P. 1
reciclarea si valorificarea deseurilor

reciclarea si valorificarea deseurilor

|Views: 32|Likes:
reciclare
reciclare

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Lostun Marius-Alexandru on Oct 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2014

pdf

text

original

Curs 3 PREZENTARE GENERALĂ DEȘEURI INDUSTRIALE

Producţia de deşeuri industriale provine din diversele industrii, din activitățile comerciale, de producția artizanală și cea transporturi. Producătorului de deşeuri industriale îi revine răspunderea de a gestiona propriile deşeuri sau de a le da în gestiunea unui organism răspunzător de eliminarea lor. Deşeurile industriale toxice trebuie tratate cu precauţie. Pe lângă acestea sunt şi deşeurile industriale non toxice care pot fi tratate, fără precauţii particulare, împreună cu cu deşeurile menajere. Manifestările populaţiei privind prezenţa în vecinătatea lor a instalaţiilor de tratare a deşeurilor toxice, a condus la modificarea clasificărilor. Deşeurile industriale banale (DIB) sau deşeurile nepericuloase sunt rezultatul activităţilor de la nivelul serviciilor, activităților comerciale, artizanale sau industriale. Ele cuprind, în general, următoarele materiale: plasticul, hârtia şi cartonul, textilele, lemnul netratat, metalele, sticla şi materialele organice. Acestea pot fi eliminate împreună cu deşeurile menajere în cadrul instalaţiilor specifice, fără ca acest lucru să constituie o obligativitate pentru autoritatea locală în a accepte această procedură pentru DIB produse de comunitate. DIB se definesc ca fiind neinerte şi opuse deşeurilor industriale speciale: nu prezintă caracterul toxic al DIS. Aceste DIB intră în categoria deşeurilor nepericuloase. Conform legislației europene (Catalogul european al Deșeurilor) și naționale, clasificarea deșeurilor industriale și asimilare celor industriale este următoarea: 01 - deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor 02 - deşeuri primare din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor 03 - deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului 04 - deşeuri din industriile pielăriei şi a textilelor

1

deşeuri nespecificate în altă parte (refuz de şlefuire. a materialelor izolatoare şi a cernelurilor de imprimare 09 . hidrometalurgie neferoasă 12 -deşeuri de la modelarea.deşeuri din activităţi medicale sau veterinare şi/sau cercetări conexe 19 . materiale absorbante. baterii. Dar un stat membru poate considera deşeul ca fiind periculos în cazul în care. prepararea. de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial 20 .deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale.deşeuri de la producerea. prezintă unul sau mai multe proprietăţi H1 – H15.05 . deşi nu figurează ca atare pe listă.deşeuri din construcţii şi demolări 18 . Fiecare deşeu este definit de un cod de 6 cifre din care primele două corespund industriei de origine menţionate mai sus.deşeuri de la rafinarea petrolului. tratarea mecanică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice 13 . exploziv) 17 . Directiva precizează că prezenţa unui obiect în listă nu înseamnă neaparat că acesta poate fi un deşeu în toate cazurile. Un asterisc permite distingerea deşeurilor clasificate ca fiind periculoase. furnizarea şi utilizarea straturilor de acoperire (vopsele. lacuri şi emailuri vitroase). Se specifică de asemenea că trecerea 2 ..deşeuri din procese chimice anorganice 07 .deşeuri de ambalaje.deşeuri din industria fotografică 10 .deşeuri de solvenţi organici 15 .deşeuri municipale şi asimilabile.deşeuri din procese chimice organice 08 .deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor. materiale de lustruire.deşeuri din procesele termice 11 . filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie 16 .deşeuri uleioase 14 . acumulatori. purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor 06 . Această listă a fost actualizată de decizia Comisiei Europene la 16 ianuarie 2001.

Carburanţii selecţionaţi pentru expunerea substanţei sunt: .unui deşeu din categoria celor periculoase în categoria deşeurilor nepericuloase nu se poate face decât cu o diluare sau un amestec care reduce la minim concentraţiile iniţiale din substanţa periculoasă sub nivelul caracterului periculos al deşeului. .lichide: amestec de acid de natri 65% cu celuloză (raport 1/1) -solide: amestec de bromat de potasiu şi celuloză (raport 1/1) Substanţe preparate: . Substanţele prezintă una din proprietăţile periculoase enumerate în tabelul următor: Tabelul 1 – Deşeuri industriale speciale (DIS) H1 Explozive Substanţe şi preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai sensibile la foc ori la frecare decât dinitrobenzenul. H2 Oxidante H3-A Foarte imflamabile 3 . mai ales cu cele inflamabile. Legea grupează deşeurile periculoase într-o altă categorie decât cele menajere şi cele provenite din activităţi cu risc de infecţie (deşeurile infecţioase).gaze: potenţial de oxidare superior aerului (ISO 10156-1990) .substanţe lichide şi preparate care au punctul de aprindere sub 21°C.substanţe solide şi preparate care iau foc cu uşurinţă la contactul cu o sursă de aprindere şi care continuă să ardă sau să se consume şi dupã îndepãrtarea sursei de aprindere. Caracterizarea se face în conformitate cu termenii din anexa A din directiva 92/69/CEE: Test de sensibilitate mecanica prin frecare(suprafaţă standard pentru o sarcină şi momentul relativ definit) Test pentru sensibilitate mecanica prin şoc (şocul unei mase care cade de la o înălţime definită) Test de sensibilitate termică (căldura dintr-un tub de oţel închis străpuns de o gaură cu diametru variabil ) Substanţe şi preparate care produc reacţii puternic exoterme în contact cu alte substanţe. Deşeurile periculoase sunt numite şi deşeuri industriale speciale.

pot constitui riscuri limitate pentru sãnãtate. prin contact imediat.substanţe şi preparate care se pot încălzi şi apoi se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura mediului ambiant.substanţe gazoase şi preparate care sunt inflamabile în aer la presiune normalã. H6 Toxice Substanţe şi preparate care.substanţe şi preparate care. Substanţe cu conţinut de microorganisme viabile sau toxinele acestora. . dacã sunt inhalate sau ingerate ori dacã penetrează pielea.2 şi N. dacã sunt inhalate sau dacã penetrează pielea.3 din manualul ONU. H7 Cancerigene Substanţe şi preparate care. pot provoca vãtãmãri serioase. H3-B Imflamabile Substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21°C şi mai mic sau egal cu 55°C. fãrã adaos de energie suplimentarã. Punctul de aprindere este determinat de metoda A. H5 Nocive Substanţe şi preparate care. prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele. H8 H9 Corozive Infecţioase Substanţe şi preparate care pot distruge ţesuturile vii la contactul cu acestea..9 descrisă în anexa A din Directiva 92/69/CEE. care sunt cunoscute ca producând boli omului sau altor organisme vii. solid: probele N.4 din manualul ONU. în contact cu apa sau cu aerul umed. acute sau cronice ale sãnãtãţii şi chiar moartea. dacã sunt inhalate sau ingerate ori dacã penetrează pielea. . pot induce cancer sau un risc crescut de incidenţă a acestuia. Imflamarea aerului la temperatura ambiantă pentru: un lichid: proba N. 4 . pot cauza inflamaţii. Imflamabilitatea gazelor amestecate cu aerul la temperatura camerei şi presiunea atmosferică este descrisă în anexa A din Directiva 92/69/CEE. H4 Iritante Substanţe şi preparate lichide care. produc gaze uşor inflamabile în cantitãţi periculoase.

industria chimică. H12 H13 Sensibilizatoare Substanţe şi preparate care. antimoniu. arsenic. mercur. și anume: industria rafinării petrolului. Aceste noţiuni s-au modificat: de exemplu 15 01 10* ambalaje care conţin reziduri de substanţe periculoase sau contaminate de reziduri. În această categorie se regăsesc deşeurile cu conţinut de azbest. prin diferite metode. Deşeuri care. PCB. precum și 5 . pot produce defecte genetice ereditare sau creşterea incidenţei acestora. să producã pe diferite căi altă substanţă (de exemplu. totul se rezumă la o seleţie în funcţie de concentraţie şi cantitate. berilium. substanţe radioactive . care posedă una dintre caracteristicile prezentate mai sus. cupru.după eliminare. În cele mai multe cazuri. cadmiu. solvanţi aromatici. dacã sunt inhalate sau ingerate ori dacã penetrează pielea. Substanţe şi preparate capabile ca. În acest sens există o listă cu industriile care generează aceste tipuri de deşeuri. plumb. H11 Mutagene Substanţe şi preparate care. un exemplu concret a fost cel al vopselelor: dacă recipientul era închis. barium. crom (tri sau hexavalent). nichel. dupã depozitare. era un DIB. pot induce malformaţii congenitale neereditare sau creşterea incidenţei acestora. unei noi substanţe care are una dintre caracteristicile enumerate mai sus. în contact cu apa. în particular resturile menajere conţin materiale periculoase. Există și altă categorie de deșeuri. sulfuri. seleniu. farmaceutică. industria cocsificării. acelea care sunt generatoare de poluare. Mai multe materiale satisfac unul sau mai multe criterii de la H1 la H15. dacă era gol şi uscat. dacã sunt inhalate sau ingerate ori dacã penetrează pielea. produc gaze toxice sau foarte toxice. cu aerul sau cu un acid. H14 Ecotoxice H15 Substanţe şi preparate care prezintã sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului. staniu.H10 Teratogene Substanţe şi preparate care. zinc. cianuri. acesta era considerat DIS. floruri. levigat). dau naştere. Mult timp.

Aceasta a condus la clasificarea DIS în funcţie de industria din care provin deşeurile. textul european se completează şi se modifică cu noua listă a deşeurilor periculoase. hidrocarburile și produsele de vidangare. Tabelul . Trebuie de atenționat faptul că există tentaţia pentru unele persoane fizice sau juridice de a tr ansforma un DIS într-un DIB. este vorba de următoarele: namolul de la vopsele. pornind de la această caracteristă.2. chimică și tehnologică. termen înlocuit de către Uniunea Europeană. transportului şi stocării temporare. În mod regulat. Nevoia unei mai bune definiri a DIS a fost legifirată de adoptarea și publicarea Directivei 91/689 din 12 decembrie 1991. a fost înlocuit cu: 19 08 09 Amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura ca în timpul colectării.laboratorele de analiză fizică. Astfel. Legislaţia fixează concentraţiile limită. lucrează la completarea ei. deşeurile periculoase sunt ambalate şi etichetate 6 . zgura de la furnale etc. oxizii metalici. a fost înlocuit cu: Materiale de construcţie cu conţinut de azbest Amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile. în numele Comisiei Europeane. Ca și produse. caracterizând situația. Denumirea de DIS tinde să dispară în favoarea deşeurilor periculoase. Nu întotdeauna acest tip de tratare este cel mai etic. au fost incluse în această categorie nămolurile de la conservarea lemnului. ținând cont de costul mai scăzut al acestu tip de deșeu. trei sunt analizate cu precădere. un grup de specialiști. când un DIB care devine un DIS. acestea fiind indicate cu un asterisc *. Lista stabilită cu deșeurile industriale speciale nu este definitivă. Procesul de trecere dintr-o categorie în cealaltă este reversibil. – Exemplu de transformare reversibilă a deșeurilor din categoria periculoase în nepericuloase și invers din nepericuloase în periculoase 17 06 05 17 06 05* 19 08 09* Materiale de construcţie cu conţinut de azbest. din punct de vedere al uniformizării procedurilor. tabelul 2 ne dă câteva exemple care demonstrează că această clasificare are cazuri de transformare reversibilă.

Se disting de asemenea deşeuri toxice generate de întreprinderile mici și mijlocii. vechea clasificare. depozitarea și alte proceduri. 7 . Acestea sunt denumite. având în vedere documentele Uniunii Europene. în termeni generici. ce cuprinde deşeurile toxice şi cele non toxice. s-a transformat în clasificarea ce cuprinde deşeurile periculoase şi nepericuloase. de comunităţile locale în cadrul deşerilor menajere. incinerarea. acestea fiind sunt supuse unui program de monitorizare a deşeurilor.conform normelor internaţionale şi comunitare în vigoare. Astăzi. Tratamentele la care sunt supuse deșeurile periculoase sunt următoarele: tratamente fizico-chimice. deşeuri toxice în cantităţi dispersate (DTCD). reciclarea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->