Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRUL I

Subsemnata RADU LAURA, institutor in cadrul Colegiului National Pedagogic Constantin Bratescu , in anul scolar 2008-2009 ,semestrul I am coordonat activitatea colectivului de elevi -clasa a A-a III a A-traditional. 1. Subliniez ca pe parcursul acestui semestru am desfasurat urmatoarele activitati ale procesului intructiv educativ : Realizarea planificarii calendaristice anuale si semestriale - in conformitate cu programa scolara precum si a Curricumului National ; Proiectatea si realizarea unor materiale specifice temei zilnice ( sarcini de lucru diferentiate, fise de lucru ), anumite articole ce au fost permanent actualizate ( Legile clasei, , Studiu tematic, Povestire dupa imagini, panourile de afisare a lucrarilor elevilor, calendarul), altele fiind reinnoite ( Creatiile noastre, In atentia parintilor, Responsabilitatile elevilor), Organizarea unei minibiblioteci; Organizarea spatiului in clasa materiale didactice specifice; Organizarea activitatilor aplicand metode noi atat in predarea informatiilor cat si in fixarea si dezvoltarea acestora, dovada fiind testele de evaluare ale elevilor care au achizitionat toate componentele, capacitatile si subcapacitatile specifice disciplinelor de invatamant prevazute in planificarea calendaristica si tematica, in concordanta cu obiectivele cadru si de referinta cuprinse in Curriculum; Evaluarea activitatilor proiectate in cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a realizat prin mijloace specifice alternativei si prin metode traditoanale : teste de cunoastere la inceput de ciclu primar, , brainstorming, portofolii cu delimitatea acestora si dotarea lor cu

individuale, evaluari in grup si pe perechi, autoevaluare, teste initiale, teste sumative, orale si scrise; Informarea zilnica si periodica a parintilor , chestionare, privind activitatea elevilor la clasa si organizarea unor intalniri periodice cu acestia, implicarea directa a acestora in activitatile scolare, realizand astfel un parteneriat favorabil scoala familie. Nu am avut copii cu media scazuta la purtare, iar media clasei a fost foarte buna. Progresul elevilor- invidual si la nivel de clasa a fost urmarit si inregistrat in acest an scolar prin: fise de observare (pentru fiecare elev), probe de evaluare pe unitati de invatare, probe de evaluare sumativa,evaluari finale ,jocuri didactice,competitii pe diferite teme. 2. Am desfasurat urmatoarele activitati extracurriculare: *Coordonarea programului in extensie impreuna cu d-na institutor Husac Melexina *Organizarea proiectului educational Evaluare in educatie la matematica ciclul primar prima etapa octombrie 2008 *Pregatirea elevilor la matematica (pentru diferite concursuri) Pe parcursul acestui semestru am incurajat, indrumat si acceptat autonomia si initiativa elevilor, am colaborat intr-un mod eficient cu acestia si cu parintii lor in definirea domenilor de interes. I-am incurajat pe elevi sa puna intrebari, sa participe la discutii, sa-si formeze raspunsurile, sa colaboreze eficient, sa se respecte unii pe altii.. Am colaborat permanent cu colegele din traditional, dar si cu cele din alternativa step by step, in special in cadrul comisiilor metodice unde impartasim fiecare din experienta proprie. Am coordonat si indrumat practica comasata si individuala a elevelor clasei XII-a venind in ajutorul lor cu lectii model, proiecte model si indrumari metodice. In luna decembrie am sustinut pe centru metodic la nivelul claselor a II a si a III tema Dezvoltarea simtului estetic prin creatii literare ,artistico-plastice si muzicale la scolarul mic,pregatind 2 referate pe aceasta tema si modalitatile practice (mape,carticica sarbatorilor de iarna ,panou cu lucrarile elevilor). La etapa I a concursului de Evaluare in Educatie la Limba romana elevii Popa Andrei ,Spanoche Cosmina au obtinut locul II pe judet cu 99 puncte,Avram Bianca si Cernit

Radu au obtinut locul III pe judet cu 98 puncte. La Cultura generala toti elevii au obtinut diplome.

In luna ianuarie elevii clasei au participat la diferite activitati cum ar fi : Saptamana Eminescu care s-a finalizat cu un panou al clasei dedicat poetului national Proiectul interjudetean Hai sa dam mana cu mana -24 ianuarie 1859Unirea Principatelor Romane Mentionez faptul ca la inceputul anului scolar clasa a IIIa A avea un efectiv de 27 elevi ,toti fiind promovati ,obtinand medii de Bine si Foarte Bine . 4. Pe tot parcursul primului semestru am mentinut o stransa legatura cu parintii concretizandu-se in achitarea fondului de igiena , 270 RON pentru imbunatatirea si modernizarea ambientului clasei si al minibibliotecii clasei -300 RON

Data , 30.01.2009

Institutor, Laura Radu