Sunteți pe pagina 1din 2

PORTOFOLIU PRACTICA PEDAGOGICA

Cursant: Filigean Floarea Adresa :Sibiu,str.Serbota,Nr 26,bl2,ap 405,jud.Sibiu Loc de munca: Sc. cu cls I-VIII Badea Cartan Cartisoara,Jud. Sibiu Profesor Istorie-Geografie Membru in Consiliul de Administratie al scolii Coord. programe educative pe scoala Absolventa: Universitatea Lucian Blaga Sibiu
Anul absolvirii: 1998, Specializarea :Istorie

TEMA NR 1 Obiectivele operationale ale unui capitol.Vegetatia, fauna si solurile. Disciplina:Geografie.cls.a VIII-a Obiectivele operationale sunt stabilite in functie de obiectivele de referinta, care sunt selectate din programa si se regasesc in planificarea unitatii de invatare: vegetatia, fauna si solurile. Pe parcursul secventelor de invatare (lectiilor) se urmareste atingerea obiectivelor comnitive,metodologice si atitudinale care sunt raportatela continuturi. De ex. la lectia vegetatia fauna si solurile am stabilit urmatoarele obiective operationale; cognitive; pe parcursul situatiei de invatare elevii vor fi capabili; - sa observe stratificarea vegetatiei de padure pe baza unui tabel. -sa caracterizeze elementele definitorii ale vegetatiei de stepa si silvestepa pe baza textului din manual - sa identifice animaleel caracteristice fiecarei zone de vegetatie -pe parcursul situatiei de invatare elevii vor fi capabili sa explice sensul termenilor: zone de vegetatie, etaje de vegetatie, fauna. -pe baza cunostintelor anterioare si a hartii sa explice relatia dintre conditiile climatice si tipurile de vegetatie. metodologice: pe parcursul situatiei de invatare elevii vor fi capabili ; -sa localizeze pe harta zonele de vegetatie ale Romaniei. -sa completeze intr-un tabel caracteristicile vegetatiei alpine -sa analizeze harta vegetatiei Romaniei si sa calculeze in procente ponderea fiecarei zone pe suprafata tarii. -sa analizeze pe baza unei fotografii vegetatia azonala de lunca -sa identifice tipul de sol specific fiecarei zone de vegetatie,cu ajutorul hartii atitudinale:pe parcursul situatieide invatare elevii vor fi capabili: -sa efectueze o sarcina de lucru in timpul acorda -sa manifeste interes pentru cunoasterea si caracterizarea vegetatiei,faunei si solurilor din orizontul

local. Pentru continutul "Mediul Natural,Protectia si Conservarea sa" am fixat urmatoarele obiective operationale: cognitive:pe parcursul situatiei de invatare elevii vor fi capabili : -sa analizeze peisajul montan pe baza unei imagini -sa explice diversitatea naturala pe teritoriul Romaniei -sa utilizeze concepte precum:po;uare,rezervatie naturala,mediul antropic -sa identifice elementele componente ale mediului prin observare dirijata directa pe baza intrebarilor referitoare la orizontul local -sa completeze un test lacunar despre poluarea mediului inconjurator metodologice:pe parcursul situatiei de invatare elevii vor fi capabili : -sa analizeze prin observare directa caracteristicile mediului din orizontul local -sa completeze intr-un tabel informatii de spre starea mediului situat in apropierea unei surse de poluare -sa localizeze pe harta principalele rezervatii naturale din Romania -sa descrie calitatea mediului prin observare directa -sa formuleze ipopteze privind cauzele degradarii mediului atitudinale:pe parcursul situatiei de invatare elevii vor fi capabili: -sa propuna solutii de protejare si conservare a mediului -sa dovedeasca interes pt combaterea degradarii mediului

Intocmit: FILIGEAN FLOAREA