Sunteți pe pagina 1din 14

PROGRAMA COLARA PENTRU CLASA A IV-A

ISTORIE

OBIECTIVE DE REFERIN I EXEMPLE DE ACTIVITI DE NVARE

1. Repreze !"re" !#$p%&%# '# " (p")#%&%# * #(!+r#e


Obiective de referin La sfritul clasei a IV-a elevul va fi capabil: s rd ne#e biecte dup criteriul $mai vec%i& ' $mai n u& s rd ne#e evenimente pers nale ' evenimente ist rice s p vesteasc aspecte ale le)turil r dintre mediul )e )rafic i viaa amenil r Exemple de activiti de nvare Pe parcursul clasei a IV-a se rec mand urmt arele activiti: preze !"re" un r biecte vec%i aparinnd familiei( "&,-!%#re" '# preze !"re" arb relui )eneal )ic al familiei f l sind sc%ema dat( "&,-!%#re" unui +urnal pers nal ' +urnal al clasei( +r.+ "re" cr n l )ic a un r ben#i desenate repre#entnd evenimente din viaa pers nal ' din viaa amenil r ' din ist rie( ,#!#re" %rii )e )rafice i a celei ist rice( ,#!#re" un r texte care s ilustre#e le)tura dintre m - cupaii. l cuine. biceiuri/ i mediul n care triete( ,+$p&e!"re" / (#!%"re" un r inf rmaii ist rice pe %ri parial c mpletate( ,#!#re" '# ,+$e !"re" un r ima)ini ' f t )rafii( .e(,r#ere" un r f t )rafii ilustrnd l curi. cldiri. pre cupri ale amenil r din l calitatea natal ' re#idenial( * !+,$#re" un r fie cu tradiii i biceiuri specifice l calitii natale ' re#ideniale. desfurate cu ca#ia un r srbt ri"

!"!" !"*"

!","

0.C% +"'!ere" '# %!#&#z"re" (%r(e&+r #(!+r#,e


*"!" Obiective de referin s recun asc i s utili#e#e inf rmaii dintr- surs ist ric Exemple de activiti de nvare #.e !#1#,"re" inf rmaiei dintr- surs f l sind ntrebri a+utt are( re"&#z"re" un r c mpuneri ' desene p rnind de la inf rmaiile selectate dintr- surs c nsultat -texte. f t )rafii etc"/ despre pers naliti. biceiuri. fapte( re"&#z"re" n )rup a un r mac%ete care repre#int diverse aspecte ale vieii amenil r n diverse timpuri i spaii ist rice -ceti. castele. ae#ri meneti. m numente. btlii/( re"&#z"re" n )rup a unei mape 0 1tiai c 2 3 0( ,+&e,)#+ "re" individual sau n )rup a un r pliante cu f t )rafii. ima)ini ale l calitii natale ' de reedin din

Obiective de referin

*"*"

4 s selecteze surse necesare pentru prezentarea unor evenimente / personaliti

Exemple de activiti de nvare diverse timpuri( .e(,r#ere" un r aspecte ale vieii c tidiene dintrl calitate f l sind surse de inf rmare c nsultate( +2(er3"re" / ,+$e !"re" un r tabl uri. ima)ini. filme. diap #itive. texte referit are la evenimente. pers naliti. aspecte ale vieii c tidiene n diferite m mente ale ist riei( identificarea de surse de informare despre tema discutat n biblioteca personal / a colii etc.; realizarea unui portofoliu care s cuprind copii ale unor acte personale importante, care n timp pot deveni documente (certificat de natere / de botez, diplome, programe,etc.); strngerea unor fotografii, ilustraii, articole, afie care prezint un eveniment / personalitate important din localitate / din istorie; alctuirea i prezentarea unor miniproiecte despre evenimente / personaliti ndrgite.

4. C% +"'!ere" '# %!#&#z"re" !er$e #&+r #(!+r#,#


,"!" Obiective de referin s f l seasc termeni ist rici n situaii diverse Exemple de activiti de nvare rep+3e(!#re" un r le)ende ist rice( p+3e(!#re" un r evenimente ' fapte ist rice. utili#nd termeni nvai -+ c didactic $5 ata ist riei&/( ,+$p&e!"re" un r texte lacunare -+ c didactic $6culeul fermecat&/( * !+,$#re" unui )l sar de termeni -+ c didactic $7lfabetul ist ric&/( "&,-!%#re" un r enunuri utili#nd termeni dai( ,+ (!r%#re" '# rez+&3"re" un r rebusuri pe teme ist rice( .r"$"!#z"re" un r lecturi cu c ninut ist ric utili#ate la clas"

5. C% +"'!ere" '# # !erpre!"re" 1"p!e&+r #(!+r#,e


8"!" Obiective de referin s aprecie#e r lul amenil r n desfurarea evenimentel r Exemple de activiti de nvare 3#z#!e la mu#ee( " "&#z"re" un r ima)ini referit are la activiti ec n mice -munca la cmp. meteu)uri. tr)uri/. desfurarea un r c nfruntri armate( p"r!#,#p"re" la srbt ri i cerem nii l cale( .#(,%)## n )rup despre relatri din scrierile clt ril r prin # na respectiv( ,#!#re" '# .#(,%!"re" un r pasa+e din m n )rafii ale l calitil r" .#(,%)## * 6r%p referit are la faptele un r pers naliti. la evenimentele desfurate ntr- peri ad studiat( re"&#z"re" '# preze !"re" .e rep+r!"7e / # !er3#%r# cu ameni care au participat la diverse evenimente din viaa l calitii. re)iunii( 1+r$%&"re" un r pinii pers nale referit are la inf rmaii

8"*"! s f rmule#e puncte de vedere cu privire la evenimente ' fapte ' pers naliti

8","

4 s compare fapte istorice, punnd n eviden sc imbrile survenite

pr venite din lectura textel r( #.e !#1#,"re" un r mesa+e exprimate n diferite enunuri" discuii n grup pe teme istorice propuse; competiii de grup pe o tem istoric dat.

8. Dez3+&!"re" % e# "!#!%.# # p+z#!#3e 1")- .e (# e '# 1")- .e ,e#&"&)#


9"!" Obiective de referin s exprime pinii pers nale n aprecierea faptel r din trecut i pre#ent Exemple de activiti de nvare .#(,%)## * 6r%p%r# despre fapte petrecute n trecut sau n pre#ent( re"&#z"re" un r p stere cu teme diverse"

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMAN la finele nvmntului primar O:IE;<IVE 6tandard

!" *" ," 8"

5epre#entarea timpului i a spaiului n ist rie ;un aterea i utili#area sursel r ist rice ;un aterea i utili#area termenil r ist rici ;un aterea i interpretarea faptel r ist rice

L cali#area n timp i spaiu a unui eveniment ist ric studiat" Identificarea de inf rmaii dintr- surs ist ric dat" 5elatarea unui eveniment ist ric studiat. f l sind termeni de specialitate" Pre#entarea unui fapt ist ric pe ba#a unui plan simplu de idei"

=isciplina: I(!+r#e >r re ' sptmn: ! >r" re ' an: ,8

PL7>I?I;75E ;7LE>=75I6<I;7
>r !"#$%&# '( crt )"*%&%+( !" ISTORIA LOCAL O"5" ;O>@I>A<A5I >r" Ore 8 Peri ada Obs"

*"

8"

9"

!"!(!"*(!",( ,amilia : ist ria familiei. *"!(,"!(,"*( srbt rile de familie ,",(8"!(8"* Vecinii i comunitatea. -opilria de ieri i de a#i 5ecapitulare" Evaluare" POPOARE DE IERI !"!(!"*(!",( 'acii i romanii" Brecii" Balii" I DE A9I *"!(,"!(,"*( 6lavii" <urcii" ,",(8"!(8"* +omnii" ?rance#ii" An)urii" Bermanii" ?rance#ii" 5uii" 6rbii" :ul)arii" 5ecapitulare" Evaluare MOMENTE ALE !"!(!"*(!",( 7lexandru cel Dare ISTORIEI *"!(,"!(,"*( =ecebal ,",(8"!(8"* <raian ;ar l cel Dare =ra) Dircea cel :trn Vlad @epe 1tefan cel Dare Di%ai Vitea#ul ; nstantin :rnc veanu >ap le n : naparte 7vram Iancu 7lexandru I an ;u#a ;ar l I. 5e)ina Daria i Ecaterina <e d r iu 5ecapitulare" Evaluare CALATORI I !"!(!"*(!",( Darc P l ;rist f r ; lumb. CALATORII: *"!(,"!(,"*( ?ernand Da)ellan ,",(8"!(8"* 6ptarul Dilescu. :adea ;ran. Emil 5ac vi. ;lt rie n ; sm s Evaluare CASTELE; CETAI; :ucureti" ;lu+" Iai" 6ibiu" ORAE 6uceava" <r) vite" ;urtea de 7r)e 5 ma" Viena" ; nstantin p l" Veneia" Versalle ;astelul Eunia#il r" ;astelul :ran" ;astelul Pele 5ecapitulare" Evaluare EUROPA UNIT !"!(!"*(!",( 6imb lurile !niunii (uropene *"!(,"!(,"*( Imnul AE ,",(8"!(8"* Giua Eur pei Evaluare RECAPITULARE FINALA D mente i pers naliti din ist ria r mnil r

!C

!!

UNITATEA DE INVATARE : I(!+r#e &+,"&-

Nr. +re "&+,"!e< 5


>r re ; ninuturi !" ;e este ist ria 3 ?amilia mea Ob ref !"! !"* !", *"! 7ctiviti de nvare -pre#entarea un r fapte imp rtante din viaa de c lar( -msurarea timpului n ist rie( -pre#entarea un r i#v are ist rice i recun aterea l r -alctuirea i pre#entarea arb relui )eneal )ic al familiei - rd narea cr n l )ic a un r evenimente din familie" 5esurse 4c nversaia.dem nstra ia. explicaia.pr blemati#a rea( 4manual. ilustraii. d cumente ist rice 4act fr ntal. independent 4c nversaia.dem nstra ia. explicaia.pr blemati#a rea( 4manual. ilustraii. 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lectura explicativ 4manual. ilustraii. 4act fr ntal. independent 4c nversaia. exerciiul. pr blemati#area 4act fr ntal. independent Evaluare bservarea sistematic tema de lucru n clas Obs" !H"C I

*"

Vecinii i c munitatea n care trim

!", *"! *"* 8"!

-identificarea vecinil r( -pre#entarea relaiil r dintre vecini -recun aterea principalel r instituii din c munitatea l cal( -p vestirea un r vi#ite la biseric. p liie .primrie

pr b ral tema de lucru n clas

*8"C I

,"

; pilria ieri i a#i

!"* !", *"* 9"! !"* *"! *"*

-discuii n )rup referit are la viaa c piil r din trecut.n c mparaie cu cea de a#t#i( -citirea un r fra)mente din pera $7mintiri din c pilrie&. de I n ;rean) -pre#entarea i discutarea un r drepturi ale c pilului -ist rie l cal( -ale)erea rspunsuril r c recte( -c mpletarea un r rebusuri -p vestirea un r ntmplri din viaa c piil r

bservarea sistematic tema de lucru n clas pr b ral pr b scris

C!"! C

5ecapitulare. evaluare

CJ"! C

UNITATEA DE INVATARE < P+p+"re .# !re,%! '# .e "z# Nr. +re "&+,"!e< 1= . / 0 1 !" =acii i !", -discuii despre )et -daci i r mani privind m dul l r de via. cupaii. r manii. *"! l cuine.mbrcminte i biceiuri( strm ii 8"* -descrierea dup ima)ini a p rtului dacil r i r manil r( n tri 8", -c nduct rii strm il r n tri * Brecii-prinii dem craiei !", *"! 8"* -identificarea pe %art a l cului n care au trit vec%ii )reci( - discuii despre )reci privind m dul l r de via. cupaii. l cuine.mbrcminte i biceiuri(

,"

Balii K adversarii r manil r

!", *"! 8"*

-f rmarea pr vinciei Balia( - discuii despre )ali privind m dul l r de via. cupaii. l cuine.mbrcminte i biceiuri(

8"

6laviiinventat ri de alp%abet

!", *"! *"* 8"*

-f rmarea p p arel r de neam slav( -c ntribuia slavil r la f rmarea p p arel r eur pene( - discuii despre slavi privind m dul l r de via. cupaii. l cuine.mbrcminte i biceiuri(

2 4investi)aia. c nversaia. explicaia. pr blemati#area( 4manualul.atlas ist ric( 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lectura explicativ 4manual. ilustraii. atlas ist ric 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lectura explicativ 4manual. ilustraii. atlas ist ric 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lectura explicativ 4manual. ilustraii. atlas ist ric 4act fr ntal.

3 bservarea sistematic tema de lucru n clas bservarea sistematic tema de lucru n clas

4 !9"! C

**"! C

bservarea sistematic tema de lucru n clas

C9"! !

bservarea sistematic tema de lucru n clas

!*"! !

9"

<urcii t manispaima Eur pei

!", ,"! *"! 8"*

-f rmarea Imperiului Ot man( -l cali#area pe %art a imperiului Ot man - discuii despre turci privind m dul l r de via. cupaii. l cuine.mbrcminte i biceiuri( -discuii despre influena turcil r n ist ria alt r p p are eur pene( -l cali#area n timpi n spaiu a r mnil r( -pstrarea biceiuril r m tenite din strbuni:b te#. nunt. nm rmntare i altele( -pre#entarea c stumului nai nal r mnesc( -cun aterea min ritil r r mneti -l cali#area In timp i spaiu a vecinil r n tri( -pre#entarea cupaiil r. srbt ril r i biceiuril r specifice fiecrui p p r vecin( -min ritile care triesc alturi de vecinii n tri"

F"

5 mniicreat rii Di riei

!", *"! 8"! 8", 9"! !", *"! 8"! 8",

H"

Vecinii n tri Kun)urii. srbii i bul)arii

J"

?rance#ii i ruii

!", *"! 8"! 8",

-l cali#area n timp i spaiu -pre#entarea cupaiil r de ba# ( -pr#entarea biceiuril r i tradiiil r

I"

Bermanii

!", *"! 8"!

-l cali#area n timp i spaiu -pre#entarea cupaiil r de ba# ( -pre#entarea biceiuril r. tradiiil r i srbt ril r )ermanil r(

independent 4c nversaia. explicaia. lectura explicativ 4manual. ilustraii.atlas ist ric 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lectura explicativ 4manual. ilustraii.atlas ist ric 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lectura explicativ 4manual. ilustraii.atlas ist ric 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lectura explicativ 4manual. ilustraii.atlas ist ric 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lectura explicativ

bservarea sistematic tema de lucru n clas

!I"! !

bservarea sistematic tema de lucru n clas

*F"! !

bservarea sistematic tema de lucru n clas

C,"! *

bservarea sistematic tema de lucru n clas

!C"! *

bservarea sistematic tema de lucru

!H"! *

8", 9"! !C" 5ecapitulare. evaluare !", *"! 8"! 8",

-cau#ele mi)raiei p p arel r )ermanice( -discuii despre etnicii )ermani din 5 mnia -p p are de ieri i de a#i( -c mpletare de rebusuri( -c mpletarea un r enunuri lacunare(

4manual. ilustraii.atlas ist ric 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. exerciiul 4manual. ilustraii.atlas ist ric 4act fr ntal. indep"

n clas

pr b ral pr b scris

CH"C !

UNITATEA DE INVATARE < C+ .%,-!+r# '# 1"p!e&e &+r Nr. +re "&+,"!e< 11 . !" / =ecebal i <raian 0 !", ( *"! *"* ( ,"! 8"! ( 8"* !", (*" ! *"* (8" ! 8"* (8" 1 -l cali#area =aciei i aImperiului 5 man pe %arta ist ric( -pre#entarea re)elui dac-=ecebal i a mpratului r man-<raian( -pre#entarea faptel r cel r d i c nduct ri( -r#b aiele dac -r mane i urmrile l r( -ae#area n rdine cr n l )ic a un r evenimente( -citirea un r p vestiri ist rice( c mpletarea un r rebusuri" 2 4c nversaia. explicaia. studiul de ca#. pr blemati#area lectura explicativ. exerciiul( 4manual. ilustraii.atlas ist ric( $P vestiri ist rice& 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. studiul de ca#. pr blemati#area lectura explicativ. exerciiul( 4manual. ilustraii.atlas ist ric( 4act fr ntal. 3 bservarea sistematic tema de lucru n clas 4 !8"C !

*"

7lexandru cel Dare

-l cali#area n timp i spaiu a d mniei( -l cali#areape %arta ist ric a imperiului c ndus de 7lexandru Daced n -descrierea celui mai mare c mandant de ti ( -pre#entarea celui mai mare stat al lumii

bservarea sistematic tema de lucru n clas

*!"C !

,"

;ar l cel Dare

, !", (*" ! *"* (," ! 8"! (8" *

-l cali#area n timp i spaiu a d mniei( -pre#entarea lui ;ar l cel Dare( -descrierea r lului su n ist ria francil r -pre#entarea le)turii dintre Imperiul 5 man i Imperiul lui ;ar l cel Dare

independent 4c nversaia. explicaia. studiul de ca#. pr blemati#area lectura explicativ. exerciiul( 4manual. ilustraii.atlas ist ric( 4act fr ntal. independent

- bs" sistematic *J"C -tema de lucru ! n clas

Se$e(!r%& "& II-&e" 8" =ra) desclect r de ar !", ( *"! *"* ( 8"! 8"* !", (*" ! *"* (8" ! 8"* !", -c nstituirea statel r feudale r mneti( -ex de l cali#are pe %arta ist ric aterit ril r r mneti medievale( -citirea. anali#a i p vestirea un r le)ende ist rice 4c nversaia. explicaia. lect" explicativ( 4atlas ist ric. le)ende ist rice 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lect" explicativ pr blemati#area. studiul de ca#( 4atlas ist ric. le)ende ist rice 4act fr ntal. independent 4c nversaia. - bs" !!"C sistematic * -tema de lucru n clas

9"

Dircea cel :trn

-l cali#area n timp-sec l-spaiu a d mniei lui Dircea cel :trn( -caracteri#area d mnit rului de catre cr nicarii vremii( -lupta marelui d mnit r pentru neatrnare(pre#entarea sumar aluptei de la 5 vine( -imp rtana d mniei lui Dircea cel :trn"

- bs" !J"C sistematic * -tema de lucru n clas

Vlad @epe

-l cali#area n timp-sec l-spaiu a d mniei lui Vlad @epe(

- bs"

*9"C

(*" ! *"* (8" ! 8"* H" 1tefan cal Dare !", (*" ! *"* (8" ! 8"* !", (*" ! *"* (8" ! 8"* !", (*" ! *"* (8" !

-aplicarea pedepsel r severe pentru cei care nclcau le)ea( - r)ani#area armatei( -descrierea luptei anti t mane dus de Vlad @epe -citirea. anali#a i p vestirea un r le)ende ist rice

-l cali#area n timp-sec l-spaiu a d mniei lui 1tefan cal Dare( -caracteri#area d mnit rului de catre cr nicarii vremii( -luptele de la P dul Lnalt-Vaslui/ i de la 5#b ieni( -c mpletarea un r texte lacunare(

J"

Di%ai Vitea#ul

-l cali#area n timp-sec l-spaiu a d mniei lui Di%ai Vitea#ul( -nscaunarea pe tr nul <rii 5 mneti( -descrierea sumar a luptei de la ;lu)reni -le)end ist ric/( -nfptuirea primei unirii a @ril r 5 mne( descrierea c stumului d mnit rului la intrare n 7lba Iulia i a si)iliului( -sfritul tra)ic al marelui d mnit r(

I"

>ap le n : naparte

-pre#entarea lui >ap le n ca $ )eneral i m p litic france#& i ca $mprat al ?ranei&( - rd narea cr n l )ic a un r btlii( -discuii n )rup despre marea pers nalitate >ap le n I"

explicaia. lect" explicativ pr blemati#area. studiul de ca#( 4atlas ist ric. le)ende ist rice 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lect" explicativ pr blemati#area. studiul de ca#( 4atlas ist ric. le)ende ist rice 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lect" explicativ pr blemati#area. studiul de ca#( 4atlas ist ric. le)ende ist rice 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lect" explicativ pr blemati#area. studiul de ca#( 4atlas ist ric. le)ende

sistematic * -tema de lucru n clas

- bs" C,"C sistematic , -tema de lucru n clas

- bs" !C"C sistematic , -tema de lucru n clas

- bs" !H"C sistematic , -tema de lucru n clas

8"* !C" 7lexandru I an ;u#a !", (*" ! *"* (8" ! 8"* !", (*" ! *"* (8" ! 8"* !", (*" ! *"* (8" ! 8"* !", (*" -caracteri#area d mnit rului 7l" I" ;u#a ( -reali#area Aniri D ld vei cu @ara 5 mneasc prin dubla ale)ere ca d mn al lui ;u#a( -pre#entarea principalel r ref rme nfptuite de ;u#a( - rd narea cr n l )ic a un r evenimente din timpul d mniei lui ;u#a"

!!"

;ar l I. 5e)ina Daria i Ecaterina <e d r iu

-ale)erea principelui ;ar l I ca d mn al 5 mniei( -ad ptarea primei ; nstituii-le)ea fundamental a statului( -5#b iul de Independen i pr clamarea Independenei 5 mniei( -descrierea de#v ltrii 5 mniei n timpul lui ;ar l I(

!*"

5e)ina Daria i Ecaterina <e d r iu

-nc r narea re)elui ?erdinand i a re)inei Daria( -imp rtana re)inei Daria n furirea 5 mniei Dari( -pre#entarea sumar a Primului 5#b i D ndial i l cali#area pe %art a principalel r btlii -Dreti. Drti i Oitu#/( -pre#entarea er inei Ecaterina <e d r iu c#ut er ic la dat rie pe cmpul de lupt

!,"

Pers naliti din ist ria

Pre#entarea pr iectel r reali#ate pe parcursul unitii de nvare( Pre#entarea sumar a c nduct ril r. er il r. evenimentel r studiate(

ist rice. ilustraii 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lect" explicativ pr blemati#area. studiul de ca#( 4atlas ist ric. le)ende ist rice. ilustraii 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lect" explicativ pr blemati#area. studiul de ca#( 4atlas ist ric. le)ende ist rice. ilustraii 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. lect" explicativ pr blemati#area. studiul de ca#( 4atlas ist ric. le)ende ist rice. ilustraii 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. munca

- bs" *8"C sistematic , -tema de lucru n clas

- bs" sistematic -tema de lucru n clas

- bs" sistematic -tema de lucru n clas

Pr ba ral Pr ba scris

,!"C ,

nai nal i universal -recapitulare . evaluare

! *"* (8" ! 8"*

Ord narea cr n l )ic a un r evenimente ist rice

independent( 4pr iecte. fie de lucru( 7ct individual i independent

UNITATEA DE INVATARE < C-&-!+r# '# ,-&-!+r##:C"(!e&e ;,e!-)# '# +r"'e Nr. +re "&+,"!e< > !" ;rist f r ; lumb i Da)ellan !", (*" ! *"* (8" ! 8"* !", (*" ! *"* (8" ! 8"* !", (*" ! *"* (8" ! 8"* -pre#entarea maril r navi)at ri ;rist f r ; lumb i ?ernand Da)ellan( -desc perirea $Lumii > i& de ctre ; lumb( -descrierea expediiei prin care Da)ellan a dem nstrat c pmntul e r tund -identificarea pe %arta )e )rafic a expediiei -pre#entarea ranului r mn rmas n ist ria p p rului r mn i a marelui savant Emil 5ac vi( -identificarea pe %art a traseului parcurs de :adea ;ran( -:adea ;ran Ksimb lul unitii r mneti( -descrierea maril r desc periri din lumea plantel r ale lui E" 5ac vi " 4c nversaia. explicaia. investi)aia pr blemati#area. studiul de ca#( 4atlas ist ric i )e )rafic. ilustraii 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. investi)aia pr blemati#area. studiul de ca#( 4atlas ist ric i )e )rafic. ilustraii 4act fr ntal. independent 4c nversaia. explicaia. investi)aia pr blemati#area. studiul de ca#( 4atlas ist ric i )e )rafic. ilustraii 4act fr ntal. - bs" CH"C sistematic 8 -tema de lucru n clas

*"

:adea ;ran i Emil 5ac vi

- bs" !8"C sistematic 8 -tema de lucru n clas

;astelele Versailles i Pele

-situarea n timp-sec l-spaiu a castelel r -ist ria Palatului de la Versailles i a ;astelului Pele( -descrierea un r f t )rafii ilustrnd interi arele i exteri rul Palatel rdiscuii( -p rt f liu $;astele r mneti&

- bs" *!"C sistematic 8 -tema de lucru n clas -p rt f liul

;eti i rae r mneti:<r ) vite. ;urtea de 7r)e Orae r mneti

9"

!", (*" ! *"* (8" ! 8"* !", (*" ! *"* (8" ! 8"* !", (*" ! *"* (8" ! 8"*

-situarea n timp-sec l-spaiu a cetil r( -ist ria cetil r( -citirea si c mentarea un r ima)ini 'f t )rafii(

- l cali#area n timp-sec l- i n spaiu( -atestarea d cumentar a rael r( -pre#entarea i descrierea principalel r rae din 5 mnia( Lectura un r le)ende ist rice

F"

5ecapitulare. evaluare

-recun aterea un r mari pers naliti din ist ria nai nal i universal( -descrierea unei ceti. castel. ra( -identificarea pe %art a un r rae( -c mpletarea un r enunuri lacunare(

independent 4 bservaia. c nversaia. explicaia. p vestirea( 4albume. f t )rafii. %ri ist rice( 4act fr ntal. pe )rupe. independent 4 bservaia. c nversaia. explicaia. investi)aia( 4albume. f t )rafii. %ri ist rice i )e )rafice( 4act fr ntal. pe )rupe. independent 4c nversaia. explicaia. munca independent( 4 fie de lucru( 7ct individual i independent

- bs" C9"C sistematic 9 -tema de lucru n clas

- bs" !*"C sistematic 9 -tema de lucru n clas

Pr ba ral Pr ba scris

!I"C 9

UNITATEA DE INVATARE < EUROPA UNITA-E3"&%"re 1# "&Nr. +re "&+,"!e< 4 !" 6imb lurile !", -pre#entarea E"A i sc pul nfiinrii ( Aniunii (*" -enumerarea principalel r instituii eur pene i pre#entarea r lului l r( Eur pene ! -recun aterea simb luril r A"E":stea). imnul. #iua Eur pei. m neda *"* eur ( (8" -semnificaia simb luril r AE( * -5eali#area un r p stere cu tema AE 8", (9" ! * Evaluare !", -p vestirea un r evenimente sau fapte ist rice. utili#nd termenii final (*" invai( ! -+ c de r l $5 ata ist riei&( *"* -re# lvarea unui test cu itemi variai (8" ! 8"* (8" ,

4 bservaia. c nversaia. explicaia. investi)aia( 4manual.stea) AE. m neda E. %arta 4act fr ntal. pe )rupe. independent 4 c nversaia. explicaia.+ cul didactic( 4fise de lucru. 4act pe )rupe. independent. individual

- bs" sistematic -tema de lucru n clas -pr ba ral

*F"C 9 C*"C F

Pr b ral Pr b scris

CI"C F