Sunteți pe pagina 1din 2

In conformitate cu obiectivele asumate de Ministerul Justitiei in domeniul expertilor criminalisti, si anume cresterea numarului de experti, reformarea profesiei de expert

criminalist, eliminarea monopolului statului asupra activitatii de expertiza criminalistica, liberalizarea activitatii de efectuare a expertizelor criminalistice, clarificarea statutului expertilor criminalisti care isi desfasoara activitatea in cadrul INEC, in cursul anului 2010, a fost elaborat un proiect de act normativ pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 75/2000 privind autorizarea expertilor criminalisti care pot fi recomandati de parti sa participe la efectuarea expertizelor criminalistice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si privind Regulamentul pentru autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice. In procesul de elaborare a proiectului de act normativ, Ministerul Justitiei a organizat o serie de consultari cu institutiile si asociatiile profesionale ce au atributii in aceasta materie, in cadrul unor intalniri de lucru cu reprezentanti ai Institutului National de Expertize Criminalistice, Institutului de Criminalistica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Institutului pentru Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Roman de Informatii, Directiei Nationale Anticoruptie, Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si cu reprezentanti ai Asociatiei Criminalistilor din Romania. Solutiile identificate vizeaza, in esenta, urmatoarele: - posibilitatea efectuarii expertizelor dispuse in cadrul procedurilor judiciare atat de catre experti oficiali, cat si de catre experti independenti autorizati, care isi desfasoara activitatea in institute publice sau in laboratoare de specialitate, publice sau private, constituite in conditiile legii; - crearea unei categorii unice de experti criminalisti, a caror activitate este supusa acelorasi drepturi si obligatii; - stabilirea conditiilor de autorizare a laboratoarelor private de expertiza criminalistica si a procedurii de autorizare a activitatii de expertiza criminalistica in laboratoare private, precum si a obligatiilor ce revin laboratoarelor de expertiza criminalistica autorizate. Mentionam ca in temeiul art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice prin afisare pe site din luna iulie a.c. Precizam de asemenea ca, in urma afisarii pe site, am primit o serie de observatii si propuneri pe marginea proiectului. In data de 17 septembrie 2010, Ministerul Justitiei a organizat o dezbatere pe marginea proiectului de lege, la care au participat reprezentanti ai asociatiilor profesionale ale expertilor criminalisti si ai institutiilor cu atributii in domeniu care au exprimat opinii in legatura cu actul normativ. Ulterior, proiectul de lege a fost finalizat, la acest moment aflandu-se in dezbatere parlamentara. Solutiile la care am facut referire mai sus au fost cristalizate pornindu-se de la ideea fundamentala a rolului si importantei expertizei criminalistice in materia probatiunii in cadrul procesului penal, precum si de la faptul ca, de la data numirii acestuia expertul criminalist devine expertul cauzei, si, in acelasi timp, are calitatea de participant la actul de justitie. In aceste conditii, dobandirea calitatii de expert criminalist, precum si exercitarea acestei profesii necesita a fi coordonate sub egida autoritatii statale, in scopul asigurarii unor garantii de impartialitate, obiectivitate si calitate a activitatii de expertiza criminalistica. Tocmai din aceste considerente solutiile alese de Ministerul Justitiei au vizat modificarea si completarea cadrului normativ in vigoare, prin asigurarea premiselor necesare liberalizarii activitatii de expertiza criminalistica, prevazandu-se infiintarea unor laboratoare private de expertiza criminalistica in care sa isi desfasoare activitatea experti criminalisti. In mod corelativ, proiectul de act normativ stabileste si criteriile si conditiile in care se poate dobandi calitatea de expert criminalist autorizat, conditiile de autorizare a laboratoarelor private de expertiza criminalistica, conditiile de valabilitate a rapoartelor de expertiza efectuate in sistem privat, specialitatile de expertiza criminalistica in care se poate obtine calitatea de expert criminalist autorizat. Urmarindu-se aceeasi logica a reglementarii, s-a impus, de asemenea, infiintarea unui tabel nominal cuprinzand expertii criminalisti autorizati, constituit la nivel national, intocmit pe specialitati, care sa fie actualizat permanent de Ministerul Justitiei, in scopul realizarii unei evidente exacte a persoanelor si specialitatilor in care se pot efectua expertize criminalistice. Este deosebit de important de precizat ca activitatea comisiei de autorizare va viza exclusiv aspecte de ordin tehnic, care presupun verificarea cerintelor impuse de lege pentru autorizarea in conditii de functionalitate a laboratoarelor private de expertize criminalistice. Asadar, activitatea comisiei vizeaza strict autorizarea laboratoarelor private, in calitate de entitati abilitate, potrivit legii, sa efectueze expertize criminalistice, dupa momentul autorizarii, aceste laboratoare urmand sa functioneze in mod independent, fara a fi supuse

vreunei imixtiuni din partea autoritatilor statale. In acest sens, proiectul de act normativ propune completarea art. 1 din OG nr.75/2000 astfel: "Expertul criminalist trebuie sa fie impartial si independent in exprimarea si formularea opiniilor stiintifice." Mentionam de asemenea ca autorizarea laboratoarelor de catre comisia amintita mai sus nu este necesara daca acestea indeplinesc cerintele [1][1]standardelor internationale de calitate agreate de catre un organism de acreditare recunoscut in cadrul Uniunii Europene. Totodata, este de precizat ca expertizele criminalistice pot fi efectuate, inclusiv de catre experti criminalisti care au cetatenia unuia dintre statele membre ale UE, ale Confederatiei Elvetiene sau ale Spatiului Economic European, in conditiile stabilite de dispozitiile art. 41 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2000. Comunicatul postat pe site-ul INEC are la baza ideea de a transmite ca INEC are personal de specialitate criminalistica, competent in a efectua expertizele de acest gen. In plus, conform art.119 alin3, atunci cand considera necesar, poate folosi asistenta sau avizul unor specialisti de la alte institutii. Textul de lege nu se refera stricto sensu la expertii criminalisti de la alte institutii abilitate a efectua expertize criminalistice ori constatari tehnico-stiintifice, ci la specialisti (ingineri, chimisti etc.). INEC are personal de specialitate criminalistica competent a efectua expertiza vocii si vorbirii, expertiza fotografiilor si inregistrarilor video si efectueaza, la acest moment, expertize de acest gen pentru instante. Nu au fost restituite dosare la instante pe motiv de imposibilitate a efectuarii expertizei din cauza lipsei de experti in domeniu. INEC efectueaza expertizele cu personal propriu, nu cu ajutorul altor institutii. Comunicatul de pe site-ul INEC se referea la imprejurarile ce se incadrau inart. 916 din Codul de procedura penala - Verificarea mijloacelor de proba - potrivit caruia mijloacele de proba prevazute in prezenta sectiune pot fi supuse expertizei tehnice la cererea procurorului, a partilor sau din oficiu. (INEC are competenta de a efectua doar expertize criminalistice). Dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 714/261/2010 a Legii nr.202/2010, art. 916 din Codul de procedura penala s-a modificat astfel: Mijloacele de proba prevazute in prezenta sectiune pot fi supuse expertizei, la cererea procurorului, a partilor sau din oficiu. Ca urmare a modificarii cadrului legal, la INEC se efectueaza, de la data intrarii in vigoare a legii de mai sus, expertizele criminalistice care au ca obiectiv stabilirea autenticitatii inregistrarilor. Acest lucru a fost adus si la cunostinta instantelor in cauzele in care s-a solicitat o astfel de expertiza. Expertii autorizati nu participa alaturi de expertii criminalisti la efectuarea expertizelor. Prin decizia nr. 3/2011 a directorului INEC, in cauzele in care INEC sau laboratoarele interjudetene sunt investite cu efectuarea expertizelor criminalistice, este interzis a se pune la dispozitia expertilor recomandati de parte dosarele sau materialele inaintate de organul judiciar. In acest sens, au fost intocmite adrese in care se specifica punctul de vedere al INEC in ceea ce priveste modalitatea de participare a expertilor recomandati de parti la efectuarea expertizelor, cu respectarea tuturor normelor in materie, aflate in vigoare. In prezent, este in curs de desfasurare procedura comunicarii acestui material catre toate instantele si organele de urmarire penala din tara. Daca au fost situatii in care au fost emise adrese catre expertii recomandati, acestea s-au datorat faptului ca organele judiciare au dispus acest lucru in mod expres, pentru celeritate. In plus, au existat cazuri in care au fost anulate rapoartele de expertiza criminalistica pe motiv ca nu au fost convocati expertii recomandati de parte la sediul laboratorului interjudetean sau INEC.