Sunteți pe pagina 1din 24

CATALOG PRODUSE

2006

Capacitatea de izolare termic a produselor ISOVER


Proprietile izolatoare ale produselor ISOVER rezult din nsi tehnologia de realizare a lor: mpslitura este obinut din fibre continue de material cu nglobarea unui volum foarte mare de aer ntre ele, aer care este mpiedecat s circule liber. Acest ansamblu fibre-aer prezint foarte bune proprieti izolatoare. Topitura de material este filat la 4000 C n fibre cu grosimea de 4-5 microni, fibrele fiind aglomerate cu ajutorul unui liant, obinndu-se un material cu o elasticitate deosebit. Orice material (de o anumit grosime i la o anumit diferen de temperatur) este definit de conductivitatea termic -l- care reprezint cantitatea de cldur exprimat n W transmis printr-un m2 din materialul respectiv cu o grosime de  m, timp de o or, la o diferen de 0 C ntre suprafaa sa interioar i cea exterioar. Acest coeficient intr la numitorul relaiei de dimensionare a rezistenei termice. Cu ct valoarea acestui coeficient este mai mic, cu att proprietile izolatoare sunt mai bune. Produsele ISOVER au un coeficient l cu valori de 0,030 0,044 W/m*K. Proprietile termoizolatoare ale oricrui material sunt influenate de umiditatea acestuia, din care cauz`, la punerea n oper a materialelor ISOVER se vor respecta recomandrile productorului. Astfel, se vor dispune bariere contra migraiei vaporilor spre interiorul construciei, iar spre exterior se vor lsa spaii pentru aerisire. Datorit structurii dense a fibrelor minerale i a permeabilitii ridicate, vaporii de ap pot trece prin materialul termoizolator rcindu-se, fr a condensa. Chiar n cazul unui condens produs n masa izolatoare, datorit rezistivitii reduse la fluxul de aer a materialelor ( 5, 6,6 KPa*s/m2), cantitatea de ap se evapor rapid n spaiile libere de circulaie a aerului, ctre exterior. Datorit elasticitii lor, unele produse ISOVER pot fi comprimate n rulouri (suluri) pentru a transporta un volum de aer ct mai mic, la punerea n oper materialul revenindu-i la grosimea iniial.

Izolaia termic`

Direc]ia fluxului termic

Scopul izola]iei termice este realizarea confortului termic prin minimizarea consumului de energie necesar pentru r`cire / \nc`lzire.

Direc]ia fluxului termic

Modul de transmitere al c`ldurii Izola]ia termic` influen]eaz` transmiterea c`ldurii prin: - realizarea unei bariere termice \mpotriva propag`rii c`ldurii prin conduc]ie; - diminuarea mi[c`rii aerului [i deci reducerea transmiterii c`ldurii prin convec]ie; - limitarea efectelor radia]iei termice;

Cum se pierde c`ldura Orice cas` pierde energie prin elementele precizate mai jos, a[a cum se poate observa [i din schema al`turat`: -Acoperi[: 30%; -Ziduri: 16%; -Pardoseal`: 16%; -C`i de aerisire: 3%; -Prin \mprosp`tarea aerului(ventila]ie): 20%.

Ce urm`rim c\nd izol`m termic Pentru a avea succes \n reducerea consumului de energie pentru \nc`lzire este esen]ial ca zidurile exterioare s` corespund` unor standarde de izolare termic`, un factor cheie fiind coeficientul de transfer termic : U. U caracterizeaz` abilitatea suprafe]ei unui zid de a transfera c`ldura; cu ct acest coeficient este mai redus cu att este mai bine, pierderea de c`ldur` fiind mai mic`. Prin urmare, prin realizarea unei izola]ii termice (reducerea valorii U), scade consumul de energie necesar pentru \nc`lzire. Dac` \n cazul unei case neizolate, 80% din energia consumat` este necesar` \nc`lzirii, prin realizarea unei izolaii termice adecvate consumul de energie necesar \nc`lzirii se reduce cu p@n` la 60%. Cum alegem materialul ideal Exist` 3 moduri de evaluare a comportamentului termic al unui material: 1. : conductivitatea termic`, m`soar` capacitatea unui material de a transmite energie termic`. Cu ct este mai mic, cu att este mai bun materialul din punct de vedere al izol`rii termice. S-a stabilit c` materialele sunt izolatoare termice dac` conductivitatea lor este mai mic` dect 0.065 W/m*K. 2. R : rezisten]a termic`, calculat` ca raportul dintre grosimea materialului izolator [i conductivitatea termic` a acestuia. Cu c@t este mai mare R, cu att este mai bun` izolaia. Rezistena termic` total` a unui perete depinde de fiecare element care constituie peretele: c`r`mid` sau beton, izola]ie, tencuial`. 3. U : coeficientul de transfer termic, cu c@t este mai mic, cu at@t este mai bine. Valoarea coeficientului U este inversul rezisten]ei termice la care se adaug` influen]a coeficien]ilor de transmisie prin conduc]ie [i radia]ie: lc [i lr .

Izolaia fonic`
Realiz`m izola]ii fonice deoarece:

n Zgomotul diminueaz` calitatea somnului n Zgomotul produce efecte adverse pentru s`n`tate n Zgomotul cauzeaz` un stres permanent \n timpul concentr`rii [i comunic`rii

Tipuri de zgomot: . Zgomot exterior (aerian) generat de trafic 2. Zgomot generat \n interiorul \nc`perii (aerian): hi-fi, televizor 3. Zgomot de impact 4. Zgomot generat de echipamente tehnice (structural): sistemele de ventila]ie, lift, instala]ii sanitare

Zgomotul aerian |n cazul zgomotului aerian, caracterizarea performan]elor acustice ale structurii desp`r]itoare se face cu ajutorul Rw: indicele de izolare la zgomot aerian la o frecven]` de 500Hz. Cu ct Rw este mai mare cu att izola]ia fonic` asigurat` de structur` este mai bun`. Pere]ii dubli desp`r]itori cu pl`ci din gips-carton Rigips, avnd \n cavitatea desp`r]itoare vat` mineral` de sticl` Isover ca material de umplutur`, constituie solu]ia cea mai eficient` [i mai pu]in costisitoare pentru a asigura o izolare fonic` excelent` \ntre \nc`perile unui apartament sau \ntre diferite apartamente. Avantajele structurilor duble cu gips carton [i vat` mineral` de sticl` \n compara]ie cu solu]iile clasice, sunt prezentate n tabelul de mai jos:

50

Beton 180 mm . Izolarea fonic` 2. Greutate 3. Grosimea

80 mm

2x gips-carton n 100mm vat` de sticl` n 2x gips-carton Rw: 56 dB 40 kg/mp 50 mm

2.5 2.5

00

2.5 2.5

Rw: 54 dB 44 kg/mp 80 mm

Principalele modalit`]i de \mbun`t`]ire a indicelui de izolare fonic` \n cazul pere]ilor u[ori de compartimentare sunt: . Cre[terea grosimii structurii de compartimentare 2. Umplerea complet` a cavit`]ii cu vat` mineral` de sticl` 3. Folosirea produselor cu un coeficient de rezisten]` la circula]ia aerului adecvat (AKUSTO)

Izolaia fonic`
Alte avantaje ale folosirii vatei minerale de sticl` \n interiorul structurilor de gips carton Rigips: . Frecven]a de rezonan]` este translatat` \n afara spectrului audibil 2. Sunt atenuate undele sonore ce se propag` prin pere]i 3. Sunt atenuate undele sonore din cavit`]ile desp`r]itoare 4. Realizarea corect` a leg`turilor de contur ale peretelui

Zgomotul de impact Dac` \n cazul zgomotului aerian este afectat` o arie limitat` \n \mprejurimile sursei datorit` caracteristicilor sale, \n cazul zgomotului de impact, acesta se propag` \n toat` cl`direa. Solu]ia optim` \n cazul acesta este sistemul de dal` flotant`.

Prin inserarea unui strat de vat` mineral` de sticl` Isover \ntre plan[eu [i [ap`, se realizeaz` o desolidarizare a elementelor componente ce duce la reducerea drastic` a transmisiei prin structur`, a[a cum se poate vedea [i din imaginile al`turate.

Izola]ie fonic`
Vat` mineral` de sticl`

Izola]ie termic`

P`strarea \n timp a caracteristicilor

Protec]ia la foc

Vat` mineral` bazaltic`

Polistiren

Spum` poliuretanic`

n coeficientului ridicat de elasticitate dinamic` n perioadei lungi de p`strare a caracteristicilor n u[urin]ei \n montare

Datorit`

Vata mineral` de sticl` reprezint` solu]ia ideal` pentru realizarea pardoselilor cu dal` flotant` [i implicit a izol`rii la zgomotul de impact.

Vat` mineral` de sticl`

Poduri [i mansarde

Pere]i exteriori

Pere]i interiori

Pardoseli [i plan[ee

Izola]ii tehnice

Materiale fonoabsorbante

DOMO RIO RIO ALU UNIROLL ROLLISOL UNI-KOM DUO-KOM FDPL FDP AKUSTO PIANO ROLLINO TANGO TDPS TDPT KDP LAM/ANB AF AP

Poduri [i mansarde
ISOVER DOMO
Denumire Produs DOMO TWIN 10/5 DOMO TWIN 12/6 DOMO 8 DOMO 10 DOMO 12 DOMO 14 DOMO 16 DOMO 18 DOMO 20 Grosime mm
2x50 2x60 80 100 120 140 160 180 200

Conductivitatea termic = 0.039


Dimensiuni mm x mm
2x7500x1200 2x6000x1200 9000x1200 7500x1200 6000x1200 5000x1200 5000x1200 4000x1200 3500x1200

Unit. amb. m2
18.00 14.40 10.80 9.00 7.20 6.00 6.00 4,80 4.20

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


2.56** 3.08** 2.05 2.56 3.08 3.59 4.10 4.62 5.13

Descrierea produsului Domenii de utilizare

Saltele rulate pentru toate tipurile de izola]ii termice [i fonice: -\ntre c`priori, -grinzi de lemn, -plan[eele podurilor necirculabile, -zidurile de c`r`mid` \n dou` straturi.

*La cerere putem livra acest produs caerat cu folie Al; **R calculat pentru 00mm respectiv 20mm;

ISOVER RIO
Denumire Produs RIO 5 RIO 6 RIO 8 RIO 10 RIO 12 RIO 14 RIO 16 RIO 18 RIO 20 RIO TWIN 10/5 RIO TWIN 12/6 Grosime mm
50 60 80 100 120 140 160 180 200 2x50 2x60

Conductivitatea termic = 0.042


Dimensiuni mm x mm
13000x1200 11000x1200 9000x1200 7500x1200 6500x1200 5500x1200 5000x1200 4500x1200 4000x1200 2x7500x1200 2x6500x1200

Unit. amb. m2
15.60 13.20 10.80 9.00 7.80 6.60 6.00 5.40 4.80 18.00 15.60

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


1,19 1,43 1,90 2,38 2,86 3,33 3,81 4,29 4,76 2,38 2,38

Descrierea produsului Domenii de utilizare

Saltele rulate pentru toate tipurile de izola]ii termice [i fonice supuse unor sarcini reduse.

ISOVER RIO ALU


Denumire Produs RIO 5 ALU RIO 10 ALU Grosime mm
50 100

Conductivitatea termic = 0.042


Dimensiuni mm x mm
13000x1200 7500x1200

Unit. amb. m2
15.60 9.00

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


1.19 2.38

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Saltele rulate pentru toate tipurile de izola]ii termice [i fonice supuse unor sarcini reduse ca[erate cu folie de aluminiu ca barier` \mpotriva migr`rii vaporilor.

ISOVER UNIROLL
Denumire Produs UNI 14 UNI 16 UNI 18 UNI 20 UNI 22 UNI 24 Grosime mm
140 160 180 200 220 240

Conductivitatea termic = 0.038


Dimensiuni mm x mm
5000x1300 5000x1300 4500x1300 4000x1300 3500x1300 3500x1300

Unit. amb. m2
6.50 6.50 5.85 5.20 4.55 4.55

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


3.68 4.21 4.74 5.26 5.79 6.32

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Saltele rulate ce se monteaz`, ca un prim strat termo [i fonoizolant, \ntre c`priorii podurilor mansardate.

Poduri [i mansarde
ISOVER ROLLISOL
Denumire Produs ROLL 6 ROLL 8 ROLL 10 Grosime mm
60 80 100

Conductivitatea termic = 0.038


Unit. amb. m2
14.40 12.00 9.60

Dimensiuni mm x mm
2x12000x600 2x10000x600 2x8000x600

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


1.58 2.11 2.63

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Saltele rulate caerate cu folie de Al prevzute cu urechi laterale pentru fixarea prin capsare de grinzile de lemn ale podurilor mansardabile. Produsul se monteaz ca un al doilea strat izolator, transversal pe primul, ce se pozeaz ntre cpriorii mansardei.

ISOVER UNIROLL-KOMFORT
Denumire Produs UNI-KOM 14 UNI-KOM 16 UNI-KOM 18 UNI-KOM 20 Grosime mm
140 160 180 200

Conductivitatea termic = 0.035


Unit. amb. m2
6.00 6.00 5.40 4.80

Dimensiuni mm x mm
5000x1200 5000x1200 4500x1200 4000x1200

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


4.00 4.57 5.14 5.71

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Saltele rulate ca[erate cu \mp@slitur` de poliester ce se monteaz`, ca un prim strat termo [i fonoizolant, \ntre c`priorii podurilor mansardate.

ISOVER DUO-KOMFORT
Denumire Produs DUO-KOM 5 DUO-KOM 8 DUO-KOM 10 Grosime mm
50 80 100

Conductivitatea termic = 0.035


Unit. amb. m2
14.40 9.60 8.40

Dimensiuni mm x mm
12000x600 8000x600 7000x600

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


1.43 2.29 2.86

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Saltele rulate ca[erate cu \mp@slitur` de poliester ce se monteaz`, ca un prim strat termo [i fonoizolant, \ntre c`priorii podurilor mansardate.

Pere]i exteriori
ISOVER FDPL
Denumire Produs FDPL 5 FDPL 6 FDPL 8 FDPL 10 FDPL 12 FDPL 14 FDPL 16 Grosime mm
50 60 80 100 120 140 160

Conductivitatea termic = 0.034


Dimensiuni mm x mm
1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600

Unit. amb. m2
7.20 5.76 4.32 3.60 2.88 2.16 2.16

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


1.47 1.76 2.35 2.94 3.53 4.12 4.71

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Plci semirigide pentru termo i fonoizolarea faadelor ventilate. Plcile i pstreaz forma, sunt hidrofobizate i se monteaz prin fixare mecanic (dibluri, cleme, etc.). Caerate cu mpslitur din fibre de sticl de culoare galben.

ISOVER FDP
Denumire Produs FDP 5 FDP 6 FDP 8 FDP 10 FDP 12 FDP 14 Grosime mm
50 60 80 100 120 140

Conductivitatea termic = 0.033


Dimensiuni mm x mm
1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600

Unit. amb. m2
3.60 2.88 2.16 2.16 1.44 1.44

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


1.52 1.82 2.42 3.03 3.64 4.24

Descrierea produsului Domenii de utilizare

Pl`ci rigide pentru termo i fono izolarea faadelor ventilate. Produsul se monteaz` prin lipire cu adeziv.

Pere]i interiori
ISOVER AKUSTO
Denumire Produs AKUSTO 7,5 AKUSTO 10 AKUSTO 5 TWIN Grosime mm
75 100 2x50

Conductivitatea termic = 0.039


Dimensiuni* mm x mm
2x9000x625 2x7500x625 2x7500x625

Unit. amb. m2
11.25 9.375 18.75

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


1.92 2.56 2.56

Atenuare zgomot aerian Rw(dB)**


47 50 44

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Saltele rulate pentru izolarea fonic` [i termic` a pere]ilor desp`r]itori.

*La cerere produsul poate fi livrat cu l`]imea de 600 mm. **Valori pentru construcie cu plac de gips carton de 2.5 mm.

ISOVER PIANO
Denumire Produs PIANO 50 PIANO 75 PIANO 100 Grosime mm
50 75 100

Conductivitatea termic = 0.038


Dimensiuni mm x mm
2x12000x625 2x8000x625 2x6000x625

Unit. amb. m2
15.00 10.00 7.50

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


1.32 1.97 2.63

Atenuare zgomot aerian Rw(dB)*


44.00 47.00 50.00

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Saltele rulate pentru izolarea fonic` [i termic` a pere]ilor desp`r]itori.

*Valori pentru construcie cu plac de gips carton de 12.5 mm.

ISOVER ROLLINO
Denumire Produs ROLLINO 5 ROLLINO 6 ROLLINO 8 ROLLINO 10 ROLLINO 12 ROLLINO 14 ROLLINO 16 Grosime mm
50 60 80 100 120 140 160

Conductivitatea termic = 0.038


Dimensiuni* mm x mm
1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600

Unit. amb. m2
17.28 14.40 11.52 8.64 7.20 5.76 5.76

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


1.32 1.58 2.11 2.63 3.16 3.68 4.21

Descrierea produsului Domenii de utilizare

Plci semirigide comprimate i rulate pe suport din hrtie (care se nltur la utilizare) pentru toate tipurile de termo i fonoizolaii (sarcini reduse).

*La cerere se pot livra i plci semirigide comprimate cu limea de 625 mm i grosime de pn la 160 mm

Pardoseli [i plan[ee
ISOVER TANGO
Denumire Produs TANGO 20 TANGO 25 TANGO 30 TANGO 35 Grosime mm
20 25 30 35

Conductivitatea termic = 0.033


Dimensiuni mm x mm
1200x600 1200x600 1200x600 1200x600

Unit. amb. m2
8.64 7.20 5.76 5.04

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


0.61 0.76 0.91 1.06

Atenuare zgomot de impact LW(dB)*


29 30 32 32

Descrierea produsului Domenii de utilizare

Pl`ci rigide pentru izolarea acustic` a plan[eelor. Se pozeaz` \ncastrate \n masa [apei, pentru \nc`rc`ri de pn` la 5 kN (500kg/m2 sarcina util` + greutate [ap` [i pardoseal`). Se utilizeaz` sub pardoseli f`r` acoperiri ceramice.

*LW este calculat pentru o ap flotant de 5 cm (cu greutatea de circa 00kg/m2).

ISOVER TDPS
Denumire Produs TDPS 20 TDPS 25 TDPS 30 TDPS 35 TDPS 45 TDPS 55 Grosime mm
20 25 30 35 45 55

Conductivitatea termic = 0.033


Dimensiuni mm x mm
1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600

Unit. amb. m2
8.64 7.20 5.76 5.04 3.60 2.88

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


0.61 0.76 0.91 1.06 1.36 1.67

Atenuare zgomot de impact LW(dB)*


29 30 32 32 33 35

Descrierea produsului Domenii de utilizare

Pl`ci rigide pentru izolarea acustic` a plan[eelor. Se pozeaz` \ncastrate \n masa [apei, pentru \nc`rc`ri de pn` la 6.5 kN (650kg/m2 sarcina util` + greutate [ap` [i pardoseal`). Se pot utiliza sub pardoseli cu acoperiri ceramice.

*LW este calculat pentru o ap flotant de 5 cm (cu greutatea de circa 100kg/m2).

ISOVER TDPT
Denumire Produs TDPT 15 TDPT 20 TDPT 25 TDPT 30 TDPT 35 TDPT 50 TDPT 60 Grosime mm
15 20 25 30 35 50 60

Conductivitatea termic = 0.033


Dimensiuni plac mm x mm
1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600

Unit. amb. m2
11.52 8.64 7.20 5.76 5.04 3.60 2.88

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


0.45 0.61 0.76 0.91 1.06 1.52 1.82

Atenuare zgomot de impact LW(dB)*


26 26 27 28 28 29 30

Descrierea produsului Domenii de utilizare

Pl`ci rigide pentru izolarea acustic` a plan[eelor. Se pozeaz` \ncastrate \n masa [apei, pentru \nc`rc`ri de pn` la 0 kN (000kg/m2 sarcina util` + greutate [ap` [i pardoseal`). Se pot utiliza sub pardoseli cu acoperiri ceramice [i \nc`lziri \n pardoseal`.

*LW este calculat pentru o ap flotant de 5 cm (cu greutatea de circa 100kg/m2).

ISOVER KDP
Denumire Produs KDP 6 KDP 9 KDP 12 Grosime mm
60 90 120

Conductivitatea termic = 0.033


Dimensiuni mm x mm
1200x1200 1200x1200 1200x1200

Unit. amb. m2
40.32 27.36 20.16

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


1.82 2.73 3.64

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Plci rigide caerate cu mpslitur din fibre de sticl de culoare alb pentru izolarea tavanelor pivnielor i subsolurilor.

Izola]ii tehnice [i materiale fonoabsorbante


ISOVER LAM/ANB
Denumire Produs
LAM/ANB 20 LAM/ANB 30 LAM/ANB 40 LAM/ANB 50 LAM/ANB 60 LAM/ANB 80 LAM/ANB100

Conductivitatea termic = 0.042


Dimensiuni* mm x mm
2x12000x500 2x8000x500 2x6000x500 2x5000x500 2x4000x500 2x3000x500 2x3000x500

Grosime mm
20 30 40 50 60 80 100

Unit. amb. m
2

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Rulou din lamele caerate cu folie de Al armat cu fibr` de sticl`, pentru izolarea conductelor, reelelor de canalizare, rezervoarelor i a cazanelor.

12.00 8.00 6.00 5.00 4.00 3.00 3.00

*La cerere produsul poate fi livrat cu l`]imea de 000 mm.

ISOVER AF
Denumire Produs AF AF AF AF AF AF 20 30 40 50 60 80 Grosime mm 20 30 40 50 60 80 Dimensiuni mm x mm 2x12000x1200 2x10000x1200 2x7000x1200 12000x1200 10000x1200 7000x1200 Unit. amb. m2 28.80 24.00 16.80 14.40 12.00 8.40

Conductivitatea termic = 0.038


Rezisten] termic` R (m2*K/W) 0.53 0.79 1.05 1.32 1.58 2.11 Descrierea produsului Domenii de utilizare Saltele rulate, hidrofobizate, caerate cu mpslitur din fibre de sticl de culoare neagr, pentru \mbun`t`]irea coeficientului de absorb]ie fonic`.

ISOVER AP
Denumire Produs AP 20 AP 30 AP 40 AP 50 AP 60 AP 80 AP 100 Grosime mm 20 30 40 50 60 80 100 Dimensiuni plac mm x mm 1000x600 1000x600 1000x600 1000x600 1000x600 1000x600 1000x600 Unit. amb. m2 14.40 9.60 7.20 6.00 4.80 3.60 3.00

Conductivitatea termic = 0.033


Rezisten] termic` R (m2*K/W) 0.61 0.91 1.21 1.52 1.82 2.42 3.03 Descrierea produsului Domenii de utilizare Plci rigide, caerate cu mpslitur din fibre de sticl de culoare neagr, pentru \mbun`t`]irea coeficientului de absorb]ie fonic`.

RW = 48 dB

PLAN{EU
RW = 48 dB

ACOPERI{
RW = 52 dB

TAVAN

PERETE
RW = 0 dB

RW = 65 dB

PERETE DESP~R}ITOR ZID

ZID
RW = 0 dB

RW = 0 dB De,w = 3 dB

CONTROL TEHNIC |MPOTRIVA ZGOMOTULUI PARDOSELI


RW = 30 dB

PARDOSELI
RW = 35 dB

Sfaturi pentru instalare

Izola]ia va func]iona la parametri normali dac` este instalat` corect. Urm`toarele sfaturi v` vor ajuta s` ob]ine]i o izolare cu performan]e ridicate:
n Materialul izolator sub forma de rulouri trebuie s` aib` posibilitatea s` revin` la grosimea nominal` dup` montare. |n cazul plafoanelor false, asigura]i-v` c` exist` spa]iu suficient \ntre plan[eu [i nivelul plafonului fals pentru instalarea produsului izolator recomandat, f`r` a-l comprima. n |n permanen]` p`stra]i uscate rulourile izolatoare. Performan]a va fi redus` dac` produsul devine umed. Asigura]i-v` c` pachetele sunt p`strate \ntr-un loc uscat \nainte de a fi instalate. n Evita]i discontinuit`]ile \n izola]ie. Asigura]i-v` c` nu exist` spa]ii libere \ntre saltele sau \ntre saltele [i grinzi ori pere]i. Chiar dac` numai 5% din suprafa]` a r`mas neizolat`, pierderile sunt apreciabile. n Nu acoperi]i cablurile [i echipamentul electric cu izola]ie. Nu atinge]i izola]ia cu cabluri electrice neizolate; folosi]i un separator adecvat din carton. Aduce]i un electrician autorizat s` le inspecteze [i s` asigure faptul c` izola]ia a fost realizat` \n condi]ii de siguran]`. n Nu aplica]i izola]ia peste, sau \n jurul corpurilor de iluminat \ncastrate. L`sa]i un spa]iu liber de 25mm \ntre izola]ie [i corpurile de iluminat. n Izola]i pere]ii interiori dintre cas` [i spa]iile neizolate, precum garajele [i magaziile. n Utiliza]i folia de difuzie pentru pere]i [i pardoseli \n cazul \n care acestea sunt alc`tuite din materiale poroase. Aceast` folie previne penetrarea pic`turilor de ap`, \ns` permite trecerea vaporilor, astfel \nct izola]ia s` se usuce \n cazul \n care devine umed`.

Alte aspecte Folosirea de produse ca[erate cu aluminiu prezint` avantajul c` reflect` o cantitate \nsemnat` de unde calorice att vara(spre exterior) ct [i iarna(spre interior). Apara]i-v` casa de infiltra]ii ale aerului exterior. Iarna, costurile c`ldurii se pot m`ri cu pn` la 25% din aceast` cauz`. Verifica]i u[ile, ferestrele, [emineele, canalele de aerisire, [i izola]i zonele respective. Produsele izolatoare ca[erate cu folie reprezint` o excelent` barier` \mpotriva vaporilor. Func]ioneaz` optim \n cazul pere]ilor sau a acoperi[urilor, unde curentul de aer este insuficient pentru a \ndep`rta vaporii.

10

Sfaturi pentru instalare

Sfaturi pentru var` n Reduce]i pe ct posibil cantitatea de c`ldur` datorat` ferestrelor (\n special a celor care dau spre vest [i sud); de ex. instala]i draperii, trage]i perdelele \n timpul zilei. n Diminea]a, \nchide]i u[ile [i ferestrele pentru a men]ine \n interior aerul rece al nop]ii. n Planta]i strategic arbori cu frunz` c`z`toare pentru a avea umbr` [i pentru a filtra lumina care intr` pe geam (ob]ine]i umbr` la ferestrele orientate spre sud [i vest). n Vara, materialele cu nuan]e deschise ajut` la men]inerea unei temperaturi mai sc`zute \n cas`, deoarece acestea absorb mai pu]in` c`ldur` solar`. n Asigura]i o bun` ventila]ie transversal` prin deschiderea ferestrelor din p`r]ile opuse ale casei. Sfaturi pentru iarn` n Etan[a]i / izola]i u[ile exterioare, co[urile neutilizate [i ferestrele pentru a preveni infiltra]iile de aer. n Reduce]i umiditatea prin deschiderea u[ilor din vecin`tate dac` se g`te[te sau se folose[te du[ul. n Utiliza]i draperii [i galerii groase la ferestre. n M`ri]i ferestrele care dau spre sud, pentru a permite utilizarea aportului de energie solar` la \nc`lzirea casei. Manifest`ri ale unei izola]ii incorecte n Tavane [i pere]i cu condens care genereaz` pete, eflorescen]e, mirosuri caracteristice. n Locuin]a/camera se r`ce[te rapid cnd sursa de c`ldur` este \nchis`. n Pere]ii prost izola]i fonic permit s` fie auzite clar persoanele din alt` camer`. Probleme legate de discontinuit`]i ale izola]iei n Evita]i discontinuit`]ile din izola]ii. Dac` numai 5% din suprafa]` a r`mas neizolat`, pierderile sunt apreciabile. n Poza]i saltelele corect [i nu l`sa]i goluri la izolarea conductelor [i ]evilor. n Asigura]i-v` c` a]i izolat corespunzator col]urile pere]ilor, \mbin`rile dintre tavane [i pardoseli, deoarece acestea sunt zonele \n care au loc cele mai mari pierderi de c`ldur` datorit` pun]ilor termice geometrice. n Din motive de siguran]`, trebuie l`sate spa]ii libere \n jurul obiectelor generatoare de c`ldur`, precum ]evile de la radiatoare/calorifere, lumini \ncastrate [i pentru trasformatoarele electrice aferente.

11

Sfaturi pentru instalare


Saltele din vat` de sticl` n Saltelele din vat` de sticl` sunt u[or de t`iat [i de transportat, f`cnd astfel ca pozarea izola]iei s` devin` un proiect pe care \l pute]i realiza personal \n casa dvs. Trebuie s` v` asigura]i c` saltelele sunt montate corect \ntre grinzi - orice spa]iu de aer \ntre marginile saltelelor va reduce considerabil eficien]a izola]iei. n Fibrele de vat` de sticl` nu sunt d`un`toare s`n`t`]ii dumneavoastr`, \ns` exist` persoane la care poate ap`rea o u[oar` irita]ie a pielii \n timpul instal`rii. Dac` acest fapt constituie o problem`, v` recomand`m ca \n timpul instal`rii s` purta]i un echipament de protec]ie, precum o masc` \mpotriva prafului, m`nu[i [i o c`ma[` cu mneci lungi. n Performan]a de izolare termic` a vatei minerale de sticl` este mai eficient` dect a altor produse termoizolante, datorit` calit`]ii fibrelor acesteia. De aceea, pentru a ob]ine acelea[i performan]e cu alte produse, ave]i nevoie de grosimi mai mari dect \n cazul folosirii vatei minerale de sticl`.

Acoperi[ \nclinat n Alege]i corect l`]imea materialului izolator, care trebuie s` fie mai mare cu 2-3 cm dect l`timea spa]iului care trebuie izolat. n A[eza]i ruloul prin comprimare lateral` \n spa]iul dintre c`priori; p`r]ile laterale compresibile ale materialului izolant asigur` o \mbinare perfect` a acestuia cu structura de lemn, fapt care limiteaz` la maxim pun]ile termice. n Este indicat` montarea unei saltele din vat` de sticl` pe direc]ia perpendicular` a rulourilor a[ezate \ntre capriori. |n acest fel se \nl`tur` complet posibilitatea form`rii de pun]i termice \n dreptul c`priorilor. n Instala]i o barier` activ` de vapori (trebuie s` fie continu` pe toat` suprafa]a de izolat), pentru a asigura etan[eitatea fa]` de aer [i vaporii de ap`. Pentru o func]ionare corect` a barierei de vapori, sub \nvelitoarea acoperi[ului se monteaz` obligatoriu o membran` de difuzie a vaporilor. n Ajusta]i dimensiunea ruloului, dac` este necesar. n Rosturile barierei active de vapori se vor \nchide folosind benzi autocolante. Aten]ie Rolul caserajului cu folie de aluminiu este de a cre[te att performan]a de izolator termic prin fenomenul de reflexie a c`ldurii, ct [i de a func]iona ca barier` de vapori. Partea ca[erat` cu aluminiu se a[eaz` \ntotdeauna c`tre partea cald` a cl`dirii.

Pere]i de compartimentare n Asigura]i-v` c` nu exist` discontinuit`]i ale materialului izolator. n Structurile folosite la montarea materialului de finisaj trebuie fixate cu elemente elastice de structura existent` pentru reducerea transmisiilor colaterale. n Verifica]i ca elementele de finisaj s` fie bine etan[eizate. n Umple]i complet cavitatea cu vat` mineral` de sticl`.

Dal` flotant` n Instala]i o folie impermeabil` peste materialul izolator \naintea turn`rii [apei, pentru a \mpiedica p`trunderea apei din [apa umed` \n materialul izolator. n Zgomotele produse de pa[i sau de c`derea obiectelor se transmit c`tre etajele inferioare [i c`tre celelalte camere, prin structura cl`dirii - zgomot de impact. n Izolarea zgomotului de impact este posibil` prin realizarea unei dale flotante compus` dintr-o [ap` plutitoare pe un material izolant. n Panourile trebuie lipite unele de altele. n Este necesar a se monta material izolator [i pe conturul pere]ilor, pe o \n`l]ime egal` cu grosimea [apei, \n vederea evit`rii form`rii de pun]i acustice, evitnd astfel transmiterea undelor sonore c`tre pere]ii verticali.

2

Membrane de difuzie a vaporilor

Corotop este o membran` cu mare capacitate de difuzie a vaporilor dinspre interior spre exterior (300 g/m2/24h), ce se monteaz` sub \nvelitoarea acoperi[urilor \nclinate. Membrana Corotop poate fi montat` u[or [i \n orice condi]ii atmosferice, datorit` greut`]ii sale reduse. Membrana Corotop se folose[te ca folie sub \nvelitoarea de acoperi[ (]igl`, tabl` etc.), pentru acoperi[uri \n pant`. Datorit` capacit`]ii ridicate de difuzie la vaporii din interiorul construc]iei, nu mai este necesar` l`sarea unui spa]iu de ventila]ie, \ntre membran` [i izola]ia termic`. Dimensiuni rol`: .5 m x 50 m = 75 m2; Paletizare: 30 de role pe un palet.

Corotop Extra este o membran` cu mare capacitate de difuzie a vaporilor dinspre interior spre exterior (400 g/m2/24h), ce se monteaz` sub \nvelitoarea acoperi[urilor \nclinate. Membrana Corotop Extra poate fi montat` u[or [i \n orice condi]ii atmosferice, datorit` greut`]ii sale reduse [i a impermeabilit`]ii Ia apa din exterior. Membrana Corotop Extra se foIose[te ca folie sub \nvelitoarea de acoperi[ (]igl`, tabl` etc.), pentru acoperi[uri \n pant`, \n mod special peste astereala complet` din Iemn. Datorit` capacit`]ii ridicate de difuzie Ia vaporii din interiorul construc]iei, nu mai este necesar` I`sarea unui spa]iu de ventila]ie \ntre membran` [i izola]ia termic` (vat` mineral`), membrana poate veni astfel \n contact direct cu termoizoIa]ia. Montarea materialului pe acoperi[ se face totdeauna cu contra[ipci. Dimensiuni rol`: .5 m x 50 m = 75 m2; Paletizare: 30 de role pe un palet.

AVANTAJE AVANTAJE
3

n Capacitate mare de difuzie pentru vaporii din interiorul construc]iei n Impermeabilitate Ia apa din exterior n Rezisten]` deosebit` Ia radia]iile UV n Rezisten]` la combustie n Montaj foarte u[or, facilitat [i de inscrip]ionarea produsului n Ambient uscat \n Iocuin]` n Climat s`n`tos n Via]` prelungit` pentru acoperi[ul [i mansarda Dvs.

Membrana Corotop Active Control se foIose[te \n structura acoperi[urilor, pentru mansarde, cu rol de barier` activ` de vapori. Aceasta reprezint` o barier` pentru vaporii de ap`, protejnd astfel izola]ia termic`. Pe de alt` parte, permite unei mici cantit`]i de vapori de ap` (aprox. 5-6 g/m2/24h) s` treac` \n atmosfer` prin izola]ia termic` [i structura acoperi[ului \n pant`. Se fixeaz` sub materialul de termoizola]ie, \n pozi]ie orizontal` sau paralel` fa]` de c`priori, ca \n imaginea al`turat`. Excesul de umiditate prezent \ntre placa de gips-carton [i bariera de vapori (implicit termoizola]ie) are posibilitatea de a se deplasa \n dou` direc]ii: spre interiorul cl`dirii, dac` acolo nu exist` exces de umiditate, iar sistemul de ventila]ie func]ioneaz` corect, sau \nspre exterior (\n atmosfer`), prin membran` Corotop. Dimensiuni rol`: .5 m x 50 m = 75 m2; Paletizare: 30 de role pe un palet.

n Barier` activ` de vapori n Rezisten]` deosebit` Ia combustie n Montaj foarte u[or, facilitat [i de inscrip]ionarea produsului n Ambient uscat \n Iocuin]` n Climat s`n`tos

Vat` mineral` bazaltic`

Plac` TOPLAN din vat` mineral` bazaltic` Produsul este recomandat pentru izola]ia termic`, acustic` [i antifoc la construc]ii civile [i industriale unde izola]ia nu este supus` la \nc`rc`ri statice: izola]ii la masarde, pere]i desp`r]itori, plafoane false. La cerere, produsul este disponibil ca[erat cu folie de aluminiu.
Densitate nominal` [Kg/m3] 40 60 90 Conductivitate termic` [W/mK] 0.036 0.034 0.033 Grosime [mm] 30-120 30-120 30-100 Dimensiuni [mm*mm] 625 x 1000 625 x 1000 625 x 1000

Produsul PLU PLA PLN

4

Vat` mineral` bazaltic`

Saltea TOPLAN din vat` mineral` bazaltic` cusut` pe plas` rabi] Recomandat` pentru izola]ii la conducte, cazane, cuptoare, rezervoare, schimb`toare de c`ldur` etc. Rezisten]a deosebit` la temperaturi ridicate.
DATE TEHNICE SCPR Densitate nominal` [Kg/m3] 80, 100 Dimensiuni Conductivitate termic` [W/mK] 0.034 Temperatur` maxim` de utilizare [oC] 700

Punct de topire [oC] > 1000

grosime(mm): 40-100 l`]ime(mm): 1000 lungime(mm): 2500, 3000, 4000, 5000, 6000

Cochilii TOPLAN din vat` mineral` bazaltic` Recomandate la izola]ia conductelor. Folia de aluminiu are petrecere autoadeziv` care asigur` un montaj u[or. Densitatea mare a cochiliei \i confer` o rezisten]` sporit` la compresiune. Rosturile dintre cochilii se \nchid cu band` autoadeziv` din aluminiu. Material de ca[erare: folie de aluminiu armat` cu fibr` de sticl`.
DATE TEHNICE CO Densitate nominal` [Kg/m3] 140 Dimensiuni Conductivitate termic` [W/mK] 0.036 grosime(mm): lungime(mm): diametru interior(mm): Conductivitate termic` [W/mK] 0.036 grosime(mm): lungime(mm): diametru interior(mm): Temperatur` maxim` de utilizare [oC] 250 20-60 1000 18-350

DATE TEHNICE CO AL

Densitate nominal` [Kg/m3] 140 Dimensiuni

Temperatur` maxim` de utilizare [oC] 250 20-60 1000 18-350

Saltea lamelar` TOPLAN din vat` mineral` bazaltic` Rulou din lamele ca[erat cu folie de aluminiu pentru izolarea instala]iilor de climatizare [i ventila]ie, conductelor [i rezervoarelor, cazanelor etc. Rezisten]a sporit` la compresiune datorit` lamelelor cu fibr` perpendicular` pe folia de aluminiu. Domenii de utilizare: izola]ie termic` [i fonic` pentru construc]ii industriale, conducte, tubulatur`, rezervoare, instala]ii de ventila]ie.
DATE TEHNICE SL AL Densitate nominal` [Kg/m3] 40, 60, 90 Dimensiuni Conductivitate termic` [W/mK] 0.036 Temperatur` maxim` de utilizare [oC] 250 Punct de topire [oC] > 1000

grosime(mm): 30-100 l`]ime(mm): 1000 lungime(mm): 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000

5

Vat` mineral` bazaltic`


FASOTERM PF
Denumire Produs PF 50 PF 80 PF 100 PF 120 Grosime mm
50 80 100 120

Conductivitatea termic = 0.040


Dimensiuni mm x mm
1000x500 1000x500 1000x500 1000x500

Unit. amb. m2
2.00 1.50 1.00 1.00

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


1.25 2.00 2.50 3.00

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Pl`ci rigide de vat` bazaltic` pentru izolarea termic` [i fonic` a pere]ilor exteriori.

FASOTERM NF
Denumire Produs NF 50 NF 80 NF 100 NF 120 Grosime mm
50 80 100 120

Conductivitatea termic = 0.042


Dimensiuni mm x mm
1000x200 1000x200 1000x200 1000x200

Unit. amb. m2
3.60 2.40 2.00 1.60

Rezisten] termic` R (m2*K/W)


1.15 1.90 2.35 2.85

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Pl`ci rigide de vat` bazaltic` pentru izolarea termic` [i fonic` a pere]ilor tencui]i de fa]ad`.

DACHOTERM G + DACHOTERM SL
Denumire
Produs 40 + 50 40 + 60 40 + 80 40 + 100 40 + 110 40 + 120 40 + 130 40 + 140 40 +150 40 + 160 Grosime total` mm 90 100 120 140 150 160 170 180 190 200 Dimensiuni mm x mm 1200x2000 1200x2000 1200x2000 1200x2000 1200x2000 1200x2000 1200x2000 1200x2000 1200X2000 1200x2000

Conductivitatea termic = 0.042/0.038


Rezisten] termic` R (m2*K/W) 2.25 2.50 3.05 3.55 3.85 4.10 4.35 4.60 4.90 5.15 Pl`ci rigide de vat` bazaltic` pentru izolarea termic` a teraselor. Dachoterm SL stratul inferior. Dachoterm G straturl superior

Descrierea produsului Domenii de utilizare

6

Polistiren extrudat

BASF

Denumire Produs Styrodur 2500 C Styrodur 2800 C Styrodur 3035 CS* Styrodur 4000 CS Styrodur 5000 CS

Grosime mm
20 30 40 50 60 20 30 40 50 60 80 100 120 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180 30 40 50 60 80 100 120 40 50 60 80

Dimensiuni plac mm x mm
1250x600 1250x600 1250x600 1250x600 1250x600

Unit. amb. m2
15.00 10.50 7.50 6.00 5.25 15.00 10.50 7.50 6.00 5.25 3.75 3.00 3.00 10.50 7.50 6.00 5.25 3.75 3.00 3.00 2.25 2.25 1.50 10.50 7.50 6.00 5.25 3.75 3.00 3.00 7.50 6.00 5.25 3.75

Coeficient U W/m2* K
1.04 0.78 0.66 0.55 0.48 1.26 0.90 0.74 0.61 0.52 0.42 0.36 0.30 0.90 0.74 0.61 0.52 0.42 0.36 0.30 0.26 0.23 0.21 0.90 0.74 0.61 0.52 0.42 0.36 0.30 0.74 0.61 0.52 0.42

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Densitate 25 kg/m3. Suprafaa lis. Termoizolarea pardoselilor prin nglobarea n ape umede. Densitate 30 kg/m3. Suprafaa rugoas (se poate tencui sau lipi placaje ceramice). Rezistena la forfecare: 0.3 N/mm2. Pentru termoizolarea soclurilor, a plcilor i pardoselilor, a pereilor camerelor frigorifice, buiandrugilor (puni termice).

Tip margine
drept drept n fal n fal n fal

Densitate 33 kg/m3. Termoizolarea acoperiurilor plane (variaii mari de temperatur), izolarea perimetral a pereilor subsolurilor, teraselor inversate, acoperiurilor verzi, spaiilor de parcare nclzite, a pardoselilor.

Densitate 35 kg/m3. Termoizolarea pardoselilor ce sunt supuse unor sarcini ridicate (hale industriale, terase circulabile, terase inversate, parcri nclzite), izolarea perimetral a pereilor subsolurilor (la adncimi mari). Densitate 45 kg/m3. Termoizolarea pardoselilor ce sunt supuse unor sarcini ridicate (hale industriale, terase circulabile, parcri nclzite).

*Acest produs poate fi livrat i cu profilul muchiei nut i feder.

7

Polistiren extrudat

ROOFIX N
Denumire Produs
N 20 N 30 N 40 N 50 N 60

Conductivitatea termic = 0.033


Dimensiuni mm x mm
1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200x600

Grosime mm
20 30 40 50 60

Unit. amb. m2
14.40 10.80 7.92 6.84 5.04

Rezisten] termic` R(m2*K/W)


0.60 0.90 1.20 1.50 1.80

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Panouri rigide din polistiren extrudat cu suprafa]a lis` [i pelicul`, cu margini tip N, pentru termoizolarea acoperi[urilor [i a zidurilor de sus]inere.

ROOFIX BT
Denumire Produs
BT 30 BT 40 BT 50 BT 60

Conductivitatea termic = 0.033


Dimensiuni mm x mm
1200x600 1200x600 1200x600 1200x600

Grosime mm
30 40 50 60

Unit. amb. m2
10.80 7.92 6.48 5.04

Rezisten] termic` R(m2*K/W)


0.90 1.20 1.50 1.80

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Panouri rigide din polistiren extrudat cu suprafa]a lis` [i pelicul`, cu margini tip BT, pentru termoizolarea acopseri[urilor [i a zidurilor de sus]inere.

ROOFIX IN
Denumire Produs
IN 20 IN 30 IN 40 IN 50 IN 60

Conductivitatea termic = 0.033


Dimensiuni mm x mm
1200x600 1200x600 1200x600 1200x600 1200X600

Grosime mm
20 30 40 50 60

Unit. amb. m2
15.12 10.80 7.92 6.84 5.04

Rezisten] termic` R(m2*K/W)


0.60 0.90 1.20 1.50 1.80

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Panouri rigide din polistiren extrudat cu suprafa]a rugoas`, fara pelicul`, cu margini tip IN, pentru termoizola]ii cu solicit`ri ridicate de rezisten]` mecanic`.

ROOFIX MF
Denumire Produs
MF 30 MF 40 MF 50

Conductivitatea termic = 0.033


Dimensiuni mm x mm
2800x600 2800x600 2800x600

Grosime mm
30 40 50

Unit. amb. m2
25.20 18.48 15.12

Rezisten] termic` R(m2*K/W)


0.90 1.20 1.50

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Panouri rigide din polistiren extrudat cu suprafa]a lis` [i pelicul`, cu margini tip MF, pentru termoizola]ii \n condi]ii de umiditate ridicat`.

ROOFIX N ROOFIX BT ROOFIX IN ROOFIX MF

cu pelicul` [i muchii normale cu pelicul` [i muchii L f`r` pelicul` cu muchii normale cu pelicul` [i muchii de mbinare

8

Membrane hidroizolatoare
Lungime Bitumat AL 30 V 10m+/-1% L`]ime 1m+/-1% Armare fibr` de sticl` Greutate 3,0kg/m2 +/- 5% m2 pe palet 300

Membran` hidroizolatoare ob]inut` dintr-un compus din bitum modificat prin oxidare, ca[erat` cu folie gofrat` de aluminiu pur, cu armare cu fibr` de sticl`, cu flexibilitate la rece (0oC). Versiunea colorat` C este disponibil` \n culorile ro[u, verde, alb [i aramiu. UTILIZARE: Ca strat de finisare pe acoperi[uri cu valoare estetic` deosebit` [i care necesit` \ntre]inere minim` [i ca alternativ` pentru tabl` galvanizat` tradi]ional`.

Lungime Bitulan C 5 20m+/-1%

L`]ime 1m+/-1%

Inser]ie hrtie

Greutate 0,5kg/m2

m2 pe palet 1120

H@rtie calandrat` bituminat`, sub forma unei h`r]i impregnate pn` la saturare complet` cu bitum distilat. UTILIZARE: Ca barier` contra vaporilor \ntre membrana hidroizolatoare [i protec]ia termic` ca element constitutiv pentru hidroizola]ii cu straturi multiple. Lungime Flash F 3 V Flash F 4 PB 10m+/-1% 10m+/-1% L`]ime 1m+/-1% 1m+/-1% Armare fibr` de sticl` poliester Greutate 3 kg/m2+/-5% 4,0kg/m2+/-5% m2 pe palet 300 250

Membrane hidroizolatoare plastomerice cu o singur` armare cu fibr` de sticl` sau poliester [i flexibilitate la rece (0oC). UTILIZARE: Hidroizolarea acoperi[urilor de orice tip, a subsolurilor, etc.

Lungime TENDER PLUS P 3 V TENDER PLUS P 4 PH 10m+/-1% 10m+/-1%

L`]ime 1m+/-1% 1m+/-1%

Armare fibr` de sticl` poliester

Grosime 3mm 4mm

m2 pe palet 250 250

Membrane elastoplastomerice cu flexibilatate la rece (-100C), cu o singur` armare cu fibr` de sticl` sau poliester. UTILIZARE: Hidroizolarea acoperi[urilor de orice tip, a subsolurilor, unde este necesar` o anumit` rezisten]` mecanic`.

Lungime Litoguaina LB/ LC 40 P 2000 10m+/- 1%

L`]ime 1m+/- 1%

Armare poliester

Greutate 4 kg/m2 +/- 5%

m2 pe palet 250

Membrane elastoplastomerice cu strat de protec]ie din ardezie, cu flexibilitate la rece (-50C), armate cu poliester. Membranele din gama Litoguaina au strat de protec]ie din ardezie de diferite culori. UTILIZARE: LITOGUAINA LB - ca ultim strat de finisare sau ca strat de protec]ie la acoperi[urile \nclinate din beton, \ntre pl`cile termoizolatoare din vat` mineral` ca[erate cu membran` [i \nvelitoarea din ]igl`. LITOGUAINA LC - ca ultim strat pentru acoperi[urile care necesit` anumite condi]ii estetice.
Lungime Litoguaina 40 P 2000 Litoguaina 45 P 2000 10m+/-1% 10m+/- 1% L`]ime 1m+/-1% 1m+/- 1% Armare poliester poliester Greutate 4,0kg/m2 +/- 5% 4,5kg/m2 +/- 5% m2 pe palet 250 230

19

Membrane hidroizolatoare plastomerice cu flexibilitate la rece (00C), armate cu poliester [i strat de protec]ie din ardezie. UTILIZARE: Ca strat de protec]ie la acoperi[urile \nclinate din beton sub \nvelitoarea din ]igl` sau ca ultim strat de protec]ie \mpotriva razelor U.V. a membranelor ce alc`tuiesc stratul inferior.

CLIMAVER

Panouri pentru confec]ionarea canalelor de ventila]ie [i climatizare


Climaver Plus R Panouri ca[erate pe o fa]` cu folie de Al, h@rtie Kraft [i arm`tur` din fibr` de sticl`, iar pe cealalt` fa]` cu folie de Al [i h@rtie Kraft, fal]ul marginii pl`cii fiind o inova]ie tehnologic` care are ca rezultat ob]inerea continuit`]ii ca[er`rii, la interior, \ntre tronsoane, \n sensul de circula]ie al aerului. |n acest mod nu exist` nici un contact \ntre fluxul de aer [i suprafa]a cantului pl`cii. Conductele realizate astfel nu se deterioreaz` \n timpul opera]iunii de cur`]ire prin periere.

Sensul de circula]ie al aerului

Climaver A2 Panouri cu ambele fe]e ca[erate cu folie de Al armat` cu fibr` de sticl`, fiind clasificate \n Clasa A2 din punct de vedere al rezisten]ei la foc.

|mbinarea tronsoanelor
Fal] ca[erat Ca[erare

Climaver A2 Neto Panouri care prezint` toate caracteristicile panourilor de tip A2, dar prezint` pe o fa]` o ]es`tur` din fibr` de sticl` de culoare neagr`, ce \i confer` propriet`]i superioare de absorb]ie acustic`.

Panourile de tip CLIMAVER Plus R, CLIMAVER A2 [i CLIMAVER A2 Neto au conductivitatea termic` de 0,032 W/m*K, viteza maxim` admis` de circula]ie a aerului \n conductele confec]ionate fiind de 18 m/s la presiuni de p@n` la 800 Pa [i o temperatur` de max 900 Celsius.

Denumire Produs Climaver Plus R Climaver A2 Climaver A2 Neto

Grosime mm
25 25 25

Dimensiuni plac mm x mm
3000x1190

Unit. amb. m2
24.99 21.42 21.42

Clasa de rezisten la foc


B-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0

Descrierea produsului Domenii de utilizare


Panouri rigide din vat mineral de sticl pentru canale de ventilaie i climatizare. Datorit proprietilor fonoabsorbante ale vatei minerale de sticl, utilizarea conductelor confecionate din panouri Climaver este cea mai bun soluie pentru reducerea zgomotului din instalaie. Se pot utiliza pentru canale de ventilaie i climatizare n care temperatura maxim a aerului din interiorul conductei nu depete 90Celsius.

Coeficieni de absorbie acustic Climaver Plus R Climaver A2 Climaver A2 Neto

125 250
0.20 0.20 0.60

Frecvena (Hz) 500


0.20 0.20 0.65

1000
0.60 0.60 0.95

2000
0.50 0.50 1.00

0.20 0.20 0.25

20

ULTIMATE

Gama ULTIMATE face parte din ultima genera]ie de vat` de sticl` care combin` cele mai bune caracteristici ale vatei de sticl` [i ale vatei bazaltice. Tehnologia utilizat` permite combinarea elasticit`]ii, a unei greut`ti reduse [i a durabilit`]ii cu rezisten]` la temperaturi \nalte.

Ultimate U TFN 23 Domenii de utilizare Izolarea termic` [i fonic` a conductelor, rezervoarelor de combustibil, cuvelor sau a altor instala]ii ce opereaz` la temperaturi ridicate. Propriet`]i n rezisten]a la temperaturi ridicate n rezisten]a la tensionare n material neinflamabil n greutate redus`, elasticitate ridicat` n u[urin]a la debitare n rezisten]a la vibra]ii n lipsa efectului de \mb`trnire Ambalaj Fiecare rol` este \mpachetat` \n colete comprimate. Transport La expedierea produsului ULTIMATE trebuie evitate deterior`rile datorate umezelii sau ac]iunilor mecanice. Depozitarea Produsele trebuie p`strate \n zone acoperite, protejate de umiditate. Date tehnice n Reac]ia la foc: clasa A n Temperatura maxim` de operare: tmax = 4000C n Punctul de topire: t0 0000C (DIN 402) n Rezisten]a la rupere pe epruvete de 00mm grosime (PN-EN 608): 450 N n Pl`ci densitate3 - 0 kg/m grosime 5 - 250 mm n Saltele densitate3 - 30 kg/m grosime 20 - 240mm n Ca[eraj folie de aluminiu, fibr` de sticl`

Efectul termoizola]iei
ISOVER - confort [i c`ldur` \n anotimpul rece

Saint-Gobain Isover Romnia SRL RO-100410 Ploie[ti, Str. Mihai Bravu 233. RO-011438 Bucure[ti, Str. Prof. Dr. Ion Cantacuzino 16, Sector 1.
Tel.: 021/ 207.57.20 (Isover, Styrodur, Bituver, Climaver) Tel.: 021/ 207.57.28 (Toplan, Corotop)

Fax: 021/207.57.21 e-mail: isover@isover.ro, www.isover.ro

ISOVER ROMANIA