Sunteți pe pagina 1din 15

CAPITOLUL III

STUDIU DE CAZ PLANUL DE MANAGEMENT BALTA MICA A BRAILEI

3.1. Descriere generala n Balta Brilei s-au produs profunde transformri cantitative i calitative. ndiguirile, desecrile i despduririle, survenite acum patru decenii, au diminuat cantitativ de 6 ori zona umed Balta Brilei, de la 149 mii ha la 6 mii ha de lunc inunda!il "n present. nlocuirea !rutal a e#cep$ionalei !iodiversit$i de$inute de comple#ele de ecosisteme acvatice i terestre, cu "ntinse monoculturi agricole ce ocup %&' din fosta !alt "n incintele "ndiguite, a reprezentat prima muta$ie calitativ de propor$ie. (ar natura nu a fost lsat "n pace nici "n zonele cu regim hidrologic de inunda$ie. ) doua schim!are ma*or, care a "nsemnat lovitura de gra$ie dat !iodiversit$ii, s-a produs "n urma su!stituirii pdurilor aluviale naturale prin culturi uniclonale plopicole i salicicole. n acest mod s-a pierdut un inestima!il tezaur genetic i ecologic, dup +iurgiu, 199,, sta!il i de comple# func$ionalitate, din pcate prea pu$in cercetat. -.-BmB reprezint un ultim eantion din fostele !l$i dunrene. -e o suprafa$ de numai 41 /m , -.-BmB conserv 1&' din fosta (elt 0nterioar, respectiv fostele !l$i ale Brilei i 0alomi$ei, care ocupau pn "n deceniul 6 al secolului trecut .411 /m de zon umed compact pe 2ursul 0nferior al (unrii, "ntre 3ilistra i Brila. 3.1.1. Locali are -.-BmB ocup un segment de 6 /m din 2ursul 0nferior al (unrii, conform Fig. nr.1, "ntre podul +iurgeni 4 5adu 6ii, /m 17 "n amonte i municipiul Brila, /m 17, "n aval, la cota ma#im de inunda$ie, adic la nivelul digului dinspre 28mpia Brganului, limita vestic i a digului ce prote*eaz 09B, limita estic. -e teritoriul -.-BmB nu sunt aezri umane.
Fig.1. Localizarea PN-BmB

n ordinea importan$ei lor, principalele puncte de acces "n -.-BmB sunt : a;drumul european 6&, Bucureti 4 2onstan$a, prin punctul Broscoi 5erde situat la piciorul podului +iurgeni 4 5adu 6ii, acces cu am!arca$iuni fluviale uoare individuale 4 caiace i canoe, i "n grup 4

am!arca$iuni cu motor, "n aval ctre -.-BmB, "n special pentru vizitarea ca!anei i <onei de protec$ie integral =greta> !;municipiul Brila, acces cu am!arca$iuni fluviale pentru vizitarea <onei de protec$ie integral ?undu 9are> c;comuna +ropeni, acces prin drum asfaltat la punctul de trecere cu !acul "n 09B, apoi cu am!arca$iuni fluviale "n amonte pe (unrea .aviga!il, pe !ra$ul 58lciu i "n 0mB, iar "n aval "n insula 2alia, pe !ra$ul 2alia i pe (unrea .aviga!il. 3.1.!. "lora 0n sistemul de zone umede din Balta 9ica a Brailei a fost identificat pana in prezent un numar de 1 specii de plante. (intre speciile lemnoase cele mai raspandite sunt: salcia, plopul, ulmul, catina mica, murul. 0n mlastinile cu stuf, speciile de plante mai des intalnite sunt: stuful, papura. 2ele mai importante asociatii acvatice sunt localizate in special pe canale si in lacuri. (in componenta ecosistemelor acvatice au fost identificate pana in prezent un numar de 176 specii de alge planctonice. 6 vegetatie deose!ita se afla pe nisipuri. 3.1.3. "a#na (iversitatea faunei este determinata de diversitatea ha!itatelor, mai ales datorita faptului ca mai mult de *umatate din ecosistemele identificate sunt naturale. )u fost identificate un numar de 6 1 specii din care 99 sunt pe lista directivelor europene. ?auna de neverte!rate este foarte !ogata, fiind identificate pana in prezent 1 9 specii din carepeste 1&& specii de gasteropode si !ivalve, 1 ta#oni superiori de organisme !entonice, cu mai mult de 6& specii identificate si peste 1 & specii de cladocere, copepode si rotifere. =#ista, de asemenea, multe specii de insecte acvatice. -asarile sunt reprezentate de un numar de &7 de specii, care utilizeaza acest teritoriu pentru cui!arit, loc de popas in timpul migratiei sau pentru iernare. 0ntre acestea se includ specii amenintate pe plan international, cum ar fi: pelicanul cret, rata rosie, gasca cu gat rosu si cormoranul mic. (in totalul speciilor de pasari identificate aici, 79 sunt prezente pe lista speciala de conservare a (irectivei -asari a @niunii =uropene. )u fost identificate un numar de 11 specii de mamifere grupate in patru ordine si sapte familii, prote*ate atat prin legislatia nationala cat si prin (irectiva Aa!itate ?lora a @niunii =uropene. -opulatiile de pesti sunt reprezentate printr-un numar de 6, specii B 1& pe lista directivelor; dintre care mai cunoscute sunt: somnul, stiuca, salaul, scum!ia de (unare, crapul iar amfi!ienii si reptilele prin 11 specii din care % sunt pe lista directivelor europene. 3.1.$. %a&i'a'e -e teritoriul parcului au fost identificate 19 tipuri de ha!itate, dintre care amintim: paduri de salcii, lacuri eutrofe naturale, zavoaie cu plopi si salcii, mlastini cu tufarisuri Bzalog, rachita;, mlastini cu pa*isti umede de lunca, pa*isti stepice. (in cele 19 tipuri de ha!itate identificate, in Ballta 9ica a Brailei 9 sunt pe Cista (irectivei Aa!itate ?auna si ?lora. (intre ecosistemele identificate aici, ,&' sunt naturale, 1&' sunt seminaturale si &' sunt antropizate.

(atorita faptului ca teritoriul parcului este supus in fiecare an unor perioade de inundatie si unor perioade de retragere a apelor, cele tipuri de ecosisteme, terestre si acvatice, sunt interdependente, creand un !iom specific (unarii. 0ntre aceste tipuri de ecosisteme nu e#ista o delimitare teritoriala si temporala stricta, e#istand o succesiune si inlocuire periodica. )tunci cand viitura este foarte mare, acolo unde era un ecosistem terestru va apare unul acvatic, iar in perioadele de seceta prelungita, ecosistemele acvatice vor fi inlocuite de unele terestre. 3.!. Sco(#l) 'e*ele si o&iec'i+ele Plan#l#i ,e Manage*en' -arcul .atural Balta 9ic a Brilei este o zon umed de importan$ interna$ional, declarat sit Damsar "n iunie &&1, care conserv pe o suprafa$ de 41 /m ultimele comple#e de ecosisteme acvatice, terestre i de ecoton "n regim li!er de inunda$ie ce au mai rmas, "ntr-un procent de 1&', "n urma "ndiguirii !l$ilor Brilei i 0alomi$ei 4 fosta (elt 0nterioar - .411 /m . (e aceea managementul acestei arii prote*ate devine o activitate de mare comple#itate i de o importan$ e#cep$ional, care "m!in "ntr-o viziune sustena!il protec$ia i conservarea unui capital natural deose!it de fragil, cu utilizarea dura!il a resurselor -.-BmB i dezvoltarea sustena!il a zonei de cooperare, "n condi$iile unor comunit$i riverane paupere, cel pu$in la nivelul anului &&%. 3.!.1. Sco(#l PN-B*& si ale PM 3copul -9 const "n promovarea un model de gestiune dura!il care s permit conservarea diversit$ii !iologice i a peisa*ului, ca elemente fundamentale ale capi-talului natural din -.-BmB "n concordan$ cu dezvoltarea sistemelor socio-economice adiacente. -ropun8ndu-ne acest scop se realizeaz o afirmare a strii viitoare ideale, pe termen lung, at8t pentru -.BmB, c8t i pentru comunit$ile umane din zona de cooperare. 3copul -.-BmB rezult din definirea celor trei direc$ii strategice: conservarea !iodiversit$ii,cercetare i monitoring i dezvoltare local dura!il. 3.!.!. Te*ele PM 6 tem reprezint o sec$iune a -9 care a!ordeaz un set de su!iecte, o!iective, ale -.-BmB care au legtur "ntre ele. n cadrul fiecrei teme se face o evaluare pornind de la amenin$rile identificate la adresa -.-BmB, propun8ndu-se cile de eliminare a acestora prin o!iectivele sta!ilite "n concordan$ cu scopul -.-BmB. )stfel, prin o!iectivele sta!ilite "n cadrul fiecrei teme a -9, se fundamenteaz cile de eliminare a amenin$rilor identificate. 5oi prezenta temele -lanului de 9anagement intr-o maniere evolutiva: starea prezenta si ce isi propune -9 pentru viitor. )stfel, temele sunt:

a) Cunoaterea biodiversitii m!og$irea permanent a cunotin$elor referitoare la !iodiversitatea -.BmB reprezint un demers esen$ial "n fundamentarea pe !aze realiste a -9. (ezvoltarea cunotin$elor referitoare la comple#ele de ecosisteme din -.-BmB se poate face prin cercetare tiinific, monitorizarea unor componente sistemice cheie i supravegherea periodic a strii comple#elor de ecosisteme. 2ercetarea tiin$ific are ca scop, pe de o parte dezvoltarea cunoaterii capacit$ii productive i de suport cu privire la principalele categorii de sisteme ecologice "n vederea garantrii conservrii !iodiversit$ii acestora, iar pe de alt parte dezvoltarea e#pertizei manageriale, a tehnologiilor, a metodelor c8t i a instrumentelor pentru managementul adaptativ i utilizarea dura!il "n limitele capacit$ii productive i de suport a resurselor sistemelor ecologice specifice zonei inunda!ile a (unrii. n prezent, "n BmB, se desfoar o activitate intens de cercetare integrat su! coordonarea (epartamentului de =cologie 3istemic i (ezvoltare (ura!il 4 (=3((, din cadrul @niversit$ii Bucureti, ac$iune ce vizeaz : organizarea i managementul BmB ca zon pilot pentru dezvoltarea cunoaterii i e#pertizei manageriale "n vederea dezvoltrii dura!ile "n 3istemul (anu!ian, fapt ce implic dezvoltarea i implementarea sistemului suport pentru asista-rea deciziilor prin realizarea Bazei de date unitare a -.-BmB, completarea acesteia cu datele e#istente, precum i alimentarea cu date noi> identificarea lacunelor i dezvoltarea activit$ii de cercetare "n raport cu orga-nizarea spa$io-temporar a sistemelor investigate i cu necesit$ile planului de management integrat i adaptativ> dezvoltarea e#pertizei manageriale, a tehnologiilor, a metodelor, a instrumentelor pentru managementul integrat i adaptativ "n limitele capacit$ii productive i de suport a resurselor specifice BmB, sau cu alte cuvinte: fundamentarea dezvoltrii dura!ile pe sectorul inferior al sistemului danu!ian 3(0 > transferul e#pertizei tiin$ifice i manageriale ctre alte sisteme din structura 3(0. )dministratia Bazinala de )pa (o!rogea 4Citoral spri*in cercetarea at8t prin faptul c pune la dispozi$ie mi*loacele de transport pe ap de care dispune, iar personalul de teren "nso$ete echipele de cercettori, c8t i prin o!serva$ii "n sta$ii i monitorizare a unor elemente importante ale comple#elor de ecosisteme din BmB, la un nivel accesi!il personalului de teren. n viitor, este necesar acoperirea lacunelor "n ceea ce privete identificarea celor trei categorii de specii i ha!itate care sunt periclitate "n -.BmB : specii i ha!itate de interes comunitar, specii i ha!itate de interes na$ional. Eotodat, este necesar sta!ilirea msurilor de protec$ie integrat a speciilor i ha!itatelor periclitate din -.-BmB. (e asemenea, prin transferul e#pertizei tiin$ifice i manageriale acumulate "n BmB ctre alte zone umede se va realiza o integrare a -.-BmB "n sistemele interna$ionale e#istente "n domeniul cercetrii i monitoringului pe termen lung.

Monitorizarea unor componente ecosistemice cheie. Personalul de teren din cadrul Ad realizeaz monitorizri, n baza protocoalelor de monitorizare, pentru fiecare dintre coloniile mixte de cormorani, strci i egrete pe iezerele hiriloaia!, uco"a!, #sca i $ulpau!, pentru fiecare dintre cuiburile de "ulturi codalbi semnalate pe raza parcului, pentru cele dou pie%e de monitoring forestier i pentru studiul fenologic la arboretele naturale, dou slcete i dou plopiuri situate la limita din amonte i din a"al a P&'(m(. )bser"area periodic a strii complexelor de ecosisteme. Personalul de teren al P&'(m( realizeaz supra"egherea n diferite sta%ii a e"olu%iei anuale a unor factori abiotici, astfel* data cnd ncepe alimentarea cu ap a lacurilor interioare prin intermediul unor pri"ale, data cnd se nregistreaz primul i ultimul nghe% i data cnd se nregistreaz alte fenomene meteorologice deosebite, ca furtuni, ploi cu ca' racter toren%ial, perioade de secet se"er i altele asemenea, ca i dinamica unor popula%ii sau habitate, este atributul personalului de teren din cadrul Ad i se realizeaz prin obser"a%ii, a cror frec"en% este bilunar, sub ndrumarea biologului parcului.

b) Educaie ecologic, informare i contientizare


Ad i propune s promo"eze "aloarea biodi"ersit%ii din P&'(m( prin educa%ie ecologic, informare i contientizare n baza unei strategii de comunicare bine funda' mentat. Procesul de comunicare este complex, datorit numeroaselor rela%ii stabilite ntre capitalul natural din (m( i mediul socio'economic aferent, att de pe teritoriul P&'(m(, ct i din zona de cooperare. +n acti"itatea de comunicare a P&'(m(, canalele de comunicare utilizate cel mai frec"ent sunt cele verbale, cnd se realizeaz o comunicare verbal* edin%e ale Ad , onsiliul onsultati" de Administrare al P&'(m(- i . , onsiliul tiinific al P&'(m(-, participri la edin%ele onsiliului /ocal ale celor 00 comune din zona de cooperare, prezentarea de materiale n coli si altele asemenea i cele vizuale, cnd se realizeaz o comunicare non-verbal* prezentri power point, filme i 1'uri informati"e, articole n presa scris, pagina web a P&' (m( i altele asemenea. Informaia cuprins n mesa2e influen%eaz ideile si isi dorete s determine * mbunt%irea cunotin%elor, n rndul ele"ilor i a popula%iei adulte din zona de cooperare, referitoare la "aloarea capitalului natural din P&'(m(, creterea respectului comunit%ilor locale fa% de "aloarea capitalului natural din (m( i totodat fa% de efortul depus n "ederea prote2rii i conser"rii acestui capital natural, diminuarea presiunii negati"e3agresiunii asupra capitalului natural, fapt ce "a putea fi cuantificat prin scderea ac%iunilor de bracona2 piscicol, de punat semislbatic i a numrului delictelor sil"ice etc. 4n exemplu al modului n care se realizeaz procesul de comunicare dintre Ad i categoriile de ele"i ca i cu popula%ia matura din zona de cooperare a P&'(m( este prezentat n figura nr. 5.0.

n prezent )d ela!oreaz F3trategia de comunicare a -.-BmBG. n viitor )d "i propune s dezvolte informarea i contientizarea, pe patru paliere determinate de cele patru grupuri $int considerate "n cadrul 3trategiei de comunicare a -.-BmB: elevi i studen$i> comunit$i locale> turiti> mass-media pentru informarea pu!licului larg din alte categorii dec8t cele men$ionate anterior. -entru asigurarea unei vizite plcute, eficiente i sigure, turitii individuali sau grupurile de turiti, care viziteaz "n mod direct sau prin intermediul unor turoperatori -.-BmB, tre!uie s sta!ileasc o !un comunicare cu administra$ia parcului. 6fectuarea se2urului n P&'(m( presupune*
comunicarea n mod clar, concis i elegant a regulilor de "izitare a P&'(m(, nso%irea grupurilor de turiti de ctre reprezentan%i ai Ad, taxarea turitilor, preluarea fielor de obser"a%ii a speciilor i a habitatelor de la ecoturitii pe diferite specializri, "erificarea cur%eniei la locurile de campare, a regimului de utilizarea focului deschis, a strii infrastructurii i ntocmirea de acte de contra"en%ie atunci cnd este cazul. ) cale de a promo"a "aloarea biodi"ersit%ii P&'(m( i de a informa opinia public asupra unor e"enimente este organizarea de conferin%e locale de pres i "a transmite comunicate de pres, pe canale scrise i3sau audio"izuale, inclusi" pagina web a parcului, ori de cte ori situa%ia "a impune asemenea ac%iuni.

(eclararea datei de 1& septem!rie ca <iua -.-BmB are drept scop creterea po-pularit$ii parcului "n r8ndul elevilor, popula$iei locale i a societ$ii civile. -erceperea acestei sr!tori nu tre!uie s devin un nou factor de

EMI !"# * Administra$ia PN-BmB


Fig. 3.1

%"&I'I%A#EA ME(A)*L*I
+ mesa,e scrise + mesa,e auditive + mesa,e vizuale + activit-$i .n natur-

%ANAL*L &E %"M*NI%A#E


%anale verbale
' materiale pentru progarama curricular ' manuale colare despre P&'(m( ' articole colare n presa local ' pliante, brouri pentru ele"i ' prezentarea P&'(m( n orele de clas ' emisiuni radio colare ' realizarea unor simpozioane colare

#E%EP!"# 0 Elevii

%anale verbale

' emisiuni colare n t" locale . mm%anale vizuale ' powerpoint 'uri despre P&'(m( ' filme documentare ' panouri colare, postere, afie

%anale mi/te

' excursii educati"e n P&'(m( ' aci"it%i de ecologizare n P&'(m( ' tabere tematice n "acan%a de "ar ' plantare de puie%i forestieri n P&'(m(

E'E%!*L %"M*NI% #II #EA%IE


+ inducerea valorii biodiversit-$ii din PN-BmB .n contiin$a elevilor + creterea respectului pentru natur- i protec$ia mediului .n r1ndul tineretului br-ilean + prin in2luen$a tinerilor .n 2amilie crete respectul 2a$- de PN-BmB .n r1ndul popula$iei mature din zona de cooperare

Elementele procesului de comunicare dintre Ad i elevii din Zona de cooperare a PN-BmB

presiune, ci s fie o m8ndrie local i regional, prin care se urmrete armonizarea rela$iilor dintre comunit$ile locale, pe de-o parte i diferi$ii %resent%%rH, administratori iIsau utilizatori de resurse naturale din -.-BmB. c) elaiile cu comunitile locale n trecut, locuitorii din Balta Brilei desfurau o activitate "nfloritoare, "n deplin armonie cu mediul natural, e#ploat8nd resursele regenera!ile ale !l$ii fr a le epuiza. (up inunda$iile din 197& au fost strmutate "n incintele "ndiguite i ultimele dou sate, .icoleti i .edeicu, din 0nsula 9ic a Brilei, astfel c "n %resent pe teritoriul -.-BmB nu mai e#ist nici o localitate. mpins i de situa$ia pauper "n care se regsesc cele 4 de localit$i riverane -.-BmB, popula$ia, aflat "n numr mai mare dec8t acum ,& de ani, "ncearc s-i gseasc un spri*in economic prin e#ploatarea "n mod tradi$ional a resurselor de pe o suprafa$, aferent fostei Bl$i a Brilei, ce s-a redus de patru ori, fapt %rese duce la o e#ploatare a capitalului natural din Balta 9ic a Brilei cu mult peste capacitatea de %resent a comple#elor de ecosisteme. )stfel comunit$ile locale de$intoare p8n "n momentul "ndiguirilor a unei e#perien$e manageriale %resent%, au a*uns "n %resent s agreseze !iodiversitatea din -.-BmB prin !racona* piscicol, !racona* cinegetic, tieri de ar!ori "n delict, punat a!uziv "n regim semisl!atic. (e acea )d acord prin -9 o importan$ deose!it localit$ilor riverane prin includerea acestora "n zona de cooperare, aa cum a fost aceasta definit "nc din prima edi$ie a planului de management. -entru dezvoltarea dura!il a zonei de cooperare, )d "ncura*eaz i asist co-munit$ile locale "n "ntocmirea de proiecte cu fonduri structurale i de coeziune "n domeniile ecoturismului, agriculturii ecologice, acvaculturii, manufacturii unor catego-rii de produse tradi$ionale> dar i prin ac$iuni mai concrete, cum ar fi "ncura*area mo-dernizrii i clasificarea unor locuin$e din zona de cooperare de ctre autoritatea de stat "n domeniul turismului ca spa$ii de cazare "n regim de agroturism.
4n pas hotrtor n dez"oltarea rela%iilor dintre Ad i cele 78 de comunit%i locale din zon, il reprezinta implementarea urmtoarelor*

(ezvoltarea strategiei de comunicare "n -.-BmB > (ezvoltarea strategiei de ecoturism "n -.-BmB > 0dentificarea cilor complementare de utilizare a !unurilor i serviciilor din -.-BmB > (ezvoltarea instrumentelor de pia$ pentru activit$i economice i a procedu-rilor manageriale necesare pentru conservarea !iodiversit$ii i utilizare dura!il a capitalului natural din -.-BmB > (ezvoltarea instrumentelor legale pentru a permite i a facilita accesul comunit$ilor locale la !unurile i serviciile oferite de capitalul natural din -.-BmB. d) !anagementul utilizrii durabile a resurselor regenerabile oferite de capitalului natural din "#$%m% 6rice categorie de activit$i din -.-BmB se desfoar o!ligatoriu numai "n limitele capacit$ii productive i de suport a ecosistemelor. Cimitele capacit$ii productive i de suport se sta!ilesc prin studii de specialitate conform legisla$iei

"n vigoare care sunt avizate de 2J, fiind apro!ate, de asemenea, "n spiritul legilor. 2otele de recolt anuale, se apro! prin ordin de ministru la propunerea utilizatorului, "n limitele capacit$ii de suport a ecosistemelor. 2otele de recolt sunt avizate anual de ctre )d. )ctivitatile sunt: @tilizarea resurselor furnizate de vegeta$ia lemnoas prin e#ploatri forestiere> @tilizarea resurselor acvatice prin pescuitul comercial, pescuitul tradi$ional i pescuitul recreativ-sportiv> @tilizarea resurselor apar$in8nd florei terestre prin activit$i pastorale> @tilizarea resurselor apar$in8nd faunei prin activit$i cinegetice> Decoltarea e#emplarelor de flor iIsau faun. e) !anagementul utilizrii durabile a serviciilor oferite de capitalul natural din "#$%m% @tilizarea prin turism a serviciilor oferite de -.-BmB. 6dat cu includerea celor trei zone de dezvoltare dura!il a activit$ilor umane "n -.-BmB, respectiv zonele dig-mal a 28mpiei Brganului .ordic, a 09B B0nsula 9are a Brailei; i a (o!rogei, frecvent vizitate de 9&' dintre pescarii sportivi, care "n anul &&7 au reprezentat 71,6' din totalul vizitatorilor, se apreciaza c poten$ialul turistic al -.-BmB este de , mii de vizitatori anual, 16.,&& de turitiIan "n <ona de dezvoltare dura!il a activit$ilor umane K %.,&& de turitiIan "n cele 7 zone de management dura!il.
ategoriile de turism ce se pot desfura n P&'(m( sunt * ecoturismul, care include i pescuitul sporti", agroturismul, turismul tiin%ific, turismul educa%ional. 9ormele de turism permise P&'(m( sunt * turismul nautic practicat att indi"idual , cu caiacul, ct i n grup , cu barca cu rame, turismul ec"estru, cicloturismul, turismul pedestru. onform :trategiei de "izitare a P&'(m(, depus n 7; ianuarie 7<0< la )rganismul =ntermediar #ala%i prin cererea de finan%are la P):'0, n P&'(m( accesul turitilor este reglementat conform schemei din 9igura nr. 5.7 i hr%ii reprezentate n 9igura nr. 5.5., astfel* >ona = turistic! corespunde celor 7 zone de protec%ie strict? >ona == turistic! corespunde celor @ zone de management durabil A cele B zone de protec%ie integral? >ona === turistic! corespunde zonei de dez"oltare durabil a acti"it%ilor umane?
Fig. 3.3 Zonarea PN-BmB din punct de vedere al recreerii i turismului

>ona III3 ,n care este permis accesul "izitatorilor cu mi2loace mecanizate- C 43565 7a

>ona II3 ,n care este permis accesul "izitatorilor fr mi2loace mecanizate- C 983:98 7a ha >ona I3 ,n care nu este permis accesul "izitatorilor- C 89: 7a

Fig. 3.2 Zonarea PN-BmB din punct de vedere al recreerii i turismului

Fig. Nr. 3.3

Harta zonelor de vizitare

&a"iga%ia durabil pe 1unre

-e segmentul de 6 de /m din !ra$ul .aviga!il al (unrii, c8t revine -.BmB 4 6' din teritoriul rom8nesc, circul pe toat perioada anului nave fluviale apar$in8nd urmtoarelor state europene riverane, enumerate din amonte spre aval: +ermania, )ustria, 3lovacia, @ngaria, 3er!ia, Dom8nia, Bulgaria, Depu!lica 9oldova i @craina. 0n prezent s-a a*uns astfel ca naviga$ia "n dreptul insulei 2alia, "ntre /m 196 "n amonte i /m 1%6 "n aval, s se mute de pe !ra$ul .aviga!il, partea dreapt a insulei 2alia, pe !ra$ul 2alia, partea st8ng, potrivit. ntruc8t !ra$ul 2alia de 1& /m lungime, dar mult mai "ngust dec8t fostul !ra$ naviga!il, are trei coturi fr vizi!ilitate determin ca ptrunderea concomitent a dou convoaie pe enal s devin riscant. -e de alt parte timpul de ateptare "n amonte a altui convoi "n urcare poate depi ore. n viitor, pentru asigurarea naviga$iei fluviale la cote mici, s-a propus proiectul Lm!unt$irea condi$iilor de naviga$ie pe (unre

"ntre 2lrai i Brila 4 /m 17, 4 /m 17& i msuri complementareG, cu fonduri europene, "n valoare de 4& mil M. f) econstrucia i reabilitarea ecologic &n "#$%m% n procesul istoric de reconciliere a omului cu natura un rol deose!it de important este i va fi de$inut de reconstruc$ia i rea!ilitarea ecologic a ecosistemelor antropiza-te. 6!iectivul fundamental al reconstruc$iei iIsau al rea!ilitrii ecologice "l constituie readucerea, pe c8t este posi!il, a structurii deteriorate de factorii antropici sau naturali la strile structurale e#istente "naintea impactului sau la stri apropiate acestuia. )ctiunile de rea!ilitare urmaresc: Deconstruc$ia ecologic a fostei pduri aluviale prin reconstruc$ia ecologic a ar!oretelor artificiale din Cunca (un-rii prin su!stituirea plopilor euramericani, pe msura atingerii v8rstei e#ploata!ilit$ii tehnice, cu plopi indigeni, mai "nt8i "n zonele tampon i "n zonele de protec$ie integral din insulele ce alctuiesc -.-BmB, urmat "ntr-un viitor, mai mult sau mai pu$in "ndeprtat, de renaturarea zonelor dig-mal. Dea!ilitarea ecologic a ecosistemelor acvatice lentice apeland la urmatoarele strategii: a; constituirea a 1 zone mari de refugiu pentru avifauna acvaticBzona de conservare special =greta, zona de conservare special ?undu 9are, zona .vodari; !; men$inerea "n permanen$ a apei cu a*utorul stvilarelor "n dou dintre cele trei zone> c; decolmatarea celei de a 000-a zone> d; e#tinderea ulterioar a metodei i la restul de 4 de lacuri situate "n afara celor 1 zone. 9etode pentru decolmatare: a; utilizarea draglinelor cu evacuarea mecanic a pm8ntului> !; !ar!otarea prin pomparea aerului su! presiune "n timpul retragerii apelor din lacuri, dup scarificarea preala!il la o ad8ncime de 6& cm su! nivelul fundului lacului "n timpul sezoanelor fr inunda$ii. g) !anagementul speciilor i habitatelor de interes comunitar &n "#$%m% n anul &&7, -arcul .atural Balta 9ic a Brilei a fost inclus "n re$eaua .atura &&&, at8t ca 3it de importan$ comunitar 320, c8t i ca arie de protec$ie special, 3-). -.-BmB a fost declarat 320 pentru 9 tipuri de ha!itate din totalul de 19 identificate pe teritoriul parcului, o specie de mamifere,vidra, 1 specii de reptile i amfi!ieni i 1 specii de peti, i 3-) pentru 1 de specii de psri din ane#a 1 a (irectivei -asari nr. 79I4&9, dintre care 6 specii sunt periclitate la nivel glo!al. (e asemenea, situl este important pentru popula$iile cui!ritoare ale urmtoarelor specii: a; colonii mi#te de )rdeide> !; Ciconia nigra 4!arz neagr> c; '(th(a n(roca 4ra$ roie> d; )aliaeetus albicilla 4vultur codal!.

n ceea ce privete speciile migratoare, situl prezint o deose!it "nsemntate pentru speciile de g8te i ra$e at8t "n perioada de migra$ie c8t i "n perioada de iernat.-e teritoriul parcului ha!itatele i speciile de importan$ comunitar se gsesc "ntr-o stare de conservare !un sau foarte !un. -entru men$inerea strii de conservare i pentru evitarea deteriorrii acesteia, au fost identificate o serie de poten$iale activit$i care ar putea avea un efect negativ asupra ha!itatelor i speciilor. -e !aza acestor cunotin$e au fost propuse o serie de msuri de management, "n vederea ela!orrii de strategii de prezervare a speciilor i ha!itatelor, precum i pentru sta!ilirea unor msuri precise de management conservativ 9surile preconizate reprezint minimul necesar pentru men$inerea speciilor i ha!itatelor "ntr-o stare favora!il de conservare. Eotui, fiecare specie i ha!itat apar$ine unor ansam!luri mai vaste, care includ alte specii i alte tipuri de medii, cu cerin$e particulare, uneori diferite, care vor tre!ui luate "n considerare i armonizate pentru realizarea unui management conservativ favora!il pentru fiecare. )d propune realizarea unor studii privind monitorizarea strii de conservare a ha!itatelor i speciilor "n cadrul unui viitor proiect pentru accesarea fondurilor structurale i de coeziune, pe )#a prioritar 4 F0mplementarea sistemelor adecvate de management pentru protec$ia naturiiG "n cadrul -rogramului 6perativ 3ectorial F9=(0@G, de ctre institu$ii i organiza$ii care au ca o!iect de activitate cercetare, -63-1. )d a identificat la adresa -.-BmB un numr de 4 categorii de amenin$ri : a; @tilizarea a!uziv a resurselor oferite de capitalul natural - !racona* piscicol, delicte silvice, punat a!uziv "n regim semisl!atic, recoltarea ilegal a altor elemente din flora i fauna -.-BmB . !; )ccesul inechita!il la resursele oferite de capitalul natural "n cadrul comunit$ilor locale adiacente - nemul$umirea localnicilor fa$ de limitarea accesului la resursele naturale din parc, pe fondul pauperizrii popula$iei din zona de cooperare. c; 3tarea actual a unor ecosisteme - e#isten$a ligniculturilor clonale plopicole i salicicole nu reprezint un ha!itat corespunztor pentru cele 61 de specii avifauniste de aflate "n )ne#a nr. 0 a (irectiei -sri sau accelerarea procesului de colmatare a lacurilor cu implica$ii pe termen lung "n reducerea suprafe$ei active a sitului amsar. d; -oluarea - cu precdere poluarea acvatic, din interiorul Dom8niei i cea transfrontalier, cum ar fi deversrile accidentale cu cianuri din amonte ce pot coincide "n mod catastrofal cu nivele mari ale fluviului "n timpul inunda$iilor atunci c8nd "ntergul comple# de ecosisteme acvatice i terestre poate fi distrus sau poluarea radioactiv, cu efecte similare atunci c8nd s-ar "nregistra scurgeri la centralele nucleare din amonte ce utilizeaz apele (unrii pentru rcirea reactoarelor. 3.3. Proce,#ra ,e i*(le*en'are a PM Dolul determinant "n fundamentarea, aplicarea i reactualizarea -9 revine 2J, 22)d i )d conform schemei prezentate "n figura nr. 1.4.

Desponsa!ilitatea aplicrii -9 "n -.-BmB revine )dministra$iei -arcului, su!unitate a Degiei .a$ionale a -durilor 4 D.- D6930C5), cu personalitate *uridic, "nfiin$at "n !aza contractului de administrare nr. 744 din mai &&4 "ncheiat "ntre D.- i autoritatea pu!lic central pentru protec$ia mediului. Ad
armonizeaz-, ori de c1te ori este necesar, Planul de mana;ement inte;rat i adaptativ al PN-BmB, elaborat de *niversitatea Bucureti, cu modi2ic-rile ulterioare survenite .n le;isla$ia Domn, n rezolu%iile, recomandrile i directi"ele 4niunii 6uropene. 1e asemenea Ad modific planul de management dac prin contextul socio'economic i politic se constat abateri esen%iale de la obiecti"ele acestuia. %onsiliul <tiin$i2ic este constituit ini%ial n baza )rdinului Ministrului Mediului i #ospodririi Apelor nr. E8037@.0<.7<<8 pri"ind constituirea consiliului tiin ific al Parcului &atural (alta Mic a (rilei ' >on 4med de =mportan =nterna ional i se reactualizeaz periodic n func%ie de modificrile sur"enite n lista membrilor i are rolul de a supra"eghea i ndruma modul cum se realizeaz obiecti"ele strategice i tactice precum i acti"it%ile din PM, de a a"iza modificrile ulterioare necesare aduse acestuia i de a analiza anual acti"itatea Ad. +n august 7<0< . este format din 0@ personalit%i tiin%ifice conform Anexei nr. 0.; care contribuie cu o bogat expertiz asupra (m( oferit de tot attea uni"ersit%i i institute.

Consili#l Cons#l'a'i+ ,e A,*inis'rare - este constituit "n !aza 6rdinului 9inistrului 9ediului i +ospodririi )pelor nr. 7 1I1 .11. &&4 privind constituirea 2onsiliului 2onsultativ de )dministrare al -arcului .atural Balta 9ic a Brilei - <on @med de 0mportan 0nternaional, de asemenea reactualizat periodic prin implicarea unor noi actori 4 mai ales proprietari de pdure i are rolul de a asigura participarea direct a factorilor interesa$i la managementul -.-BmB. 2ei care particip direct la modificarea i implementarea -9 "n cadrul 22)dB2onsiliul 2onsultativ de )dministrare al -.-BmB; pot fi grupa$i "n urmtoarele categorii : comunit$ile locale din zona de cooperare a -.-BmB, inclusiv poten$ialii investitori din r8ndul acestor comunit$i> propietarii de terenuri "n -.-BmB> utilizatorii de resurse ale capitalului natural din -.-BmB -prefera!il s provin tot din r8ndul comunit$ilor locale> )dministraia -arcului .atural Balta 9ic a Brilei D.). societatea civil > diverse institu$ii interesate de managementul -.-BmB, cum ar fi cele de "nv$m8nt sau de cercetare> administra$ie pu!lic local i na$ional.

'actorul de decizie politic- - administraie public local i central -

onsliul .tiin%ific al P&'(m(

Mana;ementul PN-BmB

Administra%ia P&'(m(

onsiliul onsultati" de Administrare al P&'(m(

Planul de management adaptativ i integrat al PN-BmB

AP=GA/4/ &AG4DA/ din P&'(m(

:=G6M6/6 :) =)'6 )&)M= 6 din >ona de cooperare a P&'(m(

Fig. 3.4

Proces#l ,e ela&orare) reac'#ali are .i i*(le*en'are a PM

3.$. 'inan$area activit-$ilor


9inan%area acti"it%ilor P&'(m( pe perioada 0 ianuarie 7<00 ' 50 decembrie 7<0; se asigur din* contribu%ia financiar a D&P BDegia &aional a Pdurilor C D)M:=/$A- realizat n baza actului adi%ional la con'tractul de administrare, din Anexa nr. 7.E, accesarea i derularea, de ctre Ad sau ter%i, a proiectelor finan%ate de institu%ii na%ionale i interna%ionale,n special proiecte europene cu fonduri structurale, "enituri realizate de Ad din acti"it%i proprii i dona%ii3sponsorizri, tabelul nr. 8.7. 1intr'un total de 0@8 ac%iuni de management se regsesc pentru finan%are n perioada 0 ianuarie 7<00 C 50 decembrie 7<0; un numr de B< acti"it%i, n special ac%iuni ce se "or implementa prin proiecte europene. Destul de F8 ac%iuni de management "or fi realizate n acti"itatea curent a Ad, fr a necesita un buget special nominalizat. 6"olu%ia pe ansamblu a cheltuielilor i a "eniturilor pe care le "a nregistra Ad pe parcursul celor 07 semestre este reprezentat n 9igura nr. 5.;. 6ste e"ident creterea cheltuielilor i totodat a "eniturilor, pe msur ce sunt implementate noile proiecte cu fonduri structurale i de coeziune. 1emn de remarcat este faptul c n raportri i n balan%e, c7eltuielile nerambursabile .n cadrul proiectelor europene se constituie ulterior ca venituri . Acest fapt duce la o ameliorare e"ident a deficitului nregistrat n balan%a "enituri3cheltuieli a Ad, mai ales n situa%ia n care ponderea total a proiectelor europene este substan%ial, aa cum rezult i din 9igura nr. 5.;.

Fig. 3.5. Ponderea celor 5 cate;orii principale de venituri i c7eltuieli .nre;istrate de Ad

+n figura nr. 5.E. este reprezentat un clasament al "alorii proiectelor europene cunoscute pn n prezent c sunt, sau "or fi implementate n perioada 0 ianuarie 7<00 C 50 decembrie 7<0;.

Fig.3. . =aloarea proiectelor aplicate de Ad