Sunteți pe pagina 1din 26

Delegatia Comisiei Europene in Romania

Guvernul Romaniei
MINISTERUL INTEGRARII
EUROPENE

AGENTIILE PENTRU DEZVOLTARE


REGIONALA

PROGRAMUL PHARE 2004 2006 COEZIUNE ECONOMICA SI


SOCIALA
Proiecte Mari de Infrastructura Regionala

Ghidul Solicitantului

Ghidul Solicitantului
August 2004

Cuprins

1. INTRODUCERE...............................................................................4
1.1. Preambul...................................................................................................................4
1.2. Istoric........................................................................................................................4
1.3. Obiectivele Programului si Masuri prioritare .......................................................5
1.3.1 Obiectivul general............................................................................................................... 5
1.3.2 Obiectivele specifice .......................................................................................................... 5

1.4. Finantarea Proiectului.............................................................................................6

2. REGULI PRIVIND EVALUAREA SI SELECTIA PROIECTELOR ..7


2.1. Introducere...............................................................................................................7
Infrastructura de turism 30%.................................................................................................... 7
Infrastructura de transport regional 25%.................................................................................7
Reabilitarea zonelor industriale 20%.......................................................................................7
Infrastructura de afaceri 25%................................................................................................... 7

2.2. Pre-Selectia de catre Agentiile pentru Dezvoltare Regionala ............................8


2.3. Selectia Nationala de catre MIE..............................................................................8
2.4. Criterii generale de eligibilitate ...........................................................................12
2.5. Conformitatea Administrativa .............................................................................13
2.6. Eligibilitatea proiectelor .......................................................................................13
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4

Infrastructura de Turism ................................................................................................... 13


Transport Regional .......................................................................................................... 15
Reabilitarea Zonelor Industriale .......................................................................................17
Infrastructura de Afaceri .................................................................................................. 18

2.7. Criterii de Selectie Tehnica...................................................................................19


2.8. Cum trebuie intocmita o Aplicatie ......................................................................20
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5

Formularul de Cerere de finantare si Documentele Suport ..............................................20


Unde si cum trebuie depuse Aplicatiile ............................................................................22
Termenul limita de depunere............................................................................................ 23
Informatii suplimentare .................................................................................................... 23
Confirmarea de primire .................................................................................................... 24

2.9. INFORMATII PRIVIND DECIZIA AUTORITATII DE IMPLEMENTARE PRIVIND


PROIECTELE CARE VOR FI INCLUSE IN PROGRAM ..................................24

APENDIX..........................................................................................26
2.10. Apendix 1 Forumularul de Cerere de finantare.............................................26
Anexa A Bugetul proiectului si sursele de finantare ..............................................................26
Anexa B Matricea cadru logic a proiectului ...........................................................................26
Anexa C Rezumatul (Sumarul executiv) ...............................................................................26
Anexa D Studiul de Fezabilitate ............................................................................................26
Anexa E Raport asupra Studiului de Fezabilitate .................................................................26
Anexa F CV persoanelor din functiile/pozitiile cheie .............................................................26

2.11. Apendix 2 Descrierea costurilor eligibile si a celor neeligibile ..................26


Ghidul Solicitantului
August 2004

2.12. Apendix 3 Grilele de evaluare.........................................................................26

Ghidul Solicitantului
August 2004

1.

INTRODUCERE

1.1.

Preambul

In cadrul pregatirilor pentru aderarea la Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei a elaborat


Planul National de Dezvoltare (PND) pentru perioada 2004 2006, care va fi anexat Planului
National pentru adoptarea Acquis-ului. PND, care reprezinta de asemenea si documentul de
programare pentru utilizarea instrumentelor financiare de pre-aderare Phare, ISPA si SAPARD,
este documentul strategic national care identifica obiectivele de dezvoltare a Romaniei pentru
perioada 2004 2006.
Una din prioritatile identificate in PND, si care va fi finantata in cadrul sub-programului Phare
Coeziune Economica si Sociala, este imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii locale si
regionale. Potentialul economic al unei regiuni, precum si atractivitatea sa pentru atragerea
investitiilor, depind mult de conditia infrastructurii sale. Cu toate acestea, este general
recunoscut ca infrastructura regionala este insuficient dezvoltata in Romania pentru a sustine
nevoile si cerintele unei economii in crestere. Succesul initiativelor regionale de dezvoltare
depinde de capacitatea infrastructurii locale, ca o baza a economiei, de a sustine cerintele ce
sunt plasate asupra ei.
Prin instrumentul Phare, finantarea va fi facuta disponibila pentru sprijinirea Guvernului
Romaniei in implementarea unei politici integrate multi-anuale de dezvoltare regionala prin
investitii in sectoarele prioritare. Acestea vor spori potentialul economic si social natural al celor
8 regiuni de dezvoltare, in conformitate cu prevederile Planului National de Dezvoltare si in
stransa corelare cu sprijinul pentru intarirea capacitatii institutionale acordat pentru elaborarea
politicilor nationale de coeziune economica si sociala in linie cu politicile si practicile Uniunii
Europene.
Schema de investitii Phare va fi implementata in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
Concentrarea fondurilor va fi asigurata prin sprijinirea unor grupuri tinta specifice sau prin
orientarea masurilor catre tipuri distincte de proiecte si activitati, cu criterii de selectie clar
definite, cum ar fi: managementul deseurilor, infrastructura de transport si turism, infrastructura
de alimentare cu apa si canalizare.

1.2.

Istoric

Ministerul Dezvoltarii si Prognozei, inaintasul Ministerului Integrarii Europene, a promovat


proiecte mari de infrastructura regionala in cadrul programelor Phare 2000, 2001, 2002 si 2001
Facilitatea Suplimentara pentru Investitii (SIF). Circa 26 de proiecte finantate prin Phare 2000,
2001 SIF si 2001 sunt in prezent in implementare, in timp ce alte 13 sunt in pregatire pentru a fi
finantate prin Programele Phare 2002 si 2003. O Asistenta Tehnica va fi contractata in curand
pentru pregatirea altor proiecte ce vor fi finantate prin programul Phare 2003.
Proiectele de infrastructura care sunt sau vor fi finantate prin programele Phare 2000, 2001,
2001 SIF, 2002 si 2003 provin dintr-un portofoliu de proiecte identificate pe baza unui set de
criterii, printre care: coerenta acestora cu obiectivele si prioritatile stabilite in Planul National de
Dezvoltare, impactul regional asteptat (inclusiv crearea de locuri de munca), maturitatea, gradul
de implicare al beneficiarului local (demonstrat de asemenea prin efortul depus si capacitatea
acestuia de a atrage cofinantare locala) si durabilitate.
Investitiile Phare acordate pentru aceste programe au fost de:
Phare 2000 34,999 Meuro pentru 11 proiecte
Phare 2000 SIF 24,799 Meuro pentru 9 proiecte
Ghidul Solicitantului
August 2004

Phare 2001 16,77 Meuro pentru 6 proiecte


Phare 2002 38,039 Meuro pentru 10 proiecte
Phare 2003 30,00 Meuro pentru 11 proiecte*
* pentru proiectele care provin din portofoliul Phare 2001 2002 si cele din Phare 2003
O crestere a fondurilor alocate este asteptata pentru programul multianual Phare 2004 2006.
Tipurile de proiecte de infrastructura propuse spre finantare din aceste programe au inclus:
parcuri industriale, centre de afaceri, proiecte speciale ca centre expozitionale/de marketing,
drumuri nationale si poduri cu relevanta trans-nationala, proiecte din domeniul turismului,
reabilitarea de cladiri istorice si proiecte de reabilitare a mediului (in principal modernizarea
infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare). Lista de proiecte a inclus de asemenea si un
proiect inter-regional pregatit cu ajutorul unei asistente bilaterale.
Selectia finala a proiectelor a fost si va fi facuta in continuare de catre Consiliile de Dezvoltare
Regionala, apoi aprobata de catre Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala si andosata
de catre Delegatia Comisiei Europene in Romania.
In general, asistenta financiara alocata in cadrul componentelor programelor de Coeziune
Economica si Sociala pentru dezvoltarea regionala a respectat principiul competitiei egale si al
maturitatii proiectelor si nu principiul alocarii egale a fondurilor intre regiuni sau distributia
geografica a acestora.
Cadrul institutional al acestui program prevede ca Ministerul Integrarii Europene este Agentia
de Implementare. O autonomie considerabila in ceea ce priveste deciziile referitoare la
domeniul investitiilor va fi delegata Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala. Implementarea
acestei componente va avea in vedere experienta anterioara acumulata de catre Agentiile
pentru Dezvoltare Regionala pe parcursul implementarii componentelor de infrastructura locala
si regionala din cadrul programelor Phare 2000, 2001 si 2002.
Agentiile pentru Dezvoltare Regionala isi vor mentine rolul important in promovarea proiectelor,
diseminarea informatiilor si sprijinirea potentialilor beneficiari. Agentiile pentru Dezvoltare
Regionala si Consiliile de Dezvoltare Regionala vor lua parte la procesele de pre-selectie si de
selectie cu sprijin din partea Asistentei Tehnice.

1.3.

Obiectivele Programului si Masuri prioritare

1.3.1

Obiectivul general

Obiectivul general este imbunatatirea infrastructurii regionale in vederea sprijinirii cresterii


economice prin crearea unui cadru favorabil atragerii investitiilor locale si/sau straine si prin
crearea unor locuri de munca durabile. Proiectele vor raspunde cerintelor regionale de crestere
economica si vor trebui sa se alinieze cerintelor de dezvoltare durabila.
1.3.2
Obiectivele specifice
Obiectivul general va fi atins prin implementrea unui set de masuri integrate care au
urmatoarele obiective specifice:
-

Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de turism, inclusiv facilitati de agrement si


infrastructura cultural-istorica, si prevedea de legaturi de transport la aceste facilitati,
precum si cresterea atractivitatii ariilor cu potential balnear natural;

Modernizarea si reabilitarea infrastructurii regionale de transport, incluzand centuri,


drumuri judetene, cat si masuri de siguranta a traficului;

Ghidul Solicitantului
August 2004

Reabilitarea si modernizarea zonelor industriale, incluzand refacerea mediului degradat


si modernizarea acestor arii, furnizarea de legaturi de transport la astfel de facilitati;

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri si a posibilitatilor de acces la acestea, pentru


imbunatatirea accesului la mediul de afaceri, furnizarea de informatii, servicii si
tehnologii cu scopul de a creste nivelul competitivitatii afacerilor.

1.4.

Finantarea Proiectului

Sprijinul va fi acordat prin programul Phare si va fi insotit de catre cofinantarea aferenta de la


bugetul de stat, prin Fondul National, alocata de catre Guvernul Romaniei, in conformitate cu
prevederile Memorandumului de Finantare. Aceasta finantare va fi alocata doar pentru
acoperirea costurilor eligibile, asa cum vor fi definite in continuare, si se va aplica la totalul
costurilor eligibile ramase dupa deducerea contributiei locale. Solicitantii trebuie sa ia in
considerare ca, in conformitate cu prevederile Memorandumului de Finantare, contributia Phare
are un plafon de maxim 5 Meuro pentru un proiect, reflectata intr-o cofinantare de bugetul de
stat care este de asemenea plafonata. Beneficiarii proiectelor vor trebui sa asigure o
contributie locala de cel putin 10% din totalul costurilor eligibile. Contributia locala va fi
furnizata numai in numerar, contributia in natura nefiind permisa. Solicitantii trebuie sa
remarce ca 10% este un minim si ca nu exista stabilit un maxim pentru contributia locala.
Valoarea totala eligibila a unui proiect trebuie sa fie de minim 2 Meuro, iar contributia
maxima Phare este de 5 Meuro.
Beneficiarii vor fi pe deplin responsabili pentru acoperirea costurilor neeligibile asociate
proiectelor lor. Costurile eligibile, precum si cele neeligibile, sunt detaliate in Apendix 2 la
prezenul Ghid. De asemenea, beneficiarii vor fi pe deplin responsabili pentru acoperirea
costurilor suplimentare de constructie si a celor asociate cu elaborarea si depunerea unei
Aplicatii de finantare.

Ghidul Solicitantului
August 2004

2.

REGULI PRIVIND EVALUAREA SI SELECTIA PROIECTELOR

2.1.

Introducere

Prezentul Ghid stabileste setul de reguli pentru depunerea, evaluarea si selectia proiectelor
pentru programul Phare 2004 - 2006.
Pentru fiecare dintre cele 8 regiuni vor fi alocate fonduri destinate special dezvoltarii
infrastructurii mari regionale, in conformitate cu Planul National de Dezvoltare si Documentul de
Programare 2004-2006, iar fiecare Agentie pentru Dezvoltare Regionala va solicita propuneri. In
conformitate cu datele financiare estimate in PND 2004-2006 si in Documentul de Programare
Phare 2004-2006 Coeziune Economica si Sociala, alocarea bugetara a fondurilor Phare pe
fiecare an este: pentru 2004 - 40 milioane Euro, pentru 2005 49 milioane Euro si pentru 2006
63 milioane Euro. In urma distributiei echilibrate a fondurilor pentru toate tipurile de proiecte
de infrastructura finantate prin programele Phare 2000, 2001, 2001 FSI, 2002 si 2003, a fost
stabilita la nivel national o alocare indicativa pentru fiecare dintre cele 4 domenii, dupa cum
urmeaza:
- Infrastructura de turism 30%
- Infrastructura de transport regional 25%
- Reabilitarea zonelor industriale 20%
- Infrastructura de afaceri 25%.
Aplicatiile vor fi procesate de catre comitelele de pre-selectie infiintate in acest scop de catre
fiecare ADR pentru proiectele din regiunea respectiva. Comitetele de pre-selectie vor aplica cu
strictete criteriile de selectie si grilele de evaluare descrise in si atasate prezentultui Ghid. Preselectia va viza eligibilitatea si conformitatea administrativa si tehnica a Aplicatiilor primite.
Proiectele trebuie sa acumuleze un scor de minim 50 de puncte. Proiectele care vor
acumula un scor mai mic nu vor fi considerate ulterior. Comitetele de pre-selectie vor puncta
fiecare aplicatie, si in acest fel vor ordona automat proiectele in functie de punctajul obtinut.
Dupa aprobarea rapoartelor de pre-selectie de catre fiecare Consiliu de Dezvoltare Regionala,
ADR-urile vor inainta proiectele pre-selectate care au obtinut un scor minim de 50 de puncte
Ministerului Integrarii Europene, care va coordona selectia proiectelor la nivel national. Trebuie
notat ca nu exista o limita a numarului de proiecte care pot fi transmise la MIE, intrucat la nivel
national va fi elaborata o lista de asteptare pentru proiecte. In acest fel, pre-selectia la nivelul
ADR nu va fi constransa de alocarile bugetare la nivelul fiecarei regiuni.
Proiectele care nu vor putea fi finantate fie din cauza maturitatii insuficiente, fie datorita
bugetului limitat disponibil pentru perioada 2004-2006, pot fi dezvoltate ulterior si propuse spre
finantare din Fondurile Structurale.
Estimarea alocarilor fondurilor programului Phare 2004-2006 pentru fiecare regiune, in vederea
eliminarii disparitatilor regionale, este urmatoarea:
Regiunea Nord Est

21.57%

Regiunea Sud Est

13.92%

Regiunea Sud Muntenia

16.07%

Regiunea Sud Vest Oltenia

11.99%

Regiunea Vest

8.84%

Regiunea Nord Vest

11.57%

Regiunea Centru

11.03%

Ghidul Solicitantului
August 2004

Regiunea Bucuresti Ilfov

5.01%

In cazul in care intr-o regiune, numarul total de proiecte care acumuleaza scorul minim de 50 de
puncte (vezi Sectiunea 2.1) nu este suficient pentru utilizarea integrala a fondurilor alocate,
atunci, la nivel national, fondurile vor fi redistribuite catre proiectele din rezerva care au obtinut
cel mai mare punctaj la evaluarea nationala si care sunt incluse in lista de asteptare.
Dupa ce selectia la nivel national a avut loc, Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala va
aproba portofoliul final al proiectelor ce vor fi finantate in cadrul programului multi-anual Phare
2004-2006.

2.2.

Pre-Selectia de catre Agentiile pentru Dezvoltare Regionala

Comitetele de evaluare infiintate de catre fiecare ADR si MEI, vor efectua selectia si
prioritizarea proiectelor utilizand grilele de evaluare atasate in Apendix 3 la prezentul Ghid.
Regulile de eligibilitate si conformitatea administrativa sunt prezentate in Sectiunile de la 2.4 la
2.7 si se aplica atat selectiei facute la nivelul ADR cat si la cel national.
Beneficiarii trebuie sa depuna la ADR pentru evaluare si selectie proiecte mature. Pentru ca un
proiect sa poata fi propus pentru faza de selectie nationala, acesta trebuie sa fie acceptabil
administrativ (Matricea de Calificare), cu rezultate pozitive in prima grila de evaluare, si sa
acumuleze un scor mimin de 50 de puncte la evaluarea tehnica efectuata la ADR.
Lista cu proiectele pre-selectate va fi inaintata spre aprobare Consiliului de Dezvoltare
Regionala. Rapoartele de pre-selectie vor fi apoi transmise MIE si Delegatiei CE pentru
aprobare/andosare.
Odata ce proiectele au fost evaluate, ADR le va inainta MIE pentru selectia la nivel national.
Dupa ce un proiect a fost pre-selectat la nivelul ADR, beneficiarii vor trebui sa dezvolte proiectul
sau sa furnizeze date suplimentare, cum ar fi Design Brief / Schita de Proiect, in sprijinul
aplicatiei. Beneficiarii pot beneficia in acest stadiu de suport din partea consultantului de
Asistenta Tehnica numit pentru selectia nationala si elaborarea proiectului tehnic.

2.3.

Selectia Nationala de catre MIE

O selectie a tuturor proiectelor pre-selectate de catre toate ADR-urile va avea loc la nivel
national si va fi organizata de MIE. La primirea aplicatiilor pre-selectate la nivel regional, MIE va
mobiliza o firma independenta de consultanta (Asistenta Tehnica), care va efectua o verificare
riguroasa a tuturor documentelor disponibile pentru proiectele pre-selectate. Dupa finalizarea
procesului de pre-selectie regionala, beneficiarii aplicatiilor pre-selectate vor trebui sa-si
imbunatateasca / actualizeze / dezvolte documentatia, cu sprijinul si sub indrumarea
consultantului de Asistenta Tehnica, inclusiv in elaborarea Design Brief / Schitei de Proiect.
Tinand cont de cele de mai sus, se anticipeaza ca selectia la nivel national va avea loc la circa
3 luni de la primirea de catre MEI a rapoartelor de pre-selectie la nivel regional, pentru a acorda
beneficiarilor suficient timp sa-si dezvolte proiectele. Ulterior, consultantul de AT va trebui sa
elaboreze Proiectul Tehnic pe baza Design Brief / Schitei de Proiect. De aceea, in special la
nivel national, consultantul de AT va trebui va trebui sa ia in considerare maturitatea proiectului
si sa examineze urmatoarele documente, care in acest stadiu trebuie sa fie integral in limba
engleza:

Aplicatia initiala

Ghidul Solicitantului
August 2004

Studiu de Fezabilitate incluzand orice revizuire a bugetului

Studiul de Marketing / Planul de Afaceri

Design Brief / Schita de Proiect,

Avizul de Impact de Mediu si orice impact asupra mediului, daca apare;

Aranjamentele privind sustenabilitatea si durabilitatea proiectului

Dovada legala a proprietatii facilitatilor existente si a terenului (sau dovada ca


exproprierea terenului a fost initiata)

Hotarare legala a solicitantului si/sau a partenerilor privind asigurarea contributiei


locale, in numerar, la costurile eligibile, acoperirea costurilor neeligibile si a tuturor
eventualelor costuri suplimentare de constructie.

Consultantul de AT va trebui sa analizeze si sa evalueze calitatea proiectelor si sa le


prioritizeze in ordinea calitatii si a maturitatii folosind matricea de evaluare pentru selectia
nationala inclusa in Apendix 3. Aceasta matrice este in mare parte la fel cu cea folosita de catre
comitetele de pre-selectie la nivelul ADR, dar include si alte criterii aditionale de natura sociala
si de mediu.
Consultantul de AT ar putea fi nevoit sa acorde sprijin pentru imbunatatirea unor proiecte cu
punctaj scazut pentru a evita respingerea acestora, pe langa suportul si indrumarea descrise
mai sus. MIE va stabli cand si cum va fi desfasurata aceasta imbunatatire.
Ca parte a selectiei la nivel national, si dupa finalizarea evaluarii facute de consultantul AT,
ADR-urile vor fi invitate prin intermediul Comitetului National de Co-ordonare a programului, sa
analizeze si sa avizeze lista astfel intocmita si sa agreeze o strategie de dezvoltare a proiectelor
propuse, in functie de necesitati, precum si programul de implementare aferent fiecarei regiuni.
Aceste decizii se vor baza pe ordonarea proiectelor in functie de punctajele obtinute in urma
evaluarii tehnice, care va indica si daca au existat discrepante sau omisiuni ale documentatiei.
Daca intr-o regiune un numar suficient de proiecte a obtinut peste punctajul minim, atunci, in
ordinea punctajelor obtinute, acestea vor fi dezvoltate ulterior pana la limita bugetului disponibil.
Toate proiectele de rezerva din toate regiunile vor fi ordonate in functie de punctajele acordate
de consultantul AT. Daca in oricare dintre regiuni vor exista fonduri ramase disponibile,
rezultate din diferenta dintre fondurile alocate si valoarea proiectelor selectate, atunci aceste
fonduri vor fi repartizare proiectelor din lista de rezerva cu cele mai mari punctaje.
Prin aceasta implicare si printr-o comunicare continua este de asteptat ca nivelul de calitate al
aplicatiilor depuse sa se imbunatateasca.
Evaluarea facuta de catre consultantul de AT si Comitetul National de Co-ordonare poate duce
la avansarea / retrogradarea proiectelor in ordinea de prioritate sau chiar la deselectarea
acestora daca sunt gasite a fi neeligibile. De asemenea, aceasta evaluare poate conduce la
realocarea fondurilor de la o regiune la alta daca, dupa ordonarea/prioritizarea finala (nationala)
a proiectelor, asa cum a fost realizata de consultantul AT, o regiune are un numar insuficient de
proiecte care sa indeplineasca nivelul minim de calitate. Trebuie subliniat ca MIE intentioneaza
sa finalizeze intregul proces de selectie cu un numar mai mare de proiecte decat acela acoperit
de fondurile disponibile.

Ghidul Solicitantului
August 2004

mai mare punctaj (sugerand o maturitate avansata) si care vor fi finantate din fondurile alocate
primului an (Phare 2004) al programului multianual. Proiectele ramase in lista de asteptare vor
fi pregatite pentru finantare din anii urmatori, in ordinea de prioritate, pana la limita bugetului
total disponibil.
Consultantul de AT va elabora proiectul tehnic si detaliile de executie pe baza Design Brief /
Schitei de Proiect, si apoi va elabora documentele de licitatie. Acest proces este evidentiat in
diagrama de mai jos.

Ghidul Solicitantului
August 2004

10

Solicitantul elaboreaza / intocmeste


- Cererea de finantare/Aplicatia
- Studiul de Fezabilitate
- Certificatul de urbanism
In conformitate cu prezentul Ghid

Depunerea Aplicatiilor

Comitetul de Pre-selectie al ADR


evalueaza si puncteaza toate aplicatiile
pe baza matricelor de evaluare
Scor < 50 puncte
RESPINS

Scor > 50 puncte


CDR recomanda catre MIE

Solicitantul elaboreaza:
- Schita de Proiect / Studiul EIA
- Alte documente necesare

Le depune la MIE

Consultantul AT
poate adauga
date pentru a
salva proiectul
MIE poate
redistribui
fondurile de la o
regiune la alta

Consultantul AT ia in considerare:
- Aplicatia initiala si
- Toate celelalte documente
si re-evalueaza proiectele pe baza
matricei de elaluare continuta in acest
Ghid. Aceasta poate conduce la
reordonarea listei de proiecte.
Scor < 50 puncte

Scor > 50 puncte

Consultantul AT elaboreaza:
- Proiectul tehnic
- Documentele de licitatie
pentru cele mai mature proiecte care au
acumult punctajul cel mai mare si care
vor fi finantate din programul 2004.
Solicitantul
obtine
Autorizatia
de
Constructie pe baza Proiectului Tehnic.

MIE redistribuie fondurile numai daca proiectele eligibile dintr-o regiune sunt mai putine decat budgetul disponibil

2.4.

Criterii generale de eligibilitate

Solicitantii eligibili sunt:


autoritati publice locale: Consilii Judetene si Consilii Locale Orasenesti
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR).
Solicitantii pot forma asociatii cu alte autoritati eligibile (Consilii Judetene, Consilii Locale
Orasenesti si CNADNR) si/sau cu Consilii Locale Rurale. Totusi, Consiliile Locale Rurale nu
sunt considerate a fi Solicitanti eligibili de sine statatori.
Acordul de Asociere trebuie sa identifice autoritatea coordonatoare (leader), de obicei Consiliul
Judetean care este autorizat sa actioneze in numele autoritatilor locale care formeaza asociatia,
si trebuie sa stipuleze ca toti membrii participa solidar la activitatile Asociatiei. Solicitantii trebuie
sa aiba sediul in Romania, in regiunea (regiunile) in care va fi implementat proiectul.
Eligibilitatea generala va fi verificata conform grilei de evaluare inclusa in Apendix 3 atasat
prezentului document si intitulata Matricea de Calificare (MC). Evaluatorii vor nota cu Yes, No
sau Clarificari, in functie de situatia corepunzatoare. Aplicatiile vor fi automat respinse daca un
No va fi marcat pentru oricare dintre liniile urmatoare din grila:
a.

Solicitantul trebuie sa fie o autoritate publica locala / CNADNR (MC linia 1);

b.

Proiectul trebuie sa se incadreze intr-unul din sectoarele eligibile, asa cum sunt descrise
in detaliu in Sectiunea 2 a prezentului Ghid (MC linia 2);

c.

Proiectul trebuie sa aiba o valoare minima a investitiei (respectiv a costurilor eligibile) de


2 Meuro si sa nu solicite mai mult de 5 Meuro fonduri Phare (MC linia 3);

d.

Proiectele pot fi luate in considerare doar daca nu beneficiaza de si nu se suprapun cu


alte programe de finantare ale UE, cum ar fi ISPA, Sapard sau alte scheme Phare (MC
linia 4);

e.

Contributia beneficiarilor trebuie sa fie minim 10% din costurile de constructie (eligibile)
(MC linia 5);

f.Durata de executie a lucrarilor nu trebuie sa depaseasca 20 de luni calendaristice (MC linia


6);
g.

Proiectul trebuie sa fie in conformitate cu Planul de Dezvoltare Regionala aprobat (MC


linia 7);

h.

Proiectul nu trebuie sa depinda de constructia altor facilitati, sau de existenta altor


conditionalitati externe (MC linia 8);

i. Proiectul trebuie sa ramana in proprietate publica cel putin 5 ani de la terminarea lucrarilor
de constructie (orice privatizare care intervine in acest interval trebuie aprobata de
Comisia Europeana) (MC linia 9).

2.5.

Conformitatea Administrativa

Conformitatea adminsirativa va fi verificata pe baza grilei de evaluare numita Matricea de


Calificare (MC). Evaluatorii vor nota cu Yes, No sau Clarificari, in functie de situatia
corepunzatoare. O aplicatie va fi automat respinsa daca un No va fi marcat pentru oricare dintre
liniile urmatoare din grila:

Aplicatia a fost primita dupa termenul limita de depunere (MC linia 10);

Daca aplicatia nu este semnata de persoana special imputernicita in acest sens de


catre solicitant (MC linia 11);

Daca Formularul de Cerere de finantare nu a fost inclus sau nu este completat in


limba engleza (MC linia 12);
Trebuie notat ca o parte a documentelor suport atasate Formularului de Cerere de
finantare pot fi in limba romana (a se vedea Lista de verificare din Formularul de
Cerere de finantare).

2.6.

Daca Bugetul nu este prezent, complet sau lizibil (MC linia 14.2);

Daca Studiul de Fezabilitate lipseste sau nu este prezentat in formatul corect (MC
linia 14.3).

Eligibilitatea proiectelor

Proiectele care vor fi considerate eligibile pentru acest program trebuie sa se incadreze intr-unul
din sectoarele descrise mai jos.
2.6.1

Infrastructura de Turism
Scopul acestui tip de proiecte este sa dezvolte si sa imbunatateasca infrastructura
destinata activitatilor de turism sau infrastructura pentru cresterea atractivitatii zonelor
turistice existente, in acest fel creand conditii pentru dezvoltarea viitoare si
diversificarea serviciilor din domeniu turismului, conducand astfel la cresterea duratei
vacantelor, a sumelor cheltuite de un turist si la o mai buna utilizare a capacitatilor de
cazare. O atentie speciala va fi acordata in cadrul acestui sector turismului
balnear.

2.6.1.1. Activitati eligibile


Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate:
Proiecte de investitii care sporesc calitatea turismului prin imbunatatirea,
reabilitarea si modernizarea infrastructurii de acces (drumuri inclusiv poduri / cale
ferata / infrastructura pentru transport naval etc.) in zone cu atractivitate turistica
demonstrata;

Reabilitarea mediului din zonele publice cu valoare turistica ridicata, cum ar fi lacuri
incluse in circuite turistice recunoscute, parcuri publice, puncte de atractie cu
valoare demonstrata, etc.;
Reabilitarea zonelor urbane cu valoare turistica ridicata, inclusiv reabilitarea
strazilor in statiuni balneare cu atractivitate turistica demonstrata, reabilitarea
centrelor istorice si a zonelor pietonale din orasele recunoscute ca avand un
patrimoniu istoric si cultural de mare valoare;
Renovarea si amenajarea aleilor de acces la izvoarele minerale si saline, a zonelor
de recreere si popas, precum si a facilitatilor de folosire a izvoarelor;
Refacerea retelelor pentru captarea si transportarea izvoarelor minerale in puncte
fixe de utilizare de catre turisti (daca nu sunt in proprietate privata);
Regenerarea si/sau crearea de parcuri balneare;
Imbunatatirea infrastructurii salinelor;
Sprijin pentru imbunatatirea infrastructurii si achizitionarea de echipamente
esentiale, daca aceasta sunt in proprietatea autoritatilor locale;
Sprijin direct pentru investitii productive in sectorul turistic, cum ar fi facilitati de
cazare si masa, nu poate fi acordat in cadrul acestei componente.
2.6.1.2. Criterii Specifice de Eligibilitate
Proiectul trebuie sa fie localizat intr-o arie turistica de mare interes, asa cum sunt
acestea identificate in PDR, PND, Strategia pentru dezvoltarea turismului sau
Strategia pentru turismul balnear;
Proiectul trebuie sa fie localizat in vecinatatea sau in interiorul unei zone turistice cu
atractivitate recunoscuta de importanta nationala sau regionala, sau trebuie sa
asigure legatura unei statiuni sau zone turistice cu atractivitate recunoscuta cu un
coridor de transport national sau european major;
O atractie turistica recunoscuta poate fi o zona/locatie sau o cladire/complex,
pentru care se poate demonstra, din surse verificabile, ca turistii care au vizitat
locatia in anii precedenti sunt intr-un numar rezonabil, si ideal crescator;
Proiectul trebuie sa vizeze dezvoltarea unei zone turistice cu potential balnear sau
educational.
2.6.1.3. Criterii Specifice de Selectie
Proiectul trebuie sa fie in linie cu obiectivele si prioritatile stretegiei nationale de
dezvoltare a turismului, asa cum sunt identificate in PDR / PND;
Proiectul trebuie sa demonstreze ca va avea un impact net pozitiv aspra economiei
din regiunea in care este localizat, inclusiv crearea de locuri de munca;
Proiectul trebuie sa cuantifice si sa justifice numarul de turisti nou-atrasi, in special
turistii straini;

Proiectul trebuie sa demonstreze si sa justifice o crestere a nivelului cheltuielilor pe


turist;
Proiectul trebuie sa demonstreze modul in care va atinge standardele impuse de
piata tinta, si in care va imbunatati calitatea serviciilor furnizate;
Proiectul trebuie sa furnizeze dovezi ca zonele cu valoare ecologica ridicata,
peisajele locale si/sau constructiile nu vor fi afectate negativ de catre proiect;
Proiectul trebuie sa fie deservit, sau va fi deservit in urma implementarii acestuia,
de catre legaturi publice de transport durabile;
Proiectul trebuie sa demonstreze interesul potential al zonelor turistice balneare
sau educationale, precum si al pietei potentiale.
Este de asteptat ca proiectele sa aiba urmatoarele rezultate:

2.6.2

Cresterea numarului de turisti, in special a celor straini;

Cresterea duratei de cazare

Cresterea cheltuielilor medii efectuate de catre un turist

Crearea de locuri de munca in sectorul turistic.

Transport Regional
Proiectele vor urmari imbunatatirea sau construirea de noi drumuri de centura si sosele
ocolitoare care asigura legatura intre drumurile nationale. De asemenea, trebuie sa
urmareasca cresterea calitatii drumurilor judetene si a masurilor de siguranta a traficului
in vederea cresterii ratei de folosire a acestora.

2.6.2.1. Activitati Eligibile


Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate:
Imbunatatirea drumurilor de centura si a soselelor ocolitoare existente (inclusiv
masuri de siguranta a traficului) sau construirea de noi drumuri de centura care
asigura legatura intre drumurile nationale, conducand astfel la devierea nivelului
ridicat al traficui in afara centrelor oraselor / localitatilor urbane;
Reabilitarea si modernizarea drumurilor judetene existente, in conformitate cu
normele actuale;
Masuri de siguranta a traficului ca parte a unui proiect de drumuri;
2.6.2.2. Criterii Specifice de Eligibilitate
Proiectele de drumuri de centura si soselele ocolitoare trebuie sa demonstreze ca
sunt incluse in Planul Urbanistic General (PUG) al orasului, in Planul Judetean de

Amenajare a Teritoriului (PATJ) sau in Strategia pentru reabilitarea drumurilor


nationale 2001 2015;
Drumurile de centura si soselele ocolitoare sunt cuprinse in retelele de transport
care vor fi reabilitate pana in 2013, asa cum sunt definite de Documentul de Pozitie
a Romaniei CONF RO 29/03, dar nu sunt situate pe coridoarele Europene de
transport si pe coridorul Brasov-Cluj-Bors. Proiectele eligibile pentru finantare ISPA
nu sunt eligibile sub prezentul program Phare 2004-2006;
Pentru toate proiectele care cuprind masuri de siguranta a traficului trebuie elaborat
un audit de siguranta, iar recomandarile cheie trebuie cuprinse / prezentate in
Studiul de Fezabilitate sau intr-un document separat;
Traficul mediu zilnic este mai mare de 2000 de vehicule standard pe principalele
axe de tranzit (un studiu CESTRIM de numarare a vehiculelor trebuie sa fie
disponibil) pentru drumurile de centura si soselele ocolitoare;
Economia de timp trebuie sa fie mai mare de 30% pentru principalele axe de
tranzit, comparativ cu traversarea oraselor;
Trafic zilnic de marfa (peste 150 vehicule grele) pentru drumurile de centura si
soselele ocolitoare;
Numarul zilnic de vehicule conventionale este mai mare de 1500 pentru drumurile
judetene (un studiu CESTRIM de numarare a vehiculelor trebuie sa fie disponibil)
Proiectele trebuie sa aiba la baza un recensamant al traficului pentru drumurile de
tranzit, atasat Studiului de Fezabilitate;
Impact economic pozitiv: reducerea costurilor de operare a vehiculelor;
Nu trebuie sa fie finantate de alte institutii sau programe.
2.6.2.3. Criterii Specifice de Selectie
Orase / localitati cu nivel ridicat de poluare a aerului;
Valori ridicate ale traficului, in special trafic trans-national;
Nivel ridicat al accesului la transportul public;
Imbunatatirea accesului la zonele industriale sau zonele turistice;
Potential pentru dezvoltarea economica a zonei pe termen mediu;
Impact economic pozitiv: economisirea timpului si a carburantilor, reducerea
costurilor de operare a vehiculelor.
Este de asteptat ca proiectele sa aiba urmatoarele rezultate:

Cresterea numarului zilnic de vehicule;

Cresterea volumului de bunuri transportate;

2.6.3

Reducerea traficului in centrele oraselor / localitatilor;

Scaderea nivelului de poluare fonica si a aerului.

Reabilitarea Zonelor Industriale


Acest tip de proiecte se va adresa zonelor industriale parasite/abandonate sau
insuficient folosite, care pot prezenta o degradare de mediu si se va concentra pe
imbunatatirea, reabilitarea si posibila schimbare a destinatiei acestora in vederea
imbunatatirii climatului socio-economic si de mediu, permitand astfel dezvoltarea
locatiilor de afaceri pentru parcuri tehnologice si industriale.

2.6.3.1. Activitati Eligibile


Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate:
Decontaminarea solului si a apelor subterane;
Eliminarea sau reciclarea deseurilor existente in locatiile respective;
Reabilitarea infrastructurii (drumuri, sisteme de alimentare cu apa, retele de
canalizare, gaze naturale, electricitate, cladiri)
2.6.3.2. Criterii Specifice de Eligibilitate
Proiectele trebuie sa demonstreze ca:
Sunt incluse in PDR, PND, Strategia parcurilor industriale sau sa fi fost
identificate de ADR ca necesitand imbunatatirea si reabilitarea mediului;
Zonele care vor fi reabilitate trebuie sa fie in proprietatea autoritatilor locale;
Nu urmaresc dezvoltarea green field (zonelor libere de constructii) sau extinderea
unor zone industriale existente.
2.6.3.3. Criterii Specifice de Selectie
Zone industriale cu un nivel ridicat de poluare a aerului, solului si/sau al apei;
Potential pentru dezvoltarea economica a zonei pe termen mediu;
Arii cu incidenta ridicata a degradarii mediului;
Imbunatarirea demonstrabila a calitatii mediului;
Impact economic pozitiv;
Crearea de noi locuri de munca;
Atractivitate crescuta pentru dezvoltarea de noi afaceri in zonele industriale
reabilitate;

Prioritate sporita se va acorda proiectelor care fac parte dintr-un plan integrat care
vizeaza dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca si protectia si reabilitarea
mediului. Dezvoltarea utilitatilor publice de baza poate fi eligibila numai cand se
demonstreaza ca aceste proiecte sunt parte a unui plan de reabilitare a mediului care
faciliteaza in mod direct dezvoltarea afacerilor.
Este de asteptat ca proiectele sa aiba urmatoarele rezultate:

2.6.4

Imbunatatirea indicatorilor de poluare a aerului, solului si a apei;


Crearea directa de locuri de munca;
Hectarele de brown-field (teren ocupat) reabilitate sunt ocupate de societati
comerciale noi / stramutate;

Infrastructura de Afaceri
Acest tip de proiecte va raspunde nevoilor regionale de creare de locuri de munca si
dezvoltare economica. Proiectele selectate vor viza dezvoltarea infrastructurii destinate
activitatilor economice din ariile afectate de restructurare industriala, unde exista o
dinamica ridicata a investitiilor straine si/sau a crearii de IMM. Este de asteptat ca
proiectele sa conduca la o crestere a cererii de ocupare a noilor locatii. Obiectivele vor
include dezvoltarea unui numar de zone strategice cu potential de maximizare a noilor
locuri de munca, furnizand oportunitati pentru exinderea afacerilor si a investitiilor
straine private care intentioneaza sa se stabileasca in zona.

2.6.4.1. Activitati Eligibile


Proiectele fie vor imbunatatii facilitatile existente sau vor urmari constructia de noi
astfel de facilitati destinate IMM cu scopul de a furniza locatii de inalta calitate, ca:
Zone industriale si comerciale si incubatoare de afaceri;
Imbunatatirea sau construirea de noi drumuri de acces catre zonele industriale si
comerciale si incubatoarele de afaceri;
Dezvoltarea de centre de marketing, consultanta de afaceri si centre expozitionale,
etc.
2.6.4.2. Criterii Specifice de Eligibilitate
Proiectele trebuie sa fie in conformitate cu strategia nationala destinata
infrastructurii de afaceri inclusa in PND, sau sa corespunda prioritatilor determinate
in Planurile de Dezvoltare Regionala;
Pentru a asigura o cerere sustinuta a noilor locatiilor cu o calitate ridicata,
proiectele trebuie sa fie situate in zone in care rata anuala de infiintare a IMM si
investitiile de capital strain pe cap de locuitor sunt mai mari decat media nationala;

Acolo unde statistici privind IMM nu sunt disponibile sau sunt irelevante,
beneficiarul trebuie sa poata demonstra ca exista o cerere clara pentru locatiile
destinate afacerilor. Acesta justificare trebuie sa fie facuta pe baza unor fapte
sustinute obiectiv.
Proiectele trebuie sa demonstreze ca exista o cerere clara pentru locatiile destinate
afacerilor
Trebuie sa existe in zona intreprinderi mari publice, care sunt afectate grav de
restructurarea industriala.
2.6.4.3. Criterii Specifice de Selectie
Tendinta de crestere a ratei somajului in zona;
Existenta in zona a marilor intreprinderi publice, grav afectate de restructurarea
industriala;
Potential pentru dezvoltarea economica a zonei pe termen mediu, demonstrata de
tendinta de crestere a ratei de infiintare a IMM si de fluxul de capital strain atras in
zona;
O cerere clara si neindoilenica pentru locatii de afaceri;
Impact economic pozitiv cum ar fi numarul brut de noi locuri de munca create ca
urmare a implementarii proiectului.
Este de asteptat ca proiectele sa aiba urmatoarele rezultate:

2.7.

Numarul brut de noi locuri de munca direct create;


Numarul de companii asistate si care beneficiaza de consultanta in afaceri;
Suprafata ocupata de societati comerciale la 1 an de la terminarea proiectului;
Suprafata ocupata de societati comerciale dupa 3 ani de la terminarea proiectului;
Rata de ocupare a spatiilor de marketing / expozitionale;
Cresterea bruta a vanzarilor;
Numarul de companii noi / relocalizate care functioneaza / activeaza.

Criterii de Selectie Tehnica

Criteriile de selectie incluse in Maticea de Evaluare Tehnica urmaresc sa evalueze/verifice:

Viabilitatea financiara a proiectului si beneficiile financiare ale comunitatii, rezultate


in urma realizarii investitiei;

Calitatea de ansamblu a Studiului de Fezabilitate, cu accent special pe premise si


datele de intrare;

Beneficiile sociale, economice si de mediu care rezulta in urma investitiei, in


particular crearea de locuri de munca si impactul asupra populatiei;

Maturitatea proiectului si gradul de pregatire pentru implementare; si


Abilitatea solicitantului de a administra si implementa proiectul.
Se atrage atentia solicitantilor in special asupra nevoii de a include in Aplicatie un Studiu de
Fezabilitate complet si detaliat. Acesta trebuie realizat in conformitate cu cerintele legislatiei
romanesti (a se vedea Anexa D la Formularul de Cerere de finantare) si trebuie sa fie aprobat
de catre autoritatile abilitate, iar o copie a acestei aprobari trebuie sa fie atasata Aplicatiei. De
asemenea, Certificatul de Urbanism trebuie sa insoteasca Aplicatia. Totodata Studiul de
Fezabilitatea trebuie sa fie in concordanta cu cerintele Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficiu
pentru proiectele mari finantate de catre CE (vezi Anexa E la Formularul de Cerere de
finantare) si de aceea trebuie sa cuprinda o analiza cost-beneficiu riguroasa, incluzand valori
ale indicatorilor economici si financiari: Valoarea neta actualizata si Rata rentabilitatii. Trebuie
subliniat ca succesul unei aplicatii depinde in mare masura de calitatea, completitudinea si
atentia cu care a fost elaborat Studiul de Fezabilitate, iar solicitantii sunt sfatuiti sa se asigure
de calitatea datelor de intrare si a principiilor corespunzatoare care stau la baza elaborarii
Studiului de Fezabilitate.
Se asteapta ca proiectele sa fie in conformitate cu Planurile de Dezvoltare Regionala, care la
randul lor trebuie sa fie in concordanta cu strategia nationala pentru dezvoltare regionala. In
plus, proiectele trebuie sa fie in linie atat cu strategia regionala cat si cu cea nationala
referitoare la sectorul sau tipul de proiect. Solicitantii trebuie sa contacteze ADR corespunzator
si sa obtina informatii privind aceste documente de pozitie si prioritatile de dezvoltare regionala
cat mai devreme posibil.
Comitetele de evaluare vor trebui sa puncteze fiecare aplicatie conform Maticei de Evaluare
Tehnica inclusa in Apendix 3 la prezentul document. Proiectele vor fi respinse daca nu obtin
un scor minim de 50 puncte. De asemenea, proiectele vor fi ordonate in functie de punctajul
obtinut.

2.8.

Cum trebuie intocmita o Aplicatie

2.8.1

Formularul de Cerere de finantare si Documentele Suport

Aplicatiile trebuie intocmite folosind Formularul de Cerere de finantare anexat prezentului Ghid
(Apendix 1). Acesta este disponibil si la urmatoarele adrese internet:
http://www.infoeuropa.ro si http://www.mie.ro
Aplicatiile trebuie sa respecte cu strictete formatul dat si sa urmareasca ordinea paginilor.
Formularul de Cerere de finantare trebuie completat in limba engleza, dar unele
documente suport pot fi si in limba romana (de exemplu Studiul de Fezabilitate). In cazul in care
documentele sunt solicitate in ambele limbi, atunci cel in limba romana va prevala.

Formularul de Cerere de finantare trebuie completat corect si cu grija pentru a facilita


evaluarea. Solicitantii trebuie sa fie concisi si sa furnizeze suficiente detalii pentru a asigura
claritatea, in special in ceea ce priveste modul in care scopul proiectului va fi atins, beneficiile
care vor rezulta din proiect si felul in care proiectul propus este relevant pentru obiectivele
programului.
Aplicatiile scrise de mana nu vor fi acceptate.
Formularul de Cerere de finantare trebuie sa fie insotit de urmatoarele documente suport:

Anexe:
Anexa A

Bugetul in limbile engleza si romana;

Anexa B

Matricea Cadru Logic a proiectului in limbile engleza si romana;

Anexa C

Rezumatul (Sumarul Executiv) in limbile engleza si romana;

Anexa D

O copie a Studiului de Fezabilitate (vezi Anexa D), incluzand Devizul


General estimativ al investitiei in Euro, impreuna cu valoarea ratei de
schimb ROL/EURO folosita in calcularea Devizului de lucrari. Studiul de
Fezabilitate nu trebuie sa fi fost elaborat sau revizuit cu mai mult de un an
inainte de martie 2004. Studiul trebuie sa fie conform cerintelor legislatiei
romanesti, iar Aplicatia trebuie sa includa o copie a aprobarii Studiul de
Fezabilitate emisa de catre autoritatile abilitate, precum si o copie a
Certificatului de Urbanism in limba romana, iar daca este disponibil si in
limba engleza;

Anexa E

Raportul asupra Studiului de Fezabilitate, intocmit in conformitate cu


formatul recomandat, incluzand analiza financiara, analiza socioeconomica si analiza de risc si senzitivitate in limbile engleza si
romana;

Anexa F

Curriculum Vitae ale echipei de proiect (cu numele si pozitia in echipa,


conform formatului atasat) si organigrama structurii de management
propuse pentru proiect in limbile engleza si romana;

Documente suport
1. Copia statutului organizatiei solicitante, si unde este cazul, a fiecarui partener in
limba romana;
2. Originalul Acordului de Asociere dintre organizatia solicitanta si toti partenerii (daca
este cazul) in limba romana;
3. Declaratie de Angajament notarizata, semnata de catre solicitant si, unde este cazul,
de fiecare partener (conform modelului atasat Formularului de Cerere de finantare in
Apendix A) prin care acesta confirma ca / se obliga sa:

Este proprietarul de drept al facilitatilor existente si al terenului aferent


proiectului propus, sau ca va expropria in timp util intregul teren necesar pentru
constructia proiectului;
Va furniza , in numerar, contributia locala ce ii revine din costurile eligibile;
Sa finanteze toate costurile neeligibile, toate depasirile valorii contractului de
constructie si toate costurile asociate cu pregatirea proiectului si elaborarea
Aplicatiei;
Va retine proprietatea facilitatilor construite pe o perioada de cel putin 5 ani
dupa terminare.

Acesta Declaratie trebuie depusa in limba romana.


4. Solicitantul poate atasa orice informatie (documentatie) suplimentara pe care o
considera necesara pentru stabilirea maturitatii avansate a proiectului in limba
romana.
Toate documentele suport trebuie numerotate ca mai sus.
2.8.2

Unde si cum trebuie depuse Aplicatiile

Aplicatiile trebuie trimise in plic sigilat, fie prin posta recomandata, prin curier sau inmanate
personal (contra unei confirmari de primire, semnata si datata) la adresele indicate mai jos:
Regiunea

Judetele

Nord Est

Bacau, Botosani,
Iasi, Neamt,
Suceava, Vaslui

Sud Est

Braila, Buzau,
Constanta, Galati,
Vrancea, Tulcea

Sud
Muntenia

Arges, Calarasi,
Dimbovita, Giurgiu,
lalomita, Prahova,
Teleorman

Sud Vest
Oltenia

Dolj, Gorj, Mehedinti,


Olt, Vilcea

Vest

Arad, Caras-Severin,
Hunedoara, Timis

Adresa Agentiei pentru Dezvoltare Regionala

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Est,


Str. Alexandru cel Bun nr. 27 bis, cod 610004
Piatra Neamt, jud. Neamt,
tel: 0233/218 071; fax:0233/218 072
email: adrnordest@adrnordest.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Est,
Piata Independentei nr. 1 et.5, cod 810210
Braila, jud. Braila,
tel: 0339/401 018, fax 0339/401 017
email adrse@adrse.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud
Muntenia,
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1 cod 910019
Calarasi, jud. Calarasi,
tel: 0242/331 769; fax: 0242/313 167
email: adr3sud@nex.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest
Oltenia,
Str. Unirii nr. 19, cod 200585, Craiova, jud. Dolj,
tel: 0251/418 240, 414 904; fax: 0251/419 496
email: adr4@rdslink.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest,
Str. Proclamatia de la Timisoara nr.5, cod
300054 Timisoara, jud. Timis

Regiunea

Nord Vest

Centru

BucurestiIlfov

Judetele

Bihor, BistritaNasaud, Cluj, Salaj,


Satu-Mare,
Maramures
Alba, Brasov,
Covasna, Harghita,
Mures, Sibiu

Bucuresti, Ilfov

Adresa Agentiei pentru Dezvoltare Regionala

tel/fax: 0256/491 923, 0256/491 981


email: office@adr5vest.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Vest,
Str. Sextil Puscariu nr. 2, cod 400111, ClujNapoca, jud. Cluj
tel: 0264/431 550; fax:0264/439 222
email: adrnv@mail.dntcj.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru,
Str. Decebal nr. 12, cod 510093, Alba Iulia, jud.
Alba
tel: 0258/818 616; fax: 0258/818 613
email: office@adrcentru.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala BucurestiIlfov,
Calea Victoriei nr. 16-20, scare A, et2,
Bucuresti, sector 3.
tel: 021/315 96 59; fax: 021/315 96 65
email: contact@adrbi.ro

Aplicatiile trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax sau e-mail) sau depuse la orice
alte adrese vor fi respinse.
Aplicatiile (Formularul de Cerere de finantare, toate anexele si documentele suport) trebuie
depuse intr-un exemplar original si 3 copii, indosariate sau capsate.
Plicul trebuie sa poarte denumirea programului si a schemei de finantare a proiectelor, numele
complet al solicitantului, adresa organizatiei, titlul proiectului si mentiunea in romana "A nu se
deschide inainte de sesiunea de evaluare" si in engleza "Not to be opened before the opening
session".
Solicitantii trebuie sa verifice ca aplicatia este completa, pe baza listei de verificare din
Formularul de Cerere de finantare.
Acolo unde aplicatia este facuta pentru un proiect care implica mai mult de o Agentie pentru
Dezvoltare Regionala, atunci aplicatia trebuie depusa la ADR-ul din regiunea care cuprinde cea
mai mare parte a proiectului.
2.8.3

Termenul limita de depunere

Termenul limita de depunere a aplicatiilor este 17 decembrie 2004 la ora 16.00. Orice aplicatie
primita dupa termenul limita de depunere va fi automat respinsa, chiar daca stampila postei
indica o data anterioara termenului limita de depunere.
2.8.4

Informatii suplimentare

Intrebarile pot fi trimise prin e-mail sau fax cu 21 de zile inainte de termenul limita de depunere
mentionat in Capitolul 2.8.3, la adresele mentionate mai sus, indicand in mod clar denumirea
programului si a schemei de finantare, sau la urmatoarele adrese:

ADR vezi lista de la Capitolul 2.8.2

Cu o copie la Ministerul Integrarii Europene, la:


Aresa de e-mail: infrastr@dr.mie.ro, fax: 021 - 410 70 54
Intrebarile care pot fi relevante si pentru alti solicitanti, impreuna cu raspunsurile aferente, vor fi
publicate pe Internet: www.mie.ro, nu mai tarziu de 11 zile inainte de data limita de depunere a
aplicatiilor mentionata in Capitolul 2.8.3.
2.8.5

Confirmarea de primire

In urma sesiunii de deschidere a propunerilor/aplicatiilor primite, ADR va transmite o confirmare


de primire tuturor solicitantilor, indicand daca aplicatia a fost primita inainte sau dupa termenul
limita de depunere si informand solicitantii despre numarul de inregistrare/referinta a aplicatiei.

2.9.

INFORMATII PRIVIND DECIZIA AUTORITATII DE IMPLEMENTARE PRIVIND


PROIECTELE CARE VOR FI INCLUSE IN PROGRAM

Solicitantii vor fi informati in scris de catre ADR despre decizia Comitetului de


Pre-selectie privind aplicatia depusa, dupa andosarea raportului de preselectie de catre Delegatia CE. Decizia de a respinge o aplicatie se va baza
pe unul dintre urmatoarele motive:

Aplicatia a fost primita dupa termenul limita de depunere;

Aplicatia este incompleta sau in orice alt fel necorepunzatoare cu conditiile


administrative stabilite;

Solicitantul sau unul sau mai multi parteneri nu sunt eligibili;

Proiectul este neeligibil (de exemplu activitatea propusa nu este acoperita de


prezentul program, propunerea depaseste durata maxima de implementare
permisa, finantarea solicitata este mai mare decat suma maxima permisa,
etc.);

Relevanta si calitatea tehnica a propunerii este considerata inferioara celei a


propunerilor/aplicatiilor selectate;

Calitatea
financiara
a
insuficienta/nesatisfacatoare.

propunerii

este

considerata

fi

In urma evaluarii la nivel national, ADR vor fi informate prin intermediul


Comitetului National de Coordonare si in scris, despre decizia tehnica privind
ordinea de prioritate in care vor fi finantate/executate proiectele, asupra
termelor de depunere a oricaror altor informatii necesare pentru ca alte

proiecte sa poata fi incadrate in lista de asteptare. O eventuala decizie


privind realocarea fondurilor va fi de asemenea confirmata.
Aceasta decizie, in scris, va confirma totodata aspectele tehnice notificate
ADR in urma evaluarii tehnice desfasurate conform Capitolului 2.3.

APENDIX
2.10.

Apendix 1 Forumularul de Cerere de finantare


Anexa A Bugetul proiectului si sursele de finantare
Anexa B Matricea cadru logic a proiectului
Anexa C Rezumatul (Sumarul executiv)
Anexa D Studiul de Fezabilitate
Anexa E Raport asupra Studiului de Fezabilitate
Anexa F CV persoanelor din functiile/pozitiile cheie

2.11.

Apendix 2 Descrierea costurilor eligibile si a celor neeligibile

2.12.

Apendix 3 Grilele de evaluare