Sunteți pe pagina 1din 2

Ziua Terrei 22.IV.

2008
de Daniel Constantin Manolescu | Mai 5, 2008

- Prim var român-canadian la Montréal -

Dup o iarn mai mult decât «bogat » în troiene, prim vara a venit în
sfâr it la Montréal i împreun cu ea, s rb toarea ecologic «Ziua Terrei - Jour de la
Terre» celebrat ca în fiecare an pe 22 Aprilie. Cu aceast ocazie Forumul «AGORA
ROMAGNA LATINA» - pt Istorie, Cultur i Latinitate, Canada, dore te s eviden ieze
activit ile Grupului pt Ecologie i Istorie «HÉRITAGE LAURENTIEN» la care
particip mai mul i români-canadieni. A devenit o tradi ie ca grupul «HÉRITAGE
LAURENTIEN» s deschid oficial sezonul de activit i în rezerva ia natural federal
ornitologic «Parc des Rapides» cu ocazia Zilei Terrei, pe 22 Aprilie în fiecare an. În
acest sezon vor continua, sensibilizarea opiniei publice asupra problemelor de mediu
înconjur tor dar i foarte multe ac iuni artistice multietnice, recreo-culturale sau cu
savoare istoric , al c ror calendar detaliat urmeaz a fi publicat ulterior.
Despre parcul montrealez Rapides des Lachines (numit de unii români i Histria din
Montréal) a i mai citit în trecut în presa român-canadian i interna ional , mai concret,
despre punerea în valoare a amenaj rii peisagistice cu aspect de “agor -forum roman ”
din centrul parcului, precum i de plantarea unui tei, în mijlocul unei rotonde de piatr
cioplit ce aminte te de monumentul Tropaeum Traiani din Dobrogea, care s aminteasc
de poetul na ional al românilor, Mihai Eminescu. Specia de Tei plantat (Tilia
Americana), are tulpina dreapt ca o coloan , poate atinge diametrul de 1m i în ltimea
de peste 35m, evocând astfel la maturitate, Coloana lui Traian de la Roma (37m).
«Monumentul viu», cre te în fiecare an din 2006, în 2008 i 2014 când se împlinesc 1900
de ani de la consacrarea Monumentului Tropaeum Traiani în România i respectiv a
Coloanei i Forumului lui Traian la Roma. Durata de via a speciei de Tei alese este în
medie de 200 de ani! Adev rat simbol pentru to i românii-canadieni i în special pentru
tinerele genera ii!
Colaborarea dintre «AGORA ROMAGNA LATINA», diverse grupuri române din
Montréal i «HÉRITAGE LAURENTIEN» se concretizeaz prin conferin ele de
sensibilizare pe teme écologice sau istorice, la care de 4 ani particip i biologul pasionat
de istorie Daniel Constantin Manolescu, împreun deasemeni, cu mai mul i români-
canadieni care lucreaz sau fac benevolat în cadrul acestor ac iuni. i în acest an se
vizeaz , organizarea unor zile de pescuit pentru copii, vizite prin rezerva ia ornitologic ,
prelegeri cultural-istorice etc., multe desf urate inclusiv în limba româna. Speram, i în
acest sezon , într-o prezent cât mai mare a membrilor comunit ilor române din Canada
la aceste ac iuni multietnice, a a cum ne-am obi nuit în ultimii 4 ani.
Într-adev r, pute i vizita oricând Parcul Pragurilor de Lachine (Parc des Rapides), deschis
publicului între orele 05:00 a.m. i 23:00 p.m. În plus, în calitatea sa de rezerva ie
natural federal pentru p s rile migratoare, parcul ofer o extraordinar bog ie
faunistic . Am putea spune, un adev rat col de Delt ! Grupul pentru tiintele Naturii
«Heritage Laurentien», gestioneaz rezerva ia, în partenariat cu Ville de Montréal,
Arrondissement LaSalle, i v ofer în fiecare week-end, din Aprilie pân le finele lui
Octombrie, activit i de interpretare, excursii cu ghid, anima ii de ini iere în biologie
pentru copii, istorie, etc. Activit ile din «Parc de Rapides» v sunt oferite gratuit, prin
grija organizatorilor.

Adresa:
Parc des Rapides – Arrondissement LaSalle, Montréal, Québec, Canada.
Bd. LaSalle coin avec 6-éme avenue LaSalle.

Topice: Condeie din Diaspora | Edit |