Sunteți pe pagina 1din 1

documente emise/primite de la entitatea auditata sau terti ( extrase copii care devin probe de audit) documente intocmite de auditor

( foi de lucru rapoarte analize) care devin probe de audit si instrumente de control si evaluare a calitatii auditului foile de lucru pot fi clasate in dosarul permanent care sintetizeaza informatii colectate in cadrul mai multor exercitii care au un grad de stabilite relativ si care nu trebuie culese anual, dar si in dosarul curent care se intocmenste pt f iecare ex auditat si care contine informatii pt concluziile acelui exercitiu. foile de lucru sunt proprietatea auditorului , confidentialitatea aceastora e o cerinta a codului de conduita etica si profesionala. punerea sau nu la dispozitia clientului a uneia din foile sale de lucru ramane l a latitudinea auditorului.

continut foi de lucruL- informatii culese , concluzii din timpul angajamentului de audit , procedurile aplicate , testele efectuate , informatii legate de plani ficare a auditului, buget al timpului , programul de audit, rezultatele auditulu i din anul precedent.

dosarul permanent- are informatii primite analizate utilizabile pe toata durata mandatului de audit. -se actualizeaza continuu ,altfel el constituie o dovada a neglijentei auditorul ui. - actualizarea e atestata prin inscriera initialelor numelui si a datei actualiz arii pe fiecare doc din dosar. -dosarul permanenta permite evitarea repetarii in fiecare an a unor lucrari dar si transmiterea de la an la an a elem de cunoastere a intreprinderii.