Sunteți pe pagina 1din 1

SEMINAR 2 - VEGHE S OVIDIU

1.2.1 Exerci tiu S a se stabileasc a care dintre urm atoarele opera tii denesc pe R2 o structur a de spa tiu vectorial real si care nu: (x1 ; x2 ) + (y1 ; y2 ) = (x1 + y1 ; 0) ; 8 (x1 ; x2 ) ; (y1 ; y2 ) 2 R2 ; (1) " (x1 ; x2 ) = ("x1 ; "x2 ) ; 8 (x1 ; x2 ) 2 R2 ; 8" 2 R: (x1 ; x2 ) + (y1 ; y2 ) = (x1 + y1 ; y2 ) ; 8 (x1 ; x2 ) ; (y1 ; y2 ) 2 R2 ; (2) " (x1 ; x2 ) = ("x1 ; "x2 ) ; 8 (x1 ; x2 ) 2 R2 ; 8" 2 R: (x1 ; x2 ) + (y1 ; y2 ) = (x1 + y1 ; x2 + y2 ) ; 8 (x1 ; x2 ) ; (y1 ; y2 ) 2 R2 ; (3) " (x1 ; x2 ) = (0; "x2 ) ; 8 (x1 ; x2 ) 2 R2 ; 8" 2 R: (x1 ; x2 ) + (y1 ; y2 ) = (x1 + y1 ; x2 + y2 ) ; 8 (x1 ; x2 ) ; (y1 ; y2 ) 2 R2 ; (4) " (x1 ; x2 ) = ( x1 x2 ; x1 + x2 ) ; 8 (x1 ; x2 ) 2 R2 ; 8" = + i 2 C: 1.2.2 Exerci tiu Proba ti urm atoarele arma tii: a) Dac a la un sistem de generatori al unui spa tiu vectorial V peste un corp K se adaug a un vector se ob tine tot un sistem de generatori. b) Dac a dintr-o mul time liber a se extrage un vector se ob tine o mul time liber a. c) Dac a unei mul time legate i se adaug a un vector se ob tine o mul time legat a. 1.2.3 Exerci tiu Determina ti dimQ R; dimR R; dimR Rn ; dimC Cn ; dimR Cn . 1.2.4 Exerci tiu Fie (V; R) un spa tiu vectorial (real) si C V = V V . Denim opera tiile + : CV : C
C

S a se arate c a C V; C este spa tiu vectorial (complex). Se nume ste complexicatul spa tiului vectorial real V . n plus, dac a dimR V = n, atunci s a se determine dimC C V . 1.2.5 Exerci tiu Fie polinoamele B = 1; X; X 2 + 1 . Ar ata ti c a B formeaz a o baz a n (R2 [X ] ; R) si scrie ti descompunerea (unic a) a polinomului P = X 2 + 3X ca o combina tie liniar a a vectorilor bazei B . Am notat R2 [X ] = fQ 2 R2 [X ] j grad Q 6 2g. 1.2.6 Exerci tiu Fie E = fe1 ; e2; e3 g o baz a n R3 ; R si x = e1 2e2 + 3e3 . Determina ti [x]F matricea coordonatelor vectorului x n baza F = ff1 ; f2 ; f3 g, unde f1 = e1 ; f2 = 2e1 + e2 ; f3 = e1 2e2 + e3 . 1.2.7 Exerci tiu nzestr am mul timea FR ([a; b]) = ff : [a; b] ! R func tieg cu opera tiile obi snuite de adunare a func tiilor si nmul tire cu scalari reali. Ar ata ti c a (FR ([a; b]) ; R) este un spa tiu vectorial. n plus, care din urm atoarele submul timi nzestrate cu aceste opera tii denesc un spa tiu vectorial? a) Mul timea aplica tiilor injective; b) Mul timea aplica tiilor surjective; c) Mul timea aplica tiilor pentru care 2f (a) = f (b); d) Mul timea aplica tiilor pentru care f (a) = f (b) + 1. Tem a recomandat a: Capitolul 1: (sect.2-rezolvate): ex.1-5,7-11,13-20,26, (sect.3-propuse): ex.1-10,13. Bibliograe
[1] R. S erban (coord.), L. B a din, M. Carpu sca, G. Ciurea. Algebr a liniar a . Culegere de probleme. Ed.ASE, Bucure sti, 1999.

V ! C V , (x1 ; y1 ) + (x2 ; y2 ) = (x1 + x2 ; y1 + y2 ) V ! C V , ( + i) (x; y ) = ( x y; x + y ) :