Sunteți pe pagina 1din 6

FILTRU IMPURITATI Y DN20 - CARACTERISTICI

FILTRU IMPURITATI Y DN20 CARACTERISTICI :


Filtru impuritati Y, corp din fonta, cu flanse. Greutate filtru impuritati Y: 3 kg; Presiune de functionare filtru impuritati Y: 16 bar; Temperatura de lucru filtru impuritati Y: -10...120 C; Nr de gauri pe flansa: ;

APLICATII FILTRU IMPURITATI Y :


apa calda/rece; apa supraincalzita; abur saturat; aer comprimat; fluide, exclusi acizi sau inflamabile;

C!ALESC"N# s.f. !derare a unor p"ri care erau di izate #n mod natural sau accidental; str$ngerea #mpreun" a pic"turilor dintr%o emulsie sau a particulelor dintr%o suspensie. &Pron. co-a-. / ' fr. coalescence(.

Te)nologia debitmetriei electromagnetice *up" cum se cunoa+te debitmetrele electromagnetice sunt cele mai r"sp$ndite #n m"surarea debitelor fluidelor. !ceste tipuri de debitmetre sunt cele mai r"sp$ndite #n industria apei, din cauza func,ion"rii precise, respecti construc,iei simple +i durabile #n timp. !+adar merit" de spus c$te a cu inte despre principiul de func,ionare +i construc,ia lor. Principiul de func,ionare a debitmetrelor electromagnetice are ca baz" legea lui Fara$a%, dac" un conductor se mi+c" #ntr%un c$mp magnetic sta,ionar se induce tensiune electric" #n conductorul respecti . -n cazul debitmetrului electromagnetic conductorul este fluidul care trece prin tubulatura de m"surare a debitmetrului. !+adar #n construc,ia debitmetrului electromagnetic putem deosebi dou" mari p"r,i:

tubulatura de m"surare, care con,ine bobinele +i electrozii % parte care se monteaz" pe conduct" transmiterul care con,ine electronica necesar" func,ion"rii debitmetrului

T&b&'a(&ra $) *+,&rar) - .&/0123/ar): .$mpul magnetic de intensitate constant" este generat de dou" bobine, amplasate #n opozi,ie pe tubulatura

de m"surare /pe dou" laturi opozante a tubulaturii0. Tensiunea electric" indus" #n fluid /care trece prin tubulatur"0 de c$mpul magnetic generat este cules de dou" electrozi amplasate #n tubulatura de m"surare la 12 de grade fa," de cele dou" bobine. Tensiunea indus" este propor,ional cu iteza fluidului care trece prin tubulatur". .$mpul magnetic este generat de curent continuu pulsatorie cu polaritate alternant", aceast" alternare asigur$nd un punct 2 /zero0 stabil, m"sur"toarea nefiind influen,at de compozi,ia fluidului m"surat /neomogen, conduicti itate redus", etc.0. Tubulatura de m"surare de obicei este fabricat din material izolator, pol3amid", poliuretan, etc. Tra/,*2()r&': Partea de transmitter a debitmetrului con,ine electronica necesar" asigur"rii tensiunii de excitare a bobinelor, interfa,a de parametrizare cu tastaturi, afi+a4ul de pe care se pot citi debitul instantaneu +i cel cumulat, respecti interfa," de comunicare /ie+iri analogice +i digitale, respecti protocol de comunica,ie0. 5nterfa,a de comunicare permite transmiterea alorii debitelor m"surate la distan,", respecti integrarea acestora #n sisteme 6.!*!. A4a$ar 5&()* )62$)/12a a6a/(a7)') 5r2/025a') a') $)b2(*)(r2)2 )')0(r3*ag/)(20) :

m"sur"toarea este independent" de temperatura, densitatea, iscozitatea, respecti presiunea fluidului se poate m"sura +i debitul fluidelor cu con,inut solid poate fi utilizat" p$n" la diametre de *N 7222 nu exist" componente #n mi+care costuri minime de func,ionare +i mentenan," precizie ridicat" +i stabilitate pe termen lung a m"sur"torilor

D)b2(*)(r) )')0(r3*ag/)(20) -n acest caz se izoleaz" gal anic conducta +i se plaseaz" doi electrozi pe o direc,ie perendicular" pe direc,ia unui camp magnetic exterior. Fluidul dintre cei doi electrozi 4oac" rolul de conductor, prin deplasarea acestuia #n camp magnetic lu$nd na+tere o tensiune electromotoare. 8aloarea tensiunii electromotoare m"surat" #ntre cei doi electrozi este propor,ional" cu iteza fluidului. !cest principiu poate fi aplicat pentru conducte de diametre foarte diferite /de la c$,i a mm p$n" la c$,i a m diametru0 cu precizii de ordinal a 9: pentru debite notabile. Pentru iteze de curgere mici aloarea tensiunii m"surate scade /;80 +i, odat" cu acesta, +i precizia. !cest principiu este utilizabil numai pentru lic)ide conductoare. *ac" < este induc,ia magnetic", * diametrul interior al conductei, 8 tensiunea indus", = debitul de lic)id, iteza de curgere +i > distan,a #ntre electrozii de m"sur", se poate scrie c": 8 ?@<> unde @ este o constant". *eoarece rezult" c" : =?A/8/<0 A fiind o alt" constant". -n practic" se poate ob,ine c$mpul magnetic cu a4utorul a dou" bobine plasate de o parte +i de alta a conductei +i alimentate cu un current alternati e.-n acest mod se e it" polarizarea electrozilor. 6emnalul de ie+ire a a ea aceea+i frec en," cu curentul de alimentare a bobinelor +i a fi amplificat cu a4utorul unui amplificator diferen,ial #nainte de a fi demodulat.

... Bnul dintre a anta4ele importante ale acestei metode o reprezint" faptul c" nu perturb" curgerea fluidului, deci $scozitatea fluidului nu influen,eaz" rezultatul. -n plus, temperature poate fi ridicat" /p$n" la c$te a sute de C.0.

8&2/g 2 - S)*/a'29a(3ar) $) /26)' 0& .&r0a 62bra(3ar) :2rg2/2a S)rba/ - 0;2< =<= 662

6olartron Dobre3 este una dintre cele mai mari companii care fabrica instrumente pentru masurarea si controlul ni elului. Produsele 6olartron Dobre3 sunt utilizate pentru monitorizarea proceselor industriale din intreaga lume, inclusi in aplicatii din industria petroc)imica, tratarea apei, industria c)imica, farmaceutica, alimentara. .erintele pentru detectarea si monitorizarea ni elului cresc in fiecare proces industrial. *e asemenea, continua sa creasca si responsabilitatea pri ind siguranta mediului incon4urator. Prin introducerea noilor reglementari europene pri ind pre enirea si controlul poluarii trebuie utilizate sisteme de protectie care impiedica re ersarea lic)idelor potential poluante. Dasurarea ni elului lic)idului este itala in procesele industriale unde in entarul, dozarea si eficienta procesului sunt masuratori critice. Te)nologia loE cost si constructia robusta a acestui tip de instrument il fac ideal pentru un domeniu mare de aplicatii, cum ar fi: alarma ni el maxim si minim, controlul pompelor, atat pentru lic)ide, cat si pentru produse solide. *atorita designului, aceste instrumente sunt usor de instalat, usor de pus in functiune si nu necesita intretinere. 6Fuing 7 este un semnalizator de ni el care functioneaza pe principiul furcii ibratoare. Prin utilizarea cristalelor piezo furca este fortata sa rezoneze constant la frec enta sa naturala. !tunci cand 6Fuing 7 este instalat ca ni el de alarma maxim, lic)idul care urca a eni in contact cu furcile si le umezeste, sc)imbandu%le frec enta lor naturala de rezonanta; atunci cand 6Fuing 7 este instalat pentru alarma ni el minim furca este normal imersata in lic)id, iar cand ni elul lic)idului scade, furca isi sc)imba frec enta si atunci partea electronica sc)imba semnalul de iesire. Btilizand te)nologia furcii ibratoare si multi ani de experienta in aplicatii di erse, semnalizatorul de ni el cu furca ibratoare 6Fuing 7 este proiectat pentru a fi utilizat in aproape toate tipurile de aplicatii. .aracteristici: . .onstructie standard % otel inox G9H> . Iptional % materialul partii in contact cu

fluidul . Jastello3 . . Kezistent la ibratiile instalatiei . Daterial carcasa plastic sau otel inox G9H66 . Temperatura de operare maxima: 9L2 grd ./G22 grd F si presiunea maxima: 922 bar g/9ML2 P65 . .onectare la proces prin filet sau flansa . Nu are parti in miscare . >N* pentru indicare stare . Punct de test magnetic . !plicatii . Protectie la umplere . *etectare limita . Protectie pompa . !larma ni el maxim sau minim . !plicatii igienice . Parcuri de rezer oare petroliere . 5ndustria c)imica si farmaceutica . <eneficii . Nu necesita intretinere . *i erse iesiri de semnalizare . Protectie intrinseca . Protectie impotri a exploziei . !probari !TNO P FD. 6emnalizator de ni el cu furca ibratoare Dini 6Fuing Dini 6Fuing, ultima generatie de semnalizatoare de ni el cu furca ibratoare de fabricatie Dobre3, este mic, usor, robust si usor de instalat. .onectarea la proces prin filet si lungimea de intrare in rezer or minim fac din Dini 6Fuing solutia optima pentru semnalizarea ni elului din punct de edere al costului de ac)izitie. Nste adec at pentru aplicatii cu temperatura procesului de pana la 9L2 grd ./G22 grd F si presiunea de 922 bar g/9ML2 P65. .aracteristici: . *esign compact . Daterial corp si furca otel inox . Tensiune de alimentare: 7M ... 7M28 . >N* pentru indicare stare . .onectare la proces filet 9Q/9 G/MQ NPT . .onectare la proces igienica Tri%.lamp . !plicatii . Protectie la umplere . Protectie pompa . !larma ni el maxim . *etectie scurgeri . .ontrol pompa . <eneficii . .ost de ac)izitie scazut . Bsor de instalat, conectare directa la P>. sau comutare directa.

.IDBT!TIK *N N58N> :: F&r0a 62bra(3ar) % N58I6R5T.J % pentru lic)ide


CARACTERISTICI ::

Fr elemente mobile Curire automat prin vibraii Rezisten mare la vibraii Element de vibraie cu nveli (PFA) plastic Prelungire bar ma ! "m #ai multe ieiri $ensibilitate reglabil Comutare avarie% nivel minim i ma im Carcas plastic% aluminiu sau ino Protecie anti e plozie

APLICAII :: &ensitate #in! '%'( )g*dm"% ma ! +', mm-*s visz)ozitate Comutare de nivel pentru lic.ide Aplicaii n industria c.imic% alimentar i petrolier

SPECIFICAII :: Tensiune de alimentare: -'!!-('/ AC% -'!!0'/ &C Temperatur mediu: 1,'2C!!3+"'2C Temperatur ambiant: 1,'2C!!34'2C Presiune: ma ! ,' bar Montaj mecanic: +55% ++*-55% 6lan sau cone iune pentru industria alimentar Ie ire: Contact comutant% tranzistor* tiristor !rad de protec ie mecanic: 7P04% 7P08 Clas de protecie E": A9E: 77 + ; E ia 77C 9,!!!90 ;a