Sunteți pe pagina 1din 1

Art. 92. - Judecatoriile judeca: 1.

in prima instanta, urmatoarele cereri al caror obiect este evaluabil sau, dupa caz, neevaluabil in bani: a) cererile privitoare la nulitatea, anularea sau desfacerea casatoriei; b) cererile privind incredintarea copilului minor sau incuviintarea parintelui de a avea legaturi personale cu acesta, precum si cererile de inapoiere a copilului minor de la persoanele care il detin fara niciun drept; 23 c) cererile privind obligatia legala de intretinere; d) cererile referitoare la inregistrarile in registrele de stare civila, potrivit legii; e) cererile avand ca obiect administrarea cladirilor cu mai multe etaje, apartamente sau spatii aflate in proprietatea exclusiva a unor persoane diferite, precum si cele privind raporturile juridice stabilite de asociatiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice, dupa caz; f) cererile de evacuare; g) cererile referitoare la servitutile privind zidurile si santurile comune, distanta constructiilor si plantatiilor, dreptul de trecere, precum si la alte servituti ori ingradiri ale dreptului de proprietate prevazute de lege, stabilite de parti ori instituite pe cale judecatoreasca; h) cererile privitoare la stramutarea de hotare si cererile in granituire; i) cererile posesorii; j) cererile privind obligatiile de a face, neevaluabile in bani; k) cererile de imparteala judiciara, indiferent de valoare; l) orice cereri evaluabile in bani in valoare de pana la 100.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea partilor, profesionisti sau neprofesionisti; 2. caile de atac impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu activitate jurisdictionala si ale altor organe cu astfel de activitate, in cazurile prevazute de lege; 3. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. Art. 93. - Tribunalele judeca: 1. in prima instanta: a) cererile evaluabile in bani in valoare mai mare de 100.000 lei, indiferent de calitatea partilor, profesionisti sau neprofesionisti; b) cererile privind navigatia civila si activitatea in porturi; c) cererile in materie de contencios administrativ, in afara de cele date in competenta curtilor de apel; d) cererile in materie de proprietate intelectuala; e) conflictele de munca, cu exceptia celor date in competenta altor instante; f) cererile in materie de asigurari sociale; g) cererile in materie de expropriere; h) cererile pentru recunoasterea, precum si cele pentru incuviintarea executarii silite, potrivit legii, a hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii pronuntate ori, dupa caz, emise in alta tara; i) cererile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare; j) orice alte cereri care nu sunt date prin lege in competenta altor instante; 2. ca instante de apel, apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de judecatorii in prima instanta; 3. ca instante de recurs, in cazurile anume prevazute de lege; 4. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. Art. 94. - Curtile de apel judeca: 1. in prima instanta, cererile in materie de contencios administrativ privind actele autoritatilor si institutiilor centrale; 24 2. ca instante de apel, apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de tribunale in prima instanta; 3. ca instante de recurs, in cazurile anume prevazute de lege; 4. orice alte cereri date prin lege in competenta lor. Art. 95. - Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca: 1. recursurile declarate impotriva hotararilor curtilor de apel, precum si a altor hotarari, in cazurile prevazute de lege; 2. recursurile in interesul legii; 3. cererile in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept; 4. orice alte cereri date prin lege in competenta sa.