Sunteți pe pagina 1din 2

LISTA TIPURILOR DE DESEURI REZULTATE DIN ACTIVITATILE DESFASURATE IN S.C Scaleit S.R.

Formular cod: F-01-PD-29, ed.1, rev. 0

Data: 18.09.2012 Pag. 1 / 1

Nr. crt.

Compartiment

Activitatea/ procesul

Tipuri de deseuri generate


deseuri de hartie si carton CD-uri uzate cartuse toner si cerneala echipamente electrice electronice casate acumulatori si baterii

Cod deseu (cf. anexa 2 a HG 856/2002) 20 01 01 20 01 39 08 03 18 20 01 35* 20 01 33* 20 01 21* 20 02 01 20 01 39 20 02 01 13 02 06 16 01 04* 16 06 02* 16 01 03 16 01 04* 15 01 01 15 01 02 16 02 16 20 01 35* 13 02 06 20 01 33* 20 01 21* 12 01 01

Cantitatea anuala estimata

DG/DC/ secretariat, contabilitate, MQ, IT, aprovizionare, marketing-comercial vanzari.

Elaborare documente

tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur deseuri biodegradabile


ape uzate

Intretinerea si curatarea birourilor DG/DC/DT/ Aprovizionare/vanzari/ Transport auto LM Pastrarea depozitarea deseurilor rezultate din ambalaje Mentenanta si casare EMM, echipamente si utilaje debitare, gaurire, indoire, polizare

materiale plastice deseuri biodegradabile


ulei uzat piese uzate acumultatori uzati anvelope uzate vehicule scoase din uz

ambalaje de hartie si carton ambalaje de materiale plastice


deseuri metalice uzate/ utilaj uzat echipamente electrice si electronice ulei uzat acumulatori si baterii

3 4

Aprovizionare Productie/ servicereparare-montare/ laborator

Atelier productie

tuburi fluorescente deseuri metalice inclusiv span

ulei uzat discuri abrazive folie PEE impregnata cu vopsea si recipienti metalici murdari de vopsea deseuri metalice deseuri din ambalaje de

13 02 06 16 01 99 08 01 21* 12 01 01 15 01 01 20 01 35* 13 02 06 13 02 06

vopsire 6. Service-repararemontare-instalare asamblare modulei

hartie si carton
echipamente electrice si electronice ulei uzat

7.

Incercari-verificari metrologice

Incercari/ verificari

Combustibil si ulei uzat

Intocmit, RPMGD