Sunteți pe pagina 1din 3

Vreau o alt lume III

de Victoria Du u | 28 August 2008

***

O, Doamne, îngerul ce Tu mi l-ai trimis


M-a l sat pe mine s zbor
În locul lui,iar el a stat în locul meu
S m priveasc pe mine cum zbor,
Am schimbat locul unul cu altul,
Eu i cu îngerul meu,
Eu zburam pân departe spre stele, spre lun ,
Iar el se ruga în locul meu.
To i sfin ii i-a adunat în jurul lui
i se rugau împreun pentru mine,
Iar eu nu tiam asta,
C ei m iubeau atât de mult pe mine.
Eu zburam i dansam deasupra stâncilor
i nu-l mai vedeam pe înger
Cum st îngenunchiat în locul meu
i se roag lui Iisus s -mi primeasc
Zborul, dansul, iubirea.
Eu dansam i plângeam, rugându-m neîncetat
Împreun cu îngerul
i deodat el mi-a strigat
De acolo de jos, de departe:
’’Vezi, vezi, uit -te în stânga ta,
În stânga ta uitâ-te, c vezi pe Cineva’’
Dar nu puteam s m uit,
Pentru c nu vedeam,
Dar sim eam c Cineva e cu mine,
tiam c Cineva danseaz i zboar
Împreun cu mine, era prea mare fericirea.
Când am oboist, am venit lâng înger
Iar el mi-a zis: ‘’L-ai v zut, L-ai v zut ?’’
‘’Nu’’, i-am r spuns, ’’vai’’, mi-a zis îngerul,
Era El i zbura împreun cu tine,
Cum de nu ai v zut?’’
‘’Nu puteam s v d, m încurcau lacrimile,
Dar spune-I, te rog îngera ule,
C eu am sim it c danseaz cu mine
i s m ierte c nu L-am privit,
Fiindc eu numai la El m-am gândit,
Spune-i, te rog,îngera ule!’’

***

I-a zis Toma necredinciosul lui Iisus,


Nici un apostol nu i-a mai zis a a
Decât el, când i-a pip it r nile dup înviere.
Dac eu a putea s - i spun, Iisuse al meu,

A fi cea mai fericit femeie din lume,


Cât de fericit a fi,
Pentru c iubirea Ta e infinitul,
Dar nu tiu cum s spun
Pentru c nu e decât o reprezentare,
E un infinit asem n tor întunericului,
Dar întuneric ce se lumineaz
De o lumin ce-i în preajma min ii mele,
Dar nu o v d, ci doar mi-o închipui
i mi-o doresc s fie.

***

Parc toat crea ia Ta


A vrea s-o dau la o parte,
S-o dau la o parte,
Ca pe-o perdea,
Iar dincolo de ea ai fi Tu,
Ai fi Tu cu bra ele întinse spre mine.
Dac a putea da
Toat crea ia Ta la o parte
S te privesc doar pe Tine,
Doar pe Tine s Te pot vedea…
Dar Tu e ti atât de departe!!!!
i totu i, ceva se înt mpl
Cu aceast crea ie a Ta
Ceva se întâmpl ,
Începe s se mi te ceva,
S plece departe!
E oare mâna Ta
Ce d la o parte perdelele
Ce acoper u ile
De mult descuiate,
De mult deschise?
Sau poate vântul
Ce se-nfioar
La apropierea Ta?

***

Crea ia Ta e asemeni muntelui


Ce st m re în fa a mea
Iar Tu îmi ceri s am atâta
Încredere în Tine, atâta iubire
În iubirea Ta, încât, încât
S -i cer muntelui s se arunce
În mare i el m va asculta,
Adic s se dea la o parte
Din fa a Ta, ca eu s Te pot vedea!
De ce Doamne, mi se pare uneori
C e mai simplu s sap o c rare
Sub r d cina muntelui,
S sap un tunel prin piatra lui,
Ca eu s ajung la Tine departe,
De parc Tu ai sta pitit în dosul muntelui
Iar eu nu Te-a putea vedea?

Topic: Poezii | Editare | F r Comentarii »