Sunteți pe pagina 1din 2

S.CS.R.

L
PCT. LUCRU.
COMPARTIMENTUL

APROBAT,
ADMINISTRATOR

FISA POSTULUI
1.Denumirea postului:MECANIC AUTO
2. Cerintele postului
-studii: medii( de specialitate)
- vechime in activitatea postului:
-alte cerinte specifice:
3.Relatii ierarhice
-este subordonat: coordonatoruli parcului auto, conducerea societatii
-are in subordine:
4.Obiectivele postului: asigurarea functionarii corespunzatoare a mijloacelor
de transport ale unitatii
5. Sarcini, competente, responsabilitati in realizarea obiectivelor postului:
- participa la instructajul de protectie a muncii si psi;
- respectarea programului de munca impus si a regulamentului de ordine
interioara;
- sa aiba o atitudine demna, corecta, respectuaosa;
- sa nu fumeze decat in spatiile special amenajate din cadrul societatii;
- sa respecte contractul individual de munca;
- pastreaza si raspunde de documentele cu care vine in contact;
- executa si alte sarcini conform specificului locului de munca solicitate de
seful direct sau de conducerea companiei;
- efectueaza activitatile conform prevederilor legilor in vigoare;
- raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor mijloacelor de
transport;
- raspunde de starea mijloacelor fixe din dotare (utilaje);
- intretinerea mijloacelor de transport inainte de plecarea in cursa;
- urmarirea starii tehnice a mijloacelor de transport si anuntarea sefului
direct la sesizarea unor defectiuni;
- realizarea reparatiilor necesare la mijloacele auto;

- stabilirea necesarului de piese de schimb si emiterea comenzilor necesare


catre seful direct;
- neindeplinirea totala sau partiala sau indeplinirea defectuasa a sarcinilor
specifice in fisa postului, constituie motiv de sanctionare, inclusive cu
desfacerea contractului individual de munca, conform prevederilor codului
Muncii.
6. Documente, lucrari intocmite: intocmirea documentelor necesare pentru
evidentierea investitiilor effectuate si predarea la timp catre compartimentele
autorizate;
7. Relatii de colaborare: in indeplinirea sarcinilor de serviciu colaboreaza cu
ceilalti salariati din cadrul serviciului, cu seful serviciului si cu serviciul
aprovizionare-distributie
Titularul postului:
Functia:
Studii:
Vechimea:
Nr. Marca:
Inlocuitor pe perioada absentei din unitate:
Delegare: in functie de sarcinile primate in interes de serviciu
Acomodarea cu serintele postului: 15 zile de proba
Profil: initiative, disciplina, stare de sanatate buna, responsabilitate, rezistenta
la stre, stabilitate psiho-emotionala, stapanire de sine, perseverenta
Program: 8 ore zilnic, tura sau program flexibil
Munca:vanzarea marfurilor
Salarizare: conform cu contractul individual de munca
Posibilitati de promovare: pe criterii profesionale
Alte mentiuni:in functie de activitatea curenta a unitatii, salariatul va indeplini
orice alte sarcini dispuse de catre conducere, corespunzator competentelor sale
profesionale.
Inlocuieste fisa postului din data de:
Prezentul document se constituie in anexa la contractul individual de
munca si, a fost intocmit in 2(doua) exemplare originale, unul pentru salariat
si unul pentru dosarul sau de personal.
Luat la cunostinta in legatura cu fisa postului si cu regulametul de
ordine interioara al societatii
Data comunicarii: Semnatura salariatului: