Sunteți pe pagina 1din 138
Aneta LUCA Petre-Razvan LUCA. DREPT CIVIL TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR Note de curs ~ pentru uz intern - Lect Petr Drepe civil ‘Teoria general a oblgailor Aviea de Catera de Deep Pubic Faculatea de Drepe, Universitatea Mibal Koginicean, Ish Pbleat eu spend Bani Lumen ‘won edurlumen 0 wow libearavirala com Aneta LUCA Petre-Razvan LUCA. WIAs DREPT CIVIL TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR Note de curs = pentru uz intern - Structura cursulal (CAPITOLUL I - CONSIDERATI GENERALE CU PRIVIRE, TA OBLIGATHLE CIVILE..... ary LNogisnes de blige Bey) 2, Blemenrele obliga ‘0 5, Csficates obigailon 4 CAPITOLUL It= CONTRACTUL ~ 1ZVOR DE OBLIGATII.15 Noes de conten = 15 2beratea de a conacta, : 16 5 Clasficatea contactor. 17 CAPITOLUL I “ ELEMENTELE CONTRACTULET (1.48 Cai) LCapaciaten de x contacts = 2.Gonsiened nn S:Obiectl contact : ‘Casas contrac CAPITOLUL IV INCHEIEREA CONTRACTULUT.. Ofer. . ~ 2Acceptaren ofa se : SiAmecontactl. ‘\Momental local ache contac CAPITOLUL V - EFECTELE CONTRACTULUT Consider genetale meen 2Bfetlecontactull ine pl 2.taterpeetarea contrat. aaatas 5 Efetele contract fagh de tex CAPITOLUL VI- EFECTELE SPECIFICE CONTRACTELOR SINALAGMATICE cnn enn 1-Considesapi generale 45 2 Bxeepa de neexceuae 46 $5 Rezolpiaea contact 48 ‘GRiseu oats 53 CAPITOLUL VIl- EXCEPTH DE LA PRINCIPIUL RELATIVITATH EFECTELOR CONTRACTULUT 8 Noid genera a) _2Promisines fap! ain 39 3 Sipulaga pent alta. anal 4simaapt~ nec Se fe oporiiaren contac it de ve ‘CADETOLUL Vill - FAPTELE JURIDICE~ IZVOARE DE OBLIGATE ".Conadeaj generale cv priv la ape juice Ge. imbogtire Hk just CA en a 5 Gentunes de afsees enn ‘4Plas nedator 7 CAPITOLILIX- FAPTA ILICITA™~ IZVOR DE OBLIG: CIVILE.- LLReglementare damental de alee 2etune func rspanders ve dlc 93 Denia domenitnt de aplene 2 sande ce Alruale de ale forme de bspandere 2 ‘CAPITOLUL X- RASPUNDEREA PENTRU FAPTA PROPRIE, ELEMENTELE RASPUNDERII CIVILE DELICTUALE ron rn 100 "1 Reglementare, Condi lspunded 101 apt hth . 101 Prac he “Raporal de causal ~ 108 SVinorsgia— 115 CAPITOLUL Xi- RASPUNDEREA PENTRU FAPTA ALTUIA “Rist ior pe pce eure de cop oe sino nen “:Rispanderesneietoloe pa aaron ne 33 3Rispunderea comitenoe penta prejudice caurae de epi oe . 131 CAPITOLUL Xil- RASPUNDEREA PENTRU PREJUDICHLE CAUZATE DE LUGRURI, DE ANIMALE $1 PRIN RUINA EDIFICIULUL yocrnnrenennne 8 [LRlspunderea pene pejudiile enzae de cr 18 2 Rispunderee penta prejudice caszate de animale 158 S Réspanderes pent ui ei ae so)