Sunteți pe pagina 1din 4

1) Normalizarea si convergenta Normalizarea reprezinta procesul prin care se definesc concepte, principii si norme bazate pe o terminologie precisa si identica

pentru toti producatorii si utilizatorii informatiei contabile. Convergenta reprezinta focalizarea activitatii contabile spre acelasi scop final. 2) Armonizarea si conformitatea in contabilitate Armonizarea reprezinta procesul prin care normele si regulile nationale sunt perfectionate pentru a fi comparabile Conformitatea reprezinta procesul prin care reglementarile in domeniu sa fie identice. 3) Definitia si structura capitalului

Capitalul reprezinta sursa de finanteare durabila a unei firme sub forma de echivalent valoric a resurselor investite de proprietari pe termen lung. n element important al capitalului il constituie caracterul stabil in sensul ca garanteaza finantarea activitatii firmei pe o perioada indelungata. !tabilitatea surselor de finantare le atribuie caracterul de capital permanent" capitaluri proprii, provizioane si datorii pe termen lung. Capitalul propriu este o componenta a pasivului cuprinzand urmatoarele elemente" capital social, prime de capital, rezerve, rezerve din reevaluare,rezultatul e#ercitiului si rezultatul reportat. $) Contabilitatea constituirii capitalului social Contab. Capitalurilor se conduce cu a%utorul contului 1&1 'capital(. 1&1 'capital( ))))))1&11)capital subscris nevarsat ))))))1&12)capital subscris varsat ))))))1&1*)patrimoniu regiei ))))))1&1+)patrimoniu public Cap.subscris nevarsat" repr anga%amentele sau promisiunile facute de asociati pe baza actelor de constituire a firmei.Dupa continutul economic este cont de cap.proprii subscrise,dupa fct.contabila este cont de pasiv.!oldul contului este creditor si reflecta promisiunile facute de ascociati dar neonorate. Cap.subscris varsat" evidentiaza anga%amentele onorate efectiv in baza documentelor %ustificative care atesta depunerea aportului.Dupa continutul economic este cont de capitaluri proprii depus efectiv,dupa fct.contabila este cont de pasiv. ,n conducerea contabilitatii capitalului,pe langa conturile 1&11 si 1&12 se utilizeaza contul $*+ 'decontari cu actionarii-asociatii privind capitalul(.Acest cont evidentiaza aporturile anga%ate de catre ascociati sau actionari. Dupa continutul economic este cont de decontari cu asociatii,dupa fct.contabila este cont bifunctional. !oldul contului este debitor si e#prima dreptul de creanta a firmei fata de asociati pt acordul premis si nedepus.,n cazuri e#ceptionale poate prezenta sold final creditor si repr obligatiile firmei fata de asociati. *) Contabilitatea reducerii capitalului .rin reducerea capitalului se asigura pierderile din e#ercitiile anterioare. Acesta se poate realiza prin" a) /icsorarea numarului actiunilor sau a partilor sociale fara a modifica valoarea nominala a acestora b) /icsorarea atat a valorii nominale cat si a numarului actiunilor0partilor sociale) c) /icsorarea valorii nominale a actiunii sau a partilor sociale fara a modifica numarul acestora d) 1ascumpararea propriilor actiuni dupa care acestea se anuleaza e) Alte actiuni conform legii

+) Contabilitatea ma%orarii capitalului ,n situatia in care o firma doreste e#tinderea activitatii sunt necesare resurse financiare suplimentare. /a%orarea capitalului poate avea loc numai in baza hotararii A.2.A /a%orarea capitalurilor se poate realiza pe urmatoarele cai" a) Atragerea de noi aporturi in natura si in numerar b) Conversia obligatiunilor in titluri de capital c) 3uziunea cu alte societati d) ,ncorporarea la capitaluri a primelor de capital a rezervelor si a profitului nerepartiazat 3uziunea se poate face prin contopire sau prin absorbtie 4) Contabilitatea rezultatului reportat !e tine cu a%utorul contului 114) rezultatil reportat. !e tine evidenta rezultatului sau a unei parti din rezultatul e#ercitiului precedent a carui repartizare nu a fost decisa de catre A.2.A Dupa continutul economic este cont de capitaluri proprii. Dupa functia contabila este cont bifunctional. !oldul final al contului poate fi debitor si reflecta pierderea reportata sau creditor si reflecta profitul reportat 5) Contabilitatea profitului sau pierderii e#ercitiului financiar Contabilitatea rezultatelor se tine cu a%utorul contului 121) profit si pierdere. Dupa continutul economic este cont de capitaluri proprii. Dupa functia contabila este cont bifunctional. !oldul creditor reprezinta profitul net iar soldul debitor reprezinta pierderea. 6) 7valuarea activelor imobilizate A, reprezinta bunurile economice ale unei firme destinate utilizarii pe o perioada lunga de timp. 7valuarea activelor imobilizate se face la urmatorile valori" a) 8a valoarea de intrare. Aceasta se determina in functie de modul de intrare si poate fi costul de achizitie, costul de productie, valoarea %usta, valoarea de aport sau valoarea de utilitate. b) 9aloarea contabila este valoarea la care activele imobilizate se prezinta in situatiile financiare. Aceasta se obtine prin deducerea din valoarea de intrare a amortizarii si a a%ustabilelor pentru deprecieri. c) 9aloarea de inventar este valoarea actuala stabilita in functie de utilitatea activului, valoare, stare si de pretul pietei. d) 9aloarea %usta este suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti. 1&) Contabilitatea ch de constituire 1eprezinta cheltuieli ocazionate de infintare a unei firme Contabilitatea se tine cu a%utorul contului 2&1) ch de costituire Dupa continutul economic este cont de active imobilizate necorporale Dupa functia contabila este cont de activ. !oldul contului este debitor si e#prima ch de constituire e#istente. 11) Contabilitatea ch de dezvoltare ,nclude acele ch efectuate pt aplicarea rezultatelor cercetarii. !e tine cu a%utorul contului 2&3) ch de dezvoltare. Dupa continutul economic este cont de active imobilizate necorporale. Dupa functia contabila este cont de activ !oldul contului este debitor si e#prima valoarea ch de dezvoltare e#istenta 12) Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi si valori similare

1eprezinta aportul sau achizitia sau dobandirea pe alte cai a activelor si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de aport sau la costul de achizitie. Contabilitatea se tine cu a%utorul contului 2&*. Dupa continutul economic este cont de active imobilizate . Dupa functionarea contabila este cont de activ. !oldul contului este debitor. 13) Contabilitatea terenurilor !e conduce cu a%utorul contului 211) terenuri. :erenurile reprezinta suprafete de pamant afectate durabil de activitati agricole sau silvice sau de unele costructii. :erenurile sunt singurele imobilizari care nu se amortizeaza, e#ceptie facand amena%arile la terenuri care se amortizeaza ca orice alta imobilizare. Dupa continutul economic este cont de imobilizari corporale Dupa functia contabila este cont de activ !oldul final al contului reprezinta val terenurilor sau a amena%arilor la terenuri e#istente in firma la un moment dat !oldul final este debitor. 1$) Contabilitatea constructiilor, instalatiilor tehnice, mi%loacelor de transport, animalelor, plantatii, mobilier, aparaturi birotice si alte active corporale. Contabilitatea acestora se tine cu a%utorul conturilor 212) constructii, 213 ; instalatii tehnice si 21$) mobilier. Dupa continutul economic sunt conturi de imobilizari corporale Dupa functia contabila sunt conturi de activ evidentind e#istenta su miscarea constructiilor, utila%elor, masinilor, etc. !e debiteaza cu valoarea acestor imobilizari intrate in firma astfel" a) Aportul la capital b) Achizitie de la furnizori c) Donatii d) .roductie proprie e) !ubventii guvernamentale sau subventii nerambursabile f) Constatat pe plus la inventar g) !a inchiriezi !e crediteaza cu valoarea acestor imobilizari iesite din firma astfel" a) 9anzare b) .rin cedarea folosintei c) Donatie d) 1etragerea de catre asociati e) .rin calamitati f) Constatat pe minus la inventar g) Amortizat total !oldul conturilor este debitor si e#prima valoarea acestor imobilizari la un moment dat. 1*) Contabilitatea amortizarii imobilizarilor Amortizarea reprezinta sistemarea alocata a valorii amortizate pe toata durata de viata a activului. .entru reflectarea in contabilitatea a amortoizarii se foloseste grupa de conturi 25, amortizari privind imobilizarile care cuprinde contul 25&, amortizare privind imobilizarile necorporale si 251, amortizare privind imobilizarile corporale. Dupa continutul economic sunt conturi rectificative ale valorii amortizabile Dupa functia contabila sunt conturi de pasiv !oldul final este creditor si reprezinta valoarea amortizarii imobilizarilor corporale sau necorporale la un moment dat. 1+) Costul stocurilor :rebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si productiei precum si alte costuri suportate de firma pentru a aduce stocurile in forma si locul in care se gasesc 9aloarea realizabila neta reprezinta pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe 3

parcursul desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunurilor si costurile necesare incasarii. Ch generale de administratie, ch financiare si ch de desfacere nu se includ in costurile de productie 17) Modalitati de evaluare a stocurilor Cu ocazia evaluarii stocurilor , acestea trebuie luate in evidenta in momentul in care intra sau ies din firma respectiv se afla la inchiderea exercitiului sau la inventariere. a) Evaluarea stocurilor la intrarea in firma se face la valoarea de intrare b) Evaluarea stocurilor la inventariere se face la valoarea actuala c) Evaluarea stocurilor la inchiderea exercitiului se face la valoarea de intrare a stocurilor pusa deacord cu rezultatul inventarierii d) Evaluarea stocurilor la iesirea din gestiune se evalueaza la valoarea de intrare. In cazul iesirilor, calculul valorii de intrare se calculeaza prin metoda I !, "I ! si metoda costului mediu ponderat.