Sunteți pe pagina 1din 4

Cisco Networking Academy www.infoacademy.

net

Asociaia pentru educaie integrat n domeniul IT

InfoAcademy-Cisco Networking Academy


e-mail: office@infoacademy.net web: www.infoacademy.net tel:0 !"!#$#!0 0 !%&!"!#0 0!"&'#'0%&

Ghidul studentului CISCO primii pasi

Accesul la sistemul educational Cisco-InfoAcademy Interactiunea cu sistemul educational (isco se face )on-line* si )in-person* . Accesul la ser+iciile on-line oferite de (isco ,ystems in cadrul programului -etwor. Academy / -etAcad 0 se face prin 1ttp:22cisco.netacad.net Accesul la ser+iciile on-line ale InfoAcademy se face prin 1ttp:22www.infoacademy.net Accesul la ser+iciile )in-person ) oferite de InfoAcademy / predare 3 laboratoare 0 se face prin instructorii de curs. Crearea contului 4aca nu a+eti cont (I,(5 3 la prima sedinta +eti primi doua numere pe care sistemul (I,(5 le +a genera pentru dumnea+oastra la cererea instructorului si care +a +or permite accesul pe 1ttp:22cisco.netacad.net si pe pagina de ser+icii a www.infoacademy.net .
o o 6rimul numar se numeste ) Academy I4 ) si +a +a identifica in sistemul (I,(5 in mod unic. -umarul +a fi si un username temporar . AT7-TI7 88 pastrati Academy I4 88 Al doilea numar se numeste )temporary password* si are +aloare de parola temporara. 9a fi inlocuita cu parola permanenta la crearea contului .

,e accesea:a 1ttp:22cisco.netacad.net
;a mi<locul paginii 3 in e=tremitatea dreapta se afla ) Academy ;ogin ) o Introduceti cele ! numere o o (ititi si semnati un agreement electronic (reati-+a contul : ,e crea:a similar contului de e-mail ,istemul +a +a cere sa introduceti un alt username si o alta parola Atentie 88 Toate datele din cont le +eti putea modifica ulterior e=ceptand username-ul /care +a de+eni definiti+0 si data de nastere . Atentie 88>,7?-A@7 Aul +a +a identifica in sistem pentru toate cursurile pe care le +eti face 8888 6astrati username-ul si academy I4.

(ontul +a permite sa intrati pe pagina de student (I,(5 / ,tudent Bome 0 . o 6agina contine & coloane . In coloana din mi<loc sunt & sectiuni Anunturi de la (I,(5 si de la InfoAcademy . 88 cititi anunturile cel putin " data pe saptamana . 5rice modificare de program 3 orice a+erti:are +a +a fi transmisa prin acesta sectiune -umele claselor acti+e ;in.uri utile

Modificarea contului Cisco 6oate fi facuta accesand lin.ul ) @y profile ) care e=ista pe pagina de student (isco in dreapta sus
6ermite modificarea oricaror informatii e=ceptand username si data de nastere AT7-TI7 88 (ompletati corect numele 3 prenumele si initiala tatalui / acestea sunt tiparite pe certificatul obtinut la promo+area cursului 0 AT7-TI7 88 Introduceti in cont adresa de e-mail cea mai utili:ata si actuali:ati-o ori de cate ori o modificati. 6e aceasta adresa +a +or +eni comunicarile oficiale de la (isco si de la InfoAcademy 3 +ouc1erele 3etcC
Infoacademy D Toate drepturile re:er+ate @i1aela @arinescu

"

Cisco Networking Academy www.infoacademy.net

Examenele

(aracteristici generale
o o o sunt obligatorii sunt de tip )test grila ) cu raspuns simplu sau multiplu. ,unt acti+e !'1 2!'1

o sunt de doua tipuri : e=amene de )autoe+aluare ) 3 e=amene de )e+aluare* . o ,unt in limba engle:a /la cerere e=amenele pot fi date intr-o alta limba de circulatie internationala0.
Examenele de autoevaluare

o ((-A " contine "" e=amene de autoe+aluare care se sustin in afara academiei )de oriunde ) o e=amenul " este accesibil /dupa ce intrati pe clasa acti+a pe www.infoacademy.net 0 prin lin.ul ) Ta.e
o o Assessment e=amenele !-"" sunt accesibile /dupa ce intrati pe clasa acti+a pe cisco.netacad.net 0 prin lin.ul ) Ta.e Assessment ) se considera promo+ate daca puncta<ul este de cel putin %0E la e= ! este %# .4oriti sa +a imbunatatiti performantele si repetati e=amenul luand # . -ota finala +a fi de # 0 durea:a "1 fiecare e=amen are o pondere in nota finala3 pondere afisata in Fradeboo. prea+i: si pierderea oricaror drepturi de a continua acel modul .

o ,e pot da de ma=im & ori .-ota finala este nota obtinuta la ultima incercare / e=emplu : -ota obtinuta
o o

o AT7-TI7 88 orice ramanere in urma cu mai mult de ! e=amene atrage dupa sine e=matricularea fara o e=amenul 6ractice Ginal este un e=amen teoretic cu intrebari recapitulati+e pentru pregatirea in
o +ederea sustinerii e=amenului final / e=ista numai in anumite +ersiuni 0 e=amenul de aptitudini / ,.ills 7=am 0 - se da in ultimele ! ore ale ultimei sedinte de curs si nu repre:inta fi=area cunostintelor practice accumulate in cursul modulului.

Examene de evaluare

o fiecare modul de ((-A contine ! e=amene de e+aluare : examenul intermediar si examenul final
o 7=amenul intermediar se da in a -a saptamana de curs 3 ->@AI de la Academie 3 in pre:enta doamnei @i1aela @arinescu sau a instructorului de curs si se considera promo+at cu cu puncta< de minim %0E . 7=amernul intermediar se poate da de ma=im ! ori . cursului2laboratoarelor si la ea=menul final. 7=amenul final este accesibil /dupa ce intrati pe clasa acti+a pe cisco.netacad.net 0 prin lin.ul ) Ta.e Assessment ) @i1aela la cel mult & saptamani de la data ultimei predari

o 6re:enta la e=amenul intermediar si promo+area lui conditionea:a participarea la restul


o

o 7=amenul Ginal se da ->@AI de la Academie 3 de ma=im ! ori3 in pre:enta doamnei @arinescu o 6ot participa la e=amenul Ginal numai cei care au promo+at celelalte e=amene si s-au inscris la e=amen prin www.infoacademy.net o Inscrierea pentru e=amenul final se face prin www.infoacademy.net cu ! saptamani inainte de data
ultimei predari. Examenul Course Feed ac! nu este un e=amen ci un mod prin care (isco si infoAcademy doresc sa obtina un feedbac. referitor la curs3 predare 3 laboratoare 3 etc.. nu se punctea:a dar este obligatoriu pentru inc1iderea situatiei +a cere impresii despre curs3 materiale3 laboratoare3 instructor 3 etc
Infoacademy D Toate drepturile re:er+ate @i1aela @arinescu

Cisco Networking Academy www.infoacademy.net

4ocumentatia

4ocumentatia (I,(5 este accesibila on-line !' de ore din !' atata timp cat clasa in care +a aflati +a fi desc1isa3
e=ceptand orele in care situl este in maintenanta / de obicei duminica de la " a.m la "! p.m 0 4ocumentatia on-line se accesea:a dupa intrarea in clasa acti+a prin lin.ul :

o
o

-etwor. Gundamentals +ersion '.0 ,tudent ;ab @anual

4ocumentatia tiparita poate fi cumparata separat prin :

o www.byblos.ro / la subsolul
librariei 7minescu 0

o www.ama:on.com
documentatia pentru ((-A " este structurata pe "" capitole .

o www.prentice-1all.com o www.ciscopress.com

in fiecare saptamana studiul indi+idual este 5H;IFAT5?I> / cel putin # ore2capitol 0 si presupunea studierea unui numar de capitole egal cu nr de predari din acea saptamana documentatia InfoAcademy este formata din materiale de curs in limba romana date de instructor atunci cand acesta considera ca sunt necesare pentru mai buna aprofundare a materiei .,tudiul acestora este 5H;IFAT5?I>

documentatie au=iliara poate fi consultata prin www.cisco.com 4A? numai dupa acumularea cunostintelor de

(atalogul electronic
(atalogul electronic )FradeHoo.* o ,e afla pe situl (I,(5 o o Inregistrea:a re:ultatetele e=amenelor pe care le dati on-line In afara re:ultatelor la e=amenele on-line 3 in gradeboo. mai e=ista ! rubrici :*,.ills e=am* si )(ase study* : ,.ills e=am repre:inta proba practica data cu instructorul de curs in ultimele ! ore ale ultimei sedinte .-ota este apreciata de instructor si trebuie sa fie cel putin %0E (ase ,tudy este un studiu de ca: / gen referat 0 pe o tema specificata de instructor .-ota este apreciata de instructor si trebuie sa fie cel putin %0E 4upa promo+area tuturor e=amenelor cu cel putin %0E 3 instructorul +a inc1ide situatia A care este pusa in e+identa printr-o litera din Fradeboo. : ,tudent inrolat A ) 7 ) ,tudent promo+at cu situatia inc1isa )6* ,tudent care din cause de Gorta ma<ora / demostrata legal 0 nu a terminat modulul )I* ,tudent cu situatia inc1isa si -76?5@59AT ) G*

Serviciile in-person oferite de InfoAcademy ,unt accesibile prin instructorii de curs . (onstau in : 6redarea aprofundata a documentatiei (isco 6redarea programei aditionale introdusa de specialistii Infoacademy ;aboratoare e=plicati+e3 ilustrati+e si de fi=are de cunostinte (onsultanta pentru nelamuririle referitoare la notiunile incluse in e=amene.
Infoacademy D Toate drepturile re:er+ate @i1aela @arinescu

&

Cisco Networking Academy www.infoacademy.net

Serviciile on-line oferite de InfoAcademy

,e accesea:a prin pagina pri+ata a www.infoacademy.net la care a+eti acces utili:and contul (isco pentru
cisco.netacad.net 6ermit :

o Consultanta on-line / se pot cere e=plicatii referitoare la problemele teoretice 3 practice si e=amene 0 o Feed ac! / opinii 3 recomandari 3 nemultumiri e=primate pe tot parcursul cursului 0 o Cerere de activare examene / pentru situatii speciale care nu permit studentului sustinerea e=amenelor in
:ilele default 0

o Cerere de diploma / cel ce a absol+it un modul cere diploma3 care +a fi solicitata de la (isco de catre
instructorul de curs 3 tiparita3 semnata3 stampilata si inmanata studentului 0

o Inscriere in pro"ramul S#S$I%E &E'FO'MA%$A / pentru a obtine module gratuite 3 bonusuri 3


participari la seminarii 3 etc..0

o Inscriere la examenul intermediar/ in ca:ul e=ceptional in care studentul nu s-a pre:entat la ora de curs in
care se tine e=amenul intermediar 0

o Inscriere la examenul final / e=amenul final se da la academie pe ba:a programarii facute 0

Examenul Intermediar 7ste obligatoriu ,e da numai de la academie in pre:enta @i1aela @arinescu sau a instructorului de curs. ,e sustine la <umatatea modulului 3 la inceputul sedintei de curs .

6oate fi amanat cu ma=im :ile numai pentru probleme serioase de sanatate .


;a e=amenul intermediar se pre:inta: (artea de identitate 3 contractul si do+ada ac1itarii integrale a modulului / c1itanta si factura0

Examenul Final Trebuie dat in cel mult & saptamani de la data ultimei predari Termenul poate fi prelungit cu cel mult ! saptamani numai pentru probleme de sanatate serioase ,e da <oia intre % si "" / Infoacademy isi re:er+a dreptul de a modifica :iua de e=amen 0

6rogramarea la e=amen se face prin pagina interna a www.infoacademy.net


6rogramarea la e=amenul final poate fi facuta incepand cu & saptamani inainte de ultima predare ;a e=amenul final se pre:inta: (artea de identitate 3 contractul si do+ada ac1itarii integrale a modulului / c1itanta si factura0

Infoacademy D Toate drepturile re:er+ate

@i1aela @arinescu

'

S-ar putea să vă placă și