Sunteți pe pagina 1din 2

Academia de Studii Economice Facultatea de Economie Subiecte posibile la disciplina: Economia Romniei Data examenului: 3.06.2013 I.

Subiecte de teorie (1 subiect de teorie * 4 puncte = 4p) 1. Schimbarea de sistem. Modelul Kornai. 2. Faze ale transformrii postcomuniste (dup Brzezinski). 3. Terapia de oc. Consensul de la Washington. 4. Terapia graduala. Viziunea grupului de la Viena. 5. Schema funcional a tranziiei postcomuniste. 6. Liberalizarea economiei. Cazul Romniei. 7. Macrostabilizarea economiei. Cazul Romniei. 8. Privatizarea, pivot al restructurrii. Cazul Romniei 9. Restructurarea economiei. Cazul Romniei. 10. Ctigtori i perdani ai tranziiei. II. Studii de caz (1 studiu de caz * 4 puncte = 4p) 1. Eficienta strategiei de tintire a agregatelor monetare in Romania. Stabilitatea cererii de bani. 2. Eficienta strategiei de tintire a inflatiei in Romania. 3. De la tintirea agregatelor monetare la tintirea inflatiei. Avantaje si dezavantaje. 4. Mecanismul de transmisie al politicii monetare in Romania. 5. Model simplificat de tintire a inflatiei in Romania. Analiza cantitativa. 6. Eficienta politicii fiscale in Romania. Analiza bazata pe indicatorul sold bugetar structural. 7. Sustenabilitatea datoriei publice in Romania. 8. Determinarea limitei de intrare in incapactate de plata a unei economii. Analiza cu ajutorul curbei in S. 9. Costuri ale intrarii Romaniei in zona euro. Surse de pregtire pentru subiectele de teorie si studiile de caz: 1. notele de curs 2. materialele de seminar 3. manualul de Economia Romniei

III. Grile (4 grile * 0,5 puncte fiecare gril = 2 p) Surse de pregtire: 1. culegerea de grile i studii de caz pentru Economia Romniei 2. manualul de Economia Romniei * fiecare gril primete 0,25 puncte pentru alegerea variantei corecte i nc 0,25 puncte pentru argumentarea variantei alese.