Sunteți pe pagina 1din 3

Vreau o alt lume XIV

de Victoria Du u | 2 Decembrie 2008

***

Izvorului meu, ce pluteam în vis c tre el,


C tre el…
i pluteam mergând în genunchi…
i pluteam mergâng în rug …
Spre un lac…
Spre un lac ce înflori nuferi.
Am coborât cu trupul sub ape…
O!… Dumnezeule… Dumnezeule…
Plângea durerea mea în mine!….
Iisuse!… Dumnezeule!… Dumnezeule!…
O !..Dumnezeule!…
O!… Tat … prive te la Fiul T u…
E de mân cu mine?!…

***

Era undeva, cineva, pe aice’ , pe-aproape,


L-am v zut anul trecut,
Era cu ochii alba tri
i fugea, fugea, fugea…
Alerga pân la un copac,
Apoi pân la izvor,
Apoi la o stea!
Pân la un nor, alerga, alerga!
i deodat’o lumin …
Când m uitai,
Avea o icoan în mâini,
Ce-i lumina ochii alba tri
i mai avea un penel…
i fugea, fugea, fugea…
Deodat s-a a ezat,
S-a a ezat pe unda izvorului
i plutea maestrul sfânt
i nu mai fugea, penelul fugea…
i maestrul st tea, st tea,st tea…
„Hei, ce faci aici?” l-a întrebat o zân
„Hei, ce faci aici?” l-a întrebat p durea…
El n-a r spuns, ci s-a uitat la ceruri,
Plutea ca-ntr-un vis, r stignit pe o cruce…
Pe cer ap ru o stea, o stea, o stea,
La izvor un penel ap ru… de argint…
Ba de aur… diamant? Nu tiu!
Ce- i trimitea în ochi lumini albastre.
Maestrul sfânt fugea, fugea, fugea,
Se ruga, se ruga, se ruga
i a ap rut o stea… o stea… o stea…
Maestrul sfânt!!

***

i aud clopotele cum bat


i în mine cântecul sun
Var , var , d -mi i mie c ldur
C ci mie mi-e frig
i inima îmi înghia iubirea…
tii.. tii..clopotele cum bat
Le aud sunând, umplând universul
Cu ploaie de sunet, cu ploaie de cânt
i stelele nasc i cânt în sunet de raze
În dangât de vis, adunat într-o frunte,
Într-o frunte mâiastr de sfânt,
Oglindit într-un zbor, în dangât de cântec,
Fiindc acum e Buna Vestire
Îngerul veste te mereu,
Veste te lumii întregi
C Dumnezeu s-a n scut din nou printre oameni.
Hei, prieteni,
Hai s cântam în sunet de clopot
i vioara s - i sune în doin iubirea…
Prieteni, prieteni,
Îngerul a vestit
C Dumnezeu s-a n scut printre oameni
Uita i, îngerul aduce solia
Privi i, privi i universul cum vineri cum cade în sunet de stea
Peste ochii din noi obosi i de lacrimi i rug ,
Vedede i, vede i prieteni
Îngerul a venit s vesteasc lumina.
Dumnezeu s-a n scut printre oameni,
Maria, Maria, Fecioara
Ascult i se-nal la cer, la cer,
Dumnezeu e aici, lâng noi,
Universul coboar prin raze, prin raze de foc,
i Fecioara, i Fecioara,
Ascult pe înger, ascult pe înger,
i Fecioara va na te un prunc, pe Iisus,
Îngerul aduce Buna Vestire,
C Dumnezeu s-a n scut printre oameni.
Haide i prieteni, haidem…
Clopotele sun într-una în univers!
Nu mai suntem singuri prieteni…
Suntem cu El, privi i-L cum na te,
Privi i-L cum na te în noi!!!!!

***

Doamne, ce mare minune ne-ai dat, amintirea,


Dac Te-am putea purta viu
În locul inimii noastre i de acolo din locul acela
Atât de tainic s vorbe ti cu noi, s vorbe ti cu mine,
Dac inima mea ar putea vibra
La tot ce e mai frumos pe lumea asta,
Adic la Tine, la iubirea Ta,
Dar cum s p strez Doamne,
În amintirea mea aceast mare minune,
Care e iubirea Ta?