Sunteți pe pagina 1din 3

EXERCIII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV 2011 Tudosie Nicolae Marian, stagiar an I ANALIZA DIAGNOSTIC A NTREPRINDERII 1.

Calculai i interpretai situaia net a unei ntreprinderi care prezint urmtoarea situaie financiar: Indicator Imobilizri Stocuri Creante Disponibiliti Datorii mai mari de un an Datorii mai mici de un an REZOLVARE: Situatia neta a intreprinderii = Active totale - Datorii totale - Venituri in avans = (2.000+500+150+50)-(1.150+350) = 1.200 => se observa o situatie neta pozitiva a intreprinderii. 2. Analizai poziia financiar a unei ntreprinderi din domeniul consultanei financiar-contabile care prezint urmtoarea situaie financiar: Indicator Imobilizri Stocuri Creante Disponibiliti Capitaluri proprii Datorii mai mari de un an Datorii de exploatare Datorii bancare pe termen foarte scurt BILANT Active imobilizate =2.000 Active curente = stocuri + creante + disponib. = 1.000 + 20.000 + 300 = 21.300 TOTAL ACTIVE = 23300 Capital si rezerve = 20000 31.12.n 2000 1000 20000 300 20000 2000 1300 0 31.12.n 2000 500 150 50 1150 350

Datorii pe ternem lung = 2000 Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f. scurt =1.300 + 0 = 1.300 TOTAL CAPITAL PROPRIU SI DATORII = 23.300
Surse pe termen lung: Capitaluri i rezerve (J) Active pe termen lung: Active imobilizate (A) - Subvenii pentru investiii Active pe termen scurt: Active circulante (B) Cheltuieli n avans (C) 21.300 21.300 2.000 2.000 Datorii care trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an (G) Provizioane pentru riscuri i cheltuieli (H) Surse pe termen scurt: Datorii care trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an (D) 1.300 Venituri n avans (I exclusiv subveniile pentru investiii) 2.000 1.300 22.000 20.000

FR(E) = J+G+H A = B+C-D- I = 20.000 Capitalurile permanente(F) = J+G+H = FR + A = 22.000. Pozitia financiara a entitatii este una pozitiva. Echilibrul pe termen lung este asigurat de capitalul permanent de 22.000 u.m. care acopera nevoile pe termen lung(2.000) si degaja un FR pozitiv de 20.000 u.m. ce finanteaza nevoile curente. PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI 1. Indicatori de lichiditate: a) Indicatorul lichiditatii curente Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = Datorii curente 21.300 = 16,38 1.300

Valoarea recomandata acceptabila fiind in jurul valorii de 2 deci in cazul nostru exista garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. b) Indicatorul lichiditatii imediate Active curente - Stocuri =(Indicatorul test acid) = 21.300-1.000 = 20.300 = 15,61 Datorii curente 1.300 1.300

2. Indicatori de risc: a) Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat X 100 = _2.000 X 100 = 10% . Capital propriu Capital angajat unde: * capital imprumutat = credite peste un an; * capital angajat = capital imprumutat + capital propriu. Se observa ca ponderea surselor proprii de finantare predomina in capitalul societatii ceea ce ofera stabilitate si risc diminuat in desfasurarea activitatii. 20.000 2.000+20.000 Capital imprumutat X 100 = ___2.000___ X 100 = 9,09%.