Sunteți pe pagina 1din 4

Excelenţă în proiecte prin eliminarea riscurilor asociate

În viaţa de zi cu zi ne confruntăm cu o mulţime de situaţii potenţial periculoase şi fiecare întreprindere a noastră este mai mult sau mai puţin supusă riscului. Noţiunea de risc este abstractă şi complexă, dificil de înţeles, nefiind la îndemâna oricui de a avea o reprezentare clară a acesteia, de aceea termenii risc, pericol sau hazard au pentru cei mai mulţi dintre noi aceeaşi semnificaţie, cu toate că între aceştia există diferenţe substanţiale.

Nu există o definiţie general acceptată a noţiunii de risc, însă majoritatea definiţiilor pleacă de la ipoteza că riscul este o combinaţie dintre probabilitatea/ frecvenţa de apariţie a unui eveniment/ hazard şi severitatea/ magnitudinea consecinţelor acestei apariţii.

Riscul în proiecte poate fi definit ca „un eveniment sau set de evenimente sau situaţii care prin apariţia lor pot afecta proiectul sau numai o parte a acestuia”. Astfel, pentru ca proiectul să poată fi finalizat cu succes, se urmăreşte înlăturarea apariţiei riscurilor care ar putea să împiedice implementarea acestuia, iar această activitate este cunoscută sub numele de managementul riscurilor.

Managementul riscurilor este o activitatea care poate fi realizată de către echipa de proiect sau de către un compartiment specializat pentru astfel de activităţi şi cuprinde, în principiu, trei etape principale:

identificarea riscurilor - determinarea acelor situaţii periculoase care ar putea afecta proiectul, precum şi documentarea caracteristicilor fiecărei astfel de situaţii;

evaluarea impactului riscurilor - determinarea magnitudinii impactului acestor situaţii periculoase asupra proiectului;

stabilirea metodelor de abordare a riscurilor - alegerea strategiilor eficace pentru diminuarea efectelor apariţiei situaţiilor periculoase asupra proiectelor.

Există mai multe modalităţi de identificare a riscurilor, iar categoriile principale de riscuri identificate pot fi clasificate astfel:

riscuri tehnice - sisteme care nu funcţionează sau care nu funcţionează corespunzător pentru a îndeplini beneficiile estimate;

riscuri privind factorii umani persoane cheie din cadrul proiectului care devin indisponibile din diferite motive;

riscuri politice/ sociale retragerea sprijinului pentru finalizarea proiectului datorită schimbării guvernului sau protestul comunităţii locale privind implementarea proiectului;

Evaluarea riscurilor implică atât măsurarea probabilităţii de apariţie, cât şi impactul riscurilor asupra proiectului. Astfel, pentru fiecare risc identificat trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:

care este probabilitatea de apariţie a riscului?

cât de serios poate afecta proiectul?

care sunt indiciile care vor semnala apariţia riscului?

Stabilirea metodelor de abordare a riscurilor se face în funcţie de resursele disponibile (în principal financiare) pentru astfel de activităţi şi de experienţa celui care realizează această activitate, astfel, putând fi adoptate măsuri de evitare a riscului, de reducere a probabilităţii sau impactului riscului, de transfer al riscului, de acceptare a riscului sau de creare a unor planuri de contingenţă.

Aşadar, având în vederea că de succesul implementării unui proiect poate depinde viitorul organizaţiei noastre şi că atingerea excelenţei în proiecte se poate realiza numai prin eliminarea riscurilor asociate, putem afirma că managementul riscurilor este o investiţie în viitorul organizaţiei noastre.

Scurtă prezentare a autorului:

Bogdan BONDOR este Şef Serviciu Supraveghere Managementul Traficului Aerian în cadrul Autorităţii Aeronautice Civile Române, organizaţie specializată în reglementarea şi supravegherea modului în care sunt furnizate servicii de navigaţie pentru traficul aerian. Bogdan are o experienţă semnificativă în domeniul managementului riscurilor, mai ales că în domeniul aeronautic acest concept cunoaşte o dezvoltare deosebită, deviza în aviaţie fiind „Safety first”. De asemenea, Bogdan susţine şi cursul de Management de proiect din cadrul CODECS.

A absolvit Institutul militar de aviaţie „Aurel Vlaicu”, Facultatea de Inginerie Aerospaţială, iar acum este în ultimul an la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti. Are un masterat în Managementul Firmei, unul în Elemente Speciale de Inginerie Aeronautică şi este doctorand în cadrul UPB.

Excelenta în proiecte prin eliminarea riscurilor asociate

În fiecare zi, întalnim o multime de situatii potential periculoase si observam cum fiecare actiune de-a noastra este mai mult sau mai putin supusa riscului. Despre identificarea riscurilor în proiecte si metodele de abordare a acestora am stat de vorba cu Bogdan Bondor, Seful Serviciului de Supraveghere a Managementului Traficului Aerian în cadrul Autoritatii Aeronautice Civile Romane.

Autor: Bogdan Bondor

Traficului Aerian în cadrul Autoritatii Aeronautice Civile Romane. Autor: Bogdan Bondor Data publicarii: 14 iulie 2005

Data publicarii: 14 iulie 2005

Cum poate fi definit riscul în proiecte si ce presupune managementul acestuia?

Fiind abstracta si complexa, notiunea de risc este dificil de înteles, nefiind la îndemana oricui sa aiba o reprezentare clara a acesteia. De aceea, termenii de risc, pericol sau hazard au pentru cei mai multi dintre noi aceeasi semnificatie, cu toate ca între acestia exista diferente substantiale.

Nu exista o definitie general acceptata a notiunii de risc, însa majoritatea definitiilor pleaca de la ipoteza ca riscul este o combinatie între probabilitatea frecventei de aparitie a unui eveniment si magnitudinea consecintelor acestei aparitii.

Astfel, riscul în proiecte poate fi definit ca „un eveniment sau un set de evenimente sau situatii care, prin aparitia lor, pot afecta proiectul sau numai o parte a acestuia“. Pentru ca proiectul sa poata fi terminat cu succes, se urmareste înlaturarea aparitiei riscurilor care ar putea sa împiedice implementarea acestuia, iar aceasta activitate este cunoscuta sub numele de managementul riscurilor.

Cine are, de regula, responsabilitatea managementului riscurilor într-un proiect si cum se desfasoara aceasta activitate?

Managementul riscurilor este o activitate care poate fi realizata de catre echipa de proiect sau de catre un compartiment specializat pentru astfel de activitati si cuprinde, în principiu, trei etape principale:

identificarea riscurilor - determinarea acelor situatii periculoase care ar putea afecta proiectul, precum si documentarea caracteristicilor fiecarei astfel de situatii;

evaluarea impactului riscurilor - determinarea magnitudinii impactului acestor situatii periculoase asupra proiectului;

stabilirea metodelor de abordare a riscurilor - alegerea strategiilor eficace pentru diminuarea efectelor aparitiei situatiilor periculoase asupra proiectelor.

Exista mai multe tipuri de risc? Daca da, cum pot fi ele clasificate?

Exista mai multe modalitati de identificare a riscurilor, iar categoriile principale de riscuri identificate pot fi clasificate astfel:

riscuri tehnice - sisteme care nu functioneaza sau care nu functioneaza corespunzator pentru a îndeplini beneficiile estimate;

riscuri privind factorii umani - persoane cheie din cadrul proiectului care devin indisponibile din diferite motive;

riscuri politice/sociale - retragerea sprijinului pentru finalizarea proiectului din cauza schimbarii guvernului sau a protestului comunitatii locale privind implementarea proiectului.

Cum pot fi identificate riscurile într-un proiect si care sunt principalele moda-litati de abordare a acestora?

Evaluarea riscurilor implica atat masurarea probabilitatii de aparitie, cat si impactul riscurilor asupra proiectului. Astfel, pentru fiecare risc identificat, trebuie sa se raspunda la urmatoarele întrebari:

care este probabilitatea de aparitie a riscului?

cat de serios poate afecta proiectul?

care sunt indiciile care vor semnala aparitia riscului?

Stabilirea metodelor de abordare a riscurilor se face în functie de resursele disponibile (în principal financiare) pentru astfel de activitati si de experienta celui care realizeaza aceasta activitate. Astfel, pot fi adoptate masuri de evitare a riscului, de reducere a probabilitatii sau a impactului riscului, de transfer al riscului, de acceptare a riscului sau de creare a unor planuri de contingenta.

Cum vedeti managementul riscurilor integrat în contextul activitatii unei organizatii?

Avand în vedere ca de succesul implementarii unui proiect poate depinde viitorul organizatiei noastre si ca atingerea excelentei în proiecte se poate realiza numai prin eliminarea riscurilor asociate, pot afirma ca managementul riscurilor este o investitie în viitorul organizatiei noastre.

Scurta prezentare a autorului:

Bogdan Bondor este Seful Serviciului de Supraveghere a Managementului Traficului Aerian în cadrul Autoritatii Aeronautice Civile Romane, organizatie specializata în reglementarea si supravegherea modului în care sunt furnizate servicii de na-vigatie pentru traficul aerian. Bogdan are o experienta semnificativa în domeniul managementului riscurilor, cu atat mai mult cu cat în domeniul aeronautic acest concept cunoaste o dezvoltare deosebita, deviza în aviatie fiind Safety first. Bogdan sustine si cursul de Management de proiect în cadrul CODECS.

A absolvit Institutul Militar de Aviatie „Aurel Vlaicu“, Facultatea de Inginerie Aerospatiala, iar acum este student în ultimul an la Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti. Are un masterat în Managementul Firmei, unul în Elemente Speciale de Inginerie Aeronautica si este doctorand în cadrul UPB.