Sunteți pe pagina 1din 2

Fals de monede/alte val-material-alteraremoneda/titlul de val alterat;contrafacere- bunurile fol pt contrafacere;m met, de hartie, titlul de credit public, cecuri, titluri

de orice fel fol pt ef platilor;c premisa-preexistenta unei monede/valori adevarate; sa aiba putere circulatorie la data sav faptei;elem mat:punere in circulatie in orice mod+detinere; int d/i Fals de timbre-ob-timbre marci postale carti postale plicrui postale cupoane raspuns international; sa aiba putere circulatorie Detinerea de instrumente in vederea fals de val-ob mat- instrum, materialel folosite in vederea falsificarii de monede titlutri sau alte val;c premexistenta unui mod de savarsire a infr; elem matact de fabricare/detinerea instrumente; v-i d calificata prin scopul falsificarii de m Fals material in inscrisuri of-ob mat-inscrisul oficial asupra caruia se exercita alt,mij folositecontrafacere;inscris oficial;nu are imp daca este original sau copie;sub activ-xcine;f-agravanta;c prem-preezistenta unei stari de fapt care face posib inttocmirea unui inscris;v d i Fals intelectual-gen-aut inscrisurilor,mat-inscris oficial;activ calificat;elem mat-act de falsificare care pps fie atestarea unor fapte necores adverului;omisiunea de a insera unele imprejrari;cer esent-cu prilejul intocm actului;vin-d/i Fals in inscris sub semn privata-ob mat-un inscris sub semn privataasupra caruia se exercita falsificarea,s p-p vatamata;elem mat-falsicarecontraf scierii/subsc,alt,cerinte-sa fie folo ori sa fie incredint unei alte persoane; prin simpla det-nu suntem in prez; i d Uzul de fals-ob mat-inscrisul of /sub semn privata; s a-xce perso-semn privata mai putin autorul falsulul; elem mat-act de folosire;simpla det-nu e suficient;fol-prez uni autoritati; v-i d Falsul in declaratii-ob m-lipseste daca declaratia este fac oral;p pen-inst si compl;elem mat-decl necoresp a adevarului facut in fata organul enumerate la 145; sa fie prod de cons juridice; i d calificata prin scop- de a prod cons jur Fals privind identitatea-ob gen incred in autenticitatea insc;specific-incredera oublica in mij fol pt a se stab ident pers,ob mat lipseste; cand se realizeaza prin prezentarea unui inscris fas-aceste inscrisuri fol pt dovedirea starii civile pentru legitimare sau identificare 0ob mat; p pen-instig, complic; pasiv aut innst; elem mat-prez sub o identitate falsa; atrib unei ident false; sa fie sav in fata unei inst de la art 145;incredintarea uunu inscris ; i d calificata prin scop-induce sau mentine in eroare unitatea Ab de familie-ob jur gen- rel priv conv soc; acele rel care se refera la fam;ob mat-bunurile de care duce lipsa persoana indreptatira-locuinta;hrana;sub

a-circ-doar p care are ob legala de intretinere(frate sora sot; rude in linie dr)p pen-posib sub t formele;p- circ- care are dr la intret;cond premisarap jridic impus de lege in baza caruia exista o oblig de intretinere;elem mat-parasirea alungarea sau lasarea faa ajutor-c e-expunerea la suferinte fizice/psihice;parasirea-plecarea din locuinta unde p v domici;alungarea-opusa parasirii; neindeplinirea cu rea cred a ob de intretinere;neplata pensiei de intretinere minim 2 luni; i d/i Rele tratamente aplicabile min-spec-o comp buan din partea parintilor sau pers ins cu cresterea si educarea; ob mat-corpul minorului;s aparintele/persoana cariea i a fost incredintat;p penposibila;pasiv-minorul 18; elem mat-aplicarea unei masuri sau tratamente de xce natura sa puna in prmejdie dezv fizica /intelectuala/morala a minorului;cer esent- aceste masuri sa puna in primejdie dezv lui; tratamente aplicate cu caracter de continuitate;i d /i Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului-specific- ref la cresterea si educarea minorilor care implica leg cu parintii;ob materialpersoana minorului ;s a parintele copilului minor sau persiana careia i s a incred;p pen posibilia; pasiv-minorul dar si parintele ccand nu ii este incredintat; c premisa-luarea masurii de incredintare a minoruluia; elem mat-act de retinere a minorului(impiedicarea de a lua leg cu parintele caruia i a fost incredint)cerint esent-fara consimt celuilalt sot V-i d/i Profanarea de morminte-ob jur gen- rel privind conv soc; sp-respect fata de persoanele decedate; ob mat-mormant cadavru una funerara;a a nect; s p-statul; preexistenta unui mormant;elem mat-act de profanare de morm;a trata fara respect lucruri considerate sfinte; V d/i Ultrajul-sp-bunele moravuri si linistea publica;ob mat-lipseste; s a mect;s p statul; c premisa-nu este nec pt existenta infractiunii; elem mat- una sau mai mlte actiuni prin care se aduce atingere bunelor moravuri aceste act se materializeaza prin acte sau gesturi ; nu are relevvanta natura manifestarii imp este ca acesta sa aduca atingere bunelor moravuri sau sa produca scandal public; v d/i Asocierea pentru savarsirea unor infractiuni-spaparara linistii publice; ob mat-lipsa; s a nect; sp statul; c premisa- exista doar in inpoteza realuzarii elem material prin aderare;elem mat asocierea in vederea sav infract;initierea unei asocieri aderare la asociere sprijinirea sub xce forma a unei asocieri; idi Tortura-sp-actul de infaptuire a just care pps o at corecta din parteea agentilor aut publice;ob matcorpul persoanei;s a un agent al autoritaii publice sau xce perssoanea care act cu titlu oficial;pasiv statul secundar nect;cond premisa-nu ex;elem matactiuni/inactiuni care cauzeaza durepe fizice/pshicie;notiunea de fapta fol pt a concretiza elem mat vor fi sanctionate toate formele in care se

poate realza tortura; i d calificata prin scop-de a obt inf sau marturisiri fie de a pedepsi pentru un act pe care acasta sau o terta persoana l a comis fie de a o intimida; varianta 2 -3moartea victimei praeterintentia; nu reprez cauze care inlatura vinstarea de razboi sau amenuintarea cu raz instabilit politica