Sunteți pe pagina 1din 1

CURS X SISTEMUL EDUCATIEI ADULTILOR EDUCATIA IN MEDIUL SOCIO-CULTURAL( educatia populara, pregatirea cetateanului, educatia pt.

. timpul liber s.a.); modelul anglo-saxon (universitati); modelul francez( institutii publice); modelul scandinav (univ. populare, scoli populare; modelul mass-media EDUCATIA IN MEDIUL SOCIO- PROFESIONAL; ucenicie la locul de m-ca; Reconversie si recalificare profesionala; Programe pt abilitati antreprenoriale; EDUCATIA POSTSECUNDARA; Invatamant tertiar, postliceal; Invatamat superior; Invatamant post-universitar(programe post-doctorale, studii postuniversitare de specializare, programe de formare continua pe tot parcursul vietii) CARACTERISTICILE SISTEMULUI EDUCATIEI ADULTILOR CARACTER GLOBAL- angajeaza toate institutiile de educatie; CARACTER TELEOLOGIC-este orientat valoric in directia atingerii unor finalitati educative pe termen mediu si lung; CARACTER AUTOREGLATOR- dispune de strategii alternative pentru realizarea finalitatilor vizate; CARACTER DESCHIS- relationeaza cu celelalte subsisteme sociale domenii de actiune in educatia adultilor educatia profesionala a adultilor obiective: recalificare/specializare; perfectionare pentru avansare in cariera; adaptabilitatea personala, antreprenoriatul; cerinte: valorizarea invatarii;acreditarea competentelor nonformale si informale, servicii de informare si consiliere; investitii de timp si bani, asigurarea competentelor de baza, pedagogie inovativa, forme si oferte flexibile (formare la locul de munca/la distanta/in echipa de proiect) educatia pentru cetatenia democratica aspecte vizate ale cetateniei: politic, legal,cultural,socio-economic, european, global ; abordari: educatia civica/interculturala/pentru drepturile omului/pentru pace/ media etc. educatia de baza a adultilor competente cheie: comunicarea in limba materna)/straina (ascultare-vorbire scriere-citire; competente matematice si de baza in stiinta si tehnologie; competente computeriale si multimedia, competente civice si interpersonale/antreprenoriale/autoinstruire; cultura generala. educatia pentru/in timpul liber functiile timpului liber: odihna/divertisment/dezvoltare culturala a personalitatii; forme: educatia muzeala/turistica/pentru mass-media/universitati populare FACILITATEA ACCESULUI ADULTILOR LA CONTEXTE MULTIPLE DE INVATARE introducerea activitatilor de e-learning in institutiile de invatamant; crearea de centre comunitare de invatare permanenta; dezvoltarea de retele intre institutii de invatamant si alti furnizori de educatie si formare profesionala pentru a oferi programe de educatie in zonele dezavantajate; dotarea institutiilor de invatamant din zonele dezavantajate cu echipamente didactice; dezvoltarea de parteneriate intre scoala si comunitatea locala pentru a desfasura programe educative in sprijinul comunitatii.