Sunteți pe pagina 1din 2

“Vin din cea mai mare democra ie a lumii”

de admin | 4 Noiembrie 2008

Spre surprinderea mea, prin hazard, m-am întâlnit cu un preot reformat hindus. Din
popula ia Indiei numai aproximativ 1,5% sunt cre tini, dar cum aceast popula ie a
dep it un miliard, procentul înseamn cinsprezece milioane de cre tini. Cu s pt mâni în
urma la Budapesta, în parohia de pe strada “Gyulai Pál”, am participat la o ceremonie
religioas . La sfâr itul slujbei, s-a ridicat în picioare unn b rbat tânar, care a declarat c în
numele reforma ilor hindu i dore te s îi salute pe fra i reforma i maghiari. i-a început
discursul cu: “Vin din cea mai mare democra ie a lumii”. A vorbit foarte frumos despre
ara lui i despre biserica lui.

Am profitat de ocazie i la ie ire l-am acaparat pentru o mic convorbire. Prima întrebare
a fost: care este situa ia cu “paria”? A fost foarte surprins, de unde tiu eu despre aceast
problem? Dar dup aceia a început s povesteasc c paria i azi tr iesc ca în umr cu mii
de ani. i azi sunt considera i ”murdari”, casta cea mai de jos, cei din castele superioare
nu pot atinge nici hainele lor, pentru c astfel se “întineaz ” i ei. Tr iesc în mizerie, nu
au acces la coli, nu se pot angaja decât ca m tur tori de de strad , ca sp l tori la WC-uri
sau alte munci asem n toare. Conform religiei hinduse aceasta este karma (soarta ce nu
se poate modifica) lor, i dac o îndur bine, pot avea speran a c în vie ile viitoare vor
primi o soart mai bun .

L-am mai întrebat: cre tinii au acea i pozi ie fa de paria? Nu - a r spuns el, ei i chiar i
eu lucr m sistematic printre ei, mai mult chiar, organiz m coli pentru ei, deoarece un
copil paria care termin liceul, deja se poate angaja la o munc normal . Dar extremi ti
hindu i sunt sup ra i pe cre tini, chiar i el a luat de mai multe ori b taie, pentru munca
depus printre paria. Din p cate discu ia trebuia scurtat în cuida faptului c mai aveam o
mul ime de întreb ri. A a ca am mai pus doar dou întreb ri rapide: mai exist obiceiul,
ucideri i arderii pe rug a so iei împreun cu so ul defunct? A r spuns pu in jenat: acest
obicei este pe cale de dispari ie, dar din p cate în unele zone mai greu accesibile cu
comunit i ultra religioase se mai practic . Sunt un “om r u”, a a c nu m-am putut
ab ine s nu întreb: cum st m de fapt cu mult l udata toleran i democra ie a Indiei? A
r spuns sincer: tiu i ei foarte bine c în mare parte este doar o fa ad .

A fi fost foarte bucuros, dac acei maghiari, care azi sunt mândri de religia lor hindus i
se plimb pe str zile din Budapesta în hainele lor galbene sau care i pe la noi în vraja
suprema iei religiei i a culturii hinduse, îl desconsider pe acel Isus Cristos, care pân în
zilele noastre este singurul care a propov duit egalitatea pentru toate fiin ele umane, ar fi
participat la aceast discu ie intersanta, sincer i plauzibil .

Autor: Varga László


Surs : Hírviv www.Reformatus.ro

Traducere de Losonczy Alexandru