Sunteți pe pagina 1din 1
Olimpiada Nationala de Matematica etapa locala- 16 februari e 2013 Clasa a VII-a Subiecte 1.Afla
Olimpiada Nationala de Matematica etapa locala- 16 februari e 2013 Clasa a VII-a Subiecte 1.Afla

Olimpiada Nationala de Matematica etapa locala- 16 februarie 2013 Clasa a VII-a

Subiecte

1.Aflaţi valoarea minimă a sumei:

Varianta 3

2.Arătaţi că

xy

2

x

y

 

2

xy

x

 

y

1

3

x

3

 

3

5

7

9

 

8

   2 6 12 20
2
6
12
20

12

.

3.Fie ABCD un pătrat şi M mijlocul lui [AB]. Dacă

NDM AC,P DM BC,{O} AC BD şi EPO AB demonstraţi că

18 aria[NOE] aria[ ABCD].

Fie ABCD un trapez dreptunghic în care A D şi M [ AD]. Construim AE MC, E MC

şi DF MB, F MB. Fie AE DF {G} şi MN BC . Arătaţi că punctele G, M, N sunt

coliniare 4.Fie ABCD un trapez dreptunghic în care A D şi M [ AD]. Construim AE MC, E MC şi

DF MB, F MB. Fie AE DF {G} şi

NOTA :

Toate subiectele sunt obligatorii.

MN BC .

Fiecare subiect se noteaza de la 0 la 7 puncte.

Timp de lucru 3 ore.

Fiecare subiect se va redacta pe o foaie separată.

Arătaţi că punctele G, M, N sunt coliniare

Bdul Eroilor nr. 4 6, Pite şti, Jud. Arge ş,

Tel: +40 (0)248 218 319 Fax: +40 (0)248 219 743 www.isjarges.ro

Str. General Berthelot nr. 28 30, Sector 1, 010168, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 405 57 06 Fax: +40 (0)21 310 32 05 www.edu.ro