie legate direct de procesul de producie aferent proiectului; Active necorporale pentru organizarea i implementarea sistemelor de management al calitii.

Condiii de eligibilitate: (2.1) Pentru a fi considerate costuri eligibile n sensul prezentei operaiuni o investiie const n urmtoarele: a) investiie n imobilizri corporale i/sau necorporale referitoare la nfiinarea unei noi uniti, la extinderea sau modernizarea unei uniti existente, la diversificarea produciei unei uniti pe noi piee de produse sau la o schimbare fundamental a ansamblului procesului de producie a unei uniti existente. Not: Simpla achiziie a aciunilor unei ntreprinderi nu se consider o investiie. (2.2) Pentru a fi considerate costuri eligibile n sensul prezentei scheme, imobilizrile necorporale ndeplinesc toate condiiile de mai jos: a) Trebuie s fie exploatate exclusiv n ntreprinderea care beneficiaz de ajutor. b) Trebuie s fie considerate drept active amortizabile.

29

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

c) Trebuie s fie achiziionate de la teri n condiiile pieei, fr ca achizitorul s fie n msur s i exercite controlul, n sensul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului2, asupra vnztorului sau viceversa. d) n cazul ajutoarelor pentru investiii, acestea trebuie s fie incluse n activele ntreprinderii i s rmn n unitatea beneficiar a ajutorului timp de cel puin cinci ani de la terminarea investiiilor pentru ntreprinderi mari sau respectiv trei ani, n cazul IMM-urilor. (2.3) Sunt considerate eligibile cheltuielile legate de terenuri, cldiri, echipamente/instalaii i active necorporale numai dac sunt incluse n valoarea activului i se regsesc nregistrate n contabilitatea beneficiarului n conturile de imobilizri corporale i necorporale respective. Costul de achiziie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se afl construcia, este eligibil cu respectarea prevederilor i condiiilor specifice HG nr. 759/2007, cu modificrile i completrile ulterioare. Construcia/terenul trebuie s fac parte integrant i inseparabil din proiect, suprafaa acesteia fiind corelat cu necesitile legate de proiect. Construcia/terenul nu au beneficiat de finanri nerambursabile n ultimii 10 ani pentru construcie sau reabilitare. Costul de achiziie al imobilului (identificat separat n costul terenului, respectiv costul construciei) este certificat de un evaluator independent autorizat, care confirm c valoarea acestora nu excede valoarea de pia i c imobilul respect condiiile tehnice prevzute n legislaia naional. Nu se finaneaz doar achiziia de terenuri sau construcia de cldiri fr achiziia de echipamente. Orice cheltuial care nu se regsete n lista cheltuielilor eligibile de mai sus (de exemplu, cheltuielile efectuate cu activiti legate de lucrri n regie proprie) va fi considerat drept cheltuial neeligibil.

(2.4)

(2.5) (2.6) (2.7)

(2.8) (2.9)

(2.10) NU sunt eligibile cheltuielile cu leasingul imobiliar sau financiar. (2.11) Cheltuielile cu achiziionarea de active sunt eligibile numai dac activele respective sunt noi. (2.12) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile dup data confirmrii n scris a eligibilitii proiectului de ctre AM POS CCE. (2.13) Conform HG 1135/2011, cheltuiala cu taxa pe valoarea adugat nedeductibil, potrivit legii, aferent unor cheltuieli eligibile efectuate n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale este eligibil. Atenie: Eligibilitatea unei activiti nu este echivalent cu eligibilitatea tuturor cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activiti.

JO L 24, 29.01.2004, pag. 1.

30

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

III.5. REGULI ALE AJUTORULUI DE STAT APLICABILE PROIECTELOR DE INVESTIII

III.5.1. Tipul de ajutor


n cadrul acestei operaiuni, ajutorul financiar nerambursabil pentru proiecte de investiii n infrastructura de afaceri se acord n conformitate cu Schema de ajutor de stat pentru Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional Poli de Competitivitate ce a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri nr. 363/2012, Ajutoare regionale acordate ntreprinderilor pentru investiii. Ajutoarele acordate de prezenta schem nu se cumuleaz cu niciun alt ajutor care face obiectul unei exceptri n temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 sau cu ajutoare de minimis care ndeplinesc condiiile prevzute de Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 sau cu orice alte fonduri comunitare legate de aceleai cheltuieli eligibile care se suprapun parial sau integral n cazul n care un astfel de cumul ar conduce la depirea intensitii maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor.

III.5.2. Intensitatea ajutorului pentru proiecte de investiii n infrastructura de afaceri


Intensitatea ajutorului, cf. Art. 18 lit. (1) i (2) din Schema de ajutor de stat, este de: 50% pentru solicitanii situai n Regiunile de Dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Vest i Centru; 40% pentru solicitanii situai n Regiunea de Dezvoltare Bucureti Ilfov. Intensitatea crete cu 20 de puncte procentuale pentru ajutoarele acordate ntreprinderilor mici i cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate ntreprinderilor mijlocii, cu excepia ajutoarelor acordate n sectorul transporturilor. REGIUNE/DIMENSIUNEA NTREPRINDERII SOLICITANTE Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Vest, Centru Bucureti Ilfov ntreprindere mare 50% 40% ntreprindere mijlocie 60% 50% ntreprindere Mic 70% 60%

Intensitatea ajutorului de stat pentru proiectele de investiii se va calcula n funcie de localizarea investiiei, la sediul Solicitantului sau la un punct de lucru al acestuia nregistrat conform legii.

III.5.3. Valoarea finanrii nerambursabile acordate pentru proiecte de investiii


Valoarea finanrii nerambursabile acordat proiectelor de investiii n infrastructura de afaceri din cadrul unui pachet integrat trebuie s reprezinte minim 50% din valoarea total a finanrii nerambursabile acordat pachetului integrat. Valoarea maxim a finanrii nerambursabile pentru un proiect de investiii n infrastructura de afaceri este de 31,6 milioane lei.

31

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

III.5.4. Determinarea contribuiei proprii i a valorii totale a proiectului


Contribuia proprie a solicitantului reprezint diferena dintre valoarea total a proiectului i valoarea finanrii nerambursabile acordate. Valoarea total a proiectului reprezint suma cheltuielilor eligibile (determinate conform criteriilor de eligibilitate menionate mai sus) inclusiv TVA nedeductibil aferent i a celor neeligibile, inclusiv TVA deductibil i nedeductibil aferent. n Bugetul proiectului (seciunea 4.1. din Formularul cererii de finanare) se va evidenia eligibilitatea categoriilor de cheltuieli. n tabelul Surse de finanare (seciunea 4.2. din Formularul cererii de finanare), linia III Valoarea eligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor eligibile, inclusiv TVA nedeductibil aferent cheltuielilor eligibile, linia II Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA deductibil aferent tuturor cheltuielilor eligibile i TVA (deductibil i nedeductibil) aferent tuturor cheltuielilor neeligibile. Valoarea finanrii nerambursabile se determin ca procent din valoarea eligibil a proiectului (suma cheltuielilor eligibile), care va fi acoperit din FEDR i, respectiv, bugetul de stat. Procentul respectiv reprezint intensitatea ajutorului de stat stabilit n funcie de tipul de ajutor, locul de implementare a proiectului precum i de tipul solicitantului. (Vezi III.5.2.) n toate cazurile, pe lng contribuia proprie la valoarea eligibil a proiectului, solicitantul va suporta toate cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum i cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor aprea n timpul implementrii proiectului. Contribuia proprie a solicitantului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acionarilor (alii dect organisme ale statului), sau din alte surse private. Nu sunt considerate contribuie proprie fondurile obinute din msuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obinute ca efect al unor astfel de msuri. Contribuia n natur a beneficiarilor, ca parte a contribuiei proprii, este considerat eligibil n cadrul prezentei scheme, doar n cazul terenului i cldirilor, n limita a 20% din contribuia proprie, n conformitate cu HG 759/2007. Valoarea bunurilor care fac obiectul aportului n natur se va stabili prin expertiz legal n condiiile respectrii legislaiei naionale i comunitare n vigoare.

III.6. DURATA CONTRACTULUI (PERIOADA DE EXECUIE) Durata de implementare a contractului nu trebuie s depeasc 24 luni de la data semnrii contractului de finanare de ctre ultima parte.

32

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

CAPITOLUL IV CON DIII PRIVIND PROIECTELE DE CERCETAREDEZVOLTARE-INOVARE

IV.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANII PROIECTELOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE Pentru ca un Solicitant s fie eligibil trebuie s ndeplineasc n mod cumulativ urmtoarele condiii: 1) Forma de constituire a Solicitantului pentru proiectele de cercetare-dezvoltare-inovare (1) Solicitantul este constituit legal n una dintre urmtoarele forme juridice: a) Societate comercial nregistrat conform Legii nr. 31/1990 cu modificrile i completrile ulterioare, constituit din minimum doi membri ai polului de competitivitate; b) Asociere fr personalitate juridic (parteneriate) format din cel puin 2 membri ai polului dintre care obligatoriu o ntreprindere, reprezentat de un membru de drept privat al polului n calitate de Lider de proiect (Partener principal); c) Polul de competitivitate, atunci cnd acesta este constituit ca persoan juridic, indiferent de forma juridic de organizare. (2) Membrii polului care au constituit asocierea cu sau fr personalitate juridic definit mai sus sunt: a. societi comerciale nregistrate conform Legii nr. 31/1990 cu modificrile i completrile ulterioare;

b. instituii de nvmnt superior private acreditate care nu se ncadreaz n definiia organism/organizaie de cercetare; c. entiti legale cu activitate principal de cercetare-dezvoltare, indiferent de forma de organizare, care nu se ncadreaz n definiia organism/organizaie de cercetare. d. Organizaii de cercetare indiferent de forma legal de organizare. (3) Cel puin unul dintre membrii polului care particip la constituirea unei asocieri cu sau fr personalitate juridic pentru implementarea unui proiect trebuie s aib n obiectul su de activitate activiti de cercetare-dezvoltare i cel puin unul trebuie s fie o ntreprindere. (4) n cazul unei asocieri fr personalitate juridic ncheiate ntre minimum 2 membri ai polului de competitivitate, asociere reprezentat de Liderul de proiect (Partenerul principal), care are rolul de Solicitant, durata de valabilitate a acordului de parteneriat acoper perioada de implementare a proiectului plus 5 ani. (5) Durata persoanelor juridice menionate la punctul (1) de mai sus acoper perioada de implementare a proiectului plus 5 ani.

33

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(6) Autoritile publice locale (i alte entiti publice) nu se pot constitui n Parteneri principali n cadrul unor astfel de asocieri. Societile comerciale nfiinate de ctre acestea sunt considerate entiti eligibile dac fac parte din polul de competitivitate. (7) n constituirea asocierii, nu sunt impuse limitri de participare/drepturi de vot pentru ntreprinderile mari. Totui, n cazul n care acestea sunt membre ale asocierii, n cadrul cererii de finanare respective trebuie dovedit caracterul stimulativ al proiectului. (8) Este permis ca un membru al polului s poat fi lider de proiect sau partener n cadrul mai multor asocieri care depun proiecte n cadrul unui pachet integrat depus de un pol de competitivitate. (9) Este permis ca un membru al polului de competitivitate s participe ca acionar / asociat al uneia sau mai multor societi comerciale care sunt Solicitani ai unor cereri de finanare din cadrul aceluiai pachet integrat. (10) n cazul n care Solicitantul a fost constituit printr-o asociere n baza unui acord de parteneriat ncheiat special pentru implementarea proiectului respectiv, iar asocierea respectiv nu are personalitate juridic la momentul depunerii cererii de finanaresolicitantul este Partenerul principal n baza acordului de parteneriat ncheiat n form autentic. (Vezi Modelul N ataat prezentului Ghid.) (11) Solicitantul care se declar ntreprindere nou-creat inovatoare trebuie: s fie o ntreprindere mic a crei vechime, n anul depunerii cererii de finanare, s fie mai mic de 6 ani; s depun o declaraie pe proprie rspundere privind faptul c nu a mai primit niciodat ajutor de stat pentru ntreprinderi nou-create inovatoare (vezi Modelul F1 Declaraie privind situaia ntreprinderii ataat la prezentul Ghid); s demonstreze, la contractare, ndeplinirea condiiei c Valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel puin 15% din costurile totale de operare n cel puin unul din ultimii 3 ani care preced acordarea ajutorului printr-o not justificativ a modului de calcul semnat de reprezentantul legal al solicitantului, nsoit de balanele cumulate la 31.12, semnate de reprezentantul legal i de fiele conturilor n care sunt nregistrate aceste cheltuieli. n cazul unei ntreprinderi noucreate fr niciun istoric financiar, prin depunerea raportului de audit al exerciiului fiscal n curs, certificat de un auditor extern. Declaraia de eligibilitate a pachetului integrat va conine situaia juridic a solicitanilor pentru fiecare dintre proiectele din cadrul pachetului. (Vezi Modelul C ataat la prezentul Ghid). NOT: Numai Solicitantul care este o ntreprindere nou-creat inovatoare poate depune un proiect de cercetare-dezvoltare care include activiti din categoria ajutorului de stat pentru ntreprinderi nou-create inovatoare i care nu trebuie cumulate cu alte activiti de cercetare dezvoltare eligibile n cadrul prezentului apel.

34

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

3) Condiii de funcionare a Solicitantului (1) Face dovada calitii de membru al unui pol de competitivitate (asociaii/acionarii/membrii Solicitantului sunt entiti membre ale polului de competitivitate); (2) Este nregistrat n Romnia; (3) i desfoar activitatea n domeniul produciei, serviciilor, construciilor i ndeplinesc criteriile prevzute de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 pentru aplicarea art. 87 i 88 din Tratatul privind Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, cu excepia: a) ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectoarele de pescuit i acvacultur, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comun a pieelor n sectorul produselor pescreti i de acvacultura, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L17 din 21 ianuarie 2000, cu excepia ajutoarelor pentru formare i a ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare i inovare; b) ntreprinderilor care i desfoar activitatea n producia primar a produselor agricole, aa cum sunt enumerate n Anexa nr. 1 la Tratatul de Funcionare a Uniunii Europene; c) ntreprinderilor care i desfoar activitatea n transformarea (procesarea) i comercializarea produselor agricole, aa cum sunt enumerate n anexa nr. 1 la Tratatul CE, n urmtoarele cazuri: cnd valoarea ajutorului este stabilit pe baza preului sau a cantitii produselor n cauz achiziionate de la productorii primari ori introduse pe pia de ntreprinderile n cauz; cnd ajutorul este condiionat de transferarea lui parial sau integral ctre productorii primari; d) activitilor legate de export ctre ri tere sau ctre state membre, i anume ajutoarele legate direct de cantitile exportate, ajutoarele destinate nfiinrii i funcionrii unei reele de distribuie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; e) activitilor care favorizeaz folosirea mrfurilor naionale n locul celor importate; f) ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectorul crbunelui, n sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria crbunelui,cu excepia ajutoarelor pentru formare i a ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare i inovare; g) ntreprinderilor n dificultate; h) ajutoarelor care favorizeaz utilizarea produselor naionale n detrimentul produselor din import; i) ajutoarelor pentru achiziia de vehicule de transport rutier de mrfuri, acordate ntreprinderilor care efectueaz transport rutier de mrfuri n numele terilor pentru nchiriere sau n scop comercial;

35

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

j) l)

ntreprinderilor care activeaz n sectorul construciei de nave; ntreprinderilor care activeaz n sectorul fibre sintetice.

k) ntreprinderilor care activeaz n industria siderurgic;

4) Solicitantul ndeplinete condiiile de eligibilitate stabilite prin art. 93 i 94 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1605/2002, respectiv NU se ncadreaz n niciuna dintre situaiile de mai jos: Indiferent de forma juridic de organizare, la data depunerii pachetelor integrate, Solicitantul: (1) Nu se afl n procedura de executare silit, reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare, administrare special i nu are activitile suspendate sau alte situaii similare reglementate de lege; (2) Nu se afl n dificultate; adic nu are obligaii de plat nete ce depesc 1/12 din totalul obligaiilor datorate n ultimele 12 luni, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agenia Naional de Administrare Fiscal i obligaiile de plat nu depesc 1/6 din totalul obligaiilor datorate n ultimul semestru, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de autoritile publice locale; (3) Nu fac obiectul unui ordin de recuperare n urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal i incompatibil cu piaa comun sau n cazul n care un potenial beneficiar a fcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie s fi fost deja executat i ajutorul integral recuperat, inclusiv dobnda de recuperare aferent, pentru ca beneficiarul s poate fi eligibil; (4) Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizeaz informaii false; (5) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat printr-o hotrre cu valoare de res judicata (hotrrea instanei mpotriva creia nu mai pot fi exercitate cile de atac prevzute de lege) pentru un delict legat de conduita sa profesional, pentru fraud, corupie, participare la o organizaie criminal sau la orice alte activiti ilegale n detrimentul intereselor financiare ale Comunitilor Europene; (6) Reprezentantul legal al solicitantului nu a comis n conduita sa profesional greeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate justifica; (7) n urma altei proceduri de achiziionare sau n urma unei proceduri de alocare a unei subvenii finanate de la bugetul comunitar, nu a fost gsit vinovat de nclcarea grav a contractului datorit nerespectrii obligaiilor contractuale. Pentru justificarea ndeplinirii condiiilor de eligibilitate de la punctele 1-3 Solicitantul va depune o declaraie de eligibilitate a solicitantului i proiectului pe proprie rspundere (Vezi Modelul F ataat la prezentul Ghid). La ncheierea contractului de finanare, solicitantul este obligat ca pentru afirmaiile din declaraiile pe propria rspundere depuse s furnizeze documentele justificative n original sau copie legalizat. (Vezi Modelul A partea C ataat la prezentul Ghid).

36

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

5) Solicitantul/membrii parteneriatului are/au capacitatea de a implementa proiectul (1) Capacitate operaional, administrativ, dovedit prin capacitatea de a asigura resurse umane suficiente (vezi pct. 2.4 Managementul proiectului din formularul cererii de finanare) ct i resurse materiale necesare implementrii proiectului (vezi pct. 2.3.6 Resursele materiale implicate n realizarea proiectului, din formularul cererii de finanare). n cazul n care echipa de proiect a fost stabilit, solicitantul va anexa la formularul cererii de finanare CV-urile membrilor echipei de proiect i fia de post aferent fiecrui membru. n cazul n care echipa de proiect nu a fost stabilit pn la data depunerii cererii de finanare, informaiile privind posturile aferente echipei de proiect vor fi oferite numai de fiele de post, care vor fi anexate la cererea de finanare. CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae (HG nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, MO nr. 633/13.07.2004). Vezi Modelul G Curriculum vitae ataat la prezentul Ghid. (2) Capacitate financiar de a asigura resursele necesare acoperirii contribuiei proprii la valoarea cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor suplimentare ale proiectului) i resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile rambursrii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Solicitantul va depune Declaraia de angajament (Vezi Modelul H Declaraie de angajament ataat la prezentul Ghid) i documente care atest capacitatea financiar de implementare a proiectului (extras de cont depozit bancar/contract de credit/scrisoare de confort angajant emis de banc (model I), i care s acopere cel puin valoarea cofinanrii cheltuielilor eligibile ale proiectului n cazul n care solicitantul reprezint o asociere constituit pe baza unui acord de parteneriat, dovada capacitii financiare se poate face de ctre unul sau mai muli parteneri. Prin acordul de parteneriat (vezi Modelul N ataat la prezentul Ghid) se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea finanrii proiectului, cu indicarea sumelor cu care particip la acoperirea fiecrei categorii de cheltuieli. Solicitanii ale cror proiecte au fost selectate n urma procesului de evaluare dobndesc calitatea de beneficiari i semneaz cu AM POS CCE contracte distincte de finanare, fiind responsabili cu implementarea proiectelor.

IV.2. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU PROIECTELE DE CERCETAREDEZVOLTARE-INOVARE Tipurile de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare: Pentru a fi eligibile, toate proiectele de cercetare-dezvoltare-inovare trebuie s respecte urmtoarele condiii:

37

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(1) Proiectele din cadrul pachetului integrat operaionalizeaz obiectivele strategiilor de dezvoltare ale polilor de competitivitate i sunt incluse n lista proiectelor propuse spre finanare n cadrul pachetului integrat. (2) Fiecare proiect este iniiat de ctre un solicitant eligibil n condiiile prezentate mai sus. (3) Proiectele includ activiti de uz i interes comun membrilor polului de competitivitate respectiv. ATENIE: Nu sunt eligibile proiecte individuale n cadrul pachetului de proiecte. (4) Proiectul conine cel puin o activitate eligibil. Vezi IV.3. (5) Valoarea asistenei financiare nerambursabile aferente proiectului este cel mult egal cu limita maxim stabilit pentru tipul respectiv de proiect. Vezi IV.5.3. (6) Durata de implementare a proiectului nu depete 24 luni de la data semnrii contractului de finanare de ctre ultima parte. Vezi IV.6. (7) Proiectul este implementat pe teritoriul Romniei. (8) Proiectul nu deriv din, sau nu implic delocalizarea unor activiti similare sau transferul unei capaciti de producie dintr-un alt stat membru UE. (9) Activitile proiectului s nceap numai dup data confirmrii scrise din partea AM POS CCE c propunerea ndeplinete condiiile de eligibilitate prevzute n Ghidul Solicitantului, sub rezerva rezultatelor finale ale procesului de evaluare a propunerilor. (10) Proiectul respect reglementrile naionale i comunitare privind egalitatea de anse, protecia mediului, ajutorul de stat i informarea i publicitatea. (11) Proiectul respect legislaia naional n domeniul achiziiilor publice, sau normele simplificate de achiziii (Anexa V la contract), dup caz. (12) Intervenia public n finanarea proiectului este justificat. (13) Proiectul nu a mai beneficiat de finanare public n ultimii 3 ani nainte de data depunerii cererii de finanare, pentru acelai tip de activiti, realizate asupra aceluiai imobil/aceleiai infrastructuri/aceluiai segment de infrastructur; aceste activiti nu mai beneficiaz de fonduri publice din alte surse de finanare. n caz contrar, ele vor fi considerate neeligibile i cheltuielile aferente trebuie suportate de ctre beneficiar. (14) Proiectul demonstreaz efectul stimulativ. Impactul major al ajutorului se ateapt a fi n creterea productivitii sectoarelor industriale cu potenial de clusterizare. De asemenea, se ateapt o cretere substanial a cheltuielilor de cercetare dezvoltare inovare n rndul membrilor polilor de competitivitate, a exporturilor de procese/ tehnologii/ servicii/ produse/ lucrri competitive ctre piaa Unic European i, nu n ultimul rnd, a apariiei de noi locuri de munc n aceti poli de competitivitate. NOT: Modalitile prin care se pot genera acest tip de proiecte sunt urmtoarele: - fie solicitantul va realiza un proiect de CDI bazat pe competenele sale pentru care a gsit un partener interesat s preia rezultatele acestui proiect de cercetare,

38

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

- fie solicitantul are nevoie de anumite servicii de CDI pentru care s-a asociat cu un partener de cercetare care i le poate oferi n ambele situaii Solicitantul, va avea dreptul de proprietate a rezultatelor proiectului i va fi responsabil de implementarea proiectului. Partenerii din cadrul proiectului de CDI vor realiza activitile de Cercetare Dezvoltare Inovare eligibile la capitolul IV.4 din GS Ajutoarele pentru IMM-uri acordate prin prezenta schem sunt considerate a avea un efect stimulativ. Ajutoarele pentru ntreprinderi mari, acordate n cadrul operaiunii, sunt considerate a avea un efect stimulativ n cazul n care documentaia pregtit de Solicitant stabilete unul sau mai multe dintre urmtoarele criterii: a) o cretere substanial a dimensiunii proiectului/activitii ca urmare a ajutorului; b) o cretere substanial a domeniului de aplicare al proiectului/ activitii ca urmare a ajutorului; c) o cretere substanial a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/ activitate ca urmare a ajutorului; d) o cretere substanial a ritmului de finalizare a proiectului/ activitii n cauz; Condiiile (3) (14) de mai sus vor fi justificate n cererea de finanare (vezi instruciunile de completare din Anexa 1 Cerere de finanare ataat la prezentul Ghid), precum i n Fia proiectului (vezi Modelul E ataat prezentului Ghid).

IV.3. ACTIVITI ELIGIBILE PENTRU PROIECTELE DE CERCETAREDEZVOLTARE-INOVARE 1) Condiii generale privind eligibilitatea activitilor: Toate activitile realizate n cadrul proiectelor trebuie s respecte simultan urmtoarele condiii: Scopul i obiectivele propunerii trebuie s fie n conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, domeniului major de intervenie i operaiunii i obiectivelor strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate. Activitile propuse spre finanare n cadrul proiectului nu au mai fost finanate din fonduri publice n ultimii 3 ani i nu beneficiaz de fonduri publice din alte surse de finanare. n conformitate cu regulile privitoare la ajutorul de stat, nu se acord sprijin financiar pentru activitile i sectoarele exceptate, menionate la capitolul II.1., paragraful 2, alin. (3), literele a)l).

2) Activiti eligibile pentru proiecte de cercetaredezvoltareinovare:

39

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(2.1) Activiti care se ncadreaz integral ntr-una sau mai multe dintre categoriile de cercetare urmtoare: cercetare industrial; dezvoltare experimental; Atunci cnd un proiect cuprinde sarcini diferite, fiecare sarcin este calificat ca ncadrndu-se ntr-una dintre categoriile menionate. (2.2) Activiti legate de realizarea studiilor de fezabilitate tehnice: Contractarea de studii pregtitoare pentru activiti de cercetare industrial i/sau pentru activiti de dezvoltare experimental. (2.3) Activiti legate de acoperirea cheltuielilor aferente dreptului de proprietate industrial: activiti necesare acordrii dreptului de proprietate industrial n prima jurisdicie, inclusiv pregtirea, depunerea, examinarea cererii, rennoirea cererii nainte de acordarea dreptului; traducere i alte activiti necesare pentru obinerea sau validarea dreptului n alte jurisdicii; demersuri pentru aprarea valabilitii dreptului pe parcursul examinrii oficiale a cererii i a eventualelor proceduri de opoziie, chiar dac acestea intervin dup recunoaterea dreptului.

(2.4) Activiti de sprijinire pentru ntreprinderi nou-create inovatoare: Activiti de cercetare industrial dezvoltare experimental i inovare adresate ntreprinderilor nou-create inovatoare Condiii de eligibilitate: a. Solicitantul este o ntreprindere mic a crei vechime, n anul depunerii cererii de finanare, este mai mic de 6 ani. b. Cheltuielile pentru cercetare i dezvoltare ale Solicitantului reprezint cel puin 15% din cheltuielile totale de exploatare nregistrate n cursul a cel puin unuia din cei trei ani care preced acordarea ajutorului sau, n cazul unei ntreprinderi nou-create fr niciun istoric financiar, al auditului exerciiului fiscal n curs, cifr certificat de un auditor extern. (2.5) nchirierea de personalul cu nalt calificare detaat de la un organism de cercetare sau o ntreprindere mare la un IMM. Activiti de cercetare, dezvoltare i inovare realizate de ctre personal detaat n favoarea IMMului. Aceste activiti NU trebuie s se suprapun cu activitile de consultan n domeniul inovrii i serviciile de sprijinire a inovrii. Condiii de eligibilitate: Personalul detaat trebuie s efectueze activiti de cercetare, dezvoltare i inovare n cadrul IMM-ului beneficiar.
40

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Personalul detaat nu trebuie s nlocuiasc ali salariai, ci trebuie s fie ncadrat pe un post nou-creat n cadrul ntreprinderii beneficiare i s fi lucrat cel puin doi ani pentru organismul de cercetare sau pentru ntreprinderea mare care detaeaz personalul.

(2.6) Servicii de consultan n domeniul inovrii i serviciile de sprijinire a inovrii (numai pentru beneficiarii tip IMM); a) servicii de consultan n domeniul inovrii, precum: consultan managerial; asisten tehnologic; servicii de transfer de tehnologie; formare; consultan n materie de achiziia, protejarea i comercializarea drepturilor de proprietate intelectual i pentru acordurile de acordare a licenelor; activiti de consiliere referitoare la utilizarea standardelor; b) servicii de sprijinire a inovrii, precum: asigurarea utilizrii spaiilor de lucru/laboratoarelor; crearea i ntreinerea bncilor de date, bibliotecilor tehnice; elaborarea de studii de pia privind inovarea; asigurarea etichetrii, testarea i certificarea calitii. Condiii de eligibilitate: Prestatorul de servicii beneficiaz de o certificare naional sau european. n cazul n care prestatorul de servicii nu beneficiaz de o certificare naional sau european, intensitatea ajutorului nu depete 75% din costurile eligibile. (2.7) Cheltuieli pentru introducerea n producie a rezultatelor cercetrii.

IV.4. CHELTUIELI ELIGIBILE PENTRU PROIECTELE DE CERCETAREDEZVOLTARE-INOVARE 1) Condiii generale privind eligibilitatea cheltuielilor: Toate cheltuielile realizate trebuie s respecte simultan urmtoarele condiii generale de eligibilitate, conform HG nr. 759/2007 cu modificrile i completrile ulterioare, privind regulile de eligibilitate efectuate n cadrul operaiunilor finanate din Fonduri Structurale: s fie nsoite de facturi, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza crora cheltuielile s poat fi auditate i identificate; s fie n conformitate cu prevederile contractului de finanare ncheiat cu Autoritatea de Management; s fie efectuat cu respectarea strict a prevederilor Ordinului comun al Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Ministrului Finanelor Publice i Afacerilor Europene cu numrul MECMA 317/2012, numrul MFP 385/2012 MAEUR 189/2012, privind cheltuielile eligibile n cadrul prezentei operaiuni, Monitorul Oficial al Romniei nr. 219/2.04.2012; Ministrului Ministrului i numrul publicat n

s respecte regulile de ajutor de stat aplicabile proiectelor finanate n cadrul acestei operaiuni; s fie n concordan cu prevederile legislaiei naionale i comunitare.

41

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

2) Cheltuieli eligibile pentru proiecte de cercetare dezvoltare inovare:

(2.1) Cheltuieli pentru activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental


a. Cheltuieli de personal (cercettori, tehnicieni i personal auxiliar n msura n care acetia sunt angajai n proiectul de cercetare) b. Cheltuieli salariale Cheltuieli de deplasare n scopul realizrii proiectului

Cheltuieli cu echipamente i instrumente (active corporale i obiecte de inventar), n msura i pe durata utilizrii acestora n cadrul proiectului de cercetare (dac aceste instrumente i echipamente au o durat de funcionare mai mare dect durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar costurile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile) Echipamente IT i pentru comunicaii Echipamente i instrumente pentru cercetare Cunotine tehnice Brevete Drepturi de utilizare

c.

Cheltuieli pentru achiziia de active fixe necorporale

d.

Cheltuieli pentru achiziia de servicii Servicii de cercetare Servicii de consultan i servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental

e. f. g.

Cheltuieli de amortizare pentru cldiri i spaii, n msura i pe durata utilizrii acestor cldiri i spaii pentru activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental Cheltuieli pentru nchirierea de teren n msura n care servete realizrii activitilor de cercetare industrial/dezvoltare experimental Cheltuieli generale de administraie (aa cum sunt definite la Art. 31, alin. (5) din Regulamentul (CE) 800/2008 i la Art. 56, alin. (2) din Regulamentul (CE) 1083/2006) implicate direct de activitile de cercetare industrial/dezvoltare experimental n limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activitile de cercetare-dezvoltare de pe proiect Servicii de comunicaii (internet, telefon, servicii potale i de curierat) Plata utilitilor (energia electric, ap, canalizare, salubritate, energie termic, gaze naturale) Cheltuieli salariale pentru personalul administrativ

42

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

h.

Cheltuieli pentru achiziia de substane, materiale, plante, animale de laborator, consumabile i alte produse similare necesare desfurrii activitilor de cercetare industrial/dezvoltare experimental.

(2.2) Cheltuieli pentru obinerea i validarea drepturilor de proprietate industrial (sunt eligibile numai pentru beneficiarii tip IMM) a. Cheltuieli anterioare acordrii dreptului de proprietate industrial n prima jurisdicie, inclusiv cheltuieli legate de pregtirea, depunerea i examinarea cererii, precum i costurile suportate pentru rennoirea cererii nainte de acordarea dreptului, cu excepia cheltuielilor de judecat, dac este cazul Cheltuieli pentru traducere i alte cheltuieli suportate pentru obinerea sau validarea dreptului n alte jurisdicii Cheltuieli suportate pentru aprarea valabilitii dreptului pe parcursul examinrii oficiale a cererii i a eventualelor proceduri de opoziie, chiar dac astfel de cheltuieli intervin dup recunoaterea dreptului Cheltuieli pentru realizarea studiilor tehnice de fezabilitate pregtitoare pentru activitile de dezvoltare experimental.

b. c.

(2.3) Cheltuieli pentru realizarea de studii tehnice de fezabilitate a.

(2.4) Cheltuieli pentru servicii de consultan n domeniul inovrii i pentru serviciile de sprijinire a inovrii (sunt eligibile numai pentru beneficiarii tip IMM) a. Cheltuieli pentru servicii de consultan n domeniul inovrii b. Consultan managerial Asisten tehnologic Servicii de transfer de tehnologie Consultan n materie de achiziia, protejarea i comercializarea drepturilor de proprietate intelectual i pentru acordurile de acordare a licenelor Servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor nchiriere spaii de lucru Acces la bnci de date i biblioteci tehnice Studii de pia Utilizarea de laboratoare Etichetarea, testarea i certificarea calitii

Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovrii

(2.5) Cheltuieli pentru nchirierea/angajarea de personal cu nalt calificare (sunt eligibile numai pentru beneficiarii tip IMM)

43

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

a.

Cheltuieli de personal aferente nchirierii i ncadrrii n munc a personalului cu nalt calificare pe o perioad determinat de maximum 2 ani, dar nu mai mult dect durata proiectului Cheltuieli salariale Cheltuieli de deplasare n scopul realizrii proiectului Indemnizaie de deplasare pentru personalul detaat (conform precizrilor din Codul Muncii) Cheltuieli aferente folosirii unei agenii de recrutare

(2.6) Cheltuieli pentru introducerea n producie a rezultatelor cercetrii (numai pentru beneficiarii tip ntreprinderi nou-create inovatoare) a. Cheltuieli pentru achiziia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetrii n ciclul productiv b. Cunotine tehnice Brevete Drepturi de utilizare

Cheltuieli pentru achiziia de utilaje, instalaii i echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetrii n ciclul productiv Cheltuieli cu achiziia de servicii pentru realizarea de analize economice, studii de pia, planuri de afaceri Cheltuieli de personal pentru activiti de introducere n producie a rezultatelor cercetrii

(2.7) Alte cheltuieli (numai pentru beneficiarii tip ntreprinderi nou-create inovatoare) a. b.

(2.8.) Cheltuielile de personal pentru toate proiectele de cercetare-dezvoltare-inovare sunt eligibile n limitele prevzute n Anexa 3 la prezentul ghid. Cheltuielile salariale pe proiect se cumuleaz per persoan cu toate veniturile salariale directe obinute din contractele de finanare ncheiate din fondurile Axei Prioritare Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare din cadrul POS CCE i din fondurile bugetare alocate Planului Naional de Cercetare-Dezvoltare Inovare II pentru perioada 2007-2013. Cheltuielile salariale se deconteaz conform contractului de munc i/sau proporional cu procentul din fia postului/foaia de prezen aferent atribuiilor specifice implementrii proiectului. (Vezi instruciunile privind cheltuielile salariale din Anexa 3 la prezentul Ghid.) (2.9) Cheltuielile de personal includ salariul brut plus toate taxele i contribuiile angajatorului att pentru salariile personalului propriu (angajat n baza unui contract de munc) implicat n proiect, ct i pentru experii externalizai (angajai pe termen scurt n baza unui contract civil de furnizare de servicii). (2.10) Toate cheltuielile sunt eligibile numai dac au fost efectuate dup primirea n scris a confirmrii eligibilitii proiectului de ctre AM POS CCE.

44

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(2.11) Toate cheltuielile eligibile sunt alocate unei categorii/activiti specifice de cercetare industrial sau dezvoltare experimental. (2.12) Conform HG 1135/2011, cheltuiala cu taxa pe valoarea adugat nedeductibil, potrivit legii, aferent unor cheltuieli eligibile efectuate n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale este eligibil.

IV.5. REGULI ALE AJUTORULUI DE STAT APLICABILE PROIECTELOR DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE

IV.5.1. Tipul de ajutor


n cadrul acestui tip de proiecte ajutorul financiar nerambursabil se acord n conformitate cu Schema ajutorului de stat pentru Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional Poli de Competitivitate a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri nr. 363/2012. n cadrul acestei scheme se acord urmtoarele tipuri de ajutoare Solicitanilor/beneficiarilor proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare: Ajutoare pentru activiti de cercetare i dezvoltare; Ajutoare pentru studii tehnice de fezabilitate; Ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente drepturilor de proprietate industrial ale IMMurilor; Ajutoare pentru ntreprinderi nou-create inovatoare; Ajutoare pentru serviciile de consultan n domeniul inovrii i serviciile de sprijinire a inovrii; Ajutoare pentru nchirierea de personal cu nalt calificare.

Ajutoarele acordate de prezenta schem nu se cumuleaz cu niciun alt ajutor care face obiectul unei exceptri n temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 sau cu ajutoare de minimis care ndeplinesc condiiile prevzute de Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 sau cu orice alte fonduri comunitare legate de aceleai cheltuieli eligibile care se suprapun parial sau integral n cazul n care un astfel de cumul ar conduce la depirea intensitii maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor.

IV.5.2. Intensitatea ajutorului pentru proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare


Tipul ajutorului de stat aplicabil conform Schemei Intensitatea ajutorului acordat pe proiect (n funcie de tipul de solicitant) (% din cheltuielile eligibile dac nu se specific altfel)

45

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

de ajutor de stat Art. 21 lit. 3) Ajutoare pentru proiecte de cercetare i dezvoltare (3.1) Intensitatea ajutorului nu depete: 50% din cheltuielile eligibile pentru cercetarea industrial; 25% din cheltuielile eligibile pentru dezvoltarea experimental.

(3.2) Intensitatea ajutorului este stabilit pentru fiecare beneficiar de ajutor, inclusiv n cadrul unui proiect realizat n colaborare, n conformitate cu alineatul (3.3) litera b) punctul (i). (3.3) n cazul unui ajutor pentru un proiect de cercetare i dezvoltare realizat n colaborare ntre organizaii de cercetare i ntreprinderi, ajutorul combinat provenit dintr-un sprijin public direct pentru un anumit proiect i contribuiile organizaiilor de cercetare pentru proiectul n cauz, atunci cnd constituie ajutor de stat la proiect, nu depesc intensitile aplicabile ajutorului pentru fiecare ntreprindere beneficiar. (3.4) Intensitile ajutorului stabilite pentru cercetare industrial i dezvoltare experimental la alineatul (3.1) pot fi majorate dup cum urmeaz: a) n cazul n care ajutorul este acordat unor IMM-uri, intensitatea ajutorului poate fi majorat cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate ntreprinderilor mijlocii i cu 20 de puncte procentuale pentru ajutoarele acordate ntreprinderilor mici; i b) poate fi adugat o prim de 15 puncte procentuale, pn la o intensitate maxim a ajutorului de 80% din cheltuielile eligibile, dac: (i) proiectul implic o colaborare efectiv ntre cel puin dou ntreprinderi care sunt independente una de alta i care ndeplinesc urmtoarele condiii: niciuna dintre ntreprinderi nu suport peste 70% din cheltuielile eligibile ale proiectului de colaborare; proiectul implic o colaborare cu cel puin un IMM.

(ii) proiectul implic o colaborare efectiv ntre o ntreprindere i o organizaie de cercetare i sunt ndeplinite urmtoarele condiii: Organismul/organizaia de cercetare suport cel puin 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului; i Organismul/organizaia de cercetare are dreptul de a publica rezultatele proiectelor de cercetare n msura n care acestea provin din cercetrile realizate de organismul/organizaia n cauz; sau

(iii) n cazul cercetrii industriale, rezultatele proiectului sunt difuzate larg prin

46

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

conferine tehnice i tiinifice, prin publicarea n periodice tiinifice sau tehnice, prin stocarea n registre cu acces liber (baze de date n care datele de cercetare brute pot fi consultate de oricine), prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source. n sensul dispoziiei literei b) punctele (i) i (ii) de mai sus, subcontractarea nu este considerat colaborare efectiv. TABEL DE SINTEZ
ntr. mari Prima de Intensitate 15 pct. de baz (cf. crit. b) cercetarea industrial dezvoltarea experimental 50% 25% 65% 40% ntr. mijlocii Prima de Intensitate 15 pct. de baz (cf. crit. b) 60% 35% 75 50% ntr. mici Prima de Intensitate 15 pct. de baz (cf. crit. b) 70% 45% 80% 60%

Art. 22 lit. 1) Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice

pentru IMM-uri, 75% din costurile eligibile pentru studii pregtitoare pentru activiti de cercetare industrial i 50% din costurile eligibile pentru studii pregtitoare pentru activiti de dezvoltare experimental; pentru ntreprinderi mari, 65% din costurile eligibile pentru studii pregtitoare pentru activiti de cercetare industrial i 40% din costurile eligibile pentru studii pregtitoare pentru activiti de dezvoltare experimental.

ntr. mari Studii pt. cercetarea industrial Studii pt. dezvoltarea experimental Art. 23 lit. 1) Ajutoare pentru costurile aferente drepturilor de proprietate industrial ale IMM-urilor Art. 24 Ajutoare pentru ntreprinderi noucreate inovatoare Art. 25 lit. 1) Ajutoare pentru serviciile de consultan n domeniul inovrii i serviciile de 65% 40%

IMM-uri 75% 50%

Intensitatea ajutorului nu depete intensitatea maxim a ajutorului pentru proiectul de cercetare i dezvoltare prevzut la articolul 21 alineatele (3.1) i (3.3), respectiv 80%

100%

100% Dac prestatorul de servicii beneficiaz de o certificare naional sau european. 75% n cazul n care prestatorul de servicii nu beneficiaz de o certificare naional sau european.

47

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

sprijinire a inovrii pentru IMM Art. 26 lit. 1) Ajutoare pentru nchirierea de personal cu nalt calificare pentru IMM

50% din costurile eligibile, pentru o perioad de maxim 3 ani pentru fiecare persoan angajat temporar.

Atenie! Intensitatea ajutorului de stat aplicabil n cazul cererilor de finanare depuse de parteneriate fr personalitate juridic (asocieri) se stabilete n funcie de tipul de ntreprindere n care se ncadreaz Partenerul principal (Liderul de proiect), adic ntreprindere mare, mijlocie sau mic.

IV.5.3. Valoarea maxim a finanrii nerambursabile acordate pentru proiecte


n interiorul limitelor minim i maxim ale pachetului integrat, valoarea maxim a finanrii nerambursabile din totalul cheltuielilor eligibile (egal cu cea a ajutorului de stat), acordat fiecrui beneficiar i fiecrui proiect este difereniat n funcie de tipul de proiect i tipul de ajutor de stat aplicabil. Plafoanele maxime sunt urmtoarele:
Tipul ajutorului de stat aplicabil conform Schemei de ajutor de stat Art. 16 lit. d) ajutoare pentru activiti de cercetare i dezvoltare Art. 16 lit. e) ajutoare pentru studii tehnice de fezabilitate Art. 16 lit. f) ajutoare pentru costurile aferente drepturilor de proprietate industrial ale IMM-urilor: Art. 24 Ajutoare pentru ntreprinderi nou-create inovatoare Valoarea maxim a ajutorului acordat pe proiect3 1 milion euro adic 4.216.300 lei 200.000 euro adic 843.260 lei 200.000 euro adic 843.260 lei 1 milion EUR adic 4.216.300 lei Beneficiarul poate primi ajutorul n cauz o singur dat n cursul perioadei n care ndeplinete condiiile necesare pentru a fi considerat ntreprindere nou creat inovatoare. 200 000 EUR adic 843.260 lei ntr-o perioad de trei ani 1 milion euro adic 4.216.300 lei

Art. 25 lit. 1) Ajutoare pentru serviciile de consultan n domeniul inovrii i serviciile de sprijinire a inovrii Art. 26 lit. i) Ajutoare pentru nchirierea de personal cu nalt calificare

Ajutoarele vor fi acordate n lei, n limita cuantumului exprimat n euro, folosind cursul inforeuro de la data acordrii

48

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Atenie! Pentru elaborarea corect a bugetului proiectelor, pentru fiecare dintre tipurile de ajutor de mai sus trebuie s avei n vedere toate condiiile privind intensitatea ajutorului de stat i alte condiii specificate n schema de ajutor de stat.

IV.5.4. Determinarea contribuiei proprii i a valorii totale a proiectului


Contribuia proprie a solicitantului reprezint diferena dintre valoarea total a proiectului i valoarea finanrii nerambursabile acordate. Valoarea total a proiectului reprezint suma cheltuielilor eligibile (determinate conform criteriilor de eligibilitate menionate mai sus) inclusiv TVA nedeductibil aferent i a celor neeligibile, inclusiv TVA deductibil i nedeductibil aferent. n Bugetul proiectului (seciunea 4.1. din Formularul cererii de finanare) se va evidenia eligibilitatea categoriilor de cheltuieli. n tabelul Surse de finanare (seciunea 4.2. din Formularul cererii de finanare), linia III Valoarea eligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor eligibile, inclusiv TVA nedeductibil aferent cheltuielilor eligibile, linia II Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA deductibil aferent tuturor cheltuielilor eligibile i TVA (deductibil i nedeductibil) aferent tuturor cheltuielilor neeligibile. Valoarea finanrii nerambursabile se determin ca procent din valoarea eligibil a proiectului (suma cheltuielilor eligibile), care va fi acoperit din FEDR i, respectiv, bugetul de stat. Procentul respectiv reprezint intensitatea ajutorului de stat stabilit n funcie de tipul de ajutor, precum i de tipul solicitantului. n toate cazurile, pe lng contribuia proprie la valoarea eligibil a proiectului, solicitantul va suporta toate cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum i cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor aprea n timpul implementrii proiectului. Contribuia proprie a solicitantului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acionarilor (alii dect organisme ale statului), sau din alte surse private. Nu sunt considerate contribuie proprie fondurile obinute din msuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obinute ca efect al unor astfel de msuri; Contribuia n natur a beneficiarilor, ca parte a contribuiei proprii, este considerat eligibil n cadrul prezentei scheme n limita a 20% din contribuia proprie, n conformitate cu HG 759/2007. Valoarea bunurilor care fac obiectul aportului n natur se va stabili prin expertiz legal n condiiile respectrii legislaiei naionale i comunitare n vigoare.

IV.6. DURATA CONTRACTULUI (PERIOADA DE EXECUIE) Durata de implementare a contractului nu trebuie s depeasc 24 luni de la data semnrii contractului de finanare de ctre ultima parte.

49

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

CAPITOLUL V

CONDIII PRIVIND PROIECT ELE DE TIP SOFT

V.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU SOLICITANII PROIECTELOR DE TIP SOFT Pentru ca un Solicitant s fie eligibil trebuie s ndeplineasc n mod cumulativ urmtoarele condiii: 1) Forma de constituire a Solicitantului pentru proiecte de tip soft (1) Solicitantul este constituit legal n una dintre urmtoarele forme juridice: a. Societate comercial nregistrat conform Legii nr. 31/1990 cu modificrile i completrile ulterioare, constituit din minimum doi membri ai polului de competitivitate; b. Asociere fr personalitate juridic (parteneriate) format din cel puin 2 membri ai polului dintre care obligatoriu o ntreprindere, reprezentat de un membru de drept privat al polului n calitate de Lider de proiect (Partener principal); c. Polul de competitivitate, atunci cnd acesta este constituit ca persoan juridic, indiferent de forma juridic de organizare; d. Entitatea de reprezentare a polului, indiferent de forma juridic de organizare, n cazul proiectului ce are ca obiectiv urmrirea implementrii strategiei de dezvoltare a polului. (2) Oricare dintre membrii polului de competitivitate, indiferent de forma juridic de constituire, se pot asocia pentru a constitui formele juridice menionate la punctele a)-b) de mai sus (adic pot deveni asociai/acionari ai societii comerciale sau membri ai asocierii), inclusiv universiti publice, autoriti publice locale, orice alt form juridic de structuri de sprijinire a afacerilor n conformitate cu legislaia n vigoare. (3) n cazul unei asocieri fr personalitate juridic ncheiate ntre minimum 2 membri ai polului de competitivitate, reprezentat de Liderul de proiect (Partenerul principal), care are rolul de Solicitant, durata de valabilitate a acordului de parteneriat acoper perioada de implementare a proiectului plus 5 ani. (4) n cazul n care solicitantul este constituit n una din formele juridice menionate la punctele a), c) i d) de mai sus, durata persoanelor juridice respective acoper perioada de implementare a proiectului plus 5 ani. (5) Autoritile publice locale (i alte entiti publice) nu se pot constitui n Parteneri principali n cadrul unor astfel de asocieri. Societile comerciale nfiinate de ctre acestea sunt considerate entiti eligibile dac fac parte din polul de competitivitate.

50

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(6) n constituirea asocierii, nu sunt impuse limitri de participare/drepturi de vot pentru ntreprinderile mari. (7) Este permis ca un membru al polului s poat fi lider de proiect sau partener n cadrul mai multor asocieri care depun proiecte n cadrul unui pachet integrat depus de un pol de competitivitate. (8) Este permis ca un membru al polului de competitivitate s participe ca acionar / asociat / membru n crearea uneia sau mai multor societi comerciale / asocieri care sunt Solicitani ai unor cereri de finanare din cadrul aceluiai pachet integrat. (9) n cazul n care asocierea respectiv a fost constituit n baza unui acord de parteneriat ncheiat special pentru implementarea proiectului respectiv solicitantul este Partenerul principal n baza acordului de parteneriat ncheiat n form autentic. (10) Entitatea de reprezentare a polului poate fi unic Solicitant pentru proiectul de tip soft pentru urmrirea implementrii strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate, adic nu este obligatoriu ca acest proiect de tip soft s fie depus n numele unei asocieri. 2) Condiii de funcionare a Solicitantului (1) Face dovada calitii de pol de competitivitate, entitate de reprezentare a polului sau pe cea de membru al unui pol de competitivitate (asociaii/acionarii/membrii Solicitantului sunt entiti membre ale polului de competitivitate); (2) Este nregistrat n Romnia; (3) i desfoar activitatea n domeniul produciei, serviciilor, construciilor i ndeplinesc criteriile prevzute de Regulamentul (CE) nr. 800/2008 pentru aplicarea art. 87 i 88 din Tratatul privind Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, cu excepia: a) ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectoarele de pescuit i acvacultur, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comun a pieelor n sectorul produselor pescreti i de acvacultur, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L17 din 21 ianuarie 2000, cu excepia ajutoarelor pentru formare i a ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare i inovare; b) ntreprinderilor care i desfoar activitatea n producia primar a produselor agricole, aa cum sunt enumerate n Anexa nr. 1 la Tratatul de Funcionare a Uniunii Europene; c) ntreprinderilor care i desfoar activitatea n transformarea (procesarea) i comercializarea produselor agricole, aa cum sunt enumerate n anexa nr. 1 la Tratatul CE, n urmtoarele cazuri: cnd valoarea ajutorului este stabilit pe baza preului sau a cantitii produselor n cauz achiziionate de la productorii primari ori introduse pe pia de ntreprinderile n cauz;

51

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

cnd ajutorul este condiionat de transferarea lui parial sau integral ctre productorii primari; d) activitilor legate de export ctre ri tere sau ctre state membre, i anume ajutoarele legate direct de cantitile exportate, ajutoarele destinate nfiinrii i funcionrii unei reele de distribuie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; e) activitilor care favorizeaz folosirea mrfurilor naionale n locul celor importate; f) ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectorul crbunelui, n sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria crbunelui, cu excepia ajutoarelor pentru formare i a ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare i inovare; g) ntreprinderilor n dificultate; h) ajutoarelor care favorizeaz utilizarea produselor naionale n detrimentul produselor din import; i) ajutoarelor pentru achiziia de vehicule de transport rutier de mrfuri, acordate ntreprinderilor care efectueaz transport rutier de mrfuri n numele terilor pentru nchiriere sau n scop comercial; ntreprinderilor care activeaz n sectorul construciei de nave; ntreprinderilor care activeaz n sectorul fibre sintetice.

j) l)

k) ntreprinderilor care activeaz n industria siderurgic;

3) Solicitantul ndeplinete condiiile de eligibilitate stabilite prin art. 93 i 94 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1605/2002, respectiv NU se ncadreaz n niciuna dintre situaiile de mai jos: Indiferent de forma juridic de organizare, la data depunerii pachetelor integrate, Solicitantul: (1) Nu se afl n procedura de executare silit, reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare, administrare special i nu are activitile suspendate sau alte situaii similare reglementate de lege; (2) Nu se afl n dificultate; ADIC nu are obligaii de plat nete ce depesc 1/12 din totalul obligaiilor datorate n ultimele 12 luni, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agenia Naional de Administrare Fiscal i obligaiile de plat nu depesc 1/6 din totalul obligaiilor datorate n ultimul semestru, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de autoritile publice locale; (3) Nu fac obiectul unui ordin de recuperare n urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal i incompatibil cu piaa comun sau n cazul n care un potenial beneficiar a fcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie s fi fost deja executat i ajutorul integral recuperat, inclusiv dobnda de recuperare aferent, pentru ca beneficiarul s poate fi eligibil;

52

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(4) Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizeaz informaii false; (5) Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat printr-o hotrre cu valoare de res judicata (hotrrea instanei mpotriva creia nu mai pot fi exercitate cile de atac prevzute de lege) pentru un delict legat de conduita sa profesional, pentru fraud, corupie, participare la o organizaie criminal sau la orice alte activiti ilegale n detrimentul intereselor financiare ale Comunitilor Europene; (6) Reprezentantul legal al solicitantului nu a comis n conduita sa profesional greeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate justifica; (7) n urma altei proceduri de achiziionare sau n urma unei proceduri de alocare a unei subvenii finanate de la bugetul comunitar, nu a fost gsit vinovat de nclcarea grav a contractului datorit nerespectrii obligaiilor contractuale. Pentru justificarea ndeplinirii condiiilor de eligibilitate de la punctele 1-4 Solicitantul va depune o declaraie de eligibilitate a solicitantului i proiectului pe proprie rspundere (Vezi Modelul F ataat la prezentul Ghid). La ncheierea contractului de finanare, solicitantul este obligat ca pentru afirmaiile din declaraiile pe propria rspundere depuse s furnizeze documentele justificative n original sau copie legalizat. (Vezi Modelul A partea C ataat la prezentul Ghid).

4) Solicitantul/membrii parteneriatului are/au capacitatea de a implementa proiectul (1) Capacitate operaional, administrativ, dovedit prin capacitatea de a asigura resurse umane suficiente (vezi pct. 2.4 Managementul proiectului din formularul cererii de finanare) ct i resurse materiale necesare implementrii proiectului (vezi pct. 2.3.6 Resursele materiale implicate n realizarea proiectului, din formularul cererii de finanare). n cazul n care echipa de proiect a fost stabilit, solicitantul va anexa la formularul cererii de finanare CV-urile membrilor echipei de proiect i fia de post aferent fiecrui membru. n cazul n care echipa de proiect nu a fost stabilit pn la data depunerii cererii de finanare, informaiile privind posturile aferente echipei de proiect vor fi oferite numai de fiele de post, care vor fi anexate la cererea de finanare. CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae (HG nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, MO nr. 633/13.07.2004). Vezi Modelul G Curriculum vitae ataat la prezentul Ghid. (2) Capacitate financiar de a asigura resursele necesare acoperirii contribuiei proprii la valoarea cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul (inclusiv a cheltuielilor suplimentare ale proiectului) i resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile rambursrii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Solicitantul va depune Declaraia de angajament (Vezi Formular D Declaraie Angajament ataat la prezentul Ghid) i documente care atest capacitatea financiar de implementare a proiectului (ca de exemplu, extras de cont depozit bancar/contract de credit/scrisoare de

53

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

confort angajant emis de banc (model I), i care s acopere cel puin valoarea cofinanrii cheltuielilor eligibile ale proiectului. n cazul n care solicitantul reprezint o asociere constituit pe baza unui acord de parteneriat, dovada capacitii financiare se poate face de ctre unul sau mai muli parteneri. Prin acordul de parteneriat (vezi Modelul N ataat la prezentul Ghid) se va stabili cota parte cu care va participa fiecare partener la asigurarea finanrii proiectului, cu indicarea sumelor cu care particip la acoperirea fiecrei categorii de cheltuieli. Solicitanii ale cror proiecte au fost selectate n urma procesului de evaluare dobndesc calitatea de beneficiari i semneaz cu AM POS CCE contracte distincte de finanare, fiind responsabili cu implementarea proiectelor.

V.2. CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU PROIECTELE DE TIP SOFT 1) Condiii care se aplic pentru toate tipurile de proiecte: Pentru a fi eligibile, toate proiectele de tip soft trebuie s respecte urmtoarele condiii: (1) Proiectele din cadrul pachetului integrat sunt aferente strategiilor de dezvoltare ale polilor de competitivitate i incluse n lista proiectelor propuse spre finanare n cadrul pachetului integrat. (2) Fiecare proiect este iniiat de ctre un solicitant eligibil n condiiile prezentate mai sus. (3) Proiectele includ activiti de uz i interes comun membrilor polului de competitivitate respectiv. ATENIE: Nu sunt eligibile proiecte individuale n cadrul pachetului de proiecte. (4) Proiectul conine cel puin o activitate eligibil. (5) Valoarea asistenei financiare nerambursabile aferente proiectului este cel mult egal cu limita maxim stabilit pentru tipul respectiv de proiect. (6) Durata de implementare a proiectului nu depete 24 luni de la data semnrii contractului de finanare de ctre ultima parte. (7) Proiectul este implementat pe teritoriul Romniei. (8) Proiectul nu deriv din, sau nu implic delocalizarea unor activiti similare sau transferul unei capaciti de producie dintr-un alt stat membru UE. (9) Finanarea nerambursabil se acord numai pentru proiectele ncepute dup data confirmrii scrise din partea AM POS CCE c propunerea ndeplinete condiiile de eligibilitate prevzute n Ghidul Solicitantului, sub rezerva rezultatelor finale ale procesului de evaluare a propunerilor . Excepie de la aceast prevedere fac acele activiti eligibile stabilite de schema de ajutor de stat i schema de ajutor de minimis, activiti ce pot fi realizate ncepnd cu data publicrii n Monitorul Oficial al respectivei scheme.

54

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(10) Proiectul respect reglementrile naionale i comunitare privind egalitatea de anse, protecia mediului, ajutorul de stat i informarea i publicitatea. (11) Proiectul respect legislaia naional n domeniul achiziiilor publice, sau normele simplificate de achiziii (Anexa V la contract), dup caz. (12) Intervenia public n finanarea proiectului este justificat. (13) Proiectul nu a mai beneficiat de finanare public n ultimii 3 ani nainte de data depunerii cererii de finanare, pentru acelai tip de activiti, realizate asupra aceluiai imobil/aceleiai infrastructuri/aceluiai segment de infrastructur; aceste activiti nu mai beneficiaz de fonduri publice din alte surse de finanare. n caz contrar, ele vor fi considerate neeligibile i cheltuielile aferente trebuie suportate de ctre beneficiar. Condiiile (3) (13) de mai sus vor fi justificate n cererea de finanare (vezi instruciunile de completare din Anexa 1 Cerere de finanare ataat la prezentul Ghid), precum i n Fia proiectului (vezi Modelul E ataat prezentului Ghid). 2) Condiii pentru proiectele de tip soft: (1) Activitile propuse nu sunt aceleai cu activitile celorlalte proiecte componente ale pachetului integrat. (2) Cel puin 1 proiect de tip soft din cadrul pachetului integrat este dedicat activitilor de coordonare, monitorizare i raportare privind implementarea coordonat i coerent a proiectelor i implementarea strategiei de dezvoltare a polilor de competitivitate i este depus de ctre entitatea de reprezentare a polului. (3) Valoarea total a ajutorului acordat pentru toate proiectele de tip soft din cadrul pachetului integrat nu trebuie s depeasc 8.400.00 lei.

V.3. ACTIVITI ELIGIBILE PENTRU PROIECTELE DE TIP SOFT 1) Condiii generale privind eligibilitatea activitilor: Toate activitile realizate n cadrul proiectelor trebuie s respecte cumulativ urmtoarele condiii: Scopul i obiectivele propunerii trebuie s fie n conformitate cu obiectivele specifice ale axei prioritare, domeniului major de intervenie i operaiunii. Activitile propuse spre finanare n cadrul proiectului nu au mai fost finanate din fonduri publice n ultimii 3 ani i nu beneficiaz de fonduri publice din alte surse de finanare. n conformitate cu regulile privitoare la ajutorul de stat, nu se acord sprijin financiar pentru activitile i sectoarele exceptate, menionate la capitolul II.1., paragraful 2, alin. (3), literele a)l).

55

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

2) Activiti eligibile pentru proiecte de tip soft: (3.1.) Asigurarea de servicii de consultan, precum: Activiti de consultan general pentru dezvoltarea IMM-urilor, precum: consultan n managementul ntreprinderii, studii de pia i planuri de marketing, dezvoltarea pieelor, creterea productivitii, dezvoltarea produselor, sisteme de managementul calitii, promovarea vnzrilor, transfer tehnologic, asisten n obinerea de fonduri pentru dezvoltare, promovarea parteneriatelor i creterea bazei de clieni. Condiii de eligibilitate: Serviciile n cauz nu sunt o activitate continu sau periodic i nici nu sunt legate de costurile de exploatare obinuite ale ntreprinderii, cum ar fi serviciile normale de consultan fiscal, serviciile juridice cu caracter periodic sau publicitatea. (3.2) Activitile legate de participarea IMM-urilor la trguri: Activiti privind organizarea standurilor, producerea i diseminarea de materiale promoionale, contacte de afaceri cu prilejul participrii la trguri. Alte activiti, finanate n condiiile prevzute de schema de minimis: a) activitile de coordonare, monitorizare i raportare privind implementarea coordonat i coerent a proiectelor i implementarea strategiilor de dezvoltare a polilor de competitivitate; b) activiti privind funcionarea polilor de competitivitate; c) activiti de: instruire; consultan; pregtirea proiectelor; asisten de specialitate; participarea la reuniuni, trguri, conferine, simpozioane n ar i n Europa; d) activiti ce contribuie la optimizarea implementrii proiectelor i respectiv a strategiilor de dezvoltare la nivelul polilor de competitivitate cum ar fi: comunicare, construire de imagine (branding) la nivel naional i european, mediatizarea proiectelor i a rezultatelor, ntrirea cooperrii cu parteneri interni i europeni; e) activiti de marketing a rezultatelor proiectelor implementate de polii de competitivitate.

(3.3)

Atenie! Pentru elaborarea corect a bugetului proiectelor, trebuie s avei n vedere c intensitatea ajutorului difer n funcie de tipul de ajutor de stat aplicabil (respectiv schema de ajutor de stat sau schema de minimis).

V.4. CHELTUIELI ELIGIBILE PENTRU PROIECTELE DE TIP SOFT 1) Condiii generale privind eligibilitatea cheltuielilor: Toate cheltuielile realizate trebuie s respecte simultan urmtoarele condiii generale de eligibilitate, conform HG nr. 759/2007 cu modificrile i completrile ulterioare, privind regulile de eligibilitate efectuate n cadrul operaiunilor finanate din Fonduri Structurale: s fie nsoite de facturi, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalent facturilor, pe baza crora cheltuielile s poat fi auditate i identificate;

56

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

s fie n conformitate cu prevederile contractului de finanare ncheiat cu Autoritatea de Management; s fie efectuat cu respectarea strict a prevederilor Ordinul comun al Ministrului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Ministrului Finanelor Publice i Ministrului Afacerilor Europene cu numrul MECMA 317/2012, numrul MFP 385/2012 i numrul MAEUR 189/2012 privind cheltuielile eligibile n cadrul prezentei operaiuni, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 219/2.04.2012.; s respecte regulile de ajutor de stat aplicabile proiectelor finanate n cadrul acestei operaiuni; s fie n concordan cu prevederile legislaiei naionale i comunitare.

2) Cheltuieli eligibile pentru proiecte de tip soft: (2.1) Cheltuielile pentru achiziia de servicii de consultan pentru urmtoarele activiti, cu condiia ca serviciul de consultan respectiv s nu se constituie ntr-o activitate continu sau periodic i s nu fie legat de cheltuielile curente de funcionare a activitii beneficiarului: a. elaborarea de strategii i planuri de dezvoltare i stimularea resurselor umane n vederea extinderii afacerii sau implementrii unui anumit proiect, inclusiv strategia polului de competitivitate; elaborarea de strategii pentru soluii inovative i crearea de noi produse i/sau servicii i tehnologii; elaborarea planului de afaceri, studiilor de prefezabilitate i/sau fezabilitate pentru implementarea de tehnologii eco-eficiente i competitive, precum i pentru crearea de produse competitive; elaborarea de studii i strategii de management, marketing i/sau analize financiare pentru implementarea unui anumit proiect; elaborarea de strategii de mediatizare i planuri de promovare pentru un anumit proiect; elaborarea de studii asupra proteciei proprietii intelectuale; elaborarea de studii comparative pentru utilizarea unor instrumente i soluii informatice ori pentru un domeniu precizat sau e-business; elaborarea de studii de evaluare i diagnostic pentru transferul afacerii.

b. c.

d. e. f. g. h.

(2.2) Cheltuielile de management ale polului de competitivitate:

57

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

a.

cheltuieli cu activitile de coordonare, monitorizare i raportare privind implementarea proiectelor la nivelul polilor de competitivitate eligibile numai n cazul n care beneficiarul este entitatea de reprezentare a polului de competitivitate: cheltuieli cu chirii, cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru personalul implicat n implementarea proiectului de management al polului ce asigur implementarea coordonat i coerent a proiectelor i implementarea strategiei de dezvoltare a polului) utiliti aferente funcionrii polilor de competitivitate (energia electric, ap, canalizare, salubritate, energie termic, gaze naturale); cheltuieli cu birotic, servicii de comunicaii (internet, telefon, servicii potale i de curierat); cheltuieli cu activiti de: instruire; consultan; pregtirea proiectelor; asisten de specialitate; participarea la reuniuni, trguri, conferine, simpozioane n ar i n Europa, care s vizeze obiectivul de cretere a vizibilitii polilor de competitivitate la nivel naional/internaional; cheltuieli cu activiti legate de implementarea proiectelor i, respectiv, a strategiilor de dezvoltare la nivelul polilor de competitivitate cum ar fi: comunicare, construire de imagine (branding) la nivel naional i european, mediatizarea proiectelor i a rezultatelor, ntrirea cooperrii cu parteneri interni i europeni, marketing a rezultatelor proiectelor implementate de polii de competitivitate.

b.

c. d.

e.

(2.3) Cheltuieli pentru participarea IMM la trguri a. Cheltuieli pentru participri la trguri i expoziii internaionale, organizate (de entiti specializate) n ar sau strintate, cu stand propriu:taxa de participare, nchiriere stand, amenajare stand, transport delegai, cazare pe perioada trgului, transport mostre i materiale promoionale, promovare pe mediile oferite de trg cu ocazia trgului, depozitare mostre i materiale promoionale pe perioada trgului; Cheltuieli pentru participri la misiuni economice (de entiti specializate) n strintate: transport delegai, cazare pe perioada misiunii; Cheltuieli pentru elaborarea i producia de materiale tiprite/inscripionate de promovare a agentului economic (numai pentru activitile prevzute la a i b): pliante, brouri, cataloage, afie, bannere, inscripionare pe suport electronic (CD, DVD, etc.), alte materiale promoionale (tricouri, pixuri, brelocuri, brichete, agende, calendare etc.); Cheltuieli pentru promovarea on-line (mbuntirea/realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activitii solicitantului i a produselor promovate): elaborare de pagini web n limba romn i obligatoriu, ntr-o limb de circulaie internaional, pentru prezentarea pe Internet a activitii solicitantului i a produselor promovate pentru export sau intern, taxa domeniu, taxe legate de gzduirea paginii web pe perioada implementrii proiectului; Cheltuieli pentru servicii legate de activiti de promovare pe noi piee interne, pe piee internaionale i marketing: organizare de seminarii de promovare/mese rotunde etc. n Romnia pentru diseminarea informaiilor legate de firma respectiv, realizare materiale

b. c.

d.

e.

58

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

informative i de prezentare legate de organizarea seminarii de promovare/mese rotunde menionate, concepere i realizare brand, marc, logo/rebranding etc.; f. Cheltuieli pentru servicii de identificare a furnizorilor/clienilor externi programe "Hosted Buyers" pentru atragerea, n Romnia, a importatorilor/cumprtorilor/potenialilor clieni pentru firmele romneti exportatoare, prin participarea acestor "hosted buyers" n calitate de vizitatori la trguri, expoziii i misiuni economice organizate n Romnia: transportul din ara respectiv n Romnia i retur, cazarea n Romnia.

(2.4) Cheltuielile de personal prevzute la paragraful (2.2), punctul b de mai sus sunt eligibile numai pentru proiectul de tip ,,soft de management al polului, n limita urmtoarelor plafoane maximale: o o Pentru experii cu o vechime mai mare de 5 ani: salariul brut lunar plus toate costurile aferente salariilor (costul locului de munc) reprezint echivalentul a 8400 lei; Pentru experii cu o vechime egal sau mai mic de 5 ani: salariul brut lunar plus toate costurile aferente salariilor (costul locului de munc) reprezint echivalentul a 4200 lei.

(2.5) Cheltuielile de personal includ salariul brut plus toate taxele i contribuiile angajatorului att pentru salariile personalului propriu (angajat n baza unui contract de munc) implicat n proiect, ct i pentru experii externalizai (angajai pe termen scurt n baza unui contract civil de furnizare de servicii). (2.6) Cheltuielile aferente activitilor necesare pentru elaborarea/actualizarea strategiei de dezvoltare a polilor de competitivitate, sunt eligibile numai dac au fost efectuate dup data publicrii schemelor de ajutor de stat n Monitorul Oficial. (2.7) Conform HG 1135/2011, cheltuiala cu taxa pe valoarea adugat nedeductibil, potrivit legii, aferent unor cheltuieli eligibile efectuate n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale este eligibil.

V.5. REGULI ALE AJUTORULUI DE STAT APLICABILE PROIECTELOR DE TIP SOFT

V.5.1. Tipuri de ajutor de stat


n cadrul acestui tip de proiecte ajutorul financiar nerambursabil se acord n conformitate cu: (1) Schema ajutorului de stat pentru Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional Poli de Competitivitate aprobat prin Ordinul Ministrului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri nr. 363/2012. n cadrul acestei scheme se acord urmtoarele tipuri de ajutoare beneficiarilor: Ajutoare pentru consultan n favoarea IMM-urilor;

59

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Ajutoare pentru participarea IMM-urilor la trguri;

Ajutoarele acordate de prezenta schem nu se cumuleaz cu niciun alt ajutor care face obiectul unei exceptri n temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 sau cu ajutoare de minimis care ndeplinesc condiiile prevzute de Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 sau cu orice alte fonduri comunitare legate de aceleai cheltuieli eligibile care se suprapun parial sau integral n cazul n care un astfel de cumul ar conduce la depirea intensitii maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor. (2) Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea i implementarea operaiunii Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional Poli de competitivitate din cadrul domeniului major de intervenie 1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului al Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) nr. 3188/2011 , publicat n Monitorul Oficial nr. 54/23.01.2012 Ajutorul de minimis nu se cumuleaz cu ajutorul de stat pentru aceleai costuri eligibile, n cazul n care acest cumul ar duce la o intensitate a ajutorului care depete nivelul stabilit pentru circumstanele specifice fiecrui caz de un regulament de exceptare pe categorii sau de o decizie adoptat de ctre Comisie. Valoarea maxim a ajutorului de minimis de care poate beneficia un beneficiar se calculeaz cumulnd ajutoarele de minimis primite n anul fiscal n curs cu ajutoarele de minimis primite n ultimii 2 ani fiscali consecutivi.

V.5.2. Intensitatea ajutorului pentru proiecte de tip soft


Tipul ajutorului de stat aplicabil conform Schemei de ajutor de stat / Schemei de minimis Art. 19, lit. 1) ajutoare pentru consultan n favoarea IMMurilor, conform schemei de ajutor de stat Art. 20, lit. 1) ajutoare pentru participarea IMM-urilor la trguri, conform schemei de ajutor de stat Schema de minimis

Intensitatea ajutorului acordat pe solicitant i pe proiect (% din cheltuielile eligibile)

50%

50%

100%

V.5.3. Valoarea maxim a finanrii nerambursabile acordate pentru proiecte


n interiorul limitelor minim i maxim ale pachetului integrat, valoarea maxim a finanrii nerambursabile din totalul cheltuielilor eligibile (egal cu cea a ajutorului de stat), acordat fiecrui

60

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

beneficiar i fiecrui proiect este difereniat n funcie de tipul de proiect i tipul de ajutor de stat aplicabil. Plafoanele maxime sunt urmtoarele:
Valoarea maxim a ajutorului acordat pe solicitant (n cazul proiectelor finanate prin schema de ajutor de minimis) i/sau pe proiect4. 200.000 euro adic 843.260 lei

Tipul ajutorului de stat aplicabil conform Schemei de ajutor de stat / Schemei de minimis Art. 16, lit. b) ajutoare pentru consultan n favoarea IMM-urilor, conform schemei de ajutor de stat Art. 16, lit. c) ajutoare pentru participarea IMM-urilor la trguri, conform schemei de ajutor de stat Schema de ajutor de minimis

200.000 euro adic 843.260 lei

200.000 euro adic 843.260 lei pe o perioad de 3 ani fiscali. Pentru ntreprinderi care i desfoar activitatea n sectorul transportului rutier 100.000 euro adic 421.630 lei pe o perioad de 3 ani fiscali.

. Atenie! Pentru elaborarea corect a bugetului proiectelor, pentru fiecare dintre tipurile de ajutor de mai sus trebuie s avei n vedere toate condiiile privind intensitatea ajutorului de stat i alte condiii specificate n schema de ajutor de stat. Atenie! n cadrul unui pachet integrat, valoarea cumulat maxim a finanrii nerambursabile care poate fi acordat proiectelor soft componente este de 8,4 milioane lei. Aceasta reprezint o condiie de eligibilitate pentru pachetul integrat. Dac aceast condiie nu este ndeplinit, ntregul pachet va fi respins din motive de nencadrare n criteriile de eligibilitate.

V.5.4. Determinarea contribuiei proprii i a valorii totale a proiectului


Contribuia proprie a solicitantului reprezint diferena dintre valoarea total a proiectului i valoarea finanrii nerambursabile acordate. Valoarea total a proiectului reprezint suma cheltuielilor eligibile (determinate conform criteriilor de eligibilitate menionate mai sus) inclusiv TVA nedeductibil aferent i a celor neeligibile, inclusiv TVA deductibil i nedeductibil aferent. n Bugetul proiectului (seciunea 4.1. din Formularul cererii de finanare) se va evidenia eligibilitatea categoriilor de cheltuieli. n tabelul Surse de finanare (seciunea 4.2. din Formularul cererii de finanare), linia III Valoarea eligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor eligibile, inclusiv TVA nedeductibil aferent cheltuielilor eligibile, linia II Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor
4

Ajutoarele vor fi acordate n lei, n limita cuantumului exprimat n euro, folosind cursul inforeuro de la data acordrii

61

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

neeligibile, inclusiv TVA deductibil aferent tuturor cheltuielilor eligibile i TVA (deductibil i nedeductibil) aferent tuturor cheltuielilor neeligibile. Valoarea finanrii nerambursabile se determin ca procent din valoarea eligibil a proiectului (suma cheltuielilor eligibile), care va fi acoperit din FEDR i, respectiv, bugetul de stat. Procentul respectiv reprezint intensitatea ajutorului de stat stabilit n funcie de tipul de ajutor. n toate cazurile, pe lng contribuia proprie la valoarea eligibil a proiectului, solicitantul va suporta toate cheltuielile neeligibile ale proiectului, precum i cheltuielile suplimentare (conexe) ce vor aprea n timpul implementrii proiectului. Contribuia proprie a solicitantului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acionarilor (alii dect organisme ale statului), sau din alte surse private. Nu sunt considerate contribuie proprie fondurile obinute din msuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obinute ca efect al unor astfel de msuri; Contribuia n natur a beneficiarilor, ca parte a contribuiei proprii, este considerat eligibil n cadrul prezentei schemen limita a 20% din contribuia proprie, n conformitate cu HG 759/2007. Valoarea bunurilor care fac obiectul aportului n natur se va stabili prin expertiz legal n condiiile respectrii legislaiei naionale i comunitare n vigoare. V.6. DURATA CONTRACTULUI (PERIOADA DE EXECUIE) Durata de implementare a contractului nu trebuie s depeasc 24 luni de la data semnrii contractului de finanare de ctre ultima parte.

CAPITOLUL VI. FINANARE

INSTRUCIUNI DE COMPLE TARE A CERERILOR DE

VI.1. ASPECTE FINANARE

IMPORTANTE

PRIVIND

COMPLETAREA

CERERII

DE

Pentru obinerea finanrii nerambursabile, solicitantul fiecruia dintre proiectele componente ale pachetului integrat are obligaia s completeze Cererea de finanare, conform formularului standard din Anexa 1 la prezentul Ghid. Cererea de finanare se completeaz prin tehnoredactare n limba romn, respectnd strict instruciunile de completare prevzute la fiecare capitol din formular i marcate cu culoarea roie, ntre paranteze ptrate. Dup completarea cererii, aceste instruciuni vor fi terse. Modificarea modelului standard al Cererii de finanare Anexa 1 (eliminarea, renumerotarea seciunilor, necompletarea tuturor datelor solicitate etc.) duce la respingerea Cererii de finanare pe motiv de neconformitate administrativ. La fiecare paragraf necompletat se vor preciza motivele necompletrii (de exemplu nu se aplic/nu este cazul). Indicatorii proiectului:

62

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Solicitanii trebuie s trateze cu atenie indicatorii n baza crora se va face monitorizarea proiectului, indicatori care vor trebui menionai i cuantificai n mod obligatoriu n Cererea de finanare i n documentele anexe unde este cazul. n funcie de cerinele specifice ale proiectului, Solicitantul poate meniona n Cererea de finanare i ali indicatori suplimentari, dar trebuie avut n vedere faptul c, n cazul aprobrii finanrii i aceti indicatori vor deveni obligatorii i realizarea lor va fi urmrit n cadrul procesului de monitorizare. Solicitantul va trebui s acorde importana cuvenit fiecrui tip de indicatori, avnd n vedere c acetia vor fi monitorizai separat: indicatorii de realizare vor fi monitorizai pe perioada de implementare, iar cei de rezultat vor fi monitorizai de la sfritul acestei perioade, timp de 5 ani. n calculul indicatorilor se vor avea n vedere, ca referin, doar datele din ultimul exerciiu financiar complet din bilanul Solicitantului (documentele justificative dac este nou nfiinat i nu a depus bilan) nainte de depunerea Cererii de finanare, cu excepia indicatorilor legai de numrul de locuri de munc unde se pot folosi ca date de referin cele de la data depunerii Cererii de finanare (dar numai n situaia n care Solicitantul a realizat restructurri dup depunerea bilanului pe ultimul exerciiu financiar). Noile date legate de numrul de locuri de munc vor trebui justificate prin anexarea la Cererea de finanare a documentelor ce atest noul numr de locuri de munc (n copie). Solicitanii vor trebui s acorde atenie i informaiilor ce vor fi trecute n Cererea de finanare i sunt extrase din alte documente anexate (dup caz: studiu de fezabilitate, plan de afaceri, avize, CV, bilan contabil etc.). Necorelarea acestor informaii sau prezentarea unor informaii incomplete (inclusiv n urma unor erori de tehnoredactare) se constituie n motive de depunctare sau respingere a finanrii. ntocmirea bugetului: n completarea Seciunii 4 Bugetul proiectului/Surse de finanare din cererea de finanare, solicitantul va ine cont de criteriile de eligibilitate a cheltuielilor i de modalitatea de stabilire a contribuiei proprii, detaliate mai sus. Atenie! Att rata cofinanrii din fonduri structurale, ct i categoriile de cheltuieli ce vor fi recunoscute ca eligibile sunt diferite n funcie de tipul de proiect, tipul de solicitant i tipul de ajutor de stat aplicabil, aa cum sunt detaliate mai sus. Pentru proiectele care se depun n cadrul prezentului apel de propuneri, Autoritatea de Management recomand Solicitanilor s ia n considerare, pentru toat perioada de implementare a proiectului, implicaiile financiare ale evoluiei principalilor indicatori macro-economici i s realizeze bugete ct mai realiste. Toate costurile trebuie s fie rezonabil estimate pe baza nivelului actual de pe pia al preurilor bunurilor i tarifelor sau onorariilor pentru serviciile respective, aplicnd principiile unui management financiar sntos, pentru a asigura o utilizare eficient a resurselor financiare solicitate. n cadrul fiecrei linii bugetare, beneficiarii vor estima n lei valoarea bunurilor i serviciilor care presupun cheltuieli n valut, utiliznd cursul valutar inforeuro de la data lansrii prezentului apel de propuneri. Pe parcursul implementrii proiectelor finanate, Beneficiarul poate solicita modificri de maximum 10% ntre liniile bugetare existente, fr a modifica ns valoarea total a bugetului.

63

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Pe toat perioada de desfurare a apelului de proiecte, solicitanii pot cere informaii generale la sediul Autoritii de Management, n vederea completrii formularului Cererii de finanare. n cadrul AM POS CCE funcioneaz un birou de informare (help-desk), unde solicitanii pot fi asistai, n mod gratuit, n clarificarea unor aspecte legate de completarea i pregtirea cererii de finanare. Biroul de informare va funciona n perioada cuprins ntre data lansrii prezentului apel de propuneri i data limit pentru depunerea cererilor de finanare. Datele de contact ale biroului de informare vor fi publicate pe pagina web a programului (http://amposcce.minind.ro/). n spiritul egalitii de anse i al transparenei, rspunsurile la ntrebrile relevante adresate de solicitani vor putea fi cunoscute i de ceilali solicitani interesai de aceleai aspecte, prin postarea ntrebrilor celor mai frecvente i a rspunsurilor corespunztoare pe website-ul dedicat (http://amposcce.minind.ro). Atenie! n conformitate cu prevederile Ordonanei de Urgen nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, autoritile cu competene n gestionarea fondurilor europene au obligaia, printre altele, a ntreprinderii msurilor necesare pentru a se asigura att de rezonabilitatea valorilor cuprinse n bugetele orientative din contractele/acordurile/ordinele/deciziile de finanare, de realitatea i regularitatea ofertelor prezentate n cadrul procedurilor de achiziie utilizate, ct i de rezonabilitatea preurilor cuprinse n contractele de achiziii de lucrri, bunuri i servicii. Conform Hotrrii Guvernului nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgen a Guvernului nr. 66/2011, analiza rezonabilitii valorilor cuprinse n bugetele orientative care vor sta la baza contractelor/ acordurilor/ ordinelor/ deciziilor de finanare reprezint: a) o analiz bazat pe principiul utilizrii eficiente a fondurilor europene i/sau a fondurilor publice aferente acestora, respectiv al asigurrii unui raport corect ntre rezultatul obinut i resursele financiare alocate; i b) o analiz a corectitudinii estimrii resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului propus a fi finanat din fonduri europene. Modalitile de realizare a analizei prevzute mai sus sunt urmtoarele: a) analizarea justificrii/fundamentrii valorii solicitate la finanare, care s cuprind preurile orientative ce au stat la baza acestei fundamentri i/sau o analiz cost-beneficiu detaliat, pentru proiectele care au la baz o analiz cost/beneficiu; b) verificarea rezonabilitii preurilor din bugetul orientativ prin consultarea bazelor de date existente pe internet i/sau prin solicitarea efectiv de oferte de pre de la firme de specialitate; o alternativ a acestei metode este aceea de a solicita potenialului beneficiar s furnizeze aceste oferte de pre, situaie n care realitatea i regularitatea acestor oferte sunt verificate de ctre autoritatea cu competene n gestionarea fondurilor europene; de asemenea, se pot aplica i alte metode identificate i stabilite prin procedurile autoritilor cu competene n gestionarea fondurilor europene. [...] n cazul n care se constat c bugetul prevzut la alin. (1) nu este fundamentat n mod adecvat, respectiv c valorile cuprinse n acesta nu sunt susinute de o justificare corect nici n ceea ce privete

64

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

nivelul preurilor utilizate i nici n ceea ce privete raportul dintre investiia realizat i rezultatul ateptat, se solicit beneficiarului o micorare corespunztoare a bugetului orientativ.

VI.2. DOCUMENTE ANEX LA CEREREA DE FINANARE Cererea de finanare trebuie s fie nsoit de documentele menionate n Modelul A, Opis cu documentele aferente Cererii de finanare, partea B. Majoritatea acestor documente sunt obligatorii, n sensul c lipsa lor constituie un motiv de respingere a proiectului din motivul lipsei de conformitate administrativ. Pentru toate documentele solicitate, n cazul n care nu sunt redactate n limba romn, se vor anexa traducerile legalizate, nsoite de copia documentului original (inclusiv oferta/ofertele de pre care stau la fundamentarea bugetului). Autoritatea de Management i rezerv dreptul de a verifica, prin sondaj, informaiile cu privire la eligibilitatea i capacitatea financiar declarate de ctre solicitani. Responsabilitatea privind coninutul, integritatea i corectitudinea documentelor depuse revine n totalitate solicitantului. VI.3. CERINE PRIVIND DOCUMENTE AFERENTE PROIECTELOR n cazul n care urmtoarele documente nu sunt ataate Cererii de finanare, acest fapt nu constituie criteriu de respingere la verificarea conformitii administrative, dar n baza acestora se pot acorda punctaje diferite proiectelor, la verificarea tehnico-financiar: CV-uri ale echipei de management Fie de post pentru echipa de management Acordul Unic de mediu eliberat de Agenia pentru Protecia Mediului sau dovada depunerii documentaiei n vederea obinerii Acordului Unic (copie); Avizul Natura 2000 sau negaie (copie); Autorizaia de construire (dac exist, n copie).

Alte documente: n cazul n care prin soluia tehnic se propune implementarea unei tehnologii noi sau achiziionarea de utilaje/echipamente de ultim generaie, aprute n ultimii 3 ani, solicitantul va trebui s fac aceast dovad prin certificate de origine, declaraii ale productorilor/distribuitorilor, brevete etc., documente (n copie) ce se vor constitui n anexe la studiul de fezabilitate. n descrierea modului n care solicitantul va asigura sustenabilitatea proiectului din punct de vedere al resurselor umane, solicitantul are obligaia de a prezenta n detaliu i msurile luate sau n curs de realizare privind modul n care va asigura specializarea personalului implicat n implementarea i exploatarea investiiei realizate prin proiect (cu descrierea corespunztoare a programului de calificare profesional a personalului, n studiul de fezabilitate). ATENIE !

65

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Pentru calculul indicatorilor financiari din cadrul studiului de fezabilitate sau planului de afaceri, poate fi folosit programul dedicat ce poate fi accesat gratuit de pe website-ul AM POS CCE la adresa http://acb.minind.ro.

VI.4. DEPUNEREA CERERII DE FINANARE Dup completarea Cererii de finanare i a anexelor acesteia pentru fiecare dintre proiectele componente ale pachetului integrat, v rugm s urmrii cu atenie instruciunile privind coninutul dosarului aferent cererii de finanare din Cap. II.2 i cele privind modalitile de depunere din Cap. II.3. Atenie Este permis ca Solicitantul (membru al polului) care a depus un proiect n calitate de Partener principal (Lider de proiect) n numele unei asocieri s poat fi partener n cadrul unei alte asocieri care are ca Solicitant/Lider de proiect o alt entitate juridic din cadrul aceluiai pol de competitivitate. Este permis ca un membru al polului de competitivitate s participe ca acionar / asociat / membru n crearea uneia sau mai multor societi comerciale / asociaii care sunt Solicitani ai unor cereri de finanare din cadrul aceluiai pachet integrat. Nu sunt admise cereri de finanare transmise n afara unui pachet integrat depus de ctre un pol de competitivitate.

CAPITOLUL VII

PROCESUL DE EVALUARE I SELECIE

Procesul de evaluare va cuprinde urmtoarele aspecte: A. Conformitatea administrativ a) a pachetului integrat b) i a proiectelor componente B. Eligibilitatea: a) polului de competitivitate b) solicitanilor c) proiectelor C. Calitatea: a) tehnic a strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate b) tehnic i financiar a proiectelor din cadrul pachetului integrat

66

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Evaluarea aspectelor de mai sus n cadrul urmtoarea secven:

procesului de evaluare i selecie se va organiza n

ETAPA I 1. Verificarea conformitii administrative a pachetului integrat i a eligibilitii polului de competitivitate; 2. Evaluarea tehnic a strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate; 3. Stabilirea listei polilor care vor depune documentaia complet aferent proiectelor din cadrul pachetului integrat. ETAPA a II-a 1. Verificarea conformitii administrative a cererilor de finanare i a eligibilitii Solicitanilor i a proiectelor depuse n cadrul pachetului integrat; 2. Evaluarea tehnic i financiar a proiectelor; 3. Stabilirea punctajului final al pachetului integrat/proiectelor i ierarhizarea pachetelor integrate/proiectelor; 4. Selecia pachetelor integrate i a proiectelor incluse ce vor fi finanate din cadrul pachetului integrat. n toate etapele procesului de evaluare, Autoritatea de Management va comunica n scris numai cu Deponentul pachetului integrat depus de polul de competitivitate. Deponentul va fi responsabil s informeze Solicitanii proiectelor din cadrul pachetului integrat n legtur cu aspectele solicitate/notificate de ctre Autoritatea de Management.

ETAPA I 1. VERIFICAREA CONFORMITII ADMINISTRATIVE A PACHETULUI INTEGRAT I A ELIGIBILITII POLULUI DE COMPETITIVITATE Verificarea conformitii administrative (realizat de ctre experi desemnai de Autoritatea de Management) va urmri existena, forma i valabilitatea documentelor transmise n cadrul pachetului integrat, n conformitate cu cerinele prezentate n Ghid. Verificarea eligibilitii polului va urmri ndeplinirea cerinelor privind modul de constituire a polului i sectorul de activitate vizat. Sistemul de verificare a conformitii administrative i a eligibilitii este de tipul DA sau NU. Documentele ce fac obiectul verificrii n aceast etap se regsesc n Opisul din Model A (partea A i B). Se vor folosi grilele din Anexele 4.1.2 i 4.1.3 ale Ghidului. n anumite cazuri (cum ar fi pri lips din documente, lips semntur, tampil sau copii ilizibile etc.), Autoritatea de Management POS CCE poate solicita clarificri legate de aceste documente sau transmiterea acestora din nou n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data solicitrii. Deponentul este obligat s transmit clarificrile n condiiile i termenul limit specificate n solicitarea de clarificri; n caz contrar, pachetul integrat va fi respins.

67

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Pe perioada derulrii procesului de evaluare, Autoritatea de Management mai poate solicita informaii/documente suplimentare n legtur cu documentele depuse. Numai pachetele integrate conforme din punct de vedere administrativ i eligibile (care au obinut DA la toate criteriile din Grilele de verificare a conformitii administrative 4.1.2 i 4.1.3) sunt admise n urmtoarea etap a procesului de evaluare.

2. EVALUAREA TEHNIC A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A POLULUI DE COMPETITIVITATE Evaluarea tehnic a strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate se va face prin prisma criteriilor principale aprobate pentru POSCCE privind relevana, calitatea i coerena, maturitatea, sustenabilitatea i capacitatea de implementare, pe baza grilei din Anexa 4.2 a Ghidului. Este recomandabil ca strategia de dezvoltare a polului de competitivitate s fie nsoit de orice dovezi, acte cu un volum rezonabil, care ofer argumente pentru evaluarea acesteia conform criteriilor de mai sus, cum ar fi dovezi referitoare la capacitatea polului / membrilor acestuia de a asigura finanarea aciunilor prevzute n strategie, din surse proprii i/sau surse atrase, prezentarea succint a aciunilor anterioare realizate n comun de ctre membrii polului, etc. Aceste documente vor fi ataate n anexa strategiei, conform Opisului Partea A. ATENIE: Fiecare pol de competitivitate trebuie s-i defineasc domeniul de activitate, prin menionarea codului CAEN cruia i se adreseaz strategia de dezvoltare a polului. La evaluarea tehnic a strategiei, se va acorda polilor un punctaj difereniat n funcie de acest cod CAEN, care ilustreaz valoarea adugat brut a domeniului de activitate respectiv, conform Clasificrii Eurostat din Anexa 8. n aceast etap se va evalua i corelaia ntre strategia de dezvoltare a polului de competitivitate i proiectele componente ale pachetului integrat, descrise succint prin intermediul fielor de proiect pentru realizarea strategiei respective. (Vezi fia proiectului din Modelul E anexa la ghid.) n anumite cazuri (cum ar fi pri lips din documente, lips semntur, tampil sau copii ilizibile etc.), Autoritatea de Management POS CCE poate solicita clarificri legate de aceste documente n scopul realizrii evalurii tehnice a strategiei. Deponentul este obligat s transmit clarificrile n condiiile i termenul limit specificate n solicitarea de clarificri; n caz contrar, Cererea de finanare respectiv va fi evaluat i punctat doar n baza informaiilor existente. Pe perioada derulrii procesului de evaluare, Autoritatea de Management mai poate solicita informaii/documente suplimentare n legtur cu documentele depuse. Pe baza grilei de evaluare tehnic a strategiei se vor acorda de la 0 la 100 puncte. Numai pachetele integrate ale cror strategii au obinut punctajul minim de 60 de puncte vor trece la etapa a doua a procesului de evaluare, respectiv evaluarea cererilor de finanare.

68

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

3. STABILIREA LISTEI POLILOR CARE VOR DEPUNE DOCUMENTATIA COMPLETA AFERENTA PROIECTELOR DIN CADRUL PACHETULUI INTEGRAT AMPOSCCE va comunica rezultatele evalurii din Etapa I Deponenilor reprezentnd polii de competitivitate care au depus pachete integrate. Dup soluionarea eventualelor contestaii, conform metodologiei prezentate mai jos, AMPOSCCE va publica lista polilor de competitivitate ale cror pachete integrate au obinut minim 60 de puncte. Numai aceti poli vor putea depune documentaia complet aferent proiectelor componente ale pachetelor integrate, pn la termenul limit definit la cap. II.3. ATENIE: Proiectele depuse de polii de competitivitate calificai pentru Etapa a II-a vor trebui s conin un numr de Cereri de finanare egal cu numrul fielor de proiect depuse i evaluate n cadrul pachetului n Etapa I. Depunerea unui numr diferit de Cereri de finanare prin renunarea la anumite proiecte sau adugarea unor proiecte noi poate duce la respingerea pachetului integrat al polului de competitivitate respectiv. Fiecare Cerere de finanare care se va depune n Etapa a II-a trebuie s respecte parametrii definii n fia aferent, care a fost depus n Etapa I. Modificarea Activitilor i Rezultatelor menionate n fi poate determina respingerea Cererii de finanare. Modificarea Valorii totale i a Valorii ajutorului nerambursabil solicitat n Cererea de finanare este permis cu o variaie de maximum +/- 20% fa de valorile menionate n fia aferent proiectului respectiv.

ETAPA A II-A 1. VERIFICAREA CONFORMITII ADMINISTRATIVE A CERERII DE FINANARE I A ELIGIBILITII SOLICITANTULUI I A PROIECTULUI n aceast etap se vor verifica: existena, forma i valabilitatea documentelor transmise n cadrul dosarului cererii de finanare, n conformitate cu cerinele prezentate n Ghid (se va folosi grila din Anexa 4.3.1); ndeplinirea criteriilor de eligibilitate specificate n Ghid cu privire la Solicitant i proiect pentru fiecare dintre Cererile de finanare componente ale pachetului integrat (se va folosi grila din Anexa 4.3.2). Sistemul de verificare a conformitii administrative a cererii de finanare i a eligibilitii Solicitantului i proiectului este de tipul DA sau NU. Numai Cererile de finanare conforme din punct de vedere administrativ i din punct de vedere al eligibilitii Solicitantului i proiectului (care au obinut DA la toate criteriile din Grilele de verificare a conformitii administrative i a

69

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

eligibilitii Solicitantului i proiectului) sunt admise n urmtoarea etap a procesului de evaluare, de verificare tehnic i financiar. Atenie ! Cele 4 patru proiecte minimum obligatorii (respectiv minim 1 proiect de investiii n infrastructura de afaceri, minim 1 proiect de cercetare-dezvoltare i minim 2 proiecte tip soft(din care unul pentru managementul polului ce asigur implementarea coordonat i coerent a proiectelor i implementarea strategiei de dezvoltare a polului, la care solicitant este entitatea de reprezentare a polului), trebuie s fie declarate eligibile pentru etapa urmtoare de evaluare, n caz contrar ntregul pachet integrat va fi respins. n anumite cazuri Autoritatea de Management POS CCE poate solicita clarificri legate de documente sau transmiterea acestora din nou n termen de maximum 5 zile de la data solicitrii. Deponentul este obligat s transmit clarificrile n condiiile i termenul limit specificate n solicitarea de clarificri; n caz contrar Cererea de finanare n legtur cu care au fost solicitate clarificri va fi respins. Solicitantul va fi ntiinat cu privire la orice cerere de clarificri de ctre Deponent. Pe perioada derulrii procesului de evaluare Autoritatea de Management poate solicita i alte informaii/documente suplimentare n legtur cu cererea de finanare.

2. EVALUAREA TEHNIC I FINANCIAR A PROIECTULUI Evaluarea tehnic i financiar este realizat de ctre experi desemnai de Autoritatea de Management, cu sprijinul unui grup de experi independeni, selectai de Autoritatea de Management POS CCE n baza unui contract de servicii ncheiat conform legii achiziiilor publice. Evaluarea tehnic i financiar permite aprecierea relevanei proiectului prin prisma gradului n care proiectul rspunde obiectivelor POS CCE ale axei prioritare, domeniului major de intervenie i ale operaiunii, a calitii, coerenei i claritii proiectului propus, a maturitii proiectului propus, a sustenabilitii i durabilitii proiectului, precum i a capacitii beneficiarilor de a implementa proiectul. Grilele de evaluare tehnic i financiar pentru cele trei tipuri de proiecte sunt prezentate n Anexele 4.4.1, 4..4.2 i 4.4.3 la prezentul Ghid. n cursul evalurii tehnice i financiare, bugetul proiectului poate suferi modificri n sensul reducerii cheltuielilor eligibile cu valoarea cheltuielilor considerate neeligibile. Diferena astfel rezultat va fi transferat n totalitate la capitolul cheltuieli neeligibile ale proiectului, cu pstrarea tuturor activitilor prevzute iniial n proiect. Evaluatorii au competena s considere anumite cheltuieli neeligibile, sau s aprecieze c unele cheltuieli sunt nejustificate sau disproporionate n raport cu obiectivele proiectului, n cazul n care: nu sunt aferente activitii economice specifice proiectului;

70

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

nu sunt respectate prevederile ordinelor cu privire la eligibilitatea cheltuielilor si/sau schemele de ajutor de stat aplicabile; sunt supradimensionate fa de nivelul pieei sau fa de activitile proiectului; nu au legtur direct cu proiectul propus.

n anumite cazuri, Autoritatea de Management POS CCE poate solicita clarificri sau informaii suplimentare legate de proiect, n scopul realizrii evalurii tehnico-financiare. Clarificrile vor fi solicitate doar n cazurile n care datele menionate n proiect prezint neclariti pentru evaluatori sau sunt menionate incomplet. Nu se vor solicita clarificri n cazul necorelrilor de date sau n cazul lipsei de informaii n Cererea de finanare sau documentele suport. Aceste clarificri vor trebui transmite de ctre Deponent n termen de maximum 5 zile de la data solicitrii. Deponentul este obligat s transmit clarificrile n condiiile i termenul limit specificate n solicitarea de clarificri; n caz contrar, Cererea de finanare respectiv va fi evaluat i punctat doar n baza informaiilor existente. n urma evalurii tehnice i financiare, proiectul primete un punctaj ntre 0 i 100 puncte. n procesul de evaluare, evaluatorii pot acorda punctajul maxim, minim sau intermediar, cu justificare adecvat n funcie de calitatea informaiilor prezentate n cererea de finanare i documentele suport. Punctajul rezultat va fi menionat n raportul de evaluare, raport ce va fi ntocmit de fiecare evaluator n parte. NOT: Pentru a fi acceptat la finanare, proiectul trebuie s obin minimum 60 puncte i s nu primeasc 0 la niciunul dintre criteriile sau subcriteriile din grila de evaluare tehnicofinanciar. Deponentul va fi notificat n scris asupra rezultatului evalurii tehnico-financiare a tuturor proiectelor componente ale pachetului integrat de ctre Autoritatea de Management POS CCE, prin fax, la numrul de fax indicat de Solicitant n Cererea de finanare la rubrica 1.4 Persoana de contact (obligatoriu numr de fax funcional din Romnia). Deponentul are obligaia de a transmite n scris confirmarea notificrii, n termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificrii. n caz contrar, AM POS CCE consider c Deponentul a primit notificarea i nu poate fi fcut responsabil de eventualele erori de primire a notificrii. Odat cu scrisoarea de informare, Deponentul va primi i grila de evaluare tehnico-financiar, cu punctajul obinut. Atenie ! Cele 4 patru proiecte minimum obligatorii (respectiv minim 1 proiect de investiii n infrastructura de afaceri, minim 1 proiect de cercetare-dezvoltare i minim 2 proiecte tip soft(din care unul
pentru managementul polului ce asigur implementarea coordonat i coerent a proiectelor i implementarea strategiei de dezvoltare a polului, la care solicitant este entitatea de reprezentare a polului) trebuie s fie declarate eligibile pentru etapa urmtoare de evaluare, n caz contrar ntregul

pachet integrat va fi respins.

71

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

CONTESTAII n cazul n care pachetul integrat (n Etapa I) / Cererea de finanare (n Etapa a II-a) este respins() (fie n faza de eligibilitate, fie dup finalizarea evalurii tehnico-financiare), Deponenii au la dispoziie 10 zile calendaristice de la primirea scrisorii de comunicare a rezultatului/respingere pentru depunerea eventualelor contestaii. Contestaiile trimise dup expirarea termenului prevzut vor fi automat respinse. Contestaiile pot fi depuse personal la sediul Autoritii de Management POS CCE (unde a fost depus i pachetul integrat din care face parte Cererea de finanare) sau pot fi transmise prin pot recomandat sau curier la Autoritatea de Management, sub semntura persoanei autorizate (reprezentant legal/mputernicit) din partea Deponentului. La depunere, contestaiile vor primi un numr de nregistrare. Pentru cele transmise prin pot/curier, Deponenii vor putea verifica depunerea contestaiei prin numrul de nregistrare, numr ce poate fi comunicat de Autoritatea de Management. Contestaiile transmise prin fax nu vor fi luate n considerare. Obiectul contestaiei va fi strict legat de pachetul integrat / Cererea de finanare depus n cadrul pachetului integrat i cu referire la motivaia prezentat n scrisoarea de respingere i n conformitate cu criteriile anunate n prezentul Ghid. n acest sens, contestaia poate fi punctual (cu referire la punctajul obinut la unele criterii sau subcriterii) sau general, n care se poate cere reevaluarea pachetului / proiectului. Contestaia se va depune ntr-un singur exemplar. Orice alt tip de contestaie sau orice alt tip de informaii suplimentare, introduse n contestaie fa de cele din cererea de finanare, nu vor fi luate n considerare. Contestaia scris trebuie s conin obligatoriu urmtoarele elemente: Denumirea, sediul, codul unic de nregistrare i numele persoanelor care reprezint contestatarul i calitatea lor; Denumirea i sediul AM POS CCE (contestaia va fi obligatoriu adresat directorului general al Autoritii de Management); Denumirea pachetului / proiectului depus i numrul de nregistrare; Obiectul contestaiei; Mijloacele de prob pe care se sprijin contestaia, n msura n care este posibil; Semntura reprezentantului legal/mputernicit.

Contestaiile depuse vor fi analizate de ctre o comisie special constituit la nivelul Autoritii de Management; aceast comisie poate solicita reevaluarea (total sau parial) a pachetului / proiectului, caz n care se va folosi o echip de evaluatori externi, alta dect cea care a efectuat evaluarea iniial. Dup reevaluare i/sau analiz, rezultatul contestaiei va fi prezentat Comitetului de selecie. n termen de maxim 15 zile, deponentul va fi informat n scris despre decizia Autoritii de Management n legtur cu contestaia depus. Decizia Autoritii de Management este definitiv.

72

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

3. STABILIREA PUNCTAJULUI FINAL AL PACHETULUI INTEGRAT I IERARHIZAREA PACHETELOR INTEGRATE Pentru stabilirea punctajului final al pachetului integrat se va folosi formularul din Anexa 4.5 la Ghid. Punctajul final al pachetului integrat se stabilete prin cumularea punctajului strategiei care a obinut minimum 60 puncte cu media ponderat a punctajelor tuturor proiectelor componente ale pachetului. n aceast medie ponderat se includ scorurile tuturor proiectelor componente ale pachetului, adic i cele care nu vor putea fi finanate, respectiv cele care obin sub 60 de puncte la evaluarea tehnic i financiar. Indicele de ponderare pentru fiecare proiect reprezint raportul dintre valoarea eligibil a proiectului respectiv i valoarea total eligibil a pachetului integrat din care face parte. SPI = SS + MSP MSP = [SP1 (VP1/VPI) + SP2 (VP2/VPI) + ... SPn (VPn/VPI)] / n unde: MSP = media ponderat a scorurilor proiectelor SPI = scor pachet integrat SS = scor strategie SPi = scor proiect i VPi = valoare eligibil proiect i VPI = valoare total eligibil a pachetului integrat n = numrul total de proiecte din pachetul integrat Pot fi acceptate la finanare pachete de proiecte a cror SPI este de minimum 60 de puncte. n cadrul pachetelor propuse spre finanare vor fi incluse NUMAI proiectele care au obinut un scor de minimum 60 de puncte la evaluarea tehnic i financiar. ATENIE! Valoarea minim a pachetului de proiecte care va obine finanare trebuie s fie de minimum 16.800.000 lei, innd cont de prevederile de la punctele II.1.(3), II.1.(4), II.1.(5) i cea privind ,,modificarea Valorii totale i a Valorii ajutorului nerambursabil solicitat n Cererea de finanare este permis cu o variaie de maxim +/- 20% fa de valorile menionate n fia aferent proiectului respectiv. Raportul de evaluare consolidat va include lista cu pachetele integrate ce ntrunesc condiiile spre a fi finanate, n ordinea descresctoare a punctajelor.

73

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

4. SELECIA PACHETELOR INTEGRATE I A PROIECTELOR INCLUSE CE VOR FI FINANATE Dup finalizarea evalurii tehnice i financiare i ntocmirea raportului de evaluare, Comitetul de selecie (desemnat la nivelul Autoritii de Management) primete raportul consolidat i, dup caz, rapoartele de evaluare sau raportul comisiei de contestaii. Comitetul de selecie va analiza rapoartele prezentate i va valida lista cu pachetele integrate i proiectele ce ntrunesc condiiile spre a fi finanate, n ordinea descresctoare a punctajelor acordate pachetelor integrate pn la epuizarea bugetului apelului. n cazul egalitii de puncte ntre ultimele pachete de pe list, se aplic criteriile de departajare (respectiv nivelul de inovare, crearea de locuri de munc, valoarea adugat aferent proiectelor de investiii din cadrul fiecrui pachet, prevzute n Anexa 4.4.1, aceste criterii fiind aplicate succesiv). Decizia privind aprobarea finanrii nerambursabile (iniial sau redus) este definitiv i va fi comunicat numai deponenilor / solicitanilor care se gsesc pe lista de pachete integrate aprobate spre finanare. Dup aprobare, lista final se va publica pe website-ul Autoritii de Management POS CCE. O list de pachete aflate n rezerv (pachetele / proiectele aflate pe list i ntrunind cel puin 60 puncte, dar n afara bugetului alocat apelului) va fi ntocmit n continuarea listei de pachete integrate i proiecte aprobate spre finanare. Deponenii pachetelor de proiecte i solicitanii aflai pe aceast list de rezerv vor fi notificai doar n cazul n care, n urma contractrii, se constat c fondurile alocate nu au fost integral cheltuite, sau dup ce unele proiecte selectate nu s-au finalizat cu semnarea contractelor. Deponentul i Solicitantul vor fi notificai n scris de ctre Autoritatea de Management asupra rezultatului final al evalurii pachetului integrat i proiectului propus spre finanare sau respins (cu menionarea motivelor respingerii). Dup primirea scrisorii din partea Autoritii de Management POS CCE, prin care Solicitantul este anunat c Cererea sa de finanare este acceptat (scrisoare n care sunt menionate toate informaiile i condiiile necesare n scopul ntocmirii contractului de finanare), acesta va transmite n scris acordul su privind ncheierea contractului (n maximum 5 zile calendaristice de la data ntiinrii). Pentru o mai bun i corect evaluare, n perioada de precontractare, se pot organiza vizite la faa locului pentru polii propui spre finanare. Solicitanii vor fi anunai cu 5 zile nainte de aceast vizit (la care vor participa responsabilul de proiect i unul sau mai muli evaluatori externi), iar Solicitantul este obligat s furnizeze toate informaiile n legtur cu proiectul propus, solicitate de ctre cei care efectueaz aceast vizit. n urma vizitei se va ntocmi un raport ce va fi naintat conducerii Autoritii de Management. n cazul n care, n urma vizitei, se constat c Solicitantul a furnizat informaii false n legtur cu proiectul, n raport se vor meniona aceste aspecte, iar Autoritatea de Management poate decide respingerea finanrii nerambursabile.

74

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

CAPITOLUL VIII

NCHEIEREA CONTRACTUL UI

n cazul n care pachetul integrat este acceptat pentru finanare (i Solicitantul a transmis acordul n scris), se vor ncheia contracte de finanare cu Autoritatea de Management pentru fiecare proiect selectat pentru finanare din cadrul pachetului integrat, Fiecare solicitant este obligat s prezinte n original sau copie legalizat/copie simpl, dup caz documente menionate n Opis, Modelul A partea C. Documentele menionate trebuie s fie eliberate de ctre autoritile emitente n intervalul cuprins ntre data depunerii Cererii de finanare i data semnrii contractului de finanare. Nedepunerea n forma i/sau la termenul prevzut a oricrui document dintre cele solicitate poate atrage respingerea finanrii (dup o prealabil notificare a Solicitantului) pentru tot pachetul integrat fr a crea nicio obligaie din partea Autoritii de Management. Depunerea certificatelor de atestare fiscal n original va fi fcut n termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data primirii scrisorii de ntiinare privind aprobarea finanrii. Solicitantul se oblig ca toate documentele transmise s fie n vigoare la data depunerii acestora, n caz contrar trebuind s asigure prelungirea lor n mod corespunztor. Numai dup ce se constat ndeplinirea tuturor condiiilor solicitate (descrise mai sus) i meninerea tuturor criteriilor de eligibilitate, poate fi demarat procedura de ncheiere a Contractului de finanare n termenul specificat mai sus, de 20 de zile. Dovada capacitii de cofinanare a proiectelor din cadrul pachetului integrat selectate pentru finanare se va face n maximum 45 de zile calendaristice de la data ncheierii contractului de finanare, naintea depunerii primei cereri de rambursare. n cazul nerespectrii acestui termen, Autoritatea de Management pentru POS CCE va rezilia contractul de drept, fr alt formalitate sau punere n ntrziere fr a crea nicio obligaie din partea Autoritii de Management. Contractul de finanare va fi ncheiat ntre Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, n calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, pe de o parte i fiecare Solicitant n parte din cadrul pachetului integrat (care astfel devin beneficiari) pe de alt parte. Atenie ! n plus fa de contractele de finanare, toi membrii polului de competitivitate care sunt solicitani/parteneri vor semna un acord-cadru cu AMPOSCCE, acord care va avea prevederi menite a asigura atingerea impactului estimat al implementrii pachetului integrat asupra realizrii strategiei de dezvoltare a polilor de competitivitate. Acest acord-cadru se constituie ca parte integrant n contractele de finanare. Pe parcursul implementrii proiectelor, dac, din cauze altele dect fora major, pachetul integrat nu i menine structura minim menionat n Ghidul Solicitantului (4 proiecte, din care minim 1 proiect de investiii n infrastructura de afacerii, minim 1 proiect CDI i minim 2 proiecte de tip soft (din care unul pentru managementul polului ce asigur implementarea coordonat i coerent a proiectelor i implementarea strategiei de dezvoltare a

75

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

polului, la care solicitant este entitatea de reprezentare a polului), atunci toi beneficiarii vor trebui s returneze finanarea obinut. n scopul cunoaterii n detaliu a prevederilor contractuale, precum i a obligaiilor Beneficiarului, obligaii care sunt monitorizate pe toat perioada derulrii proiectului i pe perioada definit de postimplementare (5 ani), se recomand ca Solicitanii s citeasc cu atenie modelul de contract i modelul de acord-cadru prevzute n Anexa 5 a prezentului Ghid.

CAPITOLUL IX

IMPLEMENTARE

n vederea implementrii n bune condiii a proiectului, beneficiarul are obligaia s respecte toate regulile aplicabile proiectului i prevederile contractuale.

IX.1 DREPTURILE I OBLIGAIILE BENEFICIARULUI n acest capitol sunt precizate drepturile i obligaiile beneficiarului de sprijin financiar nerambursabil n cadrul POS-CCE. Se recomand consultarea textului integral al Contractului de finanare (Anexa 5 la prezentul ghid), precum i a celorlalte anexe ale acestui ghid. Prin semnarea contractului de finanare, beneficiarul accept termenii i condiiile n care va primi finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze pe propria rspundere proiectul pentru care primete finanare, cu respectarea legislaiei naionale i comunitare. Beneficiarul are obligaia de a implementa proiectul pentru care a semnat un contract de finanare din POS CCE n conformitate cu prevederile din Cererea de finanare aprobat. Dac beneficiarul nu reuete s pun n aplicare proiectul n condiiile asumate i stipulate n contractul de finanare, acesta trebuie s i asume eecul parial sau total n realizarea obligaiilor. n acest caz, Autoritatea de Management i rezerv dreptul de a ntrerupe plile. Pentru asigurarea finanrii cheltuielilor necesare implementrii proiectului, beneficiarul poate constitui garanii n favoarea unei instituii de credit, sub forma gajrii sau ipotecrii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanare, n conformitate cu HG 606/2010 i prevzute n Contractul de finanare (Anexa 5). Beneficiarul este obligat s transmit AM POS CCE copii ale contractului de credit i gaj/ipotec sau ale oricror alte documente ncheiate cu instituia bancar n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la semnarea acestora. Beneficiarul trebuie ca pe toat perioada de derulare a proiectului s comunice AM POS CCE toate modificrile care pot surveni cu privire la datele sale din contact (adres, nume i prenume, statutul juridic al firmei, etc.).

76

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Beneficiarul trebuie s furnizeze AM POS CCE toate informaiile solicitate de acesta n scopul implementrii proiectului. n acest sens, beneficiarul are obligaia de a ntocmi rapoarte intermediare i un raport final, care s cuprind informaii despre implementarea aciunilor/ activitilor proiectului conform calendarului asumat. Beneficiarul este obligat s prezinte urmtoarele rapoarte: A. Pe parcursul implementrii proiectului: rapoarte trimestriale de progres, pe data de 10 a lunii urmtoare perioadei de raportare; raport final de implementare; B. Pentru perioada post-implementare: rapoarte privind durabilitatea investiiei (conform Anxei IVc la Contractul de finanare), anual, la data de 15 ianuarie al anului urmtor pentru anul anterior de raportare, timp de trei ani dup finalizarea activitilor proiectului. La rapoartele trimestriale de progres/raportul final de implementare, beneficiarul trebuie s prezinte i documente care s ateste/certifice informaiile furnizate Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct pe conturi analitice pentru Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi n conformitate cu legislaia naional n vigoare. Beneficiarul trebuie s respecte obligaiile de informare i publicitate pentru proiect, conform Anexei II la Contractul de finanare. Beneficiarul are obligaia de a notifica Autoritii de Management orice modificare intervenit n bugetul previzionat al Proiectului, n termen de 10 zile lucrtoare de la data apariiei modificrii, cu menionarea motivelor care au condus la aceasta. Beneficiarul este obligat s pstreze investiia pe o perioad de cel puin cinci ani de la data ncheierii proiectului. Contribuia din fondurile publice (naionale i comunitare) poate fi redus i/sau Autoritatea de Management poate cere napoierea, n totalitate sau parial, a sumelor deja pltite, precum i a dobnzii aferente acestor sume, dac beneficiarul nu respect termenii contractuali. IX.1.1 Amendamente la Contractul de finanare Beneficiarul poate solicita amendamente la contract pe durata de valabilitate a acestuia, n condiiile prevzute n contractul de finanare. Beneficiarul trebuie s cunoasc faptul c dac pe perioada de valabilitate a contractului intervin modificri de natur s afecteze obiectivul proiectului, finanarea nerambursabil se va sista, iar sumele acordate pn n acel moment se vor recupera n conformitate cu legislaia naional i prevederile contractuale. Beneficiarul poate efectua modificri asupra bugetului, dac acesta nu afecteaz scopul principal al proiectului i impactul financiar se limiteaz la transferul a maximum 10% din suma nscris iniial n cadrul fiecrei linii bugetare, n cadrul aceluiai capitol de cheltuieli eligibile, fr a se modifica valoarea total eligibil a proiectului. Beneficiarul transmite Autoritii de Management bugetul astfel modificat n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data modificrii. Orice modificare la Contract se va face cu acordul ambelor pri.

77

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Beneficiarul trebuie s informeze AM POS CCE despre orice situaie care poate determina ntrzierea executrii Contractului n termen de 10 zile calendaristice de la data lurii la cunotin despre aceasta. Beneficiarul poate cere, cu cel puin 30 de zile calendaristice nainte de sfritul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea duratei de implementare. Beneficiarul va transmite cererea nsoit de documente justificative. Durata de implementare a proiectului se poate prelungi corespunztor doar n urma aprobrii AM POS CCE. n cazul schimbrii adresei, sediului social, contului bancar, al nlocuirii reprezentantului legal, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu operaiunile financiare, Beneficiarul notific AM POS CCE n termen de cel mult 10 (zece) zile lucrtoare de la data operrii modificrii. Notificarea va constitui anex la contract, fr a mai fi necesar ncheierea unui act adiional. Pentru schimbarea contului i /sau a bncii creditoare, dac Beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinanarea Proiectului, notificarea va fi nsoit de acordul scris al bncii creditoare. n cazul schimbrii persoanei responsabile cu operaiunile financiare, Beneficiarul va transmite AM POS CCE numele noii persoane desemnate precum i datele sale de contact, mputernicirea i specimenul de semntur. Notificarea va constitui anex la prezentul contract, fr a mai fi necesar ncheierea unui act adiional. Beneficiarul va trebui s i asume integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa, pe parcursul implementrii proiectului, n conformitate cu prevederile legislaiei naionale relevante. Modificri ale contractului, realizate prin notificri La iniiativa AM POS CCE Modificri Condiii Termene

Modificri ale anexelor la contractul de finanare modificri determinate de schimbri n legislaia naional i european Pentru schimbarea contului n termen de 10 zile i/sau a bncii creditoare, lucrtoare de la data dac beneficiarul a solicitat operrii modificrii. credit bancar pentru cofinanarea proiectului, notificarea va fi nsoit de acordul scris cu noua banc creditoare.

La iniiativa Schimbarea adresei, beneficiarului sediului social, contului de trezorerie/bancar, a bncii creditoare, nlocuirea reprezentantului legal, a managerului de proiect, a persoanei de contact sau a persoanei responsabile cu operaiunile financiare

78

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

n cazul schimbrii persoanei responsabile cu operaiunile financiare, beneficiarul va transmite AM POS CCE numele noii persoane desemnate precum i datele sale de contact, mputernicirea i specimenul de semntur. Variaii bugetare ntre liniile de buget pn n limita a 10% din valoarea liniei din care se face modificarea, fr a se majora valoarea total eligibil angajat prin contract, cu respectarea prevederilor apelului de proiecte; Modificarea calendarului de implementare, fr depirea sau prelungirea perioadei de implementare i a termenului la care va fi depus ultima cerere de rambursare Alte modificri care nu se regsesc n situaiile menionate anterior i care sunt explicitate n Contractul de finanare Propunerea de modificare a bugetului necesit aprobarea AM POS CCE. Cheltuielile care deriv din modificarea solicitat, efectuate nainte de data aprobrii, vor fi declarate neeligibile. n termen de maxim 10 zile lucrtoare de la data modificrii, dar nu mai trziu de 10 zile lucrtoare nainte de expirarea ultimului termen al calendarului de implementare

Propunerea de modificare a calendarului de implementare necesit acordul AM POS CCE.

n termen de 10 zile lucrtoare de la luarea la cunotin a motivelor respective

Modificri ale contractului, realizate prin Act adiional

La cel mult 5 zile de la data apariiei necesitii modificrii, dar nu mai puin de 20 de zile calendaristice nainte de expirarea ultimului termen al calendarului de implementare

IX.1.2. Asigurarea cofinanrii i a cheltuielilor neeligibile Beneficiarii au obligaia s asigure: contribuia proprie n cadrul cheltuielilor eligibile ale proiectului; sumele pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile i conexe ale proiectului;

79

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

sumele pentru acoperirea cofinanrii din fondurile programului n cadrul proiectului; aceste sume vor fi cheltuite n avans de ctre beneficiari pn la rambursarea cheltuielilor de ctre Autoritatea de Management. Fundamentarea bugetului propriu al proiectului se va face n funcie de obiectivele ce urmeaz a fi realizate prin proiect, i de cheltuielile eligibile i neeligibile. IX.1.3. Rambursarea cheltuielilor Beneficiarul va depune la AM POS CCE, n tranele stabilite conform prevederilor contractuale, cererile de rambursare nsoite de raportul de progres i alte documente cuprinse n Anexele la Contractul de finanare care reprezint Anexa 5 la prezentul Ghid. Numrul maxim al cererilor de rambursare, n funcie de tipul proiectului, va fi specificat n contractul de finanare. Pe toat perioada de implementare a proiectului, beneficiarul va transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul urmtor n conformitate cu graficul menionat anterior. ATENTIE! n cazul ncheierii de ctre beneficiar a unor contracte cu furnizori externi, cnd pot aprea diferene de curs valutar ntre momentul emiterii facturii i momentul efecturii plii, beneficiarul va solicita prin cererea de rambursare valoarea corespunztoare celui mai mic curs valutar dintre momentul emiterii facturii i momentul efecturii plii. Cererea de rambursare se poate depune pentru fiecare achiziie de bunuri numai dup punerea lor n funciune i/sau numai dup ntocmirea procesului verbal de predare-primire, precum i n cazul prestrilor de servicii, numai dup acceptarea rezultatelor acestora de ctre beneficiar. Pentru execuia de lucrri se accept rambursarea cheltuielilor pe faze determinante de execuie. Beneficiarii pot opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare, la sfritul proiectului. Beneficiarul poate depune i facturi de avans la solicitarea rambursrii cheltuielilor eligibile, cu condiia ca acestea sa fie nsoite de scrisori de garanie bancar din partea furnizorilor, scrisori care s acopere contravaloarea avansului acordat. Aceast prevedere nu se aplic pentru ultima cerere de rambursare. Pentru execuia de lucrri se accept rambursarea cheltuielilor pe faze determinante de execuie (pli n avans) cu condiia ca facturile de avans prezentate n vederea rambursrii s fie nsoite de o scrisoare de garanie a avansului, emis de banca contractorului lucrrii respective i avnd o valoare echivalent cu cea a avansului solicitat. Beneficiarul are obligaia s depun urmtoarele documente : - documentele justificative de plat n fotocopii certificate de ctre solicitant conform cu originalul : facturi, ordine de plat, dispoziii de plat extern, fil CEC, chitane i extrase de cont . nainte de a realiza fotocopiile acestor documente n vederea depunerii, solicitantul este obligat s aplice pe fiecare document original o tampil care s ateste c produsele, serviciile sau lucrrile la care fac referire documentele respective sunt finanate din fondurile POS CCE. Facturile trebuie s menioneze detaliat, bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat.

80

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

- alte documente justificative n fotocopii certificate de ctre solicitant conform cu originalul: note contabile, balane analitice de verificare aferente perioadei de raportare pentru cererea de rambursare n cauz, fie de cont pentru conturile analitice utilizate n evidena contabil distinct a proiectului, balane de verificare) care cuprind att valoarea contribuiei proprii, ct i valoarea finanrii nerambursabile, precum i dovada efecturii investiiei. Documentele doveditoare predate la AM POS CCE nu vor fi returnate. n cazul n care proiectul necesit elaborarea unor studii i folosete serviciile unei firme de consultan, este necesar ca la decontare s se prezinte studiul elaborat de ctre firma de consultan, fotocopie a facturii emise de firma de consultan, dovada plii efectuate de beneficiar i aprobarea beneficiarului pentru documentele remise n cadrul serviciilor de consultan. Dac studiul face obiectul dreptului de autor i nu poate fi prezentat, atunci se va aduce un document de atestare a lucrrii emis de ctre firma de consultan, la care se anexeaz un rezumat al studiului, ambele semnate i tampilate. n cazul proiectelor care implic execuia de lucrri de construcii, beneficiarul trebuie s prezinte documentaia cadastral i celelalte acte care in de nscrierea construciei n registrul de carte funciar, fotocopii certificate dup procesele verbale de verificare i/sau recepie a lucrrilor pe faze determinante de execuie avizate de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii, fotocopii certificate dup rapoartele dirigintelui de antier, deviz ofert de lucrri (numai la nceputul lucrrilor, adic devizul estimativ care a fost acceptat de ctre beneficiar la ncheierea contractului pentru lucrrile de construcii) i situaiile finale de lucrri executate. Pentru cheltuieli de personal beneficiarul trebuie s prezinte foile de prezen i statele de plat. Pe toat perioada de implementare a proiectului beneficiarul va transmite previziuni privind fluxurile financiare pentru trimestrul urmtor n conformitate cu graficul menionat anterior. Beneficiarii pot opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare, la finalizarea implementrii proiectului. IX.2. RETURNAREA FINANRII NERAMBURSABILE Returnarea finanrii nerambursabile se va realiza de ctre beneficiar n situaii precum: a) n cazul n care beneficiarul d o declaraie fals privind condiiile de realizare a proiectului; b) lipsa justificrii efecturii corecte/reale a cheltuielilor; c) n cazul nerespectrii principiilor unui management financiar riguros (nerezonabilitatea costurilor) d) nerespectarea prevederilor contractului privind informarea i publicitatea; e) refuzul monitorizrii; f) delocalizarea investiiei n afara Romniei, n mai puin de 5 ani de la ncheierea proiectului; g) nchiderea ntreprinderii n mai puin de 5 ani de la finalizarea proiectului; h) meninerea investiiei mai puin de 5 ani de la data finalizrii proiectului (nstrinarea, vnzarea sau gajarea activelor achiziionate prin proiect). Gajarea sau ipotecarea este permis n condiiile impuse de HG nr.606/2010 privind stabilirea unor msuri de accelerare a implementrii instrumentelor structurale. i) neatingerea obiectivelor menionate n cererea de finanare (proporional); j) nerealizarea activitilor/proiectului menionate n Cererea de finanare;

81

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

k) alte cazuri prevzute n contractul de finanare sau n prezentul ghid;

IX.3. RAPORTAREA ACTIVITILOR N CADRUL PROIECTULUI (vezi - Anexa IV la Contractul de finanare) Beneficiarul trebuie s transmit, odat cu cererea de rambursare, Raportul de progres completat n formatul standard prevzut ca anex la contractul de finanare, prin care se vor raporta activitile desfurate n perioada de raportare, stadiul realizrii indicatorilor, rezultatele pariale/finale obinute la momentul raportrii, etc. La fiecare raport de progres, beneficiarul va trebui s descrie modul n care proiectul respect legislaia n domeniul egalitii de anse i al dezvoltrii durabile. Raportul de progres (Anexa IVa) se va trimite AM POS CCE trimestrial, indiferent dac nsoete sau nu cererea de rambursare, pe toat durata de implementare a proiectului. La finalizarea proiectului, beneficiarul va prezenta un Raport final (Anexa IVb), n care va detalia i fundamenta ndeplinirea obiectivelor i a rezultatelor ateptate ale proiectului. Timp de 5 ani dup finalizarea activitilor proiectului, beneficiarul va transmite rapoarte anuale privind durabilitatea proiectului (n formatul Anexei IVc). Totodat, ataat fiecrui Raport de progres, se va transmite, atunci cnd este cazul, cte o fotocopie certificat de solicitant pentru urmtoarele documente: procese verbale de recepie final i de predareprimire a cldirii, procesele verbale de recepie calitativ a serviciilor prestate, procesul verbal de punere n funciune a utilajelor/mainilor, etc.

IX.4. ACHIZIII (vezi - Anexa V Contractul de finanare) Atribuirea contractelor de achiziii necesare implementrii proiectului se va realiza n conformitate cu prevederile legale n vigoare sau cu Normele interne de achiziii, Anexa V la Contractul de finanare. Desfurarea unor activiti cum sunt cele prevzute n Anexa V - Norme Interne de Achiziii, parte din Contractul de Finanare, i care includ printre altele, publicarea anunului de intenie ntr-un ziar local/naional, elaborarea i trimiterea invitaiei de participare la cel puin 3 poteniali ofertani, punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire, primirea i nregistrarea ofertelor, deschiderea ofertelor, evaluarea ofertelor, elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor i de adjudecare a ofertei ctigtoare, comunicarea rezultatului procedurii ctre ofertani, nu reprezint nceperea lucrrilor conform dispoziiilor Regulamentul (CE) nr.1628/2006 i se pot realiza naintea semnrii contractului de finanare, cu condiia ca anunul de intenie s conin clar prevederea: contractul cu ofertantul ctigtor se va ncheia numai dac se va semna contractul de finanare a proiectului (denumirea proiectului) cu Autoritatea de Management, iar prima comand ferm de echipamente va avea loc numai dup semnarea aceluiai contract de finanare.

82

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Beneficiarul rspunde de respectarea tuturor prevederilor n domeniul achiziiilor. n cazul n care se constat nclcarea prevederilor legale, cheltuielile aferente achitrii bunurilor/serviciilor/lucrrilor astfel achiziionate vor fi considerate neeligibile i nu vor fi rambursate. Originalul documentaiei de achiziie se va pstra de ctre beneficiar.

IX.5. CONTROL I AUDIT (vezi Anexa I la Contractul de finanare) Beneficiarul trebuie s in o contabilitate analitic a proiectului, s in registre exacte i periodice, precum i nregistrri contabile separate i transparente ale implementrii proiectului. Beneficiarul trebuie s pstreze toate nregistrrile/registrele timp de 5 (cinci) ani de la data nchiderii oficiale5 a Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007-2013. Beneficiarul are obligaia de a pstra i de a pune la dispoziia organismelor abilitate, inventarul activelor dobndite prin fondurile alocate prin intermediul POS CCE pe o perioad de 5 ani, dup finalizarea perioadei de implementare a POS CCE. Beneficiarul are obligaia s acorde dreptul de acces la locurile i spaiile unde se implementeaz sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a proiectului. Documentele trebuie s fie uor accesibile i arhivate astfel nct s permit verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze AM POS CCE cu privire la locul arhivrii documentelor. Beneficiarul are obligaia s asigure toate condiiile pentru efectuarea verificrilor, punnd la dispoziie, la cerere i n termen, documentele solicitate i asigurnd disponibilitatea i prezena personalului implicat n implementarea proiectului, precum i a managerului proiectului verificat sau auditat, pe ntreaga durat a verificrilor. Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar legate de proiect solicitate de ctre Autoritatea de Management, Autoritatea de Plat/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia European sau orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanate din instrumente structurale. Beneficiarul are obligaia de a lua toate msurile necesare care s ofere posibilitatea reprezentanilor Autoritii de Management, ai Comisiei Europene, ai Biroului European Anti-Fraud i ai Curii Europene a Auditorilor s verifice documentele originale legate de proiect. n cazul neregulilor constatate, beneficiarul are obligaia s restituie debitul constatat, precum i accesoriile acestuia, respectiv dobnzi, penaliti de ntrziere i alte penaliti, precum i costurile bancare. n cazul nerespectrii obligaiei de restituire a debitului, Autoritatea de Management va sesiza organele competente n vederea declanrii executrii. Recuperarea debitului ca urmare a neregulilor constatate se va realiza conform prevederilor legale. Not referitoare la conflictul de interese:

Conform Regulamentului 1083/2006.

83

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Conflictul de interese reprezint situaia n care exist legturi ntre structurile acionariatului beneficiarului i ofertanii acestuia, ntre membrii comisiei de evaluare i ofertani sau atunci cnd ofertantul ctigtor deine pachetul majoritar de aciuni n dou firme participante pentru acelai tip de achiziie n cadrul achiziiilor realizate de solicitanii privai ai fondurilor nerambursabile. Paragraful (25) din Regulamentul Financiar nr.1605/2002 prevede - Pentru a preveni neregulile i a combate frauda i corupia i a promova buna i eficienta gestiune, candidaii i ofertanii care se fac vinovai de asemenea acte sau cei care se afl ntr-o situaie de conflict de interese trebuie exclui de la adjudecarea contractelor. Art.52 din Regulamentul Financiar nr.1605/2002, cum a fost modificat prin Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13.12.2006, prevede faptul c: - alin.(1) Tuturor actorilor financiari i oricrei alte persoane implicate n execuia, gestionarea, auditarea sau controlul bugetului le este interzis s ia msuri care pot genera un conflict ntre propriile lor interese i cele ale Comunitilor. Dac survine un astfel de caz, persoana n cauz trebuie s se abin de la astfel de msuri i s prezinte situaia autoritii competente. - alin.(2) Un conflict de interese survine n cazul n care exercitarea imparial i obiectiv a funciilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane, menionate la alineatul (1), este compromis din motive care implic familia, viaa sentimental, afinitile politice sau naionale, interesul economic sau orice alt interes comun cu cel al beneficiarului. Departamentul pentru Lupta Antifraud DLAF - asigur protecia intereselor financiare ale Uniunii Europene n Romnia. Departamentul are atribuii de control al fondurilor comunitare, fiind coordonatorul naional al luptei antifraud. DLAF efectueaz controale operative la faa locului, din oficiu ori n urma sesizrilor primite de la autoritile cu competene n gestionarea asistenei financiare comunitare, de la alte instituii publice, de la persoane fizice sau juridice, mass-media, OLAF, precum i celelalte State Membre. Potrivit prevederilor Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie cu modificrile i completrile ulterioare, precizm urmtoarele: ART. 18^1 (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. (2) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz omisiunea de a furniza, cu tiin, datele cerute potrivit legii pentru obinerea de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept a acestor fonduri. (3) Dac faptele prevzute la alin. (1) i (2) au produs consecine deosebit de grave, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. ART. 18^2

84

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(1) Schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Dac fapta prevzut la alin. (1) a produs consecine deosebit de grave, pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. (3) Schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei unui folos legal obinut, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la alin. (1). ART. 18^3 (1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 15 ani i interzicerea unor drepturi. (2) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz omisiunea de a furniza, cu tiin, datele cerute potrivit legii, dac fapta are ca rezultat diminuarea ilegal a resurselor din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor. (3) Dac faptele prevzute la alin. (1) i (2) au produs consecine deosebit de grave, pedeapsa este nchisoarea de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi. Orice sesizare privind nereguli i/sau posibile fraude n acordarea sau utilizarea fondurilor comunitare poate fi adresat Departamentului pentru Lupta Antifraud: antifrauda@gov.ro.

IX.6. INFORMARE, PUBLICITATE I PSTRAREA DOCUMENTELOR (vezi Anexa II la Contractul de finanare) Beneficiarul are obligaia s asigure o vizibilitate i o promovare adecvate a obiectivelor, rezultatelor obinute, etc. n conformitate cu prevederile contractuale i instruciunile cuprinse n Manualul de Identitate Vizual, (Seciunea Informative - Reguli de identitate vizual) care se gsete pe site-ul www.fonduri-ue.ro. Beneficiarul va descrie n cadrul rapoartelor de progres toate activitile de informare i publicitate desfurate, aferente proiectului i va ataa la raport : fotocopii dup articolele de pres, fotografii ale locaiei proiectului din care s reias amplasarea panoului (n timpul executrii lucrrilor) i o plac explicativ (dup finalizarea lucrrilor), fotografii ale evenimentelor organizate n cadrul proiectului, din care sa reias respectarea cerinelor de informare i publicitate, fotocopii dup publicaii, etc. Pentru toate echipamentele achiziionate prin proiect, beneficiarul trebuie s aplice la loc vizibil un autocolant/plcu, dup caz, n care s se menioneze elementele prevzute n Anexa II la Contractul de finanare.

85

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Nerespectarea obligaiilor privind informarea i publicitatea are drept consecin efectuarea unor corecii financiare, sistarea finanrii i recuperarea sumelor deja pltite. Beneficiarul trebuie s pstreze toat documentaia legat de implementarea proiectului, inclusiv inventarul asupra bunurilor dobndite precum i documentele contabile privind activitile i cheltuielile eligibile (inclusiv notele contabile ce atest nregistrarea n gestiunea beneficiarului a bunurilor i serviciilor achiziionate n cadrul proiectului) prin finanarea nerambursabil, timp de 5 ani de la data nchiderii oficiale a POS CCE.

86

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXE LA GHIDUL SOL ICITANTULUI

ANEXA 1. CEREREA DE FINANARE

CEREREA DE FINANARE
[Este foarte important ca formatul Cererii de finanare s fie pstrat ca atare; nu se admit modificri sau eliminri de paragrafe; la completarea cererii de finanare se vor terge toate informaiile marcate n culoarea roie ntre paranteze.] FORMULARUL CERERII DE FINANARE

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE NREGISTRAREA CERERII DE FINANARE Se completeaz de ctre Autoritatea de Management Instituia .. Data nregistrrii Numr de nregistrare.... Numr cerere de proiecte.. TITLUL PROIECTULUI [Titlul proiectului trebuie s fie relevant pentru operaiune i n concordan cu activitile preconizate.] 0. INFORMAII PRIVIND TIPUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE Numele i prenumele persoanei care nregistreaz.. Semntura

87

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Tipul asistenei comunitare nerambursabile: FEDR [Nu se vor mai face alte completri] 1. INFORMAII PRIVIND SOLICITANTUL I PARTENERII

1.1 SOLICITANT Datele se vor completa cu atenie, orice modificare nefiind permis ulterior depunerii dect prin notificare scris ctre AM POS CCE. Solicitantul va completa cu atenie toate datele, fr omisiuni sau greeli, aceste date fiind criteriu la evaluarea administrativ. In cazul n care Solicitantul reprezint o asociere n baza unui acord de parteneriat, datele de mai jos se vor completa pentru Partenerul principal, n baza Acordului de parteneriat.] Numele organizaiei: .. Cod de nregistrare fiscal: ......(dac este cazul) Cod unic de nregistrare: ............................... Adresa potal: .. .(dac este cazul) Adresa pot electronic:

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI: [Se va bifa n csua corespunztoare.] Tipul solicitantului Societate comercial Asociaie Pol de competitivitate Alt form juridic Bifai

Date despre solicitant Numrul de angajai Cifra de afaceri Total active

2011*

2010*

2009*

88

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Profitul din activitatea de exploatare sau profitul brut obinut n ultimii 3 ani [NUMAI pentru proiectele de tipul CDI] Venituri realizate din cercetare-dezvoltare de ctre partenerul principal cu activiti CDI (lei) [Aceste date vor fi preluate din bilanul pe ultimul exerciiu financiar complet(sau din documentele nregistrate la organismele fiscale competente, n cazul entitilor nou nfiinate ce nu au depus bilan) iar numrul de angajai va fi tot cel existent la data depunerii bilanului pe ultimul exerciiu financiar complet nainte de depunerea cererii de finanare(sau cel din documentele nregistrate la organismele fiscale competente, n cazul entitilor nou nfiinate ce nu au depus bilan) . ATENIE ! n cazul n care Solicitantul opteaz pentru datele din bilanul consolidat , acesta va completa n plus un tabel identic cu cel de mai sus, dar coninnd datele din bilanul consolidat.] 1.3 REPREZENTANTUL LEGAL [Persoana care are dreptul, conform actelor de constituire s semneze i s reprezinte organizaia] Nume Funcie Numr de telefon Numr de fax Adres pot electronic . . .. ..

1.4. PERSOANA DE CONTACT [Persoana care va ine legtura cu toate instituiile implicate, din partea Deponentului] Nume Funcie Numr de telefon Numr de fax Adres pot electronic 1.5 BANCA Banca/ Sucursal: Adresa: ... .
89

. . .. ..

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Cod IBAN:

1.6

SPRIJIN PRIMIT N PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE Ai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de mprumut din partea Instituiilor Financiare Internaionale n ultimii 3 ani? Da Nu

[Se va completa n detaliu cu tipul asistenei i menionarea n clar a instituiei de la care s-a obinut finanarea.] Daca da, v rugm specificai urmtoarele informaii pentru 3 proiecte (cele 3 proiecte vor fi selectate n ordinea descresctoare a anului calendaristic n care s-a semnat contractul): Titlul proiectului i nr. de referin Stadiul implementrii proiectului, rezultate obinute.. Valoarea proiectului(n lei) [fr TVA] Sursa de finanare. Proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, n ultimii 3 ani? Da Nu .... Daca da, v rugm specificai urmtoarele informaii: Titlul proiectului i nr. de referin Valoarea proiectului (n lei) Sursa de finanare

1.7 EXPERIENA RELEVANT A SOLICITANTULUI PENTRU DOMENIUL PROIECTULUI [Descriei succint activitile i/sau proiectele desfurate pn la depunerea cererii de finanare de ctre Solicitant pe care le considerai relevante pentru obiectivele, rezultatele i activitile prezentei cereri de finanare. Nu mai mult de 1 pagin.]

1.8 ROLUL SOLICITANTULUI N IMPLEMENTAREA PROIECTULUI [Descriei succint rolul Solicitantului n una sau mai multe dintre etapele urmtoare: dezvoltarea ideii proiectului/ implementarea activitilor/ asigurarea finanrii proiectului / asigurarea sustenabilitii. Descriei succint activitatea sau activitile din cadrul proiectului de care rspunde Solicitantul. Nu mai mult de 1/2 pagin.]

90

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

INFORMAII PRIVIND PARTENERII [Seciunile de la 1.9 la 1.13 se vor completa NUMAI n cazul proiectelor depuse de ctre Solicitani care reprezint o asociere fr personalitate juridic, creat n baza unui Acord de Parteneriat. n cazul n care parteneriatul este ncheiat ntre mai mult de 2 parteneri, seciunile de la 1.9 la 1.13 se vor completa pentru fiecare dintre partenerii respectivi.] 1.9 PARTENER 1 Numele organizaiei: .. Cod de nregistrare fiscal: ......(dac este cazul) Cod unic de nregistrare: ............................... Adresa potal: .. .(dac este cazul) Adresa pot electronic:

Date despre Partener 1 Numrul de angajai Cifra de afaceri Total active Profitul din activitatea de exploatare sau profitul brut obinut n ultimii 3 ani [NUMAI pentru proiectele de tipul CDI] Venituri realizate din cercetare-dezvoltare de ctre partenerul principal cu activiti CDI (lei)

2011*

2010*

2009*

1.10 REPREZENTANTUL LEGAL [Persoana care are dreptul, conform actelor de constituire s semneze i s reprezinte organizaia] Nume Funcie Numr de telefon Numr de fax Adres pot electronic . . .. ..

91

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

1.11. EXPERIENA RELEVANT A PARTENERULUI 1 PENTRU DOMENIUL PROIECTULUI [Descriei succint activitile si/sau proiectele desfurate pana la depunerea cererii de finanare de ctre Partener pe care le considerai relevante pentru obiectivele, rezultatele i activitile prezentei cereri de finanare. Nu mai mult de 1/2 pagin.]

1.12. ROLUL PARTENERULUI 1 N IMPLEMENTAREA PROIECTULUI [Descriei succint rolul Partenerului n una sau mai multe dintre etapele urmtoare: dezvoltarea ideii proiectului/ implementarea activitilor/ asigurarea finanrii proiectului / asigurarea sustenabilitii. Descriei succint activitatea sau activitile din cadrul proiectului de care rspunde Partenerul. Nu mai mult de 1/2 pagin.]

2.

DESCRIEREA PROIECTULUI

TITLUL PROIECTULUI .. 2.1 AXA PRIORITAR A PROGRAMULUI OPERAIONAL I DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE AXA PRIORITAR Un sistem inovativ i ecoeficient de producie DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului OPERAIUNEA 1.3.1 Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional Investiii n infrastructura de afaceri a polului de competitivitate Cercetare 1.1. Dezvoltare - Inovare

Tipul proiectului

1.2. Proiect

1.3.

soft

Schema de ajutor de stat aplicabil i Tipul de ajutor

Schema umbrel de ajutor de stat privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes

92

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

de stat

naional i internaional - Poli de competitivitate" aferente operaiunii 1.3.1. "Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional" Domeniul major de intervenie 1.3. "Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului", axa prioritar 1 "Un sistem de producie inovativ i ecoeficient", din cadrul Programului operaional sectorial "Creterea competitivitii economice" aprobat prin OM nr. 2669/2011. a) Ajutoare regionale pentru investiii i pentru ocuparea forei de munc b) c) d) e) f) g) h) i) SAU Schema de ajutor de minimis Ajutoare pentru consultan n favoarea IMM-urilor Ajutoare pentru participarea IMM la trguri Ajutoare pentru activiti de cercetare i dezvoltare Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice Ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate industrial ale IMM-urilor Ajutoare pentru ntreprinderi nou-create inovatoare Ajutoare pentru serviciile de consultan n domeniul inovrii i serviciile de sprijinire a inovrii Ajutoare pentru nchirierea de personal cu nalt calificare

2.2 LOCAIA PROIECTULUI [Se va completa n clar, fr prescurtri i cu atenie. Pentru proiectele de investiii, se va indica sediul social al Solicitantului. n cazul n care locaia proiectului de investiii este diferit se vor furniza toate informaiile necesare n Studiul de fezabilitate. Pentru alte tipuri de proiecte, se vor indica regiunea/regiunile i judeul/judeele n care se vor organiza activitile principale.] ara Judeul Adresa Romnia Regiunea Localitatea

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

93

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

2.3.1 Obiectivul proiectului [Se vor prezenta obiectivul general i obiectivele specifice ale proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor specifice aferente axei prioritare, precum i la realizarea obiectivului general al Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice. Se recomand citirea cu atenie a Ghidului i acordarea unei atenii deosebite pentru ncadrarea activitilor i obiectivelor proiectului propus n cerinele programului prin corelarea obiectivelor proiectului cu cele ale programului.] 2.3.2 Context [Se va preciza dac proiectul pentru care se solicit finanarea este o component a unei operaiuni complexe, explicndu-se dac acestea sunt independente din punct de vedere tehnic i financiar i ce criterii s-au folosit la departajarea lor. Nu mai mult de 1 pagin. Se va corela cu Strategia de dezvoltare a polului de competitivitate. Pentru proiectele de investiii se va corela i cu Studiul de fezabilitate, iar pentru proiectele CDI, cu Planul de afaceri.] 2.3.3 Justificarea necesitii implementrii proiectului [Se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor polului de competitivitate i care este valoarea sa adugat. Nu mai mult de o pagin. Se va corela cu Strategia de dezvoltare a polului de competitivitate. Pentru proiectele de investiii se va corela i cu Studiul de fezabilitate, iar pentru proiectele CDI, cu Planul de afaceri.]

2.3.4. Efectul stimulativ [Descriei succint efectul stimulativ al proiectului. Analiza efectului stimulativ trebuie s se bazeze pe o comparaie a situaiilor cu i fr finanare nerambursabil; toate afirmaiile fcute n aceast seciune trebuie susinute i completate cu date msurabile prin Studiul de fezabilitate / Planul de afaceri anexat propunerii. Solicitanii de tip ntreprinderi mari vor completa obligatoriu punctele de la a) la d) de mai jos.] a) Va crete substanial dimensiunea proiectului prin acordarea finanrii?

DA Dac da, specificai tipul de cretere:

NU

94

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

creterea costurilor totale ale proiectului (fr diminuarea cheltuielilor suportate de ctre beneficiar din fonduri proprii o dat cu primirea finanrii) creterea numrului de angajai implicai n activitile de CDI altceva: .................................................................................................................................................... b) Va crete substanial domeniul de aplicare al proiectului prin acordarea finanrii? DA Dac da, specificai tipul de cretere: creterea numrului de rezultate obinute pe proiect (brevete, publicaii tiinifice, produse, procese i servicii noi/mbuntite, etc.) realizarea unui proiect mai ambiios caracterizat de o probabilitate mai mare de impact tiinific sau tehnologic, dar i de o probabilitate mai mare de eec altceva: .................................................................................................................................................... c) Va crete substanial valoarea total a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect prin acordarea finanrii? DA Dac da, specificai tipul de cretere: creterea cheltuielilor totale de CDI ale beneficiarului creterea bugetului angajat pentru proiect (fr o scdere corespunztoare n bugetul altor proiecte) creterea cheltuielilor de CDI ale beneficiarului ca procent din cifra total de afaceri altceva: .................................................................................................................................................... NU NU

d) Va crete substanial ritmul de finalizare a proiectului prin acordarea finanrii?

95

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

DA

NU

Dac da, specificai cu ct timp se va termina mai repede proiectul n comparaie cu cazul n care nu sar primi finanare nerambursabil: ................................................. 2.3.5. Activiti previzionate a se realiza [Se vor prezenta activitile i sub-activitile i corelarea cu calendarul activitilor prevzut la punctul 2.6. Nu mai mult de o pagin. Pentru proiectele de investiii se va corela cu Studiul de fezabilitate. A nu se confunda cu calendarul achiziiilor. n cazul n care proiectul implementeaz o soluie tehnologic nou sau implic achiziia de utilaje/echipamente de ultim generaie, acest lucru trebuie probat prin anexarea la SF de copii ale brevetelor, certificatelor, pliantelor/cri tehnice, ofertelor de pre, etc, ce dovedesc acest lucru; simpla menionare a datei de fabricaie pentru utilaje/echipamente sau faptul c duc la economii energetice nu este suficient, acestea putnd fi construite dup o tehnologie mai veche.]

2.3.6. Resursele materiale implicate n realizarea proiectului [Se vor preciza sediul/sediile aferente activitilor prevzute prin proiect, dotrile, echipamente IT deinute i utilizate pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanare etc. Nu mai mult de o pagin. Pentru proiectele de investiii se va corela cu Studiul de fezabilitate, iar pentru proiectele CDI, cu Planul de afaceri.]

2.3.7. Rezultate anticipate [Se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate i sub-activitate menionat anterior la pct.2.3.5. Pentru proiectele de investiii se va corela cu Studiul de fezabilitate, iar pentru proiectele CDI, cu Planul de afaceri.] Nr. Activitate/subactivitate Rezultate Modalitatea de exprimare/ cuantificare a rezultatului

2.3.8. Potenialii beneficiari ai proiectului/ grupul int [Se vor indica grupurile/entitile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului, direct sau indirect. V rugm s cuantificai dac este posibil. Nu mai mult de o pagin. Pentru proiectele de investiii se va corela cu Studiul de fezabilitate, iar pentru proiectele CDI, cu Planul de afaceri.]

96

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

2.4. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 2.4.1 Metodologia de implementare a proiectului [Precizai modul n care va fi realizat fiecare activitate/subactivitate, persoanele responsabile, rezultatele preconizate, gestionarea monitorizarea, evaluarea i controlul proiectului i aspectele cheie ale implementrii.] 2.4.2 Personalul echipei de implementare a proiectului [Se va prezenta personalul cu rol important n implementarea proiectului (max. 10 persoane):] Crt. Nume / prenume 1 ... ... Funcia Responsabiliti n cadrul proiectului ...

...

...

...

...

....

....

....

[n cazul n care managementul proiectului se externalizeaz, acest lucru trebuie detaliat, prezentnd: cerinele minime (experiena similar, expertiza etc.) pe care solicitantul le va include n caietul de sarcini de achiziionare a serviciilor de management al proiectului, activitile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management al proiectului, modul n care solicitantul i persoanele angajate ale acestuia vor verifica/monitoriza activitatea contractorului care va furniza servicii de management al proiectului (CV, fiele de post corespunztoare, rol n organizaie, atribuii etc).]

4.2.3 Riscuri [Se vor prezenta principalele riscuri legate de implementarea proiectului, precum i msurile de reducere a acestora.]

2.5 DURATA PROIECTULUI

97

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

[Precizai durata implementrii proiectului exprimat n luni (fr activiti preliminare, n cazul proiectelor de investiii i cele de CDI - studii de prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuie, autorizaii, acorduri, studii de impact, etc). Pentru proiectele de investiii se va corela cu Studiul de fezabilitate, iar pentru proiectele CDI cu Planul de afaceri.] 2.6. CALENDARUL ACTIVITILOR [Completai tabelul de mai jos cu activitile care au avut loc pn la momentul depunerii cererii de finanare (dac este cazul) i cele previzionate a se realiza n vederea implementrii proiectului, precum i datele la care acestea s-au realizat / se vor realiza, corelate cu metodologia de implementare a proiectului. Pentru proiectele de investiii, se va corela cu informaiile din Studiul de fezabilitate, iar pentru cele CDI, cu Planul de afaceri.]

De la. Activitate (nr lun de la nceperea proiectului)

Pn la. (nr lun de la nceperea proiectului)

1. 2. .

2.7

INDICATORI

[Completai valoarea prognozat a indicatorilor din tabel.]


Indicator Valoare la nceputul perioadei de implementare [n cifre] Valoare estimat la sfritul perioadei de implementare [%] Valoare estimat la sfritul perioadei de meninere obligatorie a investiiei (5 ani) [%] Rezultat imediat Active tangibile/intangibile achiziionate prin proiect (numr)

98

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Numr de teme de cercetare dezvoltare finalizate la nivelul polului de competitivitate Numr de IMM asistate n cadrul proiectului din care: - IMM asistate pentru certificare - IMM participante la trguri internaionale - ntreprinderi beneficiare de servicii de consultan Numr de cereri de brevete rezultate din proiect Numr de publicaii tiinifice rezultate din proiect Numr de activiti comune desfurate n n cadrul polului de competitivitate Rezultat Infrastructuri de afaceri nou create sau modernizate Locuri de munc create / meninute n ntreprinderile asistate / n cadrul polului de competitivitate Creterea cifrei de afaceri fa de bilanul ultimului exerciiu financiar la nivelul polului de competitivitate la 2 ani dup ncheierea proiectului (%) Numr de locuri de munc nou create n CDI datorit proiectului dac este cazul Numr de IMM certificate ISO/EMAS/FTE Procentul de IMM sprijinite din numrul total de IMM din cadrul polului Creterea nivelului de vizibilitate internaional al polului de competitivitate

INDICATORI SUPLIMENTARI Solicitanii pot identifica i indicatori de realizare imediat sau de rezultat suplimentari pentru proiectele depuse spre finanare, caz n care i vor asuma atingerea intelor pe care i le-au propus pentru acetia. [OPIONAL: Descriei/ cuantificai orice realizare sau rezultat din implementarea proiectului care nu este inclus n tabelul de mai sus, dar care poate aduce valoare adugat pentru proiect. Includei maximum 5 asemenea indicatori. V rugm s avei n vedere faptul c, n cazul aprobrii finanrii i aceti indicatori vor deveni obligatorii i realizarea lor va fi urmrit n cadrul procesului de monitorizare.] TAXA PE VALOAREA ADUGAT Da Nu

2.8

Organizaia este pltitoare de TVA? Exist activiti n cadrul proiectului pentru care solicitai finanare conform prezentei cereri, pentru care organizaia este pltitoare de TVA? Da Nu

99

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Dac rspunsul este DA v rugm s prezentai codul de pltitor de TVA pentru activitile desfurate.

2.9 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI [Precizai modul n care proiectul se va autosusine financiar dup ncetarea finanrii solicitate prin prezenta cerere de finanare, capacitatea de a asigura operarea i ntreinerea investiiei/ sustenabilitatea rezultatelor dup finalizare (entiti responsabile, fonduri, activiti, orizont de timp). Pentru proiectele soft precizai cum este asigurat transferarea/ multiplicarea activitilor/rezultatelor proiectului ctre alt grup int, alte sectoare, precum i modul n care rezultatele i/sau experiena acumulat n cadrul proiectului pot fi integrate n politicile i strategiile polului de competitivitate,n alte politici i strategii. Nu mai mult de o pagin. Pentru proiectele de investiii se va corela cu Studiul de fezabilitate, iar pentru proiectele CDI, cu Planul de afaceri.] 2.10 IMPACTUL ASISTENEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTRII PROIECTULUI Asistena financiar nerambursabil pe care o solicitai va avea rolul s: a) accelereze implementarea proiectului Da Nu Dac Da, v rugm s detaliai (obligatoriu) . b) este esenial pentru implementarea proiectului Da Nu Dac Da, v rugm s detaliai (obligatoriu) .. [Se va completa cu informaii privind felul n care asistena nerambursabil va contribui la implementarea proiectului. Nu mai mult de o pagin. Pentru proiectele de investiii se va corela cu Studiul de fezabilitate, iar pentru proiectele CDI, cu Planul de afaceri.] 2.11 INFORMARE I PUBLICITATE [Prezentai detalii privind msurile propuse de informare i publicitate n legtur cu asistena financiar nerambursabil, n vederea respectrii legislaiei comunitare n vigoare. Pentru proiectele de investiii vor fi incluse numai urmtoarele tipuri de activiti de informare i publicitate: anun de pres ntr-un ziar regional i/sau local privind nceperea proiectului, anun de pres la nchiderea proiectului cu menionarea rezultatelor obinute, precum i editarea sau afiarea de brouri, pliante, panouri, etichete, etc.]

100

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Nr. Activitatea de informare i publicitate (v rugm descriei, pe scurt) 1 2

Durata estimat/ Costuri estimate Perioada

3. CONCORDANA CU POLITICILE UE I LEGISLAIA NAIONAL [Descriei modul n care putei s facei dovada respectrii aspectelor referitoare la egalitatea de anse, nediscriminare i dezvoltare durabil.] 3.1 MODUL N CARE PROIECTUL VA RESPECTA PRINCIPIUL POLUATORUL PLTETE (dac este cazul) [Se va face referire la legislaia n vigoare cu motivrile corespunztoare. Nu mai mult de jumtate de pagin.] 3.2 DEZVOLTAREA DURABIL [Explicai modul n care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea durabil. Se va descrie modul n care proiectul corespunde necesitilor prezentului fr a influena calitatea factorilor de mediu i cum contribuie la creterea eficienei energetice, dac este cazul. n cazul n care proiectul duce la masuri de cretere a calitii condiiilor de mediu sau sporirea eficienei energetice, aceste afirmaii vor trebui nsoite de copii ale documentelor doveditoare/ anexate la cererea de finanare sau justificate adecvat n Studiul de fezabilitate / Planul de afaceri (dup caz). Nu mai mult de o pagin.] 3.3 EGALITATEA DE ANSE [Subliniai modul n care principiul privind egalitatea de anse a fost integrat n elaborarea i implementarea proiectului, fie n activiti, fie n managementul proiectului, inclusiv la ncheierea contractelor de achiziii/servicii, menionnd orice component specific ce arat acest lucru. Nu mai mult de o pagin.] 3.4 ACHIZIII

101

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

[Tabelul privind programul achiziiilor se va completa cu nr. lunii (ex. a treia lun de la semnarea acordului de finanare).] ACHIZIII DEMARATE/EFECTUATE PN LA DEPUNEREA CERERII DE FINANARE Obiectul contractului/ Nr. Crt. Acordului-cadru pentru realizarea proiectului Valoarea real (lei) Procedura aplicat Data nceperii procedurii Data finalizrii procedurii/Stadiul procedurii

1 2 ACHIZIII PRECONIZATE DUP DEPUNEREA CERERII DE FINANARE Nr. Crt. 1 2 Obiectul contractului/Acordului-cadru pentru realizarea proiectului Valoarea estimat (lei) Procedura aplicat Data estimat pentru nceperea procedurii Data estimat pentru finalizarea procedurii

4. BUGETUL PROIECTULUI/SURSE DE FINANARE [Se vor completa cheltuielile previzionate de Solicitant, n conformitate cu lista cheltuielilor eligibile stabilite n Lista cheltuielilor eligibile aprobat prin Ordinul comun al Ministrului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Ministrului Finanelor Publice i Ministrului Afacerilor Europene cu numrul MECMA 317/2012, numrul MFP 385/2012 i numrul MAEUR 189/2012, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 219/2.04.2012. Cheltuielile vor fi detaliate OBLIGATORIU pe fiecare linie bugetar a proiectului. Fiecare linie bugetar va fi detaliat pe fiecare component din cadrul liniei bugetare (de ex. la echipamente: preul net al echipamentului, preul transportului, valoarea asigurrii de transport, valoarea taxelor vamale, preul montajului, preul punerii n funciune, preul instruirilor i specializrilor, preul testelor i probelor, etc.) pe elementele componente ale fiecrei categorii de cheltuieli.

102

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Nerespectarea acestui aspect implic depunctarea la punctul referitor la Structura bugetului proiectului din grila de evaluare tehnic i financiar. Pentru fiecare categorie de cheltuieli menionate n tabelul 4.1. se vor estima valoarea acestora, procentul eligibil i valoarea eligibil. De asemenea, trebuie menionate cheltuielile conexe i cele neeligibile n cadrul proiectului.]

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE CHELTUIAL Pentru proiecte de infrastructur de afaceri: [Pentru proiectele de investiii se va corela cu Studiul de fezabilitate, iar pentru proiectele CDI, cu Planul de afacere.]

Nr. crt.

Finanarea nerambursabil Valoarea Valoarea Prevederile total a total legale cheltuielii eligibil a (intensitatea Procentul cu TVA cheltuielii aplicat ajutorului (lei) (lei) (%) de stat) (%) Valoarea finanrii nerambursabile (lei) 5 6

Contribuia proprie la Cheltuieli valoarea conexe i eligibil a neeligibile cheltuielii (lei) (lei) 7 8

Denumirea cheltuielii*

2 = 3+8

3= 6+7

CHELTUIELI ELIGIBILE 1 2 Teren Cldiri, instalaii aferente construciilor 3 Achiziie Construcie Modernizare

Mijloace fixe Tangibile Intangibile

TOTAL PARIAL CHELTUIELI NEELIGIBILE

103

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Taxa pe valoarea adugat (deductibil pentru cheltuielile eligibile i deductibil i nedeductibil pentru cheltuielile neeligibile) Cheltuieli pentru informare i publicitate privind proiectul Cheltuieli pentru managementul proiectului Cheltuieli aferente serviciului de realizare a raportului independent de audit final .. TOTAL PARIAL TOTAL GENERAL (Total buget proiect) (Total valoare eligibil) (Total valoare asisten nerambursabil)

Pentru proiecte de CDI: Nr. crt. Denumirea cheltuielii* Finanarea nerambursabil Valoarea Valoarea Prevederile total a total legale cheltuielii eligibil a (intensitatea Procentul cu TVA cheltuielii aplicat ajutorului (lei) (lei) (%) de stat) (%) 0 1 2 = 3+8 3= 6+7 4 5 Valoarea finanrii nerambursabile (lei) 6 Contribuia proprie la Cheltuieli valoarea conexe i eligibil a neeligibile cheltuielii (lei) (lei) 7 8

CHELTUIELI ELIGIBILE Cheltuieli pentru activiti de cercetare industrial, din care:

104

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

a. cheltuieli de personal b. costul utilizrii instrumentelor i al echipamentelor c. cheltuielile pentru utilizarea unor cldiri i terenuri d. cheltuieli pentru cercetare contractual, pentru achiziii de cunotine tehnice i de brevete sau de drepturi de utilizare a acestora din surse externe e. Cheltuieli generale de administraie f. alte cheltuieli de exploatare, inclusiv cheltuielile materialelor, consumabilelor i ale altor produse similare suportate direct ca rezultat al activitii de cercetare Cheltuieli pentru activiti de dezvoltare experimental, din care: a.cheltuieli de personal b. costul utilizrii instrumentelor i al echipamentelor

105

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

c.cheltuielile pentru utilizarea unor cldiri i terenuri d. cheltuieli pentru cercetare contractual, pentru achiziii de cunotine tehnice i de brevete sau de drepturi de utilizare a acestora din surse externe e.cheltuieli generale de administraie f. alte cheltuieli de exploatare, inclusiv cheltuielile materialelor, consumabilelor i ale altor produse similare suportate direct ca rezultat al activitii de cercetare Cheltuieli pentru studii de fezabilitate tehnic, din care: -... Cheltuieli pentru ntreprinderi noucreate inovatoare, din care: -... Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate industrial ale IMMurilor, din care: -...

106

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Cheltuieli cu nchirierea/angajarea de personal cu nalt calificare detaat de la un organism de cercetare sau o ntreprindere mare la un IMM, din care: -... Cheltuieli pentru servicii de consultan n domeniul inovrii i servicii de sprijinire a inovrii, din care Cheltuieli pentru introducerea n producie a rezultatelor cercetrii TOTAL PARIAL

CHELTUIELI INTEGRAL NEELIGIBILE Taxa pe valoarea adugat deductibil pentru cheltuielile eligibile i deductibil i nedeductibil pentru cheltuielile neeligibile) Cheltuieli pentru informare i publicitate privind proiectul Cheltuieli pentru managementul proiectului

107

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Cheltuieli aferente serviciului de realizare a raportului independent de audit final .. TOTAL PARIAL TOTAL GENERAL (Total buget proiect) (Total valoare eligibil) (Total valoare asisten nerambursabil)

Pentru proiecte soft: Nr. crt. Denumirea cheltuielii* Finanarea nerambursabil Valoarea Valoarea Prevederile total a total legale cheltuielii eligibil a (intensitatea Procentul cu TVA cheltuielii aplicat ajutorului (lei) (lei) (%) de stat) (%) 0 1 2 = 3+8 3= 6+7 4 5 Valoarea finanrii nerambursabile (lei) 6 Contribuia proprie la Cheltuieli valoarea conexe i eligibil a neeligibile cheltuielii (lei) (lei) 7 8

CHELTUIELI ELIGIBILE 1 Cheltuieli pentru consultan n favoarea IMM Cheltuieli pentru participarea IMM la trguri Cheltuielile aferente proiectelor care se ncadreaz n schema de ajutor de minimis, din care:

108

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

a. cheltuieli cu activitile de coordonare, monitorizare i raportare privind implementarea proiectelor la nivelul polilor de competitivitate; b. cheltuieli cu chirii, cheltuieli de personal, utiliti c. cheltuieli cu activiti de consultan, pregtirea proiectelor, asisten de specialitate, participarea la reuniuni trguri conferine simpozioane n ar i n Europa, la nivelul polilor de competitivitate d. cheltuieli cu activiti ce contribuie la optimizarea implementrii proiectelor i respectiv a strategiilor de dezvoltare la nivelul polilor de competitivitate e. cheltuieli cu realizarea i implementarea strategiilor de marketing a rezultatelor proiectelor implementate de polii de competitivitate

109

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

f. cheltuieli aferente pregtirii documentaiilor tehnice, obinerii avizelor i acordurilor, racordarea la utiliti, drumuri de acces i racordarea la infrastructura de transport g.Cheltuieli pentru informare i publicitate privind proiectul i/sau proiectele din cadrul pachetului integrat TOTAL PARIAL CHELTUIELI NEELIGIBILE 1 Taxa pe valoarea adugat deductibil Cheltuieli pentru managementul proiectului (cu excepia proiectului de management al polului( implementat de entitatea de reprezentare a polului) ce asigur implementarea coordonat i coerent a proiectelor i implementarea strategiei de dezvoltare a polului, Cheltuieli aferente serviciului de realizare a raportului independent de audit final ..

110

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

TOTAL PARIAL TOTAL GENERAL (Total buget proiect) (Total valoare eligibil) (Total valoare asisten nerambursabil)

* Conform Ordinului comun al Ministrului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Ministrului Finanelor Publice i Ministrului Afacerilor Europene cu numrul MECMA 317/2012, numrul MFP 385/2012 i numrul MAEUR 189/2012, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 219/2.04.2012.

4.2 SURSE DE FINANARE A PROIECTULUI [Prezentai detalierea surselor de finanare ale proiectului, conform tabelului. Pentru proiectele de investiii se va corela cu Studiul de fezabilitate.] NR. CRT. I II III 1 SURSE DE FINANARE VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI VALOAREA NEELIGIBIL A PROIECTULUI VALOAREA ELIGIBIL A PROIECTULUI ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT CONTRIBUIA SOLICITANTULUI Contribuia n numerar mprumut VALOARE (lei)

2 2.1 2.2

5. DECLARAIE Confirm c informaiile incluse n aceast cerere i detaliile prezentate n documentele anexate sunt corecte i asistena financiar pe care o solicit este necesar proiectului pentru a se derula conform descrierii. De asemenea, confirm c nu am la cunotin, la data depunerii prezentei cereri, despre niciun motiv
111

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze sau ar putea fi ntrziat. neleg c dac cererea de finanare (cuprinznd i documentele anexate la cerere) nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate, inclusiv aceast seciune, proiectul ar putea fi respins, fr a crea nicio obligaie din partea Autoritii de Management sau a altor instituii implicate. Prezenta cerere a fost completat n conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la fals n declaraii.

DATA NTOCMIRII: NUME I PRENUME: [Se va specifica n clar numele i funcia] SEMNTURA AUTORIZAT 6. ANEXE I CERTIFICAREA CERERII DE FINANARE - INFORMATIV [Pentru conformitatea cu cerinele obligatorii pentru ca o cerere de finanare s fie acceptat, este obligatorie depunerea odat cu cererea de finanare a tuturor documentelor menionate n ANEXA 2 Opis, partea B]

112

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 2. MODELE I FORMULARE

Modelul A Opis pentru pachetul integrat, cererea de finanare, documente pentru contractare
OPIS

A. DOCUMENTE AFERENTE PACHETULUI INTEGRAT


Nr. crt. Tip document Original / copie Perioada de valabilitate Nr. Pag. (de la...pn la...) DA sau N/A

Opisul pachetului integrat semnat de ctre reprezentantul legal al deponentului conform Model A (partea A) Scrisoarea de naintare a pachetului integrat, semnat de ctre reprezentantul legal al deponentului conform Model B mputernicire pentru persoana care depune pachetul integrat direct la sediul AM POS CCE Declaraia de eligibilitate a polului de competitivitate, inclusiv lista proiectelor componente ale pachetului integrat conform Model C Documentele legale de constituire a polului de competitivitate

original

N/A

original

N/A

original

N/A

original

permanent

copie conform cu originalul copie conform cu originalul copie conform cu originalul

permanent

Acordul de parteneriat privind pachetul integrat conform Model O

permanent

Strategia de dezvoltare a polului de competitivitate conform Model D

permanent

113

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Anexe la Strategia de dezvoltare a polului de competitivitate (dac este cazul)

copie conform cu originalul original -

permanent

9 -

Fiele proiectelor componente (minim 4 fie) conform Model E Dosare complete pentru fiecare proiect (minim 4 proiecte)*

N/A -

*Se depun n etapa a II-a. Subsemnatul(a) < nume, prenume reprezentant legal/mputernicit al deponentului > n calitate de reprezentant al polului de competitivitate <denumire pol de competitivitate> declar pe propria rspundere c documentele depuse sunt n total concordan cu cerinele prevzute n Ghidul solicitantului. Sunt contient de faptul c orice nepotrivire ntre documentele existente n plicurile depuse i situaia real poate duce automat la respingerea cererii de finanare/rezilierea contractului i returnarea sumelor rambursate, fr a crea nicio obligaie din partea Autoritii de Management.

Semntura: <Semntura reprezentantului legal al Deponentului>

Data: <zz/ll/aaaa>

114

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

OPIS

B. DOCUMENTE AFERENTE CERERII DE FINANARE


Nr. crt. Tip document Original / copie Perioada de valabilitate Nr. Pag. (de la...pn la...) DA sau N/A

Opisul cererii de finanare semnat de ctre reprezentantul legal al solicitantului - conform Model A (partea B) Cererea de finanare n formatul solicitat - Anexa 1 Declaraia de eligibilitate a solicitantului i proiectului - conform Model F Acord de parteneriat conform Model N CV - conform Model G (opional) Fie de post pentru management a proiectului (opional)

original

N/A

original

N/A

3 4 4

original original original

permanent permanent permanent

echipa

de

original

N/A

6 7

Declaraia de angajament - conform Model H Declaraie privind situaia ntreprinderii (dac este cazul) conform Model F1

original original

permanent n vigoare la data depunerii Cererii de finanare

Bilanul pe ultimul exerciiu financiar sau, n cazul entitilor nou create, declaraie pe proprie rspundere sau documente depuse la organismele

Copie

115

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

fiscale competente care s evidenieze cifra de afaceri, total active, numar angajai. 9 1 CD care conine: copia versiunii PDF a Cererii de finanare i a documentelor anexate acesteia i un fiier .DOC cu Formularul de identificare a Solicitantului conform Model J N/A N/A

URMTOARELE DOCUMENTE SUNT NECESARE NUMAI PENTRU PROIECTELE DE INVESTIII i CDI 10 Studiul de fezabilitate conform Model K pentru proiecte de investiii Sau Planul de afaceri conform Model L pentru proiecte de cercetare (dup caz) 11 Autoevaluarea n raport cu criteriile de mediu Model M original n vigoare la data depunerii Cererii de finanare original maxim 1 an vechime

URMTOARELE DOCUMENTE SUNT NECESARE NUMAI PENTRU PROIECTELE DE INVESTIII CARE PREVD CONSTRUCII 12 Acordul Unic de mediu eliberat de Agenia pentru Protecia Mediului sau dovada depunerii documentaiei n vederea obinerii Acordului Unic (dac este cazul) Avizul Natura 2000 sau negaie (dac este cazul) copie n vigoare la data depunerii Cererii de finanare

13

Copie

n vigoare la data depunerii Cererii de finanare n vigoare la data depunerii Cererii de

14

Autorizaia de construire (dac este cazul)

Copie

116

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

finanare 15 Certificatul de urbanism Copie n vigoare la data depunerii Cererii de finanare

Subsemnatul(a) < nume, prenume reprezentant legal al Solicitantului > n calitate de reprezentant legal al <denumire Solicitant> declar pe propria rspundere c documentele depuse sunt n total concordan cu cerinele prevzute n Ghidul solicitantului. Sunt contient de faptul c orice nepotrivire ntre documentele existente n plicurile depuse i situaia real poate duce automat la respingerea cererii de finanare/rezilierea contractului i returnarea sumelor rambursate, fr a crea nicio obligaie din partea Autoritii de Management. Semntura: <Semntura reprezentantului legal al Solicitantului> Data: <zz/ll/aaaa>

117

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

OPIS

C. DOCUMENTE NECESARE NAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANARE


Nr. crt. Tip document Original / copie Perioada de valabilitate Nr. Pag. (de la...pn la...) DA sau N/A

Opisul documentelor solicitate nainte de contractare - conform Model A (partea C) Acord de parteneriat (dac este cazul) conform Model N Certificat constatator emis de Oficiul Naional al Registrului Comerului, n original, din care s rezulte c Solicitantul nu este n stare de faliment sau pe cale de lichidare, nu are afacerile administrate de tribunal, nu are activitatea suspendat, sau nu se afl n nicio situaie provenind dintr-o procedura similar prevzut n legislaia naional i reglementrile n vigoare Cazierul judiciar al reprezentantului legal al Solicitantului

original

N/A

original

Pe perioada proiectului valabil la data depunerii

original

original

valabil la data depunerii

PENTRU TOI PARTENERII / ASOCIAII /ACIONARII / MEMBRII SOLICITANTULUI IMPLICAI NTR-UN PROIECT 5 Cazierul fiscal al societii original valabil la data semnrii contractului valabil la data depunerii

Certificat de atestare fiscal emis de Agenia Naional de Administrare Fiscal care s ateste c Partenerul...... nu are obligaii de plat nete ce depesc 1/12 din totalul obligaiilor datorate n ultimele 12 luni

original

118

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Certificatului de atestare fiscal cu obligaii de plat ce nu depesc 1/6 din totalul obligaiilor datorate n ultimul semestru, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de autoritile publice locale

original

valabil la data depunerii

PENTRU TOATE PROIECTELE Declaraie pe propria rspundere c activitile proiectului nu au nceput nainte de confirmarea n scris a eligibilitii de ctre AMPOSCCE (cu excepia activitilor prevzute de schemele de ajutor de stat i de minimis ca fiind eligibile a incepute dupa publicare n Monitorul Oficial a respectivei scheme. Documentele care atest capacitatea financiar de implementare a proiectului (ca de exemplu, extras de cont depozit bancar/contract de credit/scrisoare de confort angajant emis de banc/instituii financiare) documente actualizate i care s acopere valoarea nsumat a co-finanrii cheltuielilor eligibile i a cheltuielilor neeligibile ale proiectului; aceste documente nu se exclud, se vor accepta i mpreun, n cazul n care sursele de * finanare sunt mixte . Notificare din partea bncii/trezorerie privind deschiderea conturilor dedicate derulrii operaiunilor proiectului

original

valabil la data depunerii

original sau copie legalizat, dup caz

10

copie

PENTRU PROIECTELE DE INVESTIII CARE PREVD CONSTRUCII Acordul Unic de mediu eliberat de Agenia pentru Protecia Mediului sau dovada depunerii documentaiei n vederea emiterii Acordului Unic Autorizaia de construire, inclusiv proiectul tehnic pentru care s-au solicitat autorizaiile dac acestea exist la data ntocmirii Cererii de finanare i au fost incluse/menionate de ctre Solicitant n documentele anexate la Cerere

11

copie

12

copie legalizat

valabil la data semnrii contractului

119

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(pentru proiectele care implic execuia de lucrri) 13 n cazul n care cldirile sau terenurile sunt n concesiune sau nchiriate de ctre Solicitant, iar perioada contractului asupra terenului este mai mic de 10 ani la data semnrii contractului de finanare, se va prezenta, anterior ncheierii acestuia, documentul care s ateste prelungirea contractului asupra terenului (cel puin 10 ani de la data semnrii contractului de finanare); Extrasul de carte funciar emis cu cel mult 30 de zile nainte de data semnrii contractului (obligatoriu pentru toate tipurile de proiecte ce implic lucrri de construcii sau modernizri de cldiri n cheltuielile eligibile cu precizarea libere de orice sarcini/interdicii) Avizul Natura 2000 sau negaie pentru proiectele care se ncadreaz n prevederile art. 52 din OUG 195/2005, cu completrile i modificrile ulterioare
*

copie

14

original

valabil la data depunerii

15

original

valabil la data depunerii

Documentele care atest capacitatea de cofinanare se vor prezenta n max. 45 zile de la data semnrii contractului de finanate, naintea depunerii primei cereri de rambursare. Subsemnatul(a) < nume, prenume reprezentant legal/mputernicit al Solicitantului > n calitate de reprezentant legal/mputernicit al <denumire Solicitant> declar pe propria rspundere c documentele depuse sunt n total concordan cu cerinele prevzute n Ghidul solicitantului. Sunt contient de faptul c orice nepotrivire ntre documentele existente n plicurile depuse i situaia real poate duce automat la respingerea cererii de finanare/rezilierea contractului i returnarea sumelor rambursate, fr a crea nicio obligaie din partea Autoritii de Management.

Semntura: <Semntura reprezentantului legal/mputernicit al Solicitantului>

Data: <zz/ll/aaaa>

120

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

121

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Modelul B Scrisoarea de naintare a pachetului integrat


[ANTET DEPONENT]

Scrisoare de naintare

Deponentul, <denumirea complet a organizaiei deponente a pachetului integrat n numele polului de competitivitate>, cu sediul n str. ................................. ..... ....................., CUI................................., reprezentant al polului de competitivitate <denumirea polului de competitivitate> prin persoana mputernicit.......................................................... cu funcia de ..............................., depunem pachetul integrat de cereri de finanare din POS CCE 2007-2013.

V naintm: 3 exemplare (1 original i 2 fotocopii) din dosarul Polului de competitivitate / un numr de <numr proiecte> dosare complete aferente cererilor de finanare (fiecare coninnd 1 original, 2 fotocopii i 1 CD cu documentele n format electronic). (Se va selecta varianta aferent etapei de depunere)

Semntura: <Semntura reprezentantului legal/mputenicit al Deponentului> Data: <zz/ll/aaaa>

122

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Modelul C Declaraia de eligibilitate a polului de competitivitate


DECLARAIE DE ELIGIBILITATE A POLULUI DE COMPETITIVITATE I A PACHETULUI INTEGRAT DE PROIECTE [Acest document se va completa de ctre reprezentantul legal al deponentului] Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberat de <organismul emitent>, CNP <...> / paaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, n calitate de <funcie> al <denumirea complet a organizaiei deponente a pachetului integrat n numele polului de competitivitate>, cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, declar pe propria rspundere c:

<denumirea polului de competitivitate> depune pachetul integrat de cereri de finanare din POS CCE 2007-2013, din care aceast declaraie face parte integrant; <denumirea polului de competitivitate > ndeplinete urmtoarele condiii: a. a fost constituit n mod public, transparent i deschis, printr-o asociere cu / fr personalitate juridic (se va alege situaia existent) b. a fost constituit de ctre <numr membri/asociai/acionari> persoane juridice , din care: ntreprinderi <numr> Organisme / organizaii de cercetare / instituii de nvmnt superior private acreditate <numr> Catalizatori <numr> c. ntreprinderile i organismele de cercetare membre i desfoar activitatea n Romnia n domeniul produciei, serviciilor, construciilor. Pachetul integrat de cereri de finanare ndeplinete urmtoarele condiii: a. Strategia de dezvoltare a polului de competitivitate a fost aprobat de ctre membrii polului conform regulamentelor interne; b. Toate cele <numr proiecte> proiecte componente ale pachetului integrat conform listei ataate se circumscriu strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate n sensul c vor contribui la implementarea acesteia i propun activiti de interes comun pentru membrii polului; c. Toi solicitanii proiectelor componente sunt persoane juridice membre ale polului de competitivitate, constituii conform cerinelor de eligibilitate stabilite de Ghidul Solicitantului, pentru fiecare tip de proiect.

neleg c dac orice informaie pe care o furnizez nu corespunde realitii, acest fapt va duce la respingerea pachetului integrat de proiecte sau rezilierea contractelor de finanare i returnarea sumelor rambursate, fr a crea nicio obligaie din partea Autoritii de Management. Semntura: <Semntura reprezentantului legal al Deponentului> Data:

123

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

<zz/ll/aaaa>

124

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

LISTA PROIECTELOR COMPONENTE ALE PACHETULUI INTEGRAT DEPUS DE POLUL DE COMPETITIVITATE <denumirea polului de competitivitate >

Nr. crt.

Denumire proiect

Tip proiect (investiii /soft/CDI)

Valoare total proiect

Valoare ajutor nerambursabil solicitat pe proiect (lei)

Solicitant / Tip entitate juridic

Parteneri / Tip membru al polului

(lei) 1 2 3 4 5 6 7 .... Subtotal Valoare total proiecte soft

Atenie maxim 8,4 Mil lei

125

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

VALOARE TOTAL PACHET INTEGRAT

Semntura: <Semntura reprezentantului legal al Deponentului> Data: <zz/ll/aaaa>

126

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Modelul D Structura minimal a strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate STRATEGIA DE DEZVOLTARE A POLULUI DE COMPETITIVITATE
Seciunea 1 Identificarea Polului i justificarea abordrii Polului de Competitivitate 1.1. Elemente de identificare ale polului (nume, teritoriu, sector, inclusiv codul CAEN al polului de competitivitate) 1.2. Relaii cu sectorul economic de referin 1.3. Identificarea teritoriului de referin 1.4. Descrierea elementelor care demonstreaz nfiinarea Polului de Competitivitate pe baz de proceduri transparente Seciunea 2 Analiza situaiei economice a Polului de Competitivitate 2.1. Descrierea situaiei curente a sectorului de referin 2.2. Descrierea situaiei curente a teritoriului de referin 2.3. Descrierea situaiei curente a Polului de Competitivitate 2.3.1. Valoarea cumulat a cifrei de afaceri a ntreprinderilor membre ale polului care opereaz n sectorul de activitate principal al polului (se vor exclude catalizatorii) 2.3.2. Procentul estimat al exporturilor n cifra de afaceri la nivelul polului, inclusiv (transferurile intracomunitare) 2.3.3. Nivelul de vizibilitate internaional al polului existent i vizat pe termen scurt i mediu (Vor fi menionate eventuale parteneriate create de ctre polul de competitivitate i/sau membri ai acestuia cu parteneri din afara polului, din ar i strintate) 2.3.4. Apartenena membrilor polului la alte iniiative, precum polii de cretere 2.4. Analiza SWOT a Polului de Competitivitate 2.5. Identificarea nevoilor de dezvoltare ale Polului de Competitivitate Seciunea 3 Strategia de dezvoltare a Polului de Competitivitate Perioad acoperit (minim 7 ani) Obiectivul general al strategiei (SMART) Obiective specifice ale strategiei (SMART)

127

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Seciunea 4 Concordana strategiei cu cadrul de politici publice national i european Concordana cu obiectivele POSCCE Concordana cu politicile UE pentru sectorul de referin Concordana cu politicile naionale pentru sectorul de referin Concordana cu politicile orizontale naionale i UE Seciunea 5 Aciuni, impact i sustenabilitate Descrierea aciunilor prevzute (planul de aciune pe 2 ani) Corelarea aciuni obiective - necesiti Bugetul total al planului de aciune i sursele de finanare identificate. Indicatori de rezultat i impact prevzui (tabel) 5.4.1. Impactul aciunilor asupra capacitii de inovare a Polului de Competitivitate 5.4.2. Impactul aciunilor asupra competitivitii internaionale a Polului de Competitivitate 5.4.3. Impactul n termeni de creare de locuri de munc 5.5. Planul de sustenabilitate al polului de competitivitate (pe termen mediu i lung) 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Seciunea 6 - Asocierea i structura de management al Polului de Competitivitate 6.1. Descrierea asocierii/parteneriatului 6.2. Acordul de parteneriat i caracterizarea angajamentelor asumate 6.3. Istoricul i importana polului; aciuni/proiecte comune implementate, parteneriate la nivel naional / internaional 6.4. Structura de management al Polului de Competitivitate 6.5. Entitatea de management a Polului de Competitivitate Seciunea 7 - Proiecte propuse pentru finanare 7.1. Concordana intern a proiectelor depuse 7.2. Concordana proiectelor cu strategia de dezvoltare a Polului de Competitivitate 7.3. Justificarea alegerii listei de proiecte (A se ataa lista de proiecte incluse n pachetul integrat) NOTA Documentul care va fi inclus n pachetul integrat va avea maxim 50 pagini scrise cu font Arial 12 la 1 rnd.

128

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Modelul E Fia proiectului


FIA PROIECTULUI
Denumirea polului de competitivitate Titlul proiectului Parteneri (Denumire, tip) Denumire solicitant i forma juridic de nregistrare Tipul proiectului Valoarea total a proiectului (lei) Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat (lei) Durata de implementare (luni) Locaia proiectului Activiti principale Rezultate ateptate Proiectul nu deriv din, sau nu implic delocalizarea unor activiti similare sau transferul unei capaciti de producie dintr-un alt stat membru UE Lucrrile prevzute prin proiect au nceput? Daca da, specificai care sunt lucrrile deja ncepute Proiectul respect reglementrile naionale i comunitare privind: - egalitatea de anse, - protecia mediului, - ajutorul de stat - informarea i publicitatea - achiziiile publice Lista conform Cererii de finanare Lista conform Cererii de finanare DA / NU Investiie n infrastructura de afaceri / CDI / de tip Soft

DA / NU

DA / NU DA / NU DA / NU DA / NU

129

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Proiectul nu a mai beneficiat de finanare DA / NU public n ultimii 3 ani nainte de data depunerii cererii de finanare, pentru acelai tip de activiti, sau realizate asupra aceluiai imobil/ aceleiai infrastructuri / aceluiai segment de infrastructur i nu beneficiaz de fonduri publice din alte surse de finanare Proiectul demonstreaz efectul stimulativ (Descriei succint efectul stimulativ estimat) (doar pentru proiectele de investiii i de CDI ) Descriei succint corelarea proiectului cu strategia de dezvoltare a polului de competitivitate i impactul proiectului asupra dezvoltrii polului Descriei succint msura n care activitile propuse sunt de uz i interes comun pentru membrii polului de competitivitate

Semntura: <Semntura reprezentantului legal al Solicitantului>6 Data: <zz/ll/aaaa>

Sau, n cazul proiectului de investiie n infrastructura de afaceri a polului, semnturile partenerilor asociai n vederea obinerii finanrii

130

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Modelul F Declaraia de eligibilitate a solicitantului i a proiectului

DECLARAIA DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI I A PROIECTULUI [Aceast declaraie se va completa de ctre reprezentantul legal al Solicitantului doar n cazul n care solicitantul ndeplinete toate criteriile menionate]

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberat de <organismul emitent>, CNP <...> / paaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, n calitate de <funcie> al <denumirea complet a organizaiei solicitante>, cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, declar pe propria rspundere c:

<denumirea organizaiei solicitante> depune cererea de finanare din POS CCE 2007-2013, <titlul proiectului>, din care aceast declaraie face parte integrant; <denumirea organizaiei solicitante> ndeplinete urmtoarele condiii: a. are calitatea de pol de competitivitate / membru al polului de competitivitate <denumirea polului de competitivitate > (se va alege situaia existent); b. a fost constituit printr-o asociere cu personalitate juridic / reprezint o asociere fr personalitate juridic (se va alege varianta care reflect situaia existent) c. a fost constituit de ctre <numr membri/asociai/acionari> persoane juridice membre ale polului de competitivitate, n baza <denumire act de constituire, nr, data >, conform listei ataate, astfel: ntreprinderi <numr> Organisme / organizaii de cercetare / Universiti private acreditate <numr> Catalizatori <numr> d. <denumirea organizaiei solicitante> se ncadreaz / nu se ncadreaz n definiia de IMM conform Legii 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii cu modificrile i completrile ulterioare (se va alege varianta care reflect situaia existent) e. i desfoar activitate n Romnia n domeniul produciei, serviciilor, construciilor; <denumirea organizaiei solicitante> se ncadreaz n toate condiiile de mai jos: (1) Nu se afl n procedura de executare silit, reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare, administrare special i nu are activitile suspendate sau alte situaii similare reglementate de lege; (2) Nu se afl n dificultate, aa cum este definit aceasta n Liniile Directoare Comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea i restructurarea companiilor aflate n dificultate (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244/01.10.2004); ADICA

131

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

nu are obligaii de plat nete ce depesc 1/12 din totalul obligaiilor datorate n ultimele 12 luni, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de Agenia Naional de Administrare Fiscal i obligaiile de plat nu depesc 1/6 din totalul obligaiilor datorate n ultimul semestru, n cazul certificatului de atestare fiscal emis de autoritile publice locale; (3) Nu face obiectul unui ordin de recuperare n urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal i incompatibil cu piaa comun (sau n cazul n care un potenial beneficiar a fcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie s fi fost deja executat i ajutorul integral recuperat, inclusiv dobnda de recuperare aferent, pentru ca beneficiarul s poate fi eligibil);

Reprezentantul legal: (1) nu a fost condamnat printr-o hotrre cu valoare de res judicata (hotrrea instanei mpotriva creia nu mai pot fi exercitate cile de atac prevzute de lege) pentru un delict legat de conduita sa profesional, pentru fraud, corupie, participare la o organizaie criminal sau la orice alte activiti ilegale n detrimentul intereselor financiare ale Comunitilor Europene; (2) nu a comis n conduita sa profesional greeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractant le poate justifica; (3) n urma altei proceduri de achiziionare sau n urma unei proceduri de alocare a unei subvenii finanate de la bugetul comunitar, nu a fost gsit vinovat de nclcarea grav a contractului datorit nerespectrii obligaiilor contractuale. Proiectul nu implic sau nu deriv din delocalizarea unei activiti similare din alt Stat Membru. Activitile propuse n cadrul proiectului nu au beneficiat, n ultimii 3 ani i nu beneficiaz n prezent de finanare public. Activitile propuse n cadrul proiectului sunt de uz i interes comun pentru membrii polului de competitivitate. (Numai pentru proiectele care implic achiziia de terenuri/cldiri i lucrri de construcii incluse n cheltuielile eligibile) Infrastructura i terenul asupra crora se realizeaz activitile propuse prin prezenta Cerere de finanare, ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii: a. nu fac obiectul unor litigii n curs de soluionare la instanele judectoreti cu privire la situaia juridic; b. nu fac obiectul revendicrilor potrivit unor legi speciale n materie sau dreptului comun; c. vor fi libere de sarcini la contractare.

(Pentru proiectele care nu implic achiziia de terenuri/cldiri i/sau lucrri de construcii se va meniona explicit acest lucru.)

132

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

neleg c dac orice informaie pe care o furnizez nu corespunde realitii, acest fapt va duce la respingerea cererii de finanare sau rezilierea contractului i returnarea sumelor rambursate, fr a crea nicio obligaie din partea Autoritii de Management.

Semntura: <Semntura reprezentantului legal al Solicitantului>

Data: <zz/ll/aaaa>

Lista asociailor/acionarilor/membrilor Solicitantului <denumirea organizaiei solicitante>


Numele organizaiei

Nr crt.

Date de identificare Cod unic de nregistrare Adresa potal Nume i prenume reprezentant legal

Tip membru al polului de competitivitate

Semntura: <Semntura reprezentantului legal al Solicitantului> Data: <zz/ll/aaaa>

Modelul F1 Declaraia solicitantului privind situaia ntreprinderii

133

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

DECLARAIE PRIVIND SITUAIA NTREPRINDERII [Aceast declaraie se va completa de ctre reprezentantul legal al Solicitantului doar n cazul n care solicitantul ndeplinete toate criteriile menionate. Se vor completa i anexele la legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii cu modificrile i completrile ulterioare, care sunt ataate acestei declaraii.] Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberat de <organismul emitent>, CNP <...> / paaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, n calitate de <funcie> al <denumirea complet a ntreprinderii solicitante>, cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, declar pe propria rspundere c:

<denumirea ntreprinderii solicitante> depune cererea de finanare din POS CCE 2007-2013, <titlul proiectului>, din care aceast declaraie face parte integrant; <denumirea ntreprinderii solicitante> se ncadreaz / nu se ncadreaz n definiia de IMM conform Legii 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii cu modificrile i completrile ulterioare (Se va alege varianta care reflect situaia existent. Se va adauga Anexa 2 cf. Legii nr. 346/2004.) <denumirea ntreprinderii solicitante> este / nu este ntreprindere nou-creat inovatoare, adic: - este o ntreprindere mic a crei vechime, la data acordrii ajutorului este mai mic de 6 ani; - i poate s demonstreze, la contractare, ndeplinirea condiiei c "Valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel puin 15% din costurile totale de operare n cel puin unul din ultimii 3 ani"
<denumirea ntreprinderii solicitante> nu a mai primit niciodat ajutor de stat pentru ntreprinderi nou-create inovatoare

neleg c dac orice informaie pe care o furnizez nu corespunde realitii, acest fapt va duce la respingerea cererii de finanare sau rezilierea contractului i returnarea sumelor rambursate, fr a crea nicio obligaie din partea Autoritii de Management. Semntura: <Semntura reprezentantului legal al Solicitantului> Data: <zz/ll/aaaa>

134

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Anexa nr. 1 la legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii cu modificrile i completrile ulterioare.

DECLARAIE privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii I. Date de identificare a ntreprinderii a. b. c. d. Denumirea ntreprinderii: Adresa sediului social: Cod unic de nregistrare: Numele i funcia persoanei autorizate (preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent):

II. Tipul ntreprinderii Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii: ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar Declaraia, fr Anex. ntreprindere partener se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la Declaraie. ntreprindere legat se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform Anexei, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la Declaraie. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii 7 Exerciiul financiar de referin 8 Numrul mediu anual de
7

Cifra de afaceri anual net

Active totale (mii lei / mii

Datele sunt calculate n conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n Monitorul Oficial nr.681/2004
8

Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere

135

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

salariai

(mii lei / mii euro)

euro)

IMPORTANT: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat modificri care determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv micro-ntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare). NU DA (n acest caz, se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior) Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea. Semntura _________________________________________________________________ (numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea)

136

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA NR. 2 LA LEGEA nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii cu modificrile i completrile ulteriore CALCULUL pentru ntreprinderile partenere sau legate Seciunile care trebuie incluse, dup caz: seciunea A (precum i orice fie adiionale), dac ntreprinderea solicitant are cel puin o ntreprindere partener; seciunea B (precum i orice fie adiionale), dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel puin o ntreprindere

Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate Perioada de referin Numrul mediu anual de salariai 1. Datele9 ntreprinderii solicitante sau din situaiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din seciunea B10) 2. Datele cumulate11 n mod proporional ale tuturor ntreprinderilor partenere, dac este cazul (se vor introduce
9

Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii euro)

Active totale (mii lei / mii euro)

Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere 10 Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus. Datele incluse n seciunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii" din Declaraie.
11

Idem

137

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

datele din seciunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor ntreprinderilor legate12 (dac exist) dac nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din seciunea B). TOTAL

12

Idem

138

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

FIA DE PARTENERIAT

I. Date de identificare a ntreprinderii 1. Denumirea ntreprinderii: 2. Adresa sediului social: 3. Cod unic de nregistrare: 4. Numele i funcia persoanei autorizate (preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent): II. Date referitoare la ntreprinderea legat Exerciiul financiar de referin Numrul mediu anual de salariai13 TOTAL NOT: Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac exist. La acestea se adaug ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceast ntreprindere partener, dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar, se va aduga "fia ntreprinderii legate" pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare. III. Calculul proporional Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii euro) Active totale (mii lei / mii euro)

13

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate

139

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(a) Indicai exact proporia deinut14 de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat prin intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea partener la care se refer aceast fi: _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer aceast fi, din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat): _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse n tabelul de la pct. 1. Tabelul de parteneriat - A.2 Numrul mediu anual de salariai Active totale15 (mii lei / mii euro)

Procent

Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii euro)

Valoare rezultat n urma aplicrii celui mai mare procent la datele introduse n tabelul de la pct.1 Aceste date se vor introduce n tabelul A.1. Seciunea A

14

Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai ntreprindere partener 15 Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli n avans

140

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ntreprinderi partenere Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" [cte o fi pentru fiecare ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a oricrei ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate], datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai jos. 1. Date de identificare i date financiare preliminare Tabelul A.1. ntreprinderea partener date de identificare Numele i prenumele preedintelui consiliului de administraie, director general sau echivalent Numrul mediu anual de salariai Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii euro) Active totale (mii lei / mii euro)

Numele sau Adresa denumirea sediului ntreprinderii social

Cod unic de nregistrare

1. 2. 3. 4. TOTAL NOT: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de parteneriat", pentru fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener. Datele introduse n seciunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (referitor la ntreprinderile partenere). Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii partenere, dac exist, la care se adaug n proporie de 100% datele

141

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ntreprinderilor care sunt legate cu aceast ntreprindere partener, n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, adugai "fie privind legtura dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate.

142

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Seciunea B ntreprinderi legate 1. Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii: Cazul 1 ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate sau este inclus n situaiile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (tabelul B1) Cazul 2 ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu ntocmete/ntocmesc ori nu este / nu sunt inclus/incluse n situaiile financiare anuale consolidate (tabelul B2) NOT: Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situaiile financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin consolidare.

1. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1 Situaiile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa tabelul B.1 de mai jos

Tabelul B.1

Numrul mediu anual de salariai 16

Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii euro)

Active totale (mii lei / mii euro)

TOTAL

16

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

143

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Datele introduse n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate".

Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare ntreprinderea legat (denumire, date de identificare) A. B C NOT: ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii solicitante. Datele aferente acestora i o "fi de parteneriat" trebuie adugate la seciunea A. Cazul 2 Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi legate), se va completa o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" i se vor aduga datele din situaiile financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B.217. Numrul mediu anual de salariai Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii euro) Numele i prenumele preedintelui consiliului de administraie, director general sau echivalent

Adresa sediului social

Cod unic de nregistrare

ntreprinderea numrul 1.
17

Active totale (mii lei / mii euro)

Ataai cte o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" pentru fiecare ntreprindere, conform modelului

144

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

2. 3. NOT: Datele rezultate n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (privind ntreprinderile legate).

145

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

FIA privind legtura dintre ntreprinderi nr. din tabelul B.2, seciunea B (numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale consolidate) I. Date de identificare a ntreprinderii 1. 2. 3. 4. Denumirea ntreprinderii: Adresa sediului social: Cod unic de nregistrare: Numele i funcia persoanei autorizate (preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent):

II. Date referitoare la ntreprindere Perioada de referin Numrul mediu anual de salariai18 TOTAL Datele trebuie introduse n tabelul B2 din seciunea B. NOT: Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile financiare anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii legate, situat imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate. Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu ntreprinderea solicitant. Datele aferente acestora i "fia de parteneriat" trebuie introduse n seciunea A. Cifra de afaceri anual net (mii lei / mii euro) Active totale (mii lei / mii euro)

18

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate

146

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Modelul G Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

Curriculum vitae

Informaii personale Nume / Prenume Adres(e) Telefon Fax(uri) E-mail(uri) Nume, Prenume Nume strad, Numr imobil, cod potal, localitate, ar Mobil:

Naionalitate

Data naterii

Sex

Locul de munc / Domeniul ocupaional

147

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Experiena profesional

Perioada Funcia sau postul ocupat Activiti i responsabiliti principale Numele i adresa angajatorului Tipul activitii sau sectorul de activitate

Menionai separat fiecare experien profesional relevant, ncepnd cu cea mai recent dintre acestea.

Educaie i formare

Perioada Calificarea / diploma obinut Disciplinele principale studiate / competene profesionale dobndite Numele i tipul instituiei de nvmnt / furnizorului de formare

Menionai separat fiecare form de nvmnt i program de formare profesional absolvite, ncepnd cu cel mai recent.

148

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Nivelul n clasificarea naional sau internaional

Aptitudini i competene personale

Limba matern

Precizai limba matern

Limbi strine cunoscute Autoevaluare Nivel european (*) Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine nelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la conversaie Discurs oral Scriere Exprimare scris

Competene i abiliti Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. sociale

Competene i aptitudiniDescriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. organizatorice

Competene i aptitudiniDescriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. tehnice

149

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Competene i aptitudiniDescriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. de utilizare a calculatorului

Competene i aptitudiniDescriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. artistice

Alte competene i aptitudini

Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite.

Permis(e) de conducere Menionai dac deinei un permis de conducere i categoria.

Informaii suplimentare Includei aici orice alte informaii utile, care nu au fost menionate anterior, de exemplu: persoane de contact, referine etc.

Anexe

Enumerai documentele anexate CV-ului.

150

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Modelul H - Declaraia de angajament DECLARAIA DE ANGAJAMENT [Aceast declaraie se va completa de ctre reprezentantul legal al Solicitantului, doar n cazul n care solicitantul ndeplinete toate condiiile menionate.] Subsemnatul <nume i prenume> posesor al BI/CI seria <seria> nr. <nr>, eliberat de <emitent>, CNP <nr.> / paaport nr. <nr.>, eliberat de <emitent>, n calitate de <funcie> al <denumirea organizaiei solicitante>, Solicitant de finanare pentru realizarea proiectului <titlul proiectului>, pentru care am depus prezenta cerere de finanare m angajez:

S furnizez contribuia proprie ce mi revine din costurile eligibile aferente proiectului; S finanez toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului; S asigur resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului n condiiile rambursrii/decontrii ulterioare a cheltuielilor n termenele i condiiile prevzute n Ghidul solicitantului; S m asigur, la data semnrii contractului de finanare, c toate condiiile de eligibilitate aferente solicitantului i proiectului sunt respectate strict n conformitate cu coninutul cererii de finanare; S asigur valabilitatea acordului de parteneriat pentru proiect / durata de funcionare a entitii juridice create , cel puin pe perioada de implementare a proiectului plus perioada de sustenabilitate; S nu nstrinez provizoriu sau definitiv orice bun mobil menionat n cererea de finanare ca fcnd parte din proiect i care face parte din contractul de finanare semnat, pe perioada de implementare i pe o perioada de 5 ani de la finalizarea implementrii; S menin proprietatea facilitailor construite/ modernizate i natura activitii pentru care s-a acordat finanare, pe o perioada de cel puin 5 ani dup finalizare / dare n exploatare i s asigur exploatarea i ntreinerea n aceast perioad; Sa respect, pe durata pregtirii proiectului i a implementrii acestuia, prevederile legislaiei comunitare i naionale n domeniul egalitii de anse, nediscriminrii, proteciei mediului, achiziiilor publice, ajutorului de stat i prevederilor de informare/publicitate conform contractului de finanare.

neleg c dac orice informaie pe care o furnizez nu corespunde realitii, acest fapt va duce la respingerea cererii de finanare sau rezilierea contractului i returnarea sumelor rambursate fr a crea nicio obligaie din partea Autoritii de Management. Semntura: <Semntura reprezentantului legal al Solicitantului> Data: <zz/ll/aaaa>

151

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Modelul I Scrisoare de confort Banca [antet banc] Nr................................................. CTRE : ...................................... (date identificare solicitant scrisoare de confort) SPRE TIIN : Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Creterea Competitivitii Economice SCRISOARE DE CONFORT ANGAJANT Prin prezenta, Banca, cu sediul n ................. nregistrat cu J/.................. i CUI....................reprezentat prin dl./dna. ................................................... n calitate de ............................., confirmm c pentru <numele firmei solicitante>, s-a/s-au aprobat o facilitate / facilitile de creditare n sum total de .......... RON/EUR [numit n continuare ,,Facilitatea"/Facilitile](F1 n valoare de ................. pe termen de .... luni, F2 n valoare de .......... pe termen de .... luni, etc.) pentru realizarea proiectului .................................... , propus pentru finanare n cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Axa Prioritar 1,,Un sistem de producie inovativ i ecoeficient.", Domeniul Major de Intervenie 1.3 ,,Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului', 0peratiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional. Facilitatea/facilitile de creditare va/vor fi pus/puse la dispoziia clientului dup prezentarea de ctre acesta la Banc a Contractului de Finanare semnat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice pentru acordarea asistenei financiare nerambursabile pentru proiectul anterior menionat, conform termenilor i condiiilor contractului de credit care se ncheie ntre Banc i Client. n condiiile n care, ntre data emiterii prezentei Scrisori de confort i data prezentrii de ctre client a Contractului de Finanare semnat cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar intervin situaii de natura: - schimbri la nivelul situaiei patrimoniale, modificri la nivelul datelor financiare ale societii (nu mai corespund criteriilor de eligibilitate ale bncii n termeni de rentabilitate /solvabilitate /grad de ndatorare /lichiditate, etc.), - modificri semnificative la nivelul structurii acionariatului sau managementului, etc. - modificri majore n parametrii proiectului, - imposibilitatea constituirii garaniilor agreate iniial cu banca i nici a unei alte structuri de garanii agreate de Banc, care s fac inacceptabil pentru Banc punerea la dispoziie a Facilitii/Facilitilor, Banca va notifica Autoritatea de Management/Organismul Intermediar............... i Solicitantul n cel mai scurt timp asupra refuzului acordrii Facilitii/Facilitilor. Prezenta Scrisoare de confort servete ca document justificativ care atest capacitatea de co-

152

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

finanare a Solicitantului pentru proiectul anterior menionat. O copie a Contractului de Finanare semnat cu Autoritatea de Management/Organismul Intermediar ....................................pentru acordarea asistenei financiare nerambursabile va fi remis Bncii de ctre Solicitant n termen de cel mult cinci zile lucrtoare de la data ncheierii acestuia. Valabilitatea acestei Scrisori de confort este de 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire. Semntura Data

153

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

o Modelul J Formularul de identificare a Solicitantului

FORMULARUL DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI [Se va completa doar n format .doc i se va copia pe CD alturi de celelalte documente solicitate]
ELEMENTE GENERALE Numele Solicitantului Titlul Proiectului Obiectul de activitate Codul CAEN pentru care se solicit finanare Codul fiscal Statutul legal DATE REFERITOARE LA SOLICITANT Regiunea Jude

Localitate DATE REFERITOARE LA PARTENERI (se vor insera rnduri pentru toi partenerii) Numele Partenerului 2 Codul fiscal Statutul legal Sediu Numele reprezentantului legal Obiectul de activitate BUGETUL PROIECTULUI

Numele Partenerului 1 Codul fiscal Statutul legal Sediu Numele reprezentantului legal Obiectul de activitate

Valoarea total a proiectului Valoarea total a cheltuielilor eligibile Valoarea finanrii nerambursabile ALTE INFORMATII

154

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Numele reprezentantului legal Funcia Adresa / Sediul social Solicitant Codul Postal Telefon Fax E-mail OBSERVAII - locaia proiectului, dac difer de sediul social - date persoan de contact / manager de proiect

155

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Modelul K Studiul de fezabilitate i anexe

STUDIU DE FEZABILITATE
[ACEST MODEL ARE CARACTER ORIENTATIV I MINIMAL SOLICITANII AU OBLIGAIA DE A PREZENTA DATE CT MAI COMPLETE I CORELATE CU CEREREA DE FINANARE, FR A SE LIMITA DOAR LA RECOMANDRILE DIN PREZENTUL MODEL]

I. Pri scrise 1. Date generale a. Denumirea investiiei b. Descrierea companiei - structura acionariatului - descrierea afacerii curente - scurt istoric al companiei (date de identificare) - sinteza situaiei financiare (ultimii doi ani) - scurt diagnostic economico-financiar (rate de rentabilitate economic, financiar i comercial; rate de lichiditate lichiditatea curent i lichiditatea imediat; rate de activitate rotaia stocurilor, durata de ncasare a creanelor, durata de plat a furnizorilor, rotaia activelor totale i activelor fixe; rate de solvabilitate gradul de ndatorare i indicatorul privind acoperirea dobnzii; fondul de rulment, nevoia de fond de rulment i trezoreria net, capacitatea de autofinanare, tabloul fluxurilor de trezorerie) - capacitatea managerial (organigrama, sistem informatic, certificri, etc.) 2. Date tehnice ale investiiei a. amplasarea investiiei b. utiliti existente/necesare c. autorizaii, avize i acorduri obinute/necesare d. soluia tehnica propus: construcie, amenajare, echipamente i utilaje, flux tehnologic justificarea soluiei propuse n raport cu alte alternative posibile scenarii propuse tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot fi atinse (minimum dou din care obligatoriu unul cu i unul fr investiie nerambursabil) precum i scenariul recomandat de ctre elaborator/avantajele acestui scenariu (se recomand a se consulta HG nr. 28/09.01.2008 i prevederile Ordinului 2748 din 29 noiembrie 2010 privind aprobarea standardelor de cost aferente categoriilor de construcii care fac obiectul finanrii n

156

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

temeiul Hotrrii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltrii economice durabile) n descrierea tehnic se va avea n vedere descrierea pe larg a ntregului flux tehnologic i nu doar a investiiei preconizate a fi finanat din fonduri nerambursabile. Obiectivele prezentate vor fi cele generale ale proiectului i nu doar cele ale investiiei propuse. Se va explica n detaliu cum va fi integrat investiia finanat din fonduri nerambursabile n procesul/procesele de fabricaie ale ntreprinderii (pornind de la materia prim pn la produsul finit/ambalat) i cu precizarea n detaliu a msurilor preconizate n vederea crerii de faciliti la locurile de munc i proteciei mediului. Se recomand a fi prezentate scenariile tehnico-economice de implementare a proiectului, care s reprezinte diverse alternative investiionale dimensionate valoric: 1. Varianta fr investiie = previziuni activitate curent 2. Varianta cu investiie = previziuni pentru activitatea companiei dup implementarea investiiei n varianta cu asisten financiar nerambursabil i varianta fr asisten financiar nerambursabil din surse proprii ale solicitantului, inclusiv mprumuturi (activitate curenta + investiie); Perioada de analiz pentru fiecare scenariu este cea indicat mai sus: 10 ani de la finalizarea investiiei. Se va preciza i justifica varianta selectat. Se va acorda o atenie deosebit explicrii n detaliu a avantajelor scenariului n varianta cu asisten nerambursabil i a efectului stimulativ i scderii duratei de implementare a proiectului n aceast variant. n cazul n care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta cele trei scenarii menionate, acest lucru va trebui analizat i justificat corespunztor n proiect. Daca exist cazul unui scenariu 0, acest lucru se va reflecta corespunztor. Atenie! Lipsa acestor scenarii, precum i detalierea insuficient a avantajelor scenariului n varianta cu asisten financiar nerambursabil conduce la dificulti n evaluarea criteriului II din Grila de evaluare tehnico-economic (Anexa 4) i poate duce la respingerea proiectului. n cazul n care se va propune o soluie tehnic nou, aceasta va trebui probat cu documente, ce se vor constitui n anexe la prezentul studiu. Recomandm descrierea a cel puin 2 scenarii tehnice, pe baza crora se vor ntocmi scenariile economice. 3. Planul de lucru a. descrierea planului de lucru, a activitilor i sub-activitilor, durata realizrii investiiei; b. descrierea activitilor care vor fi sub-contractate; (Se recomand utilizarea Diagramei Gantt)

157

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

4. Costul estimativ al investiiei (pentru soluia tehnic recomandat) A. Costul investiiei (inclusiv ponderea fiecrei componente n total costuri investiie) a. Devizul pe componente majore ale investiiei: - costuri de construcie, amenajare, echipamente i utilaje, software - costurile de management (costuri salariale, sub-contractare consultant, achiziii publice, audit, etc.) - costuri de asisten tehnic (proiectare, dare n folosin, instruirea personalului tehnic se vor prezenta n detaliu i ce programe de perfecionare vor fi destinate personalului implicat n exploatarea investiiei preconizate, autorizri / acreditri, etc.) - costuri cu publicitate (conform Normelor UE i capitolului VI.7 din Ghid) b. Devizul general al investiiei B. Costuri de operare (inclusiv ponderea acestora n total costuri investiie) a. Plan operaional: detaliere costuri de operare C. Costul terenului (inclusiv ponderea acestuia n total costuri investiie) n msura n care este posibil, se vor justifica prin documente (cataloage, oferte generale de pre) dimensiunile costurilor preconizate; justificarea adecvat i probat cu documente va contribui la evaluarea corect a proiectului. 5 . Analiza pieei a. Piaa produsului oferit: - beneficiarii / clienii poteniali (descrierea cererii pentru produs, ponderea n cifra de afaceri, planul de marketing) - concurena actual / potenial b. Strategia de vnzare - preul propus - metode de vnzare (inclusiv strategia de cretere a exporturilor) 6. Analiza economico-financiar a. Analiza financiar a investiiei (inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar fluxul cumulat, valoarea actual net, rata interna de rentabilitate i raportul cost-beneficiu) vezi recomandrile pentru elaborarea analizei financiare din Anexa SF Aceast analiz stabilete distribuia probabil a valorii indicatorilor de performan ai proiectului. Pentru proiectele de investiii se poate folosi metoda MonteCarlo, care poate fi aplicat folosind un program de calculare adecvat. Metoda presupune extragerea aleatoare repetat a unui set de valori pentru variabilele

158

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

critice i calcularea indicilor de performan pentru proiect, rezultnd din fiecare grup de valori extrase, curba probabilitii cumulate care va permite atribuirea unui grad de risc al proiectului. n cadrul acestui capitol se vor prezenta riscurile ce pot aprea pe parcursul derulrii implementrii proiectului, precum i msurile ce pot fi aplicate pentru prevenirea sau reducerea acestora (tehnice, financiare, instituionale, de mediu, etc.). n acest capitol se vor include urmtoarele situaii financiare: - necesarul de finanare al proiectului - sursele de finanare (pe durata implementrii proiectului i dup ncetarea finanrii nerambursabile) - bilanul, contul de profit i pierdere, calculul de lichiditi (cash flow) anual estimare pentru perioada de analiz. 7. Finanarea investiiei a. Necesar de finanare b. Sursele de finanare: sursa proprie, sursa atras 8. Anexe: a. Avize i acorduri necesare proiectului de investiii (dac este cazul) b. Lista echipamentelor/utilajelor ce urmeaz a fi achiziionate prin proiect II. Pri desenate (dup caz) a. b. c. d. e. f. Plan de ncadrare n zon Plan situaie Plan de amplasament Releveu Plan de amenajare Schi flux tehnologic

Data ntocmirii Semntur autorizat

159

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Anexa nr. 1 SF ATENIE ! Pentru calculul indicatorilor financiari, este obligatorie folosirea programului dedicat ce poate fi accesat gratuit de pe website-ul AM POS CCE la adresa http://acb.minind.ro. Folosirea altui program sau a unei alte formule de calcul duce automat la respingerea Cererii de finanare. Analiza financiar (informativ) Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii performanei financiare a investiiei. Pentru ntreprinderi mari, orizontul de analiz pentru proiectele de investiii finanate din fonduri structurale este de 10 ani de la terminarea investiiei. Pentru elaborarea analizei recomandm urmtoarele documente: Manualul CE privind ACB (Guide to cost benefit analysis of investment projects) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_eu.pdf Document de lucru nr. 4 (Working document no. 4) Orientri privind metodologia de realizare a analizei cost beneficiu; HG 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii Principalii indicatori ai investiiei (se prezint indicatorii strict legai de proiect, calculai pe baza luxurilor financiare marginale/difereniale ale proiectului fa de firma existent): Obiectivul analizei financiare este de a calcula performana i sustenabilitatea financiar a proiectului propus pe parcursul perioadei de analiz (perioada de referin de 10 ani pentru ntreprinderi mari + perioada de implementare a proiectului), cu scopul de a stabili cea mai bun structur de finanare, inclusiv nivelul asistenei financiare nerambursabile. n cadrul analizei se va utiliza metoda incremental (diferena dintre scenariul cu proiect i scenariul fr proiect). Analiza financiar trebuie sa parcurg urmtoarele etape: Costul cu investiia

160

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Estimarea veniturilor i costurilor proiectului i implicaiile lor din punct de vedere al fluxului de numerar Sustenabilitatea financiar Determinarea surselor de finanare Indicatorii de profitabilitate Costul cu investiia Se prezint principalele componente ale costului investiional, i anume: - costurile cu construcia (amenajare teren, utiliti, construcie, etc); - costurile cu activele imobilizate (imobilizri corporale i necorporale); - costurile de pregtire i implementare a investiiei (proiectare, organizare de antier, avize i acorduri, testare echipament, asisten tehnic, pregtire personal de exploatare etc); - costurile cu publicitatea i auditul. Totalul costului cu investiia include totalul costurilor eligibile i neeligibile din Devizul general. Estimarea veniturilor i costurilor proiectului i implicaiile lor din punct de vedere al fluxului de numerar Se vor prezenta principalele ipoteze care au stat la baza estimrilor costurilor i veniturilor. Veniturile sunt definite ca intrri de numerar pltite direct de clieni sau din orice furnizri de servicii contra cost; nu sunt incluse: transferurile (de ex. plata contribuiilor de asigurri sociale) i subveniile, TVA i alte impozite i taxe indirecte. Costurile de operare cuprind toate plile prevzute pentru achiziionarea de bunuri i servicii care nu sunt de natur investiional, ntruct acestea sunt realizate n fiecare exerciiu financiar. Aceste costuri pot s includ: cheltuielile directe de producie (consumul de materiale i servicii, personal, ntreinere, costuri generale de producie), cheltuieli administrative i generale, cheltuieli de vnzare i distribuie. Toate costurile care nu determin pli efective, cum ar fi: amortizarea i deprecierea, provizioanele, orice rezerve neprevzute se elimin din proiecia fluxului de numerar, precum i dobnda i rambursrile de credite se exclud din fluxurile de numerar pentru calculul indicatorilor de performan ai proiectului. Fluxurile financiare de natura dobnzilor i rambursrilor de credite se exclud din fluxurile de numerar pentru calculul indicatorilor de performan ai proiectului. De asemenea, nu se iau n considerare impozitele, taxele i alte ieiri de numerar care nu sunt legate de costurile de operare. Se includ n costurile de operare, n msura n care nu au fost prevzute drept costuri investiionale, reparaiile capitale i nlocuirile de echipamente cu durata de via mai mica dect perioada de referin (10 ani pentru ntreprinderi mari). Aceste costuri vor fi

161

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

nominale i alocate perioadei n care se efectueaz i nu vor fi constituite sub forma unor rezerve anterioare plilor efective. Flux de numerar = Total intrri - Total ieiri Total intrri = Resurse financiare pentru investiie + Venituri din exploatare + Valoarea rezidual Resurse financiare pentru investiie = Asistena financiar nerambursabil + Contribuie beneficiar (Contribuie cheltuieli eligibile + Cheltuieli neeligibile) Total ieiri = Costuri cu investiia + Costuri de ntreinere i operare (Costuri de exploatare) Valoarea rezidual este luat n considerare pentru calcularea RIRF/C (rata intern de rentabilitate financiar a investiiei) i RIRF/K (rata intern de rentabilitate financiar a capitalului propriu).n tabelul sustenabilitii se ia n considerare doar dac aceasta corespunde unui flux real pentru investitor. Valoarea rezidual poate fi calculat n dou moduri: 1. prin luarea n considerare a valorii de pia a activelor fixe, ca i cum ar fi vndute la sfritul perioadei de analiz valoarea de lichidare; 2. prin calcularea valorii nete actuale a fluxurilor de numerar pe durata de via rmas. Sustenabilitatea financiar Capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona implementarea investiiei propuse este critic pentru succesul interveniei i, n final, pentru garantarea atingerii obiectivelor stabilite. Din aceast perspectiv, beneficiarul proiectului trebuie s demonstreze c intervenia propus este sustenabil din punct de vedere financiar i nu va pune n pericol capacitatea sa de a ndeplini toate obligaiile financiare pe parcursul perioadei de referin. Verificarea sustenabilitii financiare a proiectului implic proiectarea unui flux de numerar net cumulat pozitiv (neactualizat cu rata de actualizare financiar k = 5%) pe toat perioada analizat (perioada de implementare + perioada de referin), demonstrnd c proiectul nu prezint riscul de a rmne fr numerar n viitor. Determinarea surselor de finanare Se vor prezenta sursele de finanare ale proiectului i procentele corespunztoare, respectiv: Contribuia UE = procentul corespunztor asistenei financiare nerambursabile Contribuia beneficiarului: contribuie cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile = procentul cofinanrii

Indicatorii de profitabilitate Evaluarea performanelor financiare se realizeaz prin calcularea urmtorilor indicatori: - valoarea actual net financiar (VANF)

162

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

- rata intern de rentabilitate financiar (RIRF) Calculul RIRF/C i VANF/C (valoarea actual net financiar a investiiei) are la baza fluxul net de numerar reprezentnd veniturile nete (diferena dintre intrrile i ieirile de numerar pe fiecare an al perioadei analizate). I) Condiie pentru justificarea necesitii finanrii publice: RATA INTERN DE RENTABILITATE A INVESTIIEI este rata de actualizare a fluxurilor viitoare de trezorerie pentru care VAN este egal cu zero. Rata de rentabilitate financiar a investiiei (RIRF/C) se calculeaz pornind de la proiecia fluxului de numerar care acoper viaa economic a proiectului i include costurile cu investiia iniial, costurile de nlocuire, costuri de operare i ntreinere, taxele - ca ieiri, iar ncasrile din veniturile proiectului i valoarea rezidual a proiectului la sfritul vieii economice - ca intrri. Ea msoar capacitatea veniturilor din exploatare de a susine costurile investiiei. Rata de rentabilitate financiar a capitalului propriu (RIRF/K) msoar capacitatea proiectului de a asigura o rentabilitate adecvat a capitalului naional investit i a contribuiei capitalului privat, dac este relevant. RIRF/K se calculeaz pornind de la acelai flux de numerar, dar prin deducerea din costurile de investiie ale proiectului a asistenei financiare nerambursabile. Evaluarea eficienei alocrii resurselor ntr-un proiect de investiii se face cu ajutorul unor analize bazate pe calcule complexe. Un rol important n cadrul acestei analize l au doi indicatori: valoarea actualizat net (VAN) i rata intern de rentabilitate (RIR). Conform criteriului VAN un proiect de investiii este eficient n condiiile n care acesta este pozitiv i are o valoare ct mai mare. Un proiect de investiii este cu att mai rentabil cu ct RIR este mai mare. Cei doi indicatori de eficien sunt complementari, utilizarea simultan a acestora conducnd la o mai bun fundamentare a deciziei investiionale dect utilizarea lor separat. Att rata intern de rentabilitate ct i valoarea actualizat net pot fi utilizai att ca i criterii de selectare a unor proiecte de investiii dar i ca, criterii de selectare a alternativelor de finanare aflate la dispoziia actorilor economici.

VAN

CFt VR n I 0 0 t (1 RIR) n t 1 (1 RIR)

, unde:

CF fluxurile de trezorerie viitoare reale (fr inflaie) RIR rata intern de rentabilitate VR valoarea rezidual n - numr ani RIR: 0 < RIRF(C) < 13%.

163

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

VALOAREA REZIDUAL: Activele economice sunt definite ca acele mijloace de producie care ndeplinesc, cumulativ, dou condiii: a) se afl n proprietatea (sub controlul) celui care efectueaz calculul economic b) sunt susceptibile a produce fluxuri de numerar n viitor, prin utilizarea lor. Valoarea activelor economice este, conform teoriei financiare, valoarea actualizat a acestor fluxuri financiare viitoare. Valoarea rezidual a unui activ economic nu face excepie de la acest principiu de calcul. Metode de calcul a valorii reziduale: 1) metoda perpetuitii: FNn+1 VR = k FNn+1 = Fluxul de numerar din anul imediat urmtor expirrii perioadei de analiz k = rata de actualizare 5% n termeni reali (fr inflaie) n cazul n care, n mod realist, se presupune c FNn+1 c va avea o anumit rat de cretere anual g, a crei valoare va fi justificat, formula devine: VR = FNn+1/(k-g) g = rata de cretere medie anual estimat pentru fluxul de numerar al proiectului, n perpetuitate Dat fiind gradul mare de senzitivitate al VR n funcie de g i k, metoda este recomandat doar atunci cnd g are o evoluie relativ constant Metoda este recomandat n special n cazul firmelor mature, care nu prezint n urma proiectului de investiii propus riscul de volatilitate accentuat a fluxului de numerar. n cazul n care nu se aplic metoda perpetuitii, se va folosi ca alternativ metoda valorii de lichidare. 2) metoda valorii de lichidare. n mod raional, un eventual cumprtor al activului economic, n cazul metodei de lichidare, nu va accepta s plteasc mai mult dect valoarea actualizat, la acel moment, a fluxurilor de numerar pe care activul nc le mai poate genera, precum nici vnztorul activului nu ar accepta, n mod raional, mai puin dect aceast sum. II) Condiie pentru sustenabilitate: FLUXUL NET DE NUMERAR cumulat (cu finanare nerambursabil) pe fiecare an trebuie s fie pozitiv. Conform Documentului de Lucru nr. 4 al Comisiei Europene, rata de actualizare (k) recomandat n cadrul analizei financiare pentru actualizarea fluxurilor de numerar nete este de 5% n termeni reali (analiza va fi realizat n preuri constante, fr inflaie) unde,

164

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Anexa nr. 2 SF
TABEL CALENDAR ACTIVITI *) (Model orientativ) Nr. crt. Activitate/Subactiviti Active tangibile/ intangibile/Lucrri modernizare/construire1) Data de ncepere a activitii luna 1. ACHIZIIE ACTIVE/LUCRRI A.1. Achiziie active -echip.1/nr.buc -echip.2/nr.buc -echip. 5/nr.buc ............... an Data de finalizare a activitii luna an Durata activitii2) (luni)

A.1.1..Pregtire activitate achiziie (elaborare caiet de sarcini....) A.1.2.Derulare activitate achiziie (publicare anunt, trimitere invitaii de participare, evaluare oferte) A.1.3. Semnare contract de furnizare A.1.4.Livrare active -echip.1/nr.buc

165

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

A.2. Achiziie active

-echip.2/nr.buc -echip. 5/nr.buc ....................... -echip.3/nr.buc -echip.4/nr.buc -echip. 6/nr.buc ...............

A.2.1.Pregtire activitate achiziie (elaborare caiet de sarcini....) A.2.2.Derulare activitate achiziie (publicare anun, trimitere invitaii de participare, evaluare oferte) A.2.3 Semnare contract de furnizare A.2.4.Livrare active -echip.3/nr.buc -inst.4/nr.buc -echip. 6/nr.buc ....................... ..................... -soft 1/nr.buc .......................

............................ A.n. Achiziie active A.n.1.Pregtire activitate achiziie (elaborare caiet de sarcini, stabilire clauze ....) A.n.2.Derulare activitate achiziie

166

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(publicare anun, trimitere invitaii de participare, evaluare oferte) A.n.3. Semnare contract de furnizare . A.n.4.Livrare active

B.1. Achiziie lucrri construcie B.1.1 Pregtire activitate achiziie lucrare construcie (elaborare caiet de sarcini....) B 1.2.Derulare activitate achiziie (publicare anun, trimitere invitaii de participare, evaluare oferte) B1.3. Semnare contract de furnizare .................................... -cldire 2 B.n. Achiziie lucrri de modernizare -instalaie aferent cldire ........ B.n.1 Pregtire activitate achiziie lucrare construcie (elaborare caiet de sarcini....) B.n.2.Derulare activitate achiziie (publicare anun, trimitere invitaii de participare, evaluare oferte) B.n.3. Semnare contract de furnizare C.1 Achiziie.............................. .................... ................... D.1.Achiziie ............................ .................... .................

-soft 1/nr.buc ................. -cldire 1

167

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

MONTARE/REALIZARE LUCRRI I PUNERE N FUNCIUNE A. Montaj i punere n funciune active -echip.1/nr.buc -echip.2/nr.buc -echip. 3/nr.buc -instal. 4/nr.buc -echip. 5/nr.buc ................. -echip. n/nr.buc -soft.1/nr.buc ..................... -soft n/nr buc ..................... Cladire 1

B. Realizare lucrri i punere n funciune (PIF)

.................... Cldire n

Instalaie....

Faza 1 .................. Faza n PIF .............. ............ ............. Faza 1 .................. Faza n PIF Faza 1

168

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

............ 3. INSTRUIRE 1. Instruire pentru..... ................................ n. Instruire pentru........ ............................. n n+1 n+2 ORGANIZARE MANAGEMENT PROIECT REALIZARE PUBLICITATE I INFORMARE

.................. Faza n PIF .....................

..........

NTOCMIRE I TRANSMITERE RAPOARTE DE PROGRES I RAPORT FINAL: ntocmire i transmitere Raport progres nr.1 ............................. ntocmire i transmitere Raport progres nr. N ntocmire i transmitere Raport final

n+3

REALIZARE CONTROL I AUDITARE PROIECT .............. ..............

169

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

n+4

ARHIVARE DOCUMENTE .................... ...................

.....

........................... NOTA *) Solicitantul va identifica i va cuprinde n acest calendar activitile i principalele subactiviti aferente acestora, specifice proiectului. Se vor identifica att activitile n legtura cu care cheltuielile sunt eligibile pentru a fi rambursate ct i cheltuielile neeligibile. n msura n care este necesar tabelul se va completa i cu alte activiti. 1) Activele se identific conform SF iar lucrrile potrivit Cererii de finanare 2) Se va meniona numrul de luni n care este prevzut desfurarea activitii

170

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Modelul L Planul de afaceri i anexe

MODEL DE PLAN DE AFACERI ANEX LA PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTAREINOVARE Prin definiie un Plan de Afaceri se refer la activiti viitoare i rezultate ale entitii (organizaie privat sau public orientat ctre profit sau non-profit). Prin urmare, un Plan de Afaceri se distinge clar prin planificare i rezultatele ateptate ale investiiei, probleme ce n mod normal sunt obiective ale Studiului de Fezabilitate.
n cazul actualelor proiecte, Planul de Afaceri este cerut pentru a dovedi evaluatorilor i celor ce decid s finaneze proiectul c acesta are durabilitate i c beneficiarul finanrii are suficient capacitate financiar i managerial pentru a menine proiectul durabil. Planul de Afaceri va fi concis i va avea urmtorul format recomandat:

Not. Prin ntreprindere se nelege n contextul planului de afaceri, dup caz: fie Solicitantul i partenerii care depun proiectul n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, fie noua ntreprindere, n cazul n care partenerii proiectului decid s creeze o nou entitate juridic, n calitate de Solicitant. Capitolul I. Scopul i obiectivele Planului de Afaceri (maxim 2 pagini) n acest capitol se vor prezenta: Scopul pentru care se realizeaz planul de afaceri Definirea obiectivului / obiectivelor de afaceri - prezentai obiectivele de dezvoltare pe termen mediu corelate cu activitatea propus prin proiect. Obiectivele s fie SMART (specifice domeniului, msurabile, adecvate proiectului de cercetare propus, realizabile i corect definite n timp) corelate cu pct. 2.3 Obiectivul proiectului din formularul cererii de finanare Descrierea echipei de management a ntreprinderii Descrierea ideii de proiect i cum va fi gestionat de managementul ntreprinderii O scurt descriere a partenerului Surse de cofinanare Capitolul II. Descrierea ntreprinderii i evoluia activitii acesteia
171

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

n acest capitol se vor prezenta urmtoarele informaii privind partenerii Tipul de proprietate al ntreprinderii, conducerea ntreprinderii, natura capitalului Activitatea curent i experiena n domeniul n care se dorete implementarea rezultatelor cercetrii industriale / dezvoltarii experimentale O scurt descriere a evoluiei ntreprinderii care s cuprind descrierea produselor / proceselor / serviciilor Experiena anterioar n implementarea unor proiecte similare Sinteza situaiei financiare n ultimii 2 ani (cifra de afaceri, cheltuieli operaionale, profit din activitatea de exploatare, marja de profit, numar mediu de angajati, numar mediu angajati n activitatea de CDI) medii anuale Numar de patente i rezultate obtinute din CDI, cheltuieli medii anuale cu CDI n ultimii 2 ani Capitolul III. Descrierea pieei de desfacere - Cercetarea de marketing (innd cont i de rezultatele implementrii proiectului) n acest capitol se vor prezenta urmtoarele informaii privind proiectul de cercetare-dezvoltare: Clienii i piaa int a proiectului: o Descrierea pieei corelat cu Contextul proiectului din cererea de finanare o Caracteristicile specifice ale pieei o Identificarea segmentului de pia int o Mrimea actual a sectorului/industriei n care v desfurai activitatea (folosii date statistice relevante i concise care s susin necesitatea implementrii proiectului) o Tendinele de evoluie la nivel naional / internaional n acest sector privind nivelul CDI o Aplicaiile produselor/proceselor/serviciilor oferite o Contribuia rezultatelor proiectului la dezvoltarea sectorului privind nivelul cercetriidezvoltrii-inovrii o Preurile practicate pe pia la produsele/procesele/serviciile realizate Principalii clieni existeni/poteniali Analiza mediului concurenial: o Gradul de concuren: - Care sunt principalii competitori direci i care este modul de ptrundere al acestora pe pia? Care este cota lor de pia? - Care sunt competitorii indireci? - Care este mrimea competitorilor? - Care sunt produsele/procesele/serviciile lor fa de cele ale ntreprinderii dv ? - Cum i desfoar activitatea de CDI? Cum ii fac promovarea produselor/proceselor/serviciilor? - Cum se evideniaz calitile, beneficiile i avantajele noilor produse/procese/servicii, ca urmare a implementrii serviciilor de cercetare industrial / dezvoltare experimental, fa de cel al competitorilor.
172

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

o Bariere de intrare (brevete, mrci private, tehnologii etc.) Obiectivele de marketing: o scurt descriere a obiectivelor de marketing corelate cu obiectivele pe termen mediu ale ntreprinderii Strategia de marketing: o Strategia de vnzare/distribuie a produselor o Politica/strategia de pre pentru produsele/procesele/serviciile obinute ca rezultat prin implementarea proiectului. Se vor analiza urmtorii factori: - factori interni: costul produselor/proceselor/serviciilor, marja de profit urmrit - factori externi: cererea manifestat pe pia, aciunile i nivelul concurenei, preul pe care clientul/beneficiarul direct este dispus s-l accepte o Promovarea produselor/proceselor/serviciilor i relaiile publice - Ce ci/canale specifice de promovare se vor folosi pentru a ajunge la beneficiarul final - De ce materiale va fi nevoie (pliante, brouri, pagini web). - Costurile de promovare (ct v putei permite, procentul din vnzri etc.) - Analiza rezultatelor promovrii Riscuri: o Identificarea riscurilor asociate i a factorilor de limitare a acestora corelate cu Riscurile implementrii proiectului din formularul cererii de finanare o Analiza capacitii de rspuns a ntreprinderii la riscurile identificate i msurile de reducere/contracarare o Analiza SWOT care va evidenia avantajele i beneficiile produselor/proceselor/serviciilor rezultate, ca urmare a implementrii proiectului, i care cuprinde: o Identificarea punctelor tari, cu msuri de mbuntire/dezvoltare/consolidare o Identificarea punctelor slabe, cu msuri de eliminare o Identificarea oportunitilor, cu msuri de dezvoltare/fructificare o Anticiparea ameninrilor, cu msuri de diminuare/reducere/contracarare Capitolul IV. Prezentarea proiectului de cercetare i a efectelor pe care acesta le va avea asupra produselor/proceselor/serviciilor ntreprinderii n acest capitol prezentai n detaliu serviciile de cercetare industrial/dezvoltare experimental ce fac obiectul proiectului i impactul implementrii acestora asupra produselor, proceselor, serviciilor dezvoltate de ctre ntreprindere. Se vor prezenta urmtoarele: Know-how-ul pre-existent de care este nevoie pentru realizarea proiectului Know-how-ul pre-existent de care are nevoie ntreprinderea pentru a utiliza cunotinele rezultate din proiect, corelat cu Justificarea necesitii implementrii proiectului din formularul cererii de finanare

173

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Obiectivele i strategia de dezvoltare a produselor/proceselor/serviciilor, n funcie de evoluia sectorului/industriei/pieei, corelate cu descrierea activitilor proiectului i cu rezultatele anticipate din formularul cererii de finanare. Descrierea tehnologiilor/proceselor n care vor fi utilizate noile rezultate ale cercetrii - dezvoltrii Datele tehnice ale investiiei necesare pentru utilizarea/aplicarea rezultatelor obinute din serviciile de cercetare industrial i/sau dezvoltare experimental: o Avizele i acordurile necesare pentru implementare o Utilitile existente i/sau necesare implementrii rezultatelor proiectului de cercetaredezvoltare o Descrierea capacitii ntreprinderii de a implementa proiectul (prezentare corelat cu Sustenabilitatea instituional a ntreprinderii din cererea de finanare) o Echipamentele/utilajele necesare i capacitile tehnice de producie. Se vor corela cu activitile de cercetare, rezultatele estimate i resursele materiale implicate n realizarea proiectului din formularul cererii de finanare o Modalitatea prin care vor fi utilizate rezultatele obinute din serviciile de cercetaredezvoltare n producerea/ meninerea/ dezvoltarea produselor/ proceselor/ serviciilor ntreprinderii o Materiile prime i materiale necesare implementrii i operaionalizrii rezultatelor cercetrii o Ponderea materiilor prime i a materialelor, n funcie de provenien (e.g. local, indigen, import) o Sursele de materii prime se vor prezenta furnizorii principali, procedeele de achiziie, cerine speciale daca sunt necesare o Cum va fi msurat, controlat, mbuntit calitatea/ rezultatele implementrii proiectului (se va prezenta dac ntreprinderea are implementat ISO 9001 i msurile de mbuntire continu a calitii) o Tipuri de asigurri a afacerii necesare Capitolul V. Planificarea resurselor umane aferente proiectului Acest capitol va cuprinde o descriere detaliat despre: Politica de resurse umane a ntreprinderii i obiectivele declarate Strategia de dezvoltare a resurselor umane Numrul de salariai existeni. Se poate face o detaliere pe domenii de activitate (de ex. personal direct productiv/personal administrativ) pe niveluri de pregtire/calificri, expertiza i experiena personalului din ntreprindere Analiza cerinelor att pentru implementarea proiectului, ct i pentru perioada de exploatare, cu descrierea responsabilitilor i abilitilor necesare Identificarea necesarului de personal Descrierea departamentului care va implementa i exploata rezultatele cercetrii
174

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Descrierea echipei de management al proiectului corelat cu seciunea Managementul proiectului din cererea de finanare. Se va prezenta structura echipei de proiect n organigrama ntreprinderii, rolurile n echipa de implementare, funciile, responsabilitile i expertiza acestora Prezentai nivelul salarial pentru cei implicai n activitatea de implementare/exploatare a rezultatelor cercetrii-dezvoltrii Recrutarea, selecia i integrarea (pentru posturile nou create; prezentai profilul pentru fiecare post nou creat) Promovarea performanelor Capitolul VI. Managementul proiectului Prezentai partenerii i echipa managerial. De asemenea descriei: Cum este organizat proiectul Implicarea managementului n dezvoltarea aptitudinilor/competenelor ntreprinderii pentru a utiliza activiti de cercetare-dezvoltare; Efectul stimulativ al finanrii publice pentru activitile de cercetare-dezvoltare ale polului. Capitolul VII. Necesarul de finanare Destinaia fondurilor cu prezentarea capitolelor de cheltuieli necesare implementrii proiectului Modul de finanare al proiectului de cercetare Modalitatea finanrii, prin prezentarea unei diagrame Gantt cu alocarea resurselor financiare pe activitile i subactivitile proiectului de cercetare pentru perioada de derulare a proiectului. Se va corela cu Activitile proiectului i Calendarul activitilor din cererea de finanare. Capitolul VIII. Planul financiar Detaliai i explicai ipotezele care au stat la baza realizrii previziunilor pentru perioada de exploatare a proiectului de cercetare. Corelai informaiile din proieciile financiare cu cele prezentate n celelalte capitole ale planului de afaceri. Detaliai i explicai fiecare categorie de venituri i cheltuieli. n elaborarea proieciilor financiare se va folosi metoda fluxului net de numerar actualizat. n aceast metod, valoarea fluxurilor non-monetare (cum ar fi amortizarea i provizioanele) nu sunt luate n considerare. n analiza sustenabilitii financiare a investiiei se va aprecia: Profitabilitatea financiar a investiiei determinat prin Valoarea Net Actualizat (VNAF/C) i Rata Intern de Rentabilitate Financiar (RIRF/C) calculate la valoarea total a investiiei. Valoarea total a investiiei include totalul costurilor eligibile i neeligibile (inclusiv TVA). Fezabilitatea/durabilitatea financiar a proiectului, prin verificarea fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua n considerare
175

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

toate costurile (eligibile i neeligibile), sursele de finanare att pentru realizarea investiiei cat i veniturile previzionate pentru operarea i funcionarea acesteia. Previziunile financiare n dou variante, cu i fr finanare public (nerambursabil) prin proiectul de cercetare-dezvoltare, vor avea urmtoarea structur: Proiecia veniturilor/vnzrilor cu prezentarea detaliat a aportului investiiei asupra vnzrilor (prezentai raionamentul prin care ai realizat aceste previziuni) Estimarea elementelor de cost, att cele curente, ct i cele generate de rezultatele implementrii proiectului, detaliat (cum s-a ajuns la valorile prezentate pe capitole de cheltuieli) ntocmirea situaiilor financiare previzionate pentru cele dou variante o Bugetul de venituri i cheltuieli o Tabloul fluxului de numerar pe cele trei componente - operaional, investiii, financiar o Bilanul previzional Indicatori de rentabilitate financiar, lund n calcul dou scenarii privind finanarea proiectului de cercetare-dezvoltare: o Un scenariu cu asistena financiar nerambursabil o Un scenariu fr asisten financiar nerambursabil (doar cu aportul propriu). o Se vor analiza urmtorii indicatori de rentabilitate financiar pentru cele dou scenarii: - Determinarea valorii actualizate nete a fluxului de numerar VNAF/C - rata de actualizare folosit pentru actualizarea fluxului net de numerar este de 5%. - Rata intern de rentabilitate RIRF/C - Perioada de recuperare a investiiei Identificarea riscurilor asociate planului financiar analiza de sensibilitate (analiza a minim 3 variabile critice) Toate proieciile vor fi calculate pentru o perioad de 5 ani dup finalizarea implementrii proiectului. Capitolul IX. Concluzii Capitolul X. Anexe i alte documente justificative

176

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Modelul M Autoevaluarea n raport cu criteriile de mediu

AUTOEVALUAREA N RAPORT CU CRITERIILE DE MEDIU [Acest formular se va completa n totalitate, fr a elimina linii din tabel; n situaia n care este necesar, se va meniona: nu este cazul/nu se aplic.]

Denumire proiect / ref.

Impactul proiectului asupra obiectivelor de mediu relevante pentru POS CCE Explicaie scurt Neutru sau neaplicabil privind amploarea Negativ i natura impactului

Obiective de mediu relevante pentru POS CCE

Meninerea i mbuntirea calitii aerului ambiental n limitele stabilite de normele legislative Limitarea impactului asupra calitii aerului la nivel rural i urban Limitarea polurii punctiforme i difuze a apei Limitarea polurii punctiforme i difuze a solului i protejarea solului de eroziunea apei i vntului Reducerea emisiilor care cauzeaz schimbri climatice Protejarea i mbuntirea condiiilor i funciilor ecosistemelor terestre i acvatice mpotriva degradrii de natur antropogen, fragmentrii habitatelor i despduririlor Conservarea diversitii naturale a faunei, florei i a habitatelor din zone protejate i poteniale arii Natura 2000

177

Pozitiv

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Facilitarea ameliorrii sntii publice prin implementarea unor msuri de prevenire a polurii i de reducere a vechilor contaminani (ex. pesticide, deeuri miniere etc.) Protejarea i mbuntirea condiiilor din aezrile umane din punctul de vedere al noxelor emise de mijloacele de transport, al zgomotului i trepidaiilor Creterea proteciei populaiei fa de riscul de accidentare la locul de munc i de dezastre naturale Exploatare limitat a resurselor naturale epuizabile Reducerea producerii de deeuri, intensificarea valorificrii deeurilor i facilitarea reciclrii oricrui tip de deeuri Protejarea peisajelor naturale i culturale prin revitalizarea zonelor industriale dezafectate i protejarea habitatelor naturale mpotriva fragmentrii realizate de coridoarele de transport Conservarea, protejarea i reabilitarea coastei romneti a Mrii Negre, asigurndu-se protejarea patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor terestre i acvatice) i cultural n vederea dezvoltrii durabile a regiunii Creterea eficienei energetice i a folosirii resurselor energetice Facilitarea producerii de energie din resurse regenerabile Dezvoltarea atitudinii ecologice a publicului larg prin implicarea sa n soluionarea problemelor de mediu Susinerea transportului ecologic i promovarea dezvoltrii i utilizrii transportului n comun Semntura: <Semntura reprezentantului legal al Solicitantului> Data: <zz/ll/aaaa>

178

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Modelul N Acord de parteneriat pentru proiecte

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU PROIECTE Art. 1. PRILE 1. A1 , cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea de lider de proiect (partener 1) 2. A2, cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea de partener 2 3. A3 , cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea de partener 3, n funcie de numrul de parteneri propui n parteneriat au convenit urmtoarele: Art. 2. OBIECTUL (1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile i obligaiile prilor, contribuia fiecrei pri la cofinanarea cheltuielilor totale, precum i responsabilitile ce le revin n implementarea activitilor aferente proiectului: titlul proiectului, finanat prin Programului Operaional Sectorial - Creterea Competitivitii Economice 2007-2013, Axa prioritar 1 - Un sistem de producie inovativ i ecoeficient, Domeniul Major de Intervenie 1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului, Operaiunea 1.3.1 Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional. (2) Cererea de finanare i anexele sale sunt parte integrant a acestui acord. Art. 3. ROLURI I RESPONSABILITI N IMPLEMENTAREA PROIECTULUI (1) Rolurile i responsabilitile partenerilor sunt descrise i corespund prevederilor din cererea de finanare care este documentul principal n stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului, precum i din anexele sale, dup cum urmeaz: Organizaia
A1 LIDER (PARTENER 1) DE PROIECT

Roluri i responsabiliti [Se vor descrie activitile i subactivitile pe care fiecare partener trebuie s le implementeze, n strns corelare cu informaiile furnizate n cererea de finanare i anexele sale]

179

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

A2 Partener 2 A3 Partener 3 (2) Contribuia la co-finanarea cheltuielilor totale ale proiectului Partenerii vor asigura contribuia la co-finanarea cheltuielilor totale ale proiectului aa cum este precizat n cererea de finanare, anexele sale i n prezentul acord. Organizaia
A1 LIDER (PARTENER 1) DE PROIECT

Contribuia (unde este cazul) Valoarea contribuiei (n Euro) Valoarea contribuiei la valoarea total a proiectului (%)

A2 Partener 2 A3 Partener 3 (3) Pli Toate plile pentru proiect vor fi fcute de ctre Liderul de proiect (Partener 1) din contul deschis distinct al proiectului. Plile ctre parteneri pentru activitile lor vor fi fcute pe baz de facturi emise ctre Liderul de proiect (Partener 1). Toate facturile vor avea nscrise urmtoarele informaii: a) Activitatea ntreprins corespunztor proiectului; b) Linia de buget din proiect corespunztoare activitii. Art. 4. PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI Perioada de valabilitate a acordului este cuprins ntre zz/ll/aaaa i zz/ll/aaaa. Not. Acordul de parteneriat poate s nceteze cel mai devreme la cinci ani de la data finalizrii proiectului. Art. 5. DREPTURILE I OBLIGAIILE LIDERULUI DE PROIECT (PARTENERULUI 1)

180

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

5.1.Drepturile liderului de proiect (1) Liderul de proiect are dreptul s solicite celorlali parteneri furnizarea oricror informaii i documente legate de proiect, n scopul elaborrii rapoartelor de progres, a documentelor de solicitare a rambursrii, sau a verificrii respectrii normelor n vigoare privind atribuirea contractelor de achiziie public. (2) Liderul de proiect are dreptul de a suspenda plile ctre un partener n situaia n care acesta nu-i ndeplinete partea sa din execuia proiectului aa cum a fost asumat prin cererea de finanare. 5.2.Obligaiile liderului de proiect (1) Liderul de proiect (Partener 1) va semna cererea de finanare i contractul de finanare. (2) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, i va informa despre progresul n implementarea proiectului i le va furniza copii ale rapoartelor de progres i financiare. (3) Propunerile pentru modificri importante ale proiectului (ex. activiti, parteneri etc.), trebuie s fie convenite cu partenerii naintea solicitrii aprobrii de ctre Autoritatea de Management. (4) Liderul de proiect se va asigura de desfurarea corect a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, conform normelor legale n vigoare (5) Liderul de proiect va nainta documentele de solicitare a rambursrii, mpreun cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform procedurilor de implementare stabilite prin contractul de finanare. (6) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de ctre ceilali parteneri, care au fost certificate de ctre Autoritatea de Management ca i eligibile. (7) n cazul n care unul dintre parteneri, nu duce la ndeplinire una sau mai multe din obligaiile care le revin conform celor asumate prin cererea de finanare i procedurilor de implementare stabilite de ctre Autoritatea de Management (ex. implementarea unor activiti, asigurarea contribuiei la cofinanarea proiectului), liderul de proiect va prelua n totalitate responsabilitatea de a ndeplini aceste obligaii. (8) n cazul unui prejudiciu, liderul de proiect rspunde solidar cu partenerul din vina cruia a fost cauzat prejudiciul. Art. 6. DREPTURILE I OBLIGAIILE PARTENERILOR

181

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

6.1. Drepturile partenerilor

(1) Cheltuielile angajate de parteneri sunt eligibile n acelai fel ca i cheltuielile angajate de ctre liderul de proiect corespunztor rolurilor avute n proiect. (2) Partenerii au dreptul, prin transfer realizat de ctre liderul de proiect, la fondurile obinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de ctre acetia, care au fost certificate ca eligibile. (3) Partenerii au dreptul s fie consultai cu regularitate de ctre liderul de proiect, s fie informai despre progresul n implementarea proiectului i s li se furnizeze, de ctre liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres i financiare. (4) Partenerii au dreptul s fie consultai, de ctre liderul de proiect, n privina propunerilor pentru modificri importante ale proiectului (ex. activiti, parteneri etc.), naintea solicitrii aprobrii de ctre Autoritatea de Management. 6.2. Obligaiile partenerilor (1) Partenerii sunt obligai s pun la dispoziia liderului de proiect documentaiile de atribuire elaborate n cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziie public, spre verificare. (2) Partenerii sunt obligai s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar legate de proiect, solicitate de ctre Autoritatea de Management sau orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor. (3) Partenerii sunt obligai s furnizeze liderului de proiect orice informaii sau documente privind implementarea proiectului, n scopul elaborrii rapoartelor de progres. n cazul unui prejudiciu, partenerul din vina cruia a fost cauzat prejudiciul rspunde solidar cu liderul de proiect. Art. 7. PROPRIETATEA

182

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(1) Liderul de proiect are obligaia s menin proprietatea facilitilor construite/ modernizate/ extinse, a bunurilor achiziionate i natura activitii pentru care s-a acordat finanare i s nu gajeze sau ipotecheze facilitile construite/ modernizate/ extinse i bunurile achiziionate din finanarea nerambursabil, pe o perioad de cel puin 5 ani dup finalizarea perioadei de implementare a proiectului / cel puin 10 ani dup finalizarea perioadei de implementare a proiectului (n cazul proiectelor care implic investiii legate de terenuri i / sau cldiri (inclusiv renovarea / reabilitarea acestora)), i s asigure exploatarea i ntreinerea n aceast perioad. Gajarea sau ipotecarea este permis n condiiile impuse de HG nr.606/2010 privind stabilirea unor msuri de accelerare a implementrii instrumentelor structurale. (2) nainte de sfritul proiectului, prile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, cldirilor etc. achiziionate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataate raportului final. (3) Prile au obligaia de a asigura funcionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, cldirilor etc. achiziionate din finanarea nerambursabil, la locul de desfurare a proiectului i exclusiv n scopul pentru care au fost achiziionate. Art. 8. DISPOZIII FINALE (1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabil numai atunci cnd este convenit de toate prile. (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau n legtur cu el, pe care prile nu le pot soluiona pe cale amiabil, vor fi soluionate de instanele competente. (3) Prile sunt de acord c prezentul acord este guvernat de legea romn. ntocmit n numr de exemplare, n limba romn, cte unul pentru fiecare parte i un original pentru formularul de aplicaie. A1 Lider de Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura proiect organizaiei (Partener 1) A2 Partener 2 A3 Partener 3 Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura organizaiei Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura organizaiei Data i locul semnrii Data i locul semnrii Data i locul semnrii

183

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Modelul O Acord de parteneriat pentru pachetul integrat


ACORD DE PARTENERIAT PRIVIND PACHETUL INTEGRAT DE PROIECTE Art. 1. PRILE 1. B1 , cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea membru 1, 2. B2, cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea de membru 2, 3. B3 , cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea de membru 3, 4. B4 cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea de membru 4, 5. B5 cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea de membru 5, 6. B6 cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea de membru 6, 7. B7 cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea de membru 7, 8. B8 cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea de membru 8, 9. B9 cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea de membru 9, 10. B10 cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea de membru 10, 11. B11 cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea de membru 11, 12. B12 cu sediul n adresa complet a sediului, codul fiscal avnd calitatea de membru 12, au convenit urmtoarele: Art. 2. OBIECTUL Obiectul acestui parteneriat de a stabili drepturile i obligaiile prilor, contribuia fiecrui membru precum i responsabilitile ce le revin n implementarea pachetului integrat de proiecte comune depuse n cadrul implementrii Operaiunii 1.3.1. Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional Art. 3. ROLURI I RESPONSABILITATI N IMPLEMENTAREA PACHETULUI INTEGRAT DE PROIECTE (2) Pachetul integrat de proiecte depus pentru pentru implementarea strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate..................................................................................................., va avea urmtoarea structur asumat de membrii polului astfel: a. Proiecte de investiii n infrastructura de afaceri( minim un proiect):
184

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

1. Proiect de investiii nr.1 implementat n comun de membrii B1, B2 i B3; 2. Proiect de investiii nr.2 implementat n comun de membrii B4 i B5; b. Proiecte soft (minim dou proiecte) : 1. Proiect soft nr.1 implementat de ctre entitatea de reprezentare a polului; 2. Proiect soft nr.2 implementat n comun de membrii B10, i B11. c. Proiecte cercetare i dezvoltare ( minim un proiect): 1. Proiect cercetare i dezvoltare implementat n comun de membrii B1, B8 i B12. (2) n scopul realizrii obiectivelor propuse n Strategia de dezvoltare a polului de competitivitate, membrii polului i asum obligaia de a propune pentru pachetul integrat proiecte viabile din punct de vedere tehnic i financiar care s contribuie la obinerea unui scor suficient pentru obinerea finanrii. (3) Membrii polului au obligaia de a furniza reprezentantului polului informaiile i documentele solicitate de ctre Autoritatea de Management n cadrul procesului de evaluare a cererilor de finanare. (4) n relaia cu Autoritatea de Management, polul de competitivitate va fi reprezentat de ctre membrul .......... (Deponent) prin Dl/Dna................... (reprezentant legal / persoana mputernicit). (5) Reprezentantul polului este cel care va depune pentru finanare pachetul integrat de proiecte i cel care va asigura transferul de informaii ctre Autoritatea de Management pe parcursul procesului de evaluare a cererilor de finanare. (6) Reprezentantul polului are dreptul de a stabili dac proiectele propuse de membrii polului ndeplinesc condiiile minime pentru pachetul integrat aa cum au fost stabilite de Autoritatea de Management. (7) Membrii polului i asum implementarea unitar a pachetului integrat de proiecte, condiie pus de Autoritatea de Management n Ghidul Solicitantului.

Art. 4. PERIOADA DE VALABILITATE A ACORDULUI Perioada de valabilitate a acordului este cuprins ntre zz/ll/aaaa i zz/ll/aaaa. DISPOZIII FINALE

Art.5

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabil numai atunci cnd este convenit de toate prile. (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau n legtur cu el, pe care prile nu le pot
soluiona pe cale amiabil, vor fi soluionate de instanele competente.
185

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(3) Prile sunt de acord c prezentul acord este guvernat de legea romn.
ntocmit n numr de exemplare, n limba romn, cte unul pentru fiecare parte i un original pentru formularul de aplicaie. B1 membru 1 B2 membru 2 B3 membru 3 B4 membru 4 B5 membru 5 B6 membru 6 B7 membru 7 B8 membru 8 B9 membru 9 B10 10 B11 11 B12 12 Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura organizaiei Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura organizaiei Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura organizaiei Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura organizaiei Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura organizaiei Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura organizaiei Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura organizaiei Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura organizaiei Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura organizaiei Data i locul semnrii Data i locul semnrii Data i locul semnrii Data i locul semnrii Data i locul semnrii Data i locul semnrii Data i locul semnrii Data i locul semnrii Data i locul semnrii Data i locul semnrii Data i locul semnrii Data i locul semnrii

membru Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura organizaiei membru Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura organizaiei membru Numele, prenumele i funcia reprezentantului legal al Semntura organizaiei

186

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 3. INSTRUCIUNI PRIVIND CHELTUIELILE SALARIALE PENTRU ACTIVITI DE CERCETARE-DEZVOLTARE N CADRUL PROIECTELOR DIN CADRUL OPERAIUNII 1.3.1 1. Conform Ordinului de cheltuieli eligibile aprobate pentru operaiunea 1.3.1 din cadrul Axei Prioritare 1 a POS-CCE, cheltuielile salariale (acolo unde astfel de cheltuieli sunt eligibile) se cumuleaz per persoan cu toate veniturile salariale directe obinute din contractele de finanare ncheiate din fondurile POSCCE i din fondurile bugetare alocate Planului Naional de CDI II 2007-2013 i nu pot depi plafoanele prevzute n Anexa 3 la HG nr. 475/2007 privind aprobarea Planului Naional de CDI 2007-2013. 2. Cuantumul cheltuielilor generale de administraie eligibile se calculeaz conform Metodei de calcul stabilit de ctre Autoritatea de Management a POS-CCE pentru calculul pro-ratei pentru decontarea cheltuielilor generale de administraie, anex la contractul de finanare. n cazul n care cheltuielile generale de administraie cuprind i cheltuieli salariale pentru personalul administrativ, aceste cheltuieli nu sunt supuse plafoanelor prevzute n Anexa 3 la HG nr. 475/2007, ci sunt determinate de politica salarial a instituiei beneficiare de proiect pentru personalul administrativ i sunt luate n consideraie la decontarea global a cheltuielilor generale de administraie conform Metodei de calcul menionate. 3. Plafoanele prevzute n Anexa 3 la HG nr. 475/2007 sunt exprimate n euro/om/lun la norm de lucru ntreag, adic 8 ore pe zi, 40 de ore pe sptmn pentru orice persoan n vrst de peste 18 ani, conform Codului Muncii. Dac o persoan lucreaz pe proiect cu jumtate de norm, de exemplu, plafonul lunar maxim corespunztor funciei sale/gradului su profesional se reduce la jumtate. Durat maxim a timpului de munc pe proiect trebuie s respecte, evident, prevederile Codului Muncii, iar orele suplimentare se ramburseaz respectnd plafonul orar ce revine funciei/gradului profesional. 4. Acolo unde sunt eligibile cheltuieli salariale, directorul de proiect este asimilat funciei director de program/proiect la nr. crt. 1 din tabelul prevzut n Anexa 3 la HG nr. 475/2007. 5. Cheltuielile salariale pentru managementul de proiect, acolo unde acestea sunt eligibile, trebuie s respecte plafoanele din Anexa 3 la HG nr. 475/2007 conform funciilor/gradelor profesionale deinute de membrii echipei de management, iar pentru persoanele care nu dein astfel de funcii/grade profesionale se aplic plafonul corespunztor activitilor suport. 6. Pentru toi beneficiarii finanai ca ntreprinderi, printr-o schem de ajutor de stat de CDI sau printr-o schem de ajutor de minimis (care permit rambursarea de cheltuieli salariale pentru activiti de cercetare), salarizarea membrilor echipelor de cercetare se stabilete de ctre reprezentantul legal al beneficiarului i trebuie s respecte indicativ plafoanele din Anexa 3 la HG nr. 475/2007, corelnd activitatea depus de acetia pe proiect cu categoriile de activiti cuprinse n tabelul prevzut n Anexa 3 la HG nr. 475/2007.

187

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 3 LA HOTRREA Nr. 475 din 23 mai 2007 privind aprobarea Planului naional de cercetare-dezvoltare i inovare II, pentru perioada 2007 - 2013 publicat n MONITORUL OFICIAL NR. 371 din 31 mai 2007 PLAFOANELE pe baza crora se calculeaz costurile salariale directe la contractele de finanare ncheiate ncepnd cu luna mai 2007 din fonduri bugetare alocate Planului naional II Categoria de activiti Funcia/gradul profesional Limita maxim n euro/om/lun

Nr. crt.

Nivelul studiilor

1.

Activiti ce presupun nivel superioare nalt al creativitii i/ sau experien i abilitate de conducere

CS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar, confereniar universitar, director program/proiect

4.300

2.

Activiti ce presupun superioare cunoaterea aprofundat a metodelor de analiz i sintez, precum i abiliti de utilizare a acestora

CS III, IDT III, CS, IDT, lector universitar, asistent universitar, ef program/proiect, responsabil proiect

2.900

3.

Activiti ce presupun superioare cunoaterea metodelor de analiz i sintez i a metodologiilor cercetrii, precum i abiliti de utilizare a
188

Asistent de cercetare, doctorand, masterand

1.900

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

acestora 4. Activiti-suport superioare TI, TII, TIII, TS, 1.000 altele i/sau medii

NOT: Limita maxim cuprinde toate taxele i impozitele datorate de angajat i se aplic tuturor veniturilor realizate de ctre o persoan pentru participarea la unul sau mai multe proiecte n cadrul Planului naional II.

189

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 4. GRILE DE VERIFICARE

ANEXA 4.1.1 Grila de verificare a criteriilor de depunere a pachetului integrat


A. Documente aferente polului Etapa I

Cerine
Coletul pachetului integrat a fost depus la termenul prevzut Coletul pachetului integrat conine: - 4 plicuri sigilate i prevzute cu etichet:1 original, 2 copii, 1 CD Actul de mputernicire pentru depunerea pachetului prin delegat dac este cazul este ataat (n original) REZULTAT FINAL

DA

NU

n cazul n care rspunsul la oricare din ntrebri este NU, descriei motivul: ................................................................................................................................................... Ofier de proiect Nume Semntura Data

190

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

B.

Documente aferente proiectelor Etapa a IIa

Cerine
Documentele aferente fiecrui proiect au fost depuse la termenul prevzut Coletul fiecrui proiect conine: - 4 plicuri sigilate i prevzute cu etichet:1 original, 2 copii, 1 CD Se va depune un numr minim de 4 colete pentru un pol de competitivitate , fiecare prevzut cu etichet Actul de mputernicire pentru depunerea proiectului prin delegat este ataat dac este cazul (n original) REZULTAT FINAL

DA

NU

n cazul n care rspunsul la oricare din ntrebri este NU, descriei motivul: ...................................................................................................................................................

191

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 4.1.2 Grila de verificare a conformitii administrative a documentelor aferente polului de competitivitate
Cerine Toate documentele din dosarul pachetului integrat sunt numerotate, semnate i tampilate conform cerinelor din Ghidul Solicitantului Scrisoarea de naintare semnat n original conform Model B Declaraia de eligibilitate a polului de competitivitate, inclusiv lista proiectelor componente ale pachetului integrat este n formatul cerut (Model C) Documentele legale de constituire a polului de competitivitate sunt ataate Acordul de parteneriat pentru pachetul integrat este ataat conform Model O Strategia de dezvoltare a polului de competitivitate este ataat n formatul cerut (Model D) Fiele proiectelor componente (minim 4 fie) sunt ataate n formatul cerut (Model E) CDul conine copiile .PDF ale tuturor documentelor din pachet REZULTAT FINAL (Acceptat / Respins) DA NU

192

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 4.1.3 Grila de verificare a eligibilitii polului de competitivitate i pachetului integrat


Cerine Compoziia minim a polului este respectat; existena celor 2 tipuri de parteneri instituionali obligatorii (ntreprinderi i organisme de cercetare) Acordul de parteneriat (constituire a polului) este prezentat, conine lista membrilor i este semnat de toi membrii Polul a fost constituit prin proceduri transparente, prin informare public (minuta ntlnirii de constituire sau anunul public de constituire) Polul se adreseaz unui sector eligibil. Sectorul de activitate vizat NU face parte din sectoarele excluse cf. reglementrilor comunitare privind ajutorul de stat Pachetul conine minim 4 fie de proiect, din care 1 proiect de investiii n infrastructura de afaceri, 1 proiect de cercetare-dezvoltare i 2 proiecte de tip soft din care obligatoriu unul de management al polului pentru care Solicitant este entitatea de reprezentare a polului. Valoarea total a asistenei nerambursabile a pachetului integrat este conform cerinelor Ghidului Solicitantului, adic se ncadreaz ntre minimum 21.000.000 lei maximum 84.000.000 lei Valoarea total a asistenei nerambursabile a proiectelor soft este conform cerinelor Ghidului Solicitantului (maxim 8,4 mil lei) Valoarea asistenei nerambursabile acordate pentru proiectele de investiii n infrastructura de afaceri reprezint minim 50% din valoarea total a asistenei nerambursabile solicitate pentru ntregul pachet integrat

DA

NU

193

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 4.2 Grila de evaluare a strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate


Not: Pentru fiecare criteriu i subcriteriu se acord un numr de puncte pn la numrul maxim prevzut n tabel n funcie de gradul n care strategia rspunde la criteriile/subcriteriile evaluate. Pentru punctaj 0 la oricare criteriu/subcriteriu, strategia este eliminat. RELEVANA (Punctaj maxim 32 puncte)

Subcriteriu I.1 Relevana aciunilor pentru obiectivele POSCCE, politicile i strategiile sectoriale la nivel naional i nivel UE. I.2 Relevana aciunilor i impactul ateptat n termeni de inovare I.3 Relevana aciunilor i impactul ateptat n termeni de vizibilitate I.4 Relevana aciunilor i impactul ateptat n termeni de creare de locuri de munc I.5 Gradul n care strategia justific impactul favorabil asupra sectorului de referin n perspectiva dezvoltrii economiei naionale

Punctaj maxim 5

Descriere Punctajul se acord pentru gradul n care aciunile strategiei sunt consecvente cu prioritile stabilite la nivel UE i nivel naional pentru sectorul economic adresat, precum i pentru obiectivele POSCCE i ale Operaiunii 1.3.1. Punctajul se acord pe baza unei evaluri cantitative a impactului prevzut pentru strategie cu privire la creterea nivelului de inovare al Polului. Punctajul se acord pe baza unei evaluri cantitative a impactului prevzut pentru strategie cu privire la creterea competitivitii Polului pe piee naionale/internaionale Punctajul se acord pe baza unei evaluri cantitative a impactului prevzut pentru strategie cu privire la creterea nivelului ratei de ocupare n teritoriul/sectorul aferent Polului Punctajul se acord pe baza clasificrii sectoarelor industriale dup valoarea adugat conform tabelului EUROSTAT din Anexa 8. Pentru polii care se adreseaz mai multor sectoare se aplic indicii superiori din tabel. 8 puncte pentru sectoare cu valoare adugat mare 5 puncte pentru sectoare cu valoare adugat medie 3 puncte pentru sectoare cu valoare adugat sczut 1 punct pentru sectoarele care nu sunt menionate n tabelul
194

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

EUROSTAT I.6 Impactul economic al implementrii strategiei polului de competitivitate 4 Punctajul se acord pe baza msurii n care strategia polului de competitivitate are impact economic exprimat prin creterea cifrei de afaceri cumulate la nivelul polului: Creterea cifrei de afaceri ntr-un interval de cinci ani de la data finalizrii proiectului (n procente i raportat la cifra de afaceri din ultimul exerciiu financiar nainte de depunerea CF) 4 puncte = 15% 6 puncte 2 puncte = 5% i < 15% 1 punct = < 5% Creterea exportului (procentual i raportat la valoarea exportului din ultimul exerciiu financiar) ntr-un interval de cinci ani de la data finalizrii proiectului: 4 puncte = 20% 2 puncte = > 5% i < 20% 1 punct = 0% i 5%

II. CALITATEA I COERENA (Punctaj maxim 20 puncte) II.1 Gradul de corelare al analizei situaiei economice actuale a polului cu identificarea necesitilor de dezvoltare II.2 Gradul de corelare al obiectivelor, aciunilor i resurselor II.3 Gradul de precizie i justificare a impactului ateptat 4 Punctajul se acord lund n considerare coerena i gradul de corelare al analizei economice a situaiei Polului, cu indicatorii considerai, actualitatea acestora i susinerea concluziilor prezentate cu privire la identificarea necesitilor Punctajul se acord pentru corectitudinea i liniaritatea cu care necesitile sunt corelate cu obiectivele strategiei i cu aciunile aferente i cu resursele necesare identificate Punctajul se acord pentru metodologia de identificare a indicatorilor de impact i pentru cuantificarea acestora, n
195

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

special cu privire la realismul i justificarea acestui impact II.4 Gradul n care prioritile orizontale sunt luate n considerare II.5 Concordana pachetului de proiecte (fie proiecte) depus cu strategia de dezvoltare a polului 4 Punctajul se acord pentru gradul n care prioritile orizontale (inovare, dezvoltare durabil, egalitate de anse) sunt adresate prin aciunile prevzute i sunt considerate n strategie la nivel orizontal Punctajul se acord pe baza unei evaluri globale cu privire la gradul n care proiectele depuse sunt consecvente cu aciunile strategiei. Se vor evalua Seciunea 7 a strategiei mpreun cu fiele proiectelor. IMPORTANT: aceasta reprezint o evaluare global diferit de evaluarea individual a consecvenei care se efectueaz la nivel de proiect.

III. MATURITATEA (Punctaj maxim 21 puncte) III.1 Numr de IMM-uri 9 implicate n cadrul polului Punctajul se acord pentru numrul de IMM-uri implicate, respectiv IMMuri membre ale polului de competitivitate 9 puncte = mai mult sau egal cu 10 IMMuri 6 puncte = ntre 5 i 10 IMMuri 3 puncte = mai puin de 5 IMMuri 0 puncte = niciun IMM Punctajul se acord lundu-se n considerare experiena asocierii cu privire la politici comune, proiecte i aciuni anterioare, cu referire doar la acele experiene care au implicat un numr/varietate mare din membrii actuali. 4 puncte = mai multe proiecte 2 puncte = 1 proiect Punctajul se acord pentru gradul de consecven dintre aciunile prevzute i tipologia membrilor care au semnat acordul de asociere. De exemplu, dac aciunile sunt prevzute n domeniul C&D dar nici un centru de C&D nu este parte din asociere, solicitantul va primi un punctaj mic. Punctajul se acord pe baza msurii n care polul de competitivitate sau membrii si sunt activi n cadrul unor iniiative parteneriale la nivel regional, naional sau internaional.
196

III.2 Experiena i consolidarea 4 asocierii

III.3 Consecvena aciunilor cu compoziia asocierii

III.4 Importana polului pe plan naional i internaional

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

4 puncte = exist membri ai polului care sunt inclui n unul sau mai multe parteneriate la nivel naional i/sau internaional 2 puncte = exist membri ai polului care sunt inclui n cadrul unor poli de cretere 1 punct = nu au fost identificate alte iniiative parteneriale

IV. SUSTENABILITATEA (Punctaj maxim 12 puncte) Sustenabilitatea aciunilor 6 Punctajul se acord pentru nivelul n care planul de sustenabilitate din cadrul strategiei identific surse de finanare necesare pentru implementarea planului de aciuni pe termen mediu i lung, dup finalizarea implementrii proiectelor. Punctajul se acord pentru nivelul n care strategia polului identific resursele umane necesare pentru implementarea planului de aciuni pe termen mediu i lung, dup finalizarea implementrii proiectelor.

Sustenabilitatea polului de competitivitate

V. CAPACITATEA DE IMPLEMENTARE (Punctaj maxim 15 puncte) V.1 Intensitatea i concreteea angajamentelor asociailor 5 Punctajul se acord conform msurii n care membrii i iau angajamente ferme pentru implementarea strategiilor comune, prin punerea n comun de resurse umane i financiare. Cerina minim const n prezentarea unor declaraii simple enunate n strategie. Punctajul se acord lund n considerare intensitatea responsabilitilor entitii de management a Polului n termeni de iniiativ, coordonare, precum i autonomie financiar i operaional, conform descrierii din Strategie. Gradul de asigurare a resurselor umane, din punct de vedere numeric i al calificrii profesionale, pentru implementarea strategiei polului 100

V.2 Structura de organizare i conducere a polului

V.3 Asigurarea resurselor umane pentru implementarea strategiei TOTAL PUNCTAJ

197

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 4.3.1. Grila de verificare a conformitii administrative a documentelor aferente cererii de finanare
Cerine Proiectul se afl pe lista proiectelor componente ale pachetului integrat aprobat n Etapa I a procesului de depunere, evaluare i selecie Cererea de finanare este n formatul standard din Anexa 1 din Ghidului Solicitantului Toate documentele din dosarul Cererii de finanare sunt numerotate, semnate i tampilate conform cerinelor din Ghidul Solicitantului Declaraia de eligibilitate a solicitantului i proiectului este n formatul cerut (Model F) Declaraia de angajament este n formatul cerut (Model H) Bilanul pe ultimul exerciiu financiar sau, n cazul entitilor nou create, documente depuse la organismele fiscale competente care s evidenieze cifra de afaceri, total active, numar angajai Formularul F1 privind situaia ntreprinderii este ataat (numai pentru IMM i ntreprinderi nou create inovatoare) Pentru proiectele de investiii: Studiul de fezabilitate (Model K) este anexat Cererii de finanare i nu este mai vechi de un an Pentru proiectele de CDI: Planul de afaceri (Model L) este anexat Cererii de finanare Acordul de parteneriat (Model N) este ataat n original Autoevaluarea n raport cu criteriile de mediu este completat n formatul solicitat (Model M) Certificatul de urbanism sau Autorizaia de construire (dac exist) - numai pentru proiectele care prevd construcii 1 CD cu: versiunea PDF a Cererii de finanare i a documentelor anexate acesteia i un fiier .DOC cu Formularul de identificare a Solicitantului conform Model J REZULTAT FINAL Acceptat Respins DA NU

198

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 4.3.2. Grila de verificare a eligibilitii Solicitantului i proiectului


Cerine Solicitantul are calitatea de pol de competitivitate / membru al polului de competitivitate Solicitantul i desfoar activitatea ntr-un sector eligibil pentru tipul de ajutor de stat/de minimis specific proiectului (numai pentru proiectele de investiii) vezi codurile CAEN menionate la criteriile din Condiii de funcionare a Solicitantului, pct.(4) Solicitantul este constituit i definit ca n Ghidul solicitantului (exist acord de parteneriat sau Documente legale de nregistrare Solicitantul nu are obligaii de plat nete la bugetele publice, mai mari de 1/12 (respectiv 1/6 la bugetele locale) din obligaiile de plat pe ultimele 12 luni Solicitantul nu se afl ntr-una din situaiile enumerate la Seciunea "Criterii de eligibilitate a Solicitantului" din Ghidul solicitantului privind insolvena, obligaiile de plat a contribuiilor la asigurrile sociale, nclcarea grav a obligaiilor asumate printr-un contract/acord de finanare din fonduri publice, dificultate aa cum este definit potrivit regulilor de ajutor de stat, recuperarea unui ajutor de stat Reprezentantul legal al Solicitantului nu se afl ntr-una din situaiile enumerate la Seciunea "Criterii de eligibilitate a Solicitantului" din Ghidul solicitantului privind condamnri definitive datorate unei conduite profesionale ndreptat mpotriva legii, cazuri de fraud, corupie, implicare n organizaii criminale sau n alte activiti ilegale, n detrimentul intereselor financiare ale Comunitii Europene. Proiectul este aferent strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate (se afl n lista Declaraia de eligibilitate a polului) Proiectul propus se ncadreaz n tipurile de proiecte menionate n capitolul I.3 din Ghidul Solicitantului Proiectul propus este localizat pe teritoriul Romniei Durata proiectului este de cel mult 24 luni Activitile proiectului respect legislaia naional i comunitar n domeniul proteciei mediului, ajutorului de stat, egalitii de anse, achiziiilor publice, sau dup caz, a normelor interne de achiziii i informrii/publicitii (cf. Declaraiei de eligibilitate) Dimensiunea finanrii nerambursabile solicitate se ncadreaz n limitele menionate n Ghidul solicitantului Solicitantul declar c are capacitatea financiar de a implementa proiectul DA NU

199

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Activitile proiectului nu au fost finanate n ultimii 3 ani sau nu sunt finanate n prezent, parial sau n totalitate, din fonduri nerambursabile comunitare sau din alte surse publice Activitile proiectului nu deriv i nu implic delocalizarea unei activiti similare din alt stat membru Justificarea necesitii finanrii publice este adecvat (doar la proiectele de investiii 0 < RIR < 13%) Efectul stimulativ este adecvat justificat REZULTAT FINAL Acceptat Respins

200

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 4.3.3. Grila de verificare a eligibilitii pachetului B


DENUMIRE POL DE COMPETITIVITATE:. CERERE DE FINANTARE / NR SMIS TIP PROIECT CONFORMITATE (INV, CDI, (DA/NU) SOFT, SOFTERP) ELIGIBILITATE (DA/NU)

PROIECT 1 / NR SMIS PROIECT 2 / NR SMIS PROIECT 3 / NR SMIS PROIECT 4 / NR SMIS ............ PROIECT n / NR SMIS X ELIGIBILITATE PACHET B n ANSAMBLU DA/NU x

Pentru ca proiectele din cadrul unui pachet integrat (B) s poat fi admise n etapa de evaluare tehnic i financiar, este obligatoriu ca pachetul integrat n ansamblu s conin minim 4 proiecte declarate conforme i eligibile, respectiv minim 1 proiect de investiii n infrastructura de afaceri, minim 1 proiect de cercetaredezvoltare i minim 2 proiecte de tip soft dintre care unul depus de entitatea de reprezentare a polului de competitivitate. n caz contrar, ntregul pachet B va fi respins ca neeligibil.

201

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 4.4.1 Grila de evaluare tehnic i financiar PENTRU PROIECTE DE INVESTIII


Pentru evaluare se va analiza coninutul Cererii de Finanare i al Studiului de fezabilitate i se vor acorda, pentru fiecare dintre criteriile din grila de evaluare, note conform descrierii din gril, ntre valorile minime i maxime, cu justificarea adecvat. Nu se puncteaz cu zecimale. Punctajul final al proiectului este calculat ca medie aritmetic a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare. Punctaj maxim: 100 puncte Punctaj minim pentru finanare: 60 puncte, cu condiia ca niciunul dintre subcriterii s nu fi obinut 0 puncte. I. RELEVANA PROIECTULUI PENTRU OBIECTIVELE POSCCE (Punctaj maxim 40 puncte) Criteriu Punctaj minim maxim 1-9 Descriere Punctaje intermediare orientative a. Proiectul implementeaz/contribuie la 9 implementarea de tehnologii moderne cu o vechime de maximum 3 ani certificat de productor i presupune achiziionarea de echipamente certificate conform standardelor de calitate internaionale specifice pentru asociere sau pentru polul de competitivitate b. Proiectul nu implementeaz/contribuie la 1 implementarea de tehnologii moderne cu o vechime mai mare de 3 ani certificat de producator sau NU presupune achiziionarea de echipamente care nu sunt certificate conform standardelor de calitate internaionale specifice pentru asociere sau pentru polul de competitivitate I.2 Crearea de locuri de munc n cadrul asocierii i 1-5 Numr net de locuri de munc nou create fa de cel existent la data depunerii proiectului n cadrul asocierii a. 49 5

I.1 Nivelul de inovare al proiectului

202

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

meninerea acestora dup finalizarea proiectului 1-2

b. 10 i < 49 c. 1 i < 10 Meninerea locurilor de munc a. 3 ani de la data finalizrii proiectului b. numai pe perioada de implementare a proiectului

3 1

2 1

I.3 Contribuia proiectului la dezvoltarea polului de competitivitate datorit utilizrii comune a rezultatelor I.4 Valoarea adugat a proiectului i corelarea proiectului n cadrul pachetului integrat i al strategiei I.5 Dezvoltare durabil

0-10

Se va evalua dac i n ce msur rezultatele proiectului pot contribui la dezvoltarea polului de competitivitate prin intermediul utilizrii n comun a investiiei, lund n considerare prioritile stabilite prin strategia de dezvoltare a polului Se va evalua valoarea adugat a pachetului integrat depus, prin evaluarea msurii n care proiectul are un efect stimulativ i un efect de antrenare a IMM, precum i a msurii n care exist conexiuni cu alte tipuri de proiecte din cadrul pachetului

1-10

1-2

a. Solicitantul are certificare ISO 9001 (sau aduce dovada demarrii procedurii de certificare pentru societile nou-nfiinate) sau alte certificri relevante pentru activitile proiectului b. Solicitantul nu este certificat ISO 9001 sau nu deine alte certificri relevante

1 2

I.6 Egalitatea de anse

1-2

a. Solicitantul identific potenialele aspecte legate de discriminare n contextul proiectului i prevede o serie de aciuni pentru rezolvarea lor. Proiectul prevedere crearea de faciliti / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu potenial de discriminare
203

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

b. Solicitantul respect cerinele legale minime n domeniu II. CALITATEA I COERENA PROIECTULUI (Punctaj maxim 40 puncte) Criteriu Punctaj Descriere minimmaxim

Punctaje

II.1 Corelarea ntre obiective i rezultate (obiectivele proiectului sunt corelate cu rezultatele, indicatorii proiectului i cu obiectivele programului) II.2 Calitatea propunerii tehnico-financiare (claritatea, coerena, realismul proiectului n raport cu activitile, graficul de implementare i bugetul proiectului) II.3 Metodologia de implementare a proiectului. Analiza riscurilor

1-5

Obiectivele proiectului sunt clare i fezabile n perioada i cu resursele alocate, obiectivele sunt corelate cu rezultatele i indicatorii asumai, obiectivele proiectului corespund cu obiectivele programului

1-7

Datele sunt clare, coerente, realiste i bine justificate; costurile estimate sunt n concordan cu activitile i rezultatele, ealonarea n timp este realista i n concordanta cu activitile i rezultatele

1-5

Se va evalua metodologia de implementare, se vor aprecia riscurile implicate de proiect i se va evalua modul n care acestea sunt identificate de ctre solicitant precum i modul n care sunt combtute cu soluii fezabile. Se va analiza dac solicitantul a identificat corect modalitile prin care se va implementa fiecare activitate/sub-activitate i resursele necesare (resurse umane i de timp). a. Soluia tehnic propus prin proiect rspunde n totalitate scopului/ obiectivelor acestuia 5

II.4 Soluia tehnic 0-5

b. Soluia tehnic propus prin proiect rspunde parial 3 scopului/ obiectivelor acestuia c. Soluia tehnic propus prin proiect nu rspunde
204

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

scopului/ obiectivelor acestuia II.5 Conjunctura pieei i elemente de marketing a. Analiza pieei demonstreaz existena unei 8 piee/cereri poteniale pentru produsele/serviciile oferite de asociere i de polul de competitivitate. Analiza concurenei identific principalii competitori, punctele lor tari i slabe, avantajul competitiv al asocierii (n termeni tehnici, de marketing, operaionali, organizaionali). Planul de marketing identific instrumente adecvate i eficiente b. Analiza pieei demonstreaz existena unei 5 piee/cereri poteniale pentru produsele/serviciile oferite de asociere i de polul de competitivitate. Analiza concurenei identific principalii competitorii ns analiza punctele lor tari i slabe, avantajul competitiv al asocierii (n termeni tehnici, de marketing, operaionali, organizaionali) sunt analizate sumar. Planul de marketing identific instrumente adecvate ns cu eficien redus; c. Analiza pieei nu demonstreaz existena unei 1 piee/cereri pentru produsele/serviciile oferite de asociere i de polul de competitivitate. Analiza concurenei identific cel mult principalii competitorii fr a analiza punctele lor tari i slabe i/sau avantajul competitiv al asocierii. Planul de marketing nu identific instrumente adecvate a. Bugetul este complet i corelat cu activitile 10 prevzute, resursele alocate/estimate i cu devizul general i pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate i justificate corespunztor prin documentaia de pre anexat la buget) i necesare pentru implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect ncadrate n categoria celor eligibile sau neeligibile b. Bugetul este complet i parial corelat cu activitile 5 prevzute, resursele alocate/estimate i/sau cu devizul general i pe obiecte. Costurile sunt parial realiste (exist linii bugetare sub/supraestimate). Cheltuielile au fost parial ncadrate corect n categoria celor eligibile sau neeligibile
205

1-8

II.6 Structura bugetului proiectului

0-10

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

c. Bugetul este incomplet i necorelat cu activitile 0 prevzute, resursele alocate/estimate i/sau cu devizul general i pe obiecte. Costurile sunt n mare msur nerealiste (documentaia de pre anexat la buget nu justific nivelul costurilor), majoritatea liniilor bugetare sub/supraestimate). III. Criteriu MATURITATEA (Punctaj maxim 5 puncte) Punctaj minimmaxim Descriere Punctaje

III.1. Solicitantul a demarat/ efectuat activiti pregtitoare pn la depunerea finanare cererii de

a. Da 1-2

b. Nu

III. 2. Solicitantul estimeaz demararea proiectului

a.

n maximum 3 luni de la semnarea contractului

(Dac proiectul include lucrri de construcie, are PT ataat cererii de finanare) 1-3
b. ntre 3-6 luni de la semnarea contractului

(Dac proiectul include lucrri de construcie, are contractul pt elaborarea PT semnat i atasat cererii de finanare) c. peste 6 luni de la semnarea contractului 1

IV. Criteriu

SUSTENABILITATEA (Punctaj maxim 5 puncte) Punctaj minimmaxim 0-3 Descriere Punctaje

IV.1. Capacitatea financiar

Fluxul financiar net de numerar generat de afacere n varianta implementrii proiectului cumulat pentru urmtorii 5 ani dupa

206

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

a solicitantului de a susine proiectul dup finalizarea acestuia IV.2 . Capacitatea solicitantului din punct de vedere tehnic 1-2

perioada de implementare este: a. pozitiv b. negativ 3 0

a. Solicitantul dovedete capacitatea de a asigura 2 meninerea, ntreinerea i funcionarea investiiei/ ntreprinderii, pe fiecare dintre cei 5 ani de dup ncheierea proiectului i ncetarea finanrii nerambursabile b. Solicitantul dovedete capacitate redusa de a asigura 1 meninerea, ntreinerea i funcionarea investiiei/ ntreprinderii, dup ncheierea proiectului i ncetarea finanrii nerambursabile

V. CAPACITATEA BENEFICIARULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL (Punctaj maxim 10 puncte) Criteriu Punctaj minimmaxim Descriere Punctaje

V.1. Managementul calitii 1-4

a. Solicitantul (sau cel puin 1 asociat/acionar/membru) are certificare n managementul calitii sau este n curs de a o obine b. Solicitantul (i niciun asociat/acionar/membru) nu este certificat n managementul calitii

V.2. Asigurarea resurselor umane din punct de vedere numeric i al calificrii profesionale relevante pentru proiect 1-6

a) Resursele umane pentru implementarea proiectului 6 sunt suficiente (numr, calificare, experien). Atribuiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite i sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului descrise la pct. 2.4. Managementul proiectului din CF. b) Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (numr, calificare, experien). Atribuiile membrilor echipei de proiect nu acoper n totalitate activitile prevzute pentru managementul i implementarea proiectului. 3

207

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

c) Resursele umane pentru implementarea proiectului (numr, calificare, experien) sunt minime. Membrii echipei de proiect sunt doar enumerai.

208

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 4.4.2 Grila de evaluare tehnic i financiar pentru proiecte de cercetare dezvoltare inovare
Pentru evaluare se va analiza coninutul Cererii de Finanare i al Planului de Afaceri i se vor acorda, pentru fiecare dintre criteriile din grila de evaluare, note conform descrierii din gril, ntre valorile minime i maxime, cu justificarea adecvat. Nu se puncteaz cu zecimale. Punctajul final al proiectului este calculat ca medie aritmetic a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare. Punctaj maxim: 100 puncte Punctaj minim pentru finanare: 60 puncte, cu condiia ca niciunul dintre subcriterii s nu fi obinut 0 puncte. I. RELEVANA PROIECTULUI PENTRU OBIECTIVELE POSCCE (Punctaj maxim 40 puncte) Criteriu Punctaj minimmaxim 1-7 Descriere Punctaje intermediare orientative

I.1 Nivelul de inovare al proiectului

Se va evalua efectul stimulativ al proiectului asupra partenerilor asociai pentru implementarea proiectului, prin luarea n consideraie a perspectivelor de cretere, comparativ cu media anual din ultimii 2 ani de activitate, a urmtoarelor valori: numrul de patente i rezultate obinute prin cercetare, cheltuieli medii anuale cu C&D, numrul de angajai implicai n activiti de C&D. Se va evalua propunerea din punct de vedere al realismului acesteia privind creterea numrului de locuri de munc.

I.2 Crearea de locuri de munc n cadrul asocierii i meninerea acestora dup finalizarea proiectului

1-3

a. 10 b. 5 i < 10 c. 1 i < 5 Meninerea locurilor de munc a. 3 ani de la data finalizrii proiectului b. numai pe perioada de implementare a

3 2 1

1-2

2 1

209

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

proiectului I.3 Msura n care proiectul propus va contribui la obinerea de rezultate direct aplicabile pe piaa i la creterea competitivitii asocierii/polului datorit utilizrii comune a rezultatelor conform strategiei polului Se va puncta pozitiv dac proiectul demonstreaz posibilitatea obinerii de rezultate aplicabile pe pia, cu efecte de cretere a cifrei de afaceri a asocierii, precum i caracterul inovativ al acestor rezultate n plan naional/european/ internaional. 1-10 Se va evalua pozitiv dac asocierea, pe baza rezultatelor proiectului, i ntrete poziia pe pia prin furnizarea unor produse / procese / servicii competitive i inovative cu avantaje i beneficii reale pentru beneficiarii direci /indireci, precum i pentru sectorul n care i desfoar activitatea conform strategiei polului Se va evalua valoarea adugat a proiectului pentru pachetul integrat depus, prin evaluarea msurii n care proiectul are un efect de antrenare a IMM, precum i a msurii n care exista conexiuni cu alte tipuri de proiecte din cadrul pachetului a. proiectul are o contribuie major la 4 realizarea strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate b. proiectul are o contribuie limitat la 1 realizarea strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate a. Solicitantul are certificare ISO 9001 (sau 2 aduce dovada demarrii procedurii de certificare pentru societile nou-nfiinate) sau alte certificri relevante pentru activitile proiectului b. Solicitantul nu este certificat ISO 9001 sau 1 nu deine alte certificri relevante I.7 Egalitatea de anse 1-2 a. Solicitantul identific potenialele aspecte 2 legate de discriminare n contextul proiectului
210

I.4 Valoarea adugat a proiectului i corelarea proiectului n cadrul pachetului integrat

1-10

I.5 Justificarea necesitii finanrii publice 1-4

I.6 Dezvoltare durabil

1-2

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

i prevede o serie de aciuni pentru rezolvarea lor. Proiectul prevedere crearea de faciliti / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu potenial de discriminare b. Solicitantul respect cerinele legale minime 1 n domeniu II. CALITATEA I COERENTA PROIECTULUI (Punctaj maxim 40 puncte) Criteriu Punctaj minimmaxim Descriere Punctaje intermediare orientative

II.1 Corelarea ntre obiective i rezultate (obiectivele proiectului sunt corelate cu rezultatele, indicatorii proiectului i cu obiectivele programului) II.2 Calitatea propunerii (claritatea, coerena, realismul proiectului n raport cu activitile, graficul de implementare i bugetul proiectului) II.3 Metodologia de implementare a proiectului II.4 Structura bugetului proiectului

1-7

Obiectivele proiectului sunt clare i fezabile n perioada i cu resursele alocate, obiectivele sunt corelate cu rezultatele i indicatorii asumai, obiectivele proiectului corespund cu obiectivele programului

1-10

Datele sunt clare, coerente, realiste i bine justificate; costurile estimate sunt n concordan cu activitile i rezultatele, ealonarea n timp este realist i n concordan cu activitile i rezultatele Se va analiza dac solicitantul a identificat 7 corect modalitile prin care se va implementa fiecare activitate/sub-activitate i resursele necesare (resurse umane i de timp) a. Bugetul este complet i corelat cu activitile 10 prevzute, resursele alocate/estimate i cu devizul general i pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate i justificate corespunztor prin documentaia de pre
211

1-7

0-10

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

anexat la buget) i necesare pentru implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect ncadrate n categoria celor eligibile sau neeligibile b. Bugetul este complet i parial corelat cu 5 activitile prevzute, resursele alocate/estimate i/sau cu devizul general i pe obiecte. Costurile sunt parial realiste (exist linii bugetare sub/supraestimate). Cheltuielile au fost parial ncadrate corect n categoria celor eligibile sau neeligibile c. Bugetul este incomplet i necorelat cu 0 activitile prevzute, resursele alocate/estimate i/sau cu devizul general i pe obiecte. Costurile sunt n mare msur nerealiste (documentaia de pre anexat la buget nu justific nivelul costurilor), majoritatea liniilor bugetare sub/supraestimate). a. Analiza pieei demonstreaz existena unei 6 piee/cereri poteniale pentru produsele/serviciile oferite de asociere i de polul de competitivitate. Analiza concurenei identific principalii competitori, punctele lor tari i slabe, avantajul competitiv al asocierii (n termeni tehnici, de marketing, operaionali, organizaionali). Planul de marketing identific instrumente adecvate i eficiente 1-6 b. Analiza pieei demonstreaz existena unei 3 piee/cereri poteniale pentru produsele/serviciile oferite de asociere i de polul de competitivitate. Analiza concurenei identific principalii competitorii ns analiza punctele lor tari i slabe, avantajul competitiv al asocierii (n termeni tehnici, de marketing, operaionali, organizaionali) sunt analizate sumar. Planul de marketing identific instrumente adecvate ns cu eficien redus;

II.5 Conjunctura pieei i elemente de marketing

212

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

c. Analiza pieei nu demonstreaz existena 1 unei piee/cereri pentru produsele/serviciile oferite de asociere i de polul de competitivitate. Analiza concurenei identific cel mult principalii competitorii fr a analiza punctele lor tari i slabe i/sau avantajul competitiv al asocierii. Planul de marketing nu identific instrumente adecvate

III. Criteriu

MATURITATEA (Punctaj maxim 5 puncte) Punctaj Descriere minimmaxim Se vor aprecia riscurile implicate de proiect i se va evalua modul n care acestea sunt identificate de ctre solicitant precum i modul n care sunt combtute cu soluii fezabile.

Punctaje intermediare orientative

III.1. Metodologia de implementare a 1-5 proiectului. Analiza riscurilor

IV. Criteriu

SUSTENABILITATEA (Punctaj maxim 5 puncte) Punctaj Descriere minimmaxim Se va evalua capacitatea ntreprinderii de a aplica rezultatele proiectului n activitile sale cu caracter economic. Se vor evalua rezultatele analizei financiare prezentate n Planul de afaceri privind susinerea financiar a proiectului de cercetare n perioada implementrii, precum i modalitatea aplicrii rezultatelor obinute n realizarea de produse/procese/servicii inovative. Se va evalua concret msura n care ntreprinderea are capacitatea de a introduce rezultatele proiectului direct n producie pentru a livra pe pia un produs, proces, serviciu nou sau mbuntit. Se va evalua existena i calitatea colectivului care va lucra pentru implementarea rezultatelor proiectului i meninerea acestora dup ncheierea
213

Punctaje intermediare orientative

IV.1. Capacitatea financiar a asocierii de a aplica rezultatele proiectului dup finalizarea acestuia 1-3

IV.2 . Capacitatea asocierii din punct de vedere tehnic

1-2

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

proiectului. Se va evalua organizarea acestui colectiv innd cont de corelarea posibilitilor de lucru oferite de ntreprindere cu atribuiile membrilor echipei, ct i corelarea cu calificarea i aptitudinile acestora. a. Capacitate tehnic bun

V. CAPACITATEA BENEFICIARULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI (Punctaj maxim 10 puncte) Criteriu Punctaj Descriere minimmaxim Managementul Punctaje intermediare orientative

V.1. calitii

1-4

a. Solicitantul (sau cel puin 1 partener) are 4 certificare n managementul calitii sau este n curs de a o obine sau alte certificate relevante pentru proiect b. Solicitantul (i niciun partener) nu este certificat 1 n managementul calitii i nu are alte certificri relevante

V.2. Asigurarea resurselor umane din punct de vedere numeric i al calificrii profesionale relevante pentru proiect 1-6

a) Resursele umane pentru implementarea 6 proiectului sunt suficiente (numr, calificare, experien). Atribuiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite i sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului descrise la pct. 2.4. Managementul proiectului din CF. b) Resursele umane pentru implementarea 3 proiectului sunt suficiente (numr, calificare, experien).. Atribuiile membrilor echipei de proiect nu acoper n totalitate activitile prevzute pentru managementul i implementarea proiectului. c) Resursele umane pentru implementarea proiectului (numr, calificare, experien) sunt minime. Membrii echipei de proiect sunt doar enumerai. 1

214

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 4.4.3 Grila de evaluare tehnic i financiar PENTRU PROIECTE SOFT


Pentru evaluare se va analiza coninutul Cererii de Finanare i se vor acorda, pentru fiecare dintre criteriile din fia de evaluare, note conform descrierii din gril, ntre valorile minime i maxime, cu justificarea adecvat. Nu se puncteaz cu zecimale. Punctajul final al proiectului este calculat ca medie aritmetic a punctajelor acordate de membrii comisiei de evaluare. Punctaj maxim: 100 puncte Punctaj minim pentru finanare: 60 puncte, cu condiia ca niciunul dintre subcriterii s nu fi obinut 0 puncte. I. RELEVANA PROIECTULUI PENTRU OBIECTIVELE POSCCE (Punctaj maxim 40 puncte) Criteriu Punctaj Descriere Punctaje minimintermediare maxim orientative I.1 Contribuia proiectului la Se va evalua dac i n ce msur dezvoltarea polului de rezultatele proiectului pot contribui la competitivitate datorit dezvoltarea polului de competitivitate prin utilizrii comune a 1-6 intermediul utilizrii n comun a rezultatelor rezultatelor proiectului, lund n considerare prioritile stabilite prin strategia de dezvoltare a polului I.2 Valoarea adugat a 1-10 Se va evalua valoarea adugat a pachetului proiectului i corelarea integrat depus, prin evaluarea msurii n proiectului n cadrul care proiectul are un efect stimulativ i un pachetului integrat efect de antrenare a IMM, precum i a msurii n care exista conexiuni cu alte tipuri de proiecte din cadrul pachetului I.3 Impactul proiectului Se va evalua msura n care proiectul poate asupra polului de avea un impact pozitiv asupra polului de competitivitate competitivitate lund n considerare asocierea/parteneriatul care l 1-10 implementeaz, grupul int implicat i/sau numrul de beneficiari ai rezultatelor proiectului, comparativ cu dimensiunea polului aa cum reiese din actele de constituire a polului.
215

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

I.4 Contribuia proiectului la crearea/ meninerea de 1-5 locuri de munc noi n cadrul Polului I.5 Justificarea necesitii finanrii proiectului 1-5

I.6 Dezvoltare durabil

1-2

I.7 Egalitatea de anse

1-2

Se va evalua propunerea din punct de vedere al realismului acesteia privind contribuia sa la creterea / meninerea numrului de locuri de munc. a. proiectul are o contribuie important la realizarea strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate b. proiectul are o contribuie limitat la realizarea strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate a. Proiectul implementeaz msuri de mbuntire a calitii mediului nconjurtor (ISO 14001, EMAS sau echivalent) b. Proiectul respect cerinele legale minime n privina protejrii mediului nconjurtor a. Solicitantul identific potenialele aspecte legate de discriminare n contextul proiectului i prevede o serie de aciuni pentru rezolvarea lor. Proiectul prevedere crearea de faciliti / adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu potenial de discriminare b. Solicitantul respect cerinele legale minime n domeniu

II. CALITATEA I COERENTA PROIECTULUI (Punctaj maxim 40 puncte) Criteriu Punctaj Descriere Punctaje minimintermediare maxim orientative II.1 Corelarea ntre Obiectivele proiectului sunt clare i fezabile n obiective i rezultate perioada i cu resursele alocate, obiectivele sunt (obiectivele corelate cu rezultatele i indicatorii asumai, proiectului sunt obiectivele proiectului corespund cu obiectivele corelate cu 1-10 programului rezultatele, indicatorii proiectului i cu obiectivele programului)
216

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

II.2 Calitatea propunerii (claritatea, coerena, realismul proiectului n raport cu 1-10 activitile, graficul de implementare i bugetul proiectului) II.3 Metodologia de 1-10 implementare a proiectului II.4 Structura bugetului proiectului

Datele sunt clare, coerente, realiste i bine justificate; costurile estimate sunt n concordan cu activitile i rezultatele, ealonarea n timp este realist i n concordan cu activitile i rezultatele Se va analiza dac solicitantul a identificat corect modalitile prin care se va implementa fiecare activitate/sub-activitate i resursele necesare (resurse umane i de timp) a. Bugetul este complet i corelat cu activitile 10 prevzute, resursele alocate/estimate i cu devizul general i pe obiecte. Costurile sunt realiste (corect estimate i justificate corespunztor prin documentaia de pre anexat la buget) i necesare pentru implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect ncadrate n categoria celor eligibile sau neeligibile. b. Bugetul este complet i parial corelat cu 5 activitile prevzute, resursele alocate/estimate i/sau cu devizul general i pe obiecte. Costurile sunt parial realiste (exist linii bugetare sub/supraestimate). Cheltuielile au fost parial ncadrate corect n categoria celor eligibile sau neeligibile. c. Bugetul este incomplet i necorelat cu 1 activitile prevzute, resursele alocate/estimate i/sau cu devizul general i pe obiecte. Costurile sunt n mare msur nerealiste (documentaia de pre anexat la buget nu justific nivelul costurilor), majoritatea liniilor bugetare sub/supraestimate).

1-10

III. MATURITATEA (Punctaj maxim 5 puncte) Criteriu Punctaj Descriere minim217

Punctaje intermediare

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

maxim III.1. Metodologia de implementare a 1-5 proiectului. Analiza riscurilor Se vor aprecia riscurile implicate de proiect i se va evalua modul n care acestea sunt identificate de ctre solicitant precum i modul n care sunt combtute cu soluii fezabile

orientative

IV. SUSTENABILITATEA (Punctaj maxim 5 puncte) Criteriu Punctaj Descriere minimmaxim IV.1. Capacitatea 1-3 a. Exist resurse interne ale asocierii / polului financiar a asocierii de pentru continuarea rezultatelor proiectului dup a susine proiectul dup ncheierea acestuia finalizarea acestuia b. Nu se demonstreaz convingtor c ar exista resurse interne ale asocierii / polului pentru continuarea rezultatelor proiectului dup ncheierea acestuia IV.2 . Capacitatea a. Asocierea dovedete capacitatea de a asigura asocierii din punct de meninerea rezultatelor i efectelor proiectului vedere tehnic de a dup ncheierea proiectului i ncetarea susine rezultatele finanrii nerambursabile 1-2 proiectului dup b. Asocierea dovedete capacitate redus de a finalizarea acestuia asigura meninerea rezultatelor i efectelor proiectului dup ncheierea proiectului i ncetarea finanrii nerambursabile

Punctaje intermediare orientative 3

V. CAPACITATEA BENEFICIARULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL (Punctaj maxim 10 puncte) Criteriu Punctaj Descriere minimmaxim V.1. Managementul calitii a. Solicitantul (sau cel puin 1 partener) are certificare ISO 9001 (sau aduce dovada demarrii procedurii de certificare pentru societile nou-nfiinate) sau alte certificri 1-4 relevante pentru activitile proiectului b. Solicitantul nu este certificat ISO 9001 sau nu deine alte certificri relevante
218

Punctaje intermediare orientative 4

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

V.2. Asigurarea resurselor umane din punct de vedere numeric i al calificrii profesionale relevante pentru proiect

1-6

a) Resursele umane pentru implementarea 6 proiectului sunt suficiente (numr, calificare, experien). Atribuiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite i sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului descrise la pct 2.4. Managementul proiectului din CF. b) Resursele umane pentru implementarea 3 proiectului sunt suficiente (numr, calificare, experien).. Atribuiile membrilor echipei de proiect nu acoper n totalitate activitile prevzute pentru managementul i implementarea proiectului. c) Resursele umane pentru implementarea 1 proiectului (numr, calificare, experien) sunt minime. Membrii echipei de proiect sunt doar enumerai.

219

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 4.5 Punctajul final a pachetului integrat n urma procesului de evaluare tehnic i financiar
DENUMIRE POL DE COMPETITIVITATE: _______________________________________
Nr Crt. DOCUMENT EVALUAT / NR SMIS TIP PROIECT (INV, CDI, SOFT) x PUNCTAJ OBINUT

VALOARE ELIGIBIL A PROIECTULUI (VP

STRATEGIE (SS) 1 2 3 4 5 6 PROIECT 1 / NR SMIS PROIECT 2 / NR SMIS PROIECT 3 / NR SMIS PROEICT 4 / NR SMIS PROIECT 5 / NR SMIS PROIECT 6 / NR SMIS ............ n VALOARE TOTAL ELIGIBIL A PACHETULUI (VPI) MEDIA PONDERAT A SCORURILOR PROIECTELOR PUNCTAJ TOTAL PACHET INTEGRAT MSP = [SP1 x (VP1/VPI) + SP2 x (VP2/VPI) + ... SPn x (VPn/VPI)] / n SPI = SS + MSP PROIECT n / NR SMIS

x x

x x x

CONDIII DE FINANARE A PACHETULUI: Punctajul strategiei s fie de minim 60 puncte. S existe minim 1 proiect de investiii, minim 1 proiect CDI i minim 2 proiecte de tip soft din care unul depus de entitatea de management a polului cu punctaj de peste 60 de puncte.

220

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 5.1 Acord cadru

ACORD CADRU privind obligaia realizrii pachetului minim integrat de proiecte propuse de POLUL ..................................... Avnd n n vedere : Faptul c Operaiunea 1.3.1. Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional din cadrul Domeniului major de interventie 1.3. Dezvoltarea durabil a antrepenoriatului, vizeaz acordarea de asisten integrat pentru polii de competitivitate; Scopul declarat al operaiunii i anume dezvoltarea polilor de competitivitate cu vizibilitate att la nivel naional, ct i internaional; Faptul c se evalueaza i se finaneaz proiecte parte a unei strategii de dezvoltare a polului de competitivitate, Dispoziiile Ghidului Solicitantului, conform crora se finaneaz doar pachetele integrate care au o structur de minim 1 proiect de investiii, minim 1 proiect CDI i minim 2 proiecte de tip soft,

Prile Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri cu sediul n Bucureti, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cod 010096, Tel. 021.202.53.85, Fax 021.202.53.92, cod de nregistrare fiscal 24931499, n calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (n continuare AM POS CCE), reprezentat legal de domnul Lucian Nicolae Bode avnd funcia de ministru i Urmtorii membri ai polului de competitivitate...., n calitate de Beneficiari: cu sediul n ...................... nfiinat la data de ....................., Cod de nregistrare fiscal .............., Str. ................, nr. ....., judeul ............., cod ..........., Tel. ................., Fax. ................., reprezentat prin .................................. n funcia de Reprezentant Legal identificat prin .......................... n calitate de Beneficiar (doar la cei care depun proiecte) / membru al polului de competitivitate .........................(toi membrii polului ............................., enumerai cu datele de identificare i reprezentani legali) (se vor insera datele de mai sus pentru toi membrii polului care depun proiecte n cadrul pachetulu integrat)
221

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

au convenit ncheierea prezentului Acord cadru n urmtoarele condiii: Art. 1 OBIECTUL ACORDULUI CADRU (1) Prin prezentul acord cadru fiecare Beneficiar, n calitatea sa de membru al polului ................ i totodat beneficiar al finanrii nerambursabile, se oblig s restituie finanarea nerambursabil acordat individual n cadrul contractului de finanare ncheiat cu AM POS CCE, n cazul n care aceasta constat imposibilitatea realizrii pachetului minim integrat propus spre finanare de polul ..............................., prin neimplementarea a minim 1 proiect investiii, minim 1 proiect CDI i minim dou proiecte de tip soft n valoare minim total de 16.800.000 lei, imposibilitate generat de ncetarea unuia dintre contractele de finanare ncheiate n cadrul pachetului minim integrat propus de polul ...... n urmtoarele situaii: a) se constat neconcordan ntre starea de fapt dovedit i cele declarate de ctre un Beneficiar n cererea de finanare, referitor la faptul ca Proiectul nu face obiectul altei finanri din alte fonduri publice naionale sau comunitare sau c nu a mai beneficiat de finanare din alte programe naionale sau comunitare. b) n cazul intervenirii modificrilor substaniale sau a nclcrii obligaiei privind meninerea investiiei de ctre un Beneficiar, n conformitate cu cele menionate n contractul de finanare c) n cazul n care obiectivele finanate nu sunt folosite de ctre un Beneficiar conform scopului prevzut n Cererea de finanare; d) n cazul cesiunii contractului de finanare de ctre un Beneficiar, n conformitate cu prevederile respectivului contract de finanare e) n cazul n care un Beneficiar, dup ncheierea contractului, face obiectul unei proceduri de insolven, dizolvare prin reorganizare fr acordul prealabil al AM, administrare judiciar sau sub controlul altei autoriti, i-a suspendat activitatea sau se afl ntr-o situaie asemntoare rezultnd dintr-o procedur similar reglementat de legislaia sau reglementrile la nivel naional sau comunitar; f) Un Beneficiar nu a nceput implementarea Proiectului n termen de 6 luni de la data ncheierii Contractului, din motive imputabile acestuia. AM POS CCE va notifica Beneficiarul cu minimum 30 de zile calendaristice nainte de expirarea termenului de la care contractul este considerat reziliat; g) Dac un Beneficiar nu respect calendarul activitilor proiectului prevzut n contractul de finanare, cu modificrile i completrile ulterioare;

222

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

h) Dac un Beneficiar nu respect graficul de rambursare sau nu depune ultima cerere de rambursare la data menionat n grafic cu respectarea condiiilor contractului de finanare i) n cazul descoperirii unor nereguli, conform prevederilor contractului de finanare, care fac imposibil derularea n continuare a contractului; j) n cazul nerespectrii de ctre un Beneficiar a obligaiilor cu privire la control i audit; k) n alte cazuri de nclcare de ctre un Beneficiar a prevederilor Contractului de finanare, care fac imposibil implementarea Proiectului n condiiile asumate prin studiul de fezabilitate i contract, dac AM POS CCE decide n acest sens. (2) n toate situaiile prevzute la alin.( 1) ale prezentului articol fiecare contract de finanare ncheiat n cadrul pachetului minim integrat propus de polul ...... se consider reziliat printr-o notificare scris a AM POS CCE, fr nicio alt formalitate sau punere n ntrziere. (3) Prile la acordul cadru care sunt exclusiv membrii ai polului....................se oblig s nu perturbe sau s aduc atingere n vreun fel implementrii vreunui proiect finanat din cadrul pachetului integrat, respectiv realizrii strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate. Art 2. OBLIGAIILE BENEFICIARULUI (1) n cazul ncetrii vreunui contract de finanare a unui proiect care face parte din pachetul minim integrat propus de polul ........................ n una din situaiile menionate la art. 1, alin. (1), care conduce la imposibilitatea realizrii pachetului minim integrat, fiecare Beneficiar se oblig s restituie n totalitate asistena financiar nerambursabil acordat n cadrul contractului de finanare individual ncheiat cu AM POS CCE., independent de: a) activitatea sa desfurat n cadrul polului, respectiv a contractului de finanare individual ncheiat b) realizarea implementrii proiectului care i revine conform contractului de finanare individual ncheiat, c) respectarea prevederilor contractului de finanare individual ncheiat cu AM POS CCE nici una dintre acestea neconstituind cauze sau motive de refuz a solicitrii AM POS CCE de returnare a sumelor. (2) Beneficiarul se oblig s restituie integral finanarea nerambursabil n cel mult 30 de zile de la data solicitrii AM POS CCE de returnare a sumelor, n termenii i condiiile prevzute n aceasta. (3) Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectual, att industrial (ex. brevetele de invenie, desenele i modelele industriale, mrcile), ct i dreptul de autor asupra creaiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi exclusive ale
223

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Beneficiarului contractului de finanare, cu respectarea legislaiei n vigoare i a prevederilor Contractului. (4) Dreptul gratuit de utilizare a bunurilor, a drepturilor de proprietate intelectual, att industrial (ex. brevetele de invenie, desenele i modelele industriale, mrcile), ct i a drepturilor de autor asupra creaiilor rezultate din implementarea Proiectului revine fiecrui membru al polului de competitivitate n parte .............., n msura n care aceast folosin are ca scop realizarea obiectivelor propuse n Strategia de dezvoltare a polului de competitivitate ................................., cu respectarea legislaiei n vigoare i a prevederilor Contractului de finanare. Art.3 OBLIGAIILE AM POS CCE (1) AM POS CCE are obligaia de a notifica toi Beneficiarii i membrii polului . semnatari ai prezentului acord cu privire la constatarea de ctre AM POS CCE a imposibilitii realizrii pachetului minim integrat propus de polul ........................ din cauza ncetrii unui contract de finanare a unui proiect n una din situaiile menionate la art. 1, alin. (1) lit. a) k). Art.6 DISPOZITII FINALE (1). n cazul unui litigiu ntre AM POS CCE i celelalte pri semnatare ale prezentului acord, n ceea ce privete aplicarea prevederilor prezentului acord cadru, se va ncerca soluionarea conflictului pe cale amiabil, n caz contrar prile avnd dreptul de a se adresa instanei de judecat competente n a crei raz teritorial i are sediul AM POS CCE. (2) Prezentul acord s-a ncheiat astzi . n .exemplare originale n limba romn, la sediul AM POS CCE, avnd aceeai valoare fiecare, semnate de reprezentanii legali ai prilor semnatare.

SEMNATURI Pentru Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri


.... Pentru Beneficiari .................. .................. ...................
224

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 5.2. CONTRACTUL DE FINANARE

Cod SMIS

CONTRACT DE FINANARE
NR ........................../ ................................... (Variant orientativ) ntre: Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (n continuare MECMA) cu sediul n Bucureti, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cod 010096, tel. 031.413.27.24, fax 031.413.27.19, cod de nregistrare fiscal 24931499, n calitate Autoritate de Management pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (n continuare AM POS CCE), reprezentat legal de domnul Lucian Nicolae Bode, avnd funcia de ministru i S.C. .............................cu sediul n .................., str. ............... nr. ..............., judeul ................, cod potal .............., tel. ....................., fax ................., nfiinat la data de .............., Cod de nregistrare fiscal ........................., reprezentat prin ........................., avnd funcia de ..................., identificat prin B.I./C.I./PASS Seria ......, nr. ...................., n calitate de Beneficiar, au convenit ncheierea prezentului Contract pentru acordarea finanrii nerambursabile n baza Cererii de finanare nr. ................../ ................. n urmtoarele condiii: ARTICOLUL 1 OBIECTUL CONTRACTULUI (1) Obiectul Contractului l reprezint acordarea finanrii nerambursabile de ctre AM POS CCE pentru implementarea Proiectului nr. ................../ ............... avnd codul SMIS .............., intitulat: ......................................................................, denumit n continuare Proiect. Finanarea nerambursabil acordat constituie ajutor de stat. (2) Proiectul face parte integrant din pachetul minim integrat propus de polul ...... , precum i din strategia ................ a polului ................................
225

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(3) Beneficiarului i se va acorda finanarea nerambursabil n termenii i condiiile stabilite n prezentul Contract i anexele acestuia, pe care Beneficiarul declar c le cunoate i le accept. (4) Strategia .............. a polului ....................., Acordul-cadru privind obligaia realizrii pachetului minim integrat de proiecte propuse de polul ..................................... i Cererea de finanare depus de Beneficiar, verificat, modificat i completat, pe parcursul procedurii de evaluare i selecie sunt anexe la prezentul Contract, fcnd parte integrant din acesta. (5) Beneficiarul accept finanarea nerambursabil i se angajeaz s implementeze Proiectul pe propria rspundere, n conformitate cu prevederile cuprinse n prezentul Contract i cu legislaia naional i comunitar. ARTICOLUL 2 DURATA CONTRACTULUI (1) Contractul intr n vigoare la data semnrii lui de ctre pri. (2) Perioada de implementare a Proiectului este de ............... i reprezint intervalul de timp n care Beneficiarul trebuie s finalizeze toate activitile Proiectului. (3) Contractul rmne n vigoare timp de 5 ani de la data nchiderii oficiale a POS CCE pentru obligaia prevzut la art. 8 Seciunea A lit. h). (4) Data nceperii implementrii Proiectului este ziua urmtoare intrrii n vigoare a prezentului Contract. (5) Perioada de implementare a Proiectului nu poate depi 24 de luni de la intrarea n vigoare a prezentului Contract. (6) Termenele i duratele stabilite n prezentul Contract curg fr luarea n calcul a zilei cnd au nceput, dar cu luarea n calcul a zilei cnd se sfresc. ARTICOLUL 3 VALOAREA PROIECTULUI (1) Valoarea total a Proiectului care face obiectul finanrii nerambursabile este ................... lei (....................................................), din care: a) valoare total eligibil n sum de: ................... lei; b) valoare neeligibil n sum de: ................... lei; conform datelor din Tabelul nr. 1.

Valoarea total a Proiectului (lei)

Valoarea total eligibil a Proiectului

Valoarea eligibil nerambursabil

Valoarea eligibil nerambursabil acordat din


226

Valoarea maxim eligibil nerambursa-

Cofinanarea eligibil a Beneficiarul ui (lei)

Valoarea neeligibil a Proiectului, inclusiv TVA

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(lei)

acordat din FEDR (lei)

bugetul naional bil acordat (lei) din fonduri publice (lei)

aferent valorii totale a Proiectului (lei)

1=2+7

2=5+6

5=3+4

Tabel nr. 1 (2) AM POS CCE se angajeaz s acorde o finanare nerambursabil de maxim ....................... lei (.................... lei), echivalent cu ..........% din valoarea total eligibil a Proiectului specificat la art. 3 alin. (1) lit. a); n cazul n care, la sfritul Proiectului, valoarea total solicitat spre rambursare este mai mic dect valoarea eligibil nerambursabil contractat, suma acordat de AM POS CCE se va reduce corespunztor. (3) Valoarea eligibil nerambursabil aprobat prin prezentul Contract nu poate fi modificat n sensul majorrii acesteia fa de valoarea convenit. (4) n cazul n care valoarea total a Proiectului i implicit valoarea total eligibil a acestuia crete fa de valoarea convenit prin prezentul contract de finanare, diferena rezultat fa de finanarea nerambursabil maxim menionat la alin. (2) este suportat n ntregime de Beneficiar. (5) Beneficiarul poate solicita modificri n cadrul structurii aprobate privind cheltuielile eligibile iar AM POS CCE le poate aproba dac acestea nu modific obiectivul general al Proiectului, iar impactul financiar se limiteaz la transferul de maxim 10% din suma nscris iniial n categoriile de cheltuieli eligibile n cadrul celorlalte categorii de cheltuieli eligibile cuprinse n cererea de finanare, fr a se modifica valoarea total eligibil a Proiectului. Prin aceste modificri nu trebuie s se depeasc limitele maxime impuse de prevederile regulamentelor comunitare, de legislaia naional i de regulile de eligibilitate stabilite de AM POS CCE prin Ordinul comun al Ministrului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Ministrului Finanelor Publice i Ministrului Afacerilor Europene cu numrul MECMA 317/2012, numrul MFP 385/2012 i numrul MAEUR 189/2012 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul Programului Operaional Sectorial "Creterea Competitivitii Economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient, domeniul major de intervenie 1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului, operaiunea: Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional poli de competitivitate, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 219/2.04.2012 pentru fiecare categorie de cheltuieli eligibile. (6) n cazul modificrilor prevzute la alin. (5), Beneficiarul are obligaia de a notifica AM POS CCE propunerea de aprobare cu cel puin 30 de zile nainte de data depunerii cererii de rambursare afectat de modificarea n cauz, sub sanciunea nerecunoaterii modificrilor efectuate. Propunerea de modificare aprobat de AM POS CCE va constitui anex la prezentul Contract, fr a fi necesar a se ncheia un act adiional la Contract. ARTICOLUL 4 CHELTUIELI ELIGIBILE
227

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(1) Sunt eligibile acele cheltuieli prevzute n Tabelul nr. 2 din prezentul Contract i realizate n conformitate cu prevederile HG nr. 759/2007, cu modificrile i completrile ulterioare i Ordinul comun al Ministrului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Ministrului Finanelor Publice i Ministrului Afacerilor Europene cu numrul MECMA 317/2012, numrul MFP 385/2012 i numrul MAEUR 189/2012 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul Programului Operaional Sectorial "Creterea Competitivitii Economice" (POS CCE) 2007-2013, axa prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient, domeniul major de intervenie 1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului, operaiunea: Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional poli de competitivitate, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 219/2.04.2012, cu respectarea cerinelor legale aplicabile n domeniul achiziiilor publice.

Tabel nr. 2 Nr. Crt. Denumirea cheltuielii Valoarea total a cheltuielii cu TVA (lei) 2 = 3+8 Valoarea total eligibil a cheltuielii (lei) 3= 6+7 Finanarea nerambursabil Valoarea finanrii Procentul nerambursabile (%) (lei) 5 6 Contribuia proprie la valoarea eligibil a cheltuielii (lei) 7 Cheltuieli conexe i neeligibile (lei) 8

Prevederile legale 4

TOTAL (2) Cheltuielile sunt considerate eligibile, inclusiv cele efectuate n perioada cuprins ntre data publicrii n Monitorul Oficial a schemelor de ajutor de stat i de minimis i data semnrii contractului de finanare (pentru cheltuielile precizate la Art 3, pct. 3.1 din Lista de cheltuieli eligibile pentru operaiunea Poli de Competitivitate) i cele efectuate n perioada cuprins ntre data confirmrii scrise a eligibilitii Proiectului i data semnrii contractului de finanare, dac respect prevederile legale naionale i comunitare n domeniu, cu precdere cele referitoare la achiziiile publice. (3) Cheltuielile pentru obiectivele de investiii realizate n regie proprie nu sunt eligibile. (4) TVA nedeductibil este cheltuial eligibil, potrivit HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare.
228

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(5) Asigurarea sumelor necesare plii cheltuielilor neeligibile este responsabilitatea Beneficiarului. (6) Pentru a fi eligibile toate cheltuielile trebuie s fie realizate (facturate ctre Beneficiar i pltite) n perioada de implementare prevzut la alin. (2) al art. 2 din prezentul Contract; cu excepia cheltuielilor efectuate n conformitate cu alin. (2) din prezentul articol i cu excepia cazurilor n care contractul de achiziie prevede un termen de plat de maximum 90 zile de la data facturrii, cu recepia i livrarea n perioada de implementare. ARTICOLUL 5 PREFINANAREA (1) Prefinanarea se acord integral, conform prevederilor prezentului Contract, n conformitate cu graficul de prefinanare prevzut n Tabelul nr. 3, n baza unei cereri de prefinanare din partea Beneficiarului (conform Anexei 9), nsoit de unul sau mai multe contracte de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuie de lucrri ncheiat(e) ntre Beneficiar i unul sau mai muli operatori economici a crui/cror valoare cumulat s fie de minim 5% din valoarea eligibil a Proiectului. (2) Beneficiarul care solicit prefinanare are obligaia de a furniza AM POS CCE un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri pentru suma aferent prefinanrii solicitate. n condiiile prevzute n Anexa 9 instrumentul de garantare trebuie s fie irevocabil, necondiionat, indivizibil i pltibil la prima cerere scris a beneficiarului garaniei. (3) Valoarea prefinanrii este de ...................... lei (......................... lei) reprezentnd 35 % din valoarea nerambursabil a proiectului acordat din fonduri publice. (4) Cererea de prefinanare i documentele nsoitoare prevzute la alin. (1) i (2) vor fi depuse la AM POS CCE cu respectarea graficului de prefinanare din Tabelul nr. 3. Tabel nr. 3

Cerere de prefinanare nr.

Suma estimativ

Data depunerii

(5) a) Plata prefinanrii se va efectua de ctre Unitatea de Plat din cadrul AM POS CCE, n maxim 45 de zile de la data depunerii cererii, n lei, n urmtorul cont dedicat exclusiv prefinanrii: 1. cod IBAN: ; 2. titular cont:; 3. denumire/ adresa Banca comercial:. b) Diferena dintre dobnda acumulat n contul prevzut la alin. (5) lit. a), corespunztoare sumelor de prefinanare rmase disponibile n cont i valoarea impozitelor aferente i a comisioanelor de gestionare a contului respectiv se raporteaz AM POS CCE i se deduce de aceasta din sumele rambursate Beneficiarului, pn la plata final, inclusiv.
229

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(6) Operaiunile derulate prin contul dedicat exclusiv prefinanrii vor respecta strict prevederile legislaiei n vigoare cu privire la prefinanare. (7) Sumele existente n contul de prefinanare se vor utiliza pentru cheltuielile proiectului (eligibile i neeligibile). (8) Recuperarea se efectueaz ncepnd cu prima cerere de rambursare, prin deducerea a minim 30% din valoarea fiecrei cereri de rambursare intermediare, conform graficului de rambursare a cheltuielilor din prezentul Contract (Tabelul nr. 4), astfel nct suma aferent prefinanrii s se recupereze integral nainte de ultima cerere de rambursare. (9) Prin excepie de la alin. (8) procentul de deducere poate fi mai mic de 30% n cazurile n care cuantumul prefinanrii rmase de recuperat reprezint mai puin de 30% din valoarea cererii de rambursare respective. (10) Prefinanarea acordat se restituie de ctre Beneficiar dac nicio cerere de rambursare, care s justifice achiziia de bunuri ori servicii sau execuia de lucrri, nu a fost depus de acesta n termenul stabilit conform graficului de rambursare din prezentul Contract. (11) Dac prefinanarea nu poate fi recuperat integral pn la ultima cerere de rambursare, ca urmare a diminurii valorii eligibile, diferena de prefinanare se va restitui de ctre Beneficiar n contul AM POS CCE, n termen de maximum 30 de zile de la notificarea transmis acestuia. (12) n cazul nerespectrii clauzelor contractuale, garania se execut corespunztor sumei de recuperat. ARTICOLUL 6 CONSTITUIREA DE GARANII ASUPRA ACTIVELOR FIXE CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANARE (1) Pentru asigurarea finanrii cheltuielilor necesare implementrii Proiectului cofinanat din Instrumente Structurale Beneficiarul poate constitui garanii n favoarea unei instituii de credit, sub forma gajrii sau ipotecrii, asupra activelor fixe care fac obiectul contractului de finanare, n conformitate cu prevederile HG nr. 606/2010 privind stabilirea unor msuri de accelerare a implementrii instrumentelor structurale. (2) Beneficiarul este obligat s transmit AM POS CCE copii certificate ale contractelor de credit i ale celor accesorii acestora, de gaj sau, dup caz, de ipotec i ale oricror alte documente corespunztoare ncheiate cu instituia bancar n scopul menionat la alin. (1), n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la semnarea acestora. (3) Valoarea creditului obinut cu garania constituit conform prevederilor alin. (1) nu va putea depi valoarea contribuiei Beneficiarului la finanarea proiectului, respectiv valoarea nsumat a procentului din cheltuielile eligibile aferent contribuiei proprii i a cheltuielilor neeligibile, conform contractului de finanare. (4) n situaia n care Beneficiarul nu a solicitat acordarea de prefinanare i n contractul de finanare este prevzut o singur cerere de rambursare, valoarea creditului obinut cu garania constituit din activele achiziionate prin proiect poate include i valoarea asistenei financiare nerambursabile prevzute n contractul de finanare cu condiia ca n termen de maxim 5 zile lucrtoare de la data efectiv a plii cererii de rambursare s fie ndeplinite prevederile de la alin. (3).
230

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(5) n cazul n care contractul de credit ncheiat n condiiile alin. (1) prevede alt moned dect cea naional, verificarea respectrii prevederilor alin. (3) se va face prin transformarea n lei a valorii creditului corespunztor garaniei, la cursul de schimb oficial al Bncii Naionale a Romniei valabil la data contractrii creditului. (6) Polia de asigurare a activelor fixe care fac obiectul garaniei va fi cesionat instituiilor de creditare n favoarea crora se constituie respectiva garanie. ARTICOLUL 7 RAMBURSAREA CHELTUIELILOR (1) n termen de maximum 45 de zile lucrtoare de la data depunerii de ctre Beneficiar la AM POS CCE a cererilor de rambursare ntocmite conform contractului de finanare i nsoite de documentele justificative corespunztoare, acesta va informa Beneficiarul cu privire la plata aferent cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare. (2) Rambursarea se va efectua de ctre Unitatea de plat pentru POS CCE, n urmtorul cont: 1. cod IBAN:; 2. titular cont:; 3. denumire/ adresa Banca comercial:. (3) AM POS CCE poate prelungi termenul prevzut la alin.(1), de maximum dou ori pentru perioade de pn la 5 zile lucrtoare, n situaia solicitrii unor documente adiionale sau clarificri. Nedepunerea de ctre Beneficiar a documentelor sau clarificrilor solicitate, n termenul prevzut atrage respingerea, parial sau total, dup caz, a cererii de rambursare. n situaia organizrii unor misiuni de control se vor aplica prevederile corespunztoare din OUG 66/2011, inclusiv procedura prevzut la art. 21 din OUG 66/2011. AM POS CCE nu este responsabil de nicio pagub cauzat prin ntrziere. (4) Beneficiarul poate depune i facturi de avans la solicitarea rambursrii cheltuielilor eligibile, cu condiia ca acestea s fie nsoite de scrisori de garanie bancar din partea furnizorilor, scrisori care s acopere contravaloarea avansului acordat. Aceast prevedere nu se aplic pentru ultima cerere de rambursare. (5) Beneficiarul va depune la AM POS CCE pentru rambursarea cheltuielilor eligibile urmtoarele documente (sau alte documente cu valoare probatorie echivalent acceptate n prealabil de AM POS CCE): Cerere de rambursare (Anexa 4 ) 5 exemplare; Raport de progres (Anexa 5) 1 exemplar; Copii certificate n dou exemplare care s conin meniunea conform cu originalul, tampila Beneficiarului i semntura reprezentantului legal al acestuia, dup urmtoarele documente: facturi (trebuie s specifice detaliat bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat), documente de plat, extrase bancare i alte documente justificative, precum note contabile, balane de verificare i fie de cont analitice care fac dovada nregistrrii documentelor primare n eviden contabil;

231

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Pentru procedura de achiziii: notele justificative privind stabilirea valorii i alegerea procedurii, fia de date a achiziiei cu anexele inclusiv criteriile de calificare i factorii de evaluare, caietul de sarcini, dovada publicitii, coninutul clarificrilor/modificrilor publicate, raportul privind deschiderea i evaluarea ofertelor, raportul de atribuire a contractului, rapoartele de activitate ale observatorilor, dac este cazul, anunul de atribuire, oferta ctigtoare, contractul de achiziie i actele adiionale ulterioare 1 exemplar; Pentru informare i publicitate: fotografii, anunuri, comunicate, documente pentru evidenierea plii publicitii radio/TV 1 exemplar; Pentru achiziii de bunuri: copie certificat NIR, copie certificat dup procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere n funciune 1 exemplar; Pentru execuie de lucrri de construcii: copii certificate dup procesele verbale de verificare pe faze determinante de execuie avizate de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii, copii certificate dup rapoartele dirigintelui de antier, deviz ofert, situaii de lucrri; Pentru execuie lucrri de montaj echipamente i instalaii tehnologice: PV de preluare la montaj, PV de terminare montaj pe echipamente, grupuri de echipamente sau total instalaie, devize pe obiect, liste de echipamente, liste de lucrri; Pentru prestri servicii: aprobarea Beneficiarului pentru documentele remise n cadrul consultanei; Pentru managementul de proiect: contracte de munc, fia postului, foi de pontaj, rapoarte de activitate, tat de salarii i centralizatoarele acestora pentru managementul de proiect n baza contractelor de munc pentru perioade determinate; Beneficiarul are obligaia ca pn la plata final inclusiv s prezinte facturile definitive i toate documentele justificative menionate mai sus sau solicitate de AM POS CCE pentru justificarea sumelor ce i-au fost rambursate n baza facturilor de avans.

(6) Facturile trebuie s menioneze detaliat bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat. Pentru evitarea dublei finanri toate facturile vor fi inscripionate, sub semntura reprezentantului legal al Beneficiarului, cu numrul contractului de finanare i programul prin care este finanat (POS CCE). (7) Beneficiarii care efectueaz pli n valut n cadrul Proiectului vor solicita la rambursare contravaloarea n lei a acestora la cursul Bncii Naionale a Romniei din data ntocmirii documentelor de plat n valut. (8) AM POS CCE au dreptul de a solicita documente suplimentare pentru elucidarea eventualelor neclariti. Beneficiarul este obligat s rspund n termen de 3 zile lucrtoare de la data primirii solicitrii de clarificare. Nerespectarea acestui termen atrage respingerea, parial sau total, dup caz, a cererii de rambursare. (9) Cererea de rambursare se poate depune pentru fiecare achiziie de bunuri numai dup ntocmirea procesului verbal de predare-primire, precum i pentru prestri servicii, dup acceptarea rezultatelor acestora de ctre Beneficiar, urmnd ca procesul verbal de punere n funciune s fie prezentat pn la ultima cerere de rambursare. (10) Pentru execuia de lucrri se accept rambursarea cheltuielilor pe faze determinate de execuie.
232

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(11) Beneficiarii pot opta pentru depunerea unei singure cereri de rambursare la sfritul perioadei de implementare a Proiectului n cazul n care nu solicit prefinanare. (12) Perioada minim ntre dou cereri de rambursare este de 60 de zile. Fiecare cerere de rambursare transmis de Beneficiar trebuie s reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate de acesta. (13) Rambursarea cheltuielilor se estimeaz n graficul de rambursare din Tabelul nr. 4. Tabel nr. 4 Cerere de rambursare nr. Suma estimativ (lei) Deducere prefinanare (lei) nu trebuie s depeasc 88% din suma estimativ Suma estimativ de rambursat (lei) Pn la .... Pn la ... Pn la ... Data depunerii

1. 2. 3.

TOTAL (14) a) n vederea modificrii graficului de rambursare Beneficiarul are obligaia de a solicita aprobarea AM POS CCE prin notificare, justificat corespunztor cu cel puin 30 zile nainte de data stabilit prin respectivul grafic. Notificarea cuprinznd graficul de rambursare modificat, aprobat de ctre AM POS CCE va constitui anex la contractul de finanare, fr a fi necesar ncheierea unui act adiional. b) Dac Beneficiarul nu depune ultima cerere de rambursare la data menionat n grafic AM POS CCE are dreptul de a rezilia Contractul cu recuperarea integral a sumelor rambursate. (15) Plata final pe baza ultimei cereri de rambursare va fi de minimum 20% din valoarea finanat din fonduri publice, conform contractului de finanare i se va efectua numai dac vor fi ndeplinite urmtoarele condiii: a. se dovedete obinerea performanelor tehnice i economice prevzute n studiul de fezabilitate i acceptate n urma seleciei Proiectului, demonstrate prin realizarea punerii n funciune a acestuia, efectuarea testului de performan, realizarea recepiei finale sau, dup caz, realizarea recepiei la finalizarea lucrrilor i preluarea de ctre personalul de exploatare, fiecare dintre acestea dovedite prin mijloacele de prob necesare prevzute la alin. (9); b. obinerea unui raport de audit final independent favorabil; c. se dovedete ndeplinirea indicatorilor de realizare asumai prin Contract; d. ultima cerere de rambursare este depus nainte de expirarea perioadei de implementare conform graficului de rambursare, cu excepia cazurilor n care contractul de achiziie prevede un termen de plat
233

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

de maximum 90 zile de la data facturrii, situaie n care ultima cerere de rambursare poate s fie depus cel trziu n termen de 30 zile dup expirarea perioadei de implementare; e. prefinanarea acordat a fost integral recuperat, dac e cazul. (16) n situaia n care Beneficiarul nu ndeplinete integral indicatorii de realizare asumai prin Contract dar obiectivul Proiectului este atins, finanarea nerambursabil acordat va fi redus proporional, cu excepia cazurilor temeinic justificate. (17) Indicatorii de realizare sunt cei prevzui n Tabelul nr. 5. Tabel nr. 5 Valoarea la nceputul perioadei de implementare Valoarea la sfritul perioadei de implementare

Indicatorii de realizare

(18) n cazul n care Beneficiarul nu realizeaz integral indicatorii de realizare asumai prin Contract i obiectivul Proiectului nu este atins, finanarea nerambursabil va fi retras integral. (19) AM POS CCE poate suspenda, aproba parial sau respinge la plat o cerere de rambursare n cazul detectrii unei cheltuieli neeligibile sau n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau legale aplicabile. (20) AM POS CCE are dreptul de a efectua corecii financiare constnd din excluderea de la finanare parial sau n totalitate a cheltuielor aferente unei cereri de rambursare, n cazul constatrii unor cheltuieli neeligibile i/sau n cazul nerespectrii/nclcrii prevederilor contractuale i/sau legale, naionale i/sau comunitare, aplicabile. Coreciile se vor comunica Beneficiarului odat cu rezultatul verificrii cererilor de rambursare. Acestea sunt definitive i operate direct asupra sumelor aferente cererii de rambursare. ARTICOLUL 8 OBLIGAIILE PRILOR A. Obligaiile Beneficiarului (1) Beneficiarul trebuie s asigure implementarea Proiectului n conformitate cu cele asumate prin prezentul Contract. Beneficiarul va fi rspunztor n faa AM POS CCE pentru implementarea Proiectului, inclusiv pentru realizarea activitilor potrivit calendarului activitilor. (2) Indicatorii de rezultat sunt cei prevzui n Tabelul nr. 6 de mai jos: Tabel nr. 6

234

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Indicatorii de rezultat

Valoarea de referin stabilit prin Contract (cantitate)

Valoare la sfritul perioadei de meninere obligatorie a a investiiei (3 ani pentru IMM/5 ani pentru ntreprinderi mari)

(3) Beneficiarul are obligaia s ndeplineasc indicatorii de realizare i de rezultat, aa cum au fost prevzui n prezentul Contract (Tabelul nr. 5 i Tabelul nr. 6). (4) Beneficiarul are obligaia s raporteze ndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toat perioada de durabilitate a Proiectului, ncepnd cu anul urmtor celui n care s-a finalizat Proiectul, asigurndu-se c la sfritul perioadei de durabilitate toi indicatorii de rezultat asumai prin contract vor fi atini; n caz contrar AM POS CCE poate s solicite Beneficiarului returnarea sumelor primite proporional cu procentul de nerealizare al acestor indicatori, cu excepia cazurilor temeinic justificate. (5) n cazul subcontractrii n tot sau n parte a managementului de Proiect, n condiiile legii, responsabilitatea revine n exclusivitate Beneficiarului. (6) n scopul monitorizrii ajutoarelor de stat Beneficiarul are obligaia s pstreze i s pun la dispoziia AM POS CCE, la solicitarea AM POS CCE, toate documentele necesare precum i s in o eviden specific a ajutorului de care a beneficiat conform prevederilor prezentului contract de finanare.

a) Implementare (7) Beneficiarul trebuie s implementeze Proiectul n conformitate cu legislaia naional i comunitar, cu maximum de profesionalism, eficien i vigilen, n conformitate cu cele mai bune practici n domeniul vizat i n concordan cu prevederile prezentului Contract. (8) Beneficiarul i va asuma integral rspunderea pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa sa pe parcursul implementrii Proiectului. AM POS CCE va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terilor din culpa Beneficiarului. (9) Fr a aduce atingere prevederilor art. 3 alin. (3) Beneficiarul are obligaia de a solicita aprobarea AM POS CCE pentru orice propunere justificat de modificare intervenit n bugetul previzionat al Proiectului i aprobat prin prezentul Contract, alta dect cea prevzut la art. 3 alin. (5) cu menionarea motivelor care au condus la aceasta, n vederea ncheierii unui act adiional.
235

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(10) Pe toat perioada de implementare a Proiectului, n situaia n care sunt diferene fa de graficul de prefinanare/ graficul de rambursare prevzute n Contract, Beneficiarul va transmite AM POS CCE, previziuni privind fluxurile financiare cu 30 de zile anterior datei/datelor prevzute n graficele respective. Notificarea modificrii fluxurilor financiare (graficul de rambursare sau graficul de prefinanare) trebuie aprobat de AM POS CCE i constituie anex la prezentul Contract, fr a necesita act adiional, n msura n care aceste modificri nu aduc atingere altor prevederi ale contractului de finanare. (11) Beneficiarul este obligat s raporteze trimestrial progresul nregistrat n implementarea Proiectului, prin intermediul unui Raport de progres, n conformitate cu prevederile din Anexa 5 (inclusiv n cazul n care se gsete n situaia descris la art. 7 alin. (5)). (12) n cazul n care rapoartele naintate nu sunt complete sau necesit modificri Beneficiarul are obligaia de a face completrile i modificrile solicitate i a retransmite rapoartele n termen de 3 zile lucrtoare de la primirea notificrii. b) Control i Audit (13) Beneficiarul are obligaia s furnizeze orice informaii de natur tehnic sau financiar legate de Proiect solicitate de ctre AM POS CCE, Autoritatea de Certificare i Plat, Autoritatea de Audit, CE sau orice alt organism abilitat conform legislaiei n vigoare, s verifice sau s realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanate din Instrumente Structurale. (14) n ce privete datele, informaiile i documentele solicitate pentru derularea monitorizrii ajutoarelor de stat, termenul pn la care Beneficiarul trebuie s furnizeze datele, informaiile i documentele solicitate va fi precizat n cuprinsul notificrii ctre Beneficiar. Informaiile se transmit pe suport hrtie i pe suport magnetic, cu semntura de primire i numr de nregistrare, sau prin pot, cu confirmare de primire. (15) Beneficiarul se angajeaz s acorde dreptul de acces AM POS CCE, Autoritii de Certificare i Plat, Autoritii de Audit, CE sau oricrui alt organism abilitat conform legislaiei n vigoare, la locurile i spaiile unde se implementeaz sau a fost implementat Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum i la toate documentele i fiierele informatice privind gestiunea tehnic i financiar a Proiectului. (16) Beneficiarul are obligaia s asigure toate condiiile pentru efectuarea verificrilor, punnd la dispoziie, la cerere i n termen, documentele solicitate i asigurnd disponibilitatea i prezena personalului implicat n implementarea Proiectului, precum i a managerului Proiectului verificat sau auditat, pe ntreaga durat a verificrilor. c) Politici comunitare i naionale (17) Beneficiarul este obligat s respecte prevederile aplicabile cuprinse n cererea de finanare i legislaia aferent referitoare la asigurarea conformitii cu politicile Uniunii Europene i naionale, n special cele privind achiziiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de anse, dezvoltarea durabil, informarea i publicitatea. d) Achiziii
236

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(18) Pentru implementarea prezentului Proiect Beneficiarul are obligaia de a respecta prevederile legislaiei naionale n domeniul achiziiilor publice, dac se ncadreaz n prevederile art. 8 sau respectiv n prevederile art. 9 lit. c) i c1) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare. (19) Beneficiarul care nu se ncadreaz n prevederile art. 8 sau art. 9 lit. c) i c 1) din OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, are obligaia s respecte procedura specific stabilit prin Norme interne de achiziii, anex la prezentul Contract (Anexa 6). (20) Beneficiarul are obligaia, n situaia n care Contractul este finanat n proporie de mai puin de 50% din fonduri publice (comunitare i naionale), s asigure o utilizare eficient a fondurilor n procesul de atribuire, s promoveze concurena dintre operatorii economici precum i s garanteze nediscriminarea, recunoaterea reciproc i tratamentul egal al operatorilor economici care particip la atribuirea contractului, n conformitate cu prevederile Anexei 6 la prezentul Contract. (21) n situaia n care se vor ntocmi acte adiionale la contractele ncheiate de ctre Beneficiar cu diveri operatori economici, Beneficiarul are obligaia de a informa AM POS CCE despre aceste acte adiionale n termen de 5 zile de la data intrrii n vigoare a acestora. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la nerambursarea sumelor n cauz. e) Asigurarea cofinanrii i a cheltuielilor neeligibile (22) Beneficiarul este obligat s asigure sumele necesare cofinanrii cheltuielilor eligibile i a finanrii cheltuielilor neeligibile n vederea implementrii Proiectului, n conformitate cu graficul de execuie al Proiectului. (23) Dovada capacitii de cofinanare se va prezenta Autoritii de Management n maximum 45 de zile de la data ncheierii prezentului contract, dar nainte de depunerea primei cereri de rambursare. n caz contrar, contractul se consider reziliat de drept, fr alt formalitate sau punere n ntrziere.

f) Evaluare (24) Beneficiarul i asum obligaia de a furniza AM POS CCE, CE i/sau agenilor lor autorizai orice document sau informaie, n termenul solicitat, n vederea realizrii evalurii POS CCE i/sau a Proiectului implementat. La cererea Beneficiarului AM POS CCE va transmite rezultatul evalurii. g) Evidena contabil distinct (25) Beneficiarul trebuie s in o eviden contabil distinct sau s foloseasc conturi analitice distincte pentru evidena Proiectului. (26) a) Beneficiarul este obligat s informeze AM POS CCE cu privire la modul n care se realizeaz evidena contabil distinct privind Proiectul, transmind AM POS CCE, n termen de 30 de zile de la ncheierea Contractului, o notificare conform Anexei 8 la prezentul Contract.

237

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

b) n vederea efecturii reconcilierii contabile ntre conturile contabile ale AM POS CCE i cele ale Beneficiarului, pentru operaiunile gestionate n cadrul prezentului Contract, Beneficiarul are obligaia transmiterii Formularului 9 din normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, cu modificrile i completrile ulterioare, din care s rezulte sumele primite de la AM POS CCE i cele pltite acestuia. h) Pstrarea documentelor (27) Pn la ncetarea de drept a Contractului Beneficiarul are obligaia de a pstra i de a pune la dispoziia AM POS CCE, Autoritii de Certificare i Plat, Autoritii de Audit, CE i oricrui alt organism abilitat de a efectua verificri asupra modului de utilizare a finanrii nerambursabile toate documentele originale, inclusiv inventarul asupra activelor dobndite prin Instrumentele Structurale i documentele contabile, privind activitile i cheltuielile eligibile n vederea asigurrii unei piste de audit adecvate, n conformitate cu regulamentele comunitare i naionale. Toate documentele vor fi pstrate inclusiv pe o perioad de 5 ani de la nchiderea oficial/parial a POS CCE, fr a se nclca termenul de prescripie a dreptului de a cere executarea silit a creanelor fiscale prevzut n legislaia naional i fr a se aduce atingere prevederilor art. 8 alin. (6). (28) Documentele trebuie s fie uor accesibile i pstrate astfel nct s permit verificarea lor, n conformitate cu Anexa 8. (29) Beneficiarul este obligat s informeze AM POS CCE cu privire la locul pstrrii documentelor, transmind AM POS CCE, n termen de 30 de zile de la ncheierea Contractului, o notificare conform Anexei 8 la prezentul Contract. i) Modificri substaniale i meninerea investiiei (30) Beneficiarul este obligat s nu fac modificri substaniale n perioadele de implementare i durabilitate ale Proiectului i s menin investiia n regiunea beneficiar pentru o perioad de cel puin 3 ani de la data ultimei pli sub sanciunea rezilierii Contractului cu sistarea finanrii nerambursabile i recuperarea integral a sumelor acordate pn n acel moment, n conformitate cu legislaia naional. (31) Modificrile substaniale la un proiect sunt acelea care: - afecteaz major natura i condiiile de implementare sau ofer unui ter un avantaj necuvenit i - rezult de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietii unui articol de infrastructur, o ncetare sau schimbare n localizare a investiiei sau ncetarea unei activiti de producie (dup caz, unde se aplic). (32) Beneficiarul are obligaia de a informa AM POS CCE n termen de 15 zile de la data apariiei oricrei modificri de mai sus. (33) Pentru perioada prevazut la alin. (29), Beneficiarul poate nlocui instalaiile sau echipamentele uzate moral din cauza schimbrilor tehnologice rapide, cu condiia ca activitatea economic s se desfoare n continuare n regiunea n cauz pe o durat egal cu perioada minim. (34) Beneficiarul are obligaia s raporteze anual ndeplinirea indicatorilor de rezultat pe toat perioada de durabilitate a Proiectului, printr-un Raport privind durabilitatea investiiei - Anexa 7, ncepnd cu anul
238

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

urmtor celui n care s-a finalizat Proiectul, asigurndu-se c la sfritul perioadei de durabilitate toi indicatorii de rezultat asumai prin Contract vor fi atini. (35) Finanarea nerambursabil acordat va fi recuperat de la Beneficiar i n cazul n care finanarea nerambursabil nu este folosit conform obiectivului menionat n cererea de finanare Anexa 11 la Contract. B. Obligaiile AM POS CCE (1) AM POS CCE va informa Beneficiarul despre data nchiderii oficiale/pariale a Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice prin intermediul unei notificri i prin intermediul mijloacelor publice de informare. (2) AM POS CCE are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la orice decizie luat care poate afecta implementarea Proiectului. (3) AM POS CCE are obligaia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile i recomandrile formulate de ctre AM POS CCE, CE i alte organisme abilitate care au un impact asupra Proiectului acestuia. (4) AM POS CCE are obligaia de a sprijini Beneficiarul prin furnizarea informaiilor sau clarificrilor pe care acesta le consider necesare pentru implementarea Proiectului. ARTICOLUL 9 CONFIDENIALITATE (1) AM POS CCE i Beneficiarul se angajeaz s pstreze confidenialitatea documentelor, materialelor, datelor i informaiilor n legtur cu Proiectul i care sunt stabilite de ctre pri, de comun acord, ca fiind confideniale, fr a aduce atingere drepturilor de verificare/control/audit ale tuturor organismelor abilitate n acest sens, conform legislaiei n vigoare. (2) Nu pot fi declarate confideniale documentele, materialele, datele i informaiile folosite n scop publicitar pentru informarea i promovarea utilizrii Instrumentelor Structurale precum i cele rezultate din obligaia Beneficiarului de a respecta msurile de informare i publicitate conform Anexei 3 Msurile de informare i publicitate. (3) Nerespectarea obligaiei de confidenialitate ndrituiete partea vtmat s pretind daune interese prii n culp. ARTICOLUL 10 DREPTUL DE PROPRIETATE/UTILIZARE A REZULTATELOR I ECHIPAMENTELOR (1) Dreptul de proprietate asupra bunurilor, drepturile de proprietate intelectual, att industrial (ex. brevetele de invenie, desenele i modelele industriale, mrcile), ct i dreptul de autor asupra creaiilor rezultate din implementarea Proiectului, sunt drepturi exclusive ale Beneficiarului, cu respectarea legislaiei n vigoare i a prevederilor prezentului Contract. (2) Dreptul gratuit de utilizare a bunurilor, a drepturilor de proprietate intelectual, att industrial (ex. brevetele de invenie, desenele i modelele industriale, mrcile), ct i a drepturilor de autor asupra creaiilor rezultate din implementarea Proiectului se confer fiecrui membru al polului de
239

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

competitivitate n parte .............., n msura n care aceast folosin are ca scop realizarea obiectivelor propuse n Strategia de dezvoltare a polului de competitivitate ................................. ARTICOLUL 11 CESIUNEA Prezentul Contract, n integralitate sau parial, precum i toate drepturile i obligaiile decurgnd din implementarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii. ARTICOLUL 12 NEREGULI (1) Prin neregul se nelege orice abatere de la legalitate, regularitate i conformitate n raport cu dispoziiile naionale i/sau europene, precum i cu prevederile contractelor ori a altor anagajamente legal ncheiate n baza acestor dispoziii, ce rezult dintr-o aciune sau inaciune a Beneficiarului ori a autoritii cu competene n gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaionali i/sau fondurile publice naionale aferente acestora printr-o sum pltit necuvenit. Sunt asimilate neregulilor i orice alte nclcri ale prezentului contract de finanare. (2) AM POS CCE va lua msurile necesare pentru identificarea i constatarea neregulilor i stabilirea creanelor bugetare rezultate din neregulile aferente Proiectului i stingerea acestora prin modalitile prevzute de lege n baza titlurilor de creane emise. AM POS CCE va dispune toate msurile pe care le consider necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecinelor asupra implementrii Proiectului, msuri care pot viza inclusiv micorarea valorii eligibile a Contractului, suspendarea executrii Contractului i/sau rezilierea acestuia. (3) Constituie obiect al recuperrii debitul constatat individualizat n titlul de crean, potrivit prevederilor legislaiei n domeniu. (4) Termenul de plat pentru sumele care fac obiectul recuperrii se stabilete n funcie de data comunicrii titlului de crean, potrivit legii, termen de la expirarea cruia Beneficiarul debitor datoreaz o dobnd pentru neachitarea la termen a obligaiilor stabilite prin titlul de crean. Sumele reprezentnd majorri de ntrziere se calculeaz potrivit actelor normative n vigoare. (5) Dac stingerea creanei nu se realizeaz prin plat voluntar din partea Beneficiarului, n termenul prevzut la alineatul precedent, AM POS CCE va proceda la stingerea creanei bugetare prin deducerea din urmtoarele cereri de rambursare i/sau executarea garaniilor bancare depuse de Beneficiar. (6) n cazul n care creanele bugetare nu sunt recuperate prin plata voluntar sau prin deducerea din urmtoarele cereri de rambursare i/sau executarea garaniilor bancare depuse de Beneficiar AM POS CCE va sesiza organele competente n vederea declanrii procedurii de executare silit. (7) n cazul neregulilor constatate ulterior finalizrii implementrii Proiectului Beneficiarul are obligaia s restituie n termenul prevzut la alin. (4) debitul individualizat n titlul de crean. n cazul nerespectrii obligaiei de restituire a debitului AM POS CCE va sesiza organele competente n vederea declanrii procedurii de executare silit. (8) Orice plat excedentar efectuat de ctre Unitatea de Plat constituie plat necuvenit iar Beneficiarul are obligaia de a restitui sumele respective la AM POS CCE.
240

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(9) Recuperarea sumelor pltite excedentar de ctre Unitatea de Plat se face conform prevederilor alin. (3) (7). (10) Comisioanele bancare ocazionate de rambursarea ctre Unitatea de Plat pentru POS CCE a sumelor datorate cad n sarcina exclusiv a Beneficiarului, cu excepia plilor excedentare, cnd comisioanele cad n sarcina AM POS CCE sau Unitii de Plat. ARTICOLUL 13 MONITORIZARE I CONTROL Monitorizarea i controlul privind implementarea Proiectului sunt realizate de ctre AM POS CCE. Beneficiarul se oblig s respecte prevederile menionate n Anexa 2 Msuri de monitorizare i control. ARTICOLUL 14 INFORMARE I PUBLICITATE Toate msurile de informare i publicitate vor fi realizate de ctre Beneficiar n conformitate cu Anexa 3 Msuri de informare i publicitate. ARTICOLUL 15 PERSOANE DE CONTACT I ADRESE (1) Reprezentantul legal al Beneficiarului este ...., tel. ..., fax....., e-mail .....adresa. (2) Managerul de Proiect este ....., tel....., fax...., e-mail ......; (3) Persoana de contact a Beneficiarului este ....., tel....., fax...., e-mail ......; (4) Persoana responsabil cu operaiunile financiare este ....., tel....., fax...., e-mail ......; (5) Persoanele de contact din cadrul AM POS CCE: a. Pentru contractare: b. Pentru monitorizarea tehnic: c. Pentru monitorizarea financiar: (6) ntreaga coresponden legat de prezentul Contract se va face n scris, cu menionarea numrului i titlului Proiectului, precum i a codului SMIS i se va transmite la urmtoarele adrese: Pentru Beneficiar:. Pentru AM POS CCE: str. Dr.Ernest Juvara nr. 3-7, sector 6, Bucureti, cod potal 060104. ARTICOLUL 16 - MODIFICRI I COMPLETRI LA CONTRACT (1) Modificrile i/sau completrile la Contract se vor face cu acordul ambelor pri, cu excepia celor ce privesc cuprinsul art. 20 alin. (2), anexele aferente pot fi modificate i/sau completate unilateral de ctre AM POS CCE dup notificarea Beneficiarului, acesta din urm fiind obligat s le respecte. (2) Orice completare i/sau modificare la Contract, se face justificat, n scris, prin act adiional ncheiat cu respectarea acelorai condiii i termene ca i Contractul iniial. Excepie de la aceast cerin fac situaiile prevzute la art. 3 alin. (6) i alin. (5) - (7) din prezentul articol.
241

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(3) Actul adiional la Contract nu poate s vizeze o modificare substanial a Proiectului, aa cum este definit la art. 8 Seciunea A lit. i) alin. (30). (4) Beneficiarul trebuie s informeze AM POS CCE despre orice situaie care poate determina ntrzierea executrii Contractului n termen de 10 zile de la data lurii la cunotin despre aceasta. Beneficiarul poate cere, cu cel puin 30 de zile nainte de sfritul perioadei de implementare a Proiectului, prelungirea perioadei de implementare. n aplicarea prevederilor de la alin. (2) Beneficiarul va transmite AM POS CCE cererea de modificare nsoit de documente justificative. n situaia n care AM POS CCE este de acord cu modificarea perioadei de implementare, n actul adiional se va preciza, n mod clar, noul termen, care nu poate depi termenul de 36 de luni de la ncheierea contractului de finanare. (5) n situaia n care se impune nlocuirea unui/unor membru/membri ai echipei de management al Proiectului, a reprezentantului legal, Beneficiarul va notifica AM POS CCE modificarea avut n vedere a fi operat i va solicita aprobarea AM POS CCE cu privire la aceasta cu cel puin 5 zile nainte de data la care dorete s opereze modificarea. Notificarea va cuprinde motivul/motivele ce au determinat modificarea, numele persoanei/persoanelor, datele de contact, deciziile de nlocuire/mputernicirile, CVul/CV-urile acesteia/acestora i specimenul/specimenele de semntur dac modificarea n cauz aduce atingere i Anexei nr. 10 la Contract. Notificarea aprobat de ctre AM POS CCE va constitui anex la prezentul Contract, fr a mai fi necesar ncheierea unui act adiional. (6) n cazul schimbrii contului de trezorerie/Banc comercial sau/i a sediului social Beneficiarul va transmite AM POS CCE noul cont de trezorerie/Banc comercial sau/i adresa noului sediu Notificarea va constitui anex la prezentul Contract, fr a mai fi necesar ncheierea unui act adiional. (7) n vederea modificrii graficului de execuie al Proiectului (fr depirea sau prelungirea perioadei de implementare), Beneficiarul are obligaia de a solicita n mod justificat aprobarea AM POS CCE, cu cel puin 30 zile nainte de data de la care dorete s intre n vigoare modificarea/modificrile. Graficul de execuie aprobat de ctre AM POS CCE va constitui anex la prezentul Contract, fr a mai fi necesar ncheierea unui act adiional. La orice modificare a graficului de execuie al Proiectului se vor confirma sau se vor modifica dup caz graficul de prefinanare i/sau de rambursare prevzute n Contract (fr depirea sau prelungirea perioadei de implementare). (8) Pe toat perioada de implementare a Proiectului, n situaia n care sunt diferene fa de graficul de prefinanare i/sau de rambursare prevzute n Contract (fr depirea sau prelungirea perioadei de implementare), Beneficiarul va supune aprobrii AM POS CCE, previziuni privind fluxurile financiare, cu cel puin 30 de zile nainte de data depunerii cererii de rambursare/prefinanare afectat de modificarea n cauz. n situaia n care ntre sumele din cererile de rambursare efectiv depuse i aprobate i prevederile graficului de rambursare sunt diferene semnificative (+/-10%), Beneficiarul va reface graficul de rambursare urmnd ca acesta s fie supus aprobrii AM POS CCE cu respectarea prevederilor incidente din acest Contract. La orice modificare a graficului de prefinanare i/sau de rambursare prevzute n Contract se va confirma sau se va modifica dup caz graficul de execuie al Proiectului. ARTICOLUL 17 - FORA MAJOR (1) Prin for major se nelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil i imposibil de nlturat independent de voina prilor intervenit dup data semnrii Contractului, care mpiedic executarea n tot sau n parte a Contractului i care exonereaz de rspundere partea care o invoc. (2) Pot constitui cauze de for major evenimente cum ar fi: calamitile naturale (cutremure, inundaii, alunecri de teren), rzboi, revoluie, embargo etc.
242

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(3) Partea care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri cazul de for major, n termen de 5 zile de la data apariiei i de a dovedi, n termen de cel mult 15 zile. Notificarea va fi nsoit de certificatul constatator al cauzei de for major eliberat de autoritatea competent conform legislaiei n vigoare, dup caz. De asemenea, are obligaia de a comunica data ncetrii cazului de for major, n termen de 5 zile. (4) Prile au obligaia de a lua orice msuri care le stau la dispoziie n vederea limitrii consecinelor aciunii forei majore. (5) Dac partea care invoc fora major nu procedeaz la notificarea nceperii i ncetrii cazului de for major, n condiiile i termenele prevzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte pri prin lipsa de notificare. (6) Executarea Contractului va fi suspendat de la data apariiei cazului de for major pe perioada de aciune a acesteia, fr a prejudicia drepturile ce se cuvin prilor. (7) n cazul n care fora major i efectele acesteia oblig la suspendarea executrii prezentului Contract pe o perioad mai mare de 3 luni, prile pot solicita ncetarea Contractului. ARTICOLUL 18 NCETAREA CONTRACTULUI (1) Prezentul Contract nceteaz de drept n condiiile prevzute la art. 2 alin. (3), precum i n cazul prevzut la art. 17 alin. (7). (2) Contractul se consider reziliat de drept, fr alt formalitate sau punere n ntrziere n cazul n care beneficiarul nu prezint Autoritii de Management dovada capacitii de cofinanare n maximum 45 de zile de la data ncheierii prezentului contract, dar nainte de depunerea primei cereri de rambursare. (2) Contractul se consider reziliat de drept, fr alt formalitate sau punere n ntrziere urmnd ca Beneficiarul s restituie sumele rambursate pn n acel moment, n cazul n care: a) se constat neconcordan ntre starea de fapt dovedit i cele declarate de ctre Beneficiar n cererea de finanare, referitor la faptul c Proiectul nu face obiectul altei finanri din alte fonduri publice naionale sau comunitare sau c nu a mai beneficiat de finanare din alte programe naionale sau comunitare. b) intervin modificri substaniale sau nclcarea obligaiei privind meninerea investiiei, n conformitate cu cele menionate n art. 8 Seciunea A lit. i) alin. (29) - (34); c) obiectivele finanate nu sunt folosite conform scopului prevzut n Anexa 11 Cererea de finanare; d) se cesioneaz Contractul, n conformitate cu art. 11; e) Beneficiarul, dup ncheierea Contractului, face obiectul unei proceduri de insolven, dizolvare prin reorganizare fr acordul prealabil al AM POS CCE, administrare judiciar sau sub controlul altei autoriti, i-a suspendat activitatea sau se afl ntr-o situaie asemntoare rezultnd dintr-o procedur similar reglementat de legislaia sau reglementrile la nivel naional sau comunitar.

243

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(3) Contractul se consider reziliat printr-o notificare scris, fr nicio alt formalitate sau punere n ntrziere, urmnd ca Beneficiarul s restituie sumele rambursate pn n acel moment, n urmtoarele situaii: a) Beneficiarul nu a nceput implementarea Proiectului n termen de 6 luni de la data ncheierii Contractului, din motive imputabile acestuia. b) Dac Beneficiarul nu respect calendarul activitilor Proiectului prevzut n prezentul Contract; c) Dac Beneficiarul nu respect graficul de rambursare sau nu depune ultima cerere de rambursare la data prevzut n prezentul Contract cu respectarea condiiilor art. 7 alin. (14) i (15); d) n cazul descoperirii unor nereguli, de natura celor prevzute la art. 12, care fac imposibil derularea n continuare a Contractului; e) n cazul nerespectrii obligaiilor cu privire la control i audit; f) n alte cazuri de nclcare de ctre Beneficiar a prevederilor contractului de finanare, care fac imposibil implementarea Proiectului n condiiile asumate prin studiul de fezabilitate i Contract, dac AM POS CCE decide n acest sens. (4) Contractul se consider reziliat printr-o notificare scris a AM POS CCE, fr nicio alt formalitate sau punere n ntrziere, conform obligaiilor asumate prin Acord Cadru privind obligaia realizrii pachetului minim integrat de proiecte propuse de polul ....................................., i Beneficiarul se oblig s restituie finanarea nerambursabil acordat, n cazul n care AM POS CCE constat imposibilitatea realizrii pachetului minim integrat propus spre finanare de polul ..............................., prin neimplementarea a minim 1 proiect investiii, minim 1 proiect CDI i minim dou proiecte de tip soft n valoare minim total de 16.800.000 lei, imposibilitate generat de ncetarea unuia dintre contractele de finanare ncheiate n cadrul pachetului minim integrat propus de polul ...... n urmtoarele situaii: a) se constat neconcordan ntre starea de fapt dovedit i cele declarate de ctre un Beneficiar n cererea de finanare, referitor la faptul ca Proiectul nu face obiectul altei finanri din alte fonduri publice naionale sau comunitare sau c nu a mai beneficiat de finanare din alte programe naionale sau comunitare. b) n cazul intervenirii modificrilor substaniale sau a nclcrii obligaiei privind meninerea investiiei de ctre un Beneficiar, n conformitate cu cele menionate n contractul de finanare c) n cazul n care obiectivele finanate nu sunt folosite de ctre un Beneficiar conform scopului prevzut n Cererea de finanare; d) n cazul cesiunii contractului de finanare de ctre un Beneficiar, n conformitate cu prevederile respectivului contract de finanare e) n cazul n care un Beneficiar, dup ncheierea contractului, face obiectul unei proceduri de insolven, dizolvare prin reorganizare fr acordul prealabil al AM, administrare judiciar sau sub controlul altei autoriti, i-a suspendat activitatea sau se afl ntr-o situaie asemntoare rezultnd dintr-o procedur similar reglementat de legislaia sau reglementrile la nivel naional sau comunitar; f) Un Beneficiar nu a nceput implementarea Proiectului n termen de 6 luni de la data ncheierii Contractului, din motive imputabile acestuia. AM POS CCE va notifica Beneficiarul cu
244

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

minimum 30 de zile calendaristice nainte de expirarea termenului de la care contractul este considerat reziliat; g) Dac un Beneficiar nu respect calendarul activitilor proiectului prevzut n prezentul contract; h) Dac un Beneficiar nu respect graficul de rambursare sau nu depune ultima cerere de rambursare la data menionat n grafic cu respectarea condiiilor contractului de finanare i) j) n cazul descoperirii unor nereguli, conform prevederilor contractului de finanare, care fac imposibil derularea n continuare a contractului; n cazul nerespectrii de ctre un Beneficiar a obligaiilor cu privire la control i audit;

k) n alte cazuri de nclcare de ctre un Beneficiar a prevederilor Contractului de finanare, care fac imposibil implementarea Proiectului n condiiile asumate prin studiul de fezabilitate i contract, dac AM POS CCE decide n acest sens. (5) Conform obligaiilor asumate prin Acord Cadru privind obligaia realizrii pachetului minim integrat de proiecte propuse de polul ....................................., n cazul ncetrii vreunui contract de finanare a unui proiect care face parte din pachetul minim integrat propus de polul ........................ n una din situaiile menionate la alin (4) al acestui articol, ncetare care conduce la imposibilitatea realizrii pachetului minim integrat, contractul se consider reziliat printr-o notificare scris a AM POS CCE, fr nicio alt formalitate sau punere n ntrziere, iar Beneficiarul se oblig s restituie n totalitate asistena financiar nerambusabil acordat, independent de: d) activitatea sa desfurat n cadrul polului, respectiv al prezentului contract e) realizarea implementrii proiectului care i revine conform prezentului contract f) respectarea prevederilor prezentului contract nici una dintre acestea neconstituind cauze sau motive de refuz a solicitrii AM POS CCE de returnare a sumelor. (6) Conform obligaiilor asumate prin Acord Cadru privind obligaia realizrii pachetului minim integrat de proiecte propuse de polul ....................................., n una din situaiile menionate la alin (4) al acestui articol, Beneficiarul se oblig s restituie integral finanarea nerambursabil n cel mult 30 de zile de la data solicitrii AM POS CCE de returnare a sumelor, n termenii i condiiile prevzute n aceasta. (7) Beneficiarul poate solicita din proprie iniiativ ncetarea Contractului cu restituirea sumelor rambursate pn la momentul solicitrii. (8) Anterior rezilierii Contractului, AM POS CCE este ndreptit s suspende plile, cu notificarea Beneficiarului. AM POS CCE nu va fi responsabil de nicio pagub cauzat Beneficiarului ca urmare a suspendrii. ARTICOLUL 19 LEGEA APLICABIL (1) Prevederile prezentului Contract vor fi interpretate, nelese i aplicate n conformitate cu legislaia naional i/sau cea comunitar n vigoare. (2) Contractul este guvernat de legea romn.

245

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ARTICOLUL 20 ANEXE (1) Urmtoarele documente sunt anexate la prezentul Contract i fac parte integrant din acesta, avnd aceeai for juridic: Anexa 1: Graficul de execuie al Proiectului Anexa 2: Msurile de monitorizare i control Anexa 3: Msurile de informare i publicitate Anexa 4: Modelul cererii de rambursare Anexa 5: Modelul raportului de progres Anexa 6: Norme interne de achiziii Anexa 7: Modelul raportului de durabilitate a investiiei Anexa 8: Notificare privind modul de pstrare al documentelor i al evidenei contabile legate de proiect Anexa 9: Modelul cererii de prefinanare Anexa 9a: Lista contractelor de achiziii Anexa 10: Specimen de semntur pentru managerul de proiect i persoana responsabil cu operaiunile financiare Anexa 11: Cererea de finanare Anexa 12: Strategia de dezvoltare a polului de competitivitate ................................. Anexa 13 : ACORD CADRU privind obligaia realizrii pachetului minim integrat de proiecte propuse de Polul de competitivitate ..................................... Anexele 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 pot fi modificate unilateral de ctre AM POS CCE dup notificarea Beneficiarului, iar acesta va fi obligat s le respecte. Notificarea va constitui anex la prezentul Contract. ARTICOLUL 21 DISPOZIII FINALE (1) n eventualitatea unui litigiu ntre AM POS CCE i Beneficiar, survenit n executarea acestui Contract, se va ncerca soluionarea acestuia pe cale amiabil. n situaia n care nu se poate ajunge la o nelegere pe cale amiabil litigiul va fi soluionat de ctre instana judectoreasc competent n a crei raz teritorial se afl sediul prtului. (2) Prezentul Contract s-a ncheiat astzi...................n trei exemplare originale n limba romn, un exemplar pentru AM POS CCE un exemplar pentru Unitatea de Plat i un exemplar pentru Beneficiar, la sediul MECMA, avnd aceeai valoare fiecare, semnate de reprezentanii legali ai celor dou pri contractante .
246

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERULUI I MEDIULUI DE AFACERI REPREZENTANT LEGAL MINISTRU REPREZENTANT LEGAL DIRECTOR GENERAL

Data:

Data:

Anexa I: Msurile de monitorizare i control


MSURILE DE MONITORIZARE I CONTROL I. MONITORIZAREA Monitorizarea proiectelor se face de ctre Autoritatea de Management, n vederea urmririi ndeplinirii indicatorilor stabilii prin contract pentru msurarea obinerii rezultatelor prevzute. Monitorizarea const n urmrirea progresului fizic i procedural nregistrat n implementarea proiectului i n colectarea i introducerea n SMIS (Sistemul Unic de Management al Informaiilor) a tuturor informaiilor legate de proiect. Procesul de monitorizare ncepe din momentul semnrii contractului de finanare i se termin la 5 ani dup finalizarea proiectului. Pentru realizarea monitorizrii fizice a proiectelor, AM va desfura urmtoarele activiti: a) verificarea coninutului documentelor de raportare elaborate i transmise de ctre beneficiar (activiti desfurate/progresul fizic/indicatori/durabilitatea investiiei); b) vizite de monitorizare care i propun verificarea stadiului fizic al implementrii proiectului la faa locului/sediul beneficiarului (anunate i ad-hoc); c) monitorizarea durabilitii investiiei.

a) Verificarea documentelor Beneficiarul trebuie s transmit AM pe toat durata de implementare a proiectului urmtoarele tipuri de rapoarte: rapoarte trimestriale de progres tehnic, (Anexa 4 la Contractul de finanare) - documentul standard de monitorizare ce prezint progresul fizic al proiectului; rapoarte speciale (ad-hoc) solicitate pe probleme specifice aprute n perioada de implementare (nu necesit un format standard); raportul final al proiectului, document standard (Anexa 5 la Contractul de finanare);
247

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

raportul privind durabilitatea investiiei (Anexa 8 la Contractul de finanare) transmis anual de ctre beneficiari. Dac n rapoartele trimise sunt detectate omisiuni sau sunt necesare clarificri AM l va notifica pe Beneficiar, printr-o scrisoare, iar acesta este obligat s trimit ctre AM datele conform termenelor solicitate. b) Vizita de monitorizare Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faa locului realizarea fizic a unui proiect, sistemul de management al proiectului i de a permite echipei de monitorizare s verifice datele transmise prin rapoartele de progres i s colecteze date suplimentare fa de cele cuprinse n rapoartele de progres, n vederea aprecierii valorii indicatorilor fa de intele propuse i a acurateei informaiei furnizate de beneficiar. Scopul vizitei de monitorizare este: s asigure faptul c proiectul progreseaz sub aspect de realizare fizic n conformitate cu calendarul activitilor inclus n contractul de finanare; - s identifice posibile probleme ct mai curnd cu putin i s emit sugestii de mbuntire a implementrii; - s identifice elementele de succes ale proiectului; - s asigure o comunicare strns ntre beneficiari i AM care s conduc la o bun conlucrare n vederea implementrii cu succes a proiectului (realizarea tuturor indicatorilor prevzui n contract n perioada de timp prevzut). Beneficiarul are obligaia de a participa la vizit, mpreun cu persoanele implicate n implementarea proiectului i de a furniza echipei de monitorizare toate informaiile solicitate. AM va ntocmi un raport al vizitei de monitorizare, care va cuprinde, constatri i, dac este cazul, recomandri. Implementarea recomandrilor semnalate n urma vizitei de monitorizare vor fi urmrite de AM n urmtorul Raport de Progres. b) Monitorizarea durabilitii investiiilor Beneficiarul are obligaia de a menine investiia i de a nu realiza modificri substaniale, astfel cum sunt definite la art. 7 lit. A alin. (30) din contract. n acest sens, AM va monitoriza durabilitatea investiiilor pe o perioad de 5 de la finalizarea Proiectului. Beneficiarul are obligaia de a informa anual i de a transmite ctre AM un raport cu privire la orice modificare substanial aprut n sensul art. 57 din Regulamentul CE nr. 1083/2006 prin completarea Raportului privind durabilitatea investiiei. Rapoartele privind durabilitatea investiiei vor fi transmise pn n data de 15 ianuarie a fiecrui an n care se monitorizeaz durabilitatea investiiei. n cazul n care beneficiarul comunic modificarea substanial conform art.57, raportul va fi transmis n 15 zile calendaristice de la data apariiei modificrii.

II. CONTROLUL AM efectueaz verificri la faa locului cel puin o dat pe perioada de implementare a proiectului.

248

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Verificarea pe teren se realizeaz de ctre AM, cel puin o dat pe durata de implementare a proiectului i n mod obligatoriu nainte de plata ultimei cereri de rambursare. Respectarea reglementarilor privind achiziiile publice efectuate de beneficiar n cadrul Contractului va fi verificat de AM si/sau alte structuri care reprezint ME, UCVAP i ANRMAP, Autoritatea de Audit. AM i/sau alte structuri cu atribuii de control/verificare/audit a finanrilor nerambursabile din fondurile structurale pot efectua misiuni de control i pe perioada de post-implementare.

249

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Anexa II: Msurile de informare i publicitate


MSURILE DE INFORMARE I PUBLICITATE Se vor realiza n conformitate cu prevederile Regulamentului CE Nr. 1083/2006 privind normele generale asupra Fondurilor Structurale, Regulamentului CE Nr. 1828/2006 privind regulile de implementare a Regulamentului CE Nr. 1083/2006 i a Regulamentului Nr. 1080/2006 al Parlamentului i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional ce definesc msurile de informare i publicitate privind operaiunile finanate din instrumente structurale. Acceptarea finanrii conduce la acceptarea de ctre Beneficiar a introducerii pe lista beneficiarilor n conformitate cu prevederile art. 7 lit. d din Regulamentul de Implementare al Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006. 1. Reguli generale cerine pentru toate proiectele Odat cu acceptarea finanrii, urmtoarele date ale beneficiarilor finanrilor nerambursabile obinute prin intermediul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice ( POS CCE ) vor fi fcute publice, electronic sau n orice alt mod: denumirea beneficiarului, localitatea (sediul social al beneficiarului), titlul proiectului, valoarea alocrii financiare nerambursabile acordate (din FEDR i din bugetul naional) i anul alocrii (conform contractului de finanare), valoarea total a plilor efectuate la finalizarea proiectului. Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activitilor de informare i publicitate referitoare la asistena financiar nerambursabil obinut prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, n conformitate cu cele declarate n cererea de finanare. Beneficiarii au urmtoarele obligaii cu privire la msurile de informare i publicitate pe care trebuie s le respecte, ca urmare a obinerii unei finanri nerambursabile n cadrul proiectelor finanate prin POS CCE: s anune prin anunuri publicitare sau comunicate de pres (anunuri de pres) nceperea i ncheierea activitilor din proiect. Beneficiarii finanrilor vor face dovada apariiei comunicatelor (tirilor rezultate) sau anunurilor n mass media relevante pentru program/ proiect (cel puin o apariie); s asigure o informare transparent i corect a mass-media asupra proiectului finanat prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice; n cazul achiziiilor de bunuri / obiecte fizice, acestora li se va aplica la loc vizibil un autocolant sau o plcu, dup caz; s utilizeze pentru toate produsele de comunicare (dac acestea sunt prevzute i bugetate n cererea de finanare, indiferent de tipul de cheltuial, eligibil sau neeligibil): sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului Romniei, sigla Instrumente Structurale 2007-2013, meniunea
250

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, sloganul Investiii pentru viitorul dumneavoastr, precum i titlul proiectului cu meniunea Proiect cofinanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional. Prin produse de comunicare se nelege: publicaii (comunicate / anunuri de pres, fluturai, pliante, brouri, afie, newsletters etc.), bannere, website-uri, spoturi radio-TV, inserii n presa scris, standuri expoziionale, autocolante/plcue, materiale promoionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul i rezultatele acestuia. s dein un dosar (n format tiprit i/sau electronic) n care vor fi nregistrate toate documentele i produsele aferente activitilor de informare i publicitate desfurate. Nendeplinirea acestor obligaii are drept consecin efectuarea unor corecii financiare. Pentru toate produsele de comunicare realizate n cadrul proiectelor finanate prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, beneficiarii vor utiliza indicaiile tehnice menionate n Manualul de identitate vizual (disponibil pe website-ul www.minind.ro i www.fonduri-ue.ro)

2. Reguli specifice 2.1 Reguli aplicabile pe perioada implementrii proiectului Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (lucrri de construcii, reabilitare, modernizare, extindere), pentru care valoarea contribuiei publice depete 500 000 de euro sunt obligai s monteze panouri pentru toat durata de implementare a proiectului, chiar la locaia proiectului. Panourile care anun co-participarea Uniunii Europene la finanarea unui proiect vor fi instalate ntr-un loc vizibil, la locaia / n imediata vecintate a proiectului. Atunci cnd acest lucru nu este posibil, ele pot fi plasate n orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilitii. Panourile trebuie confecionate dintr-un material rezistent (de ex. metal sau PVC) i vor fi expuse pe perioada implementrii proiectului i nc cel mult 6 luni dup ncheierea acestuia. Dimensiunile panourilor pentru afiare temporar recomandate sunt: nlime 3 m i lime 2 m. n toate situaiile, se va urmri ca dimensiunea panourilor s fie suficient de mare astfel nct informaiile afiate s fie vizibile de la distane mari i textul s fie suficient de lizibil. n cazul n care proiectul este implementat n mai multe locaii, se va amplasa cel puin un panou. Urmtoarele elemente de informare sunt prezente n mod obligatoriu pe panou: a) b) c) d) Sigla Uniunii Europene; Sigla Guvernului Romniei; Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013"; Meniunea Proiect cofinanat de UNIUNEA EUROPEAN prin Fondul European de Dezvoltare Regional; e) Meniunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice". f) Sloganul Investiii pentru viitorul dumneavoastr; g) Titlul proiectului / investiiei; h) Valoarea proiectului i termenul de finalizare conform contractului de finanare;
251

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

i) Valoarea contribuiei comunitare i valoarea contribuiei Guvernului Romniei conform contractului de finanare; j) Numele beneficiarului proiectului. Dintre acestea, suma suprafeelor ocupate de informaiile precizate la punctele a, d i f trebuie s fie cel puin 25% din suprafaa panoului. 2.2 Reguli aplicabile dup ncheierea proiectului Beneficiarii proiectelor de investiii n infrastructur (lucrri de construcii, reabilitare, modernizare, extindere) i / sau de achiziii de bunuri, pentru care valoarea contribuiei publice depete 500 000 de euro sunt obligai ca la cel mult de 6 luni de la ncheierea proiectului s monteze plci permanente prin care se vor face cunoscute aciunile Uniunii Europene. Momentul finalizrii proiectului este asimilat, pentru proiectele de lucrri, cu emiterea certificatului de recepie la terminarea lucrrilor. Plcile vor fi instalate ntr-un loc vizibil, n apropiere de locaia proiectului, cnd este posibil. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, n ceea ce privete vizibilitatea i n conformitate cu reglementrile din Romnia. Ele pot fi plasate n orice alt loc considerat potrivit din punct de vedere al vizibilitii i trebuie s fie suficient de vizibile astfel nct cei care sunt n trecere s le poat citi i s neleag natura proiectului. n cazul n care proiectul este implementat n mai multe locaii, se va amplasa cel puin o plac. n toate situaiile, se va urmri ca dimensiunea lor s fie suficient de mare astfel nct informaiile afiate s fie vizibile i textul s fie suficient de lizibil. Plcile trebuie confecionate dintr-un material rezistent (de ex. metal sau PVC). Dimensiunile plcilor pentru amplasare permanent recomandate sunt: nlime 3 m i lime 2 m. n cazul proiectelor care presupun doar achiziia de obiecte fizice, se recomand o nlime de 0,5 m i o lime 0,8 m. Urmtoarele elemente de informare sunt prezente n mod obligatoriu pe plac: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sigla Uniunii Europene; Sigla Guvernului Romniei; Sigla "Instrumente Structurale 2007-2013"; Meniunea Proiect cofinanat de UNIUNEA EUROPEAN prin Fondul European de Dezvoltare Regional; Meniunea Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice"; Sloganul Investiii pentru viitorul dumneavoastr; Tipul i titlul proiectului / investiiei; Valoarea proiectului la finalizare; Numele beneficiarului proiectului.

Dintre acestea, suma suprafeelor ocupate de informaiile precizate la punctele a, d, f i g trebuie s fie cel puin 25% din suprafaa plcii.
252

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Anexa III: Modelul cererii de rambursare

CERERE DE RAMBURSARE POS CCE


1. Cererea de rambursare nr. .. din data de . 2. Perioada de referin de la ../../.. pn la ../../ 3. Tipul cererii de rambursare

Cerere intermediar Cerere final 4. Date despre beneficiar: Numele beneficiarului: Adresa: Codul fiscal: Numele bncii: Cod IBAN:

5. Detalii despre proiect: Programul Operaional: Axa prioritar: Domeniul major de intervenie:

253

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Operaiunea: Data de nceput a proiectului: Titlu proiect: Numrul contractului de finanare:

254

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

6. Cheltuieli eligibile A) Cheltuieli eligibile realizate n perioada de referin pentru care se solicit rambursarea n aceast cerere, cu documentele suport aferente:

Categorii de cheltuieli eligibile

Factura /Alte documente justificative (acolo unde este cazul) Descrier e activiti /achiziii Data emiteri i Val. din factur21 Fr TV A (5) TV A (6) (7) Contrac t Furnizo r

OP (nr. /data )

Extra s de cont (nr. /data)

Valoarea cheltuielilo r eligibile solicitate de beneficiar din prezenta factur19

TVA
20

Nr.

Fr TVA

(1) 1 2 3.. n I. Total costuri eligibile22

(2)

(3)

(4)

(8)

(9)

(10)

(11)

N/A

N/ A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

19 Se calculeaz aplicnd procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finanare specifice ajutorului de stat) la valoarea din factura fr TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltuieli prevzute n coloana 1, de la 1-n 20 TVA-ul poate fi rambursat de la bugetul de stat pentru beneficiarii menionai la art. 9 alin. 3 din OG 29/2007, se calculeaz la cheltuielile eligibile 21 Se va introduce valoarea din factura referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana 1, respectiv fr TVA i TVA aferent 22 n linia I, coloana (5) se completeaz suma cheltuielilor eligibile din factura fr TVA, respectiv suma valorilor TVA din factura, pentru categoriile de cheltuieli eligibile 1-n

255

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional II. Venituri nete din proiect23 III. Valoarea eligibil a Cererii de Rambursare
24

N/A

N/ A N/ A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Copiile cu meniunea conform cu originalul sunt ataate ca justificare; documentele originale sunt verificate la faa locului de AM.

B) Situaia rambursrilor
Total cheltuieli eligibile acoperite din contribuie proprie (buget local, surse private) pn la prezenta cerere Total cheltuieli realizate n perioada de referin pentru care se solicit rambursarea

Categorii de cheltuieli eligibile

Total cheltuieli eligibile aprobate prin contract

Total cheltuieli eligibile rambursate pn la prezenta cerere

Total cheltuieli eligibile pn la prezenta cerere

Sold conform contractului

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)+(3)

(5)25

(6)=(1)-(4)-(5)

n linia I, coloana (10) se completeaz suma cheltuielilor eligibile solicitate spre rambursare, respectiv n coloana (11) suma valorilor TVA pentru cheltuielile solicitate spre rambursare 23 n linia II, coloana (5) - total venituri nete generate n perioada de referin aferente cheltuielilor eligibile n linia II, coloana (10) - se aplic procentul aferent fondurilor publice la valoarea din linia II, coloana (5) 24 III= (I-II), se completeaz n coloanele (5) i (10)

25 Se vor prelua sumele din linia I, col. 5 Tabelul 6.A

256

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional I. TOTAL COSTURI ELIGIBILE II. VENITURI NETE DIN PROIECT26 III.TOTAL GENERAL (III) IV. PREFINANARE V. TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE (III-IV)*

*Aplicabil pentru coloana 5

7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ..........................LEI, reprezentnd cheltuieli eligibile i TVA 27 reprezentnd................... LEI. - Nu se aplic

Valoarea eligibil a Cererii de Rambursare28 (1)

Prefinanare29

Suma solicitat spre rambursare prin prezenta cerere

FEDR

Buget de Stat (BS)

(5)=(3)*%BS (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)*%FEDR

26 Pentru proiecte generatoare de venituri conform definiiei RC 1083/2006 art. 55 27 TVA-ul este rambursabil de la bugetul de stat pentru beneficiarii mentionai la art. 9, alin. 3 din OG 29/2007. 28 Se va trece suma din linia III, col 10 din tabelul 6A 29 Se va trece suma de prefinanare de dedus, conform contractului de finanare (fr aplicarea procentului la valoarea eligibil din Cererea de Rambursare)

257

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

8. Declaraie pe proprie rspundere a Beneficiarului: n calitate de Beneficiar declar urmtoarele: A) Cererea de Rambursare se bazeaz doar pe cheltuieli efectuate i efectiv pltite. B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile i au survenit n perioada de eligibilitate. C) Contribuia pentru co-finanare este determinat n conformitate cu prevederile Contractului de Finanare. D) Proiectul nu este finanat prin alte instrumente ale CE i nici prin alte instrumente naionale de cofinanare dect cele precizate n Contractul de Finanare. E) Toate tranzaciile sunt nregistrate n sistemul contabil distinct, deci suma cerut corespunde cu datele din documentele contabile. F) Cerinele n ceea ce privete publicitatea au fost ndeplinite n conformitate cu prevederile din Contractului de Finanare. G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achiziiile publice, protecia mediului i egalitii de anse au fost respectate. H) Suma solicitat este n conformitate cu prevederile Contractului de Finanare i a contractelor de achiziie (public). I) Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legislaiei Naionale. J) Declar c prezenta Cerere de Rambursare a fost completat cunoscnd prevederile articolului 292 din Codul penal, cu privire la falsul n declaraii. Declar c toate documentele originale aa cum sunt definite n lista de anexe sunt pstrate de instituie, tampilate, semnate i sunt la dispoziia consultrii n scopul auditului. Sunt contient de faptul c, n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau n cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil s nu se plteasc, s fie corectate sau s se recupereze sumele pltite nejustificat. Organizaia Beneficiarului: Nume i Prenume: Funcia: Director Proiect Data:

258

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

9. Lista Anexe Nr. crt. 1. 2 Denumire Anexe Raport de progres Documente nsoitoare: (conform contractului de finanare) Ex. : Copii certificate, care s conin meniunea conform cu originalul, tampila beneficiarului i semntura reprezentantului legal al acestuia, dup urmtoarele documente: facturi (trebuie s menioneze detaliat bunul achiziionat, serviciul prestat sau lucrarea efectuat), documente de plat, extrase bancare, alte documente justificative Pentru procedura de achiziii: dovada publicitii, criterii de selecie, raport de atribuire a contractului Pentru informare i publicitate: fotografii, anunuri, comunicate, documente pentru evidenierea plii publicitii radio /TV Pentru achiziii de bunuri: copie certificat NIR, copie certificat dup procesul verbal de predare-primire a bunurilor sau dup procesul verbal de punere n funciune Pentru prestri servicii: aprobarea beneficiarului pentru documentele remise n cadrul consultanei, foi de prezen la cursuri, fie de evaluare ntocmite de ctre participanii la cursuri, statele de plat ale trainerilor (copii certificate) Pentru execuie de lucrri de construcii: copii certificate dup procesele verbale de verificare pe faze determinante de execuie avizate de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii, copii certificate dup rapoartele dirigintelui de antier Pentru cheltuieli de personal: foi de prezen, state de plat

Pentru cheltuieli cu amortizarea: declaraie privind metoda de calcul a amortizrii i valoarea lunar a acesteia, pentru fiecare mijloc fix (Anexa IV).
Funcia: Reprezentant Legal Nume Prenume: Semntura: Data:

Funcia: Director Proiect Nume Prenume: Semntura: Data


A se completa de ctre instituiile oficiale:

259

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Nume / Semntur OF AM Data primirii de ctre OF AM : Data verificrii: Observaii :

Nume / Semntur ef SMFC AM: Data : Verificat i aprobat Cererea de Rambursare n sum de:______LEI Data :

Autoritatea de Management Bun de plat n suma de.. Nume /Semntura Responsabil . Funcia

260

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Anexa IV: Formularele rapoartelor de monitorizare (Modelul raportului de progres, Modelul raportului final, Modelul raportului de durabilitate a investiiei)

Model de Raport de progres trimestrial Program Operaional Axa prioritar: Operaiunea: Creterea Competitivitii Economice

1. Numrul Raportului de Progres 2. Perioada de referin 3. Informaii despre Beneficiar Denumirea organizaiei Adresa Contact Cod fiscal 4. Detalii despre proiect Numr de referin SMIS Denumirea proiectului Numrul Contractului de finanare Locaia geografic a proiectului: (regiunea, zona, localitatea)

261

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

5. Stadiul proiectului Va fi complet cu descrierea stadiului proiectului din punct de vedere fizic ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 5.0 Msuri corective: Raportul include recomandrile primite anterior de la Autoritatea de Management? Da Nu

Dac da, v rugm explicai msurile corective implementate: .............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... 5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului (se poate folosi o diagram Gantt): Activitatea Nr. Activitile planificate pentru perioada de raportare Data de ncepere a activitii planificate Data final a activitii planificate

Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea nr.

Nr. Activitate

2. Activiti desfurate n timpul perioadei de raportare

3. Data de ncepere a activitii desfurate

4. Data final a activitii planificate

5.2. Rezultatele obinute pn n prezent (completai numai dac este cazul):


262

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

1. Rezultat

2. Contractul de finanare vizat

3. Valoarea obinut n raportul anterior

4. Valoarea obinut n perioada de raportare

5. Valoarea obinut pn n prezent (3+4)

% 6=5/2x100

............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... 5.3. Aspecte legate de mediu (dac este cazul) Activitatea 1 Activitatea 2 . Activitatea n

5.4. Aspecte privind egalitatea de anse (dac este cazul) Activitatea 1 Activitatea 2 . Activitatea n

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (dac este cazul) Activitatea Nr. Descrierea problemelor Soluia/ propunere Condiii

5.6 Modificri fundamentale identificate pe parcursul implementrii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit n contractul de finanare, operat sau previzionat (dac este cazul) 5.6.1. Modificri propuse (condiionate de aprobarea AM) Tipul modificrii Descrierea modificrii
263

Motivaia

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... 5.6.2. Modificri previzionate pentru datele planificate (dac exist) Activitatea Nr. Data de nceput Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea nr Date planificate Data finalizrii Date reale sau previzionate Data de nceput Data finalizrii

5.7. Specificai stadiul achiziiei publice conform calendarul stabilit n cererea de finanare Nr. contract Obiectul contractului Valoarea estimat (Lei) Procedura de achiziie public aplicat Data estimat pentru nceperea procedurii Data estimat pentru finalizarea procedurii Stadiul achiziiei publice

6. Indicatori: Indicatori de proiect: Indicator Valoarea indicatorului stabilit n contract UM (2) Cantitate (4) Valoarea indicatorului obinut n perioada de referin UM (5) Cantitate (3) Valoarea indicatorului obinut pn n prezent UM (4) Cantitate (5)

Indicatorii de realizare (1)

264

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Indicatorii de rezultat

7. Proiectul a generat venituri n timpul perioadei de raportare (dac e cazul) ? A. Venituri totale generate anterior B. Venituri total generate n perioada de raportare Total (A+B)

8. Planul de lucru. Completai cu Activitile i rezultate preconizate pentru urmtoarea perioad de raportare. 8.1. Programul Activitilor

Nr. crt.

Activitatea

Activitile desfurate n perioada de raportare (data de ncepere i de finalizare)

Activitile preconizate a fi desfurate n urmtoarea perioad de raportare (data de ncepere i de finalizare)

8.2. Rezultate previzionate

Nr. crt.

Rezultate

Valori anticipate n Contractul de finanare

Rezultate previzionate pentru urmtoarea perioad de raportare

265

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

9. Pari fizice distincte: Trebuie completat numai n cazul rapoartelor de progres ataate la cererea de plat, pentru proiectele monitorizate prin pri fizice distincte

Indicator

Valoarea indicatorului stabilit n contract Cantitate (2) Suma (Lei)(3)

Valoarea indicatorului obinut de la ultima cerere de plat Cantitate (4) Suma (Lei) (5)

Valoarea obinut pn n prezent Cantitate (6) Suma (Lei) (7)

% 8= (7)/(5)*100

Parte fizic 1

Parte fizic n Total Not: Pentru Contractele de lucrri, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraia efului de lucrri Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaiile din tabelul de mai sus.

266

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Model de Raport final Program Operaional Axa prioritar: Operaiunea: Creterea Competitivitii Economice

1. Numrul Raportului de Progres 2. Perioada de referin 3. Informaii despre Beneficiar Denumirea organizaiei Adresa Contact Cod fiscal 4. Detalii despre proiect Numr de referin SMIS Denumirea proiectului Numrul Contractului de finanare Locaia geografic a proiectului: (regiunea, zona, localitatea)

5. Stadiul proiectului

267

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Se va completa cu descrierea stadiului proiectului

Va fi completat cu descrierea stadiului proiectului din punct de ................................................................................................................................................................ vedere fizic ................................................................................................................................................................

5.1. Descrierea stadiului de implementare a proiectului (se poate folosi o diagram Gantt): Activitatea Nr. Activitile planificate pentru perioada de raportare Data de ncepere a activitii planificate Data final a activitii planificate

Activitatea 1 Activitatea 2 Activitatea nr.

Nr. Activitate

2. Activiti desfurate n timpul perioadei de raportare

3. Data de ncepere a activitii desfurate

4. Data final a activitii planificate

Activitate 1 Activitate 2 Activitate n

5.2. Rezultatele obinute la nivelul proiectul: 1. Rezultat 2. Valori anticipate n Contractul de Finanare 3. Valoarea realizat la finalul proiectului % 4=3/2x100

...............................................................................................................................................................
268

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

............................................................................................................................................................... 5.3. Aspecte legate de mediu (dac este cazul) Activitatea 1 Activitatea 2 . Activitatea n

5.4. Aspecte privind egalitatea de anse (dac este cazul) Activitatea 1 Activitatea 2 . Activitatea n

5.5. Problemele identificate la nivelul proiectului (dac este cazul) Activitatea Nr. Descrierea problemelor Soluia/ propunere Termene

5.6 Modificri fundamentale identificate pe parcursul implementrii proiectului, comparativ cu ceea ce s-a stabilit n contractul de finanare (daca este cazul) Tipul modificrii Descrierea modificrii Motivaii

............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................... 5.6.2. Schimbri identificate n implementare proiectului care au afectat planificarea activitilor (dac este cazul) Activitatea Nr. Data planificat Data real

269

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Data de nceput Activitatea 1 Activitatea 2 ... Activitatea nr.

Data finalizrii

Data de nceput

Data finalizrii

5.7. Specificai stadiul achiziiei publice conform calendarul stabilit n cererea de finanare Nr. contract Obiectul contractului Valoarea estimat (Lei) Procedura de achiziie public aplicat Data estimat pentru nceperea procedurii Data estimat pentru finalizarea procedurii Stadiul achiziiei publice

6. Indicatori: Indicatori de proiect: Indicator Valoarea indicatorilor stabilit n contract UM (2) Cantitate (4) Valoarea indicatorilor obinut n perioada de referin UM (5) Cantitate (3) Valoarea indicatorilor obinut pn n prezent UM (4) Cantitate (5)

Indicatori de realizare (1)

Indicatori de rezultat

7. Proiectul a generat venituri n timpul perioadei de raportare? A. Venituri totale generate anterior B. Venituri total generate n perioada de raportare Total (A+B)

270

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

8. Pri fizice distincte: Trebuie completat numai n cazul rapoartelor de progres ataate la cererea de plat, pentru proiectele monitorizate prin pri fizice distincte Valoarea indicatorului stabilit n contract Cantitate (2) Suma (Lei)(3) Valoarea indicatorului obinut de la ultima cerere de plat Cantitate (4) Suma (Lei) (5) Valoarea obinut pn n prezent Cantitate (6) Suma (Lei) (7) % 8= (7)/(5)*100

Indicator

Parte fizica 1

Parte fizica Total

Not: Pentru Contractele de lucrri, Beneficiarul va anexa Raportul de Progres, declaraia efului de lucrri (Arhitect sau Inginer) care vor respecta specificaiile din tabelul de mai sus.

271

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

MODELUL RAPORTULUI PRIVIND DURABILITATEA INVESTIIEI (FORMAT STANDARD) Program operaional Axa prioritar: Operaia: Creterea Competitivitii Economice

1. Raportul de progres numrul 2. Perioada de referin 3. Informaii privind beneficiarul Denumirea societii Adresa Contact Cod fiscal 4. Detalii privind proiectul Numrul de referin SMIS Denumirea proiectului Contract de finanare numrul Locaia geografic a proiectului: (regiune, jude, localitate) Proiectul menionat mai sus a suferit/nu a suferit nicio modificare esenial, conform Art. 57 din Regulamentul General 1083/2006 - Durabilitatea operaiunilor: (a) afectarea naturii i condiiilor de implementare sau cesiunea ctre o firm sau organism public cu obinerea de beneficii; Detaliile modificrii
272

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(b) rezultat din schimbarea naturii proprietii unei pri de infrastructur sau din ncetarea unei activiti productive. Detaliile modificrii Data: Beneficiar: REALIZARE INDICATORI POSTIMPLEMENTARE LA DATA DE 15 IANUARIE A ANULUI

DENUMIRE INDICATOR Indicator 1 Indicator 2

REALIZAT

NEREALIZAT

COMENTARII

Indicator n-1 Indicator n NOTA : Acest tabel se ataeaz la Raportul privind durabilitatea investiiei i se transmite anual.

273

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Anexa V: Norme interne de achiziii


INSTRUCIUNI DE ACHIZIII PENTRU BENEFICIARII OPERATORI ECONOMICI PRIVAI AI PROGRAMULUI OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE

1.Domeniu de aplicare n vederea asigurrii respectrii principiilor fundamentale ale Tratatului de instituire a Comunitii Europene precum i a celor care decurg din acestea precum egalitatea de tratament, nediscriminarea, recunoaterea reciproc, proporionalitatea i transparena, n contextul gestionrii eficiente a fondurilor comunitare, a fost necesar elaborarea unor instruciuni care reglementeaz achiziiile cofinanate din fonduri comunitare, care nu intr sub incidena legislaiei naionale i/sau comunitare privind achiziiile publice, pentru a garanta un mediu concurenial n procesul atribuire a contractelor de achiziie cofinanate din aceste fonduri. Prezentele instruciuni sunt obligatorii pentru beneficiarii POS CCE care nu intr sub incidena prevederilor OUG 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare. Beneficiarii care se ncadreaz n prevederile art. 8 (autoriti contractante) sau respectiv n prevederile art. 9 alin. 1 lit. c) , c) din OUG 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, au obligaia de a respecta prevederile legislaiei naionale n domeniul achiziiilor publice. Tip Contract Contract de LUCRRI Condiii Cumulativ: contractul este finanat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat; valoarea estimat a contractului este mai mare dect echivalentul n lei a 5 000 000 euro. Cumulativ: contractul este finanat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat; valoarea estimat a contractului este mai mic sau egal cu echivalentul n lei a 5 000 000 euro.
274

Procedura de urmat Una din procedurile de achiziie prevzute de OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare

Se aplic prezentele instruciuni

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

contractul este finanat n mod direct, n proporie 50% sau mai puin din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat. Contractul de SERVICII Cumulativ: contractul este finanat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat; valoarea estimat a contractului este mai mare dect echivalentul n lei a 200 000 euro. Cumulativ: contractul este finanat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat; valoarea estimat a contractului este mai mic sau egal cu echivalentul n lei a 200 000 euro. contractul este finanat n mod direct, n proporie 50% sau mai puin din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat. Contractul de Cumulativ: FURNIZARE contractul este finanat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat; valoarea estimat a contractului este mai mare dect echivalentul n lei a 2 000 000 euro. Cumulativ: contractul este finanat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat; valoarea estimat a contractului este mai mic sau egal cu echivalentul n lei a 2 000 000 euro. contractul este finanat n mod direct, n proporie 50% sau mai puin din fonduri comunitare i/sau de la bugetul de stat.

Se aplic prezentele instruciuni

Una din procedurile de achiziie prevzute de OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare

Se aplic prezentele instruciuni

Se aplic prezentele instruciuni

Se aplic prezentele instruciuni

Se aplic prezentele instruciuni

Se aplic prezentele instruciuni

275

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

(aceste plafoane au caracter informativ). Nerespectarea prezentelor instruciuni atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziiei de servicii, lucrri sau produse n cadrul proiectelor co-finanate prin Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice - POS CCE . Prin excepie de la procedura reglementat de prezentele instruciuni, beneficiarii privai au dreptul de a achiziiona direct produse, servicii sau lucrri, cnd valoarea achiziiei nu depete echivalentul n lei a 15 000 euro pentru fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri. Prezentele instruciuni nu se aplic pentru atribuirea contractelor care au ca obiect cumprarea sau nchirierea de bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora.

2.Principii Pe parcursul ntregului proces de achiziie, la adoptarea oricrei decizii, trebuie avute n vedere urmtoarele principii: nediscriminarea; tratamentul egal; recunoaterea reciproc; transparena; proporionalitatea; eficiena utilizrii fondurilor publice. Prin nediscriminare i tratament egal se nelege asigurarea condiiilor de manifestare a concurenei reale, prin stabilirea i aplicarea, pe parcursul procedurii de atribuire, de reguli, cerine i criterii identice pentru toi operatorii economici, astfel nct oricare dintre acetia s poat participa la procedura de atribuire i s beneficieze de anse egale de a deveni contractani. Prin recunoatere reciproc se nelege acceptarea produselor, serviciilor, lucrrilor oferite n mod licit pe piaa Uniunii Europene, a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritile competente din alte state, precum i a specificaiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naional. Prin transparen se nelege aducerea la cunotina publicului a tuturor informaiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire n special cu privire la oportunitatea de participare la procesul de achiziie, la elementele documentaiei de atribuire precum i la rezultatul procedurii. Prin proporionalitate se nelege asigurarea corelaiei ntre necesitatea beneficiarului, obiectul contractului i cerinele solicitate a fi ndeplinite. Prin eficiena utilizrii fondurilor publice reprezint aplicarea procedurilor de atribuire competiionale i utilizarea de criterii care s reflecte avantajele de natur economic ale ofertelor n vederea obinerii raportului optim ntre calitate i pret.

276

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

3. Etapele procedurii de achiziie Procedura de achiziie reprezint o succesiune de etape, dup parcurgerea crora se obine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziie. Operaiunea - identificarea necesitii - estimarea valorii - alegerea procedurii (conform OUG 34/2006/instruciuni) - elaborarea caietului de sarcini - stabilirea clauzelor contractuale generale - stabilirea criteriului de atribuire

Etapa Programarea achiziiei

Elaborarea documentaiei de atribuire

Anunul de intenie/invitaia - elaborarea i publicarea anunului de intenie n pres de - elaborarea i trimiterea invitaiei de participare la cel puin 3 participare poteniali ofertani (opional mai mic doar dac exist justificat un numr limitat de ofertani pentru produsul/serviciul respectiv) - punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire/contractul de furnizare Derularea procedurii - primirea i nregistrarea ofertelor - deschiderea ofertelor - evaluarea ofertelor - elaborarea procesului-verbal de evaluare a ofertelor i de adjudecare a ofertei ctigtoare Atribuirea contractului - comunicarea rezultatului procedurii ctre ofertani - semnarea contractului

3.1 . Programarea achiziiei Beneficiarul va stabili achiziiile necesare i calendarul acestora n conformitate cu obiectivele i activitile proiectului co-finanat din POS CCE i va lua n calcul, la estimarea valorii bunurilor/serviciilor/lucrrilor care vor face obiectul achiziiilor, cerinele tehnice aferente prevazute n cererea de finanare. n funcie de valoarea estimat se va alege procedura ce urmeaz a fi aplicat respectiv OUG 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare sau prezentele instruciuni.

277

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Este interzis divizarea unui contract n mai multe contracte de valoare mai mic n vederea ncadrrii sub pragurilor stipulate de lege i de prezentele instruciuni. 3.2 Elaborarea documentaiei de atribuire Documentaia de atribuire reprezint acele documente care conin cerine formale, tehnice i financiare care permit descrierea obiectiv a obiectului contractului de achiziie i pe baza cruia un potenial ofertant i va elabora oferta. La elaborarea documentaiei de atribuire, n special a caietului de sarcini, se va urmri meninerea concordanei dintre datele tehnico-financiare ale bunului/serviciului/lucrrii care face obiectul achiziiei cu datele tehnico-financiare din proiectul co-finanat din POS CCE. Documentaia de atribuire va cuprinde cel puin urmtoarele elemente: informaii generale privind beneficiarul (adresa, date de contact, mijloace de comunicare); instruciuni privind datele limita care trebuie respectate (pentru depunerea ofertelor etc.) i formaliti care trebuie ndeplinite n legtura cu participarea la procedura de atribuire; - caietul de sarcini; - instruciuni privind modul de elaborare i prezentare a propunerii tehnice i a celei financiare (ex. depunerea ofertei financiare i tehnice n plicuri nchise), precum i cu privire la perioada minim de valabilitate a ofertelor; - informaii cu privire la criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare (oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic sau preul cel mai sczut); - informaii referitoare la clauzele contractuale generale. Modalitatea de punere la dispoziie a documentaiei de atribuire va fi menionat n anunul de intenie/ invitaia de participare. Caietul de sarcini reprezint descrierea obiectiv a produselor, serviciilor sau lucrrilor necesare beneficiarului cu referire la cerinele, prescripiile i caracteristicile tehnice ale acestora. Se interzice definirea n caietul de sarcini a unor specificaii tehnice care indic o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Criteriul de atribuire reprezint criteriul stabilit n documentaia de atribuire i preluat n anunul de intenie i invitaia de participare n baza cruia va fi atribuit contractul de achiziie. Criteriul poate fi oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic sau preul cel mai sczut. Criteriul oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic presupune stabilirea c oferta ctigtoare a ofertei care a ntrunit cel mai mare punctaj prin aplicarea ca factori de evaluare alturi de pre i a altor elemente precum costurile de funcionare, caracteristicile calitative i tehnice, raportul cost/eficien, servicii de asisten tehnic etc.

278

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

3.3 Anunul de intenie/invitaia de participare Dup finalizarea documentaiei de atribuire beneficiarul va publica un anun de intenie ntr-un ziar local/naional i va transmite concomitent invitaii de participare la cel puin 3 poteniali ofertani (opional mai mic dac exist un numr limitat de ofertani pentru produsul/serviciul respectiv). Anunul de intenie i invitaia de participare vor avea acelai coninut, vor fi elaborate n baza documentaiei de atribuire i vor stipula principalele reguli de participare precum i modalitatea de punere la dispoziie a documentaiei de atribuire. Prin potenial ofertant se nelege un operator economic, persoana fizic/juridic, de drept public sau privat care ofer n mod licit pe pia, potrivit domeniului su de activitate, produsele, serviciile sau lucrrile care fac obiectul procedurii de achiziie respectiv. Termenul limit pentru depunerea ofertelor, menionat n anunul de intenie i invitaia de participare va fi stabilit astfel nct s se permit ntocmirea de oferte fundamentate tehnic i financiar. Ofertanii sunt obligai s-i menin ofertele valabile pe perioada specificat n documentaia de atribuire. Aceast perioad trebuie s fie suficient pentru a permite beneficiarului s examineze ofertele, s aprobe propunerea de adjudecare, s anune ofertantul ctigtor i s semneze contractul. 3.4 Derularea procedurii La primirea ofertelor, beneficiarul trebuie s le nregistreze n ordinea primirii acestora. Ofertele vor fi deschise la data, ora i locaia specificate n anunul de intenie/invitaia de participare. Vor intra n evaluarea tehnic i financiar numai acele oferte depuse n termen. Ofertele primite vor fi considerate conforme dac sunt compatibile din punct de vedere al valorii, performanelor tehnice i al obiectului acestora cu cerinele menionate n caietul de sarcini. Ofertele trebuie defalcate pe componentele i preturile acestora. Beneficiarul va alege oferta ctigtoare conform criteriului de atribuire menionat n documentaia de atribuire i va ntocmi procesul verbal de adjudecare a contractului n care va motiva rezultatul procedurii. 3.5 Atribuirea contractului de achiziie Beneficiarul va comunica rezultatul procedurii de atribuire, n acelai timp, ctre toi ofertanii care au participat la procedur. Contractul trebuie s fie ncheiat n form scris n dou exemplare originale, semnat de ambele pri, tampilat i datat. Contractul trebuie s fie valabil pe o perioad suficient de mare, astfel nct s se permit implementarea proiectului n conformitate cu datele din contractul de finanare, cu documentele anexate acestuia i cu graficul de implementare tehnico-financiar a proiectului.

279

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Contractul trebuie s menioneze datele de identificare a celor doua pri semnatare, obiectul, valoarea i durata contractului, termene clare i ferme pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/ execuia lucrrilor, contul n care se vor face plile. Vor fi prevzute n mod expres condiii referitoare la livrare, montaj, punere n funciune, recepie, standarde de calitate, service, garanii, etc. Dac ofertantul ctigtor nu semneaz contractul n termenii stabilii, beneficiarul poate s ncheie contractul cu ofertantul cu punctajul imediat urmtor, dac oferta corespunde, sau poate relua procedura de achiziie n aceleai condiii. Dac n contractul de achiziii se face referire la una sau mai multe cheltuieli neeligibile, beneficiarul finanrii prin POS CCE trebuie s suporte din surse proprii aceste cheltuieli, ele neputnd fi solicitate prin cererile de rambursare. Modificarea contractelor de achiziii este permis cu respectarea urmtoarele condiii: Modificri la contract se pot face doar n perioada de execuie a contractului i nu au efect retroactiv; Scopul actului adiional trebuie s fie strns legat de natura proiectului din contractul iniial; Prin actul adiional nu se pot face modificri care afecteaz fundamental termenii documentaiei de atribuire; Modificrile nu pot viza valoarea iniial a contractului dect dac aceast posibilitate este prevzut expres n documentaia de atribuire. Valoarea contractului poate fi majorat cu maxim 50% din valoarea iniial a contractului. Valoarea contractului dup majorare nu trebuie s afecteze ncadrarea iniial n procedurile OUG 34/2006, respectiv prezentele instruciuni; Orice modificare care prelungete durata de execuie a contractului trebuie facut astfel nct implementarea i plile finale s fie realizate naintea expirrii contractului de finanare n cauz.

Achiziiile directe de produse, servicii sau lucrri (cnd valoarea achiziiei nu depete echivalentul n lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri) se realizeaz pe baza de document justificativ care, n acest caz, se consider a fi contract de achiziie. 4 Dosarul de achiziie Pentru achiziiile de servicii, lucrri sau produse, aferente proiectelor cofinanate prin Programul Operational Sectorial Creterea Competitivitii Economice, derulate n baza prezentelor instruciuni, beneficiarii privai ai Programului sunt obligai s creeze i s pastreze pentru fiecare achiziie n parte, un Dosar de achiziii, care va conine cel puin urmtoarele documente:

280

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Nr. crt 1

DOCUMENTE MINIME ALE DOSARULUI DE ACHIZIII Anunul de intenie i invitaia de participare Dovada publicrii n pres i dovada transmiterii invitaiei de participare la cel puin 3 poteniali ofertani (opional mai mic dac exist justificat un numr limitat de ofertani pentru produsul/serviciul respectiv) Documentaia de atribuire Oferte originale adresate beneficiarului Lucrri

Achiziii de Bunuri Servicii

3 4

Procesul-verbal de evaluare a ofertelor i de adjudecare a ofertei ctigtoare

Dovada comunicrii ctre ofertani a rezultatului procedurii

Contractul de achiziie

Toate documentele care deriv din procesul de achiziie vor fi pstrate de ctre Beneficiar timp de 3 ani de la nchiderea POS CCE i vor fi puse la dispoziia Autoritii de Management, Organismului Intermediar, Autoritii de Certificare i Plat, Autoritii de Audit, CE sau oricrui alt organism abilitat s verifice sau s realizeze controlul/auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanate din Instrumente Structurale.

281

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Anexa VI: Cererea de Finanare


CEREREA DE FINANARE n conformitate cu anexa din Ghidul solicitantului.

Anexa VII: Notificare privind modul de pstrare al documentelor i al evidenei contabile legate de proiect
NOTIFICARE PRIVIND MODUL DE PSTRARE AL DOCUMENTELOR I AL EVIDENEI CONTABILE LEGATE DE PROIECT Numr contract finanare: Denumire beneficiar: Locul de pstrare al documentelor aferente proiectului: (adresa complet) Scurt descriere a modalitii de pstrare a documentelor aferente proiectului: (criterii de pstrare, suportul de date utilizat, alte informaii relevante) Circuitul documentelor aferente proiectului: (se completeaz n situaia n care exist mai multe locaii n care sunt pstrate documentele, detaliindu-se, pe ct posibil, unde se gsesc documentele n anumite momente din timp) Locul de arhivare al documentelor aferente proiectului: (adresa complet) Scurt descriere a modalitii de arhivare a documentelor aferente proiectului: (criterii de arhivare, suport de date utilizat, alte informaii relevante) Scurt descriere a modului n care se realizeaz evidena contabil distinct privind proiectul: (codificarea aleas pentru identificarea tranzaciilor privind proiectul, precum i gradul de detaliere privind sistemul analitic de eviden contabil pentru proiect)

Anexa VIII: mputernicire i specimen de semntur a persoanei responsabile cu operaiunile financiare

282

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Anexa IX : Modelul cererii de prefinanare


De la: Beneficiar Ctre: Autoritatea de Management POS CCE Cerere de Prefinanare nr. _________ Programul operaional: Axa prioritar: Domeniul major de intervenie: Operaiunea Data de nceput a proiectului: Titlul proiect: Numrul contractului de finanare/ Cod SMIS: n baza Contractului de Finanare nr. __ ncheiat cu AM _____la data de ___, v rog s dispunei plata, la valoarea eligibil din contractul de finanare, a sumei de __LEI, reprezentnd (prima, a doua,) tran de prefinanare, avnd la baz contractele de achiziie semnate cu contractorii . Plata se va face n contul de mai jos: Nume Beneficiar _______ Adres: ______________ Codul fiscal: ___________ Numele Bncii _________ Codul IBAN: ___________ Sunt contient de faptul c, n cazul nerespectrii prevederilor contractuale sau n cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Prefinanare, este posibil s nu se plteasc, s fie corectate sau s se recupereze sumele pltite nejustificat.
283

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Cunoscnd prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul n declaraii, mi asum responsabilitatea cu privire la realitatea, legalitatea i conformitatea informaiilor cuprinse n tabelul anexat Lista Contractelor de achiziie semnate cu contractorii. Cu respect, Funcia: Director Proiect Nume Prenume: Semntura: Data: Nume : Semntur OF AM Data primirii de ctre OF AM : Data verificrii: Observaii : Nume: Semntur Director AM: Data : Aprobat Cererea de Prefinanare n sum de:______LEI Data : Autoritatea de Management Bun de plat n suma de.. Nume: Semntura Responsabil . Funcia Anexe: Lista contractelor de achiziii Anexa XIa Scrisoare de garanie bancar - numai n cazul proiectelor care intr sub incidena ajutorului de stat/de minimis Funcia: Reprezentant legal Nume Prenume: Semntura: Data:

284

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Anexa X: Lista contractelor de achiziii


De la: Beneficiar Ctre: Autoritatea de Management pentru POS CCE Serviciul de Management Financiar i Control Lista contractelor de achiziii nr. Axa Domeniul de intervenie Operaiunea Nr. Contractului de finanare Suma Nr. contract Contractor Obiectul contractului Data de ncepere Data de finalizare Total Eligibil

Nr.

ntocmit de, Nume / Prenume .. Semntura .. Data .. 285

Aprobat de Director de Proiect, Nume /Prenume .. Semntura .. Data ..

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Anexa XI: Lista cu specimenele de semnturi


Nr. crt Nume, prenume / Funcie Act de identitate / CNP Specimen de semntur

Anexa XII: Lista achiziiilor preconizate a fi efectuate n cadrul proiectului


Nr. crt Utilaje, instalaii i echipamente tehnologice Buc

Anexa XIII Calendarul actualizat al activitilor


CALENDARUL ACTUALIZAT AL ACTIVITILOR

ACTIVITI

Activele prevzute a se achiziiona (n coresponden cu prevederile Anexei 13) 2

1 Activitatea nr.1 - Contractare echipamente lot 1 Activitatea nr.2 - Livrare echipamente lot 1 Activitatea nr.3 - Punere n funciune echipamente lot 1 ........... ............ ...........

Data de ncepere a activitii (se va trece luna calendaristic i anul, raportat la luna semnrii contractului) 3

Data de finalizare a activitii (se va trece luna calendaristic i anul, raportat la luna semnrii contractului) 4

286

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Activitatea nr.n-1 - Contractare echipamente lot n-1 .......... Activitatea nr.n - Contractare echipamente lot n

Anexa XIV Acorduri de parteneriat


ACORD DE PARTENERIAT PENTRU PACHETUL INTEGRAT n conformitate cu anexa din Ghidul solicitantului. ACORD DE PARTENERIAT PENTRU PROIECT n conformitate cu anexa din Ghidul solicitantului.

287

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 6. CADRUL LEGAL DOCUMENTE STRATEGICE Programul Operaional Sectorial Creterea competitivitii Economice, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007, este un document strategic n care se definesc contextul, obiectivele, strategia, alocarea de fonduri pe axe prioritare, instituiile implicate i aspectele legate de implementarea acestui program operaional publicat la adresa: http://amposcce.minind.ro (seciunea dedicat fondurilor structurale); Cadrul Strategic Naional de Referin (CSNR) 2007-2013 reprezint documentul strategic naional prin care se stabilesc prioritile de intervenie ale Instrumentelor Structurale i face legtura ntre prioritile naionale de dezvoltare stabilite n PND 2007-2013 i prioritile la nivel european cuprinse n Orientrile Strategice Comunitare privind Coeziunea pentru 2007-2013. LEGISLAIE a) privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor: Hotrrea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare; HG 1135/09.11.2011 pentru modificarea i completarea HG 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale; Ordinul comun al Ministrului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Ministrului Finanelor Publice i Ministrului Afacerilor Europene cu numrul MECMA 317/2012, numrul MFP 385/2012 i numrul MAEUR 189/2012, pentru aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul Operaiunii 1.3.1 Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional, Domeniul Major de Intervenie 1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatuluiAxa prioritar 1 - Un sistem de producie inovativ i eco-eficient, din cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 20072013", publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 219/2.04.2012. b) privind activitatea n construcii: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, cu modificrile ulterioare;

288

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

HG nr.1072/2003 privind avizarea de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii a documentaiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiii finanate din fonduri publice, cu modificrile ulterioare; Ordinul comun al ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor i inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat n Construcii nr. 726/549/2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. pentru documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii finanate din fonduri publice; HG nr. 1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentaiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiii noi; Ordinul comun al ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor i inspectorului general de stat al Inspectoratului General de Stat n Construcii nr. 486/2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de ctre Inspectoratul General de Stat n Construcii - I.S.C. pentru intervenii n timp asupra construciilor existente; Legea nr. 10/18.01.1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare.

c) privind activitatea de cercetare-dezvoltare: Ordonana Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic aprobat prin Legea 324/2003 cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naionale n domeniul cercetriidezvoltrii i inovrii pentru perioada 2007-2013.

d) privind protecia mediului: OUG nr.195/2005 privind protecia mediului, cu modificrile i completrile ulterioare; OUG nr.152/2005 privind prevenirea i controlul integrat al polurii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 84/2006; HG nr.1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice i private; HG nr.1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice i private; Ordin ministrului apelor i proteciei mediului nr.462/1993 pentru aprobarea Condiiilor tehnice privind protecia atmosferic i a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluani atmosferici produi de surse staionare, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordinul ministrului apelor i proteciei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu, cu modificrile i completrile ulterioare.

e) privind egalitatea de anse:


289

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Ordonana Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare, republicat, cu completrile ulterioare; Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de anse i tratament ntre brbai i femei, republicat.

f) reglementrile UE: Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziiile generale referitoare la FEDR, FSE i FC; Regulamentul Comisiei Europene nr. 1828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziiile generale referitoare la FEDR, FSE i FC i ale Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind FEDR; Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului i Consiliului privind FEDR; Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 privind aplicarea dispoziiilor articolelor 87 i 88 din Tratatul CE ajutorului de minimis; Regulament (CE) nr.1177/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 - privind noile praguri de achiziii; Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene; Regulamentul Comisiei Europene nr. 2342/2002 de stabilire a normelor detaliate privind punerea n aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1605/2002; Decizia Comisiei nr. 3472/2007 pentru aprobarea POS CCE.

g) privind ajutorul de stat Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piaa comun n aplicarea art. 87 i 88 din Tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare); Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 i 88 din Tratatul de Instituire a Comunitii Europene n cazul ajutoarelor de minimis; Regulamentul Comisiei Europene nr. 364/2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele pentru cercetare i dezvoltare, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 63 din 28 februarie 2004; Ordinul Ministrului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri nr. 363/2012 privind aprobarea schemei de ajutor de stat Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional - Poli de competitivitate aferente operaiunii 1.3.1. Dezvoltarea

290

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional" Domeniul major de intervenie 1.3. Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului, axa prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient, din cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Ordinul Ministrului Economiei nr. 3188/2011 privind aprobarea schemei de minimis publicat n Monitorul Oficial nr. 54/23.01.2012 Ordonana de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; HG 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public, cu modificrile i completrile ulterioare; HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din OUG 34/2006; Ordinul 2181/2007 al Ministrului Economiei i Finanelor privind aprobarea Manualului operaional de observare i verificare a atribuirii contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; Instruciuni de achiziii pentru beneficiarii operatori economici privai ai Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice, elaborate de Autoritatea de Management (anexa la contractul de finanare). Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare; Recomandarea Comisiei Europene 361 din 6 mai 2003 privind definirea microntreprinderilor i a ntreprinderilor mici i mijlocii, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 124 din 20 mai 2003; Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta i Normele Metodologice de aplicare a acesteia; Ordinul nr. 2286/08.07.2009 al ministrului finanelor publice privind prefinanarea acordat beneficiarilor de proiecte finanate din instrumente structurale, conform prevederilor OUG nr. 64/2009;
291

h) privind achiziiile publice:

g) altele

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Ordinul nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen; Ordinul nr. 2359/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, aprobate prin OMFP 2548/2009; Ordinul nr. 2370/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, aprobate prin OMFP 2548/2009; O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea, i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora; HG 875/31.08.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea, i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora; HG 218/2012 pentru pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen; Hotrrea Guvernului nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilirea unor msuri de accelerare a implementrii instrumentelor structurale; Ordonana Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor, cu modificrile i completrile ulterioare; Hotrrea Guvernului nr. 1510/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 79/2003, cu modificrile i completrile ulterioare; Ordonana Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2005.

Pentru detalii cu privire la ultimele reglementari n domeniu i alte informaii utile v rugm s accesai pagina de web dedicat AM POS CCE capitolul Legislaie.

292

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 7. GLOSAR DE TERMENI


Active necorporale Activiti de inovare Active care rezult dintr-un transfer de tehnologie sub forma achiziiei de drepturi de brevet, licene, know-how sau cunotine tehnice nebrevetate Reprezint activiti de implementare a unei noi metode de organizare a ntreprinderii, practicilor comerciale, organizrii la locul de munc sau a relaiilor externe. Schimbrile n practicile de afaceri, organizarea la locul de munc sau relaiile externe care se bazeaz pe metode organizaionale deja utilizate n ntreprindere, schimbrile n strategii de management, fuziuni i achiziii, schimbrile rezultate numai din modificarea preurilor practicate, personalizarea, modificrile regulate sezoniere sau ciclice, comercializarea de produse noi sau mbuntite semnificativ nu sunt considerate inovaii. de n cadrul prezentului apel de propuneri, administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA) prin Autoritatea de Management a Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (AM POS CCE) Orice ajutor acordat de stat sau din resurse bugetare, n orice form, care distorsioneaz sau amenin s distorsioneze concurena prin favorizarea unor ntreprinderi sau producia anumitor bunuri, n msura n care afecteaz comerul ntre statele membre Anul calendaristic care ncepe la 1 ianuarie i se termin la 31 decembrie Entitate cu personalitate juridic care reprezint mediul de afaceri, constituit n baza Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 246/2005, format din membrii privai ai polului de competitivitate conform unui contract de parteneriat care are la baz o strategie comun Act voluntar ce are la baz un acord de parteneriat ntre dou sau mai multe entiti juridice din cadrul unui pol de competitivitate pentru realizarea n comun a unui proiect. Minimum una dintre entiti este ntreprindere, n sensul Legii 31/1990. Autoritatea public, la nivel naional, responsabil cu verificarea operaiunilor de management i a sistemului de control pentru fiecare program operaional, independent funcional de Autoritatea de Management i de Autoritatea de Certificare. n Romnia, pentru toate programele operaionale, Autoritatea de Audit funcioneaz pe lng Curtea de Conturi. Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial Creterea Structur organizatoric n cadrul Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri care are responsabilitatea managementului, gestionrii i implementrii asistenei financiare din instrumente structurale ale Uniunii Europene pentru POS

Administratorul ajutor de stat

schemei

Ajutor de stat

Anul financiar Asociaie

Asociere

Autoritate de Audit

293

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Competitivitii Economice (AM POS CCE) Autoritatea de Certificare i Plat

CCE n cadrul perioadei de programare 2007 2013. Structur organizatoric n cadrul Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri responsabil de certificarea sumelor cuprinse n declaraiile de cheltuieli transmise la Comisia European i pentru primirea fondurilor transferate Romniei din Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune i asigurarea transferului acestora ctre beneficiari, precum i a sumelor de prefinanare i cofinanare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat. Entitatea juridic responsabil cu execuia proiectului, n urma depunerii i aprobrii cererii de finanare. Entitate juridic membr a unui pol de competitivitate de tipul: Agenie de Dezvoltare Regional, Camer de Comer, Asociaie de ramur, Patronat, alt tip de organizaie neguvernamental, societate comercial de instruire sau consultan, banc, orice alt form juridic de structur de sprijinire a afacerilor n conformitate cu legislaia n vigoare, dac aceasta desfoar activiti n sprijinul nfiinrii i dezvoltrii polilor de competitivitate; Cercetare sau investigaie critic planificat n scopul dobndirii de cunotine i competene noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei mbuntiri semnificative a produselor, proceselor ori serviciilor existente; cuprinde crearea de pri componente pentru sisteme complexe, care este necesar pentru cercetarea industrial, n special pentru validarea tehnologiilor generice, cu excepia prototipurilor; Formularul completat de ctre solicitant n vederea obinerii finanrii din POS CCE 2007-2013, anexat Ghidului solicitantului. Cerere de propuneri de proiecte pentru care depunerea cererilor de finanare se face pn la termenul limit anunat. Evaluarea i selecia proiectelor se face ntr-o singur sesiune, prin punctare n sistem gril de evaluare, cu ordonare n funcie de punctajul obinut. Sunt finanate proiectele care depesc pragul minim de calitate, n ordinea punctajului, pn la concurena sumei alocate pentru apelul de proiecte.

Beneficiar

Catalizator

Cercetare industrial

Cerere de finanare

Cerere de propuneri de proiecte cu termen limit

Cheltuieli eligibile

Cheltuielile realizate de ctre un beneficiar, aferente proiectelor finanate n cadrul programelor operaionale, care pot fi finanate att din instrumente structurale, ct i din bugetul de stat i/sau contribuia proprie a beneficiarului, conform reglementrilor legale comunitare i naionale n vigoare. Categoriile de cheltuieli eligibile n cadrul prezentei operaiuni sunt stabilite prin Ordinul comun al Ministrului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, Ministrului Finanelor Publice i Ministrului Afacerilor Europene cu numrul MECMA 317/2012,

294

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

numrul MFP 385/2012 i numrul MAEUR 189/2012, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 219/2.04.2012. Cheltuieli neeligibile Cheltuieli inerente realizrii proiectelor finanate din instrumentele structurale n cadrul programelor operaionale, care nu pot fi finanate din fonduri structurale sau de stat, conform reglementrilor comunitare i naionale. Valoarea total care trebuie pltit efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locurile de munc create prin proiect sau n legtur direct cu acesta. Organism, fr personalitate juridic, creat la nivelul Autoritii de Management care are ca scop selectarea proiectelor depuse de solicitani n scopul finanrii prin POS CCE 2007-2013. Actul juridic cu titlu oneros, ncheiat ntre beneficiar i contractor n scopul execuiei unei lucrri, furnizrii unor produse sau prestrii unor servicii. Actul juridic ncheiat ntre AM i beneficiar prin care se aprob spre finanare un proiect i care stabilete drepturile i obligaiile prilor. Persoan fizic sau juridic, de drept public sau privat, cu care solicitantul a ncheiat contractul de execuie a unei lucrri, de furnizare a unor produse sau de prestare a unor servicii. Diferena dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului i totalul finanrii nerambursabile acordate; Condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc solicitantul i proiectul pentru a fi admis n cadrul schemei de finanare. Condiiile n baza crora se acord un anumit punctaj pentru proiectele depuse. Entitate juridic care reprezint polul de competitivitate i care nregistreaz i transmite spre evaluare n cadrul apelului un pachet integrat de solicitri de finanare; Dobndirea, combinarea, modelarea i utilizarea unor cunotine i competene existente de ordin tiinific, tehnologic, de afaceri i din alte domenii relevante, n scopul producerii unor planuri, aranjamente sau proiecte pentru produse, procese ori servicii noi, modificate sau mbuntite; Fi tip care prezint sumar un proiect din cadrul strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate; Formare cu un coninut aplicabil direct i principal postului actual sau viitor al angajatului n ntreprindere i care ofer calificri ce nu pot fi transferate ctre alte 295

Cheltuieli salariale Comitet de selecie

Contract Contract de finanare

Contractor

Contribuia proprie a beneficiarului la valoarea eligibil a proiectului Criterii de eligibilitate Criterii de evaluare i selecie

Deponent

Dezvoltare experimental

Fia de proiect Formare specific

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ntreprinderi sau alte domenii de activitate sau care pot fi transferate numai ntr-o msur limitat; Formare general Formare cu un coninut care nu este aplicabil exclusiv sau preponderent postului actual sau viitor al angajatului n ntreprindere, ns care ofer calificri ce pot fi transferate ntr-o mare msur ctre alte ntreprinderi sau alte domenii de activitate. Este organizat n comun de ntreprinderi independente diferite sau este disponibil pentru angajai ai unor ntreprinderi diferite. Este recunoscut, certificat sau validat de autoriti sau organisme publice sau de alte organisme sau instituii crora un stat membru sau comunitatea le-a acordat competenele necesare; Ministerul Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri (MECMA) prin Autoritatea de Management a Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (AM POS CCE); Microntreprinderi, ntreprinderi mici, ntreprinderi mijlocii care au sub 250 angajai i a cror cifra anual de afaceri nu depete 50 de milioane EUR i/sau al cror total al bilanului anual nu depete 43 de milioane EUR, n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 800/2008 Anexa I; n conformitate cu prevederile Recomandrii CE 361/2003, "o ntreprindere nu poate fi considerat IMM dac 25% sau mai mult din capitalul sau drepturile de vot ale acesteia sunt controlate direct sau indirect, individual sau n comun, de unul sau mai multe organisme publice, cu excepia autoritilor locale care au un buget anual mai mic de 10 milioane euro i mai puin de 5.000 locuitori". ncadrarea n categoria IMM se va face n funcie de cele 3 tipuri de ntreprinderi: autonome, legate i partenere, astfel cum sunt acestea definite n Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii cu modificrile i completrile ulterioare; Data nceperii efective a lucrrilor de construcii sau data primului angajament ferm legal al ntreprinderii de a comanda echipamente, excluznd studiile de fezabilitate preliminare i achiziia de terenuri/cldiri. Valoarea actualizat a ajutorului exprimat ca procent din valoarea actualizat a cheltuielilor eligibile ale investiiei; ntreprindere care nu se ncadreaz n definiia IMM-urilor; ntreprindere care are sub 50 de angajai i a crei cifr de afaceri anual i/sau al crei total al bilanului anual nu depete 10 milioane EUR, n conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 800/2008 Anexa I; ntreprindere care are ntre 50 i 249 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net de pn la 50 milioane euro, echivalent n lei, sau deine active totale care nu depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro, n conformitate cu Ordonana Guvernului nr. 27 din 26.01.2006; ntreprinderea care fie se regsete n una dintre situaiile prevzute la pct. i), ii) sau

Furnizorul schemei de ajutor de stat IMM

nceperea lucrrilor

Intensitatea ajutorului ntreprindere mare ntreprindere mic

ntreprindere mijlocie

ntreprindere mare aflat n

296

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

dificultate

iii) din definiia IMM aflate n dificultate, fie prezint simultan simptome obinuite ale unei ntreprinderi aflate n dificultate, cum ar fi: creterea pierderilor, scderea cifrei de afaceri, creterea volumului stocurilor, supracapacitate, scderea fluxului de numerar, ndatorare crescut, creterea sarcinilor financiare i scderea sau dispariia valorii activului net; O ntreprindere mic sau mijlocie care ndeplinete urmtoarele condiii: (i) n cazul unei societi cu rspundere limitat, atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul social a disprut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut n ultimele 12 luni; sau

IMM aflat n dificultate

(ii) n cazul unei societi n care cel puin o parte din asociai rspunde nelimitat pentru datoriile ntreprinderii, atunci cnd mai mult de jumtate din capitalul propriu a disprut, aa cum reiese din contabilitatea societii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut n ultimele 12 luni; sau (iii) indiferent de tipul societii, cnd respectiva ntreprindere ntrunete condiiile prevzute de legislaia naional privind procedura insolvenei; (iv) IMM cu o vechime de mai puin de 3 ani nu se consider a fi n dificultate n aceast perioad n sensul prezentei scheme, cu excepia cazului n care ndeplinete condiiile prevzute la pct. iii); Investiia iniial Investiie n active corporale i/sau necorporale referitoare la nfiinarea unei noi uniti, la extinderea unei uniti existente, la diversificarea produciei unei uniti prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau la o schimbare fundamental a procesului global de producie a unei uniti existente; Achiziionarea de aciuni sau pri sociale emise de ctre o ntreprindere sau investiia de nlocuire nu constituie investiie iniial; Lista de proiecte (n ordine descresctoare a punctajului obinut), aprobate pentru finanare n cadrul bugetului alocat apelului de proiecte. nseamn locurile de munc legate de activitatea care face obiectul investiiei, inclusiv locurile de munc create n urma unei creteri a ratei de utilizare a capacitii create de investiie; ntreprindere care are sub 10 angajai i a crei cifr de afaceri anual i/sau al crei total al bilanului anual nu depete 2 milioane de EUR; Orice nclcare a unei dispoziii a dreptului comunitar sau naional care rezult dintr-un act sau dintr-o omisiune a unui operator economic care are sau ar putea avea ca efect un prejudiciu la adresa bugetului general al Uniunii Europene printr-o cheltuial necorespunztoare.

Lista proiectelor aprobate Locuri de munc create direct de un proiect de investiii Microntreprindere Neregul

297

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

Numrul de referin Organism/organizaie cercetare de

Numr emis de Sistemul Unic de Management al Informaiei (SMIS), odat ce a fost nregistrat cererea (vezi formularul cererii de finanare). O entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul su juridic (organizat conform dreptului public sau privat) sau de modul su de finanare, al crei scop principal este de a realiza cercetare fundamental, cercetare industrial sau dezvoltare experimental i de a-i face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie; toate profiturile trebuie reinvestite n aceste activiti, n difuzarea rezultatelor sau n predare. ntreprinderile care pot exercita influen asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de acionari sau membri ai organismului, nu se bucur de acces preferenial la capacitile de cercetare ale organismului n cauz sau la rezultatele cercetrilor acestuia. Organismele/organizaiile de cercetare care desfoar att activiti economice, ct i activiti non-economice, sunt calificate drept ntreprinderi n cazul n care nu in contabilitate separat pentru cele dou activiti. Documentaia complet pe care este necesar ca un pol de competitivitate sa o depun necesara pentru obinerea de finanri n cadrul prezentului apel de propuneri. Aceasta cuprinde: (i) strategia de dezvoltare a polului de competitivitate, (ii) lista de proiecte i fiele individuale, (iii) cereri de finanare/proiectele aferente strategiei pentru care se solicit finanare i (iv) alte anexe specificate n Ghidul Solicitantului; Intervalul de timp ntre data semnrii contractului i efectuarea plii pentru ultima cerere de rambursare. Intervalul de timp ntre data semnrii contractului i data finalizrii ultimei activiti prevzute n cadrul proiectului (prin depunerea ultimei cereri de rambursare). O asociere, ntr-un spaiu geografic definit, ntre ntreprinderi, centre de cercetare i instituii de educaie angajate ntr-o colaborare partenerial (strategia comun de dezvoltare fiind un element esenial), cu scopul de a genera sinergii n jurul unor proiecte inovative orientate spre una sau mai multe piee. Un astfel de pol nu are o localizare impus, astfel nct din punct de vedere teritorial, un pol de competitivitate poate fi plasat ntr-o singur locaie zonal, ct i n zone ce aparin mai multor regiuni de dezvoltare din Romnia. Document prezentat de un stat membru i adoptat de Comisia European, care definete o strategie de dezvoltare n conformitate cu un ansamblu coerent de prioriti, pentru a crui realizare se face apel la un Fond sau n cadrul obiectivului Convergen, la Fondul de Coeziune i la Fondul European de Dezvoltare Regional. Proiectul prezint o serie de activiti economice indivizibile, concepute pentru a produce un rezultat specific ntr-o perioad de timp dat i avnd obiective clar stabilite, pentru a crui realizare Beneficiarul primete fonduri nerambursabile, n 298

Pachet integrat de cereri de finanare

Perioada de implementare Perioada de execuie (durata contractului)

Pol de competitivitate

Program Operaional

Proiect

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

cadrul POSCCE. n cadrul prezentului apel de propuneri, fiecare proiect trebuie s fie propus n asociere de minimum doi membri ai unui pol de competitivitate. Unul dintre membri trebuie s fie o ntreprindere. Proiect de investiii n infrastructura de afaceri Proiect care realizeaz investiii comune pentru cercetare dezvoltare, producie, desfacerea produselor, activiti auxiliare, realizate de ctre un grup de membri ai polului de competitivitate i care vor fi utilizate n comun de ctre toi partenerii respectivei entiti. Proiect care include activiti de cercetare, dezvoltare, inovare, realizate n comun i pentru interesul comun al membrilor Polului de competitivitate. Proiect care include activiti, altele dect cele de investiii, realizate n comun i pentru interesul comun al membrilor Polului de competitivitate Rata de referin stabilit de ctre Comisia European pentru Romnia conform Comunicrii Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referin i de scont, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C14 din 19 ianuarie 2008 Entitatea juridic ce depune o cerere de finanare n cadrul POS CCE. Structura din cadrul Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri avnd responsabilitatea transferrii sumelor de co-finanare alocate de la bugetul de stat, precum i a sumelor din asistena financiar nerambursabil ctre beneficiari.

Proiect de cercetare-dezvoltareinovare Proiect soft Rata de actualizare

Solicitant Unitate de plat pentru POS CCE

299

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

ANEXA 8 CLASIFICAREA SECTOARELOR INDUSTRIALE DUP VALOAREA ADUGAT - CONFORM EUROSTAT

TIPURI DE SECTOARE Sectoare de nalta tehnologie i cu valoare adugat mare

CLASIFICARE CAEN 1.4. SECIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRTOARE; SECIUNEA G - COMER CU RIDICAT I CU AMNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR I MOTOCICLETELOR; SECIUNE J INFORMAII I COMUNICAII

1. Industria aeronautic 2. Calculatoare i aparate electronice 3. Aparatur de birou 4. Informaii i comunicaii 5. Industria farmaceutic 6. Aparatur i instrumente tiinifice 7. Autovehicule 8. Echipamente electrice 9. Produse chimice 10. Alte echipamente/utilaje de transport 11. Maini, utilaje i echipamente Sectoare de tehnologie medie i cu valoare adugat medie 12. Produse din plastic i cauciuc 13. Alte sectoare din industria prelucrtoare 14. Metale neferoase 15. Produse minerale nemetalice 16. Produse de metal fabricate

303+3316 26 2823 SECIUNEA J 21 33 29-45 27 20 309+3020+3317 28 + 29 SECIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRTOARE ; SECIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIV 22 32 + 33 072+0729+244+2445+2453+2454+2455 23+239+2399 25

300

UNIUNEA EUROPEAN

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE) 2007-2013 - co-finanat din Fondul European de Dezvoltare Regional Axa Prioritar 1 Un sistem de producie inovativ i ecoeficient Domeniul major de intervenie D1.3 Dezvoltarea durabil a antreprenoriatului Operaiunea Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naional i internaional

17. Produse metalice feroase Sectoare de tehnologie sczut i cu valoare adugat sczut

071+241+2410 SECIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRTOARE; SECIUNEA E - DISTRIBUIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEEURILOR, ACTIVITI DE DECONTAMINARE

18. Tiprire i reproducere pe suport 19. Textile i mbrcminte 20. Lemn i mobil 21. Reciclare materiale

18 13+14 16+31 36

301