Sunteți pe pagina 1din 3

NOTĂ TEHNICĂ ALBASTRĂ DECEMBRIE 2004

60 01 997 498
9716E
Service P70032
EDITION ROUMAINE
- Specifică România

CONFIDENŢIAL DACIA
LOGAN
Tip Tranşe de fabricaţie
LS0X A000399 până la A006017

17B REPROGRAMARE CALCULATOR DE INJECŢIE


OTS : 0402 REP. : A5

Alt subcapitol aferent: 999

• Motor : K7J, K7M


• Cutie de viteze: XXX

Document de bază:
Manual de Reparaţie : 388

Tranşele de fabricaţie a vehiculelor sunt date cu titlu informativ,


este OBLIGATORIU să verificaţi înainte de orice intervenţie dacă vehiculul este vizat de
OTS 0402.

• Ţări fără PG&CS


Toate reţelele : Dacă reperul A5 nu este bifat pe eticheta albastră de reperare, vehiculul este vizat.

”Metodele de Reparaţie prescrise de către constructor, în prezentul Toate drepturile de autor sunt proprietatea DACIA.
document, sunt stabilite în funcţie de specificaţiile tehnice în vigoare la data
redactării documentului. Reproducerea sau traducerea chiar şi parţială a prezentului document
precum şi utilizarea sistemului de numerotare de referinţă a pieselor de
Ele sunt susceptibile de a fi modificate în cazul schimbărilor aduse de schimb sunt interzise fără autorizaţia scrisă şi prealabilă din partea DACIA.
constructor în fabricarea diferitelor organe şi accesorii ale vehiculelor mărcii
sale".
© DACIA 2004
INJECŢIE BENZINĂ
Calculator de injecţie 17B
La sfârşitul reprogramării, respectaţi instrucţiunile
DATE TEHNICE afişate pe ecran.
Operaţie preventivă - Aşteptaţi ecranul «ECRAN GARANŢIE».
– Reprogramare calculator de injecţie. - Selectaţi «FINAL DIAGNOSTICARE»
- Testaţi ansamblul calculatoarelor ; trataţi defectele
Obiectiv prezente.
– Evitaţi pana imobilizantă (pornire motor - Verificaţi configuraţia corespunzătoare a sistemelor
imposibilă). prezente pe vehicul, prin meniul «COMANDĂ».

După reprogramare, verificaţi noua referinţă


Descriere operaţie calculator.
− Verificaţi referinţa internă a calculatorului de
injecţie cu ajutorul testerului de diagnosticare.
- Efectuaţi un test rutier simplu.
• Dacă referinţa internă a calculatorului de injecţie
nu figurează în tabelul de mai jos :
REPROGRAMARE IMPOSIBILĂ
− Stabiliţi o solicitare de rambursare sau un
borderou individual de garanţie în funcţie de ţară
Dacă reprogramarea se opreşte la debutul
(consultaţi « Élemente contabile »).
teleîncărcării cu mesajul : «Condiţii de execuţie
• Dacă referinţa internă a calculatorului de injecţie nesatisfăcătoare» :
figurează în tabelul de mai jos :
− Reprogramaţi calculatorul de injecţie. - Puneţi contactul, motor oprit.
- Validaţi.
- Ieşiţi din meniul de reprogramare.
- Întrerupeţi contactul vehiculului şi repuneţi-l imediat.
Tip motor Referinţă înainte de - Relansaţi reprogramarea de la început.
reprogramare
K7J 82 00 430 961 Dacă la finalul reprogramării, mesajul de eroare
K7M 82 00 430 967 «Reprogramare …Eşec» apare şi împiedică accesul
K7J 82 00 464 346 la ecranul de Garanţie :
K7M 82 00 464 361 - Încercaţi o a 2-a reprogramare.
K7J 82 00 472 756 - Dacă aceasta din urmă este refuzată, înseamnă că
K7M 82 00 472 763 1-a reprogramare a fost bine luată în calcul în pofida
K7J 82 00 483 705 mesajului de eroare.
K7M 82 00 483 720

LIPSĂ DIALOG CU CALCULATORUL


Dacă după reprogramare, calculatorul de injecţie nu
ATENŢIE
intră în dialog cu testerul de diagnosticare :
Înainte de reprogramare : asiguraţi-vă că - verificaţi dacă ultima actualizare a testerului de
ecranul de veghe al testerului de diagnosticare diagnosticare a fost bine efectuată.
este dezactivat.
În timpul fazei de reprogramare : Reperare vehicule după intervenţie :
- Nu validaţi ecranele « referinţă PIESĂ» sau – Aplicaţi pe capela amortizorului faţă pe partea cu
«Tensiune baterie»; aşteptaţi ecranul următor. postul de conducere, o etichetă albastră.
- Nu interveniţi asupra vehiculului şi nici asupra Réf. : 49 39 031 070
testerului de diagnosticare. – Bifaţi căsuţa A5 cu fetru marcator.

REPROGRAMARE CALCULATOR DE INJECŢIE

- Conectaţi testerul de diagnosticare la sectorul


electric.
- Puneţi sub tensiune testerul de diagnosticare.
- Puneţi contactul vehiculului.
- Introduceţi CD ROM-ul «REPROG» în cititor.
- Selectaţi meniul «REPROGRAMARE» ;
urmaţi instrucţiunile date pe ecran.

17B-2 1234A
INJECŢIE BENZINĂ
Calculator de injecţie 17B
Timp necesar :
DATE ADMINISTRATIVE

Perioadă de intervenţie : Fără reprogramare calculator de injecţie


– La prima trecere în atelier.
Cod Denumire Timp
Scule şi dispozitive necesare : 0096 Aplicare OTS 0,2
- CLIP echipat cu ultima actualizare : începând cu CD
tester versiune V12PATCH. TOTAL 0,2
- 1 CD de reprogramare începând cu versiunea V4
DACIA REPROG, Ref. : 6001 999 056.
Cu reprogramare calculator de injecţie
Cod Denumire Timp
0096 Aplicare OTS 0,2
0416 Reprogramare injecţie benzină 0,5
tip 3
0129 Test rutier simplu 0,5
TOTAL 1,2

Elemente contabile
– Solicitare de rambursare sau borderou individual
în funcţie de ţară.
– Natură cheltuieli: OTS
– Cod cheltuieli: 91
– Piese la preţ de achiziţie.
– Manoperă la tariful garanţiei contractuale.
– Dată de închidere:: 31/12/2007
Cod OTS : 0402
(0 = Cifra zero)

17B-3 1234A