Sunteți pe pagina 1din 1

MINUTA DE INFORMARE

INCHEIATA ASTAZI: DATA DE


02.09.2013
IN CONFORMITATE CU ART.17 DIN CODUL MUNCII IN VEDEREA ANGAJARII
NUMITEI :
PANAIT DORINA PAULINA

a)
identitatea partilor: angajator SC DOVI IMPORT EXPORT SRL.; viitor salariat PANAIT
DORINA PAULINA
b)
locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in
diverse locuri .................................-............................................................................................
c)
sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului: judet CONSTANTA,loc. CONSTANTA, str.
DISPENSARULUI, nr.8, bl.24A, sc.A, ap.13
d)
functia/ocupatia conform specifictiei COR : VANZATOR (522101)
e)
criterii de evaluare a activitatii profesionale a salariatului conform regulamentului intern: gradul
de indeplinire a obiectivelor individuale, modul de indeplinire a acestora, abilitatile si competentele
salariatului, respectarea normelor si regulilor Angajatorului.
f)
atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca
g)
riscurile specifice postului h)
data la care contractul urmeaza sa isi produca efectele 03.09.2013
i)
in cazul unui contract de munca pe perioada determinata sau al unui contract de munca
temporara, durata acestora ........................................-.................................................................
j)
durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul 21 zile lucratoare
k)
conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia 20 zile
lucratoare
l)
salariu de baza lunar este de 864 lei, din care:

sporuri 2% PT ZILE DE REPAUS


25% PT ORELE DE NOAPTE

indemnizatii .................-..............................

alte adaosuri ..................-............................


m)
durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana 8 ore/zi ; 40 ore/sapt
n)
indicarea contractului colectiv de munca ce indica conditiile munca ala salariatului ............
.......................................................................-..............................................................................
o)
durata perioadei de proba .......30 zile calendaristice
ANGAJATOR,
S.C. DOVI IMPORT EXPORT S.R.L.

AM LUAT LA CUNOSTINTA,
NUME SI PRENUME

REPRZENTATA PRIN
DONE ANICA

................................................................
CNP .......................................................
SEMNATURA