Sunteți pe pagina 1din 6

PA R T E N E R O F I C I A L A L U N I U N I I N AT I O N A L E A T R A N S P O R TATO R I LO R R U T I E R I D I N R O M A N I A

R E V I S T A T R A N S P O R T U R I L O R

RADARE ŞI
T IR
magazin
magazin
CAMERE FIXE
DIN ROMÂNIA

www.politiarutiera.ro
TIR MAGAZIN | FEBRUARIE 2009 | www.tirmagazin.ro 1
P www.politiarutiera.ro

Amplasarea aparatelor radar şi a camerelor fixe


pe drumurile naţionale din România
Radar / Camere Fixe - Judeţul Arad Radar / Camere Fixe - Judeţul Bacău segment Huedin-Cluj
Denumire drum: DN1/E60
Localitate: Pauli[ Localitate: Bac`u Ruta: Cluj Napoca - Oradea
Sublocalitate: Sâmbateni Denumire drum: DN2/E85 Coordonate GPS
Detalii suplimentare: Calea M`r`[e[ti, Longitudine: 23.300210
Denumire drum: DN7/E68
\n fa]a benzin`riei/stadionului pe sensul Latitudine: 46.783200
Detalii suplimentare: pe sensul Stadion - McDonald’s
Arad-Deva, la ie[irea din localitate Limita Viteza: 50 km/h
Coordonate GPS
Ruta: Arad - Deva Longitudine: 26.911388
Localitate: Paniceni
Limit` Vitez`: 50 km/h Latitudine: 46.558061
Limit` Vitez`: 50 km/h Detalii suplimentare: la km 513+100m,
Coordonate GPS:
pe segmentul Huedin-Cluj, pe dreapta
Longitudine: 21.535492
Localitate: Nicolae B`lcescu Denumire drum: DN1/E60
Latitudine: 46.137039
Detalii suplimentare: sens Bac`u-Adjud, Ruta: Cluj Napoca - Oradea
la ie[irea din localitate, \nspre Adjud Coordonate GPS
Localitate: S`vâr[in Longitudine: 23.177180
Denumire drum: DN7/E68 Denumire drum: DN2/E85
Ruta: Bacau - Adjud Latitudine: 46.816410
Detalii suplimentare: la ie[irea din Limita Viteza: 50 km/h
Coordonate GPS
S`vâr[in c`tre Deva
Longitudine: 26.916880
Ruta: Arad - Deva Localitate: Izvoru Cri[ului
Latitudine: 46.466400
Coordonate GPS Limit` Vitez`: 50 km/h Detalii suplimentare: str. Izvoru Cri[ului,
Longitudine: 22.240863 la km 519 + 100m, pe sensul Huedin -
Latitudine: 46.014640 Cluj Napoca, dup` intrarea \n localitate
Radar / Camere Fixe - Judeţul Bihor
Limit` Vitez`: 50 km/h \ntre Poli]ie [i Primarie -  pe dreapta.
Localitate: Sânmartin Denumire drum: DN1/E60
Radar / Camere Fixe - Judeţul Argeş Detalii suplimentare: pe sensul Oradea- Ruta: Cluj Napoca - Oradea
Baile Felix, dup` intrarea \n localitate Coordonate GPS
Municipiul: Pite[ti dinspre Oradea Longitudine: 23.101980
Detalii suplimentare: Str. Negru Vod` Denumire drum: DN76 Latitudine: 46.840380
Coordonate GPS Coordonate GPS Limit` Vitez`: 50 km/h
Longitudine: 24.859871 Longitudine: 21.967480
Latitudine: 44.867142 Latitudine: 47.010430 Localitate: Izvoru Cri[ului
Limit` Vitez`: 50 km/h Detalii suplimentare: str Izvoru Cri[ului,
Limit` Vitez`: 50 km/h
la km 520m, pe sensul Cluj Napoca
Localitate: Sânmartin -Huedin, dup` intrarea \n localitate
Municipiul: Pite[ti - pe dreapta.
Denumire drum: DN76
Detalii suplimentare: Bd. Fra]ii Gole[ti, Denumire drum: DN1/E60
Detalii suplimentare: intrarea dinspre
vis-a-vis de Hotel Yaky Ruta: Cluj Napoca - Oradea
B`ile Felix , pe sensul B`ile Felix -
Coordonate GPS Oradea, dup` intrarea \n localitate Coordonate GPS
Longitudine: 24.884830 Coordonate GPS Longitudine: 23.112880
Latitudine: 44.847600 Longitudine: 21.979440 Latitudine: 46.839620
Limit` Vitez`: 50 km/h Latitudine: 47.002970 Limit` Vitez`: 50 km/h
Limit` Vitez`: 50 km/h
Localitate: Bascov Localitate: Poieni
Detalii suplimentare: intrarea dinspre
Detalii suplimentare: Bd. Nicolae
Radar / Camere Fixe - Judeţul Cluj Oradea, \n dreptul km 541, pe sensul
B`lcescu Oradea - Cluj Napoca, la circa jum`tate
Denumire drum: DN7 Localitate: C`pu[u Mare
de km de indicatorul de localitate.
Coordonate GPS Detalii suplimentare: \n dreptul km 501 +
Denumire drum: DN1/E60
Longitudine: 24.828910 100m, pe sensul Oradea - Cluj Napoca,
Ruta: Cluj Napoca - Oradea
segment Huedin-Cluj
Latitudine: 44.884000 Coordonate GPS
Denumire drum: DN1/E60
Limit` Vitez`: 50 km/h Longitudine: 22.853710
Ruta: Cluj Napoca - Oradea
Latitudine: 46.928530
Coordonate GPS Limit` Vitez`: 50 km/h
Localitate: M`r`cineni Longitudine: 23.281390
Detalii suplimentare: Calea Câmpulung Latitudine: 46.796100 Localitate: Poieni
Denumire drum: DN73/E574 Limit` Vitez`: 50 km/h Detalii suplimentare: intrarea dinspre
Coordonate GPS Cluj-Napoca, \n dreptul km 543 + 800m,
Longitudine: 24.882140 Localitate: C`pu[u Mare pe sensul Cluj-Napoca - Oradea, la
Latitudine: 44.875240 Detalii suplimentare: \n dreptul km 503 + circa jum`tate de km de indicatorul de
Limita Viteza: 50 km/h 300m, pe sensul Cluj Napoca - Oradea, localitate.

2 TIR MAGAZIN | FEBRUARIE 2009 | www.tirmagazin.ro


www.politiarutiera.ro P

Denumire drum: DN1/E60 Ruta: Cluj Napoca - Turda Denumire drum: DN1/E60/E81
Ruta: Cluj Napoca - Oradea Coordonate GPS Ruta: Cluj Napoca - Turda
Coordonate GPS Longitudine: 23.707039 Coordonate GPS
Longitudine: 22.866560 Latitudine: 46.629907 Longitudine: 23.712080
Latitudine: 46.906590 Limit` Vitez`: 70 km/h Latitudine: 46.628555
Limit` Vitez`: 50 km/h Limit` Vitez`: 70 km/h
Localitate: Tureni
Localitate: Cop`ceni Detalii suplimentare: intrarea dinspre Localitate: Martine[ti
Detalii suplimentare: \n centrul localit`]ii Vest, lâng` restaurant. Detalii suplimentare: intrarea
Denumire drum: DN1/E60/E81 Denumire drum: DN1/E60/E81 dinspre Sud
Ruta: Cluj Napoca - Turda Ruta: Cluj Napoca - Turda Denumire drum: DN1/E60/E81
Coordonate GPS Coordonate GPS Ruta: Cluj Napoca - Turda
Longitudine: 23.744840 Longitudine: 23.698590 Coordonate GPS
Latitudine: 46.596585 Latitudine: 46.631999 Longitudine: 23.683128
Limit` Vitez`: 70 km/h Limit` Vitez`: 70 km/h Latitudine: 46.643336
Limit` Vitez`: 50 km/h
Localitate: Tureni Localitate: Tureni
Detalii suplimentare: \n centrul localit`]ii Detalii suplimentare: intrarea dinspre Localitate: Martine[ti
Denumire drum: DN1/E60/E81 Est, lâng` motel Paradis. Detalii suplimentare: intrarea dinspre
Cluj, chiar lâng` semnul de intrare \n
localitate. ATENTIE! camera e foarte
bine mascat`.
Denumire drum: DN1/E60/E81
Ruta: Cluj Napoca - Turda
Coordonate GPS
Longitudine: 23.676671
Latitudine: 46.647739
Limit` Vitez`: 50 km/h
Radar / Camere Fixe - Judeţul Ialomiţa

Localitate: Co[ereni
Detalii suplimentare: pe sensul
Urziceni – Bucure[ti, spre centrul
localit`]ii
Denumire drum: DN2/E60/E85
Ruta: Bucure[ti - Urziceni
Coordonate GPS
Longitudine: 26.563900
Latitudine: 44.680990
Limit` Vitez`: 50 km/h

Localitate: Co[ereni
Detalii suplimentare: pe sensul Bucure[ti
– Urziceni, intrarea dinspre Bucure[ti
Denumire drum: DN2/E60/E85
Ruta: Bucure[ti - Urziceni
Coordonate GPS
Longitudine: 26.561430
Latitudine: 44.679620
Limit` Vitez`: 50 km/h

Localitate: Cotorca
Detalii suplimentare: intrarea dinspre
Urziceni, pe sensul Urziceni-Buz`u, pe
dreapta.
Denumire drum: DN2/E85
Ruta: Urziceni – Buz`u
Coordonate GPS
Longitudine: 26.658330
Latitudine: 44.776620
Limit` Vitez`: 50 km/h
Localitate: Slobozia
Detalii suplimentare: str . Matei Basarab,
vis-a-vis de IPJ Slobozia.
Denumire drum: DN2A/E60

TIR MAGAZIN | FEBRUARIE 2009 | www.tirmagazin.ro 3


P www.politiarutiera.ro

Coordonate GPS Turnu Severin-Craiova, segment Detalii adresa: Str. Podu Vârtos 112
Longitudine: 27.355800 Strehaia – Filia[i Denumire drum: DN1/E60
Latitudine: 44.562500 dup` intrarea \n localitate dinspre Coordonate GPS
Limit` Vitez`: 50 km/h Strehaia. Longitudine: 25.624120
Denumire drum: DN6/E70 Latitudine: 45.268230
Radar / Camere Fixe - Judeţul Ilfov Coordonate GPS Limit` Vitez`: 70 km/h
Longitudine: 23.356686
Localitate: Balote[ti Latitudine: 44.584833 Localitate: Puchenii Mari
Denumire drum: DN1/E60 Limit` Vitez`: 50 km/h drum: DN1/E60
Coordonate GPS Coordonate GPS
Longitudine: 26.072180 Localitate: Argine[ti Longitudine: 26.080640
Latitudine: 44.608870 Detalii suplimentare: pe sensul Craiova Latitudine: 44.824640
Limit` Vitez`: 70 km/h - Drobeta-Turnu Severin, intrare \n Limit` Vitez`: 70 km/h
localitate dinspre Filia[i
Localitate: Sinaia
Localitate: Luparia Denumire drum: DN6/E70
Detalii adresa: Calea Bucure[ti
Denumire drum: DN1/E60 Coordonate GPS
Denumire drum: DN1/E60
Coordonate GPS Longitudine: 23.414410
Coordonate GPS
Longitudine: 26.109480 Latitudine: 44.575050
Longitudine: 25.561390
Latitudine: 44.727250 Limit` Vitez`: 50 km/h
Latitudine: 45.331870
Limita Viteza: 70 km/h
Localitate: Argine[ti Limit` Vitez`: 70 km/h
Detalii suplimentare: pe sensul Craiova
Radar / Camere Fixe Jud. Maramureş - Drobeta-Turnu Severin, segment Radare / Camere fixe din Jud. Sălaj
Localitate: Buze[ti Strehaia-Filia[i la mijlocul localit`]ii
Denumire drum: DN6/E70
Detalii suplimentare: pe sensul Baia Coordonate GPS Localitate: Sâncraiu Alma[ului
Mare-Zal`u, intrare \n localitate dinspre Longitudine: 23.394829 Detalii suplimentare: pe sensul Cluj
Baia Mare Latitudine: 44.579061 Napoca – Zal`u, intrarea \n localitate
Denumire drum: DJ108A Limit` Vitez`: 50 km/h dinspre Cluj-Napoca
Coordonate GPS Localitate: Fata Cremenii Denumire drum: DN1F/E81
Longitudine: 23.361170 Detalii suplimentare: pe sensul Craiova Ruta: Cluj Napoca - Zal`u / Cluj Napoca
Latitudine: 47.609880 - Drobeta-Turnu Severin, intrarea \n - Satu Mare
Limit` Vitez`: 50 km/h localitate dinspre Strehaia. Coordonate GPS
Denumire drum: DN6/E70 Longitudine: 23.350450
Localitate: Sârbi Latitudine: 46.953880
Detalii suplimentare: pe sensul Baia Coordonate GPS
Longitudine: 23.001720 Limit` Vitez`: 50 km/h
Mare-Zal`u, intrare \n localitate dinspre
Baia Mare. Latitudine: 44.591710 Localitate: Sânmihaiu Alma[ului
Denumire drum: DJ108A Limita Vitez: 50 km/h Denumire drum: DN1F/E81
Coordonate GPS Ruta: Cluj Napoca - Zal`u / Cluj Napoca
Localitate: Tâmna
Longitudine: 23.347680 - Satu Mare
Detalii suplimentare: pe sensul
Latitudine: 47.592780 Limit` Vitez`: 50 km/h
Drobeta-Turnu Severin – Craiova,
Limit` Vitez`: 50 km/h la mijlocul localit`]ii
Localitate: S`l`jeni
Denumire drum: DN6/E70
Localitate: Seini Denumire drum: DN1F/E81
Coordonate GPS
Detalii suplimentare: pe sensul Baia Ruta: Cluj Napoca – Zal`u / Cluj Napoca
Longitudine: 23.043600
Mare-Livada, ie[ire din localitate c`tre - Satu Mare
Latitudine: 44.589730
Livada. Limit` Vitez`: 50 km/h
Limit` Vitez`: 50 km/h
Denumire drum
DN1C/E85 Localitate: Bobota
Localitate: Tâmna
Coordonate GPS Denumire drum: DN1F/E81
Detalii suplimentare: pe sensul Craiova
Longitudine: 23.266790 Ruta: Cluj Napoca – Zal`u / Cluj Napoca
- Drobeta-Turnu Severin, intrarea \n
Latitudine: 47.751710 - Satu Mare
localitate dinspre Filia[i.
Limit` Vitez`: 50 km/h Limit` Vitez`: 50 km/h
Denumire drum: DN6/E70
Coordonate GPS
Localitate: Seini Longitudine: 23.056030 Radare / Camere fixe – Jud. Satu Mare
Detalii suplimentare: pe sensul Livada- Latitudine: 44.589750 Localitate: Doba
Baia Mare, ie[irea din localitate c`tre Limit` Vitez`: 50 km/h Detalii suplimentare: la intrare \n
Baia Mare.
localitate dinspre Satu Mare, pe sensul
Denumire drum: DN1C/E85
Coordonate GPS
Radare / Camere fixe – Jud. Prahova Satu Mare - Carei, la km 117 + 700 -
pe dreapta.
Longitudine: 23.305440 Localitate: B`rc`ne[ti
Denumire drum: DN19/E671
Latitudine: 47.740690 Denumire drum: DN1/E60
Ruta: Satu Mare - Carei
Limit` Vitez`: 50 km/h Coordonate GPS
Coordonate GPS
Longitudine: 26.059450
Longitudine: 22.716190
Radar / Camere Fixe - Jud. Mehedinţi Latitudine: 44.870730
Latitudine: 47.744760
Limit` Vitez`: 70 km/h
Localitate: Butoie[ti Limit` Vitez`: 50 km/h
Detalii suplimentare: pe sensul Drobeta- Localitate: Ghiose[ti

4 TIR MAGAZIN | FEBRUARIE 2009 | www.tirmagazin.ro


www.politiarutiera.ro P

Localitate: Paulian pe stânga. Longitudine: 23.832340


Detalii suplimentare: la intrare \n Denumire drum: DN19A/E81 Latitudine: 45.846170
localitate dinspre Carei, pe sensul Carei- Ruta: Satu Mare - Cluj Napoca Limit` Vitez`: 50 km/h
Satu Mare, la km 115 - pe stânga. Coordonate GPS
Denumire drum: DN19/E671 Longitudine: 22.787490 Localitate: S`cel
Ruta: Satu Mare - Carei Latitudine: 47.482060 Detalii suplimentare: la intrarea \n
Coordonate GPS Limit` Vitez`: 50 km/h localitate dinspre S`li[te (Sebe[), pe
Longitudine: 22.675260 sensul Sebe[-Sibiu
Latitudine: 47.726200 Localitate: Supuru de Sus Denumire drum: DN1/DN7/E68/E81
Limit` Vitez`: 50 km/h Detalii suplimentare: la ie[irea din Coordonate GPS
localitate c`tre Satu Mare, pe sensul Longitudine: 23.935500
Localitate: Ciuperceni Zal`u-Satu Mare, la km 5 + 500 - Latitudine: 45.785250
Detalii suplimentare: la intrare \n pe dreapta. Limit` Vitez`: 50 km/h
localitate dinspre Livada, pe sensul Denumire drum: DN19A/E81
Livada - Satu Mare, la km 144 + 100 Ruta: Satu Mare - Cluj Napoca Localitate: Ve[tem
- pe dreapta. Coordonate GPS Detalii suplimentare: pe sensul Rm.
Denumire drum: DN19/E81 Longitudine: 22.770740 Vâlcea-Sibiu, la ie[irea din localitate, \n
Ruta: Satu Mare - Baia Mare Latitudine: 47.436170 por]iunea cu dou` benzi.
Coordonate GPS Limit` Vitez`: 50 km/h Denumire drum:DN1/DN7/E68/E81
Longitudine: 23.039310 Coordonate GPS
Latitudine: 47.872900 Radare / Camere fixe – Jud. Sibiu Longitudine: 24.225560
Limit` Vitez`: 50 km/h Latitudine: 45.723890
Localitate: Cristian Limit` Vitez`: 100 km/h
Localitate: Ciuperceni Detalii suplimentare: la ie[irea din
Detalii suplimentare: la intrare \n localitate c`tre Sebe[, pe sensul Sibiu – Localitate: Colonia Talmaciu
localitate dinspre Satu Mare, pe sensul Sebe[, pe dreapta. Detalii suplimentare: pe sensul Rm.
Satu Mare - Livada, la km 271 + 700 - Denumire drum: DN1/DN7/E68/E81 Vâlcea-Sibiu, la 180 m de Motel Poiana
pe stânga. Coordonate GPS Soarelui - pe dreapta.
Denumire drum: DN19/E81 Longitudine: 24.015000 Denumire drum: DN7/E81
Ruta: Satu Mare - Baia Mare Latitudine: 45.786300 Coordonate GPS
Coordonate GPS Limit` Vitez`: 50 km/h Longitudine: 24.255990
Longitudine: 22.995590 Latitudine: 45.687810
Latitudine: 47.864590 Localitate: Apoldu de Sus Limita Vitez`50 km/h
Limit` Vitez`: 50 km/h Detalii suplimentare: dup` intrarea \n
localitate dinspre Sibiu, pe sensul Sibiu- Localitate: Boi]a
Localitate: Supuru de Jos Sebe[, pe dreapta. Detalii suplimentare: pe sensul Sibiu -
Detalii suplimentare: la intrare \n Denumire drum Rm. Vâlcea - pe dreapta.
localitate dinspre Satu Mare, pe sensul DN1/DN7/E68/E81 Denumire drum: DN7/E82
Satu Mare-Zal`u, la km 2 + 800 - Coordonate GPS Coordonate GPS

TIR MAGAZIN | FEBRUARIE 2009 | www.tirmagazin.ro 5


P www.politiarutiera.ro

Longitudine: 24.261217 Bujoreni dinspre Rm. Vâlcea. Latitudine: 45.451120


Latitudine: 45.634361 Coordonate GPS Limit` Vitez`: 50 km/h
Limita Vitez` 50 km/h Longitudine: 24.373836
Latitudine: 45.156734 Localitate: Milcoiu
Radare / Camere fixe – Jud. Vâlcea Limit` Vitez`: 40 km/h Denumire drum: DN7/E81
Detalii suplimentare: la intrare \n
Localitate: Ione[ti localitate dinspre Pite[ti, pe sensul
Localitate: Gura V`ii
Detalii suplimentare: la mijlocul Râmnicu Vâlcea – Pite[ti, pe dreapta.
Denumire drum: DN7/E81
localit`]ii , pe sensul Detalii suplimentare: Km 186+642m, Coordonate GPS
Dr`g`[ani-Rm. Vâlcea - pe dreapta pe sensul Sibiu-Rm. Vâlcea, pe partea Longitudine: 24.481740
Denumire drum: DN64 dreapt`. Latitudine: 45.028950
Coordonate GPS Limit` Vitez`: 50 km/h
Coordonate GPS
Longitudine: 24.231278 Longitudine: 24.375700
Latitudine: 44.886936 Latitudine: 45.198670
Radare / Camere fixe – Jud. Vrancea
Limit` Vitez`: 50 km/h Limit` Vitez`: 50 km/h Localitate: Dumbr`veni
Denumire drum: DN2/E85
Localitate: Sl`tioara Localitate: Câinenii Mari Detalii suplimentare: \n centrul localit`]ii,
Denumire drum: DN67 Denumire drum: DN7/E81 pe sensul Foc[ani-Buz`u.
Detalii suplimentare: spre centrul Detalii suplimentare: Km 231, pe lâng` Coordonate GPS
localit`]ii , pe sensul Tg. Jiu - Rm. gar`, pe sensul Rm. Vâlcea-Sibiu. Longitudine: 27.106610
Vâlcea - pe dreapta Coordonate GPS Latitudine: 45.554930
Coordonate GPS Longitudine: 24.303180 Limit` Vitez`: 50 km/h
Longitudine: 23.930350 Latitudine: 45.493650
Localitate: Pufe[ti
Latitudine: 45.126250 Limit` Vitez`: 50 km/h
Denumire drum: DN2/E85
Limit` Vitez`: 50 km/h Detalii suplimentare: la intrare \n
Localitate: Robe[ti localitate dinspre Adjud, pe sensul
Localitate: Bujoreni Denumire drum: DN7/E81 Adjud-Foc[ani.
Denumire drum: DN7/E81 Detalii suplimentare: Km 225, pe sensul Coordonate GPS
Detalii suplimentare: la intrare \n Sibiu - Rm. Vâlcea. Longitudine: 27.192166
localitate dinspre Rm. Vâlcea , pe Coordonate GPS Latitudine: 46.004051
sensul Rm. Vâlcea-Sibiu, la intrarea \n Longitudine: 24.296530 Limit` Vitez`: 50 km/h

6 TIR MAGAZIN | FEBRUARIE 2009 | www.tirmagazin.ro