Sunteți pe pagina 1din 2

Ziua Latinit ii s rb torit de românii canadieni

de admin | Mai 20, 2008

Montreal, Canada/ Romanian Global News

În fiecare an la 15 mai Uniunea Latin interna ional comemoreaz Ziua Latinit ii. Dac
principalele manifest ri cultural artistice dedicate acestei s rb tori au loc în rile
membre ale Uniunii Latine Interna ionale (printre care i România), valorile i
mo tenirile latine sunt comemorate, în mod regulat i în alte ri. Astfel Forumul pentru
Istorie, Cultur i Latinitate - Canada, promoveaz de peste 10 ani spiritul latin în
contextul socio-cultural nord-american, transmite Romanian Global News.
Ini ial pornit din interiorul unor grupari româno-canadiene, la ora actual Forumul
colaboreaz în mod curent cu persoane i grupuri ce provin i din alte comunit i de limbi
neo-romane din Canada (quebecois i al i canadieni-francofoni, francezi, italieni,
spanioli, portughezi, latino-americani, etc.).
Ce este Ziua Latinit ii? La Congresul XIX al Uniunii Latine, care a avut loc la Paris pe
13 i 14 decembrie 2000, cele 35 de state membre au decis aniversarea zilei constitutive a
Uniunii Latine, creat la Madrid pe 15 mai 1954 ca aceast zi . În fiecare an la 15 mai,
membrii Uniunii Latine organizeaz diferite activit i. Guvernele i organismele
interna ionale dar i organiza iile neguvenamentale care împ rt esc valorile latinit ii se
asociaz deasemeni la aceast festivitate. Încadrându-se în aceast din urm categorie
Forumul pentru Istorie, Cultur i Latinitate - Canada, face astfel munc de pionierat în
Canada, ara care fiind pe locul doi dup Franta ca importan în interiorul Francofoniei
(cel putin din punct de vedere al finan rii, dat fiind ca Guvernul Canadian aloc
aproximativ 40 de milioane de dolari anual) nu face înc parte oficial din Uniunea Latina
Interna ional . Ceea ce nu o impiedic s fie o ar oficial bilingv : franceza i engleza
iar dac socotim în plus contribu ia cultural-lingvistic a celorlalte comunit i din
Canada, de r d cin latin men ionate mai sus, s fie un candidat <de facto> la Uniunea
Latin .
De aceea cu ocazia Zilei Latinit ii 2008, i în contextul Anului Tropaeum Traiani -
2008-2009 - 1900 de ani - 108-109 d.Ch. Forumul a ales s promoveze ideea ader rii
Canadei la Uniunea Latin Interna ional i face sugestiile necesare pe lâng
administra iile i personalit ile politice canadiene federale i provinciale, considerând
aceasta ca un element pozitiv pentru multiculturalismul Canadian. Argumentele ce vor fi
avansate vor fi, bineîn eles, prioritar de ordin cultural i cooperativ. Astfel prin oferirea
simbolisticii de premiere de inspira ie istorica latin (printre care i de acum cunoscuta
Floare Tricolor Româno-Canadiana ca un simbol venit din mozaicul cultural latin trans-
atlantic), a decis s sus ina primul Concurs Interna ional de Poezie Româneasc -
Concursul StarPress 2008, organizat de catre firma STARPRESS - Vâlcea Turism din
România în colaborare cu mai multe publica ii interna ionale i valoro i oameni de litere
de origine român de pe alte continente. Premiile oferite prin generozitatea doamnei
Ligya Diaconescu, directoarea firmei Starpress-Vâlcea Turism vor fi decernate la
începutul lunii Iunie 2008.
Reciproc dar în acela i context al latinit ii comune, Forumul a ales s fac promovarea
în Canada, provincia Quebec, la Montreal, a monumentului din Dobrogea, România. Un
fericit concurs de împrejur ri în acest sens, a condus i la încheierea unui acord
promo ional între domnii Daniel Constantin Manolescu, coordonator principal al
Forumului - Canada i prof. dr. Sorin Vasilescu de la Institutul de arhitectura <Ion
Mincu> din Bucure ti, autor al unei monografii cu care va reprezenta România la
Congresul de Arhitectura de la Roma - Italia în aceast toamn , AGORA ROMAGNA
LATINA urmând s fac intens cunoscut aceast monografie, aici în Canada. De
men ionat c acordul a fost încheiat în cadrul unei recep ii oferite prin grija domnului
Consul General al României la Montreal, Ioan-Bogdan Bucur cu ocazia Zilelor
Francofoniei 2008 din aceast primavar i a prezent rii la Montreal a Expozi iei Foto de
Arhitectur - Art Nouveau en Roumanie.
În incheiere Forumul invit românii de pretutindeni s s rb toreasc Ziua Latinit ii, zi
care apreciaz i celebreaz cultura româna pe plan egal cu cea francofon i celelate
culturi neo-romane ie ite din trunchiul comun al latinit ii. i ca un mic simbol s scrie
lunile acestui an 2008 cu cifre romane, de câte ori este posibil.
AVE !

Topice: Diverse | Edit |