Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare scris la matematic Clasa a VIII-a Senestrul I Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.

u. SUBIECTUL I Pe foaia de examen se trec numai rezultatele. (30 de puncte) 1. Rezultatul calculului 3,64 + 5 2,64 este. 2. Dintre numerele a= 8 i b= mai mare este.. 3. Forma descompus a expresiei este ( ) este 4. Rezultatul calculului 5. Lungimea diagonalei unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 5 cm, 6cm i 8 cm este.. 6. Msura unghiului determinat de laturile AD' i BC n cubul ABCDA'B'C'D' este. SUBIECTUL al II-lea Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (25 puncte) 1. Desenai o prism triunghiular regulat ABCA'B'C'. || | + Calculai AN. 2. Fie mulimea A= * 3. Calculai media aritmetic i media geometric a numerelor a= b= 4. Calculai

) ( )( ) ( ) 5. Calculai ( SUBIECTUL al III-lea Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (35 puncte) 1. Fie piramida patrulater regulat VABCD, AB=6 cm, VA= 12 cm. a) Calculai nlimea piramidei; b) Calculai aria seciunii diagonale; c) Dac M, N sunt mijloacele laturilor *BC+, respective *VC+ stabilii poziia dreptei MN fa de (VAB). 2. Pe planul triunghiului dreptunghic ABC, m(A)=90:, se ridic* perpendicular AM =6 cm. tiind c AB =