Sunteți pe pagina 1din 11

Directive i Regulamente cu standarde europene armonizate

Nr.Crt. Reglementarea comunitar Actul normativ naional


1 Directiva 2000/9/CE HG 1009/25.06.2004 privind stabilirea condiiilor de punere in funciune a instalaiilor de transport pe
Instalaii de transport pe cablu pentru cablu pentru persoane + HG 1589/08.11.2006 pentru modificarea HG 1009/2004 privind stabilirea
persoane condiiilor de punere n funciune a instalaiilor de transport pe cablu pentru persoane + HG
1454/12.11.2008 pentru modificarea i completarea HG 1009/2004 privind stabilirea condiiilor de
punere n funciune a instalaiilor de transport pe cablu pentru persoane + HG 962/22.08.2007 pentru
modificarea i completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaii a mrfurilor
Ordin al Ministrului Economiei i Comerului 198/13.03.2006 pentru actualizarea Listei standardelor
romne care adopt standardele europene armonizate referitoare la instalaiile de transport pe cablu
pentru persoane
2 Regulamentul (CE) 1907/2006 Legea 349/03.12.2007 privind reorganizarea cadrului instituional n domeniul managementului
nregistrare, evaluare, autorizare i substanelor chimice + Legea 249/05.12.2011 pentru modificarea art. 4 din Legea 349/2007 privind
restricionare a substanelor chimice reorganizarea cadrului instituional n domeniul managementului substanelor chimice + OUG
(REACH) 60/14.06.2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului
instituional n domeniul managementului substanelor chimice
Ordin al Ministerului Aprrii Naionale 108/06.11.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind acordarea exceptrilor prevzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind nregistrarea, evaluarea,
autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH), de nfiinare a Ageniei Europene pentru
Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
793/93 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum i a Directivei
76/769/CEE a Consiliului i a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE ale
Comisiei
3 Directiva 89/106/CEE HG 622/21.04.2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii
Produse pentru construcii (CPD) + HG 1031/13.10.2010 pentru modificarea i completarea HG 622/2004 privind stabilirea condiiilor de
introducere pe pia a produselor pentru construcii + HG 167/13.03.2012 pentru modificarea i
completarea HG 622/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru
construcii
Ordin al Ministrului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice 481/11.08.2015 privind
aprobarea Listei cuprinznd indicativele de referin ale standardelor romne care transpun standarde
europene armonizate din domeniul produselor pentru construcii
Ordin al Ministrului Transporturilor, Construciilor i Turismului 1822/ 07.10.2004 i al Ministrului
Administraiei i Internelor 394/26.10. 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea i

1
ncadrarea produselor pentru construcii pe baza performanelor de comportare la foc + Ordin al
Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului 133/ 03.02.2006 i al Ministerului
Administraiei i Internelor 1234/14.03. 2006 pentru modificarea i completarea Regulamentului
privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru construcii pe baza performanelor de comportare la
foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului i al ministrului
administraiei i internelor 1822/394/2004 + Ordin al Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i
Locuinelor 269/04.03.2008 i al Ministrului Internelor i al Reformei Administrative 431/04.03.2008
pentru modificarea i completarea Regulamentului privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru
construcii pe baza performanelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului i al ministrului administraiei i internelor 1822/394/2004
HG 808/14.07.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize i
ncercri n activitatea de construcii
Ordin al Ministrului Transporturilor, Construciilor i Turismului 1558/26.08.2004 pentru aprobarea
Regulamentului privind atestarea conformitii produselor pentru construcii + Ordin al Ministrului
Transporturilor, Construciilor i Turismului 132/17.02.2006 pentru completarea Regulamentului
privind atestarea conformitii produselor pentru construcii, aprobat prin Ordinul ministrului
transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.558/2004, cu modificrile i completrile ulterioare
Ordin al Ministrului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice 2141/01.07.2013 i al
Ministerului Afacerilor Interne 92/01.07.2013 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea
organismelor de evaluare i verificare a constanei performanei produselor pentru construcii + Ordin al
Ministrului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice 609/30.04.2014 i al Ministerului
Afacerilor Interne 98/30.04.2014 pentru modificarea i completarea Procedurii privind desemnarea
organismelor de evaluare i verificare a constanei performanei produselor pentru construcii, aprobat
prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice, i al ministrului
afacerilor interne nr. 2.141/92/2013
Ordin al Ministrului Administraiei i Internelor 607/19.04.2005 pentru aprobarea Metodologiei de
control privind supravegherea pieei produselor pentru construcii cu rol n satisfacerea cerinei de
securitate la incendiu +Ordin al Ministerului Administraiei i Internelor 1100/14.12.2005 pentru
modificarea i completarea Metodologiei de control privind supravegherea pieei produselor pentru
construcii cu rol n satisfacerea cerinei de securitate la incendiu, aprobat prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor 607/2005
Ordin al Ministrului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice 2142/01.07.2013 i al
Ministerului Afacerilor Interne 91/01/07.2013 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea
organismelor de evaluare tehnic european a produselor pentru construcii
Ordin al Ministrului Transporturilor, Construciilor i Turismului 1746/20.10.2005 privind aprobarea
Listei organismelor recunoscute n domeniul produselor pentru construcii + Ordin al Ministerul
2
Transporturilor, Construciilor i Turismului 2153/09.12.2005 pentru modificarea Listei organismelor
recunoscute n domeniul produselor pentru construcii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului 1746/2005 + Ordin al Ministerul Transporturilor, Construciilor i
Turismului 896/02.06.2006 pentru completarea Listei organismelor recunoscute n domeniul produselor
pentru construcii, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului 1746/2005 +
Ordin al Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului 1184/04.08.2006 pentru
completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului 1746/2005 privind
aprobarea Listei organismelor recunoscute n domeniul produselor pentru construcii + Ordin al
Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului 1604/04.09.2006 pentru completarea anexei
la Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului 1746/2005 privind aprobarea Listei
organismelor recunoscute n domeniul produselor pentru construcii + Ordin al Ministerul
Transporturilor, Construciilor i Turismului 2479/20.12.2006 pentru completarea anexei la Ordinul
ministrului transporturilor, construciilor i turismului 1746/2005 privind aprobarea Listei organismelor
recunoscute n domeniul produselor pentru construcii
4 Regulamentul UE 305/2011 HG 1236/12.12.2012 privind stabilirea cadrului instituional i a unor msuri pentru aplicarea prevederilor
Stabilirea unor condiii armonizate pentru Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 9 martie 2011 de
comercializarea produselor pentru stabilire a unor condiii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcii i de abrogare a
construcii (CPR) i de abrogare a Directivei Directivei 89/106/CEE a Consiliului
89/106/CEE
5 Regulamentul CE 1223/2009 Intr n vigoare de la 11.07.2013. Unele dispoziii sunt aplicabile ncepnd cu 01.12.2010 cele care fac
Produse cosmetice referire la substanele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (clasificate drept substane
nlocuiete Directiva 76/768/CEE care asigura CMR)
libera circulaie a produselor
6 Directiva 92/42/CEE modificat prin Directiva HG 574/15.06.2005 privind stabilirea cerinelor referitoare la eficiena cazanelor noi pentru ap cald
2005/32/CE care funcioneaz cu combustibili lichizi sau gazoi + HG 962/22.08.2007 pentru modificarea i
Cazane noi de apa cald cu combustie lichid completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaii a mrfurilor + HG 1043/28.08.2007 privind
sau gazoas cerinele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum i pentru modificarea,
completarea i abrogarea unor acte normative
7 Directiva 2010/30/UE i HG 55/19.01.2011 privind stabilirea cerinelor n materie de proiectare ecologic aplicabile produselor cu
Directiva 2009/125/CE impact energetic
Indicare, prin etichetare i informaii standard HG 580/01.06.2011 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr.
despre produs, a consumului de energie i 640/2009, nr. 641/2009, nr. 642/2009 i nr. 643/2009, prin care se implementeaz Directiva
de alte resurse al produselor cu impact 2009/125/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru
energetic pentru stabilirea cerinelor n materie de proiectare ecologic aplicabile produselor cu impact energetic i
pentru modificarea HG 1039/2003 privind stabilirea cerinelor referitoare la etichetarea i eficiena
Abroga directivele 92/75/CEE, 2005/32/CE si energetic a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe pia + HG 917/05/09/2012
3
2008/28/CE ncepnd cu data de 21.07.2011 Hotrre privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea regulamentelor delegate (UE) ale Comisiei nr.
1.059/2010, nr. 1.060/2010, nr. 1.061/2010, nr. 1.062/2010 i nr. 626/2011 de completare a Directivei
2010/30/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare
i informaii standard despre produs, a consumului de energie i de alte resurse al produselor cu impact
energetic i pentru abrogarea unor acte normative
8 Regulamentul CE 1221/2009 HG 57/26.01.2011 privind stabilirea unor msuri pentru asigurarea aplicrii prevederilor Regulamentului
Participare voluntar a organizaiilor la un (CE) 1221/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea
sistem comunitar de management de mediu voluntar a organizaiilor la un sistem comunitar de management de mediu i audit (EMAS) i de
i audit (EMAS) abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 i a deciziilor 2001/681/CE i 2006/193/CE ale Comisiei
9 Directiva 2004/108/CE HG 57/22.08.2015 privind compatibilitatea electromagnetic
Compatibilitate electromagnetic (EMC) Ordin al Ministrului Economiei i Comerului 381/21.06.2004 i Ordin al Ministrului Comunicaiilor
i Tehnologiei Informaiei 1620/11.10.2004 privind aprobarea Listei cuprinznd standardele romane
care adopta standardele europene armonizate din domeniul compatibilitii electromagnetice
10 Directiva 94/9/CE HG 752/14.05.2004 privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe pia a echipamentelor i
Echipamente i sisteme de protecie n medii sistemelor protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive + HG 461/05.04.2006 pentru
potenial explozive (ATEX) modificarea HG 752/2004 privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe pia a echipamentelor i
sistemelor protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive
Ordin al Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de anse 713/30.04.2013 privind aprobarea Listei
standardelor romne care adopt standarde europene armonizate referitoare la echipamente i sisteme
protectoare destinate utilizrii n atmosfere potenial explozive
Directiva 93/15/CEE HG 207/17.03.2005 privind stabilirea cerinelor eseniale de securitate ale explozivilor de uz civil i a
11 Introducerea pe pia i controlul explozivilor condiiilor pentru introducerea lor pe pia + HG 1401/28.12.2010 pentru modificarea i completarea HG
de uz civil 207/2005 privind stabilirea cerinelor eseniale de securitate ale explozivilor de uz civil i a condiiilor
pentru introducerea lor pe pia
Ordin al Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale 1097/08.03.2011 pentru aprobarea
Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitii ce se notific i notificarea la
Comisia European i celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate pentru
maini, echipamente individuale de protecie, echipamente i sisteme protectoare destinate utilizrii n
atmosfere potenial explozive, explozivi de uz civil i articole pirotehnice
Ordin al Ministerului Muncii, Familiei i Egalitii de anse 77/04.02.2008 privind aprobarea Listei
standardelor romne care adopt standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil
12 Directiva 2009/142/CEE HG 775/27.07.2011 privind stabilirea msurilor pentru supravegherea pieei aparatelor consumatoare de
Aparate consumatoare de combustibili combustibili gazoi i stabilirea condiiilor de introducere pe pia a acestora
gazoi (GAD) Ordin al Ministerului Economiei i Comerului 47/08.02.2006 pentru aprobarea Listei standardelor
romne care adopt standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de
combustibili gazoi (actualizat) + Ordin al Ministerului Economiei i Comerului 1619/15.10.2007
4
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei i comerului 47/2006 pentru aprobarea Listei
standardelor romne care adopt standardele europene armonizate referitoare la aparatele
consumatoare de combustibili gazoi (actualizat) + Ordin al Ministrului Economiei, Comerului i
Mediului de Afaceri 507/14.03.2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei i
comerului 47/2006 pentru aprobarea Listei standardelor romne care adopt standardele europene
armonizate referitoare la aparate consumatoare de combustibili gazoi (actualizat)
13 Directiva 95/16/CE HG 439/10.04.2003 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a ascensoarelor + HG
Ascensoare 962/22.08.2007 pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaii a
mrfurilor + HG 294/12.03.2008 pentru modificarea i completarea HG 439/2003 privind stabilirea
condiiilor de introducere pe pia a ascensoarelor
Ordin al Ministrului Industriei i Resurselor 184/08.05.2003 privind aprobarea Listei standardelor
romne care adopt standardele europene armonizate referitoare la ascensoare + Ordin al Ministrului
Economiei i Comerului 101/18.03.2005 pentru nlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei i
resurselor 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor romne care adopt standardele europene
armonizate referitoare la ascensoare, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul
economiei i comerului 395/2004 + Ordin al Ministerului Economiei 726/15.04.2009 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei i resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei
cuprinznd standardele romne care adopt standardele europene armonizate referitoare la ascensoare
+ Ordin al Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri 506/14.03.2011 pentru
modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei i resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei
standardelor romne care adopt standardele europene armonizate referitoare la ascensoare
14 Directiva 2006/95/CE HG 457/18.04.2003 privind asigurarea securitii utilizatorilor de echipamente electrice de joas tensiune
Echipamente de joas tensiune (LVD) + HG 962/22.08.2007 pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul liberei
circulaii a mrfurilor + HG 1302/28.10.2009 pentru modificarea i completarea unor acte normative din
domeniul liberei circulaii a mrfurilor
Ordin al Ministerului Economiei i Comerului 384/22.06.2004 pentru aprobarea Listei cuprinznd
standardele romne privind asigurarea securitii utilizatorilor de echipamente electrice de joas
tensiune, care adopt standardele europene armonizate + Ordin al Ministerului Economiei i
Finanelor 1310/21.09.2007 pentru nlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei i comerului
384/2004 privind aprobarea Listei cuprinznd standardele romne privind asigurarea securitii
utilizatorilor de echipamente electrice de joas tensiune, care adopt standardele europene armonizate
15 Directiva 2006/42/CE modificat prin Directiva HG 1029/03.09.2008 privind condiiile introducerii pe pia a mainilor + HG 517/18.05.2011 pentru
2009/127/CE modificarea i completarea HG 1029/2008 privind condiiile introducerii pe pia a mainilor
Maini industriale (MD) Ordin al Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale 886/04.06.2013 privind aprobarea Listei
standardelor romneti care adopt standardele europene armonizate referitoare la maini
16 Directiva 2004/22/CE modificat prin Directivele HG 264/22.02.2006 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia i de punere n funciune a
5
2006/96/CE i 2009/137/CE i Regulamentul mijloacelor de msurare + HG 574/16.06.2010 pentru modificarea i completarea HG 264/2006 privind
(CE) 1137/2008 stabilirea condiiilor de introducere pe pia i de punere n funciune a mijloacelor de msurare + HG
Mijloace de msurare (MID) 962/22.08.2007 pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaii a
mrfurilor
Ordin al Ministrului Economiei i Finanelor 1690/29.05.2007 privind aprobarea Listei cuprinznd
standardele romne din domeniul mijloacelor de msurare, care adopt standarde europene armonizate
+ Ordin al Ministrului Economiei i Finanelor 1533/16.05.2008 pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului economiei i finanelor 1690/2007 privind aprobarea Listei cuprinznd standardele romne din
domeniul mijloacelor de msurare, care adopt standarde europene armonizate
17 Directiva 93/42/CEE modificat prin Directivele HG 54/29.01.2009 privind condiiile introducerii pe pia a dispozitivelor medicale + HG 617/23.07.2014
98/78/CE, 2000/70/CE, 2001/104/CE, privind stabilirea cadrului instituional i a unor msuri pentru punerea n aplicare a Regulamentului (UE)
2003/12/CE i Reglementarea 1882/2003 nr. 528/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziie pe
Dispozitive medicale (MDD) pia i utilizarea produselor biocide + HG 1184/29.12.2014 privind desfiinarea Oficiului Tehnic de
Dispozitive Medicale Certificare, precum i pentru modificarea unor acte normative din domeniul
sntii
Ordin al Ministerului Sntii 1163/31.08.2010 pentru aprobarea Listei cuprinznd standardele
romne care adopt standardele europene armonizate ale cror prevederi se refer la dispozitive
medicale
18 Directiva 90/385/CEE HG 55/29.01.2009 privind dispozitivele medicale implantabile active + HG 1184/29.12.2014 privind
Dispozitive medicale implantabile active desfiinarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum i pentru modificarea unor acte
normative din domeniul sntii
Ordin al Ministrului Sntii 1119/17.08.2010 pentru aprobarea Listei cuprinznd standardele romne
care adopt standarde europene armonizate ale cror prevederi se refer la dispozitive medicale
implantabile active
19 Directiva 98/79/CE HG 798/03.07.2003 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia i de utilizare a dispozitivelor
Dispozitive medicale pentru diagnostic in medicale pentru diagnostic in vitro + HG 929/07.08.2007 pentru modificarea i completarea HG
vitro 798/2003 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia i de utilizare a dispozitivelor medicale
pentru diagnostic in vitro + HG 657/18.06.2008 pentru modificarea art. 33 din HG 798/2003 privind
stabilirea condiiilor de introducere pe pia i de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in
vitro + HG 596/13.06.2012 pentru completarea anexei nr. 2 la HG 798/2003 privind stabilirea condiiilor
de introducere pe pia i de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro + HG
1184/29.12.2014 privind desfiinarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum i
pentru modificarea unor acte normative din domeniul sntii
Ordin al Ministrului Sntii 355/31.03.2004 privind aprobarea Listei cuprinznd standardele romne
care adopt standarde europene armonizate ale cror prevederi se refer la dispozitive medicale pentru
diagnostic in vitro + Ordin al Ministrului Sntii 896/07.06.2010 pentru modificarea anexei la Ordinul
6
ministrului sntii 355/2004 privind aprobarea Listei cuprinznd standardele romne care adopt
standarde europene armonizate ale cror prevederi se refer la dispozitive medicale pentru diagnostic in
vitro
20 Regulamentul CE 765/2008 OG 20/18.08.2010 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea unitar a legislaiei Uniunii Europene
Noul cadru legislativ privind comercializarea care armonizeaz condiiile de comercializare a produselor + OG 8/30.01.2012 pentru modificarea OG
produselor (NLF) 20/2010 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea unitar a legislaiei Uniunii Europene care
armonizeaz condiiile de comercializare a produselor + Lege 50/19.03.2015 pentru aprobarea
Ordonanei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor msuri pentru aplicarea unitar a legislaiei
Uniunii Europene care armonizeaz condiiile de comercializare a produselor
21 Directiva 2009/23/CE HG 617/29.05.2003 pentru stabilirea condiiilor de introducere pe pia i de punere n funciune a
Instrumente de cntrire neautomate (NAWI) aparatelor de cntrit cu funcionare neautomat (republicat la data de 15.12.2008) + HG
1302/28.10.2009 pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaii a
mrfurilor
Ordin al Ministrului Industriei i Resurselor 365/19.06.2003 privind aprobarea Listei cuprinznd
standardele romne din domeniul aparatelor de cntrit cu funcionare neautomat care adopt
standarde europene armonizate
22 Directiva 94/62/CE modificat prin Directiva HG 621/23.06.2005 privind gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje + HG 1872/21.12.2006
2004/12/CE i Directiva 2005/20/CE pentru modificarea i completarea HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de
Ambalaje i deeuri de ambalaje ambalaje + HG 247/17.03.2011 pentru modificarea i completarea HG 621/2005 privind gestionarea
ambalajelor i a deeurilor de ambalaje
Ordinul Ministerului Economiei i Comerului 128/04.03.2004 privind aprobarea Listei cuprinznd
standardele romne care adopt standarde europene armonizate ale cror prevederi se refer la
ambalaje i deeuri de ambalaje + Ordinul Ministerului Economiei 918/12.05.2009 pentru modificarea
Listei cuprinznd standardele romne care adopt standarde europene armonizate ale cror prevederi
se refer la ambalaje i deeuri de ambalaje, aprobat prin Ordinul ministrului economiei i comerului
128/2004
23 Directiva 89/686/CEE HG 115/05.02.2004 privind stabilirea cerinelor eseniale de securitate ale echipamentelor individuale de
Echipamente individuale de protecie (PPE) protecie i a condiiilor pentru introducerea lor pe pia + HG 809/14.07.2005 pentru modificarea HG
115/2004 privind stabilirea cerinelor eseniale de securitate ale echipamentelor individuale de protecie
i a condiiilor pentru introducerea lor pe pia
Ordin al Ministrului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice 594/12.04.2013
pentru aprobarea Listei standardelor romne care adopt standardele europene armonizate referitoare
la echipamentele individuale de protecie + Ordin al Ministrului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i
Persoanelor Vrstnice 254/2014 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, proteciei
sociale i persoanelor vrstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor romne care adopt
standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecie + Ordin al
7
Ministrului Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice 836/2015 privind
modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice nr. 594/2013
pentru aprobarea Listei standardelor romne care adopt standardele europene armonizate referitoare
la echipamentele individuale de protecie
24 Directiva 97/23/CE HG 584/15.04.2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a echipamentelor sub presiune +
Echipamente sub presiune (PED) HG 1168/29.09.2005 pentru modificarea i completarea HG 584/2004 privind stabilirea condiiilor de
introducere pe pia a echipamentelor sub presiune + HG 962/22.08.2007 pentru modificarea i
completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaii a mrfurilor
Ordin al Ministrului Economiei i Comerului 186/02.02.2011 pentru aprobarea Procedurii privind
desemnarea organismelor de evaluare a conformitii ce se notifica si notificarea la Comisia Europeana
si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate
Ordin al Ministerului Economiei i Comerului 440/14.07.2004 privind aprobarea Listei cuprinznd
standardele romne care adopt standardele europene armonizate, ale cror prevederi se refer la
echipamente sub presiune i Ordin al Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri
216/08.02.2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei i comerului
440/2004 privind aprobarea Listei cuprinznd standardele romne care adopt standardele europene
armonizate, ale cror prevederi se refer la echipamente sub presiune + Ordin al Ministerului
Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri 2965/14.11.2011 pentru modificarea Listei cuprinznd
standardele romne care adopt standardele europene armonizate, ale cror prevederi se refer la
echipamente sub presiune, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei i comerului,
nr. 440/2004 + Ordin al Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri 1635/06.09.2012
pentru modificarea Listei cuprinznd standardele romne care adopt standardele europene armonizate,
ale cror prevederi se refer la echipamente sub presiune, aprobat prin Ordinul ministrului de stat,
ministrul economiei i comerului, nr. 440/2004
25 Directiva 2007/23/CE HG 612/30.06.2010 privind stabilirea cerinelor eseniale de securitate ale articolelor pirotehnice i a
Introducerea pe pia a articolelor pirotehnice condiiilor pentru introducerea lor pe pia (intr n vigoare de la 01 iulie 2010 pentru articolele
pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2 i 3; intr n vigoare de la 01 iulie 2013 pentru articolele
pirotehnice de divertisment din categoria 4, a articolelor pirotehnice de scen i a altor articole
pirotehnice) + HG 747/02.10.2013 pentru modificarea HG 612/2010 privind stabilirea cerinelor eseniale
de securitate ale articolelor pirotehnice i a condiiilor pentru introducerea lor pe pia
26 Directiva 1999/5/CE HG 130/25.05.2015 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicaii
Echipamente radio i terminale de electronice si recunoaterea mutual a conformitii
telecomunicaii (RTTE) Ordin al Ministrului Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei 262/01.06.2006 privind aprobarea
Listei standardelor romane care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele
radio si echipamentele terminale de telecomunicaii, potrivit Directivei 1999/5/CE
27 Directiva 2008/57/CE modificat prin Directivele HG 877/18.08.2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar + HG 1116/09.11.2011 pentru
8
2009/131/CE i 2011/18/UE modificarea anexelor nr. 2, 5 i 6 la HG 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar + HG
Interoperabilitatea sistemului feroviar n 652/2013 pentru modificarea HG 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar + HG 74/2014
Comunitate pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotrrea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea
sistemului feroviar + HG 313/2015 pentru modificarea anexelor nr. 3, 5 i 6 la Hotrrea Guvernului nr.
877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
28 Directiva 94/25/CE modificat prin Directiva HG 2195/30.11.2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia i/sau punere n funciune a
2003/44/CE ambarcaiunilor de agrement
Ambarcaiuni de agrement Ordin al Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului 1681/06.10.2005 pentru
aprobarea Listei standardelor romneti care adopt standardele europene armonizate, ale cror
prevederi se refer la ambarcaiunile de agrement + Ordin al Ministerului Transporturilor i
Infrastructurii 221/15.03. 2012 privind modificarea i nlocuirea anexei la Ordinul ministrului
transporturilor, construciilor i turismului 1681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor romneti care
adopt standardele europene armonizate, ale cror prevederi se refer la ambarcaiunile de agrement +
Ordin al Ministerului Transporturilor 681/20.04.2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului
transporturilor, construciilor i turismului 1681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor romneti care
adopt standardele europene armonizate, ale cror prevederi se refer la ambarcaiunile de agrement +
Ordin al Ministerului Transporturilor 554/07.05.2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului
transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor romneti
care adopt standardele europene armonizate, ale cror prevederi se refer la ambarcaiunile de
agrement + Ordin al Ministerului Transporturilor 621/30.04.2015 privind modificarea anexei la
Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei
standardelor romneti care adopt standardele europene armonizate, ale cror prevederi se refer la
ambarcaiunile de agrement
29 Directiva 2011/65/UE HG 322/29.05.2013 privind restriciile de utilizare a anumitor substane periculoase n echipamentele
Restricii de utilizare a anumitor substane electrice i electronice
periculoase n echipamentele electrice i Ordin al Ministerului Mediului i Schimbrilor Climatice 1601/27.06.2013 pentru aprobarea listei cu
electronice (RoHS) aplicaii care beneficiaz de derogare de la restricia prevzut la art. 4 alin. (1) din HG 322/2013 privind
restriciile de utilizare a anumitor substane periculoase n echipamentele electrice i electronice + Ordin
al Ministerului Mediului i Schimbrilor Climatice 1467/26.08.2014 privind modificarea anexelor nr. 1
i 2 la Ordinul ministrului mediului i schimbrilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu
aplicaii care beneficiaz de derogare de la restricia prevzut la art. 4 alin. (1) din Hotrrea Guvernului
nr. 322/2013 privind restriciile de utilizare a anumitor substane periculoase n echipamentele electrice i
electronice
30 Directiva 2009/105/CE HG 454/18.04.2003 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a recipientelor simple sub
Recipiente simple sub presiune presiune + HG 962/22.08.2007 pentru modificarea i completarea unor acte normative din domeniul
liberei circulaii a mrfurilor + HG 573/16.06.2010 pentru completarea HG 454/2003 privind stabilirea
9
condiiilor de introducere pe pia a recipientelor simple sub presiune i pentru modificarea HG
1094/2009 privind condiiile introducerii pe pia a generatoarelor de aerosoli
Ordin al Ministerului Industriei i Resurselor 185/08.05.2003 privind aprobarea Listei standardelor
romne care adopt standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune +
Ordin al Ministerului Economiei i Finanelor 865/25.07.2007 pentru nlocuirea anexei la Ordinul
ministrului industriei i resurselor 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor romne care adopt
standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune + Ordin al ministerului
Economiei i Finanelor 2968/08.10.2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei i
resurselor 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor romne care adopt standardele europene
armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune + Ordin al Ministrului Economiei,
Comerului i Mediului de Afaceri 1858/08.10.2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
industriei i resurselor 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor romne care adopt standardele
europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune + Ordinul al Ministrului
Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri 1461/06.08.2012 pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului industriei i resurselor 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor romne care adopt
standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune
31 Directiva 2009/48/CE HG 74/26.01.2011 privind sigurana jucriilor (a abrogat HG 396/2003 la data de 20.07.2013) + HG
Sigurana jucriilor 1075/09.11.2012 pentru modificarea HG 74/2011 privind sigurana jucriilor + HG 693/17.09.2013 pentru
modificarea HG 74/2011 privind sigurana jucriilor + HG 278/22.04.2015 pentru modificarea i
completarea Hotrrii Guvernului nr. 74/2011 privind sigurana jucriilor
Ordin al Ministerului Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri 730/2011 privind aprobarea
Listei cuprinznd standardele romne din domeniul securitii utilizatorilor de jucrii, care adopt
standardele europene armonizate

Directiv care nu apare n lista de pe site-ul www.newapproach.org


1 Directiva 2000/14/CE modificat prin Directiva HG 1756/06.12.2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot n mediu produs de echipamente
2005/88/CE i Regulamentul (CE) 219/2009 destinate utilizrii n exteriorul cldirilor
Emisiile de zgomot n mediu produse de
echipamente destinate utilizrii n exteriorul
cldirilor
2 Directiva 2001/95/CE Legea 245/09.06.2004 privind securitatea general a produselor republicat n data de 09.05.2008
Sigurana general a produselor
3 Directiva 97/67/CE modificat prin Directivele OUG 13/15.03.2013 privind serviciile potale + Legea 187/01.07.2013 pentru aprobarea OUG
2002/39/CE i 2008/6/CE 13/15.03.2013 privind serviciile potale
Normele comune pentru dezvoltarea pieei
10
interne a serviciilor potale ale Comunitii i
mbuntirii calitii serviciului

Directiv care este transpus parial n legislaia naional


1 Directiva 96/98/CE modificat prin Directivele HG 494 /12.04.2006 privind echipamentul maritim + HG 513/28.04.2009 pentru modificarea i
98/85/CE, 2001/53/CE, 2002/75/CE, completarea HG 494/2006 privind echipamentul maritim + HG 267/31.03/2010 pentru modificarea HG
2002/84/CE, 2008/67/CE, 2009/26/CE, 494/2006 privind echipamentul maritim + HG 751/27.07.2011 pentru modificarea HG 494/2006 privind
2010/68/UE, 2011/75/UE i Regulamentul (CE) echipamentul maritime + HG 883/23.08.2012 pentru modificarea HG 494/2006 privind echipamentul
596/2009 maritime + HG 1094/11.12.2013 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 494/2006 privind
Echipamente maritime echipamentul maritim + HG 765/04.09.2014 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr. 494/2006
privind echipamentul maritim + HG 424/10.06.2015 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr.
494/2006 privind echipamentul maritim

www.newapproach.org
ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

List ntocmit de ctre Tatiana Axentu, administrator drepturi de autor, astzi 28 august 2015

11