Sunteți pe pagina 1din 4

Cap. 1 1.

Analiza economico-financiara este definita ca fiind: Un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente care asigura tratarea informatiilor interne si externe ale intreprinderii in vederea formularii unor aspecte pertinente; 2. Dupa modelul de urmarire al fenomenelor in timp, analiza economico-financiara este: Analiza statica si analiza dinamica; 3. Dupa corelatia dintre momentul in care are loc analiza si momentul desfasurarii fenomenului analizat, analiza este: Analiza postfactum si analiza previzionala; 4. Care dintre urmatorii factori, este un factor de influenta direct asupra activitatii intreprinderii? Clientii ; 5. Factorii de influenta ai obiectului de studiu al analizei economico- financiare sunt grupati dupa caracterul lor in: Cantitativi, calitativi si de structura; 6. Teoria economica defineste metoda ca fiind: Procesul teoretico-abstract ce defineste o anumita conceptie privind modul de studiere al unui element, al unei marimi; 7. Marimile economice absolute se clasifica in : Marimi de stare si marimi de miscare; 8. Care dintre urmatoarele metode si tehnici nu sunt specifice analizei calitative? Indicatorii, indicii si ratele; 9. Care dintre urmatoarele afirmatii nu reprezinta un principiu ce trebuie respectat in procesul de definire a unui indicator economic? Sa fie exprimat in unitati de masura similare; 10. Care sunt caracteristicile pe care trebuie sa le indeplineasca indicatorii economico- financiari ? Comparabilitate, omogenitate, specificitate; 11. Functie de sfera de cuprindere indicatorii economico- financiari sunt: Indicatori analitici , indicatori sintetici si indicatori complecsi; 12. Metoda substitutiei in lant se foloseste : In cazul legaturilor de tip determinist in care dependenta factorilor se materializeaza in relatii matematice de produs sau raport.

Cap. 2
1. Cauza modificarii structurii fizice a productiei este : Reducerea costurilor cu materiale directe; 2. Nivelul si evolutia productiei neterminate depinde de: Durata ciclului de fabricatie; 3. Modificarea volumului fizic al productiei determina modificarea : Tuturor indicatorilor economici cu baza de calcul volumul fizic al productiei; 4. Actiunea structurii fizice a productiei asupra indicatorilor valorici are la baza: Modificarea ponderii produselor; 5. Structura fizica a productiei nu influenteaza nivelul si evolutia indicatorilor valorici atunci cand: Nivelul factorului calitativ este diferit pe produse; 6. Cifra de afaceri are ca sursa de formare: Vanzarea de produse si vanzarea de marfuri; 7. Din cine este formata productia exercitiului si ce semnifica acest indicator? Din totalitatea produselor obtinute intr-un exercitiu financiar si ne arata capacitatea de productie a intreprinderii; 8. Care sunt factorii de influenta ai productiei fizice: Gradul de asigurare cu resurse , gradul de utilizare al resurselor si gradul de organizare al productiei si a muncii; 9. Stiind ca cifra de afaceri are ca baza de calcul volumul fizic al productiei care dintre factorii de mai jos influenteaza abaterea indicatorului la o perioada la alta: Cantitatea fizica de produse vanduta pe piata, structura fizica a vanzarilor si pretul de comercializare; 10. Cum isi transmite structura influenta asupra nivelului cifrei de afaceri : Prin intermediul preturilor individuale de comercializare a produselor si proportional cu cantitatea vanduta din perioada de baza; 11. Care esre formula de determinare a influentei cantitatii fizice de produse obtinute de o intreprindere asupra valorii productiei fizice: 12. Care este formula de determinare a influentei cantitatii fizice de produse obtinute de o intreprindere asupra valorii cifrei de afaceri: 13. Care sunt participantii la activitatea intreprinderii care revendica o parte din valoarea adaugata: Salariatii, intreprinderea (prin autofinantare), statul , imprumutatorii si actionarii; 14. Daca intre indicele cifrei de afaceri si indicele valorii mijloacelor fixe exista urmatoarea corelatie I CA > I MF , atunci : Are loc o sporire a eficientei utilizarii mijloacelor fixe; 15. Care este formula de determinare a influentei modificarii structurii vanzarilor asupra profitului din exploatare: 16. Prin ce se deosebeste autofinantarea de capacitatea de autofinantare? Autofinantarea este reprezentata de acele resurse financiare care raman la dispozitia intreprinderii dupa deducerea din capacitatea de autofinantare a dividendelor datorate actionarilor; 17. Daca necesarul de resurse este mai mare decat disponibilul de resurse atunci realizarea nivelului programat al productiei fizice se poate realiza prin: Reducerea consumurilor specifice de resurse;

18. Care din urmatorii indicatori de rezultate nu exprima volumul de activitate? Capacitatea de autofinantare; 19. Care este diferenta fundamentala intre indicatorii care exprima profitabilitatea activitatii si cei care exprima volumul activitatii? Indicatorii de profitabilitate pot avea valori pozitve si negative in timp ce indicatorii de volum pot avea doar valori positive; 20. Care dinte urmatoarele metode este o metoda de determinare a rezultatului brut din exploatare? Metoda substractiva; 21. Care dintre urmatorii factori nu influenteaza nivelul absolut al capacitatii de autofinantare ? Politica comerciala. 22. Pe parcursul unui exercitiu financiar o intreprindere vinde produse in valoare de 15.750 lei din care 2.500 lei sunt vanzari din stocul existent la inceputul anului. Pentru productia anului curent se achizitioneaza de la terti materii prime si materiale in valoare de 6.500 lei iar o parte din operatiile de prelucrare sunt executate de doi parteneri externi, valoarea lor fiind de 1450 lei. Care este nivelul valorii adaugate generate de intreprindere si prin ce metoda se poate determina? 5.300 , metoda substractiva; 23. Rezultatul exploatarii este independent de efectele produse de doua politici majore identificate la nivel de intreprindere, care sunt aceste politici si cine le promoveaza? Politica financiara promovata de managementul intreprinderii si politica fiscala a statului.

Cap. 3
1. Cheltuieli totale la 1000 lei CA sunt influentate direct in modelul practic de : Structura valorica, pretul unitar si costul unitar; 2. Cheltuieli medii pe unitatea de produs c barat = suma din q*c / suma din q sunt dependente de : Structura de productie si costul unitar; 3. Daca in total costuri creste ponderea costurilor fixe totale atunci : Nu exista nici o legatura intre cifra de afaceri critica si costurile fixe totale; 4. Cheltuielile materiale totale sunt intotdeauna : Variabile si fixe; 5. In cazul indicatorului cheltuielilor totale la 1000 lei CA factorul calitativ este: Structura valorica , pretul unitar si costul unitar; 6. Daca indicele cheltuielilor totale ICT este supraunitar iar indicele cifrei de afaceri ICA este tot supraunitar, dar raportul este ICT > ICA , atunci are loc: Cresterea eficientei utilizarii resurselor determinata de scaderea costurilor la 1000 lei CA. 7. Cheltuielile fixe sunt: Nici una din variantele de mai sus; 8. Dupa comportamentul lor fata de volumul fizic al productiei cheltuielile sunt: Fixe si variabile; 9. Nivelul cheltuielilor variabile in cazul modelului de analiza factoriala este influentat direct de : Structura productiei fizice si costul unitar; 10. Nivelul cheltuielilor variabile in cazul modelului de analiza practic este influentat direct de: Structura valorica, pretul unitary si costul unitar; 11. Nivelul cheltuielilor fixe la 1000 de lei cifra de afaceri este dependent in modelul practic de: Volumul si structura productiei fizice, pretul unitary si cheltuielile fixe totale. 12. Disponibilul de personal present la lucru intr-o anumita zi reprezinta: Numarul efectiv de salariati; 13. Numarul mediu admisibil de personal ( Npa) se determina: Npa= Np0 * IQ 14. Formula QI / W0 ne arata : Numarul mediu admisibil de personal pentru perioada curenta.