Sunteți pe pagina 1din 8

pasul 1: cerin]ele de sistem

Pentru a putea rula Internet Everywhere, computerul dumneavoastr` va trebui s` \ndeplineasc` urm`toarele cerin]e: Sisteme de operare Windows XP 32bit,Service Pack 2 [i 3 Windows XP Tablet Edition, Service Pack 2 Windows Vista pe 32 [i 64 de bi]i Windows 7 pe 32 [i 64 de bi]i MAC OS 10.4.x (Tiger), MAC OS 10.5.x (Leopard) [i MAC OS 10.6.x (Snow Leopard) Configura]ie Procesor: Intel Pentium 4 sau echivalent  Spa]iu minim pe disc: 1GB (dimensiunea maxim` a aplica]iei este 150 MB) Un port USB liber
1

pasul 2: inserarea cartelei sim


Pentru a insera cartela SIM: 1  Scoate]i cartela SIM din \nveli[ul de plastic, f`r` a atinge contactele aurii. 2  Insera]i cartela SIM \n cardul de date sau \n modemul USB, utiliznd slotul dimensionat corespunz`tor.

pasul 3: instalarea software-ului


Pentru a instala software-ul Internet Everywhere: 1  Dac` ave]i deja instalat software-ul Internet Everywhere pe computer, dezinstala]i-l dnd click pe Start > Programs > Internet Everywhere > Dezinstalare Internet Everywhere. |nchide]i calculatorul [i reporni]i-l f`r` nicio conectare la re]ea. 2  |nainte de instalarea software-ului Internet Everywhere, asigura]i-v` c` antivirusul este dezactivat. Conecta]i cardul de date sau modemul USB la computer [i a[tepta]i lansarea automat` a instal`rii software-ului Internet Everywhere. |n cazul \n care instalarea nu porne[te automat, introduce]i X:/setup.exe \n caseta de dialog (Run), unde X este litera alocat` de sistemul de operare dispozitivului dumneavoastr` (recunoscut de Windows ca [i unitate CD-ROM virtual`). Acest proces poate dura cteva minute. 3  V` rug`m s` selecta]i limba n care dori]i s` se instaleze aplica]ia.
3

4  V` rug`m s` citi]i Termenii [i condi]iile de utilizare ai acestui produs \nainte de a utiliza software-ul Internet Everywhere. Dac` sunte]i de acord cu ace[ti Termeni [i condi]ii, da]i click pe Accept pentru a continua instalarea. 5  Urma]i instruc]iunile de pe ecran. Configurarea instal`rii va dura aproximativ 5 minute. Va ap`rea o bar` pe ecran, afi[nd stadiul instal`rii. 6  Dac` instalarea a reu[it, va ap`rea mesajul Aplica]ia Internet Everywhere a fost instalat` cu succes pe calculatorul dumneavoastr` . 7  Software-ul Internet Everywhere va fi instalat \n Start > Programs > Internet Everywhere. Va fi afi[at` o scurt`tur` pe desktop [i \n bara de sistem.

pasul 4: lansarea aplica]iei Internet Everywhere


Acum pute]i lansa aplica]ia Internet Everywhere \n dou` moduri:
Da]i dublu click pe pictograma Internet Everywhere de pe desktop. Selecta]i Start > Programs > Internet Everywhere > Internet Everywhere.

Se va deschide fereastra Internet Everywhere, iar dup` cteva momente vor ap`rea numele re]elei [i puterea semnalului. Conecta]i-v` dnd click pe butonul Conectare.

fereastra Internet Everywhere

detalii re]ea Afi[eaz` re]eaua pe care o utiliza]i putere semnal / tip re]ea Afi[eaz` puterea semnalului [i tipul de re]ea disponibil` (GPRS, EDGE, 3G, 3G+) buton de conexiune Ap`sa]i pentru a porni sau opri conexiunea curent` mesaje scrise Da]i click pentru a deschide aplica]ia de gestionare a mesajelor scrise. Ve]i putea citi, r`spunde, redirec]iona [i organiza mesajele dumneavoastr` rapoarte Da]i click pentru a accesa o sec]iune ce cuprinde rapoarte despre traficul [i timpul de conectare, informa]ii despre dispozitiv [i aplica]ie. Tot aici ave]i posibilitatea s` v` seta]i limite de trafic meniul set`ri Da]i click pentru a accesa meniul derulant set`ri 7

...[i \n sfr[it
Acum, c` sunte]i preg`tit pentru a \ncepe s` utiliza]i Internet Everywhere, probabil ve]i dori s` parcurge]i ghidul utilizatorului pentru informa]ii suplimentare. Pentru a-l deschide, da]i click pe Start > Programs > Internet Everywhere > Ajutor sau da]i click pe butonul Ajutor din fereastra Internet Everywhere. Dac` ave]i nevoie de asisten]` pentru efectuarea anumitor activit`]i descrise \n ghidul de no]iuni introductive sau \n ghidul utilizatorului, contacta]i serviciul clien]i Orange. Pentru mai multe informa]ii despre Internet Everywhere, vizita]i www.orange.ro/asistenta
8