Sunteți pe pagina 1din 4

1. Valorile mobiliare Totalitatea instrumentelor unei piete de capital formeaza categoria produselor bursiere.

Din aceasta categorie fac parte si valorile mobiliare. Acestea reprezinta instrumente negociabile materializate sau inscrise in cont, care ofera detinatorilor anumite drepturi asupra emitentului. Drepturile care izvorasc din detinerea de actiuni sunt stabilite prin contractul de emisiune al acestora. Prima definitie a valorilor mobiliare a fost data in legea 52/1994 potrivit careia, valorile mobiliare pot fi: actiunile, obligatiunile precum si instrumentele financiare derivate sau orice alte titluri de credit, incadrate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in aceasta categorie. Legea nr. 297/2004 privind piata de capital defineste valorile mobiliare ca fiind: a) actiuni emise de societati comerciale si alte valori mobiliare echivalente ale acestora, negociate pe piata de capital; b) obligatiuni si alte titluri de creanta, inclusiv titlurile de stat cu scadenta mai mare de 12 luni, negociabile pe piata de capital; c) orice alte titluri negociate in mod obisnuit, care dau dreptul de a achizitiona respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb, dand loc la o decontare in bani, cu exceptia instrumentelor de plata. Din punct de vedere al caracteristicilor lor, valorile mobiliare sunt structurate in: a). valori mobiliare primare reprezentate de actiuni si obligatiuni; b). valori mobiliare derivate care pot rezulta din combinarea valorilor mobiliare primare. Pot fi incheiate intre emitent si investitor (forward) sau pot fi standardizate (futures si options); c). valori mobiliare sintetice rezulta din combinarea de catre societatile financiare a unor active diferite si crearea pe aceasta baza a unui instrument de plasament nou. Cele mai cunoscute astfel de contracte sunt cele pe indici de bursa. Actiunile 1 Definitie . Actiunile sunt valori mobiliare emise de o societate comerciala, reprezentand o cota parte din capitalul social al unei societati. Este un titlu negociabil, ce confera detinatorului o serie de drepturi: - drepturi patrimoniale: dreptul de proprietate asupra unei cote valorice din capitalul social,

corespunzator sumei subscrise; dreptul de a participa la impartirea profitului;

dreptul de a primi o parte corespunzatoare din activul social ramas dupa lichidarea societatii. - drepturi personale nepatrimoniale: dreptul de a primi un inscris care contine dreptul de proprietar al detinatorului; dreptul de a dispune liber de actiuni; dreptul de a participa la elaborarea deciziilor; dreptul de control si informare;

dreptul de preemtiune sau de mentinere a calitatii de proprietar in functie de marimea capitalului investit.

2 Clasificarea actiunilor a) dupa drepturile pe care le genereaza actiunile pot fi: - actiuni ordinare care reflecta marimea capitalului social, ele reprezentand dovada participarii la societate. Atunci cand persoana cumpara actiuni ale unei societati ea dobandeste drepturi si obligatii ca asociat; - actiuni preferentiale atesta de asemenea participarea la societate, dar au caracteristici care le disting de cele ordinare. Astfel actionarii au dreptul la dividende fixe, care se platesc inaintea celor ordinare. Actionarii nu dispun de dreptul la vot, in afara de cazul in care a fost dispus altfel prin contractul preferential, caz in care actiunile preferentiale dau dreptul de vot. Actiunile preferentiale pot fi: cumulative - daca societatea nu poate plati dividendele intr-un an, atunci ele se cumuleaza si vor fi platite in momentul in care societatea va avea profituri suficiente; necumulative - actionarii vor primi un dividend fix in fiecare an, iar in eventualitatea ca societatea nu plateste dividendele respective, nu exista o acumulare a restantelor; participative - actionarii primesc un dividend fix, corespunzator actiunilor lor preferentiale in fiecare an si mai pot primi o parte suplimentara din profit, dupa ce actionarilor ordinari li sau platit dividendele.

b) dupa modul de transmitere actiunile se impart in: - actiuni nominative, au inscris numele detinatorilor si pot fi transmise unei alte persoane, numai prin transcrierea tranzactiei intr-un registru la societatea emitenta; - actiuni la purtator, nu poarta nici un nume si se pot transmite fara nici o formalitate, cel care le detine fiind recunoscut ca actionar. c) in functie de treapta atinsa in indeplinirea rolului lor de autofinantare, actiunile cunosc urmatoarele stadii: - actiuni autorizate ce reprezinta numarul maxim de actiuni ce poate fi emis, numarul fiind stabilit prin statut; - actiuni neemise reprezinta acea parte din numarul total de actiuni autorizate care inca nu au fost emise in vederea comercializarii si care, constituie potentialul de autofinantare al societatii; - actiuni emise reprezinta cuantumul actiunilor autorizate care au fost emise si comercializate sau se afla in procesul distributiei; - actiuni de trezorerie sunt actiunile proprii pe care societatea si le rascumpara de pe piata pentru a le revinde atunci cand pretul acestora creste; - actiuni puse in vanzare sunt actiuni emise si aflate in procesul distributiei pentru care societatea nu plateste inca dividende si a caror contravaloare urmeaza a fi incasata; - actiuni aflate pe piata-sunt actiuni emise si vandute care se afla in posesia actionarilor si pentru care societatea plateste dividende. d). dupa forma de prezentare, actiunile pot fi: - materializate printr-un inscris; - dematerializate, caz in care sunt inregistrate in cont. Principalele drepturi si obligatii ale partilor implicate, sunt inscrise pe fata actiunii sub forma clauzelor si mentiunilor. Astfel se precizeaza: numele emitentului, tipul actiunii, adresa emitentului, numarul autorizatiei de functionare, valoarea nominala, seria si numarul inscrisului, data emisiunii, semnatura si stampila emitentului. Pe langa aceste date se mai inscriu: - clauza de revocare sau rascumparare ce permite emitentului sa-si retraga de pe piata titlurile prin rascumpararea lor de la detinatori;

- clauza de protejare a investitorului ce stabileste perioada de timp in care emitentul nu are voie sa-si exercite dreptul de revocare, perioada in care investitorul se poate bucura de drepturile prevazute in contract.