Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA :

SANTIER ...................................... PUNCT DE LUCRU ...............................


OBIECTUL ..........................................................

PROCES-VERBAL DE INCEPERE PREDARE AMPLASAMENT


A LUCRARILOR
Nr data ..

1. Valoare contract ............................... RON


2. Beneficiar .........................................
3. Executant .........................................
4. Proiect nr. .................. ntocmit de ................................................................
5. Contract nr.. din .. finanat de banca ........................
6. Data nceperii execuiei ............................
7. Termen de execuie ..................................
8. nceperea execuiei se va comunica la ISCPLUAT, titulari de avize, autorizaii nu este
cazul
9. Din

partea

executantului,

responsabil

tehnic

cu

execuia

atestat

MLPAT

. nr ..
10. Din partea beneficiarului, de calitatea lucrrilor i semnarea situaiilor de lucrri
rspunde .................................................
11. S-au predat urmtoarele amplasamente libere de orice sarcini, azi ......................
-

..............................................

................................................

12. Personalul din execuie va fi instruit de c tre executant conform normelor NPSM i
PSI n funcie de condiiile specifice amplasamentului.

Numele, prenumele

Functia

Executant,

..............................

.........................

Diriginte santier

.................................

......................

Semnatura