Sunteți pe pagina 1din 22

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

Cuprins
1. Proiectarea si organizarea unui compartiment de productie:....................2
1.2. Tehnologiile de realizare: ............................................................................2
1.3. Regimul de lucru: ..........................................................................................................................................3

1.4. Planul de intretinere a utilajelor:................................................................3


3. Calculul incarcarii fiecarui utilaj (Inc):........................................................6
4. Calculul numarului mediu de utilaje:............................................................6
5. Balanta de echilibrare a incarcarii cu disponibilul (cantitati anuale):.......7
5.1. Incarcarea si fondul de timp disponibil pe un utilaj:...............................7
5.2. Incarcarea si fondul de timp disponibil total al utilajelor existente:.......8
5.3. Incarcarea si fondul de timp disponibil total al utilajelor calculate
(adoptate): ...........................................................................................................9
7. Amplasarea teoretica a utilajelor:...............................................................11
7.1. Succesiunea operatiilor:.............................................................................11
...........................................................................................................................12
7.2. Matricea diagonala a frecventelor de aparitie a verigilor:.....................12
7.3. Schema teoretica de amplasare (anexa 3); .............................................12
7.4. Schema practica de amplasare (anexa 4)................................................12
8. Calculul incarcarii si al fondului de timp disponibil pe lunile ianuarie,
februarie si martie:............................................................................................13
8.1. Luna IANUARIE:....................................................................................13
8.2. Luna FEBRUARIE:..................................................................................15
8.3. Luna MARTIE:.........................................................................................17
9. Masuri de echilibrare a capacitaii cu incarcarea:......................................19
9.1. Masuri pentru ajustarea capacitatii pe luna ianuarie:...................................................................................19

9.2. Masuri pentru ajustarea capacitatii pe luna februarie:........................19


9.3. Masuri pentru ajustarea capacitatii pe luna martie:..............................20
10. Planul standard (pentru produsul 3):.......................................................20
10. Planul standard (pentru produsul 3):.......................................................21

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

1. Proiectarea si organizarea unui compartiment de productie:


Sa se proiecteze si sa se organizeze un compartiment de productie cunoscand :

1.1. Produsele de executat ( P1, P2, P3) si cantitatile lunare (unitatea de


masura = bucati):

P1
P2
P3

Ian
12500
18000
17000

Feb
17000
14000
12500

Mar
0
11000
15000

Apr
10000
9000
19000

Mai
12000
15500
0

Iun
9000
12000
11500

Iul
13000
8000
15500

Aug
0
10000
17000

Sep
11000
15000
13000

Oct
14500
13000
10000

Nov
11500
0
14000

Dec
16000
17000
20000

Q / an
126500
142500
164500

1.2. Tehnologiile de realizare:


Produse /
Utilaje
A
B
C
D
E
F
G

P1
nr.
op.
1
2
4
5
6
7

norma
de
timp
1
2
1
1
3
1

P2
nr.
op.
1
3
4
2
6
7
-

P3
norma
de
timp
2
1
2
2
2
2
-

nr.
op.
2
4
3
1
7
6

norma
de
timp
1
3
3
2
1
2

valoare /
utilaj
(euro)

suprafata /
utilaj
(L*l = mp)

27000
30000
25000
40000
48000
53000
45000

3*2=6
3*1.5=4.5
2*2=4
3*1.5=4.5
2*2=4
2.5*2=5
2*2.5=5

nr. utilaje
existente
3
1
4
4
5
3
2

calculate
(adoptate)
4
2
5
6
5
5
3

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

1.3. Regimul de lucru:

Se lucreaza in 2 schimburi a cate 8 ore / schimb (pauza de masa = 30 min);

Se lucreaza 5 zile / saptamana;

Durata medie a concediului de odihna este de 21 zile lucratoare / an;

Zile legale libere:


- 1, 2, 3 ianuarie;
- 3 zile de Paste;
- 1 mai;

Total zile libere / an = 129 zile

- 1 dec;
- 24, 25, 26, 27 dec;
- 96 zile weekend- urile.

1.4. Planul de intretinere a utilajelor:

A
B
C
D
E
F

Ian
1

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul
2

Aug

Sept

Oct

3
1

1
2

3
3

Nov

Dec

Total
3
5
4
3
5
3

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI
G

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

2. Calculul fondului de timp disponibil al fiecarui utilaj (fdi):


fdi = fn - Tr
fn = fondul nominal de timp (nr. ore lucratoare dintr-un an);
Tr = timpul afectat reparatiilor planificate (nr. zile/an).
fn = nr. zile calendaristice/an nr. zile libere/an
fn = 365 zile 129 zile
fn = 236 zile/an = 236 zile/an * 16 ore/zi = 3.776 ore/an
fdA = 3.776 ore/an 3 zile/an * 16 ore/zi = 3.776 ore/an 48 ore/an = 3.728 ore/an;
fdB = 3.776 5*16 = 3.696 ore/an;
fdC = 3.776 4*16 = 3.712 ore/an;
fdD = 3.776 3*16 = 3.728 ore/an;
fdE = 3.776 5*16 = 3.696 ore/an;
fdF = 3.776 3*16 = 3.728 ore/an;
fdG=3.7762*16=3.744ore/an

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

3. Calculul incarcarii fiecarui utilaj (Inc):


Inc = Qj * tij
Qj = cantitatea anuala de produse de executat;
tij = durata de executie a operatiei i .
IncA = 126.500 buc/an * 1 min/buc + 142.500 buc/an * 2 min/buc + 164.500 buc/an * 1
min/buc

= 576.000 min/an = 9.600 ore/an;

IncB = 126.500*2 + 142.500*1 = 395.500 min/an = 6.592 ore/an;


IncC = 142.500*2 + 164.500*3 = 778.500 min/an = 12.975 ore/an;
IncD = 126.500*1 + 142.500*2 + 164.500*3 = 905.000 min/an = 15.083 ore/an;
IncE = 126.500*1 + 142.500*2 + 164.500*2 = 740.500 min/an = 12.342 ore/an;
IncF = 126.500*3 + 142.500*2 + 164.500*1 = 829.000 min/an = 13.817 ore/an;
IncG =126.500*1 + 164.500*2 = 455.500 min/an = 7.592 ore/an.

4. Calculul numarului mediu de utilaje:


Nr.m.u.i = Qj * tij / (fdi*k inc);
k inc = gradul de incarcare a utilajelor;
k inc = = 0,7 (productie de serie)
Nr.m.u.A = 9.600 / 3.728*0,7 = 3,67 = 4 utilaje;
Nr.m.u.B = 6.592 / 3.696*0,7 = 2,554 = 2 utilaje;
Nr.m.u.C = 12.975 / 3.712*0,7 = 4,99 = 5 utilaje;
Nr.m.u.D = 15.083 / 3.728*0,7 = 5,77 = 6 utilaje;
Nr.m.u.E = 12.342 / 3.696*0,7 = 4,77 = 5 utilaje;
Nr.m.u.F = 13.817 / 3.728*0,7 = 5,29 = 5 utilaje;
Nr.m.u.G = 7.592 / 3.744*0,7 = 2,89 = 3 utilaje.

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

5. Balanta de echilibrare a incarcarii cu disponibilul


(cantitati anuale):

5.1. Incarcarea si fondul de timp disponibil pe un utilaj:


Tipuri de utilaje

Incarcarea utilajelor
(ore/an)
9.600
6.592
12.975
15.083
12.342
13.817
7.592

A
B
C
D
E
F
G

Fondul disp de timp / utilaj


(ore/an)
3.728
3.696
3.712
3.728
3.696
3.728
3.744

Incarcarea si fondul disponibil / utilaj


16000

nr. ore

14000
12000

Incarcarea

10000
8000
6000

Fondul disponibil de timp /


utilaj

4000
2000
0
A

tipuri de utilaje

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

5.2. Incarcarea si fondul de timp disponibil total al utilajelor


existente:

fdti = nr. utilaje existente * fd/utilaj * k inc


fdtA = 3 utilaje * 3.728 ore/utilaj * 0,7 = 7.829 ore;
fdtB = 1*3.696*0,7 = 2.587 ore;

fdtC = 4*3.712*0,7 = 10.394 ore;

fdtD = 4*3.728*0,7 = 10.438 ore;

fdtE = 5*3.696*0,7 = 12.936 ore;

fdtF = 3*3.728*0,7 = 7.829 ore;

fdtG = 2*3.744*0,7 = 5.242 ore.

Tipuri de utilaje

Incarcarea utilajelor
(ore/an)

A
B
C
D
E
F
G

9.600
6.592
12.975
15.083
12.342
13.817
7.592

Fondul disp de timp al


utilajelor existente
(ore/an)
7.829
2.587
10.394
10.438
12.936
7.829
5.242

nr. ore

Incarcarea si fondul disponibil de timp al utilajelor


existente
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Incarcarea
Fondul disponibil de timp al
utilajelor existente

tipuri de utilaje

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

5.3. Incarcarea si fondul de timp disponibil total al utilajelor


calculate (adoptate):

Balanta de echilibrare a incarcarii cu disponibilul


fdti = nr. utilaje adoptate * fd/utilaj * k inc
fdtA = 4 utilaje * 3.728 ore/utilaj * 0,7 = 10.438 ore;
fdtB = 2*3.696*0,7 = 5.174 ore;

fdtC = 5*3.712*0,7 = 12.992 ore;

fdtD = 6*3.728*0,7 = 15.658 ore;

fdtE = 5*3.696*0,7 = 12.936 ore;

fdtF = 5*3.728*0,7 = 13.048 ore;

fdtG = 3*3.744*0,7 = 7.862 ore.

Tipuri de utilaje

Incarcarea utilajelor
(ore/an)

A
B
C
D
E
F
G

9.600
6.592
12.975
15.083
12.342
13.817
7.592

Fondul disp de timp al


utilajelor calculate
(ore/an)
10.438
5.174
12.992
15.658
12.936
13.048
7.862

Incarcarea si fondul disponibil de timp al utilajelor calculate


(adoptate)
20000
nr. ore

15000

Incarcarea

10000

Fondul disponibil de timp al


utilajelor calculate (adoptate)

5000
0
A

tipuri de utilaje

10

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

6. Determinarea valorii investitiei necesare:


Nr. utilaje achizitionate = nr. utilaje calculate nr. utilaje existente
Nr. ut. A = 4 3 = 1 utilaj;
Nr. ut. B = 2 1 = 1 utilaj;
Nr. ut. C = 5 4 = 1 utilaj;
Nr. ut. D = 6 4 = 2 utilaje;
Nr. ut. E = 5 5 = 0;
Nr. ut. F = 5 3 = 2 utilaje;
Nr. ut. G = 3 2 = 1 utilaj;

Valoarea utilajelor achizitionate (valoarea investitiei) = nr. utilaje


achizitionate * valoarea / utilaj
Val. ut. A = 1 utilaj * 27.000 / utilaj = 27.000
Val. ut. B = 1 utilaj * 30.000 / utilaj = 30.000
Val. ut. C = 1 utilaj * 25.000 / utilaj = 25.000
Val. ut. D = 2 utilaje * 40.000 / utilaj = 80.000
Val. ut. F = 2 utilaje * 53.000 / utilaj = 106.000
Val. ut. G = 1 utilaj * 45.000 / utilaj = 45.000
Valoarea totala a utilajelor achizitionte = 313.000
Suprafata halei in urma amplasarii practice a utilajelor:
L = 57 m;

l = 27 m;

Suprafata = 57 m * 27 m = 1.539 mp/hala

(200 /mp);

Valoarea totala a halei = 1.539 mp * 200 /mp = 307.800


sau
O travee are dimensiunile 9:6, rezultand 54 mp/travee, respectiv 28.5 travee/hala
Valoarea unei travee = 10.800
Valoarea totala a halei = 28.5 travee * 10.800 /travee = 307.800

11

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

7. Amplasarea teoretica a utilajelor:

7.1. Succesiunea operatiilor:


P1

P2

P3

Nr. op. M.U.

Veriga Nr. op. M.U.

Veriga Nr. .op M.U.

Veriga

AB

AD

EA

DB

AD

BD

BC

DC

DE

EF

CE

CG

FG

EF

GF

Nr. op. = numar operatie;


M.U. = masini unelte

12

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

7.2. Matricea diagonala a frecventelor de aparitie a verigilor:


A

/
//

//

//

//

6(4)

4(4)

5(4)

4(3)

4(3)
A

7.3. Schema teoretica de amplasare (anexa 3);

7.4. Schema practica de amplasare (anexa 4).

4(2)

3(2)

13

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

8. Calculul incarcarii si al fondului de timp disponibil pe


lunile ianuarie, februarie si martie:
8.1. Luna IANUARIE:
* Calculul fondului de timp disponibil al fiecarui utilaj (fdi):
fdi = fn - Tr
fn = fondul nominal de timp (nr. ore lucratoare dintr-o luna);
Tr = timpul afectat reparatiilor planificate (nr. zile/luna).
fn = nr. zile calendaristice/luna nr. zile libere/luna
fn = 31 zile 11 zile libere (respective 1, 2, 3 ian + 8 zile weekend- urile)
fn = 20 zile/luna = 20 zile/luna * 16 ore/zi = 320 ore/luna
fdA = 320 ore/luna 1 zi/luna * 16 ore/zi = 320 ore/luna 16 ore/luna = 304 ore/luna;
fdB = 320 ore/luna;
fdC = 320 ore/luna;
fdD = 320 ore/luna;
fdE = 320 3*16 = 320 48 = 272 ore /luna;
fdF = 320 ore/luna;
fdG = 320 1*16 = 320 16 = 304 ore/luna.

* Calculul fondului de timp disponibil total

al utilajelor adoptate

(calculatel):
fdti = nr. utilaje adoptate * fd/utilaj * k inc
fdtA = 4 utilaje * 304 ore/utilaj * 0,7 = 852 ore;
fdtB = 2*320*0,7 = 448 ore;

fdtC = 5*320*0,7 = 1.120 ore;

fdtD = 6*320*0,7 = 1.344 ore;

fdtE = 5*272*0,7 = 952 ore;

fdtF = 5*320*0,7 = 1.120 ore;

fdtG = 3*304*0,7 = 639 ore.

14

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

* Calculul incarcarii fiecarui utilaj (Inc):


Inc = Qj * tij
Qj = cantitatea lunara de produse de executat;
tij = durata de executie a operatiei i .
IncA = 12.500 buc/luna * 1 min/buc + 18.000 buc/luna * 2 min/buc + 17.000 buc/luna *
1 min/buc = 65.500 min/luna ore/luna = 1.092 ore/luna;
IncB = 12.500*2 + 18.000*1 = 43.000 min/luna = 717 ore/luna;
IncC = 18.000*2 + 17.000*3 = 87.000 min/luna = 1.450 ore/luna;
IncD = 12.500*1 + 18.000*2 + 17.000*3 = 99.500 min/luna = 1.658 ore/luna;
IncE = 12.500*1 + 18.000*2 + 17.000*2 = 82.500 min/luna = 1.375 ore/luna;
IncF = 12.500*3 + 18.000*2 + 17.000*1 = 90.500 min/luna = 1.508 ore/luna;
IncG =12.500*1 + 17.000*2 = 76.500 min/luna = 775 ore/luna.

Incarcarea si fondul disponibil total pe luna ianuarie


Tipuri de utilaje

Incarcarea utilajelor
(ore/luna)
1.092
717
1.450
1.658
1.375
1.508
775

A
B
C
D
E
F
G

Fondul disp de timp al


utilajelor calculate
(ore/luna)
852
448
1.120
1.344
952
1.120
639

Incarcarea si fondul disponibil pe luna


ianuarie
2000
1500

Incarcarea

1000

Fondul disponibil
total

500
0
A

15

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

8.2. Luna FEBRUARIE:


* Calculul fondului de timp disponibil al fiecarui utilaj (fdi):
fdi = fn - Tr
fn = fondul nominal de timp (nr. ore lucratoare dintr-o luna);
Tr = timpul afectat reparatiilor planificate (nr. zile/luna).
fn = nr. zile calendaristice/luna nr. zile libere/luna
fn = 28 zile 8 zile libere (respective 4 weekend- uri)
fn = 20 zile/luna = 20 zile/luna * 16 ore/zi = 320 ore/luna
fdA = 320 ore/luna;
fdB = 320 ore/luna;
fdC = 320 ore/luna;
fdD = 320 ore/luna 2 zile/luna * 16 ore/zi = 320 ore/luna 32 ore/luna = 288 ore/luna;
fdE = 320 ore/luna;
fdF = 320 ore/luna;
fdG = 320 ore/luna;

* Calculul fondului de timp disponibil total


(calculatel):
fdti = nr. utilaje adoptate * fd/utilaj * k inc
fdtA = 4 utilaje * 320 ore/utilaj * 0,7 = 896 ore;
fdtB = 2*320*0,7 = 448 ore;
fdtC = 5*320*0,7 = 1.120 ore;
fdtD = 6*288*0,7 = 1.210 ore;
fdtE = 5*320*0,7 = 1.120 ore;
fdtF = 5*320*0,7 = 1.120 ore;
fdtG = 3*320*0,7 = 672 ore

al utilajelor adoptate

16

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

* Calculul incarcarii fiecarui utilaj (Inc):


Inc = Qj * tij
Qj = cantitatea lunara de produse de executat;
tij = durata de executie a operatiei i .
IncA = 17.000 buc/luna * 1 min/buc + 14.000 buc/luna * 2 min/buc + 12.500 buc/luna *
1 min/buc = 57.500 min/luna = 959 ore/luna;
IncB = 17.000*2 + 14.000*1 = 48.000 min/luna = 800 ore/luna;
IncC = 14.000*2 + 12.500*3 = 65.500 min/luna = 1.092 ore/luna;
IncD = 17.000*1 + 14.000*2 + 12.500*3 = 82.500 min/luna = 1.375 ore/luna;
IncE = 17.000*1 + 14.000*2 + 12.500*2 = 70.000 min/luna = 1.167 ore/luna;
IncF = 17.000*3 + 14.000*2 + 12.500*1 = 91.500 min/luna = 1.525 ore/luna;
IncG =17.000*1 + 12.500*2 = 42.000 min/luna = 700 ore/luna.

Incarcarea si fondul disponibil total pe luna februarie


Tipuri de utilaje

Incarcarea utilajelor
(ore/luna)
959
800
1.092
1.375
1.167
1.525
700

A
B
C
D
E
F
G

Fondul disp de timp al utilajelor


calculate (ore/luna)
896
448
1.120
1.210
1.120
1.120
672

Incarcarea si fondul disponibil pe luna


februarie
2000
1500

Incarcarea

1000

Fondul disponibil
total

500
0
A

17

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

8.3. Luna MARTIE:


* Calculul fondului de timp disponibil al fiecarui utilaj (fdi):
fdi = fn - Tr
fn = fondul nominal de timp (nr. ore lucratoare dintr-o luna);
Tr = timpul afectat reparatiilor planificate (nr. zile/luna).
fn = nr. zile calendaristice/luna nr. zile libere/luna
fn = 31 zile 8 zile libere (respective 4 weekend- uri)
fn = 23 zile/luna = 20 zile/luna * 16 ore/zi = 368 ore/luna
fdA = 368 ore/luna;
fdB = 368 ore/luna 2 zile/luna * 16 ore/zi = 368 ore/luna 32 ore/luna = 336 ore/luna;
fdC = 368 ore/luna;
fdD = 368 ore/luna;
fdE = 368 ore/luna;
fdF = 368 ore/luna;
fdG = 368 ore/luna;

* Calculul fondului de timp disponibil total


(calculatel):
fdti = nr. utilaje adoptate * fd/utilaj * k inc
fdtA = 4 utilaje * 368 ore/utilaj * 0,7 = 1.031 ore;
fdtB = 2*336*0,7 = 471 ore;
fdtC = 5*368*0,7 = 1.288 ore;
fdtD = 6*368*0,7 = 1.546 ore;
fdtE = 5*368*0,7 = 1.288 ore;
fdtF = 5*368*0,7 = 1.288 ore;
fdtG = 3*368*0,7 = 773 or

al utilajelor adoptate

18

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

* Calculul incarcarii fiecarui utilaj (Inc):


Inc = Qj * tij
Qj = cantitatea lunara de produse de executat;
tij = durata de executie a operatiei i .
IncA = 11.000 buc/luna * 2 min/buc + 15.000 buc/luna * 1 min/buc = 37.000 min/luna
= 617 ore/luna;
IncB = 11.000*1 = 11.000 min/luna = 184 ore/luna;
IncC = 11.000*2 + 15.000*3 = 67.000 min/luna = 1.117 ore/luna;
IncD = 11.000*2 + 15.000*3 = 67.000 min/luna = 1.117 ore/luna;
IncE = 11.000*2 + 15.000*2 = 52.000 min/luna = 867 ore/luna;
IncF = 11.000*2 + 15.000*1 = 37.000 min/luna = 617 ore/luna;
IncG = 15.000*2 = 30.000 min/luna = 500 ore/luna.

Incarcarea si fondul disponibil total pe luna martie


Tipuri de utilaje

Incarcarea utilajelor
(ore/luna)
617
184
1.117
1.117
867
617
500

A
B
C
D
E
F
G

Fondul disp de timp al


utilajelor calculate
(ore/luna)
1.031
471
1.288
1.546
1.288
1.288
773

Incarcare si fondul disponibil pe luna


martie
2000
1500

Incarcarea

1000

Fondul disponibil
total

500
0
A

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

19

9. Masuri de echilibrare a capacitaii cu incarcarea:

9.1. Masuri pentru ajustarea capacitatii pe luna

ianuarie:
1. La utilajul A, incarcarea depaseste capacitatea cu 240 ore (1092 852), ceea ce
inseamna ca se vor recupera 12 ore/zi (240 ore / 20 zile lucratoare). Ca atare, in luna
ianuarie va creste programul zilnic de lucru prin efectuarea de ore suplimentare, in cazul
de fata fiind necesare 3 ore/utilaj (12 ore/zi / 4 utilaje A), adica 1,5 ore/schimb (3
ore/utilaj/2schimburi ), respective 90 min/schimb.
2. La utilajul G, incarcarea depaseste capacitatea cu 136 ore (775 639), ceea ce
inseamna ca se vor recupera 6,8 ore/zi (136 ore / 20 zile lucratoare). Ca atare, in luna
ianuarie va creste programul zilnic de lucru prin efectuarea de ore suplimentare, in cazul
de fata fiind necesare 2,3 ore/utilaj (6,8 ore/zi / 3 utilaje G), adica 1,15 ore/schimb (69
min/schimb).

9.2. Masuri pentru ajustarea capacitatii pe luna februarie:


1. La utilajul A, incarcarea depaseste capacitatea cu 63 ore (959 896), ceea ce inseamna
ca se vor recupera 3,15 ore/zi (63 ore / 20 zile lucratoare). Ca atare, in luna ianuarie va
creste programul zilnic de lucru prin efectuarea de ore suplimentare, in cazul de fata fiind
necesare 0,80 ore/utilaj (3,15 ore/zi / 4 utilaje A), adica 0,40 ore/schimb (24
min/schimb).
2. La utilajul G, incarcarea depaseste capacitatea cu 28 ore (700 672), ceea ce inseamna
ca se vor recupera 1,4 ore/zi (28 ore / 20 zile lucratoare). Ca atare, in luna ianuarie va
creste programul zilnic de lucru prin efectuarea de ore suplimentare, in cazul de fata fiind
necesare 0,46 ore/utilaj (1,4 ore/zi / 3 utilaje G), adica 0,23 ore/schimb (14 min/schimb).

20

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

9.3. Masuri pentru ajustarea capacitatii pe luna martie:


1. La utilajul A, capacitatea depaseste incarcarea cu 414 ore (1031 617), ceea ce
inseamna ca se reduce programul de lucru cu 20,7 ore/zi (414 ore / 20 zile lucratoare), in
cazul de fata fiind vorba de 5,17 ore/utilaj (20,7 ore/zi / 4 utilaje A), adica 2,58
ore/schimb (155 min/schimb), durata unui schimb pe luna martie fiind de 5,42
ore/schimb (8 ore/schimb 2,58 ore reduse), respectiv 325 min/schimb.
2. La utilajul G, capacitatea depaseste incarcarea cu 273 ore (773 500), ceea ce
inseamna ca se reduce programul de lucru cu 13,6 ore/zi (273 ore / 20 zile lucratoare), in
cazul de fata fiind vorba de 4,55 ore/utilaj (13,6 ore/zi / 3 utilaje G), adica 2,27
ore/schimb (136 min/schimb), durata unui schimb pe luna martie fiind de 5.73
ore/schimb, respectiv 344 min/schimb.

10. Planul standard (pentru produsul 3):


Formulele utilizate la realizarea planului standard:
= tactul = Fnz / Ngz , unde: Fnz = fondul de timp nominal zilnic;
Ngz = cantitatea de produse de executat zilnic;
Fnz = 2 * 8 ore/zi * 60 min/ora = 960 min/zi
Ngz = 146.500 buc/an / 236 zile lucratoare/an = 697 buc/zi
960 = min/zi / 697 buc/zi = 1.37 min/buc
Mi = numarul teoretic de locuri de munca = tni /
tni timpi normati pe operatie;
Mi = numarul adoptat al locurilor de munca (se stabileste prin rotunjire prin
adaugare la o valoare intreaga a lui Mi );
K inc = gradul de incarcare a locurilor de munca = Mi / Mi;
Ti = durata functionarii fiecarui loc de munca = Ro * K inc;
Wi = productivitatea orara = Mi *60 / tni (buc/ora)

Ti total = Ti * Mi

21

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

10. Planul standard (pentru produsul 3):


Nr
crt.

Denumirea operatiei

tni
min/buc

Mi

Mi

k inc

Ti total
(ore)

Wi
buc/h

Strunjire

1,46

0,73

6*2 = 12

60

Frezare

0,73

0,73

60

Gaurire

2,18

0,73

6*3 = 18

60

Pilire

2,18

0,73

6*3 = 18

60

Filetare

1,46

0,73

6*2 = 12

60

Rectificare

0,73

0,73

60

Unde:
tni timpi normati pe operatie ;
Mi numarul teoretic de locuri de munca;
Mi numarul adoptat al locurilor de munca;
K inc gradul de incarcare a locurilor de munca;
Ti durata functionarii fiecarui loc de munca;
Wi productivitatea orara.

7
15

8
16

9
17

R0=8 ore
10
11
18
19

12
20

13
21

14
22

15
23

Pn
max

MANAGEMENT- UL PRODUCTIEI

22