Sunteți pe pagina 1din 31

Exemplificari ale formelor si metodelor de evaluare a activitatilor de invatare in gradinita premise ale stabilirii standardelor de evaluare in invatamantul prescolar

Metode de evaluare traditionale / alternative utilizate in gradinita de copii (nivel I/II)

EVALUAREA
constituie
O ACTIVITATE DE COLECTARE, ORGANIZARE SI INTERPRETARE A DATELOR OBTINUTE PRIN INTERMEDIUL INSTRUMENTELOR DE EVALUARE in scopul

EMITERII UNEI JUDECATI DE VALOARE ASUPRA REZULTATELOR MASURARII ADOPTARII UNEI DECIZII EDUCATIONALE, FUNDAMENTALE PE CONCLUZIILE
DESPRINSE DIN INTERPRETAREA SI APRECIEREA REZULTATELOR

Deci, evaluarea inseamna:

Masurare Procedee specifice Instrumente de masura

Interpretare si aprecierea rezultatelor Criterii unitare si obiective

Adoptarea deciziei Judecata experta

A EVALUA ...
PE CINE ? Toti elevii Un anumit grup de varsta Elevii luati individual CU CE ? Probe scrise/orale/practice Observatia directa in clasa Tehnici autoevaluative Referate/proiecte Portofolii

CAND ?

De cateva ori pe an La date fixe Continuu


PENTRU CINE ? Elevi Parinti Profesori Factori de decizie Institutii/persoane care vor angaja viitorii absolventi

IN FUNCTIE DE CE ?

... obiective curriculare / de evaluare

ETAPELE PROIECTARII EVALUARII


STANDARDE CURRICULARE STANDARDE DE PERFORMANTA / EVALUARE DESCRIPTORI DE PERFORMANTA (criterii de evaluare)

ITEMI DE EVALUARE
PROBE DE EVALUARE

PROIECTAREA EVALUARII
PASUL I

Formularea capacitatilor si a subcapacitatilor pe care le dorim sa le evaluam, conform obiectivelor cadru si de referinta

PASUL II

Elaborarea descriptorilor de performanta

PASUL III

Aplicarea probelor de evaluare si notarea copiilor in concordanta cu descriptorii de performanta

EVALUAREA
Functie de intervalul temporal al integrarii actului evaluativ in procesul didactic, se diferentiaza evaluarea in trei timpi (I.T.Radu):

I. EVALUARE INITIALA
SAU LA INCEPUTUL UNUI PROGRAM DE INSTRUIRE;

II.EVALUARE PE PARCURSUL ACESTUIA:


EVALUARE CONTINUA (FORMATIVA) EVALUARE SUMATIVA (CUMULATIVA)

III. EVALUARE FINALA

Evaluarea initiala
Se efectueaza la inceputul anului scolar, odata cu integrarea copilului in grupa respectiva. Evaluarea initiala realizeaza cele trei functii generale: Functia de constatare, permitand cunoasterea starii de primire a copilului (nivel de dezvoltare cognitiva, interese, cunostinte anterioare, deprinderi intelectuale);
Functia de predictie sugereaza strategii adecvate care sa permita copilului obtinerea performantei; Functia de reglare si perfectionare continua a metodologiei instruirii pe baza informatiilor obtinute din explicarea factorilor care au condus la aceste rezultate.

Evaluarea pe parcursul desfasurarii programului de instruire


Practica demonstreaza faptul ca nici o etapa a activitatii didactice nu exclude evaluarea; ea are loc pe intreg parcursul desfasurarii ofertei pedagogice. Se evidentiaza permanenta evaluarii, indiferent daca pe continuumul programului vizat distingem sau nu, etapa initiala, etapa finala si evaluarile aferente. Temporal evaluarea incepe din prima zi, ca apreciere a potentialului copiilor si a rezultatelor obtinute anterior si continua pana in ultima zi a anului scolar, asupra produselor si a activitatilor copiilor, toate generate de programul scolar. Asadar evaluarea = activitate continua pentru a sprijini reglarea si eficientizarea predarii/invatarii de calitate.

Evaluarea formativa / continua


Presupune evaluarea tuturor copiilor privind

toate continuturile esentiale. Pentru ca insoteste permanent activitatea de predare invatare, permite cunoasterea dificultatilor, adoptarea unor solutii menite sa amelioreze rezultatele si procesul ce conduce la aceste rezultate. Sunt astfel valorificate, in primul rand, functiile de diagnosticare si de predictie. In general evaluarea continua urmeaza fiecarei secvente de instruire semnificativa. Aceasta forma de evaluare se raporteaza la obiectivele pedagogice definite.

Evaluarea cumulativa/sumativa
Trasaturi specifice:

Nu are loc imediat, ci dupa un numar mai mare (variabil) de lectii in care s-a predat sau s-a predat si s-a evaluat continuu; ea se desfasoara la incheierea unei actiuni pedagogice si dobandeste caracter retrospectiv (A. Stoica); Permite verificarea, controlul, la intervale mari de timp (variabile), asigurand periodicitate corespunzatoare (mai mare); Vizeaza in egala masura copiii in mod individual, cat si grupurile de copii ca intreg; Favorizeaza diagnosticarea activitatilor pedagogice precum si a valorii rezultatelor dobandite de copii in unitati mai mari de continut.

Evaluarea finala (de bilant)


Vizeaza activitatile specifice plasate la sfarsitul anului scolar, respectiv al unui ciclu / nivel scolar. CARACTERISTICI: Este retrospectiva in raport cu programul de formare; Este sintetica, globala;

Este o evaluare prin sondaj (copilul nu poate fi evaluat din intregul continut ci doar dintr-o parte);
Este o evaluare de ierarhizare / selectie a elevilor.

MASURARE:

Ce a invatat copilul?

PREDICTIE

Este copilul suficient de pregatit pentru stadiul urmator?


Descrierea starii de fapt si Identificarea aspectelor care perturba dezvoltarea copilului (puncte tari, puncte slabe)

DIAGNOZA

OBIECTIVELE EVALUARII
SA VERIFICE REALIZAREA PRINCIPALELOR OBIECTIVE CURRICULARE; SA REALIZEZE RECAPITULAREA, SISTEMATIZAREA SI CONSOLIDAREA CAPACITATILOR SI A SUBCAPACITATILOR SA AMELIOREZE REZULTATELE INVATARII SA FACA DIAGNOZA PROCESULUI DE INVATARE

SA STABILEASCA PROGRAME DE DEZVOLTARE PENTRU COPIII CU


REZULTATE BUNE SA STABILEASCA PROGRAME DE RECUPERARE PENTRU COPIII CU REZULTATE SLABE

CALITATILE INSTRUMENTELOR (PROBELOR) DE EVALUARE


VALIDITATEA
CALITATEA UNEI PROBE DE EVALUARE DE A MASURA EXACT CEEA CE ESTE DESTINATA SA MASOARE

FIDELITATEA
CALITATEA UNEI PROBE DE EVALUARE DE A DA REZULTATE CONSTANTE IN CURSUL APLICARII EI SUCCESIVE

OBIECTIVITATEA
GRADUL DE CONCORDANTA INTRE APRECIERILE FACUTE DE EVALUATORI INDEPENDENTI, IN CEEA CE PRIVESTE UN RASPUNS BUN PENTRU FIECARE DINTRE ITEMII UNEI PROBE

APLICABILITATEA
CALITATEA UNEI PROBE DE EVALUARE DE A FI ADMINISTRATA SI INTERPRETATA CU USURINTA

METODE SI TEHNICI DE EVALUARE


orice instrument de evaluare proiectat, administrat si corectat de catre educator

TRADITIONALE

Probe scrise/fise cu sarcini Probe orale Probe practice Lucrarile practice Portofoliile cu produsele copiilor Aprecierile verbale Autoevaluarea Joc didactic/Joc de rol/Serbari Observarea directa/sistematica a copilului in timpul activitatii si inregistrarea Discutiile individuale cu copiii Proiectul de cercetare Afisarea lucrarilor Aprecierea rezultatelor prin premii, laude, incurajari, ecusoane (flori, iepurasi, ursuleti) Consemnarea grafica(cu puncte si procentaje) a rezultatelor pe domenii.

INSTRUMENTE DE EVALUARE

ALTERNATIVE (MODERNE)

Ofera elevului posibilitatea de a arata ceea ce stie intr-o varietate de contexte si situatii, permit profesorului-evaluator sa obtina puncte de reper ci sa adune informatii asupra derularii activitatii elevului si implicit a sa; pe baza acestor informatii, profesorul isi fundamenteaza judecata de valuare intr-o apreciere obiectiva a achizitiilor elevilor si a progreselor inregistrate

Ofera profesorului-evaluator o imagine la zi asupra performantelor elevilor, dar si o imagine exhaustiva asupra profilului general al cunostintelor elevilor

Asigura o realizare realizare interactiva a actului de predare-invatare, adapdata nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev in parte, valorificand si stimuland potentialul creativ si originalitatea acestuia

Exerseaza abilitatile praticaplicative ale elevilor, asigurand o mai buna clarificare conceptuala si integrare in sistemul national a cunostintelor asimilate, care astfel devin operationale

PROBE ORALE
Reprezinta cea mai utilizata metoda de evaluare la gradinita Interactiunea directa educatoare-copil; Flexibilitatea modului de evaluare: posibilitatea de a alterna intrebarile in functie de calitatea raspunsurilor; Formularea, de catre copil, a unor raspunsuri libere, fara a le structura; Justificarea raspunsurilor; Evaluarea componentei afectiv-atitudinale.
Validitatea si fidelitatea scazute; Evaluare individuala; Influenta unor factori suplimentari: emotie, frica, nervozitate, timiditate, etc. Costul excesiv (timp si bani) cand numarul de copii/candidati este mare.

PORTOFOLIUL
Este un instrument complex de inmagazinare a datelor despre progresul copilului. - o lista cu comportamentele asteptate (dupa Fisa de evaluare a copilului prescolar/MECTS);

Ce cuprinde?

- observatii asupra evolutiei copilului; - lucrari de-ale copilului; - poze cu sarcini/activitati pe care acesta le-a dus la bun sfarsit pe parcursul anului scolar s.a.;

LISTA CU COMPORTAMENTE - e un instrument de evaluare care ne pune la dispozitie reperele importante dupa care putem face urmarirea progresului scolar. Include indeosebi comportamente care pot fi observate in contexte multiple.

OBSERVAREA DIRECTA/SISTEMATICA A COPILULUI IN TIMPUL ACTIVITATII SI INREGISTRAREA


Caracteristicile ce pot fi evaluate prin observare
Concepte / capacitati / performante Atitudinea copiilor fata de sarcina

Comunicarea

Observarea si inregistrarea sunt doua modalitati de urmarire si masurare a progresului facut de copil sau de punere in evidenta a unor anumite intarzieri in evolutia copilului. Observatiile culese ne pot ajuta sa planificam activitatile care urmeaza in vederea manifestarii comportamentelor asteptate. Inregistrarea este un proces destul de dificil in cazul grupurilor numeroase sau cu un procent ridicat de copii care solicita mai multa atentie (hiperactivi, cu CES, supradotati etc). In acest caz o sugestie ar fi sa recurgem la biletele cu adeziv, utilizarea codurilor pentru fiecare categorie de activitate si utilizarea unui tabel in care in prealabil am trecut numele copiilor si comportamentele asteptate.

Bibliografie
Glava Adina; Glava, Catalin Introducere in pedagogia prescolara, Ed. Dacia Educational, Cluj-Napoca, 2002; Neagu Mihaela; Petrovici Constantin, Elemente de didactica matematicii in gradinita si invatamantul primar, Ed. Pim, Iasi, 2002; CameliaMunteanu, Eusebiu Neculai Munteanu Ghid pentru invatamantul prescolar: o abordare din perspectiva noului curriculum Ed. Polirom, Iasi, 2009, Constantin Cucos (prefata) *** Curriculum pentru Invatamantul prescolar, D.P.H.,

Bucuresti, 2009
*** http://www.didactic.ro