Sunteți pe pagina 1din 1

CABINETE ASOCIATE AF STOMATOLOGIE 2D Str. Ludovic Szantay Nr.

1 310100 ARAD NOTA DE INFORMARE PENTRU PACIENTI REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CABINETE ASOCIATE AF STOMATOLOGIE 2D este operator al datelor cu caracter personal ale pacientilor medicilor David Voicu Anton si David Svetlana, inregistrate la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). CABINETE ASOCIATE AF STOMATOLOGIE 2D detine si prelucreaza datele cu caracter personal in scopuri medicale si statistice (investigatii, diagnostice, tratamente, etc.). Odata cu completarea obligatorie a formularelor impuse de lege: ACORDUL PACIENTULUI INFORMAT si a FISEI DE STARE GENERALA DE SANATATE si semnarea acestora, CABINETE ASOCIATE AF STOMATOLOGIE 2D considera ca au consimtamintul expres si neechivoc al pacientilor pentru prelucrarea datelor cu caracter personal detinute, inclusiv codul numeric personal, ca si pentru dezvaluirea acestora catre alti destinatari autorizati in acest scop (autoritati publice centrale / locale, asigurri de sanatate, etc ). Toti pacientii inregistrati la CABINETE ASOCIATE AF STOMATOLOGIE 2D ale caror date cu caracter personal sunt detinute, isi pot exercita oricind toate drepturile conferite de Legea 677/2001, in special dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie asupra prelucrarii acestora in conditiile legii. Dr. Voicu Anton David Reprezentant legal
Aceast notificare este afiat n sala de ateptare i pe site-ul www.dentistdavid.ro