Sunteți pe pagina 1din 49

LISTAOBIECTIVELORDEINVESTIIICUPRIORITATERIDICATCESEFINANEAZNANUL2013

(miiLEI)
Nr.
crt.

Judeul

Denumire
U.A.T./Administrat
ordrum

Denumireobiectivdeinvestiii

Alba

Berghin

Alba

DaiaRomana

Alba

Ighiu

ModernizareDC41istradprincipalcomuna
Berghin
ExtinderereeacanalizarecomunaDaiaRomn:
satDaiaRomn
ModernizarestrzicomunaIghiu,satard

Alba

Jidvei

AlimentarecuapcomunaJidvei:satBlcaciu

Alba

Livezile

Alba

LopadeaNoua

Alba

Metes

Alba

Pianu

Alba

Rimetea

10

Alba

RosiadeSecas

11

Alba

RosiaDeSecas

12

Alba

Slitea

13

Alba

Sancel

14

Alba

Sasciori

15

Alba

Scarisoara

16

Alba

Spring

17

Alba

Unirea

18

Alba

Unirea

19

Arad

Archis

20

Arad

Archis

AlimentarecuapcomunaLivezile:Livezile
EtapaI
ModernizareDC13LopadeaNoua(DJ107E)
Beta1+0405+000,5km
ModernizareDC68,comunaMete:Ampoia
LuncaMeteului
ModernizareDC52,comunaPianu:Strungari(DJ
704A)Purcrei
Alimentarecuapicanalizarensistem
centralizatnsatulRimetea,comunaRimetea
AlimentarecuapcomunaRoiadeSeca:satele
RoiadeSeca,Tu,Ungurei
Reeacanalizaremenajeristaieepurare
comunaRoiadeSeca
Reeadecanalizareistaiedeepurarecomuna
Slitea:sateleSliteaiTrtria
AlimentarecuapcomunaSncel:satelePnade,
Iclod
Reeadecanalizaremenajeristaieepurare
com.Ssciori:sateleSsciori,Sebeel,Laz
Canalizareaapeloruzatemenajereistaiede
epurarecomunaScrioara
Reeacanalizaremenajeristaiedeepurare
comunapring:satelepring,Cuna
AlimentarecuapcomunaUnirea:sateleUnirea
I,UnireaII,Inoc,Mhceni,Dumbrava
Reeadecanalizaremenajeristaiedeepurare
comunaUnirea
ModernizareDC13localitateaGroseni4+500
8+8004,3km
AlimentarecuapsatvacanGroeni,comuna
Archi,judeulArad

Valoarecontract
Valoarearestului
Alocaiibugetare
(iacte
dealocat
Alocaii2013
pnla31.12.2012
adiionale)
(inclusivT.V.A.)

Alocatii
estimate
2014*

2.452,15

1.395,57

1.056,58

200,00

169,79

3.200,00

562,28

2.637,72

262,28

470,85

2.752,70

1.780,00

972,70

32,00

186,46

1.579,83

500,00

1.079,83

500,00

114,93

1.823,94

768,40

1.055,54

500,00

110,12

2.189,60

1.025,68

1.163,92

350,00

161,33

1.595,09

1.126,39

468,70

500,00

0,00

1.538,38

780,09

758,29

850,00

0,00

3.843,05

3.389,00

454,05

400,00

10,71

3.415,12

1.079,48

2.335,65

400,00

383,68

3.092,02

1.046,00

2.046,02

500,00

306,45

3.200,00

851,49

2.348,51

200,00

425,87

1.380,99

925,27

455,72

455,72

0,00

6.181,56

50,00

6.131,56

550,00

1.106,35

3.735,53

2.045,00

1.690,53

600,00

216,16

4.098,60

3.885,00

213,60

200,00

2,70

7.779,99

1.109,43

6.670,56

300,00

1.262,74

4.698,00

2.350,00

2.348,00

400,00

386,12

1.479,00

50,00

1.429,00

100,00

263,43

923,02

923,00

0,02

90,28

0,00

21

Arad

ConsiliulJudeean ReabilitaredrumjudeeanDJ709AradSeleu;
Arad
0+80039+200

4.200,00

700,00

3.500,00

3.500,00

0,00

22

Arad

Gurahont

3.390,03

2.011,81

1.378,22

100,00

253,36

23

Arad

Hasmas

2.134,61

2.015,39

119,22

102,00

3,41

24

Arad

Ignesti

3.212,06

2.252,32

959,74

150,00

160,50

25

Arad

Ignesti

864,30

864,30

0,00

45,40

0,00

26

Arad

Misca

5.731,00

5.598,47

132,53

132,00

0,11

27

Arad

Plescuta

4.466,78

1.474,11

2.992,67

175,00

558,51

28

Arad

Plescuta

6.536,43

1.512,26

5.024,17

300,00

936,41

29

Arad

Sagu

3.085,18

1.753,00

1.332,18

350,00

194,68

30

Arad

Savarsin

3.749,48

3.116,19

633,29

875,00

0,00

31

Arad

Secusigiu

19.044,30

4.609,73

14.434,58

400,00

2.781,87

32

Arad

Sofronea

3.650,18

3.617,00

33,18

614,72

0,00

33

Arad

Varfurile

4.460,13

1.425,00

3.035,13

400,00

522,32

34

Arad

Zerind

1.230,87

1.015,76

215,11

265,60

0,00

35

Arges

AlbetiideArge

7.800,00

7.410,67

389,33

389,00

0,07

36

Arges

Albota

8.000,00

7.600,00

400,00

400,00

0,00

3.541,00

2.679,74

1.263,65

100,00

0,00

8.600,00

8.265,00

335,00

335,00

0,00

1.406,06

200,00

1.206,06

943,00

52,14

1.474,29

803,54

670,75

670,75

0,00

4.000,00

3.759,00

241,00

300,00

0,00

37

Arges

Bbana

38

Arges

Bogai

39

Arges

Budeasa

40

Arges

CJArge

41

Arges

Corbi

DC38GurahontZimbru0+00012+60012,6km
ModernizareDC11ComanestiBotfei1+300
6+3005km
ModernizareDC18IgnestiSusani0+0006+400
6,4km
Dezvoltareasistemuluilocaldealimentarecuap
potabilncomunaIgneti,dinsursaNdlbeti,
jud.Arad
Alimentarecuapa
ModernizareDC51VarfurilePlescuta;Km0+000
10+000,comunaPlescua
AlimentarecuapalocalitilorPlecua,Aciua,
Tlagiu
ReabilitareDC49SaguHunedoaraTimisana;Km
0+0002+175,reabilitareDC95SaguHunedoara
Timisana;Km0+0002+458;comunaSagu
ModernizareDC72ParnestiSavarsin;Km11+928
20+300,comunaSvrin
AlimentarecuapalocalitilorSecusigiu,Munar,
SatuMare,SnpetruGerman
Canalizaremenajercomunaofronea
AlimentarecuapalocalitilorVrfurile,
Mgulicea,Lazuri,Vidra,AvramIancu
Modernizarestrada5,strada9,strada10,strada
11,Zerind,strada2,strada5satIermataNeagr,
comunaZerind
DC259AlbetiBrteti,km2+5006+448
asfaltare
AlimentarecuapasatMare

Canalizareaiepurareaapeloruzate
menajere
DC97AGornetiBogai,km3+0009+500
asfaltare
DC220BudeasaMareBudeasaMica,km0+000
5+500
AsfaltareDJ731DMicestiPurcareniGanesti
20+70023+0002,3km
Reabilitareaimodernizareasistemelorde
alimentarecuapicanalizarepentrulocalitile
Corbori,StnetiiPoduri,comunaCorbi

42

Arges

Dobresti

Canalizaresiepurareaapeloruzatemenajerein
localitateaDobresti,judeulArges

2.634,15

1.597,03

1.037,12

400,00

165,93

4.004,03

3.253,58

750,45

400,00

29,82

6.226,23

3.710,00

1.965,25

100,00

0,00

7.973,00

0,00

5.279,00

100,00

0,00

1.525,20

950,84

574,36

574,25

0,02

4.000,00

381,30

3.618,70

2.900,00

142,46

3.746,77

2.885,27

861,50

400,00

0,00

10.200,00

555,21

9.644,79

300,00

1.852,28

12.000,00

151,64

11.848,36

351,00

2.289,07

1.239,50
2.266,00
2.372,00

380,00
0,00
1.617,50

974,76
2.266,00
362,00

380,00
120,00
100,00

0,00
0,00
0,00

3.083,70

2.401,00

682,70

823,00

0,00

1.563,49

592,00

971,49

350,00

123,19

7.800,00

7.191,10

608,90

608,90

0,00

3.730,64

2.043,00

1.687,64

350,00

265,14

2.219,87

1.164,00

1.055,87

951,00

20,79

3.338,84

2.848,52

490,31

292,00

39,31

3.357,80

3.155,17

202,63

269,00

0,00

5.393,21

50,00

5.343,21

350,00

989,73

43

Arges

Domnesti

44

Arges

Draganu

Reabilitareaimodernizareasistemelorde
alimentarecuapicanalizarepentrulocalitile
Nucoara,Corbi,DomnetiiPietroani,comuna
Domneti
Canalizareaiepurareaapeloruzatemenajere

45

Arges

Miheti

Canalizareaiepurareaapeloruzatemenajere

46

Arges

Oarja

47

Arges

Pietrosani

48

Arges

Priboieni

49

Arges

Recea

50

Arges

Rucr

51
52
53

Arges
Arges
Arges

Sltrucu
Tigveni
Ungheni

54

Bacau

BerestiBistrita

55

Bacau

Berzunti

56

Bacau

Comneti

57

Bacau

Corbasca

58

Bacau

Cotofanesti

59

Bacau

Gioseni

60

Bacau

Girleni

61

Bacau

GuraVaii

ReabilitareDC105drumurilocaleincomOarja
CiresuCoseri0+0001+7251,725km
Reabilitareaimodernizareasistemelorde
alimentarecuapicanalizarepentrulocalitile
Nucoara,Corbi,DomnetiiPietroanicomuna
Pietroani
Canalizareasiepurareaapelormenajerein
localitateaPriboieni,judeulArges
AlimentarecuapasatRecea
Reabilitaresiextinderereteadedistributieapain
localitateaRucr
AlimentarecuapSltrucu
AlimentarecuapsatBileti
AlimentarecuapCotu,Humele
CANALIZAREISTAIEDEEPURARECOMUNA
BERETIBISTRIA,JUDEULBACU
ALIMENTARECUAPCOMUNABERZUNI
Construciesistemdecanalizareaapeimenajere
ncartierulVermeti
CONSTRUCIESISTEMALIMENTARECUAPA
SATELORMARVILA,SCRIOARA,ROGOAZA
CORBASCA,BCIOIUIVLCELE
EXTINDERESISTEMDEALIMENTARECUAP
LOCALITAILECOOFNETIIBLCA
CanalizaresistatiedeepurarelocalitateaGioseni,
comunaGioseni,judeulBacau
CANALIZAREISTAIEDEEPURARELOCALITILE
GRLENIIDESUSILESPEZI,COMUNAGRLENI,
JUDEULBACU
Alimentarecuapa

62

Bacau

Helegiu

Alimentarecuapa

5.669,30

2.679,40

2.989,90

350,00

523,27

63

Bacau

Hemeius

Alimentarecuapa

6.387,10

3.648,10

2.739,00

350,00

473,54

64

Bacau

Itesti

EXTINDEREREEADISTRIBUIEALIMENTARECU
APDINLOCALITATEAITETINLOCALITATEA
DUMBRAVA,COMUNAITETI,JUDEBACU

1.150,49

326,00

824,49

250,00

113,87

65

Bacau

Magiresti

66

Bacau

ManastireaCasin

67

Bacau

Odobesti

68

Bacau

Oituz

69

Bacau

Sanduleni

70

Bacau

Sarata

71

Bacau

StefancelMare

72

Bacau

TarguTrotus

73

Bacau

Tatarasti

74

75

Bacau

Bacau

CANALIZAREISTAIEDEEPURARESISTEME
VALEAARINILORPRJETIIMAGIRETI,
STNETIIESURI,COMUNAMGIRETI,
JUDEULBACU
ALIMENTARECUAPALOCALITILOR
APARINTOARECOMUNEIMNSTIREACAIN,
JUDEULBACU
ReabilitareDC22DN22FCiuturesti0+000
5+0005km
SISTEMDEALIMENTARECUAPALLOCALITII
FERSTRUOITUZ,CLCI,OITUZIMARGINEA
COMUNAOITUZ,JUDEULBACU
ALIMENTARECUAPASATELORCOMUNEI
SNDULENI
CANALIZAREISTAIEDEEPURARECOMUNA
SRATAJUDEULBACU
Alimentarecuapa
SISTEMCANALIZAREIEPURAREAPEUZATE
TRGUTROTU
Alimentarecuapa

3.021,92

2.569,00

452,92

515,10

0,00

3.054,50

3.052,00

2,50

395,00

0,00

3.850,10

2.405,50

1.444,60

266,00

233,62

3.211,00

3.080,00

131,00

146,00

0,00

4.000,00

920,00

3.080,00

435,00

524,28

3.179,07

3.179,00

0,07

112,00

0,00

2.100,66

1.011,96

1.088,70

197,00

176,75

3.351,76

2.536,00

815,76

780,00

7,09

1.278,58

380,00

898,58

380,00

102,79

Ungureni

ALIMENTARECUAPLOCALITILEBIBIRETI,
TOCILOASA,GRLAANEI,BOTETIIVIFORENII
EXTINDEREREEADISTRIBUIELOCALITATEA
UNGURENI,COMUNAUNGURENI,JUDEBACU

3.151,29

2.151,64

999,65

907,00

18,36

Zemes

REABILITARENMAGAZINAREALIMENTARECU
APIDISTRIBUIELABLOCURILEDELOCUINE,
LOCALITATEAZEME,COMUNAZEME,JUDEUL
BACU

1.432,49

1.432,00

0,49

189,00

0,00

REABILITARE,MODERNIZAREIALIMENTARECU
APALOCALITILOR:ABRAM,MARGINE,SATU
BARB,COHANI,ITEU,ITEULNOU,SUIUG,I
DIJIR,COMUNAABRAM,JUDEULBIHOR

3.845,62

3.271,00

574,62

25,00

108,94

8.139,21

5.132,34

3.006,87

150,00

566,28

3.475,53

2.949,00

526,53

415,00

22,11

4.000,00

1.385,43

2.614,57

75,00

503,38

1.054,00

527,00

527,00

25,00

99,50

76

Bihor

Abram

77

Bihor

Alesd

78

Bihor

Auseu

79

Bihor

Auseu

80

Bihor

Aueu

Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a


retelelor de alimentare cu apa si canalizare, in
localitatea Alesd, judeul Bihor - Prioritatea I
ReparatiecapitalaDC167LuncsoaraGheghie
0+0002+5002,5km
ALIMENTARECUAP,CANALIZAREISTAIEDE
EPURARELOCALITILE:GROI,AUEUI
CACUCIUVECHI,COMUNAAUEUJUDEUL
BIHOR
Alimentarecuap,canalizareistaiedeepurare
nlocalitileGroi,AueuiCacuciuVechi

81

Bihor

AvramIancu

82

Bihor

AvramIancu

83

Bihor

Beius

84
85
86

Bihor
Bihor
Bihor

Beius
Bors
Bratca

87

Bihor

Bratca

88

Bihor

Cabesti

89

Bihor

Cmpani

90

Bihor

Capalna

91

Bihor

Capalna

92

Bihor

Cetariu

93

Bihor

CJBihor

94

Bihor

CociubaMare

95

Bihor

CristiorudeJos

96
97
98

Bihor
Bihor
Bihor

Derna
Gepiu
Holod

99

Bihor

Lazareni

100

Bihor

Magesti

101

Bihor

Nojorid

102

Bihor

Oradea

103

Bihor

Osorhei

104

Bihor

Oorhei

105

Bihor

Pietroasa

ModernizareDC292AvramIancuAnt0+000
6+4506,45km
Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in
comuna Avram Iancu, judeul Bihor
ModernizareDC234SanmartindeBeiusDelani
1+8003+0501,25km
CANALIZAREMENAJERSATDELANI
CANALIZARENSISTEMCENTRALIZAT
Alimentarecuapa
Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in
comuna Bratca, judeul Bihor
ALIMENTARECUAPALOCALITIIGOILA
Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a
retelelor de alimentare cu apa si canalizare, in
localitatea Cmpani, judeul Bihor
ModernizareDC93Capalna(DJ768A)DC99
(Saldabagiu Mic)0+000 2+600 2 6km
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
ReabilitareDJ792ABeliuTincaLes24+984
67+69642,71km
ModernizareDC97OlceaCarasauPetid13+400
20+6007,2km
ModernizareDC261LeheceniSalistedeVascau
Poiana2+9509+2506,3km
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
ALIMENTARECUAPZONALPENTRU
LOCALITIALECOMUNEILZRENI
ModernizareDC178MagestiGalaseni0+000
5+4535,45km
ReabilitareDC77DN79LivadadeBihor0+000
6+9006,9km
Extinderea alimentarii cu apa si canal pe strazi in
Municipiul Oradea, judeul Bihor
ALIMENTARECUAPSATULFUGHIU,CHERIU,
EXTINDEREALIMENTARECUAPSATULOORHEI,
ICANALIZAREMENAJERZONAPODGORIA
APARINTOARESATULUIFUGHIUCOMUNA
OORHEIJUDEULBIHOR
AlimentarecuapsatulFughiu,Cheriu,extindere
alimentarecuapsatOorheiicanalizare
menajerzonaPodgoriaaparintoaresatului
Fughiu
ModernizareDC252ChiscauGiulesti7+731
9+8702,14km

2.476,04

1.876,04

600,00

125,00

94,15

13.617,74

7.662,95

5.954,78

75,00

1.165,47

684,89

561,77

123,12

100,00

4,58

3.372,94
3.600,00
1.191,57

3.011,00
3.600,00
597,00

361,94
0,00
594,57

200,00
100,00
25,00

12,28
0,00
112,90

12.746,53

4.528,29

8.218,24

75,00

1.614,12

539,49

405,00

134,49

25,00

21,70

9.365,90

4.314,44

5.051,46

25,00

996,32

3.801,60

1.338,24

2.463,36

50,00

478,37

1.312,10

803,90

508,20

500,00

1,63

2.274,52

1.491,00

783,52

150,00

125,57

93.058,40

4.432,74

88.625,66

2.500,00

17.071,46

5.497,65

2.951,58

2.546,07

125,00

479,89

5.926,11

4.538,09

1.388,02

200,00

235,48

644,81
1.295,37
1.580,43

50,00
500,00
500,00

594,81
795,37
1.080,43

302,00
200,00
50,00

58,04
118,01
204,25

3.954,10

2.524,00

1.430,10

25,00

278,51

3.634,14

1.494,25

2.139,89

125,00

399,38

3.093,85

2.445,70

648,15

150,00

98,74

119.744,00

67.952,20

51.791,80

500,00

10.186,67

3.249,90

3.004,00

245,90

89,00

31,10

1.800,00

1.655,36

144,64

125,00

3,89

4.872,21

2.067,39

2.804,82

40,00

548,03

106

Bihor

107

Bihor

108

Bihor

109

Bihor

110

Bihor

111

Bihor

112

Bihor

113

Bihor

114

Bihor

115

Bihor

116

Bihor

117

Bihor

118

Bihor

119

Bihor

120

Bihor

121

Bihor

122

Bihor

123

Bihor

Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a


retelelor de alimentare cu apa si canalizare, in
localitatea Pomezeu, judeul Bihor
ALIMENTARECUAPASATELORCOMUNEI
Pomezeu
POMEZEU
Pomezeusi
ModernizareDC204PomezeuSitaniLunca
Dobresti
Sprie0+0006+4176,42km
ReabilitaresimodernizareDC121
PopestisiAbramut Popesti(DJ191A)BistraMargine0+0001+200
1+8504+0503,4km
ModernizareDC202DN76VaraseniCopaceni
Rabagani
0+0003+5003,5km
Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in
Rabagani
localitatile Rabagani, Albesti, Bratesti, Saucani,
Saliste de Pomezeu, Varaseni, judeul Bihor
EXTINDEREAALIMENTRIICUAPA
Rabagani
LOCALITILORRBGANIBRTETI,SUCANI,
ALBETIVRENI
Rosia
Alimentarecuapa
Canalizare comunala si statie de epurare, comuna
Rosiori
Rosiori, satele Rosiori Vaida si Mihai Bravu,
judeul Bihor
Modernizarestraziinloc.CadeasiSinicolaude
Sacueni
Munte,orasSacuieni6km
Pomezeu

Sacueni

Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in


localitatile Sacueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut,
Olosig, Sannicolau de Munte, judeul Bihor

CONSTRUIRESISTEMEDEALIMENTARECUAPA
LOCALITILORFEGERNICIBURZUCI
Sarbi
REABILITAREIEXTINDEREALIMENTARECUAP
SRBI,COMUNASRBI,JUDEULBIHOR
ModernizareDC34SarbiSalard0+0005+0005
Sirbi
km
Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a
Stei
retelelor de alimentare cu apa si canalizare, in
localitatea Stei, judeul Bihor - Prioritatea I
Lucrriprioritaredeextindereireabilitarea
tei
reelelordealimentarecuapicanalizaren
localitateatei
ReabilitareDC165ValeaMaredeCrisBalnaca
Suncuius
0+0007+4007,4km
Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in
Suncuius
localitatea uncuiu, judeul Bihor
mbuntireainfrastructuriideapiapuzat
SuplacuDeBarcau
nlocalitateaSuplacudeBarcu

11.780,34

11.702,87

77,46

60,00

3,46

3.854,00

3.854,00

0,00

125,00

0,00

1.763,11

1.137,95

625,16

45,00

115,00

5.939,81

200,00

5.739,81

25,00

1.132,77

1.590,70

1.507,70

83,00

100,00

0,00

7.445,93

7.124,43

321,50

60,00

51,83

2.349,00

2.349,00

0,00

25,00

0,00

2.423,41

811,14

1.612,27

25,00

314,62

11.096,28

7.844,32

3.251,97

196,00

605,74

11.298,87

2.060,51

9.238,36

500,00

1.732,08

16.371,58

12.593,15

3.778,43

100,00

729,12

3.515,61

3.074,00

441,61

60,00

75,64

2.393,65

1.302,15

1.091,50

50,00

206,44

8.822,55

4.419,33

4.403,22

200,00

833,15

4.354,00

2.177,00

2.177,00

50,00

421,60

3.560,61

100,00

3.460,61

150,00

656,22

16.532,48

11.529,65

5.002,83

25,00

986,69

11.183,56

5.591,78

5.591,78

50,00

1.098,47

124

Bihor

SuplacuDeBarcu

125

Bihor

Tarcea

126

Bihor

echea

127

Bihor

Tileagd

128

Bihor

Tileagd

129

Bihor

Tinca

130

Bihor

Tulca

131

Bihor

Tulca

132

Bihor

UileacudeBeius

133

Bihor

VaduCrisului

134

Bihor

VaduCriului

135

Bihor

ValealuiMihai

136

Bihor

ValeaLuiMihai

137

BistritaNasaud BistriaSlatinia

138

BistritaNasaud BitriaBrgului

139

mbuntireainfrastructuriideapiapuzat
nlocalitateaSuplacudeBarcu
EXTINDEREAIREABILITAREASISTEMULUIDE
ALIMENTARECUAPACOMUNEITARCEA
SATELE:TARCEA,ADONI,GALOPETREU,JUD.
BIHOR

11.183,56

5.591,78

5.591,78

25,00

1.103,42

2.278,00

2.278,00

0,00

50,00

0,00

4.200,00

346,00

3.854,00

80,00

748,07

12.786,13

3.991,42

8.794,71

60,00

1.731,36

15.524,44

7.762,22

7.762,22

25,00

1.533,64

1.497,66

550,00

947,66

25,00

182,89

10.113,56

8.371,94

1.741,62

57,00

333,92

8.502,00

4.251,00

4.251,00

25,00

837,66

4.981,52

3.509,10

1.472,42

100,00

272,03

15.016,50

9.693,46

5.323,04

25,00

1.050,16

5.200,00

487,00

4.713,00

75,00

919,32

51.311,00

28.776,35

22.534,65

100,00

4.446,90

15.200,00

1.276,79

13.923,21

60,00

2.747,91

4.200,00

3.200,00

1.000,00

1.000,00

0,00

Modernizarestadaprincipala

7.000,00

50,00

6.152,00

400,00

1.179,78

BistritaNasaud BudacudeJos

DC7B(DJ172GSimionesti)2,2

1.116,18

104,05

1.012,13

200,00

160,98

140

BistritaNasaud BudacudeJos

Modernizarestradaprincipala

7.200,00

50,00

3.731,00

200,00

699,90

141

BistritaNasaud Budesti

pietruireDc21B,km6+5007+700

1.000,00

50,00

808,00

200,00

120,52

142

BistritaNasaud CianuMic

AsfaltareDc37,km0+0008+300

8.000,00

50,00

6.093,00

400,00

1.168,09

143

BistritaNasaud Cetate

Amenajaredrumurideintereslocal

1.600,00

50,00

400,00

400,00

0,00

144

BistritaNasaud Chiuza

DC39(PiatraMires)0+0004+0004km

4.645,72

17,10

4.628,62

400,00

838,18

145

BistritaNasaud CiceuGiurgesti

AsfaltareDC35ACiceuGiurgresti
Dumbraveni1+0007+0006km

4.611,39

1.447,75

3.163,64

400,00

547,80

AlimentarecuapalocalitilorHotar,Subpiatr
Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in
comuna Tileagd, judeul Bihor
mbuntireainfrastructuriideapiapuzat
n comuna Tileagd
Alimentarecuapa
Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in
localitatea Tulca, judeul Bihor
mbuntireainfrastructuriideapiapuzat
nlocalitateaTulca
Alimentarecuapa
Lucrari prioritare de extindere si reabilitare a
retelelor de alimentare cu apa si canalizare, in
localitatea Vadu Crisului, judeul Bihor
Lucrriprioritaredeextindereireabilitarea
reelelordealimentarecuapicanalizaren
localitateaVaduCriului
Imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata in
localitatea Valea lui Mihai, judeul Bihor
mbuntireainfrastructuriideapiapuzat
nlocalitateaValealuiMihai
AmenajaredrumcomunalDC8C,Bistrita
Slatinita

146

BistritaNasaud CiceuGiurgesti

Alimentarecuapa

5.775,00

3.050,00

2.725,00

400,00

500,49

147

BistritaNasaud CiceuMihaiesti

AsfaltareDC34CiceuMihaiestiCiceu
Corabia1+3008+4007,1km

6.775,45

2.421,87

4.353,58

400,00

793,57

148

BistritaNasaud

1.600,00

552,00

1.048,00

1.000,00

9,51

149

BistritaNasaud IlvaMica

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

2.557,30

1.647,49

909,81

300,00

160,52

150

BistritaNasaud Matei

Extinderealimentarecuapa

417,23

200,00

217,23

118,00

19,67

151

BistritaNasaud MicestiideCimpie Alimentarecuapa

1.679,90

100,00

1.579,90

300,00

164,50

152

BistritaNasaud Monor

Reabilitarereteaalimentarecuapasiextindere

6.000,00

50,00

3.474,00

500,00

648,96

153
154

BistritaNasaud Nasaud
BistritaNasaud Negrileti

DC2FNasaudLusca0+0003+0003km
Alimentarecuapa

4.431,59
8.000,00

4.098,00
50,00

333,59
800,00

335,00
400,00

0,00
79,29

155

BistritaNasaud PoianaIlvei

Consolidareversantcaptare

1.400,00

50,00

575,00

300,00

4,96

156

BistritaNasaud

Snmihaiude
Cmpie

DC18ABrateni(DJ154D)StupiniLaCurte0+000
6+2866,286km

3.420,56

1.150,00

2.270,56

400,00

370,77

157

BistritaNasaud

Snmihaiude
Cmpie

Alimentarecuapa

3.243,00

100,00

3.143,00

268,00

460,85

158

BistritaNasaud SieuMagherus

3.049,64

1.750,62

1.299,02

521,00

154,22

159

BistritaNasaud SieuOdorhei

3.266,53

500,00

2.766,53

400,00

488,91

160

Botosani

DJDPBT

9.877,96

5.449,31

4.428,65

1.000,00

679,61

161

Botosani

DJDPBT

26.051,16

17.925,88

8.125,28

1.000,00

1.412,34

162

Botosani

Dobarceni

4.704,93

4.353,97

350,96

351,00

0,00

163

Botosani

Dorohoi

2.679,80

100,00

2.579,80

820,00

348,82

164

Botosani

Durnesti

7.228,37

50,00

7.178,37

800,00

1.264,29

165
166

Botosani
Botosani

Manoleasa
Mihalaseni

488,00
6.463,81

50,00
4664,925

438,00
1.798,88

438,00
400,00

0,00
277,28

ConsiliulJudeean AmenajaresiconsolidareDJ172C,km19+727
BistriaNasud
21+227IlvaMicaLesu

ReabilitareDC31BSieuSf.(DN17)
Chintelnic4+5007+5403,04km
ModernizareDC28DN17Coasta0+0003+987
3,98km
DJ208CVoronaVoronaMareJoldestilim.
Jud.Suceava10+00021+87011,877km
ModernizareDJ292CorlateniPodeni
Vorniceni14+10029+86415,764km
Alimentarecuapa
ModernizarestradaDumbravaRosie
sistematizareverticalasiplatforma
gospodareasca1,8km
ModernizareDC26,DC26A,DC26Bretelede
drumurincomunaDurneti0+0002+7500+000
3+0000+0002+0007,75km
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa

167

Botosani

RadautiPrut

168

Botosani

RadautiPrut

169

Botosani

170
171
172
173

DC4(DJ293AMiorcani(DN24C))0+0002+100
2,1km
Alimentarecuapa

3.810,95

1.236,00

2.574,95

575,00

396,42

3.962,25

157,81

3.804,44

400,00

674,81

Roma+Dimacheni DC66BRomaDimacheni0+0009+1009,1km

11.587,63

635,63

10.952,00

692,00

2.033,69

Botosani
Botosani
Botosani
Braila

Trusesti
VirfuCimpului
VoronaTudora
Ciocile

4.690,84
1.345,64
19.437,19
4.599,76

858,05
1001,239
7920,000
1.500,28

3.832,79
344,40
11.517,19
3.099,49

500,00
344,00
2.180,00
1.300,00

660,61
0,08
1.850,78
356,69

174

Braila

CJBraila

9.608,06

7.682,33

1.925,73

3.448,65

47,20

175
176

Braila
Braila

Dudesti
Grditea

4.590,89
8.000,00

1.411,76
50,00

3.179,13
73,89

1.000,00
37,99

233,72
7,12

177

Braila

Racovita

1.181,28

382,00

799,28

359,44

87,17

178

Braila

Romanu

2.196,57

304,00

1.892,57

855,52

205,56

179

Braila

ScortaruNou

Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
ReabilitareDC59DJ212ABlasova0+00011+000
11km
Alimentarecuapa
AlimentareacuapIbrianuiMaraloiu
EXTINDEREGOSPODRIEDEAPNLOCALITATEA
RACOVIA
EXTINDEREAIMODERNIZAREASISTEMULUI
CENTRALIZATDEALIMENTARECUAPN
LOCALITILEOANCEAIROMANUJUDEUL
BRILA
Reabilitaresiextinderealimentarecuapa

2.083,20

1.513,34

569,86

144,21

84,37

180

Braila

Ulmu

Reabilitaresiextinderealimentarecuapa

5.005,88

3.428,78

1.577,10

71,63

286,31

181

Braila

Zavoaia

Reabilitaresiextinderealimentarecuapa

5.747,44

1.493,81

4.253,63

1.961,56

315,57

182

Brasov

Buneti

7.050,00

50,00

7.000,00

2.748,00

842,81

183

Brasov

Buneti

1.876,60

50,00

1.826,60

1.470,00

70,68

184

Brasov

CJBraov

6.600,00

50,00

6.482,00

6.482,00

0,00

185
186

Brasov
Brasov

Feldioara
SincaNoua

ReabilitareadrumuluideaccesDC29E60
Roade0+0007+5007,5km
Execuielucrridereeledealimentarecuap,
forj,bazindecolectaresatRoade,comuna
Buneti,judeBraov
DJ104Sercaia(DN1)VeneiadeJos
Hoghiz(DN13)0+00023+830
Reeadecanalizaremenajer
Reeacanalizareapeuzate

8.200,00
7.424,00

400,00
50,00

7.800,00
7.374,00

700,00
400,00

1.407,33
1.382,36

187

Brasov

Ungra

DJ131FUngraDaisoara4+85014+4509,6km

7.880,00

2.090,00

5.790,00

700,00

1.008,92

188

Buzau

Amaru

ModernizareDC39DJ100HDulbanu0+000
2+5002,5km

1.451,43

1.069,55

381,88

100,00

55,87

189

Buzau

Amaru

Alimentarecuapa

538,56

269,28

269,28

69,00

0,06

190

Buzau

BaltaAlba

10.078,70

61,75

10.016,95

50,00

1.975,61

191

Buzau

Blajani

2.746,76

717,00

2.029,76

150,00

372,60

192

Buzau

Cernatesti

4.060,82

3.265,00

795,82

200,00

118,10

193

Buzau

Cilibia

Alimentarecuapa
ALIMENTARECUAPNCOMUNABLJANI,JUD.
BUZU
REEADECANALIZAREISISTEMDEEPURARE
APEUZATENSATELEZRNETISLNICI
CERNTETI
ModernizareDC24CilibiaMovilaOii0+0004+400
4km

2.790,49

2.510,00

280,49

430,00

0,00

194

Buzau

Cilibia

195

Buzau

Cislau

196

Buzau

CJBuzau

197

Buzau

CONSTRUCIESISTEMDEALIMENTARECUAP,
SATELECILIBIA,MNZUIMOVILAOII,COMUNA
CILIBIA,JUDEULBUZU
CONSTRUCTIESISTEMCANALIZAREISTAIEDE
TRATAREAPEUZATE,SATULCISLU,COMUNA
CISLUJUDEULBUZU

1.789,79

1.227,00

562,79

500,00

12,45

3.176,77

2.934,00

242,77

200,00

8,48

ReabilitareDJ220SarulestiValeaSalciei6,3km

20.542,55

53,55

20.489,00

100,00

4.041,42

CJBuzau

ModernizareDJ203CMihaileniMargineanu
Campeni28+60036+3007,7km

4.366,53

2.045,46

2.321,08

973,00

227,57

47.043,63

15.464,66

31.578,96

3.496,00

5.596,22

198

Buzau

CJBuzau

ModernizareDJ203GSarataMonteoruLecuiesti
Izvoru17+10031+865(14,76km)
ModernizareDJ100HTisauHales(5,71km)
24+34030+050

199
200

Buzau
Buzau

Costesti
GlodeanuSarat

Alimentarecuapa
Extinderereteledistributie

2.872,42
3.062,21

436,20
20,00

2.436,22
3.042,21

380,00
50,00

443,25
593,10

201

Buzau

Magura

CONSTRUIRESISTEMDEALIMENTARECUAP,
SATCIUTA,COMUNAMGURA,JUDEULBUZU

2.158,66

1.490,00

668,66

212,00

90,52

202

Buzau

Maracineni

32.946,33

31.126,18

1.820,15

400,00

281,50

203

Buzau

Parscov

6.224,27

3.948,00

2.276,27

620,00

308,48

204

Buzau

Pogoanele

Canalizaresist.deepurareincomunaMaracineni,
jud.Buzau
ModernizareDC84ParscovBadila0+0006+700
6,7km
Alimentarecuapa

2.055,00

50,00

2.005,00

500,00

298,31

205

Buzau

Rimnicelu

ConstructiesistemalimentareapainsatStiubei

244,93

114,93

130,00

100,00

0,00

206

Buzau

Siriu

3.158,67

3.001,00

157,67

103,00

10,84

207

Buzau

Smeeni

1.538,00

1.538,00

0,00

101,00

0,00

208

Buzau

Tintesti

2.285,98

1.500,00

785,98

300,00

96,33

209

Buzau

Tisau

2.745,40

1.805,52

939,88

100,00

166,48

210

Buzau

Topliceni

1.247,06

678,00

569,06

300,00

53,33

211

Buzau

Unguriu

3.921,87

2.011,00

1.910,87

150,00

339,12

212

Buzau

ValeaRamnicului

2.031,34

2.031,00

0,34

100,00

0,00

213

Buzau

Vilcelele

2.532,00

2.532,00

0,00

59,00

0,00

MODERNIZAREIEXTINDERESISTEM
ALIMENTARECUAPCOMUNASIRIU,JUDEUL
BUZU
CONSTRUIRESISTEMDEALIMENTARECUAP
SATUDAIMNZUCOMUNASMEENIJUDEUL
BUZU
ModernizareDC176TintestiPogonele0+000
4+5004,5km
Alimentarecuapa
SISTEMDEALIMENTARECUAPCENTRALIZAT,
SATULDEDULETI,COMUNATOPLICENI,JUDEUL
BUZU
SISTEMCENTRALIZATDECANALIZAREMENAJER
ISTAIEDEEPURARENCOMUNAUNGURIU,
JUDEULBUZAU
ALIMENTARECUAPNSISTEMCENTRALIZAT
VALEARMNICULUIOREAVUIRUBLA
ALIMENTARECUAPNCOMUNAVLCELELE,JUDEUL
BUZU

Buzau

ValeaSalciei

214

Buzau

Zarnesti

215

Calarasi

Belciugatele

216

Calarasi

217

ReabilitaredrumcomunalDC121,km0+0004+000
ValaeaSalciei
CONSTRUCIESISTEMALIMENTARECUAPINSATELE
FUNDENIIZRNETI

3.669,39

200,00

3.469,00

350,00

0,00

3.198,55

1.553,80

1.644,75

26,00

320,86

Alimentarecuapa

2.298,43

1.500,00

798,43

741,00

11,38

Borcea

EXTINDEREIREABILITAREFRONTCAPTAREIREEA
DEDISTRIBUIEAPPOTABILNCOMUNABORCEA

3.001,25

2.443,00

558,25

926,00

0,00

Calarasi

Cascioarele

Reabilitarecaptareapa,inlocuireconducta
aductiunesiextindereretelealimentarecuapa

716,02

358,01

358,01

358,00

0,00

218

Calarasi

Chirnogi

3.335,38

1.583,83

1.751,55

100,00

327,36

219

Calarasi

Chirnogi

19.882,49

50,00

19.832,49

360,00

3.859,76

220

Calarasi

Chirnogi

2.087,80

2.085,00

2,80

365,00

0,00

221

Calarasi

Chiselet

1.500,00

50,00

1.450,00

143,00

259,07

222

Calarasi

CuzaVoda

2.900,03

2.900,03

0,00

12,00

0,00

223

Calarasi

Dichiseni

938,89

782,40

156,49

156,00

0,10

224

Calarasi

DorMarunt

3.581,52

650,00

2.931,52

1.290,00

325,37

225

Calarasi

Dorobantu

3.689,57

2.867,00

822,57

207,00

122,02

226

Calarasi

Frasinet

4.136,00

2.094,00

2.042,00

577,00

290,39

227

Calarasi

Fundeni

3.209,68

2.865,00

344,68

815,00

0,00

228
229

Calarasi
Calarasi

Ileana
Lupsanu

3.168,29
1.126,11

1.420,00
563,06

1.748,29
563,06

950,00
536,00

158,23
5,36

230

Calarasi

Manastirea

Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
Reabilitareasiextindereasistemuluide
alimentarecuapapotabilasiintroducerea
sistemuluidecanalizareincomunaManastirea,
judeulCalarasi

3.245,06

2.068,50

1.176,55

806,00

73,45

231

Calarasi

Sarulesti

1.586,20

1.221,00

365,20

26,00

67,23

232

Calarasi

Soldanu

2.441,44

536,00

1.905,44

97,00

358,46

233

Calarasi

Valcelele

EXTINDEREALIMENTARECUAP
ALIMENTARECUAPPOTABILNCOMUNAOLDANU,
JUDEULCLRAI
SISTEMDECANALIZARENSATELEVLCELELEI
FLOROAICAJUDEULCLRAI

4.348,97

4.105,00

243,97

834,00

0,00

234

CarasSeverin

DADPPCS

19.865,69

14.357,52

5.508,17

1.700,00

754,84

235

CarasSeverin

DADPPCS

15.451,06

8.237,76

7.213,30

700,27

1.290,99

236

CarasSeverin

DADPPCS

22.220,80

12.625,18

9.595,62

1.300,00

1.644,32

Extinderealimentarecuapa
Sistemcanalizareistaiedeepurareaapelor
uzatemenajere
ALIMENTARECUAPNSISTEMCENTRALIZATI
GOSPODRIEDEAP,COMUNACHIRNOGI,
JUDEULCLRAI
ExtinderealimentarecuapaincomunaChiselet,
judeulCalarasi
Reteadecanalizaresist.deepurareaapelor
uzatemenajere,comunaCuzaVoda,judeul
Calarasi
Extinderealimentarecuapa
Reabilitareasiextindereareteleicanalizare
menajera
ALIMENTARECUAPPOTABILNCOMUNA
DOROBANU,JUDEULCLRAI
ALIMENTARECUAPCOMUNAFRSINET,JUDEUL
CLRAI
EXTINDEREIMODERNIZAREALIMENTARECUAPN
COMUNAFUNDENI,JUDEULCLRAI

ReabilitareDJ581ResitaGiurgiova2+500
28+66026,16KM
ReabilitareDJ582ResitaValiug12+57025+570
13KM
ReabilitareDJ608ACaransebesTelescaun2+700
25+82523,125KM

Anina

Refacereambrcminiibituminoasedegradatea
drumuluijudeeanDJ571G,DJ571B(km2+200)
Bania0+0004+0004KM
CANALIZAREIEPURARESTEIERDORFANINA

3.717,27

3.717,27

0,00

300,00

0,00

Armenis

CANALIZAREMENAJERFENES

2.673,00

2.672,00

1,00

100,00

0,00

CarasSeverin
CarasSeverin

BaileHerculane
Berzasca

50,00
3.493,36

50,00
2850,000

0,00
643,36

100,00
50,00

0,00
117,61

242

CarasSeverin

Berzasca

3.206,13

3.206,13

0,00

100,00

0,00

243

CarasSeverin

Buchin

StradaGariiBaileHerculane0+0000+5000,5KM
Alimentarecuapa
CANALIZAREIEPURAREBERZASCA
REACTUALIZARESOLUII
CANALIZAREMENAJERISTAIEDEEPURARE
BUCHINIPRISIAN,COMUNABUCHIN,JUDEUL
CARASEVERIN

2.838,16

520,00

2.318,16

274,00

405,18

244

CarasSeverin

Bucosnita

CANALIZAREMENAJERISTAIEDEEPURARE
LOCALITILEPETRONIAIBUCONIA
COMUNABUCONIA,JUDEULCARASEVERIN

3.491,86

3.473,00

18,86

463,00

0,00

245

CarasSeverin

Caransebe

Canalizaresiepurare

472,09

295,78

176,31

130,00

9,18

246

CarasSeverin

CJCarasSeverin

4.193,16

50,00

4.143,16

1.800,00

464,45

247

CarasSeverin

Coronini

3.794,75

3.794,00

0,75

50,00

0,00

248

CarasSeverin

Doclin

956,42

945,84

10,58

90,00

0,00

249

CarasSeverin

Girnic

1.273,49

1.273,00

0,49

200,00

0,00

250

CarasSeverin

Gradinari

3.324,43

608,81

2.715,62

50,00

528,37

251

CarasSeverin

LapusnicuMare

5.624,09

5023,870

600,22

60,00

107,08

252

CarasSeverin

Mehadia

3.272,05

2.912,08

359,97

120,00

47,56

253

CarasSeverin

RuscaMontana

254

CarasSeverin

255

237

CarasSeverin

DADPPCS

238

CarasSeverin

239

CarasSeverin

240
241

Refacereambrcminiibituminoasedegradatea
drumuluijudeeanDJ571B,DN57B,Bozovici
DalboetSopotuNou,0+00021+13021,13KM
CANALIZAREMENAJERISTAIEDEEPURARE
LOCALITATEACORONINI
ALIMENTARECUAPTIROL,COMUNADOCLIN,
JUDEULCARASEVERIN
ALIMENTAREACUAPALOCALITIIPADINA
MATEI,COMUNAGRNIC,JUDEULCARA
SEVERIN
CANALIZAREIEPURAREGRDINARI,
REACTUALIZARESOLUTII
Alimentarecuapa

549,73

50,00

499,73

499,73

0,00

4.235,19

4.235,19

0,00

150,00

0,00

SopotuNou

ALIMENTAREACUAPALOCALITILOR
PLUGOVAIGLOBURU
ALIMENTARECUAPALOCALITIIRUSCA
MONTAN
Alimentarecuapa

4.968,48

1.320,00

3.648,48

50,00

713,27

CarasSeverin

TurnuRuieni

CANALIZAREIEPURARECOMUNATURNURUIENI

3.598,66

3.451,03

147,63

413,00

0,00

256

CarasSeverin

ZorlentuMare

2.793,47

1.155,00

1.638,47

100,00

304,95

257

Cluj

Belis

3.749,40

3.749,00

0,39

496,00

0,00

258

Cluj

Buza

2.257,33

2.166,00

91,33

50,00

8,19

259

Cluj

Calatele

Alimentarecuapa
CAPTAREAP,NMAGAZINAREADUCIUNEAPI
SATBLCETI,NLOCUIREIEXTINDEREREEA
APNLOCALITATEABELI
CONSTRUIREIAMENAJARE60PODEEN
LOCALITILEBUZAIROTUNDA.
Alimentarecuapa

1.496,00

1.400,00

96,00

57,00

7,73

260
261
262

Cluj
Cluj
Cluj

Caseiu
Catcau
CeanuMare

Extinderealimentarecuapa
Extinderereteaalimentarecuapa
Alimentarecuapa

3.217,38
1.096,00
2.600,00

50,00
50,00
400,00

3.167,38
1.046,00
2.200,00

1.050,00
200,00
68,00

419,70
167,69
422,60

263

Cluj

Chinteni

ALIMENTARECUAPPOTABILALOCALITILOR
CHINTENI,DEUU,VECHEA,MCICAU,
SNMARTIN,COMUNACHINTENI,JUDEULCLUJ

3.803,15

3.803,00

0,15

50,00

0,00

264

Cluj

Chinteni

2.300,00

50,00

2.250,00

350,00

376,61

265

Cluj

CJCluj

2.787,66

41,61

2.746,05

773,85

390,92

266

Cluj

Cornesti

4.193,00

4.193,00

0,00

94,85

0,00

267

Cluj

FizesuGherlii

4.304,30

2.717,00

1.587,30

1.075,00

101,55

268

Cluj

Frata

ReabilitareimodernizaredrumcomunalDC147
0+0004+310localitateaPdureni
PietruireDJ161JDN16Geaca0+0007+100,
7,1km
DEZVOLTAREAINFRASTRUCTURIIRURALEPRIN
CONSTRUCIADEPODURIPESTEV.LUJERDIUIP.
PUSTIINSATELESTOIANA,CORNETI,MORAU,
TIOCULDESUS,APAINTOARECOMUNEI
CORNETIJUDEULCLUJ
CANALIZAREALOCALITAIIFIZEUGHERLII,
JUDETULCLUJ
Alimentarecuapa

2.124,14

2.094,14

30,00

30,00

0,00

269

Cluj

Iclod

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

11.454,00

50,00

11.404,00

724,00

2.116,94

270

Cluj

IzvorulCrisului

REALIZARESISTEMDEALIMENTARECUAPI
CANALIZAREAAPELORMENAJEREIPLUVIALECU
STAIEDEEPURARE,COMUNAIZVORUCRIULUI

3.662,04

3.495,00

167,04

43,00

24,59

4.079,00

4.079,00

0,00

100,00

0,00

1.523,00

1.523,00

0,00

50,00

0,00

542,00

50,00

492,00

492,00

0,00

271

Cluj

MaguriRacatau

LUCRRIEDILITARENCOMUNAMGURIRCTU,
JUDEULCLUJPODPESTEVALEARCTULUILA
LOCULNUMITDOBRU.ALIMENTARECUAPI
CANALIZARENSATMGURIRCTU,JUDEULCLUJ

272

Cluj

PetrestiiDeJos

ALIMENTARECUAPNCOMUNAPETRETIIDEJOS

273

Cluj

Poieni

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

274
275

Cluj
Cluj

ReceaCristur
Risca

PODNLOCALITATEARECEACRISTUR
Alimentarecuapa

1.136,00
1.258,98

1.136,00
1.208,98

0,00
50,00

84,00
50,00

0,00
0,00

276

Cluj

Risca

Extinderesireabilitarereteaalimentarecuapa

1.029,00

989,00

40,00

40,00

0,00

277

Cluj

Sancrai

8.237,64

3.819,64

4.418,00

670,00

742,91

278

Cluj

Smpaul

400,00

50,00

350,00

350,00

0,00

279

Cluj

Suatu

121,50

37,20

84,30

84,30

0,00

280

Cluj

TriteniiDeJos

4.031,37

3.916,00

115,37

300,00

0,00

281

Constanta

CJConstanta/
RAJDPCTA

14.268,79

1.591,86

12.676,93

4.822,41

1.556,89

ModernizareDC126SincraiuBraisor
Hodis0+0008+200,8,2km
ReabilitareimodernizaredrumcomunalDC143
0+0002+000DN1Fardu
Alimentarecuapa
CANALIZAREALOCALITILORCOMUNEITRITENII
DEJOS
DJ222MihailKoglniceanuCuzaVod130+615
150+210,20km

282

Constanta

283

Constanta

CJConstanta/
RAJDPCTA
Garliciu

284

Constanta

Ghindaresti

285

Constanta

Ghindaresti

286

Constanta

Horia

DJ224MedgidiaTortomanuSilisteaBif.DC
63(TepesVoda)0+00021+585,21,585km
Reabilitarereteaalimentarecuapa
Inlocuireareteleidealimentarecuapa,sursade
alimentarecuapasubterana,inmagazinaresi
reteadedistributie
Sistemdecanalizare
sitratareaapeloruzate
Reabilitaresiextinderealimentarecuapa

287

Constanta

Lipnita

DC45CoslugeaIzvoarele0+0009+800,9,8km

288

Constanta

Lumina

289

Covasna

Arcus

290

Covasna

Arcus

291

Covasna

Baraolt

292

Covasna

Barcani

293
294
295

Covasna
Covasna
Covasna

Bixad
Bretcu
Chichis

296

Covasna

Covasna

297
298

Covasna
Covasna

Dobarlau
Haghig

299

Covasna

Lemnia

300

Covasna

Mereni

301

Covasna

Ozun

302

Covasna

Sf.Gheorghe

303
304
305

Covasna
Covasna
Covasna

SfntuGheorghe
SfntuGheorghe
SfntuGheorghe

Reabilitareasiextindereasistemelordeapasi
canalizareinloc.Lumina,sateleLumina,
Oituz,Sabioara,jud.Constanta
Alimentarecuapa
CANALIZARECENTRALIZATISTAIEDE
EPURARE,COMUNAARCU,JUDEULCOVASNA
Alimentarecuapa,retehnologizareastatieide
captare,tratare,retelededistributie,canalizare
menajera,pluvialasiretehnologizareastatieide
epurareaorasuluiBaraolt,judeulCovasna
PietruireDC23BarcaniSaramas6+60010+900,
4,3km
Extinderealimentarecuapa
ModernizarestraziincomBretcu4,83km
Alimentarecuapa
Modernizareastatieideepuraresiextinderea
reteleidecanalizareinorasCovasna
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
DEZVOLTAREAINFRASTRUCTURIIRURALEN
COMUNALEMNIA
Alimentarecuapa
AsfaltareDC27(DJ103BLisnauVale)0+000
5+300,5,3km
Lucrariprioritaredereabilitarereteleapa
potabilasideextinderearetelelordecanalizare
inMunicipiulSfantuGheorghe,judeulCovasna
Modernizarestr.Borviz
Modernizarestr.Muncitorilor
Modernizarestr.BudaiNagyAntal

56.218,39

11.189,84

45.028,55

1.283,00

8.671,06

2.232,18

2.179,18

53,00

145,99

0,00

3.453,72

3.000,00

453,72

453,72

0,00

5.615,80

5.436,30

179,50

179,50

0,00

5.363,68

1.489,37

3.874,31

884,44

592,64

12.172,00

7.862,00

4.310,00

1.057,39

644,72

539,56

50,00

489,56

489,56

0,00

2.431,17

1.112,60

1.318,57

400,00

182,07

2.655,60

1.763,00

892,60

200,00

137,28

16.371,09

4.856,34

11.514,75

600,00

2.163,48

2.361,21

885,00

1.476,21

100,00

272,79

2.606,96
5.497,36
2.872,55

442,50
50,00
722,10

2.164,46
5.447,36
2.150,45

400,00
450,00
200,00

349,74
990,56
386,61

14.522,09

9.940,04

4.582,06

700,00

769,48

3.207,05
3.121,88

682,90
2.972,99

2.524,15
148,89

100,00
150,00

480,50
0,00

3.981,33

2.766,00

1.215,33

250,00

191,34

590,88

427,42

163,46

163,00

0,09

3.370,72

1.780,00

1.590,72

450,00

226,11

7.906,95

7.406,37

500,59

500,00

0,12

5.800,00
800,00
1.000,00

325,00
195,00
601,00

5.475,00
605,00
399,00

1.816,00
584,00
351,00

725,27
4,16
9,51

306

Covasna

SitaBuzaului

307

Covasna

TrguSecuiesc

308

Covasna

ValeaCrisului

309

Covasna

Zabala

310

Dambovita

Viineti

311

Dambovita

Branistea

312

Dambovita

Brezoaele

313

Dambovita

CJDambovita

DEZVOLTAREAINFRASTRUCTURIINCOMUNA
SITABUZULUI:NFIINAREREEACANALIZARE
APEUZATEISTAIEDEEPURARENSATUL
CRASNAIEXTINDEREREEAAPCANALN
SATULSITABUZULUI
Lucrariprioritaredeextindereareteleide
alimentarecuapasicanalizare,inMunicipiul
TarguSecuiesc,judeulCovasna
Alimentarecuapa
CANALIZARESATZBALA,COMUNAZABALA,
JUDETULCOVASNAFAZAS.F.
ModernizareDC7SultanuProviaLim.Jud
Prahova
Alimentarecuapa
SISTEMDEALIMENTARECUAPPOTABILI
CANALIZARENCOMUNABREZOAELE,JUDEUL
DMBOVIA
DJ711ASerdanuDN74+3008+300,4km

314

Dambovita

CJDambovita

DJ711B(DN71Racovita)1+8007+300,5,5km

315

Dambovita

CJDambovita

316

Dambovita

Comisani

317

Dambovita

Contesti

318

Dambovita

Cornesti

319

Dambovita

Cornesti

320

Dambovita

CostestiidinVale

321

Dambovita

Crangurile

322

Dambovita

Darmanesti

323

Dambovita

Iedera

324

Dambovita

MalucuFlori

325

Dambovita

MalucuFlori

326

Dambovita

Matasaru

327

Dambovita

Moroeni

ReabilitareDJ713SinaiaCabanaCuibulDorului
SauaDichiuluiCabanaBabele0+00016+000,
16km
Sistemdecanalizare
sitratareaapeloruzate
ALIMENTARECUAPASATELORCONETI,
CRNGAI,B0TENI
StraziprincipaleincomunaCornesti7,598km
ALIMENTARECUAPNCOMUNACORNETI,
JUDEULDMBOVIA
Alimentarecuapa
Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate
CANALIZAREMENAJERNCOMUNA
DRMNETI,SATMRGINENIIDESUSCOMUNA
DRMNETI,JUDEULDMBOVIA
PietruireDC9AColibasiCricovulDulce2+900
6+100,3,2km
PietruireDC125ValeaLargaMiclosaniiMari
0+0006+180,6,18km
Alimentarecuapa
ALIMENTARECUAPNCOMUNAMTSARU,
JUDEULDMBOVIA
ModernizareDC147MoroieniMuscel0+000
6+000,6km

4.005,10

3.764,00

241,10

200,00

8,15

6.300,06

3.212,18

3.087,88

900,00

433,67

2.729,56

1.175,50

1.554,06

350,00

238,66

3.760,00

3.255,00

505,00

100,00

80,28

1.000,00

950,00

50,00

50,00

0,00

2.010,42

500,00

1.510,42

300,00

239,92

2.751,40

2.477,00

274,40

250,00

4,84

2.301,00

1.300,00

1.001,00

300,00

138,95

5.294,00

1.345,00

3.949,00

350,00

713,38

47.611,00

29.595,00

18.016,00

1.700,00

3.234,09

9.391,58

83,70

9.307,88

100,00

1.825,15

2.687,54

2.687,00

0,54

100,00

0,00

8.857,00

50,00

8.807,00

300,00

1.686,22

4.000,00

4.000,00

0,00

280,00

0,00

7.560,43

3.425,91

4.134,52

200,00

779,88

26.886,77

1.225,30

25.661,47

150,00

5.056,78

3.941,68

3.175,00

766,68

100,00

132,15

1.289,00

200,00

1.089,00

300,00

156,39

1.812,00

1.084,00

728,00

200,00

104,66

4.354,44

2.450,00

1.904,44

250,00

327,94

3.251,63

3.245,00

6,63

346,00

0,00

2.378,00

1.371,00

1.007,00

300,00

140,14

328

Dambovita

Persinari

329

Dambovita

Pietrosita

330

Dambovita

Produlesti

331

Dambovita

Pucheni

332

Dambovita

Racari

333

Dambovita

RauAlb

334

Dambovita

Razvad

335

Dambovita

Salcioara

336

Dambovita

SloboziaMoara

337

Dambovita

SloboziaMoara

338

Dambovita

Uliesti

339

Dambovita

ValeniDambovita

340

Dambovita

ValeniDambovita

341

Dambovita

VulcanaPandele

342

Dolj

AmarastiiDeSus

343

Dolj

ApeleVii

344

Dolj

Argetoaia

345

Dolj

Bechet

346

Dolj

Bistret

347
348

Dolj
Dolj

Bistret
BotosestiPaia

349

Dolj

Bradesti

350

Dolj

Calafat

351

Dolj

Calopar

ALIMENTARECUAPPOTABILNSISTEM
CENTRALIZATLUCRARENOUNCOMUNA
PERINARIJUDEULDMBOVIA
Alimentarecuapa
RETEADECANALIZAREISTAIEDEEPURAREN
LOCALITATEACOSTETIIDINDEAL
Alimentarecuapa
ModernizareDC43ADC157Racari4+000
12+500,8,5km
Alimentarecuapa
AsfaltareStazicom.Razvad:str.GuraVaii(2km)
0+0002+000,str.PreotGoglea(2,04km)0+000
2+040,str.Furtunesti(0,9km)0+0000+860
4,94km
Alimentarecuapa
ModernizareStrazicom.SloboziaMoara0+000
5+500,5,5km
SISTEMDEALIMENTARECUAPPOTABILI
CANALIZARENCOMUNASLOBOZIAMOAR,
JUDEULDMBOVIA
DC82CroitoriHanuluiPala3,65km
EXTINDEREALIMENTARECUAPNCOMUNA
VLENIDMBOVIA
PietruireDC29MesteacanValeni
Dambovita4+0006+250,2,25km
REELEDECANALIZAREISTAIEDEEPURARE,
COMUNAVULCANAPANDELE
ALIMENTARECUAPCOMUNAAMRTIIDE
SUS,JUDEULDOLJ
EXTINDEREALIMENTARECUAPNSISTEM
CENTRALIZATALCOMUNEIAPELEVII,JUDEUL
DOLJ
PietruireDC121ABaltaArgetoaiaDJ606
A0+0009+000,9km
SistemcentralizatdecanalizareBechetDealSE1,
jud.Dolj
DC2AGaraAfumatiUrzicutaBarcaBrandusa
Bistret13+29919+227,5,93km
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
ModernizareDC195,RcariidejosPicaniMeteu
com.Brdeti
DC66BasarabiDN56GaraGolenti0+000
6+0306,03
Modernizaredrumuricomunale,DC96n
comunaCalopr5,948km

3.186,59

861,00

2.325,59

350,00

391,59

3.014,38

1.250,06

1.764,32

350,00

280,34

2.686,16

1.045,00

1.641,16

200,00

285,66

5.527,23

900,00

4.627,23

400,00

837,90

8.730,00

6.755,00

1.975,00

200,00

351,83

6.687,21

2.717,01

3.970,20

100,00

767,13

9.486,00

6.328,00

3.158,00

400,00

546,68

20.586,22

3.850,00

16.736,22

220,00

3.273,78

2.212,00

1.259,00

953,00

300,00

129,43

4.024,95

2.810,00

1.214,95

200,00

201,18

1.640,00

50,00

1.590,00

300,00

255,70

1.790,48

428,00

1.362,48

400,00

190,78

1.517,64

587,64

930,00

300,00

124,88

3.512,20

3.225,00

287,20

70,00

43,05

2.122,49

946,00

1.176,49

100,00

213,38

3.628,30

1.352,00

2.276,30

90,00

433,36

2.732,60

1.986,81

745,79

700,00

9,08

4.499,61

3.439,90

1.059,70

241,59

162,16

5.520,80

50,00

5.470,80

100,00

1.064,58

8.000,00
2.283,94

7.686,00
400,00

314,00
1.883,94

140,00
100,00

34,49
353,61

7.149,17

50,00

7.099,17

90,00

1.389,33

3.448,70

50,00

3.398,70

300,00

614,21

8.492,75

50,00

8.442,75

100,00

1.653,66

352

Dolj

Calopar

353

Dolj

Carna

354

Dolj

Cetate

355

Dolj

CiuperceniiNoi

356

Dolj

CiuperceniiNoi

357

Dolj

CJDolj

358

Dolj

Daneti

359

Dolj

Desa

360

Dolj

Dragotesti

361

Dolj

Dranic

362

Dolj

Farcas

363

Dolj

Filiai

364

Dolj

Gangiova

365

Dolj

Ghidici

366

Dolj

Ghidici

367

Dolj

Ghidici

368

Dolj

Intorsura

369

Dolj

Isalnita

370

Dolj

Lipovu

371

Dolj

MacesuDeJos

372

Dolj

MaluMare

373

Dolj

Melinesti

374

Dolj

Melinesti

375

Dolj

Mirsani

376

Dolj

Motatei

Sistemdecanalizare
sitratareaapeloruzate
SISTEMDEALIMENTARECUAPALOCALITII
CRNA,JUDEULDOLJ
REEADECANALIZAREISTAIEDEEPURAREAPE
UZATENCOMUNACETATE
Alimentarecuapa

6.440,90

4.619,13

1.821,77

500,00

262,00

3.637,90

2.057,00

1.580,90

150,00

283,63

4.811,72

3.255,00

1.556,72

500,00

209,46

2.664,12

630,00

2.034,12

100,00

383,37

14.850,00

50,00

14.800,00

50,00

2.923,68

21.207,00

1.000,00

20.207,00

140,00

3.977,60

3.067,05

2.174,00

893,05

100,00

157,20

3.952,62

1.681,00

2.271,62

110,00

428,47

Sistemdecanalizareiepurareaapeloruzate

4.000,00

226,00

1.602,00

200,00

277,90

Sistemdecanalizareiepurareaapeloruzate

4.000,00

348,00

4.783,00

100,00

928,24

4.588,68

1.000,00

3.588,68

90,00

693,49

8.200,00

7.392,00

808,00

215,00

117,54

380,00

380,00

0,00

106,00

0,00

2.447,58

1.109,03

1.338,55

100,00

245,50

8.000,00

7.890,00

110,00

420,00

0,00

9.000,00

8.890,00

110,00

110,00

0,00

7.783,00

152,52

7.630,48

300,00

1.453,02

3.557,51

2.780,00

777,51

500,00

55,01

6.838,00

200,00

6.638,00

100,00

1.295,93

2.597,29

1.239,00

1.358,29

90,00

251,39

3.872,40

964,00

2.908,40

350,00

507,11

2.405,33

2.019,31

386,02

386,02

0,00

4.775,62

1.852,95

2.922,67

350,17

509,91

3.598,65

2.013,00

1.585,65

400,00

235,01

3.935,88

647,00

3.288,88

386,72

575,25

Sistemdecanalizareiepurareaapeloruzate
DJ643DDN65C(Bulzesti)PrejoiInfratirea
FratilalimjudValcea8+00016+000,8km
ALIMENTARECUAPNSISTEMCENTRALIZATA
COMUNEIDANEI,JUDEULDOLJ
CANALIZARENSISTEMCENTRALIZATACOMUNEI
DESA,JUDEULDOLJ

PietruireDC128DJ605A(Farcas)VelestiRupturile
Fratila0+00012+000,12km
SistemdealimentareappotabilnsatulRcarii
deSus
ALIMENTARECUAPPOTABILCOAL,
GRDINIIDISPENSARCOMUNAGNGIOVA
JUDEULDOLJ
ModernizareDC52GhidiciSeacadeCamp
0+0005+000,5km
SistemintegratAlimentarecuapisistemde
canalizaresiepurareapeuzate
SistemintegratAlimentarecuapisistemde
canalizaresiepurareapeuzate
Alimentarecuapa
CANALIZARENSISTEMCENTRALIZAT,COMUNA
IALNIA,JUDEULDOLJ
Alimentarecuapa
ALIMENTAREACUAPNSISTEMCENTRALIZATA
COMUNEIMCEUDEJOS,JUDEULDOLJ
CANALIZAREISTAIEDEEPURAREN
LOCALITATEAMALUMARE,COMUNAMALU
MARE,JUDEULDOLJ
PietruireDC114DJ605OhabaDJ605A0+000
5+923,5,923km
Alimentarecuapa
ALIMENTARECUAPNSISTEMCENTRALIZAT,
COMUNAMRANI,JUDEULDOLJ
CANALIZAREISTAIEDEEPURAREN
LOCALITATEAMOEI,JUDEULDOLJ

377

Dolj

Ostroveni

378

Dolj

Pielesti

379

Dolj

Plenita

380
381

Dolj
Dolj

Podari
Predesti

382

Dolj

Radovan

383
384

Dolj
Dolj

SilisteaCrucii
Tuglui

385

Galati

Balabanesti

386

Galati

Balabanesti

387

Galati

Baneasa

388

Galati

BerestiMeria

389

Galati

BerestiMeria

390

Galati

Brahasesti

391

Galati

Cavadinesti

392

Galati

Cavadinesti

393

Galati

CJGalati

394

Galati

CJGalati

395

Galati

Corod

396

Galati

Draguseni

397

Galati

Frumusita

398

Galati

Ivesti

399

Galati

Negrilesti

ALIMENTARECUAPNSISTEMCENTRALIZATN
COMUNAOSTROVENI,JUDEULDOLJ
ModernizarestraziincomPielesti10,29km
AsfaltareStr.Princ.(HaralmbieGramescu)com.
Plenita0+0000+800,0,8km
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
PietruireStraziprinc.Com.RadovanStr.Lacului,
satFantanele0+0001+971,1,97km
Alimentarecuapa
PietruireDC104LiveziJiu3+1005+200,2,1km

2.983,12

822,00

2.161,12

400,00

349,08

658,43

250,00

408,43

150,00

51,22

494,64

300,00

194,64

190,38

0,84

4.695,09
6.951,40

50,00
152,52

4.645,09
6.798,88

500,00
100,00

821,62
1.327,82

319,62

250,00

69,62

69,62

0,00

2.366,39
773,50

1.596,11
700,00

770,28
73,50

90,00
73,50

134,84
0,00

Asfaltarestr.Princ.intreDC2siBiserica+Pod;
com.Balabanesti0+0000+500,0,2km

1.212,44

750,00

462,44

110,00

69,86

ALIMENTARECUAPCOMUNABLBNETI
SATELELUNGETIIBURSUCANI,JUDEULGALAI

3.330,41

1.244,00

2.086,41

576,00

299,39

1.797,72

552,00

1.245,72

411,00

165,46

1.616,41

747,63

868,78

100,00

152,38

2.976,81

574,84

2.401,97

600,00

357,18

4.165,07

3.794,00

371,07

200,00

33,91

2.982,17

885,95

2.096,22

500,00

316,40

3.237,57

3.223,00

14,57

150,00

0,00

2.945,27

2.361,52

583,75

583,75

0,00

2.069,53

845,70

1.223,83

1.223,83

0,00

4.092,24

3.725,00

367,24

107,00

51,58

2.973,97

2.647,00

326,97

100,46

44,90

2.614,00

2.614,00

0,00

800,00

0,00

3.825,34

3.825,00

0,34

515,00

0,00

2.464,26

2.222,00

242,26

100,00

28,20

ALIMENTARECUAPASATULUIBNEASA,
COMUNABNEASA,JUDEULGALAI
ModernizareDC36ComanestiPuricaniSaseni,
podkm7+3255+4807+500,2,02km
ModernizareDC5BerestiMeriaAldesti+amenaj.
ravenakm2+5000+0002+700,2,7km
ALIMENTARECUAPSATBRHETI,SAT
TOFLEA
ModernizareDC8Cavadinesti(DN26)
Vadeni3+6407+000,3,36km
ALIMENTARECUAPCOMUNACAVADINETI,
SATELECAVADINETI,GNETIICOMNETI
ReabilitareDJ242ABerestiMeriaGanesti
(sectoarededrum)13+90024+000,5,25km
ReabilitareDJ251GValeaMaruluiVarlezi6+700
8+200si8+80011+800,4,5km
CONSTRUIRESISTEMPUBLICDECANALIZAREI
EPURAREAAPEIUZATENCOMUNACOROD,
JUDEULGALAI
ALIMENTARECUAPNCOMUNADRGUENI
CONSTRUCIASISTEMULUIDECANALIZAREI
EPURAREAAPELORUZATE,COMUNA
FRUMUIA,JUDEULGALAI
REEACANALIZARECOMUNAIVETI,JUDEUL
GALAI
ALIMENTARECUAPPOTABILNSISTEM
CENTRALIZATNCOMUNANEGRILETI,JUDEUL
GALAI

ReabilitaredrumcomunalDC72NicorestiCoasta
LupeiPiscuCorbului5,755km
ReabilitaredrumcomunalDC75insat
Nicoresti
Fantaneni1,48km
ALIMENTARECUAPNSATELEPISCUCORBULUI,
COASTALUPEI,MLURENI,FNTNII
Nicoresti
GROZVETI,COMUNANICORETI,JUDEUL
GALAI
ModernizarestradaMunciiintreDJ251siCimitir
Pechea
0+0000+500,0,5km
ALIMENTARECUAPNSISTEMCENTRALIZAT
Priponesti
COMUNAPRIPONETI,JUDEULGALAI
EXTINDEREIMODERNIZAREALIMENTARECU
Radesti
APCOMUNARDETI,JUDEULGALAI
ModernizareDC25comunaRediu0+0001+704,
Rediu
1,7km
EXTINDEREALIMENTARECUAPCOMUNAREDIU
Rediu
JUDEULGALAI
SloboziaConachi Extinderealimentarecuapa
Tepu
ReteadecanalizarecomunaTepu,judeulGalati
ALIMENTARECUAPNSISTEMCENTRALIZAT,
TudorVladimirescu COMUNATUDORVLADIMIRESCU,JUDEUL
GALAI
ModernizareDC32comunaTulucesti0+000
Tulucesti
3+853,3,853km
Sistemdecanalizare
BolintinDeal
sitratareaapeloruzate
ModernizareDJ151ELim.jud.Dambovita
CJGiurgiu
Treslieni4+3409+835,5,495km
ModernizareDJ412Prundu(DN41)Colibasi
CJGiurgiu
0+0009+000si12+00013+858,10,85km

400

Galati

Nicoresti

401

Galati

402

Galati

403

Galati

404

Galati

405

Galati

406

Galati

407

Galati

408
409

Galati
Galati

410

Galati

411

Galati

412

Giurgiu

413

Giurgiu

414

Giurgiu

415

Giurgiu

CJGiurgiu

416

Giurgiu

CJGiurgiu

417

Giurgiu

CJGiurgiu

418

Giurgiu

CJGiurgiu

419

Giurgiu

Colibasi

420

Giurgiu

421
422

5.953,80

3.371,36

2.582,44

486,00

415,55

1.430,23

1.248,90

181,33

181,45

0,00

2.913,00

2.913,00

0,00

100,00

0,00

406,31

15,87

390,44

100,00

57,57

3.552,63

3.084,00

468,63

200,00

53,25

509,38

120,00

389,38

82,00

60,93

3.414,50

2.800,00

614,50

487,37

25,20

2.636,72

2.293,00

343,72

119,54

44,44

500,01
8.295,30

22,04
8.097,59

477,97
197,72

115,00
198,00

71,95
0,00

3.209,88

1.007,00

2.202,88

593,00

319,10

2.916,00

2.200,00

716,00

379,60

66,68

43.091,37

2.255,00

40.836,37

688,00

7.958,04

3.286,29

997,60

2.288,69

145,00

424,91

21.347,71

6.968,71

14.379,00

465,00

2.757,97

2.966,02

50,00

2.916,02

900,00

399,61

6.530,09

50,00

6.480,09

120,00

1.260,67

6.420,23

50,00

6.370,23

1.370,00

991,12

6.464,95

50,00

6.414,95

1.500,00

974,22

Alimentarecuapa

6.798,21

1.366,44

5.431,77

300,00

1.017,20

Crevedia

Alimentarecuapa

4.200,00

287,00

3.913,00

285,00

719,13

Giurgiu

Gostinari

4.560,63

50,00

4.510,63

150,00

864,35

Giurgiu

Gradinari

Infiintareareteleipublicedeapa
STAIEDEEPURARENCOMUNAGRDINARI,
JUDEULGIURGIU

3.893,00

3.893,00

0,00

112,00

0,00

ReabilitaretraseurutierDJ401Heresti
Hotarele36+00038+374,39+29540+484,3,56km
ReabilitareDJ401APalancaStoenesti50+000
55+050,5,05km
ReabilitaresimodernizareDJ412CUiesti
GoleascaDJ60117+43621+936,4,5km
ReabilitaresimodernizareDJ611RoatadeJos
SadinaCartojanilim.Jud.Teleorman0+000
3+380,5+0006+800,5,18km

423

Giurgiu

Hotarele

Alimentarecuapa

6.139,70

1.875,00

4.264,70

200,00

805,69

424

Giurgiu

Isvoarele

4.738,97

2.235,00

2.503,97

200,00

456,68

425

Giurgiu

Izvoarele

13.721,78

2.115,25

11.606,53

415,00

2.218,34

426

Giurgiu

Izvoarele

3.754,36

3.541,00

213,36

200,00

2,65

427

Giurgiu

Joita

Alimentarecuapa
IBUpeDC109ValeaBujoruluiPetruRares
Naipu0+0005+560,5,56km
ALIMENTARECUAPPOTABILCOMUNA
IZVOARELESATELECHIRIACU,IZVOARELEI
VALEABUJORULUI
Alimentarecuapa

11.937,92

1.057,03

10.880,89

300,00

2.097,30

428

Giurgiu

Mihailesti

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

5.306,35

1.850,00

3.456,35

800,00

526,53

429

Giurgiu

Sabareni

ModernizaresireabilitareDC146ALim.Jud.
DambovitaSabareni(DJ602)2+0005+000,3km

2.145,01

1.275,15

869,86

400,00

93,13

2.732,19

50,00

2.682,19

100,00

511,83

3.640,25

3.640,00

0,25

250,00

0,00

8.716,55

3.141,03

5.575,52

300,00

1.045,69

2.820,86

2.763,00

57,86

77,90

0,00

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate
Alimentarecuapa
Alimentarecuapazonaturistica
ALIMENTARECUAPCOMUNABAIADEFIER,
ZONATURISTICCORNEULMARERNCAI
SATULCERNDIA,JUDEULGORJ
ModernizareDC5VoitestiidinDealCanepesti
(Balanesti)0+0004+230,4,23km
ReabilitareDC91BalestiRasova(Balesti)0+000
5+600,5,6km
Alimentarecuapa
Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate
Reabilitaresistemalimentarecuapa
ModernizareDC43BarbatestiSocu(Barbatesti)
0+0002+950,2,95km
ModernizareDC21AlbeniCiocadia(Bengesti
Ciocadia)6+00011+085,5,085km

4.000,00
296,88
1.228,06

395,00
93,34
50,00

3.600,00
203,54
1.178,06

116,80
134,40
200,20

690,43
13,70
193,83

3.240,44

2.830,00

410,44

174,70

46,73

2.139,17

937,89

1.201,28

132,30

211,89

5.241,03

659,01

4.582,02

166,20

875,28

1.112,38
4.000,00
5.264,95

50,00
440,71
1.311,06

1.062,38
2.201,29
3.953,89

164,60
158,70
161,20

177,95
404,87
751,77

1.781,29

50,00

1.731,29

125,50

318,29

2.644,87

575,10

2.069,77

162,80

377,99

Modernizaredrumurideintereslocalcomuna
Schitu3,34km
DC108Bila0+0002+140
DC108Cmineasa0+0001+200
ALIMENTARECUAPALOCALITILORTOPORU
ITOMULETI
Sistemdecanalizare
sitratareaapeloruzate

430

Giurgiu

Schitu

431

Giurgiu

Toporu

432

Giurgiu

Vedea

433

Gorj

Alimpesti

434
435
436

Gorj
Gorj
Gorj

Aninoasa
BaiadeFier
BaiadeFier

437

Gorj

BaiaDeFier

438

Gorj

Balanesti

439

Gorj

Balesti

440
441
442

Gorj
Gorj
Gorj

Balesti
Balesti
Balteni

443

Gorj

Barbatesti

444

Gorj

BengestiCiocadia

445

Gorj

Berlesti

Alimentarecuapa

2.244,18

50,00

2.194,18

124,30

410,28

446

Gorj

Bolbosi

ALIMENTARECUAPCOMUNABOLBOI,
SATELEBOLBOI,BOLBOASA,BLCETI

3.955,02

3.537,00

418,02

127,70

57,55

CANALIZAREMENAJERASATELORCIUPERCENII
DEOLTE,SRBETI,ALIMPETIINISTORETI,
COMUNAALIMPETI,JUDEULGORJ

447

Gorj

Borascu

448

Gorj

BumbestiPitic

449

Gorj

Bustuchin

450

Gorj

Bustuchin

451

Gorj

Catunele

452

Gorj

Ciuperceni

453

Gorj

CJGorj

454

Gorj

Crasna

455

Gorj

Danciulesti

456

Gorj

457

ModernizareDC72ABorascuLim.Jud.MH
(Borascu)0+0003+418,3,418km
ModernizareDC12BercestiZorlesti(Bumbesti
Pitic)3+8855+100,5+1405+740,7+94011+385,
5,26km
ModernizareDC30PoianaSeciuri(Bustuchin)
3+0006+156,3,155KM
ALIMENTARECUAPCOMUNABUSTUCHIN,
SATELEPOIENIA,NMETE,VALEAPOJARULUI,
JUDEULGORJ
CANALIZAREMENAJERCOMUNACTUNELE,
SATELECTUNELE,VALEAPERILOR,STEIC,VALEA
MNSTIRII,LUPOAIA,JUDEULGORJ
ModernizareDC105PesteanaVulcan1+300
4+600,3,3km
ReabilitareDJ673ADN67MatasariSiacu0+000
27+790,27,9km
ALIMENTARECUAPCOMUNACRASNA,SATELE
CRPINIIRADOI,JUDEULGORJ

2.728,62

900,63

1.827,99

169,60

328,72

3.565,89

253,11

3.312,78

179,80

621,01

2.040,26

1.210,32

829,94

159,40

132,91

4.292,04

1.690,72

2.601,32

134,40

488,98

3.568,72

2.918,00

650,72

86,90

111,76

4.047,72

3.192,56

855,17

128,90

143,96

24.786,30

6.415,58

18.370,72

4.000,00

2.848,50

2.579,67

668,00

1.911,67

137,80

351,61

DC36DanciulestiZaicoiu0+0003+000,3km

2.504,81

906,35

1.598,47

132,30

290,62

Danesti

ModernizareDC56DJ674AMerfulesti(Danesti)
0+0003+500,3,5km

1.407,18

1.352,10

55,08

101,70

0,00

Gorj

Danesti

REELEDECANALIZAREISTAIIDEEPURARE
PENTRULOCALITILEDNETI,BUCUREASA,
VCAREA,BARZAIBOTOROGI,JUDEULGORJ

4.402,61

3.583,00

819,61

50,90

152,37

458

Gorj

Dragutesti

Reabilitaresiextinderereteaalimentarecuapa

2.358,00

1.376,80

981,20

114,20

171,85

459

Gorj

Hurezani

DC38IBUPegeniPlopu3+0005+000,2km

1.537,63

828,82

708,80

156,00

109,57

460

Gorj

Musetesti

762,32

104,82

657,50

87,40

113,00

461

Gorj

Musetesti

3.137,28

2.551,00

586,28

107,80

94,84

462

Gorj

Pestisani

3.331,71

3.242,00

89,71

40,30

9,79

463

Gorj

Plopsoru

Modernizaresiextinderealimentarecuapa
SISTEMCOLECTARE,EPURARESIEVACUAREA
APELORUZATEDINLOCALITATIILE
AGLOMERARIELUMANEDINCOMUNA
MUSETESTI
MODERNIZAREIEXTINDEREREELEDE
DISTRIBUIEAPPOTABILNCOMUNA
PETIANI
Alimentarecuapa

3.511,67

1.112,23

2.399,44

94,10

456,95

464

Gorj

Plopsoru

SISTEMDEALIMENTARECUAP,SATELEDELENI
IPISCURI,COMUNAPLOPORU,JUDEULGORJ

3.769,24

2.285,00

1.484,24

107,50

272,89

465

Gorj

Runcu

Modernizaredrumurideintereslocal5,3km

4.425,96

50,00

4.375,96

142,50

839,14

466

Gorj

Runcu

8.300,00

8.195,92

104,08

40,30

12,64

467

Gorj

Scoarta

Alimentarecuapa
CovorasfalticDC83ScoartaLazuri0+0001+620,
1,62km

867,32

502,32

365,00

57,70

60,91

468

Gorj

Scoarta

469
470
471

Gorj
Gorj
Gorj

Stanesti
Stejari
Stoina

472

Gorj

Tantareni

473

Gorj

Tantareni

474

Gorj

Vladimir

475

Gorj

Vladimir

476
477

Gorj
Harghita

478

ALIMENTARECUAPPOTABILPENTRU
COMUNASCOARA,SATELEMOGOANI,BOBU,
LAZURI,COLIBAI
Alimentarecuapa
Extinderesistemdealimapa
Alimentarecuapa
ModernizareDC51SamnestiFloresti20+600
21+750,1,15km
Alimentarecuapa
AsfaltareDC44AVladimirValeaDesului0+000
3+000,3km

3.840,25

3.266,00

574,25

57,10

102,51

3.082,38
4.000,00
13.200,00

1.332,16
3.972,71
1.137,06

1.750,21
27,29
12.062,94

110,90
27,20
114,30

324,94
0,02
2.368,41

655,07

572,47

82,60

80,00

0,51

4.591,85

911,61

3.680,24

124,30

704,84

2.255,72

1.587,44

668,28

162,80

100,19

Alimentarecuapa

9.475,53

50,00

9.425,53

123,10

1.843,89

Vladimir
Atid

AsfaltaredrumcomunalDC44A,1,75km
Alimentarecuapa

9.000,00
3.311,22

96,70
1.900,12

8.903,30
1.411,10

142,50
250,00

1.736,53
230,15

Harghita

Avramesti

1.332,69

49,97

1.282,72

160,00

222,54

479

Harghita

BaileTusnad

5.240,98

3.980,47

1.260,51

172,30

215,70

480

HARGHITA

Balan

2.204,20

1.737,00

467,20

355,70

22,10

481

HARGHITA

Cirta

3.842,81

3.835,00

7,80

7,80

0,00

482

Harghita

Ciucsangeorgiu

Alimentarecuapa
Lucrariprioritaredereabilitarepartialaa
sistemuluidealimentarecuapapotabila,
canalizaresistatiedeepurareinOrasulBaile
Tusnad,judeulHarghita
REABILITAREIMODERNIZARESISTEMDEAPI
CANALIZARENZONAPERIURBANDELIMITAT
DESTRADAFLORILOR
SISTEMDECANALIZARENCOMUNACRA,SAT
CRAIINEU
Alimentarecuapa

5.620,86

957,76

4.663,10

150,00

894,57

483

Harghita

Ciucsngeorgiu

7.861,53

4.295,56

3.565,97

300,00

647,37

484

Harghita

Ciumani

875,36

320,36

555,00

450,00

20,81

485

Harghita

CJHarghita

4.000,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

486

Harghita

CJHarghita

5.600,00

4.245,00

1.355,00

1.355,00

0,00

487

Harghita

CJHarghita

4.000,00

3.505,00

495,00

100,00

78,30

488
489
490

Harghita
Harghita
Harghita

Corbu
Dealu
Feliceni

7.880,09
2.000,00
7.700,00

2.738,47
1.500,00
6.800,00

5.141,62
500,00
900,00

150,00
50,00
50,00

989,42
89,20
168,48

491

Harghita

Galautas

2.698,88

647,89

2.050,99

50,00

396,63

492

Harghita

Gluta

4.000,00

3.948,20

51,80

100,00

0,00

Reteadecanalizaremenajerasist.deepurarein
com.Ciucsangeorgiu,jud.Harghita
DC61CiumaniDepozitdeseuri0+0002+600,
2,6km
DJ174AConsolidaresistemrutierpeDJ174A,km
34+10039+900
DJ133ConsolidaresistemrutierpeDJ133,km
19+62116+230
ConsolidaresistemrutierDJ12814+42019+650,
5,23km
Alimentarecuapa
ReabilitaredrumcomunalDC34
AlimentarecuapFeliceni,
DC72GalautasGalautasParau0+8005+400,
5,4km
DC72GluaGluaPru,km0+8005+400

493

Harghita

Gheorgheni

494

Harghita

Lueta

495

Harghita

Lueta

496

Harghita

Madaras

497

Harghita

Martinis

498

Harghita

PauleniCiuc

499

Harghita

PlaiesiiDeJos

500

Harghita

Sacel

EcologizareastatiuniituristiceLacuRosusi
dezvoltareainfrastructuriipentruturismEtapaI
a)Sistemdealimentarecuapapotabilasib)
sistemdecanalizare
Canalizaremenajerasist.deepurareincom.
Lueta,jud.Harghita
AlimentarecuapLueta
CANALIZAREMENAJERISTAIEDEEPURAREN
COMUNAMDRA
CANALIZAREMENAJERISTAIEDEEPURAREN
COMUNAMRTINI,JUDEULHARGHITA
DC4MiercureaCiuc(DJ123E)PauleniCiuc(DJ
123E)0+0002+100,2,1km
SISTEMDECANALIZARENCOMUNAPLIEIIDE
JOS,SATELECASINUNOUIIACOBENI,JUDEUL
HARGHITA
Alimentarecuapa

501

Harghita

Secuieni

502

Harghita

503

5.948,82

2.773,47

3.175,35

650,10

500,55

3.733,54

3.589,83

143,71

227,70

0,00

5.000,00

3.800,00

1.200,00

50,00

227,95

3.979,13

3.979,00

0,13

177,40

0,00

4.203,00

4.083,00

120,00

51,00

13,68

668,00

50,00

618,00

600,00

3,57

3.992,17

3.992,00

0,17

200,00

0,00

3.080,00

1.951,02

1.128,98

100,00

203,96

Alimentarecuapa

3.964,96

3.324,64

640,32

620,00

4,03

Simonesti

Alimentarecuapa

1.524,64

652,62

872,02

176,00

137,96

Harghita

imoneti

Alimentarecuapimoneti

8.400,00

7.528,00

872,00

50,00

162,93

504

Harghita

Tomesti

3.776,99

3.770,00

6,99

7,00

0,00

505

Harghita

Toplia

4.000,00

3.728,00

272,00

272,00

0,00

506

Harghita

Tulghes

561,87

250,00

311,87

300,00

2,35

507
508
509

Harghita
Harghita
Hunedoara

Tusnad
Varsag
Bacia

803,11
1.425,00
1.071,00

518,46
825,00
550,00

284,65
600,00
521,00

284,00
582,00
500,00

0,13
3,57
4,16

510

Hunedoara

Baita

2.112,94

1.925,84

187,10

187,10

0,00

511

Hunedoara

Blajeni

6.290,46

1.415,74

4.874,73

600,00

847,32

512

Hunedoara

Branisca

184,80

16,90

167,90

200,00

0,00

513

Hunedoara

Buces

6.835,38

2.011,60

4.823,79

700,00

817,40

514

Hunedoara

Buces

CANALIZAREMENAJERNCOMUNATOMETI
Extinderereeleapcanalnspaiulruraldin
mun.Toplia
DC134TulghesPoianaNoua0+0005+400,
5,4km
Alimentarecuapa
DC142LazureleBolygo0+0006+000,6km
Alimentarecuapa
DC21AIBUHartaganiRacas0+0002+100,
2,1km
DC12BIBUCrisRet0+2904+500,4,21km
ModernizareDC146ABraniscaRovina0+000
1+280,1,28km
Imbracamintibituminoaseusoare
DC13A(DJ742AGrohatele)0+0003+000
DC13E(DJ742AVaeaTamiteiCatunulPorcului)
0+0002+000
DC13G(DJ742ADupaPiatraCheiaCatunul
Magura)1+4753+000
6,53km
Alimentarecuapa

6.382,35

670,00

5.712,35

1.000,00

934,06

3.600,00

3.600,00

0,00

380,00

0,00

515

Hunedoara

Buces

ALIMENTARECUAPPOTABILNSISTEM
CENTRALIZATALSATELORCOMUNEIBUCE,
JUDEULHUNEDOARA

516

Hunedoara

Carjiti

517

Hunedoara

Carjiti

518

Hunedoara

Dobra

519

Hunedoara

Dobra

520

Hunedoara

GeneralBerthelot

521
522
523

Hunedoara
Hunedoara
Hunedoara

Geoagiu
Geoagiu
Gurasada

524

Hunedoara

Gurasada

525

Hunedoara

Lelese

526

Hunedoara

Orastie

527

Hunedoara

Pui

528

Hunedoara

RapoltuMare

Reteadecanalizaremenajerasipluvialain
comunaRapoltuMare,localitatileRapoltuMare,
Bobalna,Boiu,FoltsiRapoltel,judeulHunedoara

529

Hunedoara

RaudeMori

530

Hunedoara

RaudeMori

531

Hunedoara

SalasudeSus

532

Hunedoara

SalasudeSus

533

Hunedoara

DC125IBUCarjitiCherghes9+37010+970,1,6m

520,74

500,00

20,74

20,74

0,00

257,69

50,00

207,69

207,69

0,00

2.490,53

1.500,35

990,18

300,00

136,81

5.398,75

10,00

5.388,75

20,00

1.064,17

2.901,59

2.602,00

299,59

499,00

0,00

837,11
1.759,77
2.736,51

50,00
50,00
400,00

787,11
1.709,77
2.336,51

100,00
50,00
920,28

136,20
328,99
280,72

3.916,82

3.841,00

75,82

136,97

0,00

1.014,54

487,00

527,54

310,30

43,06

2.446,70

200,00

2.246,70

481,03

349,98

3.659,06

1.391,00

2.268,06

700,00

310,81

12.632,32

5.080,57

7.551,75

293,97

1.438,61

Alimentarecuapa

4.524,10

4.182,36

341,74

311,15

6,06

Alimentarecuapa
ImbracamintebituminoasausoaraDC73B
CoroiestiParos0+0003+165,3,165km
ImbracamintebituminoasausoaraDC79ASibisel
Nucsoara0+5002+070,1,57km

4.473,51

1.783,26

2.690,25

500,00

434,14

2.093,09

1.434,54

658,55

354,31

60,31

743,28

591,44

151,84

9,89

28,14

13.438,49

12.547,97

890,51

304,77

116,10

ImbracamintibituminoaseusoareDC127(DJ708E
Cozia)2+5003+700,1,2km
DC134IBUDobraFagetel0+0004+100,4,1km
Sistemedecanalizaresiepurareaapeloruzate
ALIMENTAREACUAPNSISTEMCENTRALIZATA
SATELORGENERALBERTHELOT,FRCDINI
TUTEA,COMUNAGENERALBERTHELOT,
JUDEULHUNEDOARA
Alimentarecuapa
Construiresistemdecanalizare
Alimentarecuapa
ALIMENTAREACUAPALOCALITILOR
GURASADA,GOTHATEA,CMPURISURDUC,
COMUNAGURASADA,JUDEULHUNEDOARA
PietruiredrumcomunalDC117CerisorRuncu
MareVaduDobrii0+0009+000simodernizare
km0+0001+200
DC42IBUDN7Gelmar0+0003+000,3km
ALIMENTARECUAPNSISTEMCENTRALIZATA
SATELOREREL,RUOR,BIETI,COMUNAPUI,
JUDEULHUNEDOARA

SalasudeSus

AlimentarecuapasicanalizareinsateleMalaieti,
SlauldeSus,SlauldeJosiOhabadesub
Piatra,com.SalasudeSus,judeulHunedoara

3.577,17

3.549,00

28,17

128,20

0,00

534

Hunedoara

Soimus

ALIMENTARECUAPPOTABILINSISTEM
CENTRALIZATCOMUNAOIMU,JUDEUL
HUNEDOARA,SATELE:OIMU,CHICDAGA,
PULI,BALATA,BEJANIBOHOLT

535

Hunedoara

TeliucuInferior

Reabilitareasimodernizareastatieideepurare
pentruapeuzatemenajerealocalitatiiTeliucu
Inferior,comunaTeliucuInferior,jud.Hunedoara

1.649,25

1.604,32

44,93

26,37

3,68

536

Hunedoara

TelucuInferior

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

4.000,00

363,00

4.200,00

149,92

802,79

537

Hunedoara

Turdas

538

Hunedoara

Valisoara

539

Hunedoara

Vulcan

540

Ialomita

Albesti

541

Ialomita

Boranesti

542

Ialomita

Czneti

543

Ialomita

Colelia

544

Ialomita

545

DC39AIBUTurdasPricaz0+0004+500,4,5km
DC20AIBUValisoaraCraciunesti0+0001+000,
1km
REALIZAREALIMENTARECUAP,CANALIZARE
PLUVIALIMENAJERNCOLONIILEDIN
MUNICIPIULVULCAN
Reabilitaresistemalimentarecuapa

1.342,00

400,00

942,00

200,00

147,08

1.268,00

93,00

1.175,00

300,00

173,44

2.679,75

2.574,00

105,75

88,33

3,45

2.900,44

795,00

2.105,44

350,00

347,96

4.108,49

1.833,91

2.274,58

250,00

401,30

1.000,00

79,65

920,35

250,00

132,87

1.413,02

150,00

1.263,02

250,00

200,80

ConsiliulJudeean ModernizareadrumuluijudeeanDJ201,tronson
Ialomia
BuetiAlbeti

4.200,00

313,72

3.886,28

2.100,00

354,07

Ialomita

ConsiliulJudeean ModernizareadrumuluijudeeanDJ201,tronson
Ialomia
MrculetiSudiiSveni

13.200,00

631,10

12.568,90

2.100,00

2.075,10

546

Ialomita

Fetesti

814,64

640,00

174,64

300,00

0,00

547

Ialomita

IonRoata

2.341,38

698,03

1.643,35

250,00

276,18

548

Ialomita

Maia

3.615,22

1.915,00

1.700,22

200,00

297,37

549

Ialomita

Marculesti

2.771,63

1.772,00

999,63

400,00

118,86

550

Ialomita

Milosesti

2.335,20

1.568,93

766,27

688,00

15,51

551

Ialomita

Moldoveni

2.983,48

775,00

2.208,48

350,00

368,38

552

Ialomita

Movilita

3.761,00

2.079,00

1.682,00

100,00

313,58

553

Ialomita

Sinesti

3.805,75

3.190,00

615,75

100,00

102,23

554

Ialomita

Slobozia

900,00

20,00

880,00

850,00

5,95

555

Ialomita

Stelnica

2.795,55

855,88

1.939,67

350,00

315,10

556

Ialomita

Vladeni

3.897,83

1.185,67

2.712,16

350,00

468,22

557

Iasi

Aroneanu

CONSTRUCIECANALIZAREMENAJER,COMUNA
VLDENI,JUDEULIALOMIA
Alimentarecuapa

1.560,79

499,98

1.060,81

750,00

61,61

558

Iasi

Bals

Alimentarecuapa

1.383,11

50,00

1.333,11

400,00

184,96

SISTEMDEALIMENTARECUAPICANALIZARE
NCOMUNABORNETI,JUDEULIALOMIA
ReabilitareimodernizarestradaNorduluii
stradaIliescu
REABILITARESISTEMDEALIMENTARECUAP,
COMUNACOLELIA,JUDEULIALOMIA

DC34LegaturaintreDN3AsiDJ214,2,77km
EXTINDEREALIMENTARECUAPISISTEM
CENTRALIZATDECANALIZARENCOMUNAION
ROAT
SISTEMDEALIMENTARECUAPICANALIZARE
NCOMUNAMAIA,JUDEULIALOMIA
SISTEMCENTRALIZATDECANALIZAREISTAIE
DEEPURARENCOMUNAMRCULETI,JUDEUL
IALOMIA
ALIMENTARECUAPNSISTEMCENTRALIZATN
COMUNAMILOETI,SATELEMILOETII
NICOLETI
ALIMENTARECUAPICANALIZARENCOMUNA
MOLDOVENI,JUD.IALOMIA
Alimentarecuapa
SISTEMCENTRALIZATDECANALIZAREN
COMUNASINETI,JUDEULIALOMIA
Reabilitaresistemalimentarecuap
SISTEMDECANALIZARESATELESTELNICAI
MALTEZI,COMUNASTELNICA,JUDEULIALOMIA

559

Iasi

Belcesti

EXTINDEREREEADEALIMENTARECUAPN
COMUNABELCETI,SATELEULMIILITENI,
JUDEULIAI

2.794,33

1.641,00

1.153,33

591,51

111,36

560

Iasi

Ciurea

Asfaltare1,77kmsiimpietruire0,984km
drumurilocaleZanea,comunaCiurea2,761km

2.224,76

500,00

1.724,76

600,00

222,95

561

Iasi

Comarna

PietruireDC48ComarnaCuragau

900,00

441,22

458,78

312,00

29,09

562

Iasi

Cristesti

Alimentarecuapa

8.294,51

1.017,52

7.276,99

500,00

1.343,31

563

Iasi

Harmanesti

REEADECANALIZAREISTAIEDEEPURAREA
APELORUZATENCOMUNAHRMNETI

3.175,88

1.540,00

1.635,88

700,00

185,51

564

Iasi

Horlesti

Alimentarecuapa

7.988,28

5.982,22

2.006,06

500,00

298,52

565

Iasi

Lungani

Alimentarecuapa

6.253,78

4.647,85

1.605,93

500,00

219,21

566

Iasi

Miroslovesti

Alimentarecuapa

1.552,67

873,90

678,77

300,00

75,08

567

Iasi

Movileni

Sistemdealimentarecuapa,canalizaresistatie
deepurare,comunaMovileni,judeulIasi

9.398,46

9.081,90

316,55

200,00

23,10

568

Iasi

Romanesti

3.283,06

3.283,00

0,06

400,00

0,00

569

Iasi

SPADJIS

4.654,13

50,00

4.604,13

1.200,00

674,75

570

Iasi

SPADJIS

2.948,16

50,00

2.898,16

2.898,16

0,00

571

Iasi

Tatarusi

8.404,93

161,40

8.243,53

300,00

1.574,53

572

Iasi

Tatarusi

7.948,61

50,00

7.898,61

100,00

1.545,81

573

Iasi

ValeaSeac

828,33

800,00

28,33

28,33

0,00

574

Ilfov

Ciolpani

Alimentarecuapa+extindere

2.324,57

1.500,00

824,57

824,59

0,00

575

Ilfov

CJIlfov

Reabilitareprinasfaltare3,41kmistrazi:Strada
Ariei1,3km,stradaZamfirei0,58km,Strada
Plantelor0,39kmStradaVntori1,14km

3.592,49

650,00

2.942,49

3.068,72

0,00

2.868,48

1.000,00

1.868,48

1.868,48

0,00

1.597,99

500,00

1.097,99

1.040,71

11,35

REEADEALIMENTARECUAPCOMUNA
ROMNETI,SATELEROMNETI,AVNTU,
URSOAIACOMUNAROMNETI,JUDEULIAI
DJ247Dobrovat(IBU)2+1457+070,4,925km
ReabilitareprinasfaltareDJ248BCiocaBoca
Mironeasa51+68855+388,3,7km
Modernizaredrumuricomunaleincomuna
Tatarusi0+0008+826,8,826km
Alimentarecuapa
ReabilitareprinasfaltareDC127ValeaSeac
Topile

576

Ilfov

Clinceni

ModernizaredrumurilocaleincomunaClinceni
pestrazileUnirii,Ciorogarlei,Clinceni,Rasaritului,
Sabarului,MonumentulEroilor2,8km

577

Ilfov

Domnesti

ModernizaresistemrutierstrToamnei,
Trandafirilor,Craiteisiintr.Voinesti1,936km

578

Ilfov

MoaraVlasiei

ReabilitarestraziincomMoaraVlasiei5,024
km:str.CartierNou(0,23km),str.Bucovina(0,35
km),strCrizantemelor(0,11km),str.IonCreanga
(0,65km),str.Colnic(0,48km),str.Modestiei(
0,07km),str.MihaiEminescu(0,6km),strRoma
(0,2)

579

Ilfov

Mogosoaia

ReabilitarestraziprincipalecomMogosoaiaStr.
MarthaBibescu0+0002+000,2km

2.637,75

2.398,35

239,40

269,40

0,00

580

Ilfov

PopestiLeordeni

ModernizarestraziinlocalitateaPopesti
Leordeni1,7km

2.210,00

1.000,00

1.210,00

768,23

87,57

581

Ilfov

Snagov

Alimentarecuapa

3.079,54

1.551,00

1.528,54

1.329,98

39,36

582

Maramures

Ardusat

Alimentarecuapa

1.644,48

1.400,00

244,48

300,00

0,00

583

Maramures

AsuajudeSus

DC91ASalsigAsuajudeJos0+0007+500,7,5km

4.924,20

115,66

4.808,54

100,00

933,31

584

Maramures

Baiut

1.814,84

337,60

1.477,24

300,00

233,35

585

Maramures

Bicaz

1.436,67

250,00

1.186,67

100,00

215,40

586

Maramures

Bistra

3.137,39

1.215,63

1.921,76

300,00

321,46

587

Maramures

BoiuMare

1.258,83

552,64

706,19

150,00

110,25

588

Maramures

Botiza

10.905,94

4.488,70

6.417,24

100,00

1.252,18

589

Maramures

Botiza

4.416,00

1.058,00

3.358,00

200,00

625,97

590

Maramures

Budesti

7.116,13

1.952,04

5.164,09

250,00

974,05

591

Maramures

Calinesti

3.179,82

3.155,67

24,15

400,00

0,00

592

Maramures

Cernesti

DC32CiocotisIzvoarele9+50016+000,6,5km

4.747,42

1.423,42

3.324,01

250,00

609,32

593

Maramures

Coas

DC46(DJ182CIntrerauri)0+00010+500,10,5
km

3.855,42

890,13

2.965,29

300,00

528,30

594

Maramures

CopalnicManastur DC52MagureniPrelucaVeche8,5km

7.170,00

120,00

7.050,00

300,00

1.337,96

595

Maramures

CoroienisiVima
Mare

7.187,40

2.087,32

5.100,09

100,00

991,10

596

Maramures

Dumbravita

1.814,88

41,72

1.773,16

450,00

262,27

597

Maramures

Farcasa

7.385,95

1.324,36

6.061,59

300,00

1.142,04

598

Maramures

Farcasa

1.417,86

1.151,81

266,05

150,00

23,00

599

Maramures

GrosiiTiblesului

14.469,65

6.670,75

7.798,90

150,00

1.516,13

600

Maramures

Lapus

2.119,12

1.225,33

893,79

250,00

127,61

DC56DJ109FPoianaBotizii0+0004+200,4,2
km
DC95DJ108PCiuta0+0003+500,3,5km
DC7PetrovaCrasnaViseului0+7104+000,3,3
km
DC59DJ109GPrislop0+0002+000,2km
DC19GrosiiTiblesuluiBotiza13+50021+900,
8,4km
REEADECANALIZAREISTAIEDEEPURAREN
LOCALITATEABOTIZA,JUDEULMARAMURE
AlimentareacuapapotabilaacomuneiBudesti,
judeulMaramures
ALIMENTARECUAPPOTABILACOMUNEI
CLINETI,JUDEULMARAMURE

DC55CoroleniVimaMare0+0007+320,7,32
km
DC25SatuNoudeSusRus3+5006+530,3,13
km
DC94Farcasa(DJ108A)SarbiBuzesti
Tamaia(DC86)0+0007+800,7,8km
Alimentarecuapa
DC19GrosiiTiblesuluiBotiza0+00013+500,13,5
km
Alimentarecuapa

2.459,17

50,00

2.409,17

1.279,89

223,84

601

Maramures

Moisei

DC1DN17C(Moisei)DN17C0+0003+000,3km

2.246,08

690,18

1.555,90

200,00

268,76

602

Maramures

Recea

StradaprincipalaLapusel0+0000+960,0,9km

534,96

100,00

434,96

150,00

56,48

603

Maramures

604

Maramures

Remetea
Chioarului
Remetea
Chioarului

DC76RemeteaChioaruluiPostaSatulung0+000
6+670,6,67km

1.294,21

200,00

1.094,21

250,00

167,33

Alimentarecuapa

9.094,21

8.000,00

1.094,21

200,00

177,25

3.999,35

680,39

3.318,96

200,00

618,23

1.694,00

947,00

747,00

150,00

128,25

REEADECANALIZAREMENAJERISTAIEDE
EPURARE,COMUNARONADEJOS,JUDEUL
MARAMURE
DC16RonadeSusCostiui0+0003+190,3,19
km

605

Maramures

RonaDeJos

606

Maramures

RonadeSus

607

Maramures

RonaDeSus

CANALIZAREMENAJERISTAIEDEEPURARE,
COMUNARONADESUS,JUDEULMARAMURE

4.566,35

808,00

3.758,35

100,00

715,23

608

Maramures

Scleni

ScleniModernizaredrumcomunalDC80
CoaCoruia

3.127,78

2.000,00

1.127,78

200,00

183,90

609

Maramures

Sapinta

StradaprincipalaSapanta0+0003+800,3,8km

1.922,29

688,26

1.234,03

150,00

214,87

610

Maramures

Sarasau

Stradaprinc.(Padurii)comSarasau0+6822+082,
1,4km

2.970,54

1.462,25

1.508,29

300,00

239,50

611

Maramures

SuciudeSus

DC58SuciudeSusLarga0+0004+900,4,9km

1.652,35

500,00

1.152,35

100,00

208,59

612

Maramures

TautiiMagheraus

DC97DN1CBozantaMare0+0003+300,3,3km

1.309,45

783,13

526,33

100,00

84,50

613

Maramures

TautiiMagheraus

DC98DN1CBusag0+0002+900,2,9km

975,19

500,00

475,19

100,00

74,37

614

Maramures

TautiiMagheraus

DC99DN1CMerisor0+0002+100,2,1km

787,57

400,00

387,57

300,00

17,36

615

Maramures

VaduIzei

4.568,56

2.367,89

2.200,67

100,00

416,39

616

Maramures

VaduIzei

4.399,07

706,67

3.692,40

300,00

672,43

617

Maramures

ValeaChioarului

1.402,73

870,47

532,25

100,00

85,68

618

Maramures

ViseulDeSus

3.861,40

3.509,00

352,40

350,00

0,48

619

Mehedinti

Bacles

6.377,76

50,00

6.327,76

500,00

1.155,15

620

Mehedinti

Bacles

ModernizareDC11VadulIzeiValeaStejarului
1+0004+000,3km
ALIMENTARECUAPPOTABILICANALIZARE
MENAJERNCOMUNAVADUIZEI,JUDEUL
MARAMURE
DC61ValeaChioarului(DN1C)Varai0+0005+000,
5km
LUCRRIDECANALIZARENZONELEPERIURBANE
ALEORAULUIVIEUDESUS,JUDEUL
MARAMURE
ModernizaredrumuricomunaleDC116+DC84A
BacleSmadovia,comBacle7,41km
Alimentarecuapa

789,00

50,00

739,00

100,00

126,66

621

Mehedinti

BaiadeArama

Alimentarecuapa

5.646,00

1.690,00

3.956,00

500,00

685,03

622

Mehedinti

Bala

DC54Sovarna(DJ671A)RuncsoruDalma0+000
10+000,10km

8.654,14

485,00

8.169,14

700,00

1.480,50

EXTINDERECANALIZAREICONSTRUIRESTAIE
DEEPURARE,COMUNABALA,JUDEUL
MEHEDINI
Extinderesistemdecanalizaresitratareaapelor
uzate
Alimentarecuapa
ALIMENTARECUAPSATBLVNETII
REABILITAREINFRASTRUCTURREFACERE
PODURIRUTIEREPEDRUMURILECOMUNALE,
COMUNABLVNETI
AsfaltaredrumlocalBrosteniGaleata0+000
2+240,2,24km

623

Mehedinti

Bala

624

Mehedinti

Balacita

625

Mehedinti

Balvanesti

626

Mehedinti

Balvanesti

627

Mehedinti

Brosteni

628

Mehedinti

Brosteni

Alimentarecuapa

629

Mehedinti

GarlaMare

Extinderesistemalimentarecuapa

630

Mehedinti

Godeanu

631
632

Mehedinti
Mehedinti

Gruia
Gruia

633

Mehedinti

Jiana

634

Mehedinti

Padina

635

Mehedinti

Padina

636

Mehedinti

Podeni

637

Mehedinti

PoroinaMare

638

Mehedinti

639

4.588,98

4.022,00

566,98

300,00

52,92

6.763,82

50,00

6.713,82

300,00

1.271,32

2.155,00

990,00

1.165,00

400,00

151,64

1.377,28

1.377,28

0,00

300,00

0,00

1.757,00

100,00

1.657,00

300,00

268,98

7.658,45

6.000,00

1.658,45

100,00

308,91

952,00

264,00

688,00

200,00

96,73

Alimentarecuapa

5.711,44

186,00

5.525,44

100,00

1.075,41

Alimentarecuapa
Canalizareistaiedeepurare
ALIMENTARECUAPLOCALITATEAJIANA,
JUDEULMEHEDINI
DC125(DJ606PadinaMicaPadinaMare)
0+0006+000,6km
LUCRRIDEINFRASTRUCTURNCOMUNA
PDINA,JUDEULMEHEDINI.ALIMENTARECU
APNLOCALITATEASLAOMA.PODEE
CASETATEITUBULAREPEDC.93,DC.125,DC.
126
CANALIZAREISTAIEDEEPURARE,LOCALITATEA
PODENI,JUDEULMEHEDINI

1.627,00
7.039,00

1.073,00
700,00

554,00
6.339,00

100,00
500,00

89,99
1.157,38

2.186,35

2.186,00

0,35

700,00

0,00

7.392,00

220,00

7.172,00

700,00

1.282,85

2.234,00

2.234,00

0,00

100,00

0,00

3.247,66

2.630,00

617,66

200,00

82,79

Alimentarecuapa

8.098,43

1.400,00

6.698,43

200,00

1.288,09

Prunisor

PODEEIPUNIPIETONALEPEDC18,DC19,DC
20,DC24IDC59NCOMUNAPRUNIOR

2.512,00

2.512,00

0,00

336,00

0,00

Mehedinti

Punghina

Alimentarecuapa

3.890,00

1.950,00

1.940,00

311,00

322,89

640

Mehedinti

Simian

Alimentarecuapa

4.983,00

1.334,00

3.649,00

400,00

644,00

641
642

Mehedinti
Mehedinti

Sisesti
Svinita

2.740,00
3.336,00

2.340,00
3.140,00

400,00
196,00

400,00
200,00

0,00
0,00

643

Mehedinti

VanjuMare

Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
DC123(DC96OrevitaMareIablanitaDJ
563A)0+00015+635,15,635km

1.527,00

333,00

1.194,00

600,00

117,74

644

Mehedinti

Vladaia

ModernizaredrumuricomunaleDC94(DJ561A
ScorilaVladaia)0+0007+190,7,19km

9.793,00

1.690,00

8.103,00

50,00

1.596,23

645

Mehedinti

Vrata

Alimentarecuapa

7.258,00

50,00

7.208,00

100,00

1.408,92

646

Mehedinti

Vrata

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

8.839,48

4.015,00

4.824,48

500,00

857,18

647
648
649

Mures
Mures
Mures

Acatari
Acatari
Adamus

650

Mures

Bagaciu

651

Mures

Bahnea

652

Mures

Bala

653

Mures

654

DC43GaiestiSuveica0+0004+700,4,7km
DC64StejerisGruisor0+0004+000,4km
ALIMENTARECUAPNCOMUNAADMU
ALIMENTARECUAPPOTABILACOMUNEI
BGACIU

6.104,36
4.557,25
3.826,00

3.456,57
3.876,44
3.826,00

2.647,79
680,81
0,00

369,00
680,00
136,00

451,69
0,16
0,00

2.789,35

2.788,00

1,35

330,00

0,00

DC72BahneaDaiaIdiciu1+2908+500,7,21km

4.345,83

4.162,66

183,18

2,00

35,91

1.864,04

774,00

1.090,04

1.070,00

3,97

Batos

REEADEALIMENTARECUAPPOTABILN
LOCALITATEABLA,JUDEULMURE
DC162BatosUila0+0007+120,7,12km

6.080,58

4.544,98

1.535,61

413,00

222,52

Mures

Brancovenesti

Alimentarecuapa

5.866,39

1.688,37

4.178,02

80,00

812,29

655

Mures

Faragau

711,30

374,00

337,30

376,00

0,00

656

Mures

Madaras

2.731,51

2.596,00

135,51

25,00

21,90

657

Mures

Pogaceaua

2.370,46

2.072,74

297,72

290,00

1,53

658

Mures

Rastolita

7.411,97

3.012,41

4.399,56

153,00

841,74

659

Mures

Rastolita

3.797,48

2.975,28

822,20

111,00

140,97

660

Mures

Reghin

3.907,79

3.432,00

475,79

375,00

19,98

661

Mures

Sangeorgiude
Mures

Alimentarecuapa

1.145,62

300,00

845,62

818,00

5,47

662

Mures

Sarmasu

REELEDECANALIZAREISTAIEDEEPURARE
APEUZATEPENTRUORAULSRMAUI
LOCALITILECOMPONENTE

3.608,00

3.608,00

0,00

405,00

0,00

663

Mures

Saschiz

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

10.712,43

800,00

9.912,43

27,00

1.959,45

664

Mures

Saulia

5.123,68

2.350,58

2.773,10

300,00

490,21

665

Mures

Sincai

2.801,19

2.801,00

0,19

75,00

0,00

666

Mures

Solovastru

4.000,00

400,00

1.800,00

480,00

261,64

667

Mures

Suplac

Alimentarecuapa
ALIMENTARECUAPAPOTABILACOMUNEI
INCAI,JUDEULMURE
Extinderereteacanalizaresitratareaapelor
uzate
DC70SuplacOrmenisSitioana0+0007+500,
7,5km

7.208,63

5.766,94

1.441,69

448,00

196,96

668

Mures

Suplac

Alimentarecuapa

3.397,60

300,00

3.097,60

200,00

574,35

669

Mures

Tarnaveni

ALIMENTARECUAP,SATULBOBOHALMA,
MUNICIPIULTRNAVENI,JUDEULMURE

2.003,00

2.003,00

0,00

175,00

0,00

670

Mures

Ungheni

CanalizareamenajeraaorasuluiUnghenisi
localitatilorapartinatoare:Cerghid,Cerghizel,
Vidrasau,ReceasiMoresti,judeulMures

16.720,73

12.916,36

3.804,37

833,00

588,97

ALIMENTAREACUAPPOTABILASATELOR
FRGUITONCIU
SISTEMALIMENTARECUAPPOTABIL.
ALIMENTARECUAPLOCALITAILEVLENI,
DELENI,CIULEA,BOLOGOAIA,SCURTA,VALEA
SMPETRULUIISICELE,APARINTOAREDE
COMUNAPOGCEAUA
Canalizaremenajerasistatiedeepurarein
comunaRastolita,judeulMures
ALIMENTARECUAPPOTABILACOMUNEI
RSTOLIA,JUDEULMURE
ALIMENTARECUAPPOTABILICANALIZARE
MENAJERNZONELERURALEALEMUNICIPIULUI
REGHIN

Str.principalacom.Vargata:Biserica
Monumentuleroilor0+0001+100,1,1km
DC113ZaudeCampie(DJ151)Barbosi0+000
ZaudeCampie
6+000,6km
DC132(DN15VaduriAgircia)1+0007+000,
AlexandrucelBun
6km
Botesti
Alimentarecuapa
DC81,DC72(DJ159DBozieniIuca)10+450
Bozieni
13+000,
0+0001+426,3,98km

671

Mures

Vargata

672

Mures

673

Neamt

674

Neamt

675

Neamt

676

Neamt

Bozieni

677

Neamt

Bozieni

678

Neamt

Ceahlau

679

Neamt

CJNeamt

680

Neamt

CJNeamt

681

Neamt

CJNeamt

682

Neamt

CJNeamt

683

Neamt

Dulceti

684

Neamt

Gheraesti

685

Neamt

Ghidaoani

686

Neamt

Gircina

687

Neamt

Grumazesti

688

Neamt

Icusesti

689

Neamt

IonCreanga

690

Neamt

Petricani

691

Neamt

Pingarati

1.025,51

966,84

58,66

59,00

0,00

3.150,00

1.214,24

1.935,76

70,00

369,82

7.695,66

3.781,28

3.914,38

100,00

756,07

2.293,59

1.993,59

300,00

100,00

39,64

3.335,68

50,00

3.285,68

400,00

571,99

nfinarereeadecanalizareistaiedeepurare

4.000,00

259,00

7.541,00

2.000,00

1.098,31

Alimentarecuapa
Modernizarestraziincom.Ceahlau4,5km:1.
StatiuneaDurau0+0000+955,2.Strada
Mocanasu0+0000+365,3.DrumreleuTV0+000
0+125,4.DrumDJ155FMartin0+0001+825,
5.DrumDJ155FScoalaBistricioara0+0001+230

7.841,77

300,00

7.541,77

1.200,00

1.257,04

3.974,88

770,00

3.204,88

200,00

595,61

DJ155GBodestiCarligi7+40013+600,6,2km

6.889,97

2.137,96

4.752,00

100,00

922,10

3.515,29

452,67

3.062,63

100,00

587,24

5.709,47

100,00

5.609,47

100,00

1.092,06

7.749,01

2.842,89

4.906,12

100,00

952,65

6.697,16

200,00

6.497,16

100,00

1.268,02

1.823,53

50,00

1.773,53

100,00

331,72

DC15(DN15CGhindaoani)0+0002+770,2,77km

1.705,84

1.197,40

508,45

134,00

74,22

Alimentarecuapa
ModernizaredrumcomunalDC10com
Gruzmeti1,342km

6.455,44

150,00

6.305,44

1.000,00

1.051,62

1.339,76

50,00

1.289,76

100,00

235,83

ModernizaredrumurincomunaIcueti4,283km

2.855,23

150,00

2.705,23

100,00

516,40

Modernizarereteadedrumuristradale6,992km

6.100,74

50,00

6.050,74

100,00

1.179,53

3.545,72

50,00

3.495,72

200,00

653,26

1.812,21

50,00

1.762,21

150,00

319,57

DJ156CTazlauCasadecopii2+3355+426,3,09
km
DJ157ADulcestiValeniTalpa12+00019+960,
7,96km
DJ157JPodeleniNegritesti3+40012+446,
9,046km
Modernizaredrumuricomunalencomuna
DulcetiL=6,700km
ModernizarestradaCobzaru
ModernizarestradaNucilor2,564km

AsfaltaredrumcomunalpunctulRotunda,satul
Tolici2,5km
DC143(DN15(Pingarati)Pingaracior)0+000
2+300,2,3km

692

Neamt

Pipirig

DC159PipirigDolia0+7349+300,8,566km

6.344,67

1.290,25

5.054,42

200,00

962,22

693

Neamt

PoianaTeiului

DC153DreptuPiraulDreptu0+0005+600,5,6
km

9.877,43

1.500,56

8.376,87

200,00

1.620,78

694

Neamt

Raucesti

Alimentarecuapa

6.231,37

1.868,74

4.362,63

100,00

844,92

DC85,BastaDN23+1234+516,DC87
ButnarestiGiulestiDJ1573+6605+967,
3,7km
Modernizaredr.deintereslocalinsatBrates,
com.Tarcau
drumlocal10+0001+190
drumlocal20+0000+758,1,948km
ModernizarestraziinorasulTarguNeamt:
StrazileNemtisor,Horia,CloscasiCrisani,1,923
km

2.744,48

50,00

2.694,48

200,00

494,45

1.330,07

1.000,00

330,07

100,00

45,60

2.205,66

500,00

1.705,66

600,00

219,16

Reeacanalizaremenajeristaiedeepurare

4.000,00

244,56

4.627,44

1.000,00

719,02

2.007,47

200,00

1.807,47

200,00

318,63

3.959,17

180,00

3.779,17

200,00

709,45

3.689,79

609,42

3.080,37

200,00

570,94

14.780,79

50,00

14.730,79

50,00

2.909,96

695

Neamt

Secuieni

696

Neamt

Tarcau

697

Neamt

TirguNeamt

698

Neamt

TirguNeamt

699

Neamt

TirguNeamt

700

Neamt

TrguNeam

701

Neamt

ValeaUrsului

ModernizarestraziinorasulTarguNeamt:
StrazileVeterani,MihaiViteazu,VasileAlexandri
2,2km
ModernizarestrzinoraulTrguNeam:strzile
CastanilorL=4,490km
DC84(DJ207CChilii)0+0004+500,4,5km

702

Olt

Baldovinesti

Infiintaresistemcanalizaresistatiedeepurare

703

Olt

Balteni

Alimentarecuapa

2.695,90

2.303,90

392,00

100,00

57,88

CANALIZAREISTAIEDEEPURAREAAPELOR
UZATENCOMUNABRTI,SATELEBRTII
DEVEDE,POPETIICIOCNETI,JUDEULOLT

3.599,00

3.599,00

0,00

350,00

0,00

1.177,00

1.177,00

0,00

100,00

0,00

3.694,05

50,00

3.644,05

300,00

662,84

2.326,70
3.693,00

2.180,00
1.909,00

146,70
1.784,00

200,00
100,00

0,00
333,80

1.777,91

50,00

1.727,91

50,00

332,59

2.267,10

1.297,00

970,10

100,00

172,47

2.111,43

1.045,90

1.065,53

210,00

169,58

3.361,69

50,00

3.311,69

321,00

592,80

2.441,43

50,00

2.391,43

50,00

464,11

704

Olt

Barasti

705

Olt

Birza

706

Olt

Brancoveni

707
708

Olt
Olt

Brastavatu
Bucinisu

709

Olt

Carlogani

710

Olt

Cezieni

711

Olt

CJOlt

712

Olt

CJOlt

713

Olt

CJOlt

ALIMENTARECUAPNCOMUNABRZA,
JUDEULOLT
AsfaltaredrumurilocaleDC801+8006+400,
5,4km
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
ModernizareadrumuluicomunalDC18n
comunaCrlogani2,5km
ALIMENTARECUAPNCOMUNACEZIENI
AsfaltareDJ679Lim.Jud.ArgesGhimpeteni
SeacaMihaiestilimjud.Teleorman56+250
61+230,4,98km
AsfaltareDJ703lim.jud.ArgesTopanaTatulesti
OptasiIcoanaTufenilim.jud.Teleorman86+000
90+085,4,085km
AsfaltareDJ651Blimjud.ValceaPreotesti
Dobriceni12+47015+327,2,857km

714

Olt

CJOlt

715

Olt

CJOlt

716

Olt

CJOlt

717

Olt

718

Olt

AsfaltareDJ677CGradinari(DN64)lim.Jud.
Valcea0+0001+648,1,648km
AsfaltareDJ653SlatinaBalteniPerieti
StoicanestiRadomiresti40+05049+000,62+220
66+120,12,85km

1.467,15

50,00

1.417,15

530,00

175,85

13.846,05

1.000,00

12.846,05

50,00

2.536,38

AsfaltareDJ657BProfa(DJ642)BarastiColonesti
SirbiiMagura(DJ703)0+0008+000,8km

7.302,21

800,00

6.502,21

50,00

1.278,93

CJOlt

AsfaltareDJ642ABabiciu(DJ642)TraianVladila
Rotunda(DJ542A)16+20022+132,5,932km

5.456,93

200,00

5.256,93

50,00

1.032,10

CJOlt

AsfaltareDJ703BMorarestiVedeaBarasti
lim.jud.Arges38+46541+275,2,81km

2.904,01

150,00

2.754,01

50,00

535,98

SISTEMCENTRALIZATDEALIMENTARECUAPI
CANALIZAREPENTRUAEZRILEPERIURBANE
ALEORAULUICORABIA,JUDEULOLT:CELEI,
VRTOP,TUDORVLADIMIRESCUISILITIOARA

4.373,26

1.203,00

3.170,26

400,00

549,11

4.868,47

1.690,91

3.177,56

50,00

619,93

8.390,55

50,00

8.340,55

500,00

1.554,12

2.179,00

20,00

2.159,00

100,00

408,13

8.986,61

615,88

8.370,73

1.905,00

1.281,61

7.693,40

3.069,60

4.623,80

1.202,00

678,25

8.849,91

32,61

8.817,30

1.469,00

1.456,55

2.767,13

697,22

2.069,91

100,00

390,47

6.151,24
8.468,90

59,26
3.700,00

6.091,98
4.768,90

500,00
50,00

973,71
935,36

12.752,46

50,00

12.702,46

50,00

2.507,92

719

Olt

Corabia

720

Olt

Coteana

721

Olt

Coteana

722

Olt

Daneasa

723

Olt

Deveselu

724

Olt

Deveselu

AsfaltaredrumurilocaleDC94DJ546Coteana
1+9503+700,1,75km
AsfaltareDC92CoteanaIzvoarele7+584
13+584,6km
ModernizareDC121DN6Berindei
Cioflanu0+9002+900,2km
ModernizaredrumuricomDC145,DC144
Deveselu11,517km
Alimentarecuapa

725

Olt

Deveselu

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

726

Olt

Dobrun

727
728

Olt
Olt

Falcoiu
Ganeasa

ModernizareDC10SoparlitaDobrun2+250
5+300,3,05km
DC85DN64Falcoiu0+0004+000,4km
Alimentarecuapa

729

Olt

Gavanesti

Infiinaresistemdecanalizareistaiedeepurare

730

Olt

Giuvarasti

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

4.000,00

245,09

5.654,92

300,00

1.061,43

731

Olt

Gostavatu

Modernizaredrumuricomunale,DC75B,DC75E
comunaGostavu3,78km

4.244,58

50,00

4.194,58

83,00

814,98

732

Olt

Gradinari

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

4.000,00

1.219,48

9.980,52

50,00

1.968,39

733

Olt

Icoana

2.792,02

2.496,00

296,02

100,00

38,85

734

Olt

Ipotesti

2.661,82

50,00

2.611,82

50,00

507,79

735
736

Olt
Olt

Izbiceni
Izbiceni

4.000,00
4.075,05

503,80
2.241,00

4.276,20
1.834,05

100,00
100,00

827,79
343,72

ALIMENTARECUAP,COMUNAICOANA,
JUDEULOLT
AsfaltareDC91DC89DJ546(Ipotesti)sistrada
Darjov1+8005+900,4,1km
Extinderesistemdecanalizare
CANALIZARECOMUNAIZBICENI,JUDEULOLT

737

Olt

Leleasca

Reabilitaresistemalimentarecuapa

1.097,50

786,10

311,40

253,00

11,58

738

Olt

Movileni

Modernizaredrumurilocaleculiantibituminosi
nsateleBaceaiMovileni,comMovileni10km

4.839,28

50,00

4.789,28

100,00

929,49

739

Olt

Oboga

740

Olt

Oboga

741

Olt

Oporelu

742

Olt

743

AsfaltareDC2AUlitaLiniaMarePielmusDe742
De1723(Oboga)0+0004+645,4,645km
Alimentarecuapa
EXTINDERESISTEMDEALIMENTARECUAPN
COMUNAOPORELU,JUDEULOLT

6.238,46

2.407,46

3.831,00

100,00

739,54

1.420,20

645,20

775,00

100,00

133,80

2.351,30

750,00

1.601,30

100,00

297,58

OptasiMagura

Alimentarecuapa

1.655,10

990,10

665,00

100,00

111,99

Olt

OsicadeJos

Alimentarecuapa

2.601,00

2.000,20

600,80

100,00

99,27

744

Olt

OsicadeSus

Extinderesistemdecanalizare+staiedeepurare

4.000,00

201,50

5.598,50

100,00

1.089,89

745

Olt

PiatraOlt

2.995,43

1.214,31

1.781,12

200,00

313,40

746

Olt

Poboru

2.914,00

2.914,00

0,00

100,00

0,00

747

Olt

Gradinile

7.292,73

69,02

7.223,71

500,00

1.332,75

748

Olt

Radomiresti

2.971,61

1.976,00

995,61

57,00

186,05

749

Olt

Rusanesti

1.299,77

20,00

1.279,77

50,00

243,76

750

Olt

Samburesti

3.534,62

50,00

3.484,62

100,00

670,89

751

Olt

SarbiiMagura

1.558,10

166,70

1.391,40

100,00

255,98

752

Olt

Schitu

3.092,92

570,00

2.522,92

100,00

480,26

753

Olt

Scornicesti

14.943,84

13.416,08

1.527,76

400,00

223,54

754
755

Olt
Olt

Soparlita
Stoicanesti

1.503,33
3.217,20

200,00
1.410,50

1.303,33
1.806,70

80,00
150,00

242,48
328,38

756

Olt

Strejesti

2.173,81

2.079,43

94,38

94,38

0,00

757

Olt

Teslui

2.362,21

816,53

1.545,68

100,00

286,56

758

Olt

Topana

3.889,43

3.880,00

9,43

170,00

0,00

759

Olt

Traian

5.389,70

20,00

5.369,70

150,00

1.034,63

760

Olt

Tufeni

18.225,60

450,00

17.775,60

100,00

3.503,58

AsfaltareDC13DJ677(Arcesti)GradisteaBistrita
NouaPiatraOlt3+7456+7007+50011+180,
6,635km
EXTINDEREIMODERNIZAREREEADE
ALIMENTARECUAPNCOMUNAPOBORU,
JUDEULOLT
DC139DN54Rotunda(DJ642A)2+1503+900
4+65010+700,7,8km
MODERNIZAREREEADEALIMENTARECUAPN
COMUNARADOMIRETI,JUDEULOLT
ModernizaredrumcomunalincomunaRusanesti
0+0001+624,1,624km
ModernizaredrumcomunalDC38sistrada
DealulViilorincomSamburesti4,2km
Alimentarecuapa
ModernizareDC93Schitu(DJ653)Lisa0+000
4+630,4,63km
AsfaltareDC192Mogosesti(DN65)
Constantinesti0+00010+000,10km
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
AsfaltareDC21Runcu(DN64)SatuNou
Mamura(DC21A)1+7445+294,3,55km
AsfaltareDC24ComanitaSchituDeleni
(DJ546)0+0003+400,3,4km
ALIMENTARECUAPNSATELETOPANA,
CIORCAGOJGREI,CNDELETI
GHERSETI,UNGURENIDEALULVEZII,COMUNA
TOPANA,JUDEULOLT
ModernizaredrumuricomunaleDC70,DC71A,
comunaTraian5,44km
Alimentarecuapa

761

Olt

ValeaMare

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

4.000,00

351,74

5.248,26

50,00

1.030,38

762

Olt

Verguleasa

6.932,35

50,00

6.882,35

150,00

1.334,46

763

Olt

Visina

6.567,82

92,82

6.475,00

95,40

1.273,54

764

Olt

VisinaNoua

Alimentarecuapa
AsfaltareDC129BVisina(DN54)DJ6040+000
9+962,9,962km
DC129Visina(DN54)VisinaNoua(DJ604)2+000
3+588,1,58km

1.136,59

24,99

1.111,60

100,00

200,52

765

Olt

Vitomiresti

2.314,03

1.479,81

834,22

834,22

125,71

766

Olt

Vladila

2.845,71

1.607,00

1.238,71

100,00

225,71

767

Prahova

AricestiiZeletin

1.541,66

973,69

567,97

567,98

0,00

768

Prahova

Barcanesti

REABILITAREREEADEAP,JUDEULPRAHOVA

2.032,08

2.029,00

3,08

84,00

0,00

769

Prahova

Brebu

Extindereasistemuluidecanalizaresistatiede
epurareincomunaBrebu,judeulPrahova

7.435,73

6.036,38

1.399,36

140,00

249,62

770

Prahova

Busteni

4.362,89

1.566,74

2.796,15

400,00

474,95

771

Prahova

Busteni

ModernizareStradaPalancaorasBusteni0+000
1+049,1,049km
Modernizarereteaapa

395,49

200,00

195,49

186,49

1,78

772

Prahova

Busteni

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

1.413,72

200,00

1.213,72

613,51

118,97

773

Prahova

Busteni

Modernizarestrazi13Septembrie,Licurici,30
Decembrie,GEnescu,Zorilor,Primaverii,Splaiul
Zamorei,ZamoraorasBusteni4,408km

4.271,00

200,00

4.071,00

400,00

727,65

774

Prahova

Carbunesti

Alimentarecuapa

4.249,17

3.556,14

693,03

274,00

83,06

775

Prahova

ConsiliulJudetean
Sistemmicrozonaldealimentarecuapa
Prahova

6.820,00

50,00

6.770,00

2.000,00

945,49

776

Prahova

ConsiliulJudetean
Sistemmicrozonaldealimentarecuapa
Prahova

14.820,00

50,00

14.770,00

2.000,00

2.531,22

1.757,28

1.304,16

453,12

453,11

0,00

5.360,30

200,00

5.160,30

108,85

1.001,28

777

Prahova

Cornu

778

Prahova

Cornu

AsfaltareDC38Vitomiresti(DJ678B)Stanuleasa
Launele(DJ678E)0+0003+441,3,441km
REABILITARESISTEMDEALIMENTARECUAP,N
COMUNAVLDILA,JUDEULOLT
ModernizareDC52AricestiiZeletini
Albinari0+0002+500,2,5km

ReabilitaresimodernizaredrumuriinsatCornu
deJos
blvEroilor0+000+370,strBalitei0+0000+300,str
Toamnei0+0000+660,str.MalulPrahovei0+000
1+250,
2,58km
Extinderereeadecanalizare

779

Prahova

Drajna

780

Prahova

Fantanele

781

Prahova

oimari

782

Prahova

Sotrile

783

Prahova

Talea

784

Prahova

TargusorulVechi

785

Prahova

Tomsani

786

Salaj

Almas

787

Salaj

Benesat

788

Salaj

Camar

789

Salaj

Camar

790

Salaj

CJSlaj

791

Salaj

Crasna

792

Salaj

Creaca

793

Salaj

Dragu

794

Salaj

FildudeJos

795

Salaj

FildudeJos

796

Salaj

797

EXTINDEREIMODERNIZARESISTEM
ALIMENTARECUAPCOMUNADRAJNAI
MODERNIZAREREEACANALIZARESANATORIU
DRAJNA
EXTINDEREALIMENTARECUAPISISTEM
CENTRALIZATDECANALIZARENCOMUNA
FNTNELE,JUDEULPRAHOVA
Infiintarereteadedistributieapapotabila
Comunaoimari

1.976,96

1.971,00

5,96

90,43

0,00

3.927,20

684,00

3.243,20

653,00

513,42

1.291,98

400,00

891,98

275,45

122,21

1.949,82

1.911,64

38,18

38,18

0,00

2.116,15

2.089,00

27,15

652,00

0,00

3.273,97

3.273,00

0,97

145,00

0,00

2.946,25

2.946,00

0,25

269,00

0,00

Alimentarecuapa

2.957,44

2.636,93

320,52

320,00

0,10

ALIMENTARECUAPPOTABILALOCALITILOR
BENESAT,ALUNIIBIUA,JUDEULSLAJ

2.705,56

2.705,56

0,00

400,00

0,00

2.199,59

932,56

1.267,03

100,00

231,32

9.007,27

7.688,21

1.319,07

499,00

162,55

6.508,00

2.000,00

4.508,00

1.162,00

663,23

2.663,23

1.613,23

1.050,00

150,00

113,97

3.344,00

3.344,00

0,00

400,00

0,00

504,26

427,43

76,84

76,84

0,00

5.940,51

44,71

5.895,81

522,60

1.089,83

Alimentarecuapa

570,80

270,00

300,80

301,00

0,00

Hida

Extinderealimentarecuapa

676,07

137,38

538,68

546,00

0,00

Salaj

Ileanda

ReabilitareDC34BizusaLuminis0+0002+000,
2km

370,86

297,70

73,16

73,16

0,00

798

Salaj

Letca

Alimentarecuapa

1.900,00

35,64

1.864,36

300,00

329,90

799

Salaj

Letca

3.892,30

1.278,00

2.614,30

459,00

427,21

800

Salaj

MeseseniideJos

CANALIZAREMENAJERISTAIEDEEPURARE
AsfaltareDC76MeseseniideJosMeseseniide
Sus5+0009+000,4km

2.635,48

1.516,25

1.119,23

542,42

144,06

Alimentarecuapa
MODERNIZAREIEXTINDERESISTEMDE
ALIMENTARECUAP,COMUNATALEA,JUDEUL
PRAHOVA
REABILITAREIEXTINDERESISTEMDE
ALIMENTARECUAP,COMUNATRGORU
VECHI
SISTEMDEALIMENTARECUAPACOMUNEI
TOMANI,JUDEULPRAHOVA

AsfaltareDC100CamarCarastelec0+0003+300,
3,3km
Realizareareteleidecanalizareinloc.Camar,jud.
Salaj
DJ108A:BogdanaAgrij,km19+00030+000
AsfaltareDC80CrasnaMarin2+0005+100,
3,1km
ALIMENTARECUAP,COMUNACREACA
ReabilitareDC53DraguAdalin0+0002+000,
2km
DC67FildudeJosFildudeSus0+00010+830,
10,83km

801

Salaj

MeseseniiDeJos

802

Salaj

Mirsid

803

Salaj

Pericei

804

Salaj

Pericei

805

Salaj

Plopis

806

Salaj

Rus

807

Salaj

SomesOdorhei

808

Salaj

809

ALIMENTARECUAPNCOMUNAMESEENIIDE
JOS
ALIMENTARECUAPALOCALITIIMIRID,
COMUNAMIRID,JUDEULSALAJ

3.054,87

3.054,87

0,00

800,00

0,00

3.199,49

3.199,49

0,00

303,00

0,00

Alimentarecuapa

2.592,94

847,34

1.745,60

426,00

261,57

CANALIZAREAPMENAJERNSATELEPERICEII
PERICEIUMIC,COMUNAPERICEI,JUDEULSLAJ

3.785,84

3.762,00

23,84

120,00

0,00

709,52

639,17

70,35

70,35

0,00

3.124,04

2.028,00

1.096,04

400,00

137,97

DC14Inaufunctiestrada8+10011+000,2,9km

3.338,14

1.306,08

2.032,06

350,00

343,32

SomesOdorhei

DC17SomesOdorheiDomnin7+30011+300,4km

1.232,51

1.212,88

19,63

19,63

0,00

Salaj

Treznea

AsfaltarestraziinlocalitatileTrazneasiBozna6,7
km

2.971,44

50,00

2.921,44

100,00

559,25

810

Salaj

Treznea

Alimentarecuapa

1.500,00

1.078,70

421,30

421,00

0,06

811

Salaj

Virsolt

Alimentarecuapa

3.529,65

2.529,03

1.000,62

300,00

0,00

812

SatuMare

Andrid

2.602,45

1.451,08

1.151,37

833,00

63,11

813
814

SatuMare
SatuMare

Beltiug
Bixad

1.832,60
1.869,50

600,00
300,00

1.232,60
1.569,50

727,00
128,00

100,22
285,73

815

SatuMare

CalinestiOas

4.414,00

3.841,00

573,00

500,00

14,47

816

SatuMare

CalinestiOas

3.497,32

2.738,69

758,63

161,00

118,46

817

SatuMare

Certeze

4.520,00

4.520,00

0,00

173,00

0,00

818

SatuMare

Craidorolt

4.367,55

50,00

4.317,55

387,00

779,10

819

SatuMare

GhertaMica

4.233,00

4.233,00

0,00

500,00

0,00

820

SatuMare

Homoroade

3.115,21

3.080,16

35,05

35,00

0,01

821

SatuMare

OraulNegreti
Oa

7.022,40

300,00

6.722,40

6.722,00

0,08

822

SatuMare

Turulung

5.818,71

4.465,03

1.353,68

34,00

261,58

DC86PlopisAleus6+0008+000,2km
ALIMENTARECUAPICANALIZARENCOMUNA
RUS,JUDEULSLAJ

DC124DindestiuMicDindesti0+0002+700,
2,7km
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
REEADECANALIZAREISTAIEDEEPURAREN
LOCALITATEACLINETIOA,JUDEULSATU
MARE
DC80(CalinestiCoca)0+0003+000,3km
REEADECANALIZAREMENAJERISTAIEDE
EPURARENCOMUNACERTEZE,JUD.SATUMARE
DC141EriuSancraiSatuMicMihaieni0+000
6+200,6,2km
REEADECANALIZAREISTAIEDEEPURAREN
LOCALITATEAGHERAMIC,JUDEULSATU
MARE
DC20(DJ193AChilia)0+0003+500,3,5km
DezvoltareazoneituristiceLunaesNegretiOa,
JudeulSatuMaremodernizareDC75idrumde
acces(etapaI,inclusivstratuldebazdinmixtur
asfalticAB2dinetapaII)canalizare,aduciune
ap
DC7(TurulungGhertaMare)0+00010+802,
10,802km

823

Sibiu

Bruiu

824

Sibiu

Cirtisoara

825

Sibiu

CJSibiu

826

Sibiu

Merghindeal

827

Sibiu

Micasasa

828

Sibiu

Micasasa

829

Sibiu

Rosia

830

Sibiu

Slimnic

831

Sibiu

Talmaciu

832

Suceava

Brodina

833

Suceava

Brosteni

834

Suceava

Cimpulung
Moldovenesc

835

Suceava

CJSuceava

836

Suceava

CJSuceava

837

Suceava

Darmanesti

838

Suceava

Dolhesti

839

Suceava

Dumbraveni

840

Suceava

Forasti

841

Suceava

Frasin

842

Suceava

843
844

SISTEMDEALIMENTARECUAPNCOMUNA
BRUIU,JUDEULSIBIU
CONSTRUIREREELENOIDECANALIZAREN
COMUNACRIOARA,JUDEULSIBIU
DJ105DSasausAgnita14+30031+50917,209
KM
Dezvoltareainfrastructuriicom.Merhindealprin
construciareeleicuappotabil
REALIZARESISTEMEDECANALIZAREISTAIIDE
EPURARENCOMUNAMICSASAISATUL
APARTINTORAPU
Realizaresistemedecanalizaresistatiideepurare
incomunaMicasasasisatulTapu
INVESTIIENOUREELEDECANALIZAREI
STAIEDEEPURARENLOCALITATEAROIA,
JUDEULSIBIU
CANALIZAREAPEUZATEMENAJERESATRUI
CanalizarealocalitatiiTalmaciusialocalitatii
Talmacelsialimentareacuapainlocalitatea
Talmacel,judeulSibiu
PietruireDC49DJ176AEhriste0+0004+000,
4km

1.716,63

330,00

1.386,63

723,00

131,54

3.600,00

3.600,00

0,00

215,24

0,00

25.159,78

50,00

25.109,78

3.938,18

4.196,55

2.625,00

200,00

2.425,00

500,00

381,57

3.079,00

3.079,00

0,00

288,00

0,00

8.130,00

8.000,00

130,00

130,00

0,00

3.858,00

3.858,00

0,00

82,83

0,00

3.087,92

682,00

2.405,92

884,75

301,52

9.329,69

5.712,49

3.617,21

2.305,00

260,10

1.164,00

699,00

465,00

465,00

0,00

Alimentarecuapa

6.627,56

1.510,36

5.117,21

200,00

974,67

Alimentarecuapa

2.204,72

813,64

1.391,08

250,00

226,18

5.748,00

3.239,00

2.509,00

1.107,00

277,90

4.233,00

480,00

3.753,00

1.000,00

545,69

3.697,00

3.697,00

0,00

200,00

0,00

3.027,70

597,00

2.430,70

200,00

442,16

1.852,39

1.000,00

852,39

385,00

92,64

3.646,98

1.063,48

2.583,50

250,00

462,54

Alimentarecuapa

7.116,76

1.491,15

5.625,61

200,00

1.075,44

FratautiNoi

CANALIZAREISTAIEDEEPURARENCOMUNA
FRTUIINOI,JUDEULSUCEAVA

3.447,40

2.526,00

921,40

300,00

123,17

Suceava

FunduMoldovei

Alimentarecuapa

2.387,00

1.640,60

746,40

150,00

118,22

Suceava

Galanesti

Alimentarecuapa

4.616,71

1.054,88

3.561,83

92,00

687,78

AsfaltareDJ176VamaVatraMoldovitei2+000
8+000,6km
AsfaltareDJ209HBaiaCornuLuncii7+000
11+300,4,3km
CANALIZAREISTAIEDEEPURARENSISTEM
CENTRALIZAT,COMUNADRMNETI,JUD.
SUCEAVA
ALIMENTARECUAPNSISTEMCENTRALIZAT,
COMUNADOLHETI,JUDEULSUCEAVA
AsfaltareDC65Dumbraveni(strada)0+000
2+000,2km
CANALIZAREISTAIEDEEPURARENSISTEM
CENTRALIZATCOMUNAFORTI,JUDEUL
SUCEAVA

845

Suceava

Galanesti

846

Suceava

GuraHumorului

847

Suceava

Hantesti

848

Suceava

HorodnicDeSus

849

Suceava

Iaslovat

CANALIZAREISTAIEDEEPURARENSISTEM
CENTRALIZATCOMUNAGLNETI,JUDEUL
SUCEAVA
EXTINDEREREELEDEALIMENTARECUAPI
CANALIZARE,CARTIERREZIDENIALGURA
HUMORULUI
Alimentarecuapa
EXECUIESTAIEDEEPURAREIREELEDE
CANALIZARECOMUNAHORODNICDESUSJUD.
SUCEAVA
Alimentarecuapa

850

Suceava

Liteni

851

Suceava

852

3.905,90

1.934,00

1.971,90

200,00

351,22

3.468,81

1.616,84

1.851,97

200,00

327,45

2.067,37

1.331,50

735,87

150,00

116,13

3.951,25

852,86

3.098,39

250,00

564,60

2.580,30

762,36

1.817,94

150,00

330,61

Alimentarecuapa

7.255,70

359,80

6.895,90

150,00

1.337,14

Milisauti

Alimentarecuapa

2.896,48

746,19

2.150,30

200,00

386,58

Suceava

Ostra

6.709,99

2.317,95

4.392,05

100,00

850,75

853

Suceava

Panaci

3.978,07

1.237,29

2.740,78

150,00

513,53

854

Suceava

Patrauti

4.088,95

2.003,60

2.085,35

150,00

383,62

855

Suceava

Pojorata

3.053,96

3.021,00

32,96

200,00

0,00

856

Suceava

Putna

81,84

50,00

31,84

311,00

0,00

857

Suceava

Salcea

2.052,17

1.447,43

604,75

150,00

90,14

858

Suceava

Scheia

1.460,00

650,00

810,00

100,00

140,73

859

Suceava

Stulpicani

1.895,24

1.647,37

247,87

358,00

0,00

860
861

Suceava
Suceava

Sucevita
Sucevita

963,50
4.000,00

481,75
216,20

481,75
1.233,80

200,00
350,00

55,85
175,18

862

Suceava

Sucevita

3.757,61

3.119,00

638,61

200,00

86,94

863

Suceava

Todiresti

7.613,20

1.460,00

6.153,20

145,00

1.190,92

864

Suceava

Udesti

Alimentarecuapa
ALIMENTARECUAPNCOMUNAPANACI,
JUDEULSUCEAVAETAPAI
Alimentarecuapa
ALIMENTARECUAPPOTABILALOCALITILOR
POJORTAIVALEAPUTNEI
CanalizareistaiedeepurarepentruAnsamblul
monahalSihstriaPutnei
Alimentarecuapa
PietruireDC72SfIlieTreiMovile2+9007+000,
4,1km
REABILITARESISTEMDEALIMENTARECUAP
POTABILNLOCALITATEASTULPICANI,JUDEUL
SUCEAVA
Alimentarecuapa
Extinderesistemdecanalizare
CANALIZAREISTAIEDEEPURARECOMUNA
SUCEVIA
Alimentarecuapa
AsfaltareDC68Udestifunctiedestrada5+000
8+474,3,474km

1.852,00

1.409,00

443,00

443,00

0,00

865

Suceava

VaduMoldovei

3.176,48

2.879,00

297,48

305,00

0,00

866

Suceava

Zvoristea

3.680,97

2.793,00

887,97

350,00

106,63

867

Teleorman

Calinesti

3.999,97

2.424,00

1.575,97

1.000,00

114,17

ALIMENTARECUAPNSATELEVADUMOLDOVEI
I,VADUMOLDOVEIII,CIUMULETI,COMUNA
VADUMOLDOVEI,JUDEULSUCEAVA
CANALIZAREISTAIEDEEPURARE,COMUNA
ZVORITEA,JUDEULSUCEAVA
ALIMENTARECUAPCOM.CLINETI,CUSATELE
CLINETI,COPCEANCA,MARIA,LICURICIU,
ANTONETI

868

Teleorman

Ciolanesti

869

Teleorman

CJTeleorman

870

Teleorman

CJTeleorman

871

Teleorman

Islaz

872

Teleorman

Magura

873

Teleorman

Piatra

874

Teleorman

SegarceaVale

875

Teleorman

Storobaneasa

876

Teleorman

UdaClocociov

877
878
879

Teleorman
Timis
Timis

Zambreasca
Balint
Balint

880

Timis

Bara

881

Timis

882

NFIINAREREEACANALIZAREISTAIEDE
EPURARENCOMUNACIOLNETI,SATELE
CIOLNETIDEALICIOLNETIVALE,JUDEUL
TELEORMAN
DJ612ABaltaSarataPlopiiSlavitesti36+317
47+790,11,79km
ReabilitareDJ504BTrivaleaMosteniTalpa
km22+89227+946,L=5,054km

4.484,21

3.995,00

489,21

139,00

69,42

17.050,64

7.948,64

9.102,00

5.000,00

813,08

7.621,15

4.540,15

3.081,00

1.000,00

412,49

7.948,45

1.963,20

5.985,25

1.332,00

922,35

3.745,30

690,00

3.055,30

175,00

570,92

3.627,86

1.929,00

1.698,86

261,00

285,01

3.936,81

523,00

3.413,81

500,00

577,56

3.538,54

630,00

2.908,54

175,00

541,83

Alimentarecuapa

1.824,47

100,00

1.724,47

135,00

315,06

Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
DC93DobrestiLapusnicDC855+3009+800,
4,5km

3.196,31
1.995,30
539,79

1.500,00
1.460,00
50,00

1.696,31
535,30
489,79

175,00
250,00
50,00

301,55
56,55
87,17

2.897,13

2.232,00

665,13

333,00

65,83

Bara

Alimentarecuapa

1.292,46

560,00

732,46

100,00

125,36

Timis

BecicherecuMic

Alimentarecuapa

2.432,64

2.188,00

244,64

244,00

0,13

883

Timis

Birda

Alimentarecuapa

1.784,00

250,00

1.534,00

400,00

224,78

884

Timis

Buzias

Alimentarecuapa

1.513,53

110,00

1.403,53

200,00

238,56

885

Timis

CheveresuMare

Alimentarecuapa

1.348,69

1.199,67

149,02

149,00

0,00

886

Timis

1.083,11

604,00

479,11

225,00

50,37

887

Timis

10.745,00

300,00

10.445,00

500,00

1.971,26

888

Timis

9.237,00

250,00

8.987,00

1.000,00

1.583,15

889

Timis

17.000,00

300,00

16.700,00

500,00

3.211,10

890

Timis

4.089,90

2.982,00

1.107,90

150,00

189,87

891

Timis

5.019,90

640,00

4.379,90

100,00

848,34

Alimentarecuapa
ALIMENTARECUAPPOTABILACOMUNEI
MGURA
EXTINDEREAIMODERNIZAREACANALIZRII
MENAJEREIASTAIEIDEEPURARECOMUNA
PIATRA,JUDEULTELEORMAN
ALIMENTARECUAPNCOMUNASEGARCEA
VALE,CUSATELESEGARCEAVALE,OLTEANCAI
SEGARCEADEAL,JUDEULTELEORMAN
CONSTRUCIESISTEMALIMENTARECUAPCOM.
TOROBNEASA,JUD.TELEORMAN

ALIMENTARECUAPALOCALITILOR
CHEVEREUMAREIVUCOVA
DJ694DumbravaMatniculMic0+0008+900,
CJTimis
8,9km
ConsiliulJudeean ReabilitareDJ681A,FardeaTraianVuia
DADPJ
Manastiur,14.7km
ConsiliulJudeean ModernizareDJ592DLugojOhaba
DADPJ
Forgaci11.7km
EXTINDERECANALIZAREALOC.COTEIU,IPARI
Costeiu
IPRU
CheveresuMare

Criciova

Alimentarecuapa

1.260,91

560,00

700,91

100,14

119,08

3.680,00

3.680,00

0,00

85,00

0,00

Denta

Alimentarecuapa
CONSTRUCIASISTEMULUIDECANALIZAREA
APELORMENAJEREICONSTRUCIASTAIEIDE
EPURAREALOCALITILORCURTEAICOSAVA,
JUDETULTIMI
Alimentarecuapa

5.267,30

50,00

5.217,30

50,00

1.024,24

DudestiiVechi

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

5.892,88

50,00

5.842,88

100,00

1.138,33

DudestiiVechi

MODERNIZAREASISTEMULUICENTRALIZATDE
ALIMENTARECUAPALOCALITIIDUDETII
VECHI,JUDEULTIMI

5.192,95

4.000,00

1.192,95

70,00

222,59

CONSTRUCIASISTEMULUIDECANALIZAREA
APELORUZATEMENAJERE,CONSTRUCIASTAIEI
DEEPURAREAAPELORUZATEDINLOCALITILE
DUMBRAVAIRCHITA,JUDEULTIMI

3.857,78

2.091,00

1.766,78

150,00

320,47

2.764,80

2.493,00

271,80

216,00

11,06

687,32

100,00

587,32

100,00

96,59

4.402,57

4.003,00

399,57

119,00

55,61

1.017,19

100,00

917,19

217,00

138,79

1.332,50

1.081,68

250,83

50,00

39,81

3.127,95

1.694,00

1.433,95

150,00

254,50

3.506,26

465,00

3.041,26

281,00

547,13

3.825,43

888,00

2.937,43

300,00

522,78

16.673,01

2.867,10

13.805,91

200,00

2.696,91

892

Timis

Curtea

893

Timis

Curtea

894

Timis

895

Timis

896

Timis

897

Timis

Dumbrava

898

Timis

Dumbravita

899

Timis

Dumbrvia

900

Timis

Foeni

901

Timis

Gottlob

902

Timis

Gottlob

903

Timis

JamuMare

904

Timis

Jebel

905

Timis

Liebling

906

Timis

Lugoj

907

Timis

Lugoj

ReabilitareaalimentriicuapnmunicipiulLugoj

27.915,00

11.776,37

16.138,63

600,00

3.080,00

908
909

Timis
Timis

Masloc
Masloc

5.358,83
5.358,83

39,40
39,40

5.319,43
5.319,43

237,00
25,00

1.007,42
1.049,44

910

Timis

Moravita

3.920,00

3.844,00

76,00

230,00

0,00

911
912

Timis
Timis

Otelec
Otelec

Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
CANALIZAREMENAJERPENTRULOCALITILE
MORAVIAISTAMORAGERMANCUSTAIEDE
EPURARE
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa

2.068,05
4.340,79

445,00
50,00

1.623,05
4.290,79

180,00
70,00

286,03
836,63

913

Timis

Parta

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

3.002,13

50,00

2.952,13

150,00

555,43

EXTINDEREREEADEAPPOTABILIDE
CANALIZARENLOCALITATEADUMBRVIA
JUDEULTIMI
ExtindereModernizareasistemuluicentralizat
dealimentarecuapalocalitiiDumbrvia,
judeulTimi
CONSTRUIRESTAIEDEEPURARECOMUNA
FOENIICANALIZAREAMENAJERA
LOCALITILORFOENIICRUCENI,JUDEULTIMI
Modernizarestrazicom.GottlobStradaI3,14
km
Alimentarecuapa
MODERNIZAREIEXTINDEREASISTEMULUI
CENTRALIZATDEALIMENTARECUAPA
LOCALITIIJAMUMARE
Alimentarecuapa
CANALIZAREMENAJERAALOCALITIILIEBLING
ISTAIEDEEPURARE
ReabilitareasistemuluidecanalizareinMunicipiul
Lugoj,et.I,jud.Timis

914

Timis

Pesac

Alimentarecuapa

3.728,23

50,00

3.678,23

150,00

699,35

915

Timis

Pischia

Alimentarecuapa

1.327,87

710,00

617,87

150,00

92,74

916
917
918

Timis
Timis
Timis

Sacalaz
Sag
Saravale

830,96
1.313,86
7.258,32

560,00
1.310,00
100,00

270,96
3,86
7.158,32

50,00
3,86
25,00

43,80
0,00
1.413,94

919

Timis

tiuca

1.946,12

1.354,66

591,46

350,00

47,86

920

Timis

tiuca

5.318,37

50,00

5.268,37

200,00

1.004,63

921
922

Timis
Timis

TeremiaMare
TraianVuia

3.481,10
794,00

960,00
50,00

2.521,10
744,00

100,00
120,00

479,90
123,69

923

Timis

Uivar

2.036,43

2.036,00

0,43

250,00

0,00

924

Tulcea

Beidaud

3.752,76

2.000,00

1.752,76

1.000,00

149,21

925
926

Tulcea
Tulcea

Bestepe
Casimcea

Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
DC133(StiucaDragomiresti)0+0005+792,
5,8km
Construciasistemuluidecanalizareaapelor
uzatemenajere,construciastaieideepurarea
localitiitiuca,jud.Timi
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa
ALIMENTARECUAPALOCALITILORPUSTINI,
SNMARTINUMAGHIARIRUI
ReabilitareDC24NeatarnareaSarighiolde
Deal0+0006+000,6km
Alimentarecuapa
Alimentarecuapa

1.086,86
1.292,52

928,93
350,00

157,94
942,52

249,23
942,52

0,00
0,00

927

Tulcea

CeamurliadeJos

Extinderesistemdecanalizaremenajer

2.834,46

500,00

2.334,46

1.485,00

168,38

928

Tulcea

CJTulcea

25.469,33

23.124,14

2.345,19

2.350,00

0,00

929

Tulcea

I.C.Bratianu

2.748,41

2.748,00

0,41

95,29

0,00

930

Tulcea

Izvoarele

3.044,08

50,00

2.994,08

88,40

575,95

3.807,00

3.807,00

0,00

15,03

0,00

5.270,89

2.778,00

2.492,89

2.323,30

33,61

3.971,46

3.102,33

869,12

350,00

102,90

2.414,57

2.202,00

212,57

7,23

40,70

3.951,83

3.733,00

218,83

309,00

0,00

2.921,79

1.000,00

1.921,79

100,00

361,11

2.590,86

50,00

2.540,86

150,00

473,91

931

Tulcea

Mahmudia

932

Tulcea

Sarichioi

933

Tulcea

Sarichioi

934

Tulcea

Slava
Cercheza

935

Tulcea

Turcoaia

936

Valcea

Babeni

937

Valcea

BaileOlanesti

ReabilitareDJ222TulceaSarichioiEnisala2+530
40+000,37,47km
CONSTRUIREREEAALIMENTARECUAP
POTABILNSISTEMCENTRALIZATN
LOCALITATEAI.C.BRATIANU,JUDEULTULCEA
Modernizaredrumurilocale,infiintaretrotuare
dealungulDN22Fsiamenajarecentrucivic3,6
km
CONSTRUIRECANALIZAREMENAJERNSISTEM
CENTRALIZATISTAIETRATAREAPEUZATEIN
LOCALITATEAMAHMUDIA,JUD.TULCEA
Reteaalimentarecuapa
Construirecanalizaremenajernsistem
centralizatistaiedetratareapeuzaten
localitateaSarichioi,judeulTulcea
EXTINDEREIMODERNIZAREREEAALIMENTARE
CUAPPOTABILNLOCALITATEASLAVA
CERCHEZ,JUDEULTULCEA
REEADECANALIZAREISTAIEDEEPURAREN
LOCALITATEATURCOAIA
ModernizarestraziinorasulBabeni8,12km
AsfaltarestraziinorasulBaileOlanesti:str.Pleasa
(0,60km),str.Mura(0,77km),str.Pacii(0,38
km),str.Valcele(0,32km)
2,07km

938

Valcea

Balcesti

DC66AModernizarePoieniBlceti0+000
3+6003,6

2.402,66

1.143,06

1.259,60

100,00

229,85

939

Valcea

Barbatesti

DCAsfaltaredrumcomunalBrbtetiCosteti,L
2,100km,comBrbteti0+0002+1002,1

2.945,67

50,00

2.895,67

225,00

529,37

940

Valcea

Barbatesti

Modernizarestatiedetratareapasiinlocuire
conductadeaductiunedistributieapa

7.465,20

25,00

7.440,20

150,00

1.445,03

941

Valcea

Berbesti

3.430,46

50,00

3.380,46

100,00

650,24

942

Valcea

Boisoara

3.985,24

2.173,00

1.812,24

50,00

349,30

943

Valcea

Brezoi

9.016,80

20,00

8.996,80

100,00

1.763,49

944

Valcea

Brezoi

4.539,04

50,00

4.489,04

50,00

879,89

945

Valcea

Cernisoara

6.010,89

50,00

5.960,89

50,00

1.171,63

946

Valcea

CJValcea

12.140,36

50,00

12.090,36

1.200,00

2.158,64

947

Valcea

Costesti

4.065,95

2.111,28

1.954,67

150,00

357,71

948

Valcea

Creteni

2.270,42

250,84

2.019,58

100,00

380,49

949

Valcea

Creteni

Sistemdecanalizareitratareaapeloruzate

5.160,46

50,00

5.110,46

100,00

993,15

950

Valcea

Daesti

AsfaltaredrumdeintereslocalANRSScoala
Veche,comDeti0,923km

844,98

20,00

824,98

100,00

143,70

951

Valcea

Daesti

Modernizaredrumuricomunalesilocalecom.
Daesti,podpesteparaulTiganiei5,809km

3.677,16

20,00

3.657,16

100,00

705,09

952

Valcea

Danicei

2.839,22

2.003,27

835,95

100,00

145,88

953

Valcea

Diculesti

DC181ModernizareDaniceiSchei5+000
9+7804,78
DCAsfaltaredrumurideintereslocal7,787

4.307,88

150,00

4.157,88

250,00

774,60

954

Valcea

Dragasani

DC58ADC89ZltreiDobrua0+0002+9652,965

2.739,35

50,00

2.689,35

100,00

513,25

955

Valcea

Fartatesti

12.932,00

100,00

12.832,00

50,00

2.533,59

956

Valcea

Francesti

1.806,00

50,00

1.756,00

100,00

328,25

957

Valcea

Galicea

4.367,82

300,00

4.067,82

100,00

786,48

958

Valcea

Galicea

Alimentarecuapa

12.971,01

1.481,60

11.489,41

100,00

2.257,56

959

Valcea

Gusoeni

DC85AsfaltareDC85GuoieniGuoianca0+000
4+9604,96

636,85

100,00

536,85

50,00

96,50

Modernizaredrumurideintereslocal4,3
CANALIZAREIEPURAREAPEMENAJERE
COMUNABOIOARA,JUDEULVLCEA
Modernizaredrumuricomunale
DC10zonaProieni,DC1ValealuiStan,DC9
Varatica,DC174ValeaCalinesti7,6km
Modernizare,reabilitaresiextinderereteaalim
apa
ModernizaredrumuriincomCernisoara7,076
km
DJ643Limjud.OltLalouFuretiGneti52+400
78+49026,09
Alimentarecuapa
DCAsfaltareadrumurilorinterioaredeinteres
localeCreteni3

Modernizaredrcomunalesisatestiincom
Fartatesti16,169km
DCAsfaltaredrumuricomunale(DrumulCoani1,
Coani2,UliaStanPrizonieru,Drumuldela
GeorgeMaci,DelaGrindulnalt,Valea
Ponorului,delaSondu)2,9
DCModernizaresiasfaltaredrumurisatestilin
comunaGalicea6,825

DC86Sparleni(DN67B)DealuMare
Baisoara0+0002+6802,68
Modernizareadr.interioareRomaniideJos
CatunulSilistea4,048km
DC73ModernizareasfaltareGanesti
Lacusteni0+0001+8291,829
Reabilitaredrumurideintereslocalncom
Ladeti6,16km

960

Valcea

Gusoeni

961

Valcea

Horezu

962

Valcea

Lacusteni

963

Valcea

Ladesti

964

Valcea

Ladesti

Extinderealimentarecuapa

965

Valcea

Lapusata

966
967

Valcea
Valcea

968

3.296,97

573,25

2.723,72

100,00

520,06

2.355,34

900,00

1.455,34

150,00

258,74

1.714,52

50,00

1.664,52

125,00

305,16

4.544,79

73,00

4.471,79

170,00

852,68

773,00

7,50

765,50

30,00

145,79

Alimentarecuapa

1.482,00

74,00

1.408,00

30,00

273,14

Lapusata
Lungesti

Modernizarestrazirurale6,2km
DC53LungestiGantulei0+0002+1762,18

4.607,39
3.075,68

150,00
20,00

4.457,39
3.055,68

70,00
100,00

869,65
585,86

Valcea

Lungesti

Modernizarestrazideintereslocalincomuna
Lungesti;PodBApesteparaulMamu,punctul
cazanelaFumurenicomLungesti5,23km

3.690,45

20,00

3.670,45

80,00

711,68

969

Valcea

Maciuca

9.639,73

100,00

9.539,73

50,00

1.881,01

970

Valcea

Maldaresti

2.713,73

1.197,37

1.516,36

200,00

260,92

971

Valcea

Mateesti

4.182,45

20,00

4.162,45

50,00

815,15

972

Valcea

Mateesti

942,80

20,00

922,80

50,00

173,00

973

Valcea

Mihaesti

1.588,11

20,00

1.568,11

100,00

291,00

974

Valcea

NicolaeBalcescu

4.995,00

2.800,00

2.195,00

150,00

405,35

975

Valcea

OcneleMari

DCAsfaltaredrumurideintereslocal15,111
DC140MaldarestiideJosMaldarestiide
Sus0+0004+5254,525
AsfaltaredrumcomunalGreciidrumuride
intereslocalncomunaMateeti4,31km
Extinderealimentarecuapa
ModernizareDC128HaltaGovoraBuleta0+000
2+5342,534
AsfaltareDC32AMazararuSerbanesa0+000
5+400DC31BercioiuGaltofaniSerbaneasa
4+0006+000,7,4km
ModernizarestraziinOcneleMari7,176km

10.362,24

200,00

10.162,24

100,00

1.994,49

976

Valcea

Olanu

Alimentarecuapa

2.557,80

50,00

2.507,80

70,00

483,21

977

Valcea

Pausesti

1.230,07

591,73

638,34

15,00

123,56

978

Valcea

Pausesti

5.166,71

50,00

5.116,71

15,00

1.011,24

979

Valcea

Pesceana

6.168,30

1.139,00

5.029,30

50,00

986,98

5.031,03

50,00

4.981,03

100,00

967,50

980

Valcea

Pietrari

DC126ReabilitarePausestiBaileGovora0+000
2+9842,984
ReabilitaredrumsatescPrimarieDJ646B)Scoala
(0,745km)0+0000+745.Modernizaredrum
comunalPausestiFolesti(2,731km)0+000
2+731,3,48km
DC96ModernizarePesceanaNegraia0+000
6+0006
ModernizareasfaltaredrumstescOgrzi(0,8
km)
ModernizareasfaltaredrumstescGlod(1,3km)
ModernizareasfaltaredrumstescMoteti
Solomoneti(0,51km)
2,61km

981

Valcea

Popesti

DC105PopestiFirijbaFrancesti1+0004+8003,8

4.690,55

50,00

4.640,55

100,00

900,01

982

Valcea

Roesti

1.094,00

990,10

103,90

103,00

0,18

983

Valcea

Rosiile

14.070,62

319,51

13.751,11

50,00

2.715,78

984

Valcea

Salatrucel

3.857,94

120,00

3.737,94

120,00

717,13

985

Valcea

Scundu

DC112RoestiCueni0+0002+3002,3
DC79AsfaltareRosiilePetrestiGradistea0+000
9+3509,35
ReabilitaresiasfaltareDC13Salatrucel
Serbanesti0+0005+000,5km
DC102+podModernizareIonestiScundu;
poddinbalakm4+0084+0005+4121,41

1.584,22

983,27

600,95

472,00

25,56

986

Valcea

Sirineasa

741,14

140,00

601,14

600,00

0,23

987

Valcea

Slatioara

1.015,37

750,00

265,37

265,00

0,07

988

Valcea

Stoenesti

1.540,16

20,00

1.520,16

80,00

285,46

989

Valcea

Stoileti

Alimentarecuapa

688,22

220,00

468,22

200,00

53,17

990

Valcea

Stoenesti

Extinderealimentarecuapa

439,69

50,00

389,69

70,00

63,37

991

Valcea

Stoileti

DC39ReabilitareBaiaBulageiGeamna+
consolidaredrum6+0007+0000+0007+0007

3.189,09

691,94

2.497,15

150,00

465,24

992

Valcea

Stroesti

Extinderealimentarecuapa

2.288,00

1.100,00

1.188,00

258,00

184,34

4.727,36

50,00

4.677,36

113,00

904,73

4.185,05

4.185,05

0,00

300,00

0,00

1.702,34

400,00

1.302,34

300,00

198,68

3.342,53

1.642,53

1.700,00

200,00

297,32

4.050,05

50,00

4.000,05

100,00

773,05

3.707,99

1.940,00

1.767,99

150,00

320,71

1.908,49

200,00

1.708,49

200,00

299,01

2.293,62

2.023,00

270,62

242,00

5,67

744,91

44,98

699,93

100,00

118,92

4.417,60

3.479,00

938,60

50,00

176,13

DC122SirinesaSlavitesti0+6002+000,km1,4km
DCModernizaredrumlocalCumpeneCociobi
0+0001+5001,5
ModernizareDC160DobriceniGruieriSuseni,
comStoeneti,judVlcea1,996km

DC57
DC58Modernizaredrumuricomunaleincom
Sutesti8,82
SISTEMDECANALIZAREMENAJERA,COMUNA
SUTETI,JUDEULVLCEA
AsfaltaredrumcomunalDC124FolestiideJos
PausestiideOtasau2,5km

993

Valcea

Sutesti

994

Valcea

Sutesti

995

Valcea

Tomsani

996

Valcea

Tomsani

997

Valcea

ValeaMare

998

Valcea

ValeaMare

999

Valcea

Vladesti

1000 Valcea

Voicesti

1001 Vaslui

Bacani

Alimentarecuapa

Bogdanesti

ALIMENTARECUAPNLOCALITILEUNETI,
ULEA,HUPCAIHOROIATAIAMENAJARE
PODURIIPODEENLOCALITILEBOGDNETI
IVIINARI,COMUNABOGDNETI,JUDEUL
VASLUI

1002 Vaslui

DC133AsfaltareDJ646ChiceniModarceni
Darvaresti0+0002+500,2,5km
DCAsfaltaredrumuricomunale8,35km
EXTINDEREREEACANALIZARENCOMUNA
VALEAMARE,JUDEVLCEA
ModernizaredrumcomunalDC62VldetiValea
Ursului2+1855+185,3km
ALIMENTARECUAPPOTABILNCOMUNA
VOICETI,JUDEULVLCEA

1003 Vaslui

Bogdanita

PietruireDC86DJ245C(Coroiesti)Cirtibasi
TunsestiSuceveni(DJ245A)5+50010+800,5,5km

1004 Vaslui

CJVaslui

1005 Vaslui

2.367,63

1.060,79

1.306,84

400,00

179,75

AsfaltareDJ243Barlad(DN24)PoganaIana
VadurileIezerPuiestiFantaneleRadeni
Dragomiresti(DN2F)0+00023+400,48km

848,00

5,00

843,00

843,00

0,00

CJVaslui

AsfaltareDJ245DN24(Barlad)DrujestiBacani
VulpanestiGhicaniAl.VlahutaBudaMorareni
FlorestiOprisita(DN2F)22+70033+200,10,5km

6.869,95

1.300,00

5.569,95

57,00

1.092,75

1006 Vaslui

Codaesti

Reabilitaresistemalimentarecuapa

1.117,63

182,40

935,23

50,00

175,47

1007 Vaslui

Coroiesti

Alimentarecuapa

2.049,88

50,00

1.999,88

65,00

383,52

1008 Vaslui

Delesti

ALIMENTARECUAPIAMENAJAREPODURII
PODEENLOCALITILEDELETI,ALBETI,
RDUIETI,HROVA,FUNDTURAI
MNSTIREA,COMUNADELETI,JUDEUL
VASLUI

3.394,66

3.377,00

17,66

50,00

0,00

1009 Vaslui

Dodeti

Alimentarecuapasiamenajarepoduri,punti
pietonalesipodeteinlocDodestisiUrdesti

350,00

100,00

250,00

250,00

0,00

1010 Vaslui

Dragomiresti

Alimentarecuapa

1.146,94

409,10

737,84

100,00

126,43

1011 Vaslui

Girceni

1.964,19

650,00

1.314,19

150,00

230,76

1012 Vaslui

Hoceni

4.739,44

3.671,74

1.067,70

400,00

132,35

1013 Vaslui

Hoceni

12.930,29

50,00

12.880,29

900,00

2.374,68

1014 Vaslui

Ivanesti

1.321,53

724,35

597,18

100,00

98,55

1015 Vaslui

Lipovat

1.184,11

241,55

942,56

150,00

157,10

1016 Vaslui

Lipovat

2.430,17

822,00

1.608,17

50,00

308,85

1017 Vaslui

Malusteni

4.028,36

2.400,00

1.628,36

200,00

283,12

1018 Vaslui

Malusteni

3.279,27

986,47

2.292,80

200,00

414,83

1019 Vaslui

Malusteni

2.567,51

750,00

1.817,51

50,00

350,35

1020 Vaslui

MunteniideSus

2.528,00

1.847,58

680,42

680,00

0,08

1021 Vaslui

Negresti

Alimentarecuapa
AsfaltareDC37GrumezoaiaHoceni3+200
5+820,2,62km
AsfaltaredrumcomunalDC166insateleHoceni,
Oteleni,Deleni,BarbosisiRediu0+0009+833,
9,83km
PietruireDC137ADN2F(Blesca)Manastirea
PoianaBorsDJ245B(Ivanesti)0+0003+500;
3,5km
Alimentarecuapa
SISTEMDECANALIZAREEPURARESATULLIPOV
IPODEEDINBETONARMATNCOMUNA
LIPOV
AsfaltareDC65DJ244ITutcani0+0002+210,
2,21km
AsfaltareDC67DJ244IMalusteni2+7004+900,
2,2km
Alimentarecuapa
AsfaltareDC17SatuNou(DN24)Portari0+000
4+000,4km
AsfaltareDC119Negresti(DJ207E)Cioatele
0+0002+930;2,93km

1.838,30

227,04

1.611,26

100,00

299,56

Negresti

ModernizareDC153dinDN15DGlodeni+ulita
nr1siulitanr4,localitateaGlodeni0+000
4+797;4,797km

3.257,66

127,58

3.130,08

100,00

600,61

1023 Vaslui

Negresti

ReabilitaredrumuriinNegrestiSatsisatele
componenteNegresti(1,39km);Poiana(2,1km),
ValeaMare(2,105km),Parpanita(3,695km)si
Cazanesti(2,98km)12,3km

10.365,61

50,00

10.315,61

300,00

1.985,25

1024 Vaslui
1025 Vaslui

Padureni
Perieni

2.436,23
1.213,94

450,00
273,94

1.986,23
940,00

150,00
150,00

363,97
156,59

1026 Vaslui

Pochidia

4.041,94

50,00

3.991,94

300,00

731,80

1027 Vaslui

Pungeti

Alimentarecuapainloc.PungestisiSilisteasi
amenajarepoduriinlocPungestisiArmasoaia

1.142,00

200,00

942,00

100,00

166,90

1028 Vaslui

Puscasi

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

2.923,87

56,90

2.866,97

200,00

528,64

1029 Vaslui

Rafaila

3.679,38

1.579,41

2.099,97

100,00

396,43

1030 Vaslui

Rebricea

490,00

150,00

340,00

50,00

57,48

1031 Vaslui

Rosiesti

1.250,62

584,00

666,62

50,00

122,22

1032 Vaslui

StefancelMare

2.476,82

1.116,95

1.359,87

620,00

146,65

1033 Vaslui

StefancelMare

DC110,DC110ABarzestiCalugareni2,85km

1.346,24

50,00

1.296,24

450,00

167,74

1034 Vaslui

StefancelMare

ModernizaredrumcomunalDC110,nsatul
Brzeti,comtefancelMare+poduri2+565
4+235,2,17km

2.983,80

50,00

2.933,80

300,00

522,06

1035 Vaslui

StefancelMare

Alimentarecuapa

1.079,88

970,88

109,00

109,00

0,00

1036 Vaslui

StefancelMare

Extinderealimentarecuapa

572,03

150,00

422,03

200,00

44,01

1037 Vaslui

StefancelMare

Sistemdecanalizaresitratareaapeloruzate

3.331,43

215,00

3.116,43

400,00

538,44

1038 Vaslui

Todiresti

ALIMENTARECUAPIPODPESTEPRUL
SACOV,COMUNATODIRETI,JUDEULVASLUI

4.000,00

2.990,00

1.010,00

100,00

180,38

1039 Vaslui

Tutova

5.892,19

804,20

5.087,99

188,00

971,26

1040 Vaslui

Valeni

2.587,96

1.020,00

1.567,96

50,00

300,88

1041 Vaslui

Vetrisoaia

1.436,52

1.210,63

225,89

226,00

0,00

1022 Vaslui

Alimentarecuapa
Extinderealimentarecuapa
Modernizaredrumuricomunalesisatestiin
comunaPochidia4km

ALIMENTARECUAPIAMENAJAREPODURII
PODEENLOCALITATEARAFAILA
AlimentarecuapainlocalitateaValealuiDariesi
amenajarepoddinbetonarmatinlocalitatea
Idrici,comRosiesti
ALIMENTARECUAPNLOCALITATEAVALEALUI
DARIEIAMENAJAREPODDINB.A.N
LOCALITATEAIDRICI,COMUNAROIETI,
JUDEULVASLUI
AsfaltareDC109StefancelMare(DN15D)
Brahasoaia0+0002+000;2km

PietruireDC76Crivesti(DJ243A)Vizureni0+000
3+000,3km
ALIMENTARECUAPIAMENAJAREPODURII
PODEENLOCALITATEAVLENI,COMUNA
VLENI,JUDEULVASLUI
Extinderealimentarecuapa

1042 Vaslui

Viisoara

PietruireDC53DJ244A(GaraRosiesti)DJ244H
Viisoara2+9007+870,4,97km

3.598,00

1.910,57

1.687,43

300,00

275,01

1043 Vaslui

Viisoara

ALIMENTARECUAPSATEVIIOARAI
VILTOTETI,COMUNAVIIOARA,JUDEULVASLUI

956,22

642,00

314,22

100,00

42,46

1044 Vaslui

Vinderei

ALIMENTARECUAPIAMENAJAREPODURII
PODEENLOCALITILEVINDEREI,OBRENI,
VALEALUNG,DOCANIIBRDETI,COMUNA
VINDEREI,JUDEULVASLUI

3.797,40

3.070,00

727,40

100,00

124,36

1045 Vaslui

Voinesti

Alimentarecuapa

4.163,30

1.118,56

3.044,74

50,00

593,61

1046 Vaslui

Vulturesti

1.285,57

805,57

480,00

150,00

65,41

1047 Vaslui

Zorleni

1.768,00

200,00

1.568,00

50,00

300,89

1048 Vrancea

Barsesti

1.095,18

100,00

995,18

50,00

187,35

1049 Vrancea

Bordesti

1.171,84

75,00

1.096,84

100,00

197,59

1050 Vrancea

Campuri

2.140,69

1.070,00

1.070,69

50,00

202,32

1051 Vrancea

Carligele

3.292,98

991,27

2.301,71

200,00

416,59

1052 Vrancea

Chiojdeni

3.990,00

3.400,00

590,00

200,00

77,30

1053 Vrancea

CJVrancea

49.853,82

43.451,41

6.402,42

4.090,00

458,36

1054 Vrancea

CJVrancea

8.404,19

5.152,94

3.251,25

1.110,00

424,43

1055 Vrancea

CJVrancea

Alimentarecuapa
Alimentarecuapasiamenajarepodurisipodete
inloc.Zorleni,Popeni,
Alimentarecuapa
ModernizaredrumcomunalDC1580+9602+145,
1,185km
Modernizaresiextinderealimentarecuapa
ModernizareDC211DalhautiSchituDalhauti
0+0003+000,3km
ALIMENTAREACUAPPOTABILACOMUNEI
CHIOJDENIETAPAIJUDEULVRANCEA
ModernizareDJ205EBizichesti(DN2)Vidra
16+05043+944,27,89km
ModernizareDJ205KRacoasaMarasti0+000
5+000,5km
ModernizareDJ205EVidraVizanteLivezi
Campuri43+94463+189,19,245km

50,00

50,00

800,00

0,00

1056 Vrancea

Corbita

Alimentarecuapa

949,03

140,00

809,03

100,00

140,54

1057 Vrancea
1058 Vrancea

Fitionesti
Gugesti

2.681,65
2.353,32

1.839,35
50,00

842,30
2.303,32

150,00
100,00

137,23
436,73

1059 Vrancea

Jaristea

2.904,51

2.385,30

519,21

300,00

43,45

1060 Vrancea

Maicanesti

3.112,56

736,00

2.376,56

100,00

451,25

1061 Vrancea
1062 Vrancea

Negrilesti
Paltin

780,00
8.084,68

560,00
200,46

220,00
7.884,22

220,00
200,00

0,00
1.523,13

1063 Vrancea

Panciu

3.600,00

3.554,00

46,00

46,00

0,00

1064 Vrancea

Paulesti

Alimentarecuapa
Canalizarensistemvacuumatic
ModernizareDC133OdobestiJaristea0+000
4+000,4km
STAIEEPURARE,REELECOLECTOARE,
CANALIZARE,COMUNAMICNETI,JUDEUL
VRANCEA
Alimentarecuapa
ModerniyarestraziinlocPaltin3km
EXTINDEREAREELEIDECANALIZAREMENAJER
IREALIZAREAUNEISTAIIDEEPURAREA
APELORUZATENSPAIULRURALALORAULUI
PANCIU,JUDEULVRANCEA
ModernizaredrumcomunalDC713+0005+829i
9+0009+980,3,81km

3.942,70

75,00

3.867,70

100,00

746,82

1065 Vrancea

Paulesti

1066 Vrancea

Spulber

1067 Vrancea

Straoane

1068 Vrancea

Tataranu

1069 Vrancea

Tulnici

1070 Vrancea

Tulnici

1071 Vrancea

Vidra

1072 Vrancea

Virtescoiu

1073 Vrancea

VizanteaLivezi

MODERNIZAREIEXTINDEREALIMENTARECU
AP,COMUNAPULETI,JUDEULVRANCEA
Alimentarecuapa
ModernizareDC49StraoaneRepedea0+000
3+100,3,1km
REABILITAREIMODERNIZAREREEADE
ALIMENTARECUAPPOTABILNCOMUNA
TTRANU,JUDEULVRANCEA

3.962,14

1.119,00

2.843,14

380,00

488,23

826,17

450,00

376,17

376,00

0,03

4.054,44

2.462,16

1.592,28

200,00

275,97

3.618,24

1.215,00

2.403,24

100,00

456,54

Alimentarecuapa

5.183,60

50,00

5.133,60

500,00

918,45

CANALIZARE,REELECOLECTOAREISTAIEDE
EPURARETULNICICOZA,JUDEULVRANCEA

3.634,32

3.622,00

12,32

36,00

0,00

1.072,90

990,90

82,00

84,00

0,00

3.637,62

3.226,00

411,62

200,00

41,95

1.516,00

400,00

1.116,00

100,00

201,39

Alimentarecuapa
MODERNIZAREALIMENTARECUAP,COMUNA
VRTECOIU,JUDEULVRANCEA
Alimentarecuapa

*sumelereprezintestimrii10%dinacesteanuvorfiangajatedectdupdeblocare,potrivitLegiiFinanelorPublice500/2002