Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala cu clasele I-VIII „ION I.

GRAURE”
Comuna BĂLTENI jud. OLT
Nr......./16/X/2010

PROIECT EDUCATIV

Teste interactive
ARGUMENT

Începutul secolului XXI este caracterizat de o reforma generalizată în toate


componentele vieţii socieale şi nu numai . Motivul acesteia este explozia tehnologiei
calculatoarelor şi a internetului . În ţara noastră această reformă este cu atât mai
necesară cu cât suntem (încă !) în trecere de la o societate totalitaristă şi relativ
săracă la o societate democratică şi (tot !) relativ bogată . Astăzi orice cetăţean român
de orice vârstă , cu orice venit sau orice pregătire şcolară poate să-şi cumpere un
calculator şi să se conecteze la internet . În ţările democrate şi cu un oarecare nivel de
trai există un set de orientări şi activităţi reunite sub denumirea WEB 2.

WEB 2 înseamnă că o parte dintre activităţile instructiv-educative au ca mediu de


desfăşurare calculatorul şi/sau internetul . Sala de clasă este extinsă la nivel mondial.
Documentarea (informarea) , conlucrarea , partajarea şi evidenţa se ţin electronic pe
calculatoare (servere) aflate în întreaga lume. EVALUAREA , ca principală
componentă a activităţii de instruire şi educaţie suferă şi ea o schimbare fundamentală
şi anume automatizarea , generalizarea şi obiectivizarea ei prin TESTAREA
INTERACTIVĂ şi evidenţa computerizată .
PREZENTARE -OBIECTIVE
Testarea interactivă sau testarea cu ajutorul calculatorului va înlocui , în mare parte ,
testarea clasică . Acest lucru este posibil şi necesar datorită următoarelor :
- Dezvoltarea tehnologiei informaţiei , a calculatoarelor şi internetului
- Necesitatea degrevării cadrelor didactice de activităţile de rutină astfel încât
aceştia să se ocupe cu proiectarea instruirii şi cu
activităţi de instruire şi educare propriu zise.
– Asigurarea unui feed-back instantaneu pe timpul distribuirii testului .
– Obiectivizarea (!?) evaluării deoarece calculatorul nu se va lăsa influenţat de
suubiectul (elevul) testat .
PARTICIPANŢI
Prof. POPA ION
Elevii de gimnaziu de la ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „ION I. GRAURE
ACTIVITĂŢI ŞI TERMENE
-Documentare - Iunie 2010 şi în continuare
-Experimentare - Septembrie 2010-ian 2011
-Diseminare – Noiembrie 2010 - Ianuarie 2010
-Generalizare – Februarie 2010 şi în continuare
- Integrare în Proiectul WEB2 – Septembrie 2011 -iunie 2016
DESFĂŞURARE PROIECT
Debut - Iunie 2010
-În anul școlar pe care tocmai l-am încheiat am avut foarte multe teme ,
extemporale şi lucrări de corectat . Această activitate mi s-a părut cel puţin neplăcută şi
orecum depăşită . Apoi am avut nemulţumiri din partea elevilor şi a părinţilor cu privire la
notare şi la durata corectării unei lucrări
-Am hotărât să mă documentez şi să trec la testarea interactivă cât mai repede
posibil cel puţin în jumătatea „inferioară” a evaluaării. Pentru a nu se interpreta greşit vrea
să lămuresc sintagma -jumătatea inferioară a evaluării . Prin aceasta înţeleg acea
evaluare prin care cadrul didactic verifică şi notează asimilarea cunoştinţelor (informaţii ,
definiţii şi relaţii simple) şi mai evaluează consecinţe şi aplicaţii imediate ale cunoştinţelor
de mai sus. Din punct de vedere al tipului de test suntem obligaţi (deocamdată) să ne
limităm la acele teste în care răspunsul să fie de tipul :-Completarea unui text (definiţii ,
teoreme , etc) -Aegerea Adevărat sau Fals – Alegerea unui răspuns corecte dintre mai
multe variante date . -Potrivire dintre două liste date. -Răspunsuri multiple dintr-o listă dată
Documentare - Iunie 2010 -- septembrie 2010
-Documentare cu surprize
În câteva zile am descoperit pe net foarte multe programe şi chiar un sit care corespundea
dorinţelor mele . Prima surpriză , foarte plăcută , care mi-a demonstrat că am plecat pe un
drum trasat de mult timp şi bătut de mulţi alţii înaintea mea . Documentarea va continua
deoarece este loc pentru completări , simplificări şi integrări cu alte activităţi (WEB 2)
– Programele care mi-au atras atenţia sunt :
– easyquizzy pe care-l găsim la adresa de internet : http://easyquizzy.com/ .
Acest program este foarte , foarte simplu de înţeles şi de folosit . Plusuri
-interfaţă în limba română – teste care nu necesită programe de citire (player)
adică executabil -permite o infinitate de itemi – itemii pot fi de forme diferite în
acelaşi test – itemii şi răspunsurile pot fi prezentate aleatoriu , deci se evită
copierea – se poate selecta aleatoriu un număr de itemi dintre cei introduşi în
test – se asigură un feed back instantaneu la finalul testului – se poate genera
un raport final care permite cadrului didactic să vada răspunsurile corecte şi cele
greşite . - acceptă editorul de matematică fără de care testele la matematică ,
fizică şi chimie nu ar fi posibile .- acordă nota conform programării – nu necesită
legătură la net. . Minusuri – costă 25 dolari – cadrul didactic trebuie să verifice
fiecare test pentru a vedea nota .
– Hot potatoes pe care-l găsim la adresa http://hotpot.uvic.ca/ . Este un
program mai complex decât anteriorul şi este dezvoltat de o universitate
canadiană . Plusuri -admite mai multe variante de teste – este gratuit –
foloseşte pentru administrare browserul de internet – nu necesită legătură la
net .-feed-back instantaneu -notare automată – acceptă o infinitate de itemi –
raport final Minusuri – Testele administrate sunt fişiere sau foldere – interfaţă în
limba engleză – nu se generază sau înscrie un catalog electornic
– thatquiz este un sit , nu un program , care pe lângă generarea de teste şi
administrarea lor conţine : -un set de câteva mii de teste din diferite domenii şi
un catalog electronic . Atenţie : celelalte programe doar generează teste , le
administrează şi evaluează răspunsurile . Tot aici găsim 24 teme de matematică
prin care un elev poate să-şi consolideze cunoştinţele de matematică şi 12
teme din alte discipline Sit-ul are adresa http://www.thatquiz.org/
Mai sunt alte sute de programe şi /sau site-uri cu aceeaşi temă dar eu mă
limitez să folosesc acum doar easyquizzy thatquiz Documentare va continua
deoarece sunt convins că suntem doar la începutul trecerii educaţiei cu suport
digital şi în viitorul foarte apropiat web 2 va fi baza educaţiei .
Experimentare -septembrie 2010- februarie 2011
-începând cu 13 septembrie 2010 am aplicat teste interactive cu două dintre cele trei
prezentate mai sus . Am renunţat repede la hot potatoes deoarece testele generate erau
în format folder cu două su mai multe fişiere şi erau greu de administrat -elevii se încurcau
şi nu găseau fişierul de bază .
– easyquizzy este programul care generează -uşor şi rapid – teste ce pot fi
administrate oricând , oriunde şi de către oricine . Nu necesită legătură la net şi
nici cunoştiinţe de engleză . Înainte de generarea unui test trebuie să facem o
bază de itemii din care să generăm testele . Cu acest program putem genera
teste care să conţină toţi itemii ce pot fi evaluaţi electronic şi dintre care să
alegem un număr dorit pentru administrare particularizată . Spre exemplu la o
temă am selecţionat 120 de itemi care pot fi evaluaţi electronic (eseurile ,
comentariile explicaţiile şi demonstraţiile nu pot fi testate electronic) îi
introducem pe toţi şi setăm testul să verifice doar 10 sau 16 sau 20 . La
susţinerea testului programul va alege aleatoriu din cei 120 de itemi numărul de
itemi setaţi de noi şi va acorda nota după setările noastre . AVANTAJE
-administrat la o clasă de 30 de elevi va fi imposibil ca doi elevi să aibă aceleaşi
întrebări , aceeaşi ordine sau aceeaşi ordine la răspunsuri . Sau dacă un elev
susţine testul de mai multe ori va avea de fiecare dată alte întrebări sau altă
ordine care-i va permite să ştie toată materia studiată .
– Thatquiz este site-ul care este dezvoltat de o universitate canadiană şi oferă
mult mai mult decât orice program de testare . 1) Fixarea cunoştinţelor de
matematică (24 teme) , vocabular (4 linbi) , geografie (continente) , sţiinţă (4
teme) . 2) Câteva mii de teste din diferite domenii . 3) Generarea uşoară a trei
tipuri de teste care admit editor matematic , inserarea de imagini şi alte obiecte.
4) Administrare de teste pe baza unui simplu cod . 5) Păstrarea evidenţei cu un
catalog electronic şi o bază de rapoarte pentru fiecare test şi elev .
– Reacţii la noua metodă de evaluare – Multă curiozitate din partea elevilor
-Participare activă a elevilor la toate testele indiferent de program sau temă .
-Greutăţi la intrarea pe calculator sau net . - Bâjbâieli la teste de tip nou deşi li s-
a explicat modalitatea de evaluare . -Unele nemulţumiri pentru notele obţinute
de câtre unii elevi .
Diseminare noiembrie 2010 – decembrie 2010
– Voi prezenta documentarea şi experimentele făcute în Comisia metodică a
profesorilor şi în cercul pedagogic nr 5 Slatina .

Prof. POPA ION