Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

Aprobat,

FISA POSTULUI
A. DENUMIREA POSTULUI

Sef service

B. DESCRIEREA POSTULUI
I.

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

1. Structura din care face parte:


S.C.

II.

RELATII

1. De subordonare fata de:


2. De colaborare cu:
3. De reprezentare a societatii in:

III.
1. Raspunde de :

Patronul societatii
Intreg personalul societatii
Nu este cazul

ATRIBUTII ALE POSTULUI

- respectarea normelor de protectia muncii, a mediului si a regulilor P.S.I.;


- pastrarea ordinii si a curateniei;
- folosirea rationala a energiei electrice si a apei, incadrarea in limitele calitative impuse
de NTPA 002/1197 a apelor uzate evacuate;
- ridicarea continua a nivelului de pregatire;
- folosirea si mentinerea sculelor si utilajelor in buna stare de functionare;
- folosirea corecta a documentatiei tehnice de reparatii, ori de cate ori este cazul;
- anuntarea imediata a patronului in caz de defectiuni la S.D.V.-urile folosite, generale
sau specifice postului de lucru;
- luarea primelor masuri, in caz de incendiu sau accidente, anuntarea patronului si, dupa
caz, a ambulantei, pompierilor si/sau politiei;
- calitatea lucrarilor executate la autovehicule;
- respectarea programului de lucru;
- respectarea secretului de serviciu;

2. Executa :
- coordonarea intreg personalului implicat in activitatea de reparare/intretinere a
autovehiculelor;
- preluarea masinilor de la client si identificarea lucrarilor solicitate de acesta;
- dupa caz, dirijarea/manevrarea autoturismului pe postul de lucru;
- diagnosticarea si determinarea cauzei defectului;
- stabilirea necesarului de piese si materiale;
- deplasarea autovehiculului reparat la o persoana autorizata, pentru constatarea
conformitatii lucrarilor executate (efectuarea inspectiilor finale), in raport cu
documentatia tehnica sau prevederile legislative (RNTR-1);
- efectuarea inspectiilor finale, conform anexei 5/RNTR-9, daca nu este cazul deplasarii
la o alta persoana/unitate, autorizata in acest sens;
- intocmirea devizului de plata;
- predarea masinii reparate catre client;

- raspunde solicitarilor colegilor de serviciu, daca acestea sunt in interes de serviciu;


- participa la toate scolarizarile si instruirile organizate de unitate, iar, in cazul in care
doreste incetarea contractului de munca, mai devreme de perioada stabilita pentru
amortizarea acestor cheltuieli, prin act aditional, are obligatia de a le achita;
- orice alte dispozitii date de patron, in interesul societatii, in conditiile respectarii
contractului de munca si a legislatiei in vigoare;

C. SPECIFICATIILE POSTULUI
I.

NIVELUL DE PREGATIRE

1. Studii:

II.

EXPERIENTA IN DOMENIU

1. Cursuri:
2. Vechime:

III.

APTITUDINI SI CAPACITATI SPECIFICE

- putere de munca;
- capacitate de adaptare la situatie;
- stabilitate psihica, stapanire si discernamant;
- tratarea cu respect si demnitate a clientilor;
- sociabilitate si corectitudine;
- spirit de observatie;
- loialitate, responsabilitate, incredere in sine;

IV. CONDITII DE MUNCA SI COMPESATII SPECIFICE


1. Program de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/saptamana
2. Riscurile implicate: lovire, taiere, intepare
3. Mediul de lucru: expunere la iritatii

V.
VI.

STAREA DE SANATATE: Apt


MODALITATI DE OCUPARE A POSTULUI

1. Concurs: da
2. Numire: nu

Numele si semnatura titularului postului:

Data: