Sunteți pe pagina 1din 2

""'

,
Oricdt ne-am schimba in timpul 4 zile

cre.fterii, nimic nu se compard


cu primele cinci sdptdmdni de
viafd in uterul mamei, cdnd,
dintr-un simplu embrion,
devenim fiinfd umana.

V1 .ata incepe cu stadiul de ovul fecundat.


Unul dintre spermatozoizii tata:lui,com- uter

binat cu ovulul aflat in unul dintre ova- S zile


endometru
rele mamei, se deplaseaza:spre trompa:, situ- ovar
ata:langa:ovar. in aceststadiu ma:rimeaembri-
onului este microscopica:. in urma:toarele cervix implantare 7-8 zile
noua: luni, celula speciala:cre~te ~i se divide
de multe ori, pentru a forma o fiinta: umana:! 00 In blastula,
un grup de celule
De la zigot la blastula O Primele stadii ale formeaza cele trei
in prima zi dupa: ce ovulul este fecundat, sarcinii, de la fecun- straturi ale embrionului:
acestapare sa:se odihneasca:pentru a ca:pa:ta darea ovulului care ectodermul, mezodermul
putere pentru ceea ce va urma. Mai departe, avanseaza in ~i endodermul.
se divide in doua: ~i apoi se divide din nou, trompa, la Cavita~ile corionica ~i
pentru a forma patru celule. Acum se afla:in implantarea sa in amniotica au rol de
vagi"
stadiul de zigot. Aceste prime diviziuni celu- peretele uterului. protec~ie.

lare au loc f~rn o cre~tere 1n dimensiuni. peretii trompei asigurn substantele nutritive fluid nutritiv din uter, unele celule
Zigotul se afi~ 1ntr-o zon~ transparen~, un necesarezigotului. La sf.1r~itulcelei de-a patra grup.1ndu-sepentru a forma un bulgi{re celu-
lnveli$ gelatinos, lnconjurat de un strat de zile a vietii sale, zigotul este compus din lar, cu un strat intern ~i unul extern. Blastula
celule rnzlete, provenite din ovar. aproxirnativ 50 de celule ~i patf4nde in uter. se lipe~te apoi de mucoasa uterului, iar In
Pe m~surnce diviziunea celularn continu~, Urmatorul stadiu de dezvoltare este deci- zona bulgi{relui, celulele sale de la suprafati{
zigotul este Impins prin tromp~ spre cavitatea siv. Pentru a supravietui, zigotul trebuie sa se incep si{ distrugi{ mucoasa uteriM,
uterin~. Curentii creati prin mi~careacililor ce Infiga In grosimea mucoasei uterine. inainte pi{trunz.1nd in aceasta. Dupi{ aproximativ
c~ptu~esc trompa, Impreun~ cu contractiile de aceasta, se divide In continuare, form.1nd ~apte zile de la inceperea procesului de
musculare ale peretilor trompei, faciliteaz~ un grup de celule cu o cavitate In interior, implantare, blastula se integreazi{ complet in
avansarea zigotului. Secretiile celulelor din denumit blastula. Aceasta se umple cu un peretele uterului.

109
FIINTA IN DEVENIRE

Blastula fonneaza: In curand ni~te proemi- 00 pan3 in


nente alungite, care sparg vasele de sange din a 2S-a zi se dezvolta
uter, fiind astfel sca:ldata: 1n sangele mamei. placenta ~i cordonul
Honnonii -mesagerii chimici ai organismului ombilical. pana
-produ~i de embrion, ovare ~i uter, dirijeaza: in ziua 40 embrionul
dezvoltarea unui organ special, placenta. devine fat, placenta
Placenta este compusa: din celule ~i tesu- ajunge la forma
turi ale mamei ~i ale embrionului. inde- ei definitiva,
pline~te doua: functii. in primul rand, fixeaza: cordonul ombilical
embrionul 1n curs de dezvoltare In peretele este asemanator
uterului, a doua sa functie constand In faci- unui cordon de
litarea trecerii oxigenului ~i substantelor nutri- salvare ~i uterul se
tive din sangele mamei la embrion ~i faci- large~te.
litarea deplasa:rii substantelor nefolositoare In
directia opusa:. formeaz~ mu~chi, oase ~i tesuturi de circulatie nutritive, gaze ~i resturi. in tirnp ce celulele
a sangelui, Din endoderm se dezvolt~ tesuturi sangvine nu trec niciodat;I de la mama la
Dezvoltarea embrionara ~i organe ce apartin sistemului digestiv. embrion, anticorpii, drogurile ~i chiar ~i
Au trecut deja aproximativ zece zile de la pro- in prima faz~ embrionul are aspectul unui celulele canceroase care circula: prin sangele
cesul de fecundare. Din bulga:rele celular aflat vierme, dar pan~ la sfar~itul s~pt~manii a mamei, pot trece la embrion prin peretii pla-
In interiorul blastulei s-au format trei straturi - cincea de la fecundare acestaara~ ~i se com- centei.
unul extern ectodenn, unul mijlociu mezo- port~ asemeneaunei adev~rate fiinte umane.
denn ~i unul intern endodenn. Toate celulele Are o lungime de aproxirnativ 13 mm -de T oate la locul lor
sunt similare. Ele prezinta: aceea~i informatie 10000 de ori mai mare decat ovulul fecundat Schimba:rilefizice din urma:toarele~apte luni
genetica:, schita chimica: pentru caracteristicile -~i are o inim~ care bate, picioare, brate cu nu sunt atftt de marica cele din primele cinci
unei celule In forma cromozomilor ~i genelor . palme ~i degete, coloan~ vertebral~ (in acest sa:pta:mftni.Pftna:in sa:pta:manaa opta de dez-
Apoi, din motive necunoscute 1nca:,celulele stadiu un cartilaj firav, nu. os solid), Toate voltare, embrionul ajunge la lungimea de 30
1ncep sa:ia diferite fonne ~i functii. Combinatii organele majore ~i sistemele corpului sunt mm, cu aspectul unei fiinte umane, de~i dife-
unice de gene sunt stimulate sau oprite. O prezente. Sistemul sanguin al embrionului rit in proportii. De exemplu, capul depa:~e~te
portiune din blastula: devine placenta:, o alta - este legat de cel al mamei prin cordonul om- juma:tatedin lungimea totala:a corpului. Fiinta
corpul galben, un depozit temporar al ali- bilical. Aceast~prelungire a placentei ce duce umana:, numita: fa:t, continua: sa:se dezvolte,
mentelor, a treia -fiinta umana: 1n curs de dez- spre abdomenul embrionului contine vase pftna:in momentul in care iese din uter ~i i~i
voltare, iar o a patra por:tiune se transfonna: 1n majore cu sange care transpo~ substante continua:viata ca nou-na:scut.
amnios. Amniosul este o cavitate plina: cu
lichid, care 1nconjoar:l ~i protejeaza: fa:tul, care
1n acest stadiu este denumit embrion.
Dupa: trei sa:pta:mani de la fecundare,
embrionul are o lungime de aproximativ 2,5
mm. Acesta prezinta: o regiune distincta: a
capului, a membrelor, precum ~i Inceperea
dezvolta:rii unor organe, cum ar fi ficatul. Din
celulele ectodennului Incep sa: creasca: tesu-
turile pielii ~i cele nervoase, inclusiv creierul
~i ma:duva spina:rii. Celulele mezoderinului

0 La varsta de 11 saptamani, fatui are o


lungime de numai 5 cm, dar are deja aspect
uman.

00 in luna a patra, fatui are deja


sprancene, insa pleoapele sunt inca slab
conturate.

Corpul oi:nenesc 36- CONCEp11A Corpul omenesc 38- FATUL