Sunteți pe pagina 1din 6

Managementul este o functie profesionala care inseamna a conduce intr-un context dat un grup de persoane care au de atins un obiectiv

comun,in conformitate cu finalitatile organizatiei din care fac parte. Factori profesionali.Activitatea profesionala practica pentru exercitarea careia sunt necesare cunostinte si abilitati specifice tehnice si relationale.In raport cu alte functii si profesii functia manageriala are doua caracteristici proprii: Se exercita cu si asupra altor persoane Se invata nu numai in scoala,fie la universitatea de management dar mai ales in contact cu personalul

Managementul ca activitate de conducere a unui grup de persoane pentru atingerea unui obiectiv comun si se bazeaza pe experienta si talentul managerului pe calitatea acestuia,pe experienta combinata cu perspicacitatea,originalitatea,energia,puterea de a-I convinge pe ceilalti cu usurinta,increderea in sine. Manager=persoana care in virtutea sarcinilor,competentelor si responsabilitatii circumscrise exercita procese de management(adopta decizii prin care influenteaza comportamentul decizional si actiunile unei alte persoane). Functiile managementului: Previziunea Organizarea Coordonarea Antrenarea Control,evaluarea

1.Previziunea-ansamblul proceselor de munca prin intermediul carora se realizeaza principalele obiective ale organizarii si resursele si principalele mijloace necesare realizarii lor.Cuprinde prognozarea care se realizeaza pe minim 10 ani,planificarea se realizeaza pe 5 ani si o luna,si programarea o saptamana,o zi,decada. 2.Organizarea-defalcarea obiectivelor fundamentale in obiective derivate,specifice si individuale;stabilirea proceselor de munca necesare pentru realizarea acestor tipuri de obiective. 3.Coordonarea-asamblarea proceselor de munca prin care se armonizeaza deciziile managerului cu actiunea subordonatilor in contextul previziunilor sistemului organizator stabilit anterior.

Fundamentul coordonarii il constituie comunicarea care consta in transmiterea unor informatii sub forma mesajelor simbolice de la o persoana la alta.Cel care transmite informatia se numeste emitator iar cel care receptioneaza informatia se numeste receptor. Comunicarea imbraca doua forme: Bilaterala-intre doua persoane Multilaterala-intre manager si un grup de subordonati

4.Antrenarea-incorporeaza asamblarea proceselor de munca prin care se determina personalul si contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor previzionate pe baza luarii in consideratie a factorilor care ii motiveaza. Motivarea-corelarea asteptarilor,aspiratiilor fiecarui individ cu gradul de realizare a sarcinilor si indeplinirii obiectivelor. Imbraca mai multe forme: Pozitiva Negativa Intrinseca Extrinseca Afectiva Cognitiva Economica Moral spirituala

Caracteristicile motivarii: -Complexitatea(atat motive materiale cat si moral spirituale) -Diferentierea(sa fie aplicata in mod diferit de la individ la individ in functie de personalitate) -Gradualitate(sa fie aplicata in proportii din ce in ce mai mari) 5.Control evaluarea-ansamblul proceselor prin care performantele organizatiei sunt masurate si comparate cu obiectivele eliminarii deficientelor constante. Etapele: Masurarea realizarilor

Compararea realizarilor cu obiectivele si standardele stabilite initial Identificarea cauzelor care au generat abateri. Efectuarea corecturilor care se impun in sensul eliminarii cauzelor amintite mai sus.

Rolurile managerului Rolul interpersonal(de reprezentant,lider,contactor de persoane) Informational(monitor,disiminator de informatii,purtator de cuvant) Decizional(intreprinzator,negociator,alocator de rezerve)

Sistemul decizional al unei organizatii consta in ansamblul deciziilor adoptate si aplicate in cadrul sau,structuri corespunzatoare,sisteme de obiective urmarite si configurate ierarhiei manageriale.Decizia este cursul de actiuni ales pentru realizarea unuia sau mai multor obiective. Decizia manageriala poate fi definita ca acea decizie care are urmari nemijlocite asupra deciziilor si actiunilor asupra a cel putin unei alte persoane.Are ca forma de manifestare actul decizional(decizia managerului)care se ia in cateva secunde si procesul decizional implica ansamblul fazelor prin intermediul carora se pregateste,se adopta,se aplica si se evalueaza decizia manageriala si a caror derulare necesita o perioada indelunga. Factorii care influenteaza decizia sunt: Decidentul-reprezentat de manager sau un organism managerial care in virtutea obiectivelor,sarcinilor,competentelor si responsabilitatii circumscrise adopta decizia in situatia respectiva. Mediul ambiant decizional consta in ansamblul elementelorendogene si exogene,organizatiei care alcatuieste situatia decizionala caracterizata prin manifestarea unor !!!! directe si indirecte semnificative asupra continutului si rezultatelor deciziilor managerului.

Tipologia deciziilor. Natura variabilelor implicate:certe,incerte si de risc. Orizont si implicatii sunt decizii strategice(referitoare la ansamblul firmei),tactice(orizonturi de timp redus)si curente(decizii de zi cu zi) Esalonul managerial:superioritatea,medii si inferioare) Frecventa:sunt decizii periodice,aleatorii si unice Posibilitatea anticiparii:anticipate si imprevizibile

Amploarea sferei decizionale:integrale(adoptarea nu depinde de altcineva),avizate(este nevoie de acordul altei persoane) Sfera de cuprindere a decidentului:participative si individuale

Deciziile nu se iau numai de manager. Sistemul informational. Poate fi definit ca ansamblul datelor,informatiilor,fluxurilor si circuitelor informationale,procedurilor si mijloacelor de tratare a informatiilor menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor organizatorice institutiei. Sistemul informational reprezinta culegerea,inregistrarea si prelucrarea cu mijloace automatizate a datelor si informatiilor Functiile sistemului informational Decizionala Operationala De documentare

Componentele sistemului informational: Data si informatia Circuitele si fluxurile informationale Proceduri informationale Mijloace de tratare a informatiilor

Data=descrierea cifrica sau letrica a unor actiuni.procese,fapte referitoare la organizatie sau la !!!! din afara sa care intereseaza managementul organizatiei Informatia=sunt acele date care aduc adresantului un spor de cunoastere privind direct si indirect organizatia respectiva ca ii furnizeaza elemente noi utilizabile in realizarea sarcinilor pe care le are de indeplinit. Tipologia informatiilor: Mod de utilizare:orale,scrise si audio-vizuale Grad de prelucrare:primare,intermediare si finale Directie a vehicularii:ascendente si descendente Mod de organizare a inregistrarii si prelucrarii:tehnico-operative,de evidenta si statistice

Provenienta:exogene si endogene Destinatie:interna si externa Obligativitatea pentru adresant:imperative si non-imperative Natura proceselor reflectate:de cercetare,comerciale,productie,personal,financiar,contabil

Circuitul informational este traiectul,traseul, pe care il parcurge o informatie intre emitator si receptor Fluxul informational reprezinta cantitatea de informatii care este vehiculata intre emitator si beneficiar pe circuitul informational carcterizat prin lungime,viteza de deplasare a informatiei,fiabilitate,cost si stoc. Sistemul Organizatoric. Cuprinde 2 parti: organizarea formala organizarea informala

Organizarea formala este stabilita prin regulamente si documente organizatorice.Ea cuprinde 2 componente: 1. organizarea structurala(post,functie,compartiment,pondere ierarhica,relatii organizatorice) 2. organizarea procesuala(functii,activitati,atributii,sarcini) Post=este cea mai simpla componenta a structurii organizatorice si se defineste ca fiind un ansamblu de sarcini,competente si responsabilitati necesare indeplinirii obiectivelor individuale. Sarcina=cea mai simpla componenta a unui proces de munca mai complex sau simplu ce revine spre executare unui salariat. Responsabilitatea reprezinta raspunderea ce revine titularului postului pentru modul in care isi indeplineste sarcinile. Functia=reprezinta o generalizare a costurilor de acelasi fel.Exista 2 functii de conducere si de executie. Compartimentul=reprezinta un grup de persoane care desfasoara activitati omogene si/sau complementare.Sunt situate pe acelasi nivel ierarhic si subordonate nemijlocit aceluiasi sef. Ponderea ierarhica=reprezinta totalitatea salariatilor subordonati nemijlocit unui singur manager. Nivelul ierarhic=reprezinta totalitatea salariatilor si compartimentelor aflate la aceeasi distanta fata de conducerea superioara a organizatiei. Relatii organizatorice-reprezinta raporturile ce se stabilesc intre membrii unei organizatii precum si intre acestia si componentele altor sisteme.Se impart in 4 categorii:de autoritate,de cooperare,de control,de reprezentare. Documentele de formalizare a structurii organizatorice.

Orice structura organizatorica se reflecta in 4 documente: organigrama-reprezentare grafica a structurii organizatorice si cuprinde toate componentele structurale regulamentul de organizare si functionare fise de post-cuprind descrierea postului cerintele de post

Organizarea procesuala. Fiecare componenta(functiuni,contributii,atributii,sarcini)contribuie la realizarea unora de complexitate mai mare adica mai multe sarcini formeaza o atributie,mai multe atributii formeaza o activitate,iar mai multe activitati formeaza o functiune. Functia este un atribut al managerului. Functiunile: cercetare,dezvoltare-testare,documentare comerciala productie financiar-contabil-salarizare,state de plata,gestiunea financiara a documentelor,facturi personala-presupune angajarea,recruteaza,selecteaza,desface contracte de munca