Sunteți pe pagina 1din 2

Medias, Sos. Sibiului Nr. 174 A, Jud.

Sibiu, cod 551118 Telefon : 0269 838 241 Fax: 0269 806 242 NR. ORC J32/1640/1994 CUI : RO6467952

BancaTransilvania Medias Cont: RO42BTRL05801202432231XX Trezorerie Cont: RO57TREZ5775069XXX000363 e-mail: office@bmttransconstruct.ro

FISA POSTULUI PENTRU MESERIA DE ELECTRICIAN AUTO

1. Denumirea compartimentului: UNITATE SERVICE 2. Denumirea postului: ELECTRICIAN AUTO 3. Numele si prenumele salariatului: ...................................................................... 4. Se subordoneaza: COORDONATORULUI UNITATII SERVICE 5. Numele sefului ierarhic: ..................................................................................... 6. Pregatirea si experienta: CURS DE CALIFICARE ELECTRICIAN AUTO SAU SCOALA DE ARTE SI MESERII, eventual carnet de conducere categoria B 7. Responsabilitati si sarcini: - preia mijlocul de transport sau utilajul pe care in vederea diagnosticarii si a efectuarii reparatiei; - solicita informatii de la conducatorii auto sau mecanicii de utilaj in legatura cu simptomele si cauzele producerii defectiunii; - verifica defectiunile electrice si diagnosticheaza defectiunea, intocmeste necesarul de piese si materiale pe care le preda coordonatorului unitatii service; - impreuna cu coordonatorul unitatii service stabileste ordinea de demontare, inlocuire si reasamblare a elementelor instalatiei electrice; - primeste comanda de lucru de la coordonatorul unitatii service si respecta ordinea de demontare, inlocuire, montare sau asamblare stabilita anterior; - pentru efectuarea reparatiilor va folosi scule, instrumente si dispozitive adecvate si in buna stare; - anterior predarii masinii sau a utilajului se va efectua o testare sau verificare a instalatiei electrice dupa care o preda conducatorului auto sau mecanicului de utilaj; - urmareste starea tehnica a mijloacelor de transport si a utilajelor pe parte de instalatie electrica si informeaza coordonatorul unitatii service in cazul sesizarii unor disfunctionalitati sau defectiuni;

S.C. BMT TRANSCONSTRUCT MEDIAS


www.bmttransconstruct.ro

Medias, Sos. Sibiului Nr. 174 A, Jud. Sibiu, cod 551118 Telefon : 0269 838 241 Fax: 0269 806 242 NR. ORC J32/1640/1994 CUI : RO6467952

BancaTransilvania Medias Cont: RO42BTRL05801202432231XX Trezorerie Cont: RO57TREZ5775069XXX000363 e-mail: office@bmttransconstruct.ro

- intocmeste documentele necesare pentru evidentierea interventiilor efectuate la masini si utilaje; - executa si alte sarcini conform specificului locului de munca solicitate de seful direct sau de conducerea societatii. - face parte din echipa de interventie pentru remedierea defectiunilor utilajelor si a mijloacelor de transport ivite in timpul activitatii, in afara societatii; - raspunde de efectuarea corecta si la timp a reparatiilor instalatiilor electrice ale mijloacelor de transport; 8. Responsabilitati si sarcini generale - Sa realizeze integral, la timp si de calitate norma de munca si celelalte sarcini ce decurg din functia sau postul detinut si raspunde de indeplinirea lor fata de conducerea societatii; - Sa respecte programul de lucru,sa foloseasca integral si cu eficienta timpul de lucru, sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, normele de securitate in munca, protectia mediului si P.S.I.; - sa manifeste in orice imprejurare fidelitate fata de interesele societatii; - pastreaza confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea societatii, care au un astfel de character sau sunt prezentate cu acest caracter de catre patron sau sefii ierarhici. - se oblige sa aduca la cunostinta patronului sau directorului general, in mod operativ orice fel de neregula constatata in cadrul atributiilor sale de serviciu si dupa caz, sa ia masuri de prevenire a pagubelor sau a unor venimente negative, in limita competentelor ce i-au fost stabilite. -se preocupa sa-si imbunatateasca permanent cunostintele si pregatirea profesionala, inclusiv prin cursuri organizate de societate. - sa execute si alte sarcini dispuse de conducerea societatii sau sefii ierarhici. 9. Semnaturi:

10. Data semnarii:

SC BMT TRANS CONSTRUCT SRL Administrator BORDI TIBERIU


S.C. BMT TRANSCONSTRUCT MEDIAS
www.bmttransconstruct.ro